Korona kavalkade – Hvor mye av dette har du glemt?

 

Fullt dokumenterte faktum om covid-19, lagt fram av ekspertar på feltet, for å hjelpe lesarane våre til å gjere ei realistisk risikovurdering https://steigan.no/2021/01/fakta-om-covid-19/?fbclid=IwAR2-zPQMg-ubqIgnrB3SWXzKvgq16Bcn-gcBhlrz1Bz3Dfkzcg80r4b-HvU

 

Tenk at opposisjonen var å finne blant en av Høyres egne medlemmer, her snakker vi om en virkelig modig mann! En mann som har den ryggraden opposisjonen så krystallklart klart viser at de mangler. Når til og med ett medlem av Erna sitt parti skjønner poenget, så burde det begynne å demre for folk.
“Disse tiltakene griper inn i privatsfæren i en helt vanvittig grad, og det er på tide at noen sier ifra om at det vi holder på med nå er helt sinnssykt!
Man skal være forsiktig med anekdotisk bevisføring for hva «folk der ute» tenker og mener, men jeg synes i hvert fall å merke en stadig større dissonans mellom hva folk mener om alle disse corona-tiltakene i private settinger og hva som er den tilnærmet unisone enigheten i offentligheten.
Det er ikke bra hvis vi i økende grad begynner å få en offentlighet der de eneste som tør å åpne kjeften er det selvutnevnte corona-politiet på internett, mens et stadig større mindretall blir mer og mer frustrert og får mindre respekt for myndighetenes råd, men holder kjeft.
Hvor mange av dem du ser på t-banen og i butikken for eksempel, tror du har tatt på seg et helt nytt eller nyvasket munnbind, og hvor mange av dem tror du bare fisker opp det samme munnbindet de har hatt liggende i jakkelomma i en måned for å slippe de stygge blikkene fra alle de andre (som neppe har på seg et helt nytt munnbind de heller)?
Det er dessuten verdt å dvele litt ved incentivene for alle disse tiltakene som ikke bare norske myndigheter har iverksatt, men som vi ser over hele Europa. Vi mennesker reagerer på incentiver. Det gjelder også politikere, og det er ikke irrelevant akkurat nå.
Myndighetene blir i den offentlige debatten i stor grad holdt direkte ansvarlige for antall syke eller døde på grunn av corona, men i mye mindre grad på grunn av andre ting. For å ta en litt ubehagelig, men likevel reell sammenligning:
Covid19-viruset har krevd livet til om lag 300 personer i Norge siden i vår. 90 prosent av disse hadde underliggende kroniske sykdommer. Gjennomsnittsalderen for koronadødsfall er 84 år.
Om lag 600 mennesker dør av selvmord hvert år i Norge. Gjennomsnittsalderen for selvmordsdødsfall er om lag 45 år. Kombinasjonen av påtvungen ensomhet og kalde, mørke vintermåneder bør være grunnlag for bekymring, men ingen kommer til å holde myndighetene direkte ansvarlig dersom uvanlig mange har tatt livet sitt i løpet av våren 2021. Jeg er tilhenger av vitenskapelig begrunnede anbefalinger og råd fra myndighetenes side, men jeg er også tilhenger av at folk må få lov til å gjøre skjønnsmessige vurderinger av hvor mye risiko de er villig til å utsette seg for, og hva som er riktig i nettopp deres livssituasjon.
Disse tiltakene griper inn i privatsfæren i en helt vanvittig grad, og det er på tide at noen sier ifra om at det vi holder på med nå er helt sinnssykt!” https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/pApW1R/hvem-forsvarer-enkeltindividet-i-pandemibekjempelsens-tid?fbclid=IwAR3ovQQa7PA9UZXQezyalcL_NQc0m0oKupFOy30LQyWVAmN6y09AUBjV4C4

 

Vaksinen og munnbind skal være frivillig, men du kan miste retten til å gå til legen, miste jobben, miste muligheten til å handle mat m.m. hvis du ikke tar vaksinen eller bruker munnbind. Dette har jo ingenting med frivillighet å gjøre, det er rein utpressing. Når ble utpressing en lovlig metode for å tvinge noen til å gjøre noe, samtidig som denne utpressing blir sett på som lovlig? Dette er jo de samme metodene som mafiaen og andre kriminelle organisasjoner bruker for å få gjennom viljen sin.
Kongen kan sette smittevernloven til side, slik at kravet om klassifikasjon av allmennfarlig sykdom kan settes til side. Når man gjør det, så kan tvang innføres selv om sykdommen ikke er spesielt farlig. Tvang gjelder testing, karantene, isolasjon og for eks medisinering (vaksinering). Det er dette som kalles helsediktatur. I første omgang vil dette omhandle reisende inn til landet, deretter……(ja, vi kan spekulere, alle muligheter står åpne). 
“Delegering av Kongens myndighet etter smittevernloven § 4-3 for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre spredning av ny virusvariant identifisert i Storbritannia til Helse- og omsorgsdepartementet, inkludert registrering av reisende, melding til kommuner, stans av flyvninger, krav om testing og skjerpede karanteneregler.” https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2020-12-21-2890?fbclid=IwAR0VaTAJWhzu4aktsy2sIdeIEex3MDfpZ1cuDkCMMEF_s8Y-j_7uSZntCUk

 

 

Vi ser nå klart og tydelig at “svake” grupper blir brukt som brekkstang for å ødelegge demokratiet, ytringsfriheten, arbeidsplasser og nasjonal økonomi.

Og mange av dem som hører til disse gruppene er ikke med på denne ødeleggende framferden, de er uskyldige i en strategisk kamp der de få undertrykkende elementene i disse gruppene har gjort seg selv til talspersoner for de “svake” der de fremstiller sine diktatoriske mentalitet som gruppene de representerer sine holdninger der de bruker empati som våpen mot oss for å nøytralisere oss.

Dette trer nå krystallklart frem i forbindelse med Covid 19, der vi blir tutet ørene fulle om at vi må ta hensyn til de gamle og utsatte, mens alt annet kommer i andre, tredje og fjerde rekke. Avsløringen i denne artikkelen viser jo at det ikke er noe annet enn motbydelig hykleri.

Og lar man seg kun styre av følelser uten å ta med fornuften, da vil man bli offer for dette våpenet, da vil man tro at man kjemper de godes kamp, mens man i realiteten tar parti med de mørke kreftene. Hvor lenge vil majoriteten godta å bli tråkket på før de sier stopp?

 

 

“I fagmiljøene har det vært kjent lenge, men nå innrømmes det også fra WHO. Den testen som brukes for angivelige å påvise covid-19, RT-PCR, skaper mange falske positive når det kjøres for mange sykluser. 14. desember 2020 sendte WHO ut en advarsel til helsepersonell om at for mange sykluser vil føre til mange falske positive resultater. Dette har vi skrevet om tidligere, blant annet her:” https://steigan.no/2020/12/who-innrommer-endelig-at-pcr-testen-skaper-falske-positive/?fbclid=IwAR3gYoz0lqZDWEmBRR6E1VJvbGsiL8cgIiinGo8Wy5rsFIGWVal7FwBoNLw

 

 

“PCR-teknologien som brukes i tester for å oppdage virus, kan IKKE skille mellom virus som er i stand til å infisere celler og virus som har blitt nøytralisert av immunsystemet, og disse testene kan derfor IKKE brukes til å avgjøre om noen er smittet eller ikke.”
Endelig, da har vi endelig fått vite det vi visste! Husk på at dødsårsak blir fastsatt på bakgrunn om man har testet positivt eller ikke.
Det finnes INGEN grunn til å si at man had dødd av COVID 19 dersom man baserer seg på PCR-testen som man faktisk baserer dødstallene på. En PCR test kan påvise en ørliten del av virussekvensen etter Koronavirus som kan ha rammet oss for mange år siden. Koronavirus er et vanlig forkjølelsesvirus som vi har hatt i minst 55 millioner år i følge noen forskere. PCR testen finner ikke virus heller, men kun en ørliten del del av virussekcensen. Man lokaliserer 20 basepar av de 30 000 som finnes i virussekvensen ved hjelp av PCR-teknologien. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19?fbclid=IwAR3oJ1kYfIlBvMh4Z5__olMvaPUj5f3rM0-EZgBkYXiKFWPw3aqeNEJESJY

 

 

“Det var domstolen Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa som behandlet saka og felte dommen. Dommen er publisert her. PCR-testene finner ekstremt små deler av for eksempel et virus. For at disse skal kunne tolkes må de skaleres opp. Dette må gjøres i mange runder, sykler.
Det er ikke uvanlig at man bruker 30 slike runder eller fler for å få noe man kan lese. Domstolen viser til en fagfellevurdert forskningsartikkel av Jaafar et al. 2020 og skriver:
“Hvis noen blir testet av PCR som positive når en terskel på 35 sykluser eller høyere brukes (som er regelen i de fleste laboratorier i Europa og USA), er sannsynligheten for at personen blir smittet mindre enn 3%, og sannsynligheten at det nevnte resultatet er falskt positivt er 97%. ”
Dommen ble felt i en sak mellom fire personer som var blitt satt i karantene og den regionale helsemyndigheten. I rettens konklusjon heter det: Gitt hvor mye vitenskapelig tvil som eksisterer – som uttrykt av eksperter, dvs. de som betyr noe – om påliteligheten av PCR-testene, gitt mangel på informasjon om analysenes analyseparametre, og i fravær av en leges diagnose som støtter eksistensen av infeksjon eller risiko, er det ingen måte denne domstolen noen gang vil kunne avgjøre om C faktisk var bærer av SARS-CoV-2-viruset, eller om A, B og D hadde hatt høy risiko for eksponering for det.
Domstolen slo derfor fast at det er ulovlig for portugisiske myndigheter å holde folk i tvungen karantene, altså frihetsberøvelse, på grunnlag av disse testene. Dommerne stilte den ulovlige frihetsberøvelsen opp mot prinsippet om Habeas corpus, prinsippet er viktig for å hindre vilkårlig frihetsberøvelse, og står i prinsippet sentralt i enhver moderne rettsstat.” https://steigan.no/2020/11/domstol-i-portugal-pcr-testene-er-upalitelige/?fbclid=IwAR2TZRi8zFyH5yYs5BWHdWL0D7HV95_df3tcqkmU6V6zqDvpnp2h-nwMR5U

 

 

https://principia-scientific.com/who-finally-admits-covid19-pcr-test-has-a-problem/?fbclid=IwAR1uSwDNvRV7jK3jBTfYAO3y0F324ON5zwmgSc0j5kPRRNX3PReVtkF_UzU

 

 

“Lysprodusenten OSRAM/Light Efficient opplyser at de allerede i gang med å utvikle lysprodukter som kan brukes mot coronaviruset. De ser for seg at UVC-lamper kan brukes til å bestråle kontorer, skoler og offentlig transport, og at dette skjer når mennesker ikke er til stede. Men da må det settes opp sensorer og sikkerhetsmekanismer som sørger for at dette farlige lyset slukkes om det dukker opp mennesker.

Ultrafiolett lys Allerede i dag brukes UVC-lys til corona-desinfisering av offentlig transport og inne i heiser i Kina. Lyset skrus på når det ikke er mennesker i heisen. En artikkel fra nyhetsbyrået AFP forteller om hvordan et busselskap i Kina effektivt lys-desinfiserer 1000 busser hver dag. UVC-desinfisering har også vist seg å fungere bra ved rensing av vann.

De israelske forskerne tenker seg at lys som dette i nær framtid også kan bli satt inn i blant annet støvsugere. Samtidig advarer forskerne privatpersoner med å begynne å eksperimentere med dette på egenhånd, siden UVC-lyset er farlig også for oss mennesker.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/12/17/195727188/hevder-billig-led-lys-dreper-99-9-prosent-av-coronavirus?fbclid=IwAR3TWyM63AmzBpEFn4t5Ru94m_vfus6ScrbLWXYwPHfOeQZcpu7obQPdtyY

 

 

“Den norske regjeringen har fått mye skryt for måten den har håndtert coronapandemien på. Nå kan det se ut til at den har fått sin første virkelig store skrape. Ikke en hvilken som helst skrape, heller. Det er grunn til å spørre om Bent Høie og helsedepartementet selv har lagt grunnlaget for den store smittebølgen som kom nå i høst.

Det var Aftenposten som brakte avsløringen i går kveld. Gjennom tilgang på kommunikasjonen mellom sentrale folk i helsedepartementet og lobbyister i Norsk Industri, har de kunnet dokumentere at det ble øvet press for å lempe på kravet om innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft.

Etter å ha fått en raus oljeskattepakke fra Stortinget, mente Norsk industri og NHO at det hastet med å få tilgang på arbeidskraft. Ellers ville kontrakter ryke. Kildearbeidet Aftenposten har gjort, viser nemlig at både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet advarte mot forslaget om å lempe på kravet om ti dagers karantene etter innreise.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-sjef Camilla Stoltenberg advarte eksplisitt om at «importsmitte er en av de største risikofaktorene som har potensial til å skape en ny bølge i Norge». De talte for døve ører.

Bent Høies folk i Helsedepartementet hadde nemlig allerede hadde gitt klarsignal til industrien om at det skulle la seg gjøre å få unntak. Dermed ble Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet bedt om å utarbeide et forslag til regler som kunne redusere risikoen. Resulatet ble et frivillig testregime som bedriftene kunne underlegge seg.” https://www.dagbladet.no/meninger/sa-kom-hoies-coronaskandale/73165780?fbclid=IwAR19iLmRVK9FUj01HOo1kXdxDtdxPcIXSNALahNU8j5aIllDL2wkVNnkIwo

 

 

 

Vaksinen som kommer er IKKE en vaksine, men en symptom demper. Det betyr at den IKKE forhindrer smitte, heller ikke at en vaksinert smitter andre, tvert om vil en mulig ikke kunne oppdage at man er syk grunnet “symptomdemperen” og på det vis bli “superspreder”. Det som står klart er, den som vaksinerer seg av hensyn til landets bestemødre, har ikke skjønt at de forblir like ubeskyttet som før, ja faktisk MER utsatt når besøkende ikke vet de er syk grunnet “vaksinen”…kan det bli dummere? Hvorfor skal noen utenfor risikogrupper vaksineres i det hele tatt her? Det er jo MOT sin hensikt for folk uten risiko.

“Ny rundspørge lavet af DM viser, at der stadig er store problemer med politisk indblanding i den frie forskning, og at problemerne ikke begrænser sig til Aarhus Universitet, der har været ramt af flere skandaler.”  https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2020/juni/rundspoerge-myndigheder-presser-forskere-til-at-aendre-resultater?fbclid=IwAR22CVivyekKh4cT5OL9VSvLRsIQRCHA5GWE_ITJt8vYh-P9OovRE_l8M-c

Og dette har vært kjent siden 2010 her i Norge. Aftenpostens SKUP rapport i fra 2010 dokumenterer det http://2010.metoderapporter.skup.no/2010-05%20Styrt%20forskning.pdf

 

 

Danske forskere delte i romjulen resultater av forskning som viser at majoriteten av vaksiner øker den generelle dødelighet i befolkningen. HELE 6 AV 10 VAKSINER GAV ØKT DØDELIGHET! Vi må snakke mer om vaksinenes uspesifikke effekter. Sitat: “Ifølge klinisk professor Christine Stabell Benn fra Syddansk Universitet er emnet så ømtåligt, at mange sundhedsmyndigheder, herunder Verdenssundhedsorganisationen WHO, indtil videre har valgt at vende det blinde øje til den sandhed, som nogle danske forskere fortæller, at de har kendt til længe. Det er meg helt uforståelig at myndighetene våger å gjennomføre koronavaksineeksperimentet.” https://sciencenews.dk/da/vacciner-paa-flere-punkter-stadig-en-uafklaret-historie?fbclid=IwAR09uvOeHt0ZQoDSDUVgGaLqXc14ZGde5YRqNRDiqciQywOfKCoqRgELSUk

“»Det er for lidt fokus på, at det er okay at sige nej. Man skal ikke tvinges til at tage vaccinen. Og jeg tror desværre, at mange sidder med følelsen af, at de bliver presset til det, fordi folk reagerer sådan,« siger Camilla.
Camilla Spelmann Søegaard kan mærke, hvordan stemningen ændrer sig, hver eneste gang emnet kommer på banen, og hun siger de seks ord:
»Jeg vil ikke have en vaccine.«
Den 36-årige kvinde er sosu-assistent i hjemmeplejen og bliver derfor betegnet som den slags frontpersonale, der står forrest i køen til covid-19-vaccinerne.
Mange af Camillas kollegaer glæder sig da også til at få den længe ventede vaccine, men selv springer hun over.
»Det handler simpelthen om, at jeg ikke er tryg ved vaccinen i forhold til bivirkninger i fremtiden. Det er rigtigt, at man har testet den, men det er jo kun på den korte bane,« siger Camilla Spelmann Søegaard til B.T.
Derfor har Camilla besluttet, at hun ikke vil have vaccinen.
Men er det ikke uansvarligt, når hun arbejder med ældre mennesker?
Nej, mener hun selv.
»Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal have den. Når mine ældre borgere får den, behøver jeg jo ikke blive tvunget til det. Og jeg går selvfølgelig stadig med visir, maske og så videre,« siger hun.
Hun kan dog tydeligt mærke, at ikke alle er enige i Camillas beslutning.
Efter at have holdt på sin holdning i lang tid er vaccinen den seneste tid blevet så stort et samtaleemne, at hun eksempelvis på arbejdet har måttet lufte sit ‘nej til vaccinen’.
»Man kan mærke, at folk bliver frustrerede med det samme og spørger: ‘Hvorfor kan du ikke bare tage den?’ Så folk er ret uforstående,« siger hun.” https://www.bt.dk/samfund/camilla-er-sosu-hjaelper-og-vaccinenaegter-det-er-okay-at-sige-nej?fbclid=IwAR1whAqFUnPdtaeuFIka6ahzKpkTnH0rWKEY3CgNO7xh1RV24JL_BWt4k8E

 

87 tusen helsearbeidere i Nederland vil ikke ta den nye c 19 vaksina https://www.ibtimes.co.in/nurses-no-guinea-pigs-87000-healthcare-workers-netherlands-refuse-covid-19-vaccine-831263?fbclid=IwAR0CY-deaUVxnHA4oJ70ix1KcE4OAA1htLErkJ2vx1ZtSJT24yG8KyOj5vk

 

 

Halvparten av helsepersonell ved sykehus i Kalifornia avviser å ta koronavaksine!
“California’s health workers are refusing to take the new COVID-19 vaccines – with over half of frontline workers at one hospital unwilling to take it, and between 20% and 50% of workers at other facilities who feel the same.” https://www.latimes.com/california/story/2020-12-31/healthcare-workers-refuse-covid-19-vaccine-access?fbclid=IwAR2z2DQeEeFdibdkU40W7DViE9rpaK2xpq4TItHTNTT_REzGUSq3Ho4MC_A

 

“Et av verdens fremste medisinske tidsskrifter, BMJ, (British Medical Journal) tar kraftig til orde mot de metodene den farmasøytiske industrien bruker for å lansere koronavaksinene sine. I stedet for å legge fram resultatene av testene i fagfellevurderte vitenskapelige artikler, slik den vitenskapelige standarden tilsier, velger vaksineindustrien å legge fram sine resultater i form av pressemeldinger, skriver BMJ.

Alle disse dataene for de forskjellige vaksinene er potensielt veldig lovende, men ingen av fase III-studiene har blitt publisert i fagfellevurderte tidsskrifter eller analysert etter aldersgruppe, kjønn og saksbeskrivelse (asymptomatisk, mild, alvorlig), virusoverførbarhet etter immunisering, eller varighet av beskyttelsen.

