Korrupt vitenskap og vitenskap som religion

 

Vitenskapen har vist seg å ta feil mer enn en gang, og den kommer helt sikkert til å gjøre det igjen, slik at det å tro blindt på den, blir det samme som å tro på en usynlig gud i himmelen. Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme løgner.

Eduardo «Doddo» Andersen forsøker å tale vitenskapens sak, mens han samtidig forkaster alt hva den i realiteten står for. Mentaliteten han framviser her hører overhodet ikke hjemme hos vitenskapen men hos religiøse ekstremister som har null respekt for demokrati og ytringsfrihet. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/RRXLQO/ignoranter-fortjener-ikke-spalteplass?fbclid=IwAR3OY0582_yrnNsluf3Acpi-PVMgUSRWzu3d3s-60Tavj0D6nknolB6e68Q

Ta en titt på dette albumet her og kommentarene under bildet så vil du finne dokumentasjon i bøtter og spann på at vitenskapen ofte er utilstrekkelig, ikke pga vitenskapen selv, men pga korrupte vitenskapsmenn og kvinner som flyr kriminelle arbeidkjøperes ærend og ikke sannhetens – https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202280801332448.1073742125.1563436195&type=3 
Man må bruke PC og helst chrome nettleser for å komme inn på albumet, bruker man nettbrett eller tlf så får man ikke tilgang.

Dette er tatt fra scifi boken Shikasta av Doris Lessing, men er dette egentlig så langt fra vår virkelighet, er ikke vi også på vei mot dette?

“Alle de politiske grupperingene forskanset seg bak ideologier som de innbitt forsvarte.
De lokale religionene fortsatte, splittet opp i det uendelige, hver enkelt forskanset bak sin ideologi.
Vitenskapen var den siste ideologien. Krigen hadde styrket den umåtelig. Dens tenkemåte, som i begynnelsen var fleksibel og åpen, hadde stivnet, som alt må på Shikasta, og i det store og hele var vitenskapsmenn – vi utelukker enkeltindivider på dette området som på alle andre – like upåvirkelige for sann erfaring som religionsfanatikerene noensinne hadde vært. Vitenskapen, dens grunnleggende tenkemåter og fordommer holdt hele kloden i sitt grep, og det fantes ingen nåde.

Like som individer med vår bevissthetslegning, vår tilbøyelighet til sannhet, kort sagt våre <<borgere>>, hadde måttet leve prisgitt og truet av religioner som grep til de mest brutale midler for å forsvare sine dogmer, måtte nå individer med tilbøyeligheter og behov som avvek fra det vitenskapen tolererte, leve tause eller forsiktige liv, og vokte seg for å støte sneversynet til vitenskapens globale herskerklasse:
I nasjonale regjeringers og derfor krigens tjeneste –  en usynlig, global herskerkaste, lydig overfor krigsmakerne. Rustningsindustrien, hærene, vitenskapsmennene som gikk deres ærend – det var ingen lett sak å angripe dem, siden det offisielle bildet av hvordan kloden ble styrt ikke innebefattet dette, det virkelige bildet.

Aldri noensinne har det eksistert slik en totalitær, altgjennomtrengende, allmektig herskerkaste noe sted: og likevel var Shikastas borgere knapt klar over det der de etterplapret slagord og ventet på sin død i verdensbrannen. De forble uvitende om hva <<deres>> regjeringer drev med helt til det siste. Hver nasjonale gruppering utviklet industrier, våpen, redsler av alle slag som folket ikke visste noe om. Og hvis noen fikk et glimt av disse våpnene, benektet regjeringen at de eksisterte.”

Den norske utgivelsen av Shikasta kan leses gratis i sin helhet her: https://www.nb.no/items/d594f2f9dc5a5f0cc30aa50f5b7ab6cc?page=0&searchText=shikasta

 

KORRUPT FORSKNING – https://olehartattordet.blogg.no/1425219971_korrupt_forskning.html

 

DEMOKRATIET OG VITENSKAPEN ER KAPRET AV MARKEDSKREFTENE – https://olehartattordet.blogg.no/1446157822_demokratiet_er_shangh.html

 

“De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem. Dag O. Hessen mener forskerlivet minner om et rotterace der tiden går med til å skrive søknader om penger til prosjekter som må oppfylle stadig strengere krav til kortsiktig nytte.

Samtidig øker den kommersielle innflytelsen over akademia, mens politikere flere steder i verden ser bort fra vitenskapelige innsikter. Dermed trues verdiene som ligger til grunn for det moderne vestlige samfunnet:

Sannhetssøken, opplysning og en vitenskapelig tenkemåte. Sannhet til salgs er en beretning fra et universitetsliv der det har blitt stadig vanskeligere å forsvare slike viktige dannelsesidealer. Konsekvensene kan bli store dersom de forvitrer. Derfor er universitetenes uavhengighet og forskningens frihet avgjørende. I siste instans angår det demokratiet selv.”
https://www.bokkilden.no/vitenskapelig-forskning/sannhet-til-salgs-dag-o-hessen/produkt.do?produktId=15194760

 

0 kommentarer

Siste innlegg