Myndighetene promoterer c 19 vaksina til Pfizer som har et kriminelt rulleblad som får en hver herdet forbryter til å bli misunnelig

 

Pfizer er distributøren av en av de nye c 19 vaksinene. Rullebladet til Henry Rinnan er bare barnemat i forhold. Og myndighetene ber oss om å stole på at dette firmaet leverer en vaksine som vi overhodet ikke behøver å bekymre oss over:

 

Den engelske regjeringen har gitt den mest kriminelle legmiddel produsenten Pzifer imunitet mot å bære noe som helst ansvar hvis noen skulle bli skadet av den nye c 19 vaksinene deres, som er den minst utprøvde vaksinen på mennesker noensinne.
Den samme imuniteten får også alle som produserer vaksinen for Pzifer og all helsepersonell som gir vaksinen. Dvs at blir man syk av vaksinen så vil man IKKE få noen erstatning. Det samme gjelder hvis man som forelder lar ens barn ta vaksinen og ens barn blir alvorlig skadet eller dør, da vil man overhodet ikke kunne få noen oppreisning for det, da er det du som forelder som må bære ansvaret for at vaksinen skadet eller drepte ditt barn.
Da Pfizer fikk spørsmål om hvorfor de fikk denne imuniteten, så nektet administrereden direktør Ben Osborn å svare på det:
“The UK government has granted pharmaceutical giant Pfizer a legal indemnity protecting it from being sued, enabling its coronavirus vaccine to be rolled out across the country as early as next week.
The Department of Health and Social Care has confirmed the company has been given an indemnity protecting it from legal action as a result of any problems with the vaccine.
Ministers have also changed the law in recent weeks to give new protections to companies such as Pfizer, giving them immunity from being sued by patients in the event of any complications.
NHS staff providing the vaccine, as well as manufacturers of the drug, are also protected.
The Pfizer/BioNTech vaccine was authorised by the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency on Tuesday under regulation 174 of the Human Medicine Regulations 2012 which allows an unlicensed medication to be used in an emergency such as a pandemic.
It also has the effect of granting civil immunity to Pfizer after the government changed the regulations following a short three-week consultation in September.
In a press conference with journalists on Wednesday, Ben Osborn, Pfizer’s UK managing director, refused to explain why the company needed an indemnity.
He said: “We’re not actually disclosing any of the details around any of the aspects of that agreement and specifically around the liability clauses.” https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-pfizer-vaccine-legal-indemnity-safety-ministers-b1765124.html?fbclid=IwAR3fNmc9suBgrvY4wwFm7WX6V75PSDTqs5EWLCdeXKk0aZG2Ui-Y4ZD-gBY

 

“Pfizer har nå som kjent vært først ute med covid-19 vaksine.
Pfizer er også et foretak som har fått 40 rettskjennelser mot seg over en årrekke for uredelig adferd i markedet, ved å ha ført helsemyndigheter, helsepersonell og pasienter bak lyset når det gjelder legemidlers påståtte virkninger.
Over de siste 25 årene har selskapet akseptert å betale til sammen i overkant av 6,1 milliarder US dollar i bøter med bakgrunn i 40 fellende saker. I tillegg kommer ytterligere seks saker som ikke er ferdigbehandlet ennå. I hovedsak dreier sakene seg om bevisst feilaktig informasjon om legemidlers egenskaper, ulovlig markedsføring foruten ulovlige hevnaksjoner overfor varslere i egen organisasjon som blant annet har fått sparken.
Blir bøtene for uredelig adferd ganske enkelt fra selskapets side betraktet som en helt vanlig forretningsmessig kostnad?
Når mer eller mindre samtlige voksne nordmenn i disse dager skal ta stilling til hvorvidt man skal la seg vaksinere eller ikke, er det ikke uinteressant for den enkelte å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon om graden av uredelighet hos produsenten av vaksinen.
Spørsmålet er med andre ord om helsepersonell som setter vaksinene i disse dager, er godt kjent med denne uredelige delen av Pfizers virksomhet og videreformidler dette på en saklig måte til de som skal vaksineres?
For å oppfylle kravene til et informert samtykke, er det grunn til å anta at også denne delen av Pfizers historie og virksomhet kan være av betydning for den enkelte.
Til de som ikke får informasjon om Pfizers bøtehistorie; la i hvert fall dette være et lite bidrag til pasientens informerte samtykke.” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kan-vi-stole-pa-pfizer-og-vaksinen-deres/o/5-95-184008?fbclid=IwAR0vRWmKmybYpfGxeYLHi0le0bdxEhLqxZvHgI4PPjAJ2roHPBJRPZOs-D8

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2875889/

 

https://corpwatch.org/article/pfizer-admits-bribery-eight-countries

 

https://www.fiercepharma.com/pharma/pfizer-faces-doj-sec-foreign-bribery-probes-for-china-russia-operations

 

https://www.corp-research.org/pfizer

 

https://blogs.findlaw.com/blotter/2009/09/pfizer-hit-with-largest-criminal-fine-in-us-history.html

 

https://www.theguardian.com/business/2010/dec/09/wikileaks-cables-pfizer-nigeria

 

https://www.drugwatch.com/manufacturers/pfizer/

 

 

Og man kan jo undre seg over hvorfor Henrik Vogt, lege og postdoktor ved Senter for medisinsk etikk, UiO ikke nevner noe om det kriminelle rullebladet til Pfizer: Er det fordi han er uvitende om det eller er det fordi han vet om det og ikke vil si noe om det? Når Pfizer har begått så grove forbrytelser og er så korrupte som de er og man uttaler seg om en vaksine produsert av dem uten å nevne dette, enten fordi man bevist vil skjule det elller fordi man er uvitende om det, da er man ikke en ekspert, da er man enten sleip som en ål eller så naiv at det er skummelt, og i ingen av tilfellene er man en person noen burde ha tillit til i dette tilfellet. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/rgWrEa/kaldt-vann-i-vaksineblodet?fbclid=IwAR1kM1evBk82cnz2LRyM5e3bqlSYfc8EiEZInByJdznxZG8eBU8p5C-NYWE

 

 

FDA står for «Food and Drug Administration» og er det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter. I Norge er Folkeheleinstututtet det som kommer nærmest et tilsvarende organ som det FDA er i USA.

I 2009 så skrev forskere og leger i FDA et brev til daværende president Barack Obama der de ber ham om å rydde opp i korrupsjonen innefor FDA som har pågått i alt for lang tid. Men ble noe gjort? Neppe. Korrupsjonen i FDA er fremdeles vedvarende: 

FDA Scientists Ask Obama to Restructure Drug Agency https://www.wsj.com/articles/SB123142562104564381

FDA scientists allege mismanagement at agency http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/09/fda.scientists/

Majority of doctors who oversee FDA drug approval receive payments from companies they monitor, report shows https://www.independent.co.uk/news/world/americas/fda-drugs-companies-pharmaceutical-us-pay-doctors-approval-fompanies-astrazeneca-a8433621.html?fbclid=IwAR3ZS1GECKo7QPzIMZB6Zv5MQXA-hGI6kHAJC5P7kUZdor3qg8kIoGe6lw4

Investigation Examines Big Pharma Payments to FDA Advisers https://www.biospace.com/article/investigation-examines-big-pharma-payments-to-fda-advisers/

Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns https://www.sciencemag.org/news/2018/07/hidden-conflicts-pharma-payments-fda-advisers-after-drug-approvals-spark-ethical

Risky Drugs: Why The FDA Cannot Be Trusted https://pnhp.org/news/institutional-corruption-of-pharmaceuticals/?fbclid=IwAR09pNOL3_tFKw7GZw4kVFsjdCs_aZC-oHNceufBB2odGFg2Fuf-b8-d23Y

 

https://ethics.harvard.edu/blog/risky-drugs-why-fda-cannot-be-trusted?fbclid=IwAR3HvXGhcAH_f6Pd2F4yHhwfAqW4s96gDnHcRTI2xs9Em1sYdDDwearqOEE

 

 

“This article highlights the importance of the FDA’s ongoing pediatric postmarketing safety reviews of regulated products, advice from the PAC, and FDA actions in the best interest of pediatric patients. This mandated process facilitates detection of safety concerns that may not be identified in prelicensure clinical trials. It continues to identify critical safety concerns, including unlabeled adverse events, frequent off-label use, product misuse, and secondary exposures in children.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26598453/

Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe andeffective drugs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24088149/

 

https://www.scientificamerican.com/article/how-the-fda-manipulates-the-media/

 

http://18 særdeles gode grunner til IKKE å ta c 19 vaksine https://www.deconstructingconventional.com/post/18-reason-i-won-t-be-getting-a-covid-vaccine

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Myndighetene i Israel anbefaler gravide kvinner ta Pfizer vaksinen, WHO advarer gravide og ammende mot å ta den https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-i-israel-anbefaler-gravide-kvinner-til-a-ta-pfizer-vaksinen-who-advarer-gravide-mot-a-ta-den.html

 

PCR testen og falske positiver https://olehartattordet.blogg.no/wp-admin/post.php?post=3288&action=edit

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Koronavaksine og transhumanisme – en advarsel https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

 

0 kommentarer

Siste innlegg