Forfatterne, professor Jose M Martin-Moreno, æresprofessor John Middleton, professor Mohamud Sheek-Hussein og professor Manfred S Green skriver:

Som profesjonelle i folkehelsa mener vi at resultatene av kliniske studier, enten foreløpige eller endelige, bør være gjenstand for en korrekt systematisk prosess og deretter publiseres i fagfellevurderte journaler. Å rapportere resultatene av covid-19-vaksine i pressemeldinger før publisering i tidsskrifter er verken god vitenskapelig praksis eller hjelper til med å bygge offentlig tillit til vaksiner. Hvis forsøksdata for covid-19 kandidatvaksiner kunngjøres for tidlig, kan dette true integriteten og troverdigheten til forsøkene. Dette kan forvrenge det som burde være en streng fagfellevurderingsprosess. Vi mener at data og konklusjoner ikke skal frigjøres som troverdige før det vitenskapelige samfunnet kan bedømme gyldigheten av disse påstandene ved å vurdere en fullstendig redegjørelse for hva som ble gjort.

I den vitenskapelige verden er denne artikkelen nærmest å karakterisere som et fullstendig slakt av de metodene Big Pharma bruker. Dersom man ikke følger vitenskapelig korrekte og kontrollerbare metoder, så kan det ikke finnes noen tillit. Da er den vitenskapelige standaren satt fullstendig til side, og grunnen til at det gjøres er naturligvis at de store selskapene vet at det er kjappe dollar å tjene på å være først eller tidlig ute. Hva som så seinere skjer med pasientene bryr deres aksjonærer seg lite om. Og disse vaksinene har Norge forpliktet seg til å kjøpe så mye som mulig av, og politikerne vil helst tvangsvaksinere oss med dem, uten at det finnes pålitelige og vitenskapelig korrekte analyser av virkninger og bivirkninger.” https://steigan.no/2020/11/ledende-medisinsk-tidsskrift-advarer-vaksinefirmaene-folger-ikke-vitenskapelig-standard/?fbclid=IwAR3mD9pwj9BapDWRqhnaN6qhDWVQR0tbdVNKuGxwZXIYq4qG86ippIhWI5U

“News of a supposedly highly infectious coronavirus strain being discovered in the UK has led to a flurry of travel bans. Now, a top German scientist says the mutation might not be as dangerous as we were led to believe. The statement that the new strain of Covid-19 is 70 percent more contagious is nothing, but a claim made by politicians so far, Christian Drosten, the head of the virology department at the Berlin’s Charite center — one of Europe’s largest university hospitals — told the German radio broadcaster Deutschlandfunk.

 

 

“Suddenly, there is this figure out there, 70 percent, and no one even knows what is meant by that,” he said. The virologist believes there is just not enough data to really say that the new strain is any more dangerous than the other existing ones. The data provided by the British scientists on the new strain is still incomplete, Drosten said, adding that even preliminary analysis results would arrive within a week.

The fact that discovery of a new strain coincided with a sharp rise of new infection cases in southeast England also does not necessarily mean that the new virus is to blame, the virologist believes. “The question is … whether the virus is to blame or whether it was just a local epidemic outbreak, or the lockdown was not so strict … and transmission mechanisms were in place … in an area where this particular strain happened to be,” he said. It was also too early to say whether this virus actually transmits faster.

To do so, one needs to “look at who infected whom and how long it took,” Drosten explained, adding that “one would be surprised” if such a parameter as the virus infectiousness would significantly change all of a sudden now. What is known so far is that a mutation present in the new strain lets it form a stronger binding with human cells. Still, according to Drosten, that does not automatically mean quicker reproduction since the virus stays with one cell for a longer period of time than it could and probably should to successfully replicate.”
https://www.rt.com/news/510366-german-virologist-doubt-uk-covid-strain/?fbclid=IwAR3kjpUA83GV3mBk1y8V-N2585UYl4uqp3X2pmXbgsQsPcxtTr8pP-hav1Q

“Bill Ga-es, mRNA-vaksineprodusentane – inkludert Pfizer/BioNTech og Moderna – og deira nære allierte – slike som dr. Tony Fauci frå NIAID – leikar lett og ledig med menneskeliv i sitt hastverk etter å få desse eksperimentelle vaksinane inn i kroppane våre.

Oppsiktsvekkande er det at den same dr. Fauci og hans NIAID eig patenten på ein vaksine mot denguefeber kjend som Dengvaxia, marknadsført av Sanofi-Pasteur og promotert som ein «essensiell» vaksine av Tedros sitt WHO sidan 2016.

Robert F. Kennedy jr. har fortald at Fauci og NIAID «visste utifrå dei kliniske forsøka at der var eit problem med paradoksal immunrespons,» men dei gav den til mange tusen filippinske barn likevel. Det vart estimert at så mange som 600 vaksinerte ungar døydde før regjeringa stoppa vaksinasjonane.

Det er tydeleg at det veletablerte føre-var-prinsippet – dersom du er i alvorleg tvil, lat vere – blir ignorert av Fauci, Pfizer/BioNTech og andre i sitt rush etter å få godkjent den nye mRNA-vaksinen mot koronavirus. mRNA-teknologien har enno ikkje produsert ein godkjent medisin, endå mindre ein vaksine.
https://www.derimot.no/no-kjem-vaksinen-mot-korona-er-det-noko-som-ikkje-blir-fortalt/?fbclid=IwAR3fUZiT1vl0MtxcebFMK6cALtcQz5CQcPh5gKLT2DemoO5ig_7SdaI2ZyU

Skrevet av lege Hans Husum: “Hvis vitenskapsfolket – og ikke Madsen – har rett, kan vi altså la vær å utsette tre millioner medborgere for ei dårlig utprøvd vaksine. Dette er lett tilgjengelig og livsviktig kunnskap. Hvor lenge skal den fjerde statsmakta la farma-lobbyen danse uforstyrra på podiet? PS. Jeg har regelmessig tatt godt utprøvde vaksiner mot farlige sjukdommer i førti år under nødhjelpsarbeid i fattiglanda.” https://www.nordnorskdebatt.no/noen-viktige-vaksine-hemmeligheter/o/5-124-95429?fbclid=IwAR1QhT__z7HJAGLthulobrjbbaQD16q-u0q15Z8_zTpUwRivQ3Xqdx0HXPw
Hvor mange logikkbrister og motsigelser finner du i denne artikkelen? Og hvor kommer informasjonen som blir formidlet i denne artikkelen fra? Det skulle ikke være fra Pfizer og Moderna vel? Når ble det å ta produsenten sitt ord for at deres produkt som de promoterer vanlig? Kan hvem som helst få lov til å reklamere for sitt produkt uten å bli motsagt? https://forskning.no/medisiner-vaksiner-virus/rna-koronavaksiner-kan-vi-stole-pa-dem/1785060?fbclid=IwAR1lyJKYdqjzE3q3vkUDgXuwu1nYD1vDOafgrjA_9cRAPO3MduSoaVOoc1c
“– Når vaksinerte personer infiseres med viruset kan de fortsatt skille ut virus og smitte andre. Vaksineprodusentene har ikke hevdet noe annet, og nylige fagfelle-vurderte forskningsartikler understreker dette, sier Traavik til TV 2.
Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider at hensikten med vaksinasjon er for å forebygge sykdom, eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.
 
– Men de vaksinene som nå søkes hastegodkjent bidrar ikke til å hindre smittespredning, sier Traavik.
Han forklarer at en ideell vaksine skal beskytte den enkelte mot sykdom og samfunnet mot smittespredning.
 
– Man har oppnådd et av tre ideelle målsetninger knyttet til en vaksine. Det handler om at folk ikke blir alvorlig syk, sier professoren og legger til at vaksinen ikke stopper eventuell smittespredning.
– Man burde stille spørsmålet om vaksinen vil stoppe pandemien. Man burde understreke at 90-95 prosent effekt gjelder hindret sykdomsutvikling, ikke virusspredning, sier han.
 
Han mener at det ikke er avklart om vaksinene gir alvorlige bivirkninger.
– De har testet alt for kort tid til at de kan trekke endelige slutninger om dette, sier Traavik.” https://www.tv2.no/a/11784905/?fbclid=IwAR1kohV1jITyNAGTn6DjC7Bw4i6JudN77TkaBHtue4liUUHDNCaIOUJEMS4
“Statsminister Angela Merkel vil framskynde godkjenningsdatoen fra 29. desember til 23. desember, skriver Bild. Årsaken er blant annet at den sene prosessen sammenlignet med USA og Storbritannia, som begge har godkjent vaksinen, gjør at EU framstår som lite handlekraftige, oppgir kilder for Bild. Saken blir mer presserende fordi Biontech er et tysk selskap, og det er blitt brukt flere hundre millioner euro fra den tyske statskassen for å utvikle vaksinen. I tillegg er Tyskland på vei inn i en ny nedstenging fra onsdag som følge av smitteøkning.” https://www.tv2.no/nyheter/11838991/?fbclid=IwAR3-l_scXDuwVrqtvH7qP-mta6zwTVU0Z6RFzL-gHdqgB_74kygval-T4po
Det ER et faktum at man i 30 år, siden begynnelsen av 1990-tallet, har forsøkt å utvikle en RNA-vaksine, uten å få EN ENESTE GODKJENT. Så plutselig blir minst to RNA-vaksiner Emergency-godkjent etter bare noen måneders testing.
Videre ER det et faktum at de nye RNA-vaksinene IKKE har blitt testet ut på de MEST sårbare gruppene:
“We don’t know anything about groups they didn’t study, like children, pregnant women, highly immunocompromised people and the eldest of the elderly,” Dr. Gregory Poland, director of the Mayo Clinic’s Vaccine Research Group in Rochester, Minnesota, said. And would people previously sick with Covid-19 be protected against reinfection? That remains unclear.” https://www.nbcnews.com/health/health-news/pfizer-s-covid-19-vaccine-promising-many-questions-remain-n1247102?fbclid=IwAR2vl6VJIqScyqcRYivqy_fKPcYkIzVpeZ98BuRIROir9ABWC99angkli78
“Norske myndigheter planlegger tilsynelatende å vaksinere alle over 18 år med en korona-vaksine basert på ny teknologi der kravet om omfattende og langvarig testing har blitt satt til side.
Dette skjer i en situasjon der hundrevis, kanskje tusenvis, av nordmenn – de fleste barn og unge – har blitt påført narkolepsi og andre helseskader på grunn av massevaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009.
Vaksineofre har stått frem og fortalt om hvordan de i flere år har måttet slåss mot myndighetene for å få erstatning.
I en slik situasjon skulle man tro at massemedia ville ha stilt kritiske spørsmål til den planlagte massevaksineringen mot korona. Er det etisk forsvarlig å vaksinere unge mennesker mot korona når vi vet at de har tilnærmet ingen sannsynlighet for å dø eller bli alvorlig skadet av sykdommen, samtidig barn og unge tilsynelatende er mest utsatt for å få vaksineskader? Hvor gammel og utsatt bør man være for å velge å ta en hurtigutviklet vaksine vi vet lite om? Har personer som måtte bli skadet av korona-vaksinen, rett til å saksøke vaksineprodusentene?
Tilsynelatende har massemedia ikke funnet noen grunn til å stille denne type spørsmål.
Stilt overfor massemedias taushet besluttet jeg meg for selv å kontakte helsemyndighetene. Og etter et par telefonsamtaler og eposter for å få avklart hvem som var rette adressat sendte jeg 9. desember 2020 følgende epost til informasjonsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet:” https://resett.no/2020/12/20/hvorfor-vil-ikke-helse-og-omsorgsdepartementet-svare-pa-sporsmal-om-produsentene-av-korona-vaksinen-har-fatt-juridisk-immunitet/?fbclid=IwAR1hJDxj72z9jkLjSvklbay8m0oesBr4onp8_218Zt-f-1AUlJekfr605z0
“En ny finsk undersøgelse har kigget på 1.164 coronasmittede, og i gennemsnit havde de coronaramte efter seks måneder fortsat 91 procent beskyttelse, mens tallet for de hårdest ramte af sygdommen, som også havde været indlagt, var på 100 procent.
 
Hovedformålet med undersøgelsen var at undersøge, hvor længe antistofferne bliver i kroppen efter endt sygdom – og altså dermed også, hvor længe man er immun.
 
– At neutraliserende antistoffer forbliver i størstedelen af deltagerne i mere end seks måneder efter infektionen giver optimisme for en langvarig beskyttelse fra vaccinerne, siger Arto Palmu, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
 
To danske eksperter har kigget på resultaterne, og her er konklusionen den samme: Det er glædeligt, men det er ikke specielt overraskende.
 
Søren Riis Paludan, der er professor i virologi på Aarhus Universitet, siger, at alt tyder på, at coronavirusset opfører sig ligesom så mange andre infektioner, når det kommer til spørgsmålet om immunitet.
 
– Man kan sige, at resultaterne tyder på det, vi dybest set vidste før corona. Når man har infektion, udvikler man immunitet, så på den måde er det på linje med, hvad der har stået i immunologibøger i mange, mange år.
– Det interessante her er, at det konfirmerer noget, vi har set før: At jo mere alvorlig infektion, man har haft, jo bedre immunrespons får man også, siger han.”
“Internettet glemmer aldrig, og billeder af ministerens prisliste begyndte hurtigt at dukke op på Twitter og andre sociale medier. Derfor ved vi nu, at EU’s indkøbspriser per dosis vaccine fra de forskellige medicinalvirksomheder ser således ud.
Oxford/Astrazeneca: 1,78 euro (13,24 kroner)
Johnson & Johnson: 8,50 dollars (51,59 kroner)
Sanofi/GSK: 7,56 euro (56,24 kroner)
Curevac: 10 euro (74,40 kroner)
Pfizer/Biontech: 12 euro (89,28 kroner)
Moderna: 18 dollars (109,24 kroner)
Vaccinerne fra Pfizer og Moderna, der er længst fremme i godkendelsesprocessen, viser sig også at være de dyreste. Hver person skal tage to doser, for at vaccinerne virker – dermed skal priserne også ganges med to for at komme frem til, hvad det reelt koster at købe vaccine til en enkelt person.” https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-12-19-minister-kom-til-at-afsloere-hemmelig-prisliste-saa-meget-koster-de-forskellige?fbclid=IwAR0wvI-7YbzzwvLW6Ccif0aeusC0NVc497qCvQIK81mV1pXcyCJvTTH9pic
Pfizer er distributøren av en av de nye c 19 vaksinene. Rullebladet til Henry Rinnan er bare barnemat i forhold. Og myndighetene ber oss om å stole på at dette firmaet leverer en vaksine som vi overhodet ikke behøver å bekymre oss over: https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

Pakkeinnlegget til den nye c 19 Pfizer vaksina:

«Serious adverse events are defined as:
Death;
A life-threatening adverse event;
Inpatient hospitalization or prolongation of existing hospitalization;
A persistent or significant incapacity or substantial disruption of the ability to conduct normal life functions;
A congenital anomaly/birth defect;
An important medical event that based on appropriate medical judgement may jeopardize the individual and may require medical or surgical intervention to prevent one of the outcomes listed above.
The recipient or their caregiver has the option to accept or refuse Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=14471&fbclid=IwAR0vqkworLGwMqcc4uiqUPJN4p53omJzax16FDWOsZROMNsRJggTaHVZI-M

Her har Dagbladet gjort en suveren research der de dokumenterer at myndighetene regelrett jugde om at svineinfluensavaksina var godt nok testet ut. Hva slags konsekvenser vil dette få for de som jugde om dette, myndighetspersoner som folk stolte på? Og juger de også nå om de nye c 19 vaksinene?
“«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.
– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.
Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.
Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.
Faresignalene
Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:
Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år.
På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.
Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier.
Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.
I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom».
EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn.
Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR2bkD0u3PHpr8HIRKfXCYkbP3dY8-TyHApf-o3dvPQLwS3fVF_pGPPN3tA

“Interne e-poster viser at legemiddelselskapet GlaxoSmithKline visste at svineinfluensavaksinen som ble brukt i Norge og Europa i 2009, hadde nesten ti ganger flere meldte «alvorlig uønskede hendelser» enn to andre tilsvarende vaksiner.

Dette var et «alvorlig faresignal» som burde fått alarmklokkene til å ringe hos myndigheter og GSK under vaksinasjonen, mener den britiske professoren og epidemiologen Tom Jefferson.

– Jeg ville vært svært bekymret hvis jeg så disse tallene, sier Jefferson til Dagbladet.

Saken ble første gang omtalt av det britiske tidsskriftet British Medical Journal i 2018.

156 nordmenn har fått erstatning for skader etter svineinfluensavaksinen i 2009. Dagbladet har skrevet om hvordan vaksinen var lite testet og ikke testet på barn da den ble godkjent.

Varselsignaler var spesielt viktige å følge opp fordi vaksinen var svært lite testet, mener Jefferson.
https://www.dagbladet.no/nyheter/varslet-ikke-om-alvorlig-faresignal/73047949?fbclid=IwAR05Zj5KXnJ516Fm-X_KB863TVI5UgCX7QxFfHFiJ9bZQkXd6lQlmWi5hek

Den samme mannen som påstod at svineinfluensavaksinen var sikker promoterer altså her den nye c19 vaksina fra Pfizer som er MYE MINDRE testet ut en svineinfluensavaksinen var:
“«Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt», sa daværende FHI-direktør Geir Stene-Larsen i 2009. Datagrunnlaget var ytterst sparsomt. I dag er Stene-Larsen sentral under covid-håndteringen, som assisterende helsedirektør.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen.
Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt». At han da siktet til studien av 51 småbarn, som ikke var avsluttet, sa han ingenting om. Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket synes det er helt greit at folk som får vaksinen blir brukt som prøvekaniner for legemiddelindustrien. Han promoterer og ivaretar altså selgerens produkt, mens forbrukerne de har han overhodet ikke noe til overs for.
 
“Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa i 2009 inneholdt en egen «forsterker», en adjuvans, som skulle øke kroppens immunrespons.
 
Den samme adjuvansen planlegges nå brukt i covid-19-vaksiner.
 
Flere forskere Dagbladet har snakket med, sier at adjuvansen AS03 i vaksinen kan ha vært medvirkende til at den autoimmune sykdommen narkolepsi ble trigget etter vaksinen.
 
Men Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, har ingen betenkeligheter med at den samme adjuvansen skal benyttes i en covid-vaksine.
 
– Det gledelige med covid-vaksinene, er at de prøves ut i veldig store studier, slik at man kan avdekke også mer sjeldne og alvorlige bivirkninger. Og selvfølgelig ønsker vi best mulig utprøvning av alle vaksiner, sier han til Dagbladet.
Adjuvansen, som produseres av legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline (GSK), har ikke blitt brukt i noen andre vaksiner enn Pandemrix – inntil nå.” https://www.dagbladet.no/nyheter/bruker-omstridt-forsterker-i-covid-vaksine/73138780?fbclid=IwAR3HZrzYkqm7_id5hO_P31GgWZk5557s8VajFajoqYZuOcGtRNf-vfPTQ3A
 
“Nettavisen spurte assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen om dette like etter pressekonferansen tirsdag. – Hadde du selv våget å ta en første vaksinen? – Absolutt! Jeg ville vært først i køen hvis det var mulig, sier Stene-Larsen til Nettavisen.” https://www.nettavisen.no/nyheter/norsk-helsetopp-med-beskjed-til-alle-som-er-skeptiske-til-vaksinen/s/12-95-3424061878?fbclid=IwAR1bQLh00iabh8_kqFMVUSvTsH2_AENSF1_ESAnD_EwhC4Icr9_6oSKyCPc

 

 

An American economist nominated for the Nobel peace prize has called for the head of the World Health Organisation to be prosecuted for genocide over his alleged involvement in directing Ethiopia’s security forces. David Steinman accused Tedros Adhanom Ghebreyesus, 55, who took over at the WHO three years ago, of being one of three officials in control of the Ethiopian security services from 2013 to 2015.

“Sju måneder etter at millionbyen Wuhan var så godt som hermetisk lukket, er byen full av mennesker. Ifølge Reuters utsendte, er byens gater og nattklubber fulle av unge mennesker som «ser ut til at de må kompensere for tida de tapte under nedstengningen». Byen og dens elleve millioner innbyggere har grunn til å feire: De har ikke hatt et eneste lokalt smittetilfelle siden 10. mai, etter å ha hatt en av verdens strengeste nedstengninger.” https://www.dagbladet.no/nyheter/na-er-det-full-fest-i-wuhan/73202800?fbclid=IwAR0ZBcSYQhC8nCmH0TVwUKXK8NGDGkgWGxjYjKc7C6HQ5vUM4GDqZwgmwMM

 

“WHOs sjefforsker Dr. Soumya Swaminathan uttrykte skepsis over hva koronavirusvaksinen egentlig gjør med hensyn til overførbarhet da hun snakket under en WHO-pressekonferanse 28.desember 2020. En reporter spurte om noen som reiste fra utlandet og hadde fått vaksinen, ville utgjøre en risiko for overføring av samfunnet hvis de besøkte et sted der det er begrenset spredning i samfunnet.

«Jeg tror det vi lærer nå og fortsetter å vente på flere resultater fra vaksineforsøk, er å virkelig skjønne om disse vaksinene, bortsett fra å forhindre symptomatisk sykdom og alvorlig sykdom og dødsfall, om de også vil redusere infeksjoner eller forhindre folk i bli smittet av viruset, hindre dem i å overføre det eller overføre det til andre mennesker, ”sa Swaminathan.

«For øyeblikket tror jeg ikke at vi har bevis på noen av vaksinene om å være sikre på at de kommer til å forhindre at folk faktisk får infeksjonen og derfor kan gi den videre,» sa Swaminathan. «Jeg tror inntil vi vet at vi vet mer, må vi anta at folk som har blitt vaksinert må ta de samme forholdsregler til det er et visst nivå av flokkimmunitet i befolkningen.»

Så for dem som måtte tro at vaksinene er veien tilbake til et normalt liv, kan det være lurt å tro om igjen.” https://steigan.no/2021/01/whos-forskningssjef-usikkert-om-vaksinen-vil-hindre-smitte/?fbclid=IwAR3NiMpXMzT_0htTb68lLOr7U0c3GVsio0_KgpAlc5bNVYiHMYx-276TQdA

“Leger bruker ikke begrepet «smittet» om dem som ikke er syke, slik myndighetene gjør. Ifølge Norsk etymologisk ordbok betyr smitte «overføring av sykdom». Er man smittet, er man altså syk.

En voksen person har til enhver tid ca. 3 kg farlige og ufarlige bakterier og virus i kroppen, noen også korona, uten å være syke. Leger bruker derfor ikke begrepet «smittet» om dem som ikke er syke, slik myndighetene gjør. Vi sier at personen er bærer eller kolonisert. To norske vitenskapelige studier tydeliggjør forskjellen på det å være kolonisert av et smittestoff sammenlignet med å være smittet.

I 1974/75 rammet en dødelig meningokokkepidemi Nord-Norge, også en mann på Svalbard døde. Dette ga mulighet til å undersøke utbredelsen av denne farlige bakterien i en avgrenset befolkning.

Man fant at 48 prosent av alle menn og 19 prosent av alle kvinner var bærere av meningokokker uten å være syke. I alderen 15–24 år fant man meningokokker hos 2/3 av alle menn. Gruvearbeidere hadde bærerfrekvens på mer enn 60 prosent, mens blant ansatte på kontor, i skole og barnehage var færre enn 20 prosent bærere av bakterien. Sentrale helsemyndigheter fant likevel ingen grunn til å sette inn smitteverntiltak.

Smittestoff uten å være syk

En undersøkelse i barnehager viser at ufarlig bærertilstand også gjelder virus. I to forskjellige barnehager undersøkte man gjennom to vintersesonger forekomsten av 19 forskjellige sykdomsvirus hos barn. Man fant at 43 prosent av barna var bærere av alt fra ett til tretten slike virus, likevel hadde 35 prosent av disse barna ikke tegn til sykdom.

Selv for meget farlige bakterier og virus er det ingen direkte sammenheng mellom påvist smittestoff og sykdom. Det er derfor individuelle og personlige forhold som avgjør om et smittestoff skal føre til sykdom.

Informasjonen bør være mer realistisk

Undersøkelsene for covid-19 viser at svært mange som tester positivt, ikke er syke, men er kolonisert. Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist covid-19 har derfor ingen generell interesse, men fører bare til engstelse i befolkningen. Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus.

De årlige influensaepidemiene tar livet av ca. 900 personer, og arbeidsplasser og skoler er periodevis tomme. Likevel har man ikke funnet grunn til å sette inn tiltak som nå. Også under koronaen har arbeidsplasser og skoler vært tomme, ikke fordi folk er syke, men pga. nedstengning av samfunnet. Influensa medfører på verdensbasis fra 290.000 til 650.000 dødsfall hvert år. WHO har også betegnet influensaepidemiene som pandemier, sist i 2016/2017. Dersom nasjonale smitteverntiltak fortsatt skal ha allmenn tilslutning, må myndighetenes informasjon om covid-19 og den kommende influensaepidemien bli mer realistisk.”
Dag Bratlid Professor emeritus og barnelege https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLKXw0/hva-vil-det-si-aa-vaere-smittet?fbclid=IwAR2k11bT0TXAxPzKQrxhq4yabphsV6U–XfPYApZ3-zOt2rBJpZD50qzMOQ

Solberg regjeringen har ødelagt hundretusenvis av arbeidsplasser, tusenvis av bedrifter har gått konkurs, gudene må vite hvor mange som har fått alvorlige depresjoner av nedsteningen og hvor mange som har blitt sittende fast i helsekøene som bare vokser og vokser, statskassa blir tommere og tommere og de har splittet den norske befolkninge bare for å nevne noe, og så vil hun og regjeringen ikke opplyse oss hvem det var som ba dem om å stenge ned samfunnet.
Hun har med andre ord INGEN respekt for demokratiet og den norske befolkninge og hun framviser en arroganse og mangel på empati ut av en annen verden, hun håner oss og vårt krav til innsyn i noe som jo må være det viktigste vi kan få innsyn i. Med en statsminister og regjering som dette, hvem trenger da fiender?
“Statsministerens kontor (SMK) ønsker ikke at tekstmeldinger mellom helsetoppene og regjeringen i dagene før Norge stengte ned 12. mars skal offentliggjøres.
Coronakommisjonen har mottatt alle meldingene mellom helsetoppene og regjeringen fra disse dagene, men SMK ønsker ikke at meldingene skal bli offentlige, melder NRK.
Tekstmeldingene kan blant annet vise om det var uenighet mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i forkant av nedstengingen.
Skjult fra offentligheten
Opposisjonens helsepolitikere reagerer på at SMK ønsker å holde kommunikasjonen skjult for offentligheten.
– På et overordnet nivå bør offentligheten få vite hvordan regjeringen kom fram til så inngripende beslutninger, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.
Senterpartiets Kjersti Toppe mener meldingene kan vise hvem som egentlig tok den reelle beslutningen av nedstengingen av landet. Hun mener Stortinget må få vite om det var et politisk og ikke et faglig vedtak.
– Vi må vite om det var helsemyndighetene som brukte smittevernloven, eller om det var regjeringens beslutning. Og det kunne SMS-ene gitt et bedre innblikk i, sier Toppe til NRK.
Erna Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter opplyser til NRK at SMK mener at hensynet til at det internt på kontoret og mellom departementene og SMK skal være et rom for frie råd og innspill, må veie tyngre enn hensynet til offentlighet.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-ikke-gi-innsyn-i-tekstmeldinger/73109807?fbclid=IwAR31PiFDKnO8fKc8zC8Q6hLUwecAmHcfNHjuOvo-7sbMVKK3WArZBadRK7M

 

 

Og pga dette så stenger man ned store deler av verden og ødelegger økonomien til milliarder av mennesker og hiver dem ut i fattigdom. Helt sinnsykt.

Her sier altså professor og helsedirektør Chris Whitty fra England at:
De fleste vil IKKE få Covid 19.
De fleste som får det vil ikke få symptomene.
De fleste som får symptomene vil ikke trenge medisinsk hjelp.
De fleste som trenger medisinsk hjelp, trenger ikke akutt eller kritisk behandling.
Og den lille andelen mennesker som trenger akutt behandling, vil overleve, uavhengig av risikofaktorer eller medisinsk historie.
“Most of the people who need medical care won’t be need emergency or critical care.In this clip from the Downing Street Corona Briefing on May 11th, Chris Whitty – the UK’s Chief Medical Officer – says that, to most people, the coronavirus is entirely harmless.
Most people will never get it.
Most of the people who get it won’t ever experience symptoms.
Most of the people who experience symptoms won’t need medical care.
Most of the people who need medical care won’t be need emergency or critical care.
And even the tiny percentage of people who need who DO need critical care will survive, regardless of risk factors or medical history.”
Tittel på youtube videoen: “UK Gov’t confirms Covid19 harmless to VAST MAJORITY of people” https://www.youtube.com/watch?v=adj8MCsZKlg&feature=share&fbclid=IwAR25lacd0h60FRV43jEJHn35KNNYDNq_q4t9gwCgx19mOxKHoS2i55-tzcQ

“Redselen for koronaviruset kan få konsekvenser for demokratiet vårt. Det bør vi frykte like mye som selve sykdommen.

Utbredt frykt kan undergrave vår vilje og evne til å utfordre autoriteter med kritikk og krav om saklige begrunnelser. Frykten kan i neste omgang føre til en stilltiende aksept for svært autoritære grep i politikken.

Hvis folket ikke lenger utfordrer den politiske makten, så vil denne makten anta former som ikke hører hjemme i et demokrati. Vi ser eksempler på dette i verden i dag.
Frykten kan gjøre oss villige til å akseptere autoritære påbud uten å kreve saklige begrunnelser som rettferdiggjør grep som er inngripende, men kun en henvisning til fare som bekrefter vår frykt.
På sikt bygger det ned vår evne og vilje til å utfordre den politiske makten.
Om frykten etablerer seg i et samfunn, vil den kunne sette i gang en omvendt frigjøringsprosess: Folket krever mindre frihet, mindre demokrati – og jo mindre de etter hvert har, desto mindre krever de.
“Jo flere man tester, dess flere finner man. I mars ble det testet 18.000 per uke, nå 90.000 per uke. Det er misvisende å sammenligne smittetall i oktober og mars uten å ta hensyn til dette.
23. oktober melder Helsedirektoratet om 270 nye koronasmittede siste døgnet. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad siteres på at «det er tydelig at vi må gjøre endringer». Av seks ledende aviser i Norge melder alle om de 270 smittede, mens bare tre melder om antall innlagte i sykehus.
Ingen sier noe om antall testede eller muligheten for feilaktige testsvar.
Etter mitt syn gir både Helsedirektoratet og avisene ufullstendig og derfor misvisende informasjon.
Det er anslått at henimot 40 prosent av koronasmittede er uten symptomer. Jo flere man tester, dess flere finner man.
I mars var antall testede 18.000 per uke. Nå er det 90.000. Det er misvisende å sammenligne smittetall i oktober og mars uten å ta hensyn til testtall.
Alle biologiske tester inneholder en grad av usikkerhet. Det er anslått at 0,8 til 4,0 prosent av personer uten covidsmitte tester positivt, såkalt falsk positiv prøve. Dette problemet var beskjedent i mars da det ble tatt få prøver og de fleste testede hadde symptomer. Nå testes nesten 100.000 i løpet av en uke, og det kan gi flere hundre falsk positive hver uke selv om feilslagprosenten er mye lavere en 0,8 prosent.
Dette problemet vil ventelig øke når regjeringen slipper tre millioner hurtigtester ut i helsetjenesten.
Det beste mål på epidemiens alvorlighet er trolig antall innlagte i sykehus. Dette er alvorlige syke koronapasienter. Tallet var cirka 315 på det høyeste i slutten av mars, men har nå ligget rundt 30 i en del uker for igjen å øke noe.
Diskrepansen mellom antall smittede og antall alvorlig syke skyldes delvis at de fleste smittede er unge, men også den omfattende testingen og falsk positive tester.

En blodfersk artikkel fra legetidsskriftet Lancet nå fredag gir grunn til å vurdere effekten av smitteverntiltak med en viss skepsis. I den grad tiltakene er effektive mot smitten, må de sees i lys av kostnadene – som er gigantiske.” https://www.dn.no/innlegg/koronaviruset/koronadebatt/smittevern/innlegg-misvisende-smittetall-unodvendig-frykt-og-unodvendige-tiltak-kan-bli-resultatet/2-1-899368?fbclid=IwAR05M6W5olO2vBXxyG-B5yE5a7BCK3Ec6Y0E5gCEokRszdAFm9Sw0S46XzE

 

“Musk skriver at han tok fire tester på én og samme dag, men at han endte opp med to forskjellige resultater.
– Noe svært merkelig er på gang. Jeg ble testet for covid fire ganger i dag. To tester kom tilbake negative, to kom tilbake positive. Samme maskin, samme test, samme sykepleier. Rask antigentest fra BD, skriver Musk på Twitter.
På spørsmålet om tilsvarende falske positive tester som dette kan bidra til den ekstreme økningen man nå ser i USA, svarer Musk:

 

 

“Norge har kjøpt 3 millioner hurtigtester til 280 millioner kroner. Nå viser en studie at testene er langt mindre sikre enn tidligere oppgitt. Danske helsemyndigheter mener de ikke alene kan brukes til smittesporing.” https://www.nrk.no/norge/ny-studie-slakter-hurtigtestene-norge-har-betalt-280-millioner-for-1.15241363?fbclid=IwAR1TOJ2PkFp8V9qGvsnpApMn30KZhZWBMZSzOLsZBP369u_GezXm88Q-3Bg
“Topplege med klar beskjed til Nakstad: – Vi må få tallene dine.
Stadig nye tiltak og tydelige beskjeder fra regjeringen. Men nå har flere leger begynt å stille alvorlige spørsmål om tiltakene.
Lege og professor Mette Kalager mener myndighetene svarer dårlig for seg når de stenger ned hele samfunnet.

– Flere sier det er vanskelig å være uenig med myndighetene i offentligheten, hvordan oppfatter du det?

 

– Jeg føler absolutt på det. Så jeg kan bekrefte at slik er det. Hvis ikke jeg i min profesjon kan gjøre det, kan vel ingen gjøre det. For jeg mener at her må vi ha åpenhet og debatt. Det er et godt prinsipp i medisinen at vi veier fordeler og ulemper av ulike tiltak eller behandlinger i en transparent prosess. Men jeg føler man har glemt dette under pandemien, sier hun.
I flere debatter i sosiale medier har det haglet med skjellsord og drøye påstander om noen stiller spørsmål eller ønsker å åpne opp.
Et eksempel var da programleder Fredrik Solvang stilte helseminister Bent Høie (H) et kritisk spørsmål om bruk av munnbind. Da kom det påstander om at Solvang forsøkte å undergrave myndighetenes koronastrategi. Selv helseministeren mente det Solvang gjorde var «farlig».
– Da jeg hørte Erna Solberg si at det var 75 prosent økning i smitte blant unge, skvatt jeg til. Men da jeg så på tallene var økte det fra 339 til 592 personer, mens det i eldre aldersgrupper var langt flere som var smittet. Et tall som 75 prosent er her ikke egnet til å opplyse, men skremmer bare, sier hun.
Som lege og professor går hun gjerne gjennom tallene. For det er hennes fag. Men det gjør ikke de aller fleste.
Hun mener også journalister og fagpersoner har vært altfor forsiktig med å stille spørsmål til myndighetene.
– Flere som så debatten påpekte at Nakstad svarte veldig likt på alle utfordringer, hva tenker du om det?
– Man må forvente at fagmyndighetene gjør en god jobb, og svare slik at vi forstår hva de tenker. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være vår rett, sier hun.
Mye av myndighetenes respons er preget av ønske om å vise handlekraft, og at det er for få som stiller spørsmål underveis i prosessen, mener Kalager.
– Du kan ikke åpne en eneste avis uten at det slår mot deg hvor mange som er smittet. Hver eneste dag. Og om vi ikke hører om hvor mange som er innlagt i Norge, så er det fordi det ikke er en like stor nyhet som hvor mange som er innlagt i Belgia. Vi får hele tiden den krisemaksimeringen.
– Hvis myndighetene ikke er strenge nok, vil de bli tatt for det i ettertid. Fordi alle følger med. Så det er lite å tape for dem på å være ekstra strenge. Samtidig tror jeg det er viktig at underveis når tiltakene utformes, så må det være folk som stiller de kritiske spørsmålene slik at det ikke blir gruppetenkning, sier Kalager.
I etterkant av debatten på NRK har Kalager fått flere tilbakemeldinger. Spesielt ble hun rørt av tre henvendelser fra pasienter, som takket for at hun tok opp saken med treningssentrene. Fordi det betyr så mye for deres hverdag.
Skrevet av Nils R. Fosse, tidligere lege ved Sandviken sykehus i Bergen:
“Tiden begynner å bli inne til å finne sin indre kraft, til å forberede seg på å si et rungende NEI!
 
Svært mye av det jeg lærte på medisinstudiet i Bergen ser plutselig ut til å ha blitt uvesentlig eller ugyldiggjort. Den vitenskapelige basisen for denne såkalte pandemien gir ikke mening.
 
– Viruset oppfører seg overhodet ikke som de virus vi lærte om på medisinstudiet. Ingen snakker tilsynelatende om at det trengs ny kunnskap om hvorfor. Hva er f.eks. logikken og vitenskapelig basis for at mennesker uten noen symptomer har nok virus til å smitte andre?
 
– Det testes i stadig større omfang. Ingen snakker om validiteten til testene, dvs de falskt positive svarene eller i hvilken grad disse testene kan brukes til dette formålet i det hele tatt. Dersom en person tester positivt får det store konsekvenser for ham selv og ikke minst for mange andre som har vært i nærkontakt. Hvor sikker er man egentlig på at han noensinne var smittebærer av noe farlig virus?
 
– Munnbind. I mars hadde det ingen hensikt, da det ikke beskytter mot virus. Et par måneder siden var det et absolutt nødvendig virkemiddel. Hvorfor har jeg aldri hørt om at man brukte munnbind på sykehjem for ansatte og besøkende for å beskytte de sårbare der i de verste influensasesongene som i de siste år har krevd opp mot 1800 liv årlig. Forskning endres ikke på et par måneder.
 
– Hvorfor snakker ingen om at dersom vi kanskje må leve med dette viruset i lang tid så er det på høy tid å ta et krafttak for å forbedre folkehelsen og bedre immunsystemet slik at færre blir alvorlig syke? Få ned overvekt, blodtrykk og ikke minst stressnivåer. ØKE trivsel, menneskelig kontakt og redusere ensomhet.
 
– Hvorfor stenger vi ned samfunnet og skaper hysteri for et virus der jeg selv aldri har møtt noen som er eller har vært smittet? Der jeg aldri personlig har hørt om noen som sliter med senvirkninger?
 
– Nye tiltak. Anbefales å ikke samles mer enn 5 i private hjem, men ingen lovpålagt grense? Økende munnbindpåbud i Oslo. Og vi skal fremdeles aller helst bare ha 1 klemmevenn?
 
Så har man mantraet om at nå må vi “stå sammen” om tiltakene. NEI! Om myndighetene er ute å kjøre så må man i et velfungerende demokrati påpeke dette, skape en debatt og bli enig om løsninger og tiltak som er mest hensiktsmessig. “Stå sammen” var rimelig når vi var i en potensielt akutt og alvorlig situasjon i mars. Da kunne man forsvare å la myndighetene gjøre sin vurdering og at man for en kort periode fulgte råd for å hindre katastrofe. Nå er vi ikke lenger i en akutt situasjon, og demokratiet må i funksjon igjen.
 
Påberoper jeg meg å vite bedre enn norske myndigheter? Nei! Påstår jeg at eksperter i fra ulike faggrupper i dialog, eksperter som er lydhøre for hva befolkningen ønsker og som gjør en helhetsvurdering av situasjonen kan vite bedre? Vite bedre enn en gruppe politikere som uansett overstyrer sine egne helsemyndigheter og innfører tiltak som overhodet ikke er vitenskapelig basert? JA!
 
Dette innebærer åpenbart at man diskuterer det større bildet. Hva er de økonomiske konsekvensene? Hva er de menneskelige konsekvensene? Hvilket samfunn skaper vi nå?
 
Til nå har jeg tenkt at ren galskap og totalitære tiltak, det er noe som skjer i andre land, f.eks. i Melbourne. Det sniker seg nå gradvis inn her, spesielt med påbud om munnbind i kollektivtrafikken og på restauranter i Oslo. Dette sprer seg raskt til Bergen og andre byer. Min dypeste sympati går ut til restauranter i Oslo-området, der mange nok får nådestøtet. Jeg vet iallfall at jeg selv ikke ville satt min fot på en restaurant om stemningen blir som på en sykehusavdeling full av pasienter med svært svekket immunforsvar.
 
Basert på erfaringer fra deres oppvekst faller etter mitt syn de fleste i èn av to hovedkategorier. De konforme, de som lærte å gjøre alt foreldrene ba dem, og den andre gruppen, de som gjorde opprør, protesterte.
 
Det samme mønsteret ser vi gjenspeilet i befolkningen når myndighetene nå presenterer ulike påfunn. Enten blind konformitet “Vi må stå sammen” eller “De er maktgale psykopater og jeg nekter å gjøre noe av det de ber meg”. Jeg har hele tiden vært tilhenger av en gylden middelvei.
 
Samtidig observerte jeg med sjokk og vantro når myndighetene i vår innførte forbud mot å bruke egne hytter, noe som faktisk også ble håndhevd av politiet, som i tillegg har svært knappe ressurser. Tilsynelatende mesteparten av det norske folk bøyde seg velvillig. Den gangen visste vi lite, nå vet vi mer. Nå vet vi nok til at det er overmodent med en debatt og et fungerende demokrati om hvilken retning dette skal ta.
 
Hver og en av oss må ta vår del av ansvaret for hvilken verden vi nå skaper. Dette slutter IKKE med noen vaksine. Hva blir det neste? Hvem ved sine fulle fem er egentlig villig til å ta denne vaksinen forresten, med mindre de trues eller presses til det?
 
Mitt inntrykk etter å ha pratet med mange ulike folk at de enten baserer seg på at “de andre” skal ta vaksinen, eller at de blir vel tvunget til det av jobben eller annet. Dette handler om selvråderett og hver av oss må søke innover og bestemme oss for hvilken verden og hvilket samfunn vi ønsker. Hvilke verdier er viktige?
 
Og for å ta ting på forhånd. Det er åpenbart sannsynlig at smittetallene kommer til å være stabilt høye utover nå når vinteren kommer, og trolig øke. Det er også svært sannsynlig at dødstall vil øke, og at de kan komme helt opp på nivåer med de verste influensasesongene, spesielt siden vi hadde en mild influensasesong sist.
 
Det kan da raskt bli opp mot 20-30 nye dødsfall på et døgn og kanskje 150 på en uke. Man kan imidlertid forvente at dette vil bli slått opp i mediene som en bekreftelse av dommedagsscenarioene som har blitt tegnet. “NÅ er det alvor! Nå er det grunn til full panikk!” Det er da man må holde seg edruelig og se det i en større sammenheng.
 
Høsten 2019 døde to elever på videregående av influensa. Det er ikke vanskelig å forestille seg krigsoverskriftene og fryktbildet som vil dannes i media om det samme skulle skje, noe som ikke er usannsynlig om dette viruset faktisk er like farlig som influensa.
 
Om dette skjer, forandrer det ingenting, etter mitt syn.
NEI til en oppfordring om å ikke klemme mine næreste venner.
NEI til en oppfordring om å ikke samles mer enn 5 personer. (Når går disse oppfordringene over til forbud? Klemmeforbud?)
NEI til å bruke munnbind utenfor en klinisk setting.
NEI, et rungende NEI, til at noen hasteutviklet vaksine skal injiseres i min kropp.
 
NEI til økt sentral kontroll, NEI til stadige innskrenkninger av frihet og selvråderett.
Deling ønskes velkomment for de som resonnerer med budskapet.”
“Overlege Halvor Næss mener myndighetenes koronatiltak er helt ute av proporsjoner. Bent Høie avfeier kritikken og mener overlegen tar feil.”
Næss er overlege på Nevrologisk avdeling på Haukeland sykehus, I kronikken kritiserer Næss myndighetenes håndtering av koronakrisen.
– Jeg var ganske bekymret da jeg først hørte om viruset, men etter hvert som det kom tall og forskning på dødeligheten har denne frykten forsvunnet, sier Næss.
Han ble derfor svært overrasket da regjeringen valgte å stenge ned landet 12. mars.
– De tallene vi har tilsier at denne sykdommen ikke er så mye farligere enn influensa. Etter min mening er det derfor ingen sammenheng mellom de stenge tiltakene og dødeligheten på denne sykdommen, sier Næss.”
Endelig kommer legene og fagfolkene ut og uttaler seg. Og de risikerer en del ved å gjøre det- å fortelle sannheten! https://www.tv2.no/nyheter/11768958/?fbclid=IwAR3dHbUhrkn0fHUpZFSRtXMht-3n7m2_BWDmffYJD1XrzblSvJn47DgBmCQ

“Det er langt fra alle fagfolk som er enig i at ytterligere nedstengninger er det som trengs. For selv om smitten har økt, er fortsatt det berømte R-tallet (reproduksjonstallet), antallet nye som smittes av en person med Covid-19 rundt én.

På høyden i april, etter nedstengningen, var antallet innlagt på sykehus i Oslo på toppen 148 personer, ifølge VGs oversikt. Nå er det 26 personer. Det har ikke vært et eneste dødsfall i hovedstaden siden 13. juli. I byen bor det rundt 680.000 mennesker.

Charlotte Haug er lege og tidligere redaktør i tidsskriftet for Den norske legeforening. Hun har doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer.

Hun er bekymret for alle som nå ikke får nødvendig helsehjelp.

Hun har signert oppropet Great Barrington Declaration, sammen med over 28.400 leger og 10.300 medisin- og folkehelseforskere.

Deres hovedønske er at viruset skal spres fritt og befolkningen skal bygge flokkimmunitet, mens sårbare og eldre skjermes. Spesielt mener fagfolkene at restriksjonene går utover andre helseproblemer og rammer de fattigste hardt med færre arbeidsplasser og bedrifter som går konkurs.” https://www.nettavisen.no/okonomi/topplege-refser-koronatiltak/3424037511.html

“Koronakommisjonen har nylig bedt om en rekke dokumenter rundt Stortingets håndtering av virusutbruddet. Kommisjonen vil blant annet se beredskapsplanverket for pandemi.

Men nå nekter Stortinget å gi innsyn på viktige punkter:

I svarbrevet skriver stortingspresident Tone W. Trøen (H) at kommisjonen «ikke har noen myndighet over Stortinget», og hun stiller spørsmål ved om det er innenfor kommisjonens mandat å undersøke Stortingets rolle og virksomhet.

Koronakommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i april for å «granske og trekke lærdom» av alle sider ved myndighetenes håndtering av pandemien.” Med andre ord så er ikke regjeringen interessert i å trekke noe lærdom av det de har gjort.

Kommisjonen vil gjerne ha dokumentasjon, men så kommer altså lederen av kommisjonen med denne uttalelsen, der han jo i realiteten sier at det det Stortinget ber om det vil også Stortinget få. Da er det jo ikke en undersøkelseskommisjon vi har med å gjøre men et apparat som hjelper til med å dekke over hva regjeringen egentlig holder på med.

“Kommisjonsleder Stener Kvinnsland skriver i en SMS til NRK at han ikke ser noen grunn til å la seg intervjue om innsyns-nekten hos Stortinget.

– Stortinget bestemmer selvsagt over sin saksgang, det er ikke en sak for kommisjonen. Vi tar imot det vi får, skriver Kvinnsland i tekstmeldingen.”

“If the COVID-19 virus cannot be determined (isolated), and by extension the real nature of the pandemic, for what purpose is a vaccine being developed?
 
Again, this is all just a regulatory requirement because regulatory authorities are asking for it, and as such, it needs to be developed. On the other hand, it is impossible to develop a true vaccine for COVID-19 because – if we are incapable of actually monitoring the virus or disease – how can the effectiveness of a vaccine be established?
 
In short, it cannot!
 
Therefore, most likely a fake vaccine will be developed to satisfy the regulators’ wishes (as well as to calm down the created public hysteria and fear). Unfortunately, such vaccines, if developed and administered, will certainly create potentially dangerous side effects, without any presumed benefits, by interfering with the body’s own immune system, as well as other related physiological processes.
 
The ill-thought out regulatory compliance requirement is not new or just associated with COVID-19, it is pervasive in other pharmaceutical areas as well. For example, it reigns for the approval process of traditional pharmaceutical products such as a tablet or capsule – and it has been standard procedure for at least three decades, which certainly has ruined the science, as well as pharmaceutical product development and manufacturing.
 
All kinds of enforceable regulatory requirements have been spawned and implemented in the name of quality control of the manufactured products. The irony here is that authorities have never defined what they mean by a “quality product” with some (scientifically) measurable parameter/criteria.
 
However, there now exists a huge battery of compliance requirements (such as regulatory guidance documents) available from authorities, in particular the FDA. The requirements and guidance, are enforced with or without numerous unrelated testing requirements. They have never been validated to see if they meet their intended purpose or claim. But industry must comply if it wants to survive and the public goes on assuming it is receiving “quality” pharmaceutical products.
 
In summary, at present there is a serious and fatal flaw in the practice of regulating pharmaceutical products, development and assessment. This can only be addressed by critically evaluating and implementing appropriate scientific principles from relevant scientific disciplines and expertise.” https://principia-scientific.com/covid-19-vaccine-not-possible-for-a-virus-not-yet-identified/?fbclid=IwAR3xBmcMatrVJBoLLv3kdMfDvdZK6gYtDwm9ToiLhO8YBHr1ivNWMw105zU

 

Av professor Christine Stabell Benn:
“Et virkelig vigtigt punkt er, at det kan ikke retfærdiggøres at give vaccinen til raske folk under 50. I Danmark vaccinerer vi ikke folk under 65 år mod influenza, fordi vi har besluttet, at vi kun vaccinerer mod sygdomme af en vis alvorlighed.
Når vi snakker om COVID, så er det en sygdom, der er endnu mindre alvorlig end influenza for dem under 50.
Samtidigt har vi at gøre med en ny vaccine, der ikke har gennemgået ordentlig sikkerhedstestning, og hvor der kan frygtes alvorlige bivirkninger. Dvs. folk under 50 har næppe noget at vinde og potentielt meget at tabe ved at tage en ny COVID-vaccine.
En ny meta-analyse baseret på 61 studier fra hele verden anslår, at den gennemsnitlige dødelighed af COVID er 0.27%, altså 2.7/1000 smittede.
I Danmark viser et nylig studie blandt bloddonorer, at risikoen for at dø blandt smittede under 70 år er 0.00082. Ifølge Statens Serum Institut er dødeligheden af COVID-19 for folk under 70 ikke højere enn den for influensa.

 

 

Her er de offisielle retningslinjene for Koronaviruset (det er ikke jeg som har skrevet dette):

1. I utgangspunktet kan du ikke forlate huset for noen som helst grunn. Men hvis du må, så kan du det.

2. Masker er ubrukelige, men kanskje du burde ha på deg en, den kan redde deg, den er ubrukelig, men kanskje er den obligatorisk også.

3. Butikker er stengt, bortsett fra de som er åpne.

4. Du skal ikke dra til sykehus med mindre du må det. Det samme gjelder leger, du bør bare dra dit i nødstilfelle, forutsatt at du ikke er for syk.

5. Dette viruset er dødelig, men fremdeles ikke så farlig, bortsett fra at det noen ganger faktisk fører til en global katastrofe.

6. Hansker vil ikke hjelpe, men de kan fortsatt hjelpe.

7. Alle må holde seg hjemme, men det er viktig å komme seg ut.

8. Det er ingen mangel på dagligvarer i supermarkedet, men det er mange ting som mangler når du drar dit om kvelden, men ikke om morgenen. Av og til.

9. Viruset har ingen effekt på barn bortsett fra de det påvirker.

10. Dyr er ikke berørt, men det er fremdeles en katt som testet positivt i Belgia i februar før noen hadde blitt testet, pluss noen få tigre her og der som hoster …

11. Du vil ha mange symptomer når du er syk, men du kan også bli syk uten symptomer, ha symptomer uten å være syk, eller være smittsom uten å ha symptomer.

12. For ikke å bli syk, må du spise godt og trene, men spis hva du har for hånden, for det er bedre å ikke gå ut vel, men nei …

13. Det er bedre å få litt frisk luft, men du blir sett på som veldig galt når du får litt frisk luft, og viktigst av alt: ikke gå til parker eller ut i marka. Ikke sett deg ned, med mindre du er gammel, men ikke for lenge eller hvis du er gravid (men ikke for gammel).

14. Du kan ikke dra til aldershjem, men du må ta vare på eldre og ta med mat og medisiner.

15. Hvis du er syk, kan du ikke gå ut, men du kan gå til apoteket.

16. Du kan få restaurantmat levert til huset, som kan ha blitt tilberedt av folk som ikke hadde på seg masker eller hansker. Men du må la dagligvarene dine dekontaminere ute i 3 timer. Pizza også?

17. Hver urovekkende artikkel eller urovekkende intervju starter med “Jeg vil ikke utløse panikk, men …”

18. Du kan ikke se din eldre mor eller bestemor, men du kan ta en taxi og møte en eldre drosjesjåfør.

19. Du kan gå rundt med en venn, men ikke med familien hvis de ikke bor under samme tak.

20. Du er trygg hvis du opprettholder passende sosial distanse, men du kan ikke gå ut med venner eller fremmede på trygg sosial avstand.

21. Viruset forblir aktivt på forskjellige overflater i to timer, nei, fire, nei, seks, nei, vi sa ikke timer, kanskje dager? Men den liker et fuktig miljø. Å nei, ikke nødvendigvis.

22. Viruset holder seg i lufta – eller nei, eller ja, kanskje, spesielt i et lukket rom, på en time kan en syk person smitte ti, så hvis det stemmer, var alle barna våre allerede smittet på skolen før det ble stengt . Men husk at hvis du holder deg på den anbefalte sosiale avstanden, men under visse omstendigheter, bør du opprettholde en større avstand, noe som, ifølge studier, fører til at viruset reiser videre, kanskje.

23. Vi teller antall dødsfall, men vi vet ikke hvor mange som er smittet, da vi hittil bare har testet de som var “nesten døde” for å finne ut om det er det de vil dø av …

24. Vi har ingen kjent behandling, bortsett fra at det kan være en som tilsynelatende ikke er farlig, med mindre du tar for mye (som er tilfellet med alle medisiner).

25. Vi bør holde oss innelåst til viruset forsvinner, men det vil bare forsvinne hvis vi oppnår kollektiv immunitet, mens det sirkulerer … men vi må ikke lenger være innelåst for det?

 

 

“I midten av desember sendte den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling et brev til Justisdepartementets lovavdeling. De peker på det åpenbare:

Skal man i et demokrati frata borgere bevegelsesfrihet, forsamlingsfrihet og retten til familieliv, bør det foreligge skriftlige begrunnelser. De spør departementet om hvorfor de knapt kan finne slike noe sted siden inngrepene ble innført i mars.

Det er et mysterium at knapt noen norske journalister har kommet på den tanke å stille dette spørsmålet. Det står på topp tre av det som burde være enhver journalists første instinkt når regjeringen stenger landet ned.
Er det noen hjemme i norske mediehus om dagen? Så langt jeg kan se har ingen norske medier funnet det verdt å utfordre regjeringen på dette, og brevet er vel knapt nevnt i noen medier over hodet.” skriver KrFs Øyvind Håbrekke. https://www.tronderdebatt.no/godt-frykt-ar/o/5-122-14964?fbclid=IwAR1H5lUSJB5MSf_Iicyb4EexG2jJ8uWy9HhCoxYupe2tJoRjd9atvmwm_Ks
“— Nå skal vi altså starte 2021 med at man ikke skal ha besøk av noen. Det gjelder i første omgang til 18. januar. La oss håpe det holder, for dette er kjipt, skriver Evenrud på sin Facebook-side.

— Men det er ikke bare kjipt denne gangen. Folk, inkludert meg selv, begynner bli forbanna. For når man ser at det senest i dag landet tre fly fra Polen og Litauen på Gardermoen, og at det derifra er venta over 100 fly til Norge de første ukene i januar, mister man “dugnadsånden” litt, skriver Rødt-politikeren i Oslo.” https://vartoslo.no/eivor-evenrud-erna-solberg-korona/rodt-topp-i-oslo—skal-vi-fortsette-dugnaden-erna-ma-du-stille-krav-til-bedriftene-over-100-fly-fra-polen-og-litauen-er-ventet-de-neste-ukene/278392?fbclid=IwAR0JUYeoaI87aLgnolJcM7FUtyALpoeAecIyeu5EUlbjCVIIM0PQnAxEZU8

 

 

C-19 er et utrolig intelligent virus som kan matematikk og geografi og det har også sosial intelligens. I England så smittes man kun av det hvis man er flere enn seks personer som er samlet, mens i Norge så smitter det hvis man er flere enn ti som er samlet privat. Men er man flere enn ti på jobb, i butikk eller på skole, da har c-19 bestemt seg for å la deg være i fred.
“Vi ser at private samlinger er den enkeltstående største årsaken til smittespredning. Det er derfor vi kommer med denne litt sterkere anbefalingen som et forbud tross alt er, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til VG etter pressekonferansen.” https://www.vg.no/nyheter/i/R9x80W/coronasituasjonen-i-oslo-innfoerer-forbud-mot-at-flere-enn-ti-personer-samles-i-private-hjem?fbclid=IwAR0rjIWdD8FYifSAYYetxpfCNcxpZKS_8lS3SVh7VxYBymhYF5dVzN8HSLk

 

 

“Den accelererande smittspridningen av covid-19 har inte gett avtryck i dödsstatistiken. Sverige har fortfarande på gränsen till underdödlighet jämfört med tidigare år. – Vi märker ingen tydlig ökning, säger Tomas Johansson, statistiker på SCB, Statistiska centralbyrån.” https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7K7GXK/ingen-overdodlighet-i-sverige–trots-okad-smitta?fbclid=IwAR2RVqQR6gs9dCmGOTs0J2jAot3njSHMKWxEjUovg9JO5-VYNzppeU8HFFE
“Coronapandemin har fått oöverskådliga konsekvenser med många döda, stor belastning på sjukvården, svår vårdskuld och svag ekonomi. När man vidtar åtgärder och väljer strategi finns goda skäl att inte kortsiktigt räkna antal döda med covid-19-diagnos, oavsett dödsorsak. Folkhälsan, även äldres före döden, inklusive risk för förlorade levnadsår med kvalitet, måste få större tyngd. Helst borde de som bestämmer också se konsekvenserna på sikt inte enbart för det egna landet utan också för resurssvaga länder, och inte minst för barnen.” https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/2020/08/fixeringen-vid-antal-doda-med-covid-19-ar-vilseledande/?fbclid=IwAR1rrYW7UnxmqFyRYbrysI7pkECj3QgT-0B097teeklVVMYQUgdIrywMo-w

 

 

Dette er akkurat hva vi blir utsatt for i dag. Vet du når du blir manipulert, når du lar følelsene styre dine avgjørelser og handlinger mens du viser rein forakt mot fornuften?
“The goal of the social engineer is to get you to make a decision without thinking. The more you think, the more likely you are to realize you are being manipulated.
Alpha mode is when one`s brainis running at 8 to 13 cps (cycles per second). It is generally characterized by “daydreaming”, or relaxed, focused concentration.
Beta mode is when one`s brain runs from 4 to 100 cps. This is when our brains are alert, observant, and aware of the thngs going on around us.
Which state benfits the social engineer more? Obviously, the answer is alpha mode, because thinking and awareness are lessened.
The more moitions that are triggered , the less you think rationally. The less you think rationally, the quicker you will decide based solely on the emotions triggered.
You can learn how the bad gouys are using your humanity against you, and you can learn how to defend against these attacks to protect yourself and your loved ones from being victims of this manipulation.
Thinking is the enemy of the social engineer, and social engineering is any act that influences a person to take an action that may or may not be in your or mine best interest.” https://olehartattordet.blogg.no/1455044525_skru_av_fjernsynet.html?fbclid=IwAR2p8aDiiExPK30bYcdUu5vTatc0YTqAytigjimGryEMHh3Yi-uajkK1rfE

 

 

“De aller fleste som døde med coronaviruset i kroppen hadde også andre sykdommer.” https://www.vg.no/nyheter/i/JJ1G4P/ni-av-ti-som-doede-med-covid-19-hadde-kronisk-sykdom?fbclid=IwAR2FDRPjYN8NI6HRh6Lwv9gjE2HtkhdagMOdG28Xmweb9o1LRYK7z_dfNr0

 

Coronavirus: Flights bring 15,000 people a day to UK without screening

Politikere nekter å laste ned Smittestopp-appen: – Jeg er livredd

 

https://olehartattordet.blogg.no/appen-for-dem-som-er-tette-i-pappen.html

 

 

Jo mer kunnskap man har om noe jo bedre vil man være i stand til å ta kloke valg. Men hvis man dag ut og dag inn tar til seg ensidig informasjon uten noen nyanser, informasjon som forteller deg hva du skal gjøre uten at du blir oppfordret til å undersøke om den informasjonen du blir servert er riktig, så vil du ikke være i stand til å ta kloke valg. Mennesker som kun har lest EN bok er lette og lede og farlige både for seg selv og andre.

 

Teksten fortsetter undet bildet

 

»Hvis folk ikke bliver immune, så kan man heller ikke bruge en vaccine, og det er jo det, som WHO ellers taler om, så det er også ret selvmodsigende. Det hænger ikke helt sammen.«Udmeldelse vækker også undring hos Henrik Nielsen, der er klinisk professor ved Aalborg Universitetshospital. https://www.bt.dk/samfund/who-udmelding-undrer-forskere-det-haenger-ikke-sammen

 

Coronavirus: Scientists conclude people cannot be infected twice

Legen som advarer mot 150.000 døde i Norge er ikke ekspert på korona-virus

Nurse working on coronavirus frontline in New York claims the city is ‘murdering’ COVID-19 patients by putting them on ventilators and causing trauma to the lungs

80% of NYC’s coronavirus patients who are put on ventilators ultimately die, and some doctors are trying to stop using them

Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread

Stenging av skoler kostet 12 milliarder: Har hatt liten effekt, mener Folkehelseinstituttet

Italian Leader Slams ‘False COVID-19 Numbers: 25K Did Not Die, it’s a way to Impose a Dictatorship

FHI mener at 16 menneskerettigheter har måttet vike for korona-tiltakene

Forskrift gjør at FHI må gi råd det ikke finner grunn for: – Er ikke greit

 

For en fantastisk research Vanessa Beeley har gjort her. Denne er SUPERVIKTIG å få med seg. Artikkelen er på to deler.
Del 1 og del 2

“First, let’s handle the question of vaccination. There is a measles vaccine, yet it kills 140,000 a year. There is a pneumococcus vaccine, yet it kills between 2 and 2.5 million a year. There is a hepatitis B vaccine, yet it kills 140,000. There is a tetanus vaccine, yet it kills 89,000 annual deaths.
There is a rotavirus vaccine, yet it kills 800,000. There is a HPV vaccine, yet it kills 250,000. There is a tuberculosis vaccine, yet it kills 1.5 million. There is an influenza vaccine, yet it kills 650,000 to 1 million deaths a year. None of these are considered pandemics, cause entire economies to be shut down or, or call for any extraordinary measures at all.
And then there is the novel coronavirus which has killed 218,187 people to date (the vast majority of them very old and/or very sick)—and this is considered to be a problem to be solved with all possible haste.
Some infectious disease experts have suggested that the entire populace may be required to shelter in place until a vaccine becomes available. Meanwhile, deaths from the novel coronavirus largely fit within the usual mortality of the flu season.
It may be difficult for you to take on board the concept of an emergent global intelligence that transcends the confines of every nation, continent and civilization.
You may not see it, but once you do you are unlikely to be able to un-see it because it is just too glaringly obvious. It is beyond obvious: it is directly in your face. Perhaps it would be easier for you to consider it as a sort of mass psychosis in need of a cure.”
https://thewallwillfall.org/2020/05/02/gaslighting-the-coronavirus-dimitry-orlov/?fbclid=IwAR2Hm5h4bnNWpRJhkvJCRLQuuyfEUI_GEes624un-jj5M1bzM20uStFwchE

Second coronavirus wave in winter may be worse than the first, Professor Chris Whitty warns

“Enøyd kringkasting av dødstall gjør oss redde og dumme, skriver Lege Elisabeth Swensen i Klassekampen.
«Det første myndighetene må fortelle befolkningen, er at de under 40 år og kanskje opp mot 50 år ikke har noen økt dødelighet. Deretter at de som skal beskyttes, er folk med mange risikofaktorer», skrev professor Eiliv Lund i Aftenposten 9. april.
Den daglige kringkastingen av hvert enkelt koronadødsfall ledsaget av emosjonelle – til dels spekulative – reportasjer fra sykehus i Nord-Italia, vekker frykt og medfølelse.
Nærsynt empati er et dårlig kompass hvis målet er, slik WHO formulerer det, å «redde liv, minimalisere forstyrrelser i samfunnslivet og beskytte samfunnsøkonomien».
Ingen enkel modell kan heller vise veg ut av krisen. På nettstedet Unherd ligger en fersk og lærerik dialog mellom to av verdens ledende epidemiologer, svenske Johan Giesecke (som ansatte Anders Tegnell) og britiske Neil Ferguson (Imperial College-studien). De har tilgang til samme tall, har stor rådgivende makt og trekker ulike konklusjoner. Vi er dømt til å navigere under fortsatt usikkerhet. Politikerne må være åpne om verdivalg og konsekvenser.
Statistikeren Ola Rosling svarte ubetinget «ja» på spørsmål om han tror tiltakene vil ta flere liv enn viruset (NRK Urix 29. april). Økt sosial ulikhet er et sikkert resultat av langvarige restriksjoner som rammer skolegang og arbeidsliv. Sosial ulikhet tar liv – i rus, fattigdom, selvmord og avmakt. Fattige, innvandrere, lavt utdannende og allerede marginaliserte grupper er de som får betale for at statsledere har vist «akutt handlekraft» uten å ha en plan.” https://dagens.klassekampen.no/2020-05-02/koronaviruset-tar-liv-tiltakene-odelegger-flere

Ikkje klem og kyss på kvarandre, og ver forsiktig med ketsjupflaska, oppmodar kulturminister Abid Raja før 17. mai

Anbefalt avstand reduseres fra 2 til 1 meter

Teachers want kids disinfected at school gates amid fears of enforcing social distancing

 

 

Teksten fortsetter under bildet

“The influenza pandemic that gripped the globe a century ago helped the Nazi Party rise to power in Germany, a new study says.
Right-wing extremists such as the Nazis won a greater share of the votes in parts of Germany that suffered larger numbers of flu deaths during the pandemic that started in 1918, according to research from the Federal Reserve Bank of New York.
The link held up even when researchers accounted for factors such as past right-wing voting, regional unemployment and a city’s religious and ethnic composition, Fed economist Kristian Blickle said.
“The deaths brought about by the influenza pandemic of 1918-1920 profoundly shaped German society going forward,” Blickle wrote in the paper.
The findings come amid concerns about a rise in anti-Semitic abuse fueled by the coronavirus pandemic. The Anti-Defamation League has reported a spike in rhetoric falsely accusing Jewish people or Israel of manufacturing or spreading the virus to maintain control over the world.
Jews were similarly blamed for the bubonic plague in the 14th century — a smear that may have helped the Nazis in the 20th century. The Fed researchers found a stronger correlation between flu deaths and right-wing extremist voting “in regions that had historically blamed minorities, particularly Jews, for medieval plagues,” Blickle wrote.”

Politiet vil ikke tvinge 17. mai-feirende nordmenn til å følge koronaråd

Så lenge ingen er syke, og man holder avstand og ikke er flere enn 20 personer kan besteforeldre komme på besøk og markere dagen sammen med barn og barnebarn.

 

«Greie mennesker ble de beste nazister. Min mor vokste opp med dem som naboer. De samarbeidet, nektet å lage bråk, så en annen vei når ting ble stygt og fokuserte på hyggeligere ting enn «politikk». De var nydelige mennesker som snudde ryggen til mens deres naboer ble fraktet bort. Vet du hvem som ikke var greie mennesker? De som gjorde motstand.» Naomi Shulman 

FHI slettet korona-data – også etter at NRK hadde krevd innsyn

“I forskningsmiljøer er det en ganske bred enighet om at måten vi steriliserer livene våre i dag ikke er hensiktsmessig. Vi overvurderer ganske enkelt renheten. De aller minste bakteriene er farlige, og det er frykten for bakterier som vi skal være redd for. Det har noen konsekvenser at vi vil ha bakterier for enhver pris, sier han til magasinet Samvirke .
Over tid har menneskelivet blitt mer sterilt i den vestlige verden, og det har fått forekomsten av allergiske og autoimmune sykdommer til å stige.
Når det ikke blir utfordret av en rekke bakterier, kan immunforsvaret i stedet prøve å bekjempe mikroorganismer som normalt ikke ville gjort mennesker syke. Som når kroppen reagerer på støvmidd og pollen, eller når immunforsvaret prøver å bekjempe kroppens egne celler.
I følge Julie Antvorskov, som er doktorgrad. og seniorforsker ved Bartholin Institute på Rigshospitalet, er problemet at mange mennesker ikke vet forskjellen mellom sykdomsfremkallende bakterier og bakterier som verken er ufarlige eller til og med bra for oss.
Generelt snakker vi om bakterier som noe upassende eller farlig og lærer barna våre å frykte dem. Men virkeligheten er at kroppene våre består av milliarder av bakterier som er grunnleggende for vår generelle helse, sier hun til Samvirke.”

Pseudotyped Luciferase rSARS-CoV-2 Spike is a replication-restricted, recombinant pseudotyped lentiviral particles containing SARS-CoV-2 spike protein. Because the infectivity of Pseudotyped Luciferase rSARS-CoV-2 is restricted to a single round of replication, the pseudotypes can be handled using BSL-2 containment practices. The pseudotype lentiviral particles encode firefly luciferase in their lentiviral vector genome. When their genome integrates after entry into cells, firefly luciferase expression and activity is proportional to the number of cells that were transduced. https://www.creative-diagnostics.com/pseudotyped-luciferase-rsars-cov-2-spike-277995-355.htm

 

“Tens of thousands of Covid-19 tests have been double-counted in the Government’s official tally, public health officials have admitted.
Diagnostic tests which involve taking saliva and nasal samples from the same patient are being counted as two tests, not one.
The Department of Health and Social Care and Public Health England each confirmed the double-counting.
This inflates the daily reported diagnostic test numbers by over 20 per cent, with that proportion being much higher earlier on in the crisis before home test kits were added to the daily totals.
Almost 350,000 more tests have been reported in Government data than people tested since the start of the pandemic.
The discrepancy is in large part explained by the practice of counting salvia and nasal samples for the same individual twice.”

Forsvaret vil forby sivile å reise på fritida

FHI-direktøren mener det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok, og advarer mot ny stengning av landet – selv med oppblussing av smitte.

“Den historiske kvelden da regjeringen i Danmark bestemte at landet skulle stenges ned, henviste statsministeren flere ganger til myndighetene og fastslo at det var myndighetenes anbefaling at samfunnet skulle stenges.

Dokumenter i saken forteller enn annen historie fastslår eksperter.

I dag er det imidlertid klart at Helsetilsynet ikke hadde lagt ned en så omfattende anbefaling.

Så sent som dagen før pressekonferansen 11. mars utarbeidet styret en liste over “mulige aksjoner” mot covid-19. Her var det aldri nevnt nedleggelser og tvangsinngrep.

I tillegg signerte Søren Brostrøm 28. februar en anbefaling som ifølge jurister betydde at generelle inngrep om danskenes frihet ble ekskludert – f.eks. tvangsbehandling og sperring av områder.

Bare i visse “spesifikke situasjoner” ga Brostrøm grønt lys for intervensjon.

Kjeld Møller Pedersen, professor i helsepolitikk ved SDU, sier regjeringen har misbrukt helsevesenets råd.

– Regjeringen gav inntrykk av at det var helsevesenets råd å legge ned. Men det er ikke sant, sier han.

Dagen etter pressekonferansen kom en nødlov som flyttet makten bort fra Statens helsetilsyn og over til regjeringen selv.

Dette vedtok parlamentet enstemmig på en dag.

Prosessen er dypt problematisk. Dette indikerer at statsministeren ikke har snakket sant til danskene, sier Sophie Løhde fra Venstre.” https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12151000/brostroems-papirer-rejser-tvivl-om-mette-frederiksens-forklaring/?fbclid=IwAR0nZKNVLr00JjZmptFC3-BR5xeH-6rN81S033ZRxs022MdEcfaxE8P4Rig

 

Israelsk helseleder: Korona er lite farlig. Det er tiltakene som vil drepe.

Out Of Touch | Kevin James Short Film

“FHI-direktøren mener det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok, og advarer mot ny stengning av landet – selv med oppblussing av smitte.”

Dramatisk forslag om isolering av smittede personer

“Etter at hele samfunnet har vært nedstengt og vi er blitt advart mot store forsamlinger er det plutselig ikke særlig farlig lenger. Bare saken vi samles mot i store grupper er viktig nok kan forsamlingsforbudet brytes:

En mørkhudet mann i USA blir drept av politiet. Dette skjer hele tiden og er ingen nyhet. Langt flere hvite mennesker drepes av politiet i USA uten at noen vil demonstrere mot det.

Dette er ikke antirasisme, men anti-mørkhudet rasisme. Det er ikke bare mørkhudete sine liv som teller. Alle liv teller. Det var hovedargumentet for Korona-nedstengningen. Selv liv som var i ferd med å avsluttes, og som ikke kunne reddes, telte. Det viser tallene:

De som døde av Covid-19 hadde en gjennomsnittsalder tilsvarende befolkningens levealder. De fleste ville ha dødd i løpet av kort tid i alle fall. Covid-19 var strået som knekket kamelens rygg.

Nedstengningen, som vi ble fortalt var helt nødvendig for å unngå en sosial katastrofe, har forsterket en økonomisk krise i emning og løftet den til uante høyder. Den har forårsaket at viktige helsetjenester er satt på vent, andre helsetjenester er stengt, f.eks. fysioterapi og tannlegetjenester.

Ulike viktige forsamlingshus måtte stenge. Sårbare og utsatte barn har blitt neglisjert. Folk fikk ikke besøke sine pårørende på grunn av smittefaren. 1. mai, 17. mai og alle kultur- og idrettsarrangementer ble avlyst for å redde oss fra pesten. Hundretusenvis er kastet ut i permisjoner og arbeidsledighet.

Så blir en mørkhudet mann i USA drept av politiet. Da gjelder ikke nedstengningen og smittefaren lenger. Denne saken er viktigere enn vår kollektive sikkerhet? Har dere holdt oss for narr, politikere og helseeksperter? https://www.derimot.no/forsamlingsforbudet-kan-tydeligvis-brytes-dersom-det-er-mange-nok/?fbclid=IwAR3AG4Yq5TsNtGJ_tHzwGGRLQUJ94JUqN7HX2TIpefrh7xxZukVdKke5E4g

 

Covid-19 viruset må være utrolig smart da det ikke sprer seg der det arrangeres politisk korrekte samlinger av alle slag. Har vi med det første politisk korrekte virus å gjøre?

Frykten er deres våpen

School age children more likely to be hit by lightning than die of coronavirus

Artikkelen over her der det blir sagt at barn er veldig smittsomme og at hundre tusen barn har fått påvist smitte er ikke noe annet enn rein fryktpropaganda. Les utdraget fra WHO rapporten under her som WHO gjorde i februar i år og som forteller at de yderst få barna som har blitt smittet av covid 19, IKKE smitter andre igjen:
“Data on individuals aged 18 years old and under suggest that there is a relatively low attack rate in this age group (2.4% of all reported cases). Within Wuhan, among testing of ILI samples, no children were positive in November and December of 2019 and in the first two weeks of January 2020.
The Joint Mission learned that infected children have largely been identified through contact tracing in households of adults. Of note, people interviewed by the Joint Mission Team could not recall episodes in which transmission occurred from a child to an adult.”
Se nederst på side 10 i rapporten som du kan finne her.

 

“Barn sprer ikke corona smitte.
I dette finske studiet ble 11.000 barn testet.”
Og det stemmer overens med undersøkelsen WHO gjorde i februar i år som forteller at de yderst få barna som har blitt smittet av kovid 19, IKKE smitter voksne:
http://tt.omni.se/allt-tydligare-att-barn-inte-sprider-smitta/a/qLz79z?fbclid=IwAR2SYnBy-0oHzBcvYx2dI50h5noT8ZSoD3BpIG7TS3oe0GNRtgVwzYMRND8
“No child who was not already profoundly ill has died of Covid-19 in Britain, a large study has indicated, with the researchers saying that the results should reassure parents as a new school term begins.
The study looked at 260 hospitals in England, Wales and Scotland. Out of the 69,500 patients admitted with proven Covid-19 in the first six months of the year, 651 — or 0.9 per cent — were under 19 years of age.” https://www.thetimes.co.uk/article/all-children-who-died-of-covid-19-were-already-seriously-ill-jlxr8mkxq?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0

“En ny vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier for, hvornår børn skal vaccineres – herunder at den er tilstrækkelig gennemprøvet på børn, og at sygdommen er tilstrækkelig alvorlig. Med den nuværende viden bør børn altså ikke vaccineres mod COVID-19.
I Danmark har Sundhedsstyrelsen det kriterium, at der kun indføres vacciner, der beskytter mod alvorlig sygdom: ”Sygdommen, der vaccineres imod, skal have en vis alvorlighed og hyppighed for at retfærdiggøre, at der indføres en vaccination mod sygdommen i børnevaccinationsprogrammet.
Sundhedsstyrelsens udgangspunkt er, at sygdommen skal være alvorlig for det enkelte barn og derfor vigtig at forebygge”, står der på deres hjemmeside.
Alvorlighedskriteriet danner bl.a. baggrund for, at vi ikke vaccinerer børn mod influenza og skoldkopper.
Derudover skal der ifølge Sundhedsstyrelsen være ”bred erfaring med vaccinen blandt børn: Vaccinen skal være afprøvet på større grupper af børn for at sikre, at vaccinens virkning samt bivirkning er kendt blandt børn”. Yderligere skal der ”være tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved at vaccinere for en sygdom klart overstiger risikoen for bivirkninger”.
Men en ny COVID-19 vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier:
COVID-19 er mindre alvorlig for yngre personer, end influenza er. Fx var den estimerede dødelighed relateret til influenza blandt 0-14-årige børn i perioden 2013-2018 i gennemsnit 20 børn pr. år. Indtil videre har vi ikke haft nogen COVID-19-dødsfald blandt personer under 30 i Danmark. Med den viden, vi har i dag, er COVID-19 ikke en alvorlig sygdom for børn noget sted i verden.
Kriteriet om ”bred erfaring blandt børn”.
Blandt fire firmaer med vacciner i fase-3-forsøg [sidste fase i vaccineforsøg med test på mennesker, red.], der for nyligt offentliggjorde deres protokoller, er der kun ét firma, der inkluderer børn ned til 5 år. Studiegruppernes størrelse er ikke oplyst, men studiet inkluderer i alt 12.390 personer og med 12 studiegrupper, heraf kun én med børn, er det formentlig højst nogle tusinde børn.
Som tommelfingerregel kræver det 65.000 forsøgsdeltagere for at påvise 3 tilfælde af en bivirkning, der optræder med en hyppighed på 1 ud af 10.000. For at sætte det i kontekst vil bare én alvorlig bivirkning ud af 10.000 vaccinerede børn lede til 5-6 tilfælde per årgang i Danmark, hvilket er meget, givet sygdommens milde forløb for børn. Der er ingen af de fire vacciner, der bliver testet blandt børn under 5 år. Der er altså ikke ”bred erfaring blandt børn”, som ellers er Sundhedsstyrelsen eget kriterie for en gennemtestet vaccine.
Overstiger fordelene risikoen for bivirkninger?
Kriteriet om, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved vaccinen overstiger risikoen for bivirkninger, er heller ikke opfyldt. Alvorligheden af sygdommen for børn er mindre end den for influenza, som vi ikke anbefaler at vaccinere børn imod, og risikoen for bivirkninger er indtil videre ukendt. Som skrevet i et læserbrev i tidsskriftet BMJ for nyligt: “Vaccines [mod COVID-19, red.] will not be proven to be safer for children and young people than the infection for some years, if ever”. https://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/?fbclid=IwAR2spd91nyExIPgz-j79cPFZ71iGjzTX8cPrX2ymWJYu9QZTydc5WniH-Hs
I Washington DC kan 11 åringer nå bestemme om de vil ta vaksine uten foreldrenes samtykke og de behøver ikke en gang fortelle det til foreldrene sine hvis de ikke vil, det er helt lovlig for 11 åringene å holde det hemmelig for sine egne forledre:
 
“WASHINGTON—The nation’s capital city is looking likely to pass legislation that would allow children as young as 11 years old to make their own decisions on receiving vaccines, without parental consent or knowledge.
Bill 23-171 would allow for children as young as 11 to consent to all vaccines on the government schedule. At the same time, the school, health care provider, and the parent’s private insurance would conceal the child’s vaccination from parents or guardians—who would have no knowledge of the vaccination unless the child told them.
The bill states that the minor must be “capable of meeting the informed consent standard,” which would be determined by a physician.
The legislation was first introduced on March 5, 2019, with a public hearing held on June 26, 2019. The bill then sat until Oct. 7 this year, when the four-person health committee revised it, passed it, and brought it up to the full council for a vote on Oct. 20. It passed resoundingly (12–1) and now heads back for a second reading and final vote on Nov. 10 before landing on the mayor’s desk for a signature.” 
Dette er fryktporno du aldri har sett maken til. Se på overskriften og sammelign den med innholdet og hva som er realiteten i denne saken. Overskriften er “Corona smittet barn døde”, mens barnet som hadde corona også hadde en alvorlig bakenforliggende sykdom. https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=48937&fbclid=IwAR3GVghnTbx3HU7CHcod2IGz9fHLPp0ypgjlHmJGZ12PcXSn9h3HocTZwAI

 

Teksten fortsetter undet bildet

 

Immunitets-passet COVI-PASS skal rulles ut i 15 land

Lockdown and social distancing could make our immune system weaker, says scientist

Bill Gates Conspiracy Theorists Might Not Be as Crazy as You Think

Warning of serious brain disorders in people with mild coronavirus symptoms

Færre dør – krise for begravelsesbyrå

Maskepåbud for politisk underkastelse

Om 100 år er allting glemt. Regjeringa ønsker ekstremt hemmelighold

Myndighetenes hemmelighold: – Dette er ulovlig

Hundre års hemmelighold

Den britiske helseministeren: – Full granskning av hvordan covid-dødsfall registreres

Coronaviruset: – Munnbind hjelper ikke!

Mann døde i motorsykkelulykke, men ble regnet som død av Corona i statistikken

HVORFOR ANSIKTSMASKER IKKE VIRKER, IFØLGE VITENSKAPEN

Narcissists and Psychopaths Are More Likely to Refuse to Wear Masks, Says New Research

Gloves may be the next step after masks in the battle against coronavirus

 

Teksten fortsetter undet bildet

 

Nesten ingen tunge rusmisbrukere har blitt syke eller smittet av korona. Det samme ser de i Italia. Fagfolk er overrasket.

Tom Cruise fikk unntak fra smittevernreglene Corona-loven er ikke lik for alle

Growing Concerns Over COVID-19 False Positives Test ‘Flaw’

Regjeringens «koronakommisjon» er lite representativ og har inhabil leder

 

Teksten fortsetter undet bildet

 

There are more than 160 coronavirus vaccines in development around the world.

The Key to Defeating COVID-19 Already Exists. We Need to Start Using It

People over 6ft have double the risk of coronavirus, study suggests

Forsker ved UiA: – Doblet sjanse for koronasmitte hvis du er over 1,82 meter høy

Masks aren’t enough! Fauci says eye protection ‘MIGHT’ BE REQUIRED for ‘perfect’ Covid-proof set

Can Farts Transmit COVID-19 Coronavirus?

Singing Happy Birthday could spread Covid-19

En gammel kjenning sørger for at vi skal mene det riktige om covid-19

Flere har tatt selvmord i USA som følge av nedstengningen der enn personer som har dødd av Covid 19 sier CDC direktør Robert Redfield:

“Center for Disease Control Director Robert Redfield said in a Buck Institute webinar that suicides and drug overdoses have surpassed the death rate for COVID-19 among high school students. Redfield argued that lockdowns and lack of public schooling constituted a disproportionally negative impact on young peoples’ mental health.

“But there has been another cost that we’ve seen, particularly in high schools,” Redfield said. “We’re seeing, sadly, far greater suicides now than we are deaths from COVID. We’re seeing far greater deaths from drug overdose that are above excess that we had as background than we are seeing the deaths from COVID.

So this is why I keep coming back for the overall social being of individuals, is let’s all work together and find out how we can find common ground to get these schools open in a way that people are comfortable and their safe.”

Roughly 146,000 people have died from COVID or COVID-related causes in the U.S., according to CDC data.” https://townhall.com/tipsheet/micaelaburrow/2020/07/28/redfield-says-more-abovebase-suicides-than-covid-deaths-n2573278?fbclid=IwAR35hrbO1ECNlEtU2jSgrTN5mYXNq-rhm8hwsI_dfOagZjQOM4YIEOZz5ZI

Coronavirus can HIDE in human EARS, new research finds

Cuddling your pet dog or cat could give you coronavirus

Cats and dogs ‘could spark a second wave of coronavirus cases’ experts now warn

Jim Jordan TRIGGERS Fauci, Gets Him to Admit His Own Stunning Hypocrisy

 

Hvorfor brukte Bill Gates en kjent satanist og god venn av pedofil mistenkte John Podesta i en reklame film som ble lansert på selveste Langfredag? Abramovic reklamerer også for kannibalisme.

Bill Gates Met With Jeffrey Epstein Many Times, Despite His Past

Bill Gates Praised Pedophile Jeffrey Epstein’s Lifestyle: ‘Kind of Intriguing’

 

5G, the virus and the immune-repressing effect of long-term exposure to radio frequency electromagnetic waves

CDC Coronavirus Test Kits Generate 30% False Positive and 20% False Negative Results – Connecticut Pathologist’s Newly Published Findings Confirm

600,000 people were told they had COVID-19 despite not being tested


I utprøvinga av den nye vaksina til Moderna har de kun brukt data fra fire pasienter av 45 medvirkende noe som overhodet ikke er nok til en statistisk analyse, istedet har de brukt data fra mus for å komme til fase to og det er jo en himmelstor forskjell i fra mus til mennesker:
“Phase I clinical trials simply test the safety of a drug or vaccine in a small number of healthy volunteers — usually brave and naïve college students — while Phase II trials are responsible for testing its effectiveness in a larger number of subjects.
Such a hyped-up and exuberant response to a Phase I trial is rare and nearly unheard of, even in the extraordinary setting of Covid-19. This is especially the case since so little information is gleaned from an investigational drug in Phase I that has many more hurdles to overcome before it successfully gets to market.
In fact, 77 percent of vaccines for infectious diseases make it through Phase I, but only 33 percent make it through the entire process overall.
Moreover, upon examining Moderna’s non-peer reviewed press release, the actual data on the vaccine’s success is even more flimsy.
According to the document, of the 45 patients who received the vaccine, the data on “neutralising antibody data are available only for the first four participants in each of the 25-microgram and 100-microgram dose level cohorts.”
In other words, that means that when it comes to finding out whether the vaccine elicits an antibody response that could potentially fight the coronavirus, they only had data on eight patients. That’s not enough to do any type of statistical analysis and it also brings into question the status of the other 37 patients who also received the vaccine.
Moreover, when it comes to determining whether the “neutralising antibodies” were clinically effective against the coronavirus, the only data Moderna alluded to were from mice.
Not only are there huge differences between mice and men, but history also proves that success in animal models is often not replicated in human studies. This is especially the case for Moderna’s messenger RNA vaccine, which would be the world’s first to ever reach the market if it passes clinical trials.
If the undeserved investor and media hype for Moderna’s messenger RNA coronavirus vaccine allows it to overtake all competitors around the world, then we may be left with a potentially more dangerous and unknown vaccine that many of us may not even be able to afford.
So let’s have an even playing field here. Let’s base our excitement and exuberance on the actual facts and evidence and data rather than our labile emotions and feelings.
We are all in this together, and that includes poor people in America and poor people in poor countries around the world who deserve an eventual coronavirus vaccine that is safe, effective, and — last but not least — affordable.”

Lockdown: Åpner opp for langt verre sykdommer

872 færre enn snittet har dødd i 2020. Sammenlignet med de siste fem årene har antall dødsfall i Norge så langt i år falt med 3,5 prosent, tross koronapandemien.

FHI visste om hurtigrute-utbrudd i to dager – overlot å varsle publikum til Hurtigruten

Dette dør folk av i verden. Det er kanskje ikke helt som du tror.


Selv om dette kommer i fra forskere “Norske forskere: Gener fra neandertalerne kan gi deg alvorlig covid-19” så sliter jeg med å tro på det, særlig med alle den frykt propagandaen som daglig spyes ut i fra rikskanalen.

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda.

Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html?fbclid=IwAR0CmMSgWnshR3pkCSZGE2T_vnRHWgvMIs0TcWLfed_gLbWIPEKNYmXMqco

Covid-19-pandemien medfører 28 millioner avlyste kirurgiske inngrep globalt og gir også store ringvirkninger ved norske sykehus.

Nå er det nesten bare i Sverige det går bedre

Thousands of coronavirus deaths ‘will be wiped off the government’s official toll’ after urgent review into counting fiasco that included people who had recovered and died of other causes in the toll

Smittevernsjef i USA: Innrømmer at økonomisk belønning kan ha ført til for høye korona-dødstall.

“Først så stenger man grensen ut, men ikke inn. Så stenger man begge veier etter at flere har reist inn og er potensiellt smittebærere.
Så nekter man folk å isolere seg på hytta for å tvinge folk tilbake til storbyen hvor det er avstandsregler, som ikke blir overholdt.
Deretter tillater man forretninger å bryte loven ved å nekte kontanter til tross for at penger ikke er betydelig mer smittekilde enn handlevogner, dørhåndtak, og betjening i butikken osv.
Fakta som blir nevnt lite er at viruset er ikke farlig for folk flest, men behandles som en pandemi og verdens farligste sykdom.
Statsministeren nekter å teste seg fordi hun føler seg ikke syk eller ei har symptomer. Deretter blir det anbefalt å teste seg fordi du kan være smittebærer uten at du har symptomer.
Så bør man begynne å røyke fordi røyking reduserer sjansen for å bli smittet.
Det stopper ikke der. Flere og flere tar nå egne initiativ til nye måter å stoppe virus på. Det er kø utenfor polet og folk står tett i tett fordi det er begrenset hvor mange som kan være inne i lokalet. Noen steder blir du automatisk sprayet i hendene før du går inn. Antibakken skyter prisen i været og apoteket går tom for mentolatum fra produsenten.
Det legges begrensninger på hvor mange som kan samles på et sted, i møter og turgåere. Bortsett fra hvis det er demonstrasjon. Da kan man samles 15000 mennesker fordi saken er viktigere en corona.
Så avtar smitten. Men Bill gates lover ny runde med virus slik han predikerte forutsett at corona ville komme. Viruset har mutert til noe nytt, men vi tester og kaller det for det gamle viruset fortsatt.
Dette ødelegger økonomien. Men forretninger får pengehjelp.. Bortsett fra småbedrifter som regjeringen lenge har ønsket vekk.
Renslighet er påkrevet. Og mange går så langt at de blir bakteriefrie. Noe som ikke er så bra for immunforsvaret. JA for regjeringen råder ikke folk til sunne matvaner eller måter å immunisere seg på naturlig. For det er vaksine planlagt i fremtiden.
Bill gates som ikke er lege, ikke har fullført skole og har stort sett tjent penger på å lage virus og solgt antivirus er omtalt som doktor. Og myndighetene gir han masse penger til sitt vaksineprosjekt. Som nå viser seg at man trenger sannsynlig (uten at det er testet) multiple doser…
De aller fleste jeg kjenner og har snakket med sier at politikere lyver og meler sin egen kake. Så derfor må vi stole 100% på dem nå. Det er tross alt en usynlig fiende som ikke er farlig for de fleste av oss.
Misforstå meg ikke. Vi må ta forhåndsregler mot svake grupper med underliggende sykdommer. Men det er ikke noe nytt. Kreftpasienter og andre kan ikke gå blant folk i visse situasjoner grunnet at de kan dø av det minste virus. Og dette tas hensyn til uavhengig av corona.
Det dør ca 900 til 1500 personer hvert år av forkjølelsesvirus. Det er ganske sikkert at mange av disse ville overlevd hvis vi stengte ned Norge i tilfelle av annen smitte.
Og så kommer det til artikler hvor leger sier det jukses med tall, folk som dør naturlig blir tillagt coronadød selv om de døde av annet.
Det er mye rare beskjeder og info der ute som skaper frykt og forvirring. For min del fører dette til at jeg tror ikke på noe av det myndighetene sier lenger. For i tillegg til alt som forvirrer, så skrives grunnloven om.
Dine rettigheter blir dårligere. Og det som bekymrer meg er at loven som sier at de ikke kan bruke militærmakt mot folket er fjernet. Skal de kunne sette inn militæret mot folk som ikke lar seg skremme eller har andre meninger enn regjeringen. Når vil sannheten komme ut?
Når oppdager vi at vi er frarøvet og stukket i ryggen av våre egne folkevalgte? Og atpå til sier folk at regjeringen gjør en god jobb. Når de i realiteten bygger ned landet til fordel for en verdensorden..” https://www.derimot.no/paradokser-under-koronaen-nar-politikken-hverken-har-hode-eller-hale/?fbclid=IwAR12nBwahkXkWjEjs9gAGwugppV9VLRU9OWBVbVsLobsh60QL_UCoLcP9f0

Official doubletalk hides serious problems with flu shot safety and effectiveness.

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Her kommer altså det mest anerkjente vitenskapsmagasinet i verden med mer frykporno der leseren oppfordres til å tro at Covid 19 det vil aldri forsvinne, at ikke testede vaksiner det må vi alle ta, og at nedstenging av samfunnet, som igjen vil si innføring av et verdenomspennende diktatur, det er det vi har i vente og må godta:

“June 2021. The world has been in pandemic mode for a year and a half. The virus continues to spread at a slow burn; intermittent lockdowns are the new normal. An approved vaccine offers six months of protection, but international deal-making has slowed its distribution. An estimated 250 million people have been infected worldwide, and 1.75 million are dead.

 

Scenarios such as this one imagine how the COVID-19 pandemic might play out1. Around the world, epidemiologists are constructing short- and long-term projections as a way to prepare for, and potentially mitigate, the spread and impact of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Although their forecasts and timelines vary, modellers agree on two things:

 

COVID-19 is here to stay, and the future depends on a lot of unknowns, including whether people develop lasting immunity to the virus, whether seasonality affects its spread, and — perhaps most importantly — the choices made by governments and individuals. “

Inger Marie Holen sier:
Dagens skrekkantall fra VG oppdateringer…Vg er så frekke at de daglig skriver “bekreftet smittet” …trekk fra ett par hundre og resten er friske , det sier de ingenting om .De er med på å lage ett falskt stigende resultat ved å kline nye tall oppå de gamle https://direkte.vg.no/coronaviruset/news/46-nye-smittetilfeller-siste-doegn.JEJgefZWo

Verdens rikeste land har ikke råd å skaffe seg ett meldingsystem for friskmeldte ….ingen statistikk over friskmeldte lager ett falskt stigende resultat fordi nye smittede blir lagt til oppå listen over de tidligere smittede som nå er friskmeldte ……

På lista er de fleste smittefrie , men de blir altså stående og resultatet blir helt feile tall …men de fortsetter å kline nye tall oppå de gamle , og andre land undrer seg over Norge. 

Uten å få registrert antall friskmeldte, vil det offisielle smittetallet stige i det evinnelige. Det håper Folkehelseinstituttet (FHI) å få gjort noe med, men aner ikke når. 22. april ble artikkelen om falske stigende tall publisert og fremdeles har de ikke gjort noe med saken.

“Årsaken til de norske sjokktallene: Det store spørsmålet er i så måte: Hva skyldes disse store avvikene mellom Norge og majoriteten av de øvrige nasjonene? – Vi har ikke noe meldingssystem for friskmeldte i Norge, svarer Folkehelseinstituttet til Dagbladet.” https://www.dagbladet.no/sport/sjokkert-over-norske-versting-tall/72378059?fbclid=IwAR0mhgJOwSDxE7qXbU7xyjukYnoVNq4kkYF9pnRufvwOiahxzRFz7QTFtLM

 

“Nå er Sverige unntaket i et Europa med stigende smittetall. Samtidig meldes det at 3700 svensker feilaktig har fått positive prøvesvar.” 
https://www.nettavisen.no/nyheter/anders-tegnell—na-er-sverige-unntaket/3424009964.html?utm_source=upday&utm_medium=referral&fbclid=IwAR0CeWZOYBSmoK_PQDWrFWpGOrn4YLd0a90iBXT0cVPX8b1CMj3k62sfNgw

 

Copper Destroys Viruses and Bacteria. Why Isn’t It Everywhere? It could destroy norovirus, MRSA, virulent strains of E. coli, and coronaviruses—including the novel strain currently causing the COVID-19 pandemic.

 

“Keevil, a microbiology researcher at the University of Southampton (U.K.), has studied the antimicrobial effects of copper for more than two decades. He has watched in his laboratory as the simple metal slew one bad bug after another. He began with the bacteria that causes Legionnaire’s Disease and then turned to drug-resistant killer infections like Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).
He tested viruses that caused worldwide health scares such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and the Swine Flu (H1N1) pandemic of 2009. In each case, copper contact killed the pathogen within minutes. “It just blew it apart,” he says.
In 2015, Keevil turned his attention to Coronavirus 229E, a relative of the COVID-19 virus that causes the common cold and pneumonia. Once again, copper zapped the virus within minutes while it remained infectious for five days on surfaces such as stainless steel or glass.
“One of the ironies is, people [install] stainless steel because it seems clean and in a way, it is,” he says, noting the material’s ubiquity in public places. “But then the argument is how often do you clean? We don’t clean often enough.” Copper, by contrast, disinfects merely by being there.
Ancient Knowledge
Keevil’s work is a modern confirmation of an ancient remedy. For thousands of years, long before they knew about germs or viruses, people have known of copper’s disinfectant powers. “Copper is truly a gift from Mother Nature in that the human race has been using it for over eight millennia,” says Michael G. Schmidt, a professor of microbiology and immunology at the Medical University of South Carolina who researches copper in healthcare settings.
The first recorded use of copper as an infection-killing agent comes from Smith’s Papyrus, the oldest-known medical document in history. The information therein has been ascribed to an Egyptian doctor circa 1700 B.C. but is based on information that dates back as far as 3200 B.C. Egyptians designated the ankh symbol, representing eternal life, to denote copper in hieroglyphs.”

“Vancouver General Hospital says a pilot project using light therapy to kill harmful bacteria has reduced post-surgical infections by almost 40 per cent.

The hospital reported Wednesday on the 12-month experiment using a process called nasal photodisinfection.

“They have this treatment right before they go into the operating room for our high-risk surgeries and we’ve had a very high degree of acceptance by the patients,” said Dr. Elizabeth Bryce, Regional Medical Director of Infection Control at Vancouver Coastal Health.

Bacteria from hotspots on the body, especially the nose, can migrate simply by touch and cause an infection when patients are highly vulnerable, after surgery.

“So if we can decrease the amount of bacteria in your body and in your nose, then we reduce your risk of an infection,” Bryce said.

Blue light
Nasal photodisinfection involves applying a blue dye to the inside of a patient’s nose before surgery. The dye attaches itself to germs and when a light is shone inside, potentially “bad” bacteria are destroyed.

“Overall, we saved about $1.9 million. More importantly, we freed up about 550 patient-days and those patient-days we can use for additional surgeries,” said Bryce, who noted that the project led to a 39-per-cent reduction in infections.” https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/light-therapy-causes-sharp-drop-in-hospital-infections-1.1270874?fbclid=IwAR3zIbRTa7R7zuJH62VdCrLRu-Z4kfSt4mVYx9dahOJHX8fUk5UznPp6saY

OMG I’m Speechless! Unbelievable Mainstream News from Spain – UNREAL!

Og ut i fra så lite de egentlig vet, så vil de allikevel vaksinere så mange som mulig, helst hele verdens befolkning. Man skal være ekstremt lite opplyst og ekstremt naiv for ikke å skjønne at her har vaksineindustriens lobbyister tutet politikerne og media ørene fulle med propaganda, og politikerne og media har svelget agnet med snøre, søkke og krok.
 
Man skal ikke ha særlig mange aktive hjerneceller for å forstå at fram til nå så har både politikerne og media opptredd som legemiddelindustriens forlengede arm, istedet for å tjene folkets interesser. Dette handler om profitt og ikke omtanke overfor denne planetens innbyggere, selv om de forsøker så godt de kan å selge det som det:
 
“I den netop udkomne rapport har forskerne bl.a. beregnet, hvor mange af de covid-19-positive, der ender med at blive indlagt, hvor mange der får behov for intensiv pleje, samt hvor mange der dør. Tabellerne viser, at mellem 1,5-2 pct. af de smittede bliver indlagt, og at mellem 0,2 og 0,5 pct. bliver indlagt på en intensiv afdeling.
 
De fleste af dem, som udvikler et alvorligt sygdomsforløb, har ifølge en tidligere opgørelse fra Sundhedsstyrelsen været folk med et i forvejen svækket immunforsvar eller andre underliggende sygdomme.
 
Tallene er, understreger forskerne, usikre, da de forskellige testformer ikke er 100 pct. sikre. Man ved heller ikke, om alle, der har haft virussen uden at have symptomer, udvikler målbare antistoffer. En tidligere repræsentativ undersøgelse af mørketallet i Danmark har vist, at kun cirka 60.000 danskere har været smittet. I begyndelsen af epidemien viste en anden undersøgelse, at mindst 87.000 danskere havde været smittet. I det første tilfælde var det dog kun 43 pct. af de udvalgte danskere, der mødte op, hvilket giver et dårligere billede af den reelle smitte.
 
Ifølge SSI’s Robert Skov »understreger det vigtigheden af, at befolkningen medvirker i de repræsentative stikprøveundersøgelser for, at vi kan få troværdige tal«. I disse uger sendes der invitation ud til endnu en gruppe repræsentativt udvalgte danskere om at deltage i en antistofundersøgelse.
 
Teksten fortsetter under bildet
“Verden har 7500 millioner mennesker. Kanskje 1,5 millioner vil dø av Korona. De fleste er gamle og svært syke fra før. Sjefen for FNs matvareprogram sier at tiltakene mot Korona (Koronakrisa) sannsynligvis vil drepe langt flere, ikke minst yngre og friske mennesker.” https://www.derimot.no/fn-krisetiltakene-mot-korona-vil-utlose-langvarig-hungersnod-og-dod/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Schwab peker innledningsvis på at Bill Gates ikke er alene blant milliardærene når det gjelder å sponse mediene. Krisa i mediebransjen med fallende opplagstall og nedskjæringer av journaliststillinger har gjort mediebedriftene til lavthengende frukt for milliardærene – altså lette å plukke.
 
For eksempel har The Broad Foundation, som går inn for å fremme privatskoler gitt penger til utdanningsseksjonen i LA Times. Charles Koch har gitt penger til Poynter Institute, (som Faktisk.no er alliert med) og til blant annet Daily Caller. Rockefeller Foundation sponser blant annet Vox og deres Future Perfect, som ofte kaster et (positivt) blikk på filantropenes verden.
 
Men ingen er i nærheten av Bill & Melinda Gates Foundation når det gjelder å betale penger til mediene, heter det i artikkelen i CJR. Deres undersøkelse viser at Gates har gitt minst 250 milllioner dollar blant annet til følgende:
 
BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, Univision, Medium, the Financial Times, The Atlantic, Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde og Center for Investigative Reporting.
 
Kjøper seg lydige medier: Bill og Melinda Gates Foundation ga hundrevis av millioner til BBC
Dette er ikke noen påstand fra vår side. Enhver med tilgang til nettet kan gå inn på databasen til Bill & Melinda Gates Foundation og søke på hvem de har gitt penger til. Og der finner man for eksempel ut at de har gitt 51,3 millioner dollar til BBC Media Action. Med dagens dollarkurs er det over en halv milliard kroner. Men siden det er gitt over noen år kan vi kanskje anta at gjennomsnittlig dollarkurs har vært 8 kroner, og da er gavene verdt 410 millioner norske kroner. Man kan få kjøpt mye positiv omtale for slike beløp.
 
Tim Schwab er tydeligvis av samme oppfatning. Han skriver:
 
«Gates’ generøsitet ser ut til å ha bidratt til å fremme et stadig mer vennlig mediemiljø for verdens mest synlige veldedighet. For tjue år siden gransket journalister Bill Gates opprinnelige forsøk på filantropi som et verktøy for å berike programvareselskapet hans, eller en PR-øvelse for å berge sitt vaklende rykte etter at Microsoft fikk seg noen skrammer i en antitrustkamp med Justisdepartementet. I dag er stiftelsen som oftest gjenstand for myke profiler og glødende lederartikler som beskriver deres gode virksomhet.
 
I løpet av pandemien har nyhetsmediene i det store og det hele sett på og behandlet Bill Gates som en folkehelseekspert på kovid 19 – selv om Gates ikke har noen medisinsk opplæring og ikke er en offentlig tjenestemann.
 
PolitiFact og USA Today (drevet av henholdsvis Poynter Institute og Gannett – som begge har mottatt midler fra Gates Foundation) har til og med brukt sine faktasjekking-plattformer for å forsvare Gates mot «falske konspirasjonsteorier» og «feilinformasjon», som for eksempel ideen om at stiftelsen har økonomiske investeringer i selskaper som utvikler covid vaksiner og terapier. Faktisk viser stiftelsens nettsted og de nyeste skatteskjemaene tydelig investeringer i slike selskaper, inkludert Gilead og CureVax.”
“Nå er Sverige unntaket i et Europa med stigende smittetall. Samtidig meldes det at 3700 svensker feilaktig har fått positive prøvesvar.” https://www.nettavisen.no/nyheter/anders-tegnell—na-er-sverige-unntaket/3424009964.html?utm_source=upday&utm_medium=referral&fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Dolkhalene samles i store antall på strendene for å pare seg og legge egg. De grønnaktige eggene er viktig mat for mange fuglearter under fugletrekket. Derfor vil en utryddelse ikke bare ramme våre vaksiner, men et helt økosystem.” https://www.aftenposten.no/verden/i/Ad40mM/blod-fra-dette-dyret-brukes-for-aa-produsere-koronavaksine-naa-trues-de?utm_source=facebook&utm_content=deleknapp&utm_campaign=bunn&utm_medium=social%20media&fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Vanligvis setter man igang pilotstudier av vaksiner for utprøving. Når de som kommer gjennom nåløyet blir godkjent, inngår produsentene avtaler med nasjoner, og masseproduksjon settes igang.
 
Historisk sett har vaksineutvikling, fra viruset er identifisert til man har en massevaksine på markedet, tatt 15 til 20 år.
 
I korona-pandemien har dette i stedet utviklet seg til et «vaksine-veddeløp», der de som har råd til det altså satser på mer enn én hest.
 
Totalt er rundt 170 ulike korona-vaksiner under utvikling. Mange av disse har kommet kort, men 30 varianter har kommet fram til klinisk utprøving, altså testing på mennesker for å se om vaksinene er effektive og trygge.
 
Tross den massive og hurtige utviklingen, er det fortsatt fartsdumper i veien. Fabrikkene er én: Det tar gjerne seks til ni måneder å få etablert produksjonslinjer i fabrikker som gir et vesentlig volum av vaksiner. Å lage vaksiner er noe helt annet enn å produsere brusflasker: Det er snakk om biologisk materiale – virkestoffene er laget av ting som kommer fra naturen. Det må være nok av råstoffet.
 
For å unngå over et halvt års «dødtid» etter en vaksine er godkjent for produksjon, så «booker» vaksineutviklerne time hos fabrikkene, selv om de ikke vet hvilke kandidater -om noen- vil lykkes. Dette er altså ikke bare et kappløp om hvem som kommer først i mål, men om kandidaten du (landet ditt) har veddet på, overhodet kommer i mål.
 
– En rekke av vaksinene som er kjøpt til nå, vil i praksis måtte kasseres fordi de viser seg å ikke kunne godkjennes. Det er likevel, ut fra at tiden er en så viktig faktor, en fornuftig investering for verden, sier Røttingen.
 
Å «virke» er heller ikke enten/eller, vaksinene kan ha mer eller mindre god effekt.
 
At én og samme vaksine skal virke på både unge som gamle, syke som gravide, er kanskje umulig. Trolig vil vi trenge et utvalg av vaksiner laget for ulike målgrupper. Eldre vil kanskje trenge sterkere vaksiner, som igjen vil skape for sterke bivirkninger hos unge.
 
– Jeg regner med at en del av de vaksinene som kommer er ganske gode, men at vi gjerne skulle sett at vi hadde mer effektive vaksiner. Vi vil nok begynne å ta dem i bruk, men samtidig arbeide for å utvikle enda bedre vaksiner i en slags neste generasjons vaksine, sier Røttingen.
 
WHOs kriterier er at en vaksine skal ha minimum 50 prosent effekt, helst 70 prosent effektiv. En ideell vaksine vil virke mot selve viruset, og gjøre den vaksinerte immun mot Covid-19, og slik bremse smittespredning. Et alternativ som også er på bordet, er en som kun hjelper mot sykdommen Covid-19. Det er en aktuell og akseptabel vaksine, men den er ikke ideell idet folk fortsatt vil bli smittet.” https://filternyheter.no/norges-nye-korona-boss-en-rekke-av-vaksinene-som-er-kjopt-ma-kasseres/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Under vises en video fra et protestmøte i Irland mot tiltakene tilknyttet korona. Det bekrefter at det nå kommer reaksjoner mot nedstengninger og sosial distansering.
Videoen under bekrefter at i tilligg til demonstrasjonene i Tyskland begynner det nå å våkne en protestbevegelse i andre land fordi følgene av det som skjer, den unntakstilstanden mange land har vært utsatt for, ikke står i noe rimelig forhold til den trusselen som angivelig skulle foreligge.
Tvert imot har dette vært som å fjerne en stein i vegen med en atombombe. Det er medisinen som er farlig for befolkningen, ikke viruset som bare er farlig for noen svært få.” https://www.derimot.no/protester-ogsa-i-irland-mot-kronatiltakene-vi-har-fatt-nok-av-covid-19-logner/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Nå kommer meldingene om dødsfall som følge av utsatt diagnostisering og behandling p.gr. av at koronatiltakene er prioritert i helsevesenet. Det er helt utrolig at helsemyndigheter ikke har skjønt dette for lenge siden. En kan ikke omdisponere helseressurser uten at det rammer noen.” https://www.derimot.no/sorry-vi-kunne-ikke-hjelpe-deg-kreftpasient-dor-som-folge-av-koronautsatt-behandling/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Slår vaksinealarm i USA: Søndag uttalte FDA-sjef Stephen Hahn til Financial Times at han er forberedt på å hastegodkjenne en covid-19-vaksine før den har gjennomgått fase tre, hvor vaksinekandidaten gjennomgår omfattende og tidkrevende testing.” https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=41304&fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
Nye tall fra Centers for Disease Control i USA viser at bare 6 prosent av de registrerte koronadødsfallene i USA er folk som utelukkende hadde dette som dødsårsak.

I 94 prosent av dødsfallene hadde pasientene også andre sykdommer. De vanligste andre sykdommene som var knyttet til dødsfallene var influensa og lungebetennelse.

Det betyr at det overveldende antallet døde døde med Covid-19 og ikke av sykdommen.
Men når en blir belønnet økonomisk for å sette den diagnosen slik det viser seg blir gjort i mange land, blir det fristende å gjøre det, da får en oppblåsing av antall som er døde som følge av Covid-19.

Politisk er dette hensiktsmessig for å begrunne lockdown. Dødstall og smittetall i forbindelse med koronaviruset er de mest politiserte noensinne.

Sannheten er at svært mange eksperter forteller at situasjonen er basert på løgn og at Covid-19 ikke er mer farlig enn ordinær sesonginfluensa.
Nedstenginga i Norge har vært drevet av frykt og mangel på faglig og politisk ryggrad hos våre helsemyndigheter. Regjeringen har tatt uhyggelig lett på konsekvensene av lockdown-politikken.

Regjeringa og helsemyndighetene har på langt vei smadret næringslivet i Norge, og de har slett ikke vurdert tiltakene sine opp mot andre hensyn.

At lockdown kan skade folks mentale helse, sier Solberg og Høie ingenting om. At isolasjon og forbud mot sosiale utfoldelse kan oppleves som helt forferdelig av unge mennesker, bryr de seg heller ikke om.

I Norge har stengninga av økonomien ført til den største arbeidsløsheten siden den alvorlige krisa på 1930-tallet. Arbeidsledighet vil føre til økning i selvmord, rusmisbruk, vold i hjemmet.

Vold i hjemmet er også dødelig, mer nå med overgripere som er frustrerte og hjemme langt mer enn normalt. Mange norske barn vil bli hardt skadet og traumatisert for livet.
Dette er de mest sårbare medlemmene av vår befolkning, som vi vet har vært de første som mister jobben og hvor mange familier nå lider av disse forferdelige problemene. https://steigan.no/2020/09/overraskende-fakta-om-koronadodsfall-i-usa/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
Teksten fortsetter under bildet

Å lese professor og lege Marc Siegel sin bok False alarm, som ble kåret til den beste vitenskapelige boken i 2005, vil være den beste vaksinen mot frykt man kan innta. Her forklares på en utrolig enkel og spennende måte hvordan den menneskelige hjernen er designet til reagere på frykt, og hvordan frykten overstyrer alle andre følelser.

Og når man vet dette, så vil man også forstå hvor lett det er for media, politikere og alle som kan tjene på vår frykt, hvordan de med vilje skremmer oss, enten for å tjene penger på det eller for å få mer makt over oss. For det er nemlig ikke slik at selv om noen påstår at de vil vårt beste, så er det ikke nødvendigvis slik at de faktisk vil det.

Dette er en bok for både leg og lærd, og det er også den vitkigste boken man kan lese i den tiden vi nå lever i. Boken kan kjøpes for 126 kr på adlibrsi. ANBEFALES PÅ DET STERKESTE!

“More relevant than ever as the Coronavirus, C-19 pandemic sweeps the globe, False Alarm (Originally released in 2005) reminds readers to look closely at the facts as the media covers the national pandemic news and spread of the virus, as well as reinforces the notion that we must arm ourselves against fear tactics that inhibit our abilities to properly make decisions in a world of uncertainty.

Life today for citizens of the developed world is safer, easier, and healthier than for any other people in history thanks to modern medicine, science, technology, and intelligence. So why is an epidemic of fear sweeping America?

The answer, according to nationally renowned health commentator Dr. Marc Siegel, is that we live in an artificially created culture of fear. In False Alarm, Siegel identifies three major catalysts of the culture of fear—government, the media, and big pharma.

With fascinating, blow-by-blow analyses of the most sensational false alarms of the past few years, he shows how these fearmongers manipulate our most primitive instincts—often without our even realizing it.

False Alarm shows us how to look behind the hype and hysteria, inoculate ourselves against fear tactics, and develop the emotional and intellectual skills needed to take back our lives.” https://www.adlibris.com/no/bok/false-alarm-9780470053843
Teksten fortsetter under bildet
“Det har i lang tid vært kjent at alder og dødsrisiko henger nøye sammen, og dette blir ifølge artikkelen stadig bedre bekreftet.
De har gjennomgått tre forskjellige studier i henholdsvis Geneve, England og Spania, som er helt entydige på alder som risikofaktor nummer én. 
– For hver 1000 som blir infisert med koronaviruset og er under 50 år, er det nesten ingen som dør. For personer i femti- og tidlig i sekstiårene vil omtrent fem av 1000 dø, og flere menn enn kvinner. Risikoen øker deretter kraftig, skriver Nature.
Tallene de har sett på er ikke en fordeling av dødsfall på aldersgruppe, men risikoen for dødsfall hvis man blir smittet.
De understreker at underliggende sykdommer som overvekt, diabetes og hjertesykdom i stor grad kan påvirke utfallet av covid-19, og ikke minst hvor godt helsevesenet er rustet, så er det alder som er det klart viktigste når det kommer til dødsrisiko.
En forklaring på hvor eldre rammes hardere, kan ifølge Nature være at mange eldre gjerne har underliggende infeksjoner i kroppen, og at covid-19 får et allerede tungt belastet immunforsvar til å reagere for hardt.” https://www.msn.com/nb-no/helse/health/nature-for-hver-1000-som-smittes-av-korona-under-50-%C3%A5r-vil-nesten-ingen-d%C3%B8/ar-BB18yH0v?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“LONDON — The World Health Organization says a new polio outbreak in Sudan is linked to an ongoing vaccine-sparked epidemic in Chad — a week after the U.N. health agency declared the African continent free of the wild polio virus.
In a statement this week, WHO said two children in Sudan — one from South Darfur state and the other from Gedarif state, close to the border with Ethiopia and Eritrea — were paralyzed in March and April.
Both had been recently vaccinated against polio. WHO said initial outbreak investigations show the cases are linked to an ongoing vaccine-derived outbreak in Chad that was first detected last year and is now spreading in Chad and Cameroon.” https://abcnews.go.com/Technology/wireStory/polio-outbreak-sudan-caused-oral-vaccine-72766683?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Verdens helseorganisasjon WHO har sendt ut varsel om at de har oppdaget spredning av poliomyelitt som stammer fra vaksiner som angivelig skulle bekjempe polio. Vaksinen er pusjet av Global Polio Eradication Initiative (GPEI), et konsortium som er støttet og finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation.” https://steigan.no/2020/09/fn-innrommer-at-polio-vaksine-har-fort-til-utbrudd-av-polio/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“THE odds of catching Covid-19 in England are about 44 in a million a day, official figures show.
Only about one person in 100 dies after being infected and another one in 100 suffer long-term effects.
There is just a one in two million chance of dying from Covid-19 in England.
That means coronavirus is as risky as taking a bath or skiing — and considerably less risky than scuba diving or sky diving.” https://www.thesun.co.uk/news/12557446/chance-catching-covid-44-in-million/
Aftenposten den 03.09.2020_
Georg Chabert, professor, Institutt for historiske studier, NTNU:
“I dag dør 98 prosent færre. Dette er tilfellet i hele Europa, til og med i Sverige, som valgte ikke å stenge ned samfunnet. Den såkalte andre bølge er ikke pasienter i intensivavdeling, og heller ikke innlagte pasienter, men mennesker uten symptomer, som vil vite om de er blitt smittet.
Det vi ser, er et politisk misbruk av pandemien av et “vitenskapelig råd som ikke lenger er opptatt av den reelle risikoen, men som ønsker å påtvinge folk visse tankemønstre”.
Den økende bruk av masker i store deler av Europa skyldes sosial mimikk: “Vi har ingen bevis for at det fører til noen som helst vitenskapelig gevinst; vi er mer og mer i en verden av tro, mindre og mindre vitenskapelig og mer og mer irrasjonell.”
De politiske spenningene i Norge er ikke som i USA eller i Frankrike. Det er ingen grunn til å ofre samfunnet og skape en generasjon av elever uten skolegang.

Teksten fortsetter under bildet

“Ifølge Worldometer er det dødd 9 mennesker av «koronarelaterte årsaker» i Norge fra 1. august til 3. september.
Ifølge dødsårsakregisteret som vedlikeholdes av FHI dør det omtrent 2900 mennesker av ulike sjukdommer i august hvert år. De døde av «koronarelaterte sjuksommer» i august 2020 utgjør altså ca. 3 promille av alle som har dødd av sjukdom i august i år.
Da gjenstår spørsmålet: Er dette virkelig å betrakte som en bølge? Er dette virkelig god nok grunn til å opprettholde et unntaksregime, der grunnlovfestede rettigheter settes til side og man kveler norsk økonomi, kultur og samfunnsliv?
Og hvis 13 innlagte på sjukehus og 9 døde i løpet av en måned er tilstrekkelig til å opprettholde dette unntaksregimet, vil vi da noen gang komme tilbake til normalen?
NB: Alle data i denne artikkelen er hentet fra de samme kildene som regjeringa bruker når den fatter sine beslutninger og gir sine direktiver.” https://steigan.no/2020/09/hvor-lenge-vil-erna-solberg-rope-ulv/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
Teksten fortsetter under bildet
Er du indoktrinert av c-19 propaganda da vil du selvfølgelig ikke se noe som helst galt her. https://www.facebook.com/sam.sum.756412/videos/2655886207959697

“Apple og Google kunngjorde tirsdag 2. september 2020 at framtidige versjoner av iOS- og Android-operativsystemene vil omfatte selskapenes varslingssystem Covid-19 som tidligere krevde at brukerne skulle installere en app. Systemet kalles “Exposure Notifications Express,” og bruker Bluetooth–teknologi til å varsle dersom en bruker kommer i nærheten av en som er registrert som smittet av covid-19. Dette varsler blant annet appleinsider.com og Forbes.

For Apples del er det den nye versjonen av operativsystemet kalt iOS 13.7 som vil ha kontaktsporing som en integrert del. Apple og Google har tidligere utviklet en programvare, en app, som er sendt ut til brukerne, men ikke aktivert. Det omtalte vi her: Google og Apple har lagt sporingsapp på alle smarttelefoner Dette fikk den såkalte «faktasjekkeren» Faktisk.no til å rykke ut med et langt og omstendelig – og ikke helt overbevisende dementi her.

Poenget deres er å benekte at sporingsappen vil kunne bli slått på uten at brukerne ber om det. De kontaktet steigan.no og vi spurte om de kunne garantere oss og våre lesere at det ikke ville skje. Det fikk vi ikke noe svar på. Nå har Apple og Google løst dette og dementiet fra Faktisk blir stående igjen som enda et dumt monument over den ikke-journalistikken de driver, der gravejournalistikk er erstattet med apologi (forsvarstale) for de store og mektige.

I en felleserklæring skriver Apple og Google: «As the next step in our work with public health authorities on Exposure Notifications, we are making it easier and faster for them to use the Exposure Notifications System without the need for them to build and maintain an app,» Hvor mye blir det igjen av brukernes frie valg hvis kontaktsporing er innebygd i operativsystemet? Kanskje redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk kan forklare oss det?” https://steigan.no/2020/09/apple-og-google-legger-kontaktsporing-rett-inn-i-operativsystemet/?fbclid=IwAR33sXo-54z5Rht2DTmOZDqhSwYEJcIPHx48tdnwDLMgnvGEd9ymPbZRbJ8

– Å plassere 5,5 millioner mennesker i husarrest med et portforbud mellom klokken 20 og klokken 05 er helsediktatur, sier Abbott til den britiske avisa. https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/09/02/195702745/australias-tidligere-statsminister-kaller-corona-et-helsediktatur-la-naturen-ga-sin-gang?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
There is no second wave’: Oxford expert says rise in UK Covid cases is because of ‘increased testing’ and those infected are ‘young, healthy, symptomless people’ who are unlikely to die or be hospitalised.
“Mørk skriver at han er kritisk til myndighetenes håndtering av krisa, men han legger ikke fram noen kritikk. Samlet sett fungerer det han skriver som en forsvarstale for nedstengingspolitikken og alarmismen. Regjeringa opprettholder delvis stenging av Norge til tross for at det knapt er noen innlagte på sjukehus og at det i hele august bare døde 9 personer av «koronarelaterte årsaker». Vil Mørk fortsatt støtte regjeringas politikk, eller vil han begynne å kritisere den?” https://steigan.no/2020/09/finansoligarkiet-og-sjokkdoktrinen-koronakrisa-i-et-klasseperspektiv/
“Fase 3-testingen av vaksinen, som utvikles av AstraZeneca og University of Oxford på ulike steder i USA, ble satt på vent etter en gjennomgang av vaksinetestingen, skriver nyhetsnettstedet Stat.
Testingen skal ha blitt stanset etter at en av de frivillige i Storbritannia fikk ryggmargsbetennelse.”
“Ny forskning tyder på at mange kan ha bygget opp immunitet mot coronaviruset selv om de aldri har vært smittet.” https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2020/09/07/195703791/forsker-mange-kan-vaere-immune-mot-corona?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

 

“- I dag følger alle land i Europa mer eller mindre metoden fra Sveriges modell, men ingen vil erkjenne det, sier professor Antoine Flahault til avisen. – Det er ikke politisk korrekt. Nesten alle har kritisert den svenske strategien og kalt den umenneskelig og mislykket. Man kan jo ikke snu nå, sier han til avisen.

Avisen har også snakket med David Naborro som er britisk representant i WHO og leder Institute of Global Health Innovation ved Imperial College London. Han berømmer svenskenes «forståelse og tillit» mellom myndigheter og medborgere.” https://www.nettavisen.no/nyheter/na-snakker-de-om-revansj-for-tegnell/3424015255.html?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo
“Det är en masspsykos som pågår där man härmar andra länder utan att tänka efter varför.
Karl Wennberg har publicerat en rapport om just detta, 80 procent av OECD-länderna låste ner inom två veckor eftersom de helt enkelt kopierade varandras åtgärder i stället för att tänka och anpassa åtgärder efter sitt lands situation och behov. Politiker härmar varandra i stället för att lita på experterna.
 
Nu tittar alla på Sverige som gick sin egen väg, eller egentligen den väg som EU:s smittskydd gemensamt beslutat om i sin pandemiplan, men inget annat land höll fast vid.
Hotellägare som Clarion vill nu profilera sig genom att säga sig måna om sina gästers trygghet när effekten riskerar blir den motsatta. Nu när antal covidsjuka på sjukhus drastiskt gått ner i hela Sverige, antal döda sjunker stadigt, få ligger på iva, när man monterar ner tält för provtagning – då inför man munskydd.”  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/e82oeM/krav-pa-munskydd-har-blivit-en-masspsykos?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

Flere barn vil kunne dø av korona­restriksjoner enn det totale antallet koronadøde, viser ny forskning. I det verste scenarioet vil 2,3 millioner barn dø før de fyller 5 år på grunn av restriksjoner for koronapandemien https://forskning.no/data-helsetjenester-statistikk/flere-barn-vil-kunne-do-av-koronarestriksjoner-enn-det-totale-antallet-koronadode-viser-ny-forskning/1735708?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

“Tallene fra salget av PCR-testen skriver seg tilbake til 2018, og summene vi snakker om her er intet mindre enn enorme.

 

Eksempelvis importerte EU testsett til en verdi pålydende 4,2 milliarder dollar. For USA var dette tallet 3,89 milliarder dollar, for Tyskland 3,0 milliarder dollar og for Kina 1,9 milliarder dollar. Her er et utdrag av oversikten.

 

Og da sier du kanskje «dette er jo store beløp, men hva så?» Jo, her er det som er litt merkelig: SARS-CoV-2 viruset ble oppdaget først i januar 2020. Testen solgte altså som varmt hvetebrød over ett år før noen kjente til eksistensen av dette viruset. Det virker jo en smule besynderlig, eller hva?

 

Da melder spørsmålet seg: Hva skyldtes dette enorme salget av testsett i 2018? Var testen opprinnelig ment for andre formål, for så å få en ny anvendelse i forbindelse med SARS-CoV-2? (Er dette i så fall årsaken til at testen er såpass lite pålitelig?) Eller hadde kanskje noen kikket i krystallkulen og sett denne pandemien komme? Vel, det kommer an på hva man legger i det å «se i krystallkulen»…
Kan det ligge noe kriminelt bak dette kjempesalget av PCR-tester?”
Medical Test kits (382200) exports by country in 2018

Additional Product information: Diagnostic reagents based on polymerase chain reaction (PCR) nucleic acid test.
Category: Medical Test kits/ Instruments, apparatus used in Diagnostic Testing
The data here track previously existing medical devices that are now classified by the World Customs Organization as critical to tackling COVID 19 https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

There is no second wave’: Oxford expert says rise in UK Covid cases is because of ‘increased testing’ and those infected are ‘young, healthy, symptomless people’ who are unlikely to die or be hospitalised
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8685651/England-Wales-announce-Covid-19-deaths-NONE-reported-Scotland-Northern-Ireland.html?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo
“– Å plassere 5,5 millioner mennesker i husarrest med et portforbud mellom klokken 20 og klokken 05 er helsediktatur, sier Abbott til den britiske avisa.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/09/02/195702745/australias-tidligere-statsminister-kaller-corona-et-helsediktatur-la-naturen-ga-sin-gang?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo
Bare 1 av 5 som tester positivt har viruset
“Hvorfor stiller ikke de som har «kritisk vurdering» som sjølerklært yrkeskjennetegn, journalistene, et eneste kritisk spørsmål til realiteten av konsekvensen av sjukdommen og om de omfattende tiltaka derfor er nødvendige? Målt opp mot de økonomiske konsekvensene og de andre sjukdommene som kreft?
Når det dør rundt tusen av sesonginfluensa hvert år, så er det etter at 200 000 har vaksinert seg mot influensaen, mest blant de eldre. Tross virkningsfull vaksine, gir det likevel fire ganger flere døde.
Dette peker klart i retning av at både smittefaren og konsekvensen av å bli smitta, er sterkt overdrivi. Det siste nå er påstanden om de farlige langtidsvirkningene av de smitta. Hvordan kan det medisinsk fastslås langtidsvirkninger av korona bare etter seks måneder?” https://steigan.no/2020/09/korona-antallet-smitta-og-dode-kan-ikke-forsvare-alle-tiltaka/?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

“Undersøkelsene for covid-19 viser at svært mange som tester positivt, ikke er syke, men er kolonisert. Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist covid-19 har derfor ingen generell interesse, men fører bare til engstelse i befolkningen. Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus.

De årlige influensaepidemiene tar livet av ca. 900 personer, og arbeidsplasser og skoler er periodevis tomme. Likevel har man ikke funnet grunn til å sette inn tiltak som nå. Også under koronaen har arbeidsplasser og skoler vært tomme, ikke fordi folk er syke, men pga. nedstengning av samfunnet. Influensa medfører på verdensbasis fra 290.000 til 650.000 dødsfall hvert år. WHO har også betegnet influensaepidemiene som pandemier, sist i 2016/2017.

Dersom nasjonale smitteverntiltak fortsatt skal ha allmenn tilslutning, må myndighetenes informasjon om covid-19 og den kommende influensaepidemien bli mer realistisk.” https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLKXw0/hva-vil-det-si-aa-vaere-smittet?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

 

“Denne teksten sier at det nå skal være tillatt voldsmakta i Tyskland å bruke skytevåpen «som en siste mulighet» dersom en smittet forlater karantene. Dette må da være fake news, var vår første reaksjon.
 
Men et ganske enkelt søk på nettet brakte oss fram til informasjonsida til swrfernsehen.de. Det er TV-utgaven av Südwestrundfunk, en offentlig TV-kanal for Sørvest-Tyskland, som igjen er med i forbundet for offentlige kringkastinger i Tyskland, ARD.
 
SWRs karanteneråd finnes her, og teksten lyder på norsk:
 
Hva skjer hvis en smittet person forlater huset?
 
Hvis den smittede klarer å unnslippe, kan vedkommende myndighet ta dem tilbake i varetekt og sette dem i karantene med makt som en del av administrativ tvang.
 
Som en siste utvei, bør til og med skytevåpen kunne brukes, fordi risikoen for smitte for et stort antall mennesker ville være så høy at det for å forhindre videre spredning kan være nødvendig å uskadeliggjøre flyktende pasienter.
 
Det er i slike tilfeller man skulle ønske at det var fake news man sto overfor, og ikke offisielle retningslinjer i EUs viktigste land.” https://steigan.no/2020/09/tyskland-politiet-kan-bruke-skytevapen-mot-smittede-som-forlater-karantene/?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

 

“Undersøkelsene for covid-19 viser at svært mange som tester positivt, ikke er syke, men er kolonisert. Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist covid-19 har derfor ingen generell interesse, men fører bare til engstelse i befolkningen. Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus.

 
De årlige influensaepidemiene tar livet av ca. 900 personer, og arbeidsplasser og skoler er periodevis tomme. Likevel har man ikke funnet grunn til å sette inn tiltak som nå. Også under koronaen har arbeidsplasser og skoler vært tomme, ikke fordi folk er syke, men pga. nedstengning av samfunnet. Influensa medfører på verdensbasis fra 290.000 til 650.000 dødsfall hvert år. WHO har også betegnet influensaepidemiene som pandemier, sist i 2016/2017.
 
Dersom nasjonale smitteverntiltak fortsatt skal ha allmenn tilslutning, må myndighetenes informasjon om covid-19 og den kommende influensaepidemien bli mer realistisk.” https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLKXw0/hva-vil-det-si-aa-vaere-smittet?fbclid=IwAR0L5jWtjXLrdmnN89X3ugOYvTAP5KRlZtqVMipuyvOeXedKNNCuDHEOUjs
“Fase 3-testingen av vaksinen, som utvikles av AstraZeneca og University of Oxford på ulike steder i USA, ble satt på vent etter en gjennomgang av vaksinetestingen, skriver nyhetsnettstedet Stat.
“Kvar einaste veke leitar forskarar etter koronavirus på gelender, trappetrinn, benkar og i lufta. Men har dei funne noko?
På eit trappetrinn på Jernbanetorget, midt i Oslo sentrum, gjorde dei sitt hittil einaste funn av korona.
Forsvarets forskningsinstitutt har sidan våren jakta koronavirus på fire T-banestasjonar og Oslo lufthamn. Til no har dei samla inn over 300 prøver frå faste punkt.
– Målet er å kunne seie noko om risikoen folk utsett seg for på reise, seier seniorforskar Jostein Gohli.
Forskarane vil finne ut om det er spesielle stadar, overflater eller gjenstandar som er meir smittefarlege enn andre. Så langt har forskarane analysert 14 prosent av overflateprøvene og 20 prosent av luftprøvene.
Og hvilket korona virus leiter de etter, det er tross alt seks forskjellige typer av dem
Fra George K Gooding:
«Eksperiment» har pressen og andre ofte kalt Sveriges måte å håndtere pandemien på. Det viser hvor opp-ned pressens fremstilling av verden har blitt.
Sverige er det eneste landet i verden som har håndtert pandemien i tråd med fagkunnskap og beredskapsplanene for denne type situasjon, basert på 100 år med erfaringer.
Det er i realiteten alle andre land i verden som driver med et historisk og samtidig historieløst, ekstremt kostbart og ødeleggende «eksperiment», med tiltak som aldri har vært utprøvd før, spesielt ikke på nasjonalt plan, stikk i strid med faglig konsensus.
Ta for eksempel norske myndigheters “stenge skoler og barnehager for barna til alle utenom de som jobber i kritiske yrker”-tiltak. Aldri prøvd før, aldri beskrevet i en eneste beredskapsplan, stikk i strid med anbefalinger for selv de mest alvorlige pandemier (typ spanskesyken).
Derfor beskrev jeg dette 13. mars som et eksperiment; det var bokstavelig talt et eksperiment. Et absurd eksperiment, hvor man på den ene hånden mente det var for farlig for barna å være på skole og barnehage, men likevel mente at barna til de med kritiske yrker burde utsette seg for den angivelig risikoen.
Fagmiljøene i Norge var helt imot dette, det var ikke de som hadde kokt opp dette, det gikk imot all kunnskap og erfaring de satt på, både om tidligere pandemier men også om covid-19.
Likevel ble det omtalt som et eksperiment å la være å gjennomføre dette eksperimentet. Det var visstnok Sverige som utsatte sine barn for et «eksperiment» ved å gjøre som all tilgjengelig fagkunnskap mente at man burde gjøre.
Nordmenn snakket om at de ikke ville la ungene sine være forsøkskaniner i dette «eksperimentet» som altså besto av å oppføre seg helt normalt og gjøre som forskerne og ekspertene sa.
Her kunne den frie og uavhengige pressen sagt, vent nå litt, er det ikke et eksperiment å gjøre noe helt nytt, innføre et tiltak på nasjonalt plan som aldri har vært gjort før, på en måte som aldri har vært gjort før i hele verden, i strid med konsensus fra faglig hold?
Vi har dessverre ikke en slik presse. Vi har en presse som innbiller oss det stikk motsatte av sannheten, mens de insisterer på at de er de eneste som får til å fortelle sannheten.
Mange steiler, blir satt ut og sint for at jeg sier dette her, for det virker helt utrolig at pressen har gjort dette, i over et halvt år.
Det er dritskummelt at en tilfeldig fyr på internett påstår at en nærmest samlet presse har holdt dem for narr om noe så sårbart som barna sine, om noe som kanskje har snudd opp ned på hele livet deres, i mange måneder. Enkelte tyr til latterliggjøring for å slippe tanken på at det jeg sier er riktig.
Da har jeg bare en ting å si: sjekk det ut selv.
Faglig konsensus om dette her før mars 2020 er lett tilgjengelig på nett, beredskapsplanene ligger der. Les dem. Studier om disse tiltakene har blitt gjort i årevis, basert på 100 år med erfaringer. Les dem. Bare sjekk tilbake i januar/februar om hva fagfolk sa om dette i mediene. De sa at det Kina drev med var autoritær galskap. Les det selv.
Det er ikke Sverige som har gjennomført et «eksperiment» – det er vi som fortsatt lever i eksperimentet regjeringen vår og mange andre land startet med i midten av mars.» https://www.ft.com/content/5cc92d45-fbdb-43b7-9c66-26501693a371?fbclid=IwAR09J2Wvj_ld659b2rk9Xv1NJQBgz9ZeX3SFqNV7Q94ZzGTXixsprZlYTMw
“Den norske velferdsinstitusjonen er ikke så norsk som mange tror.
Engh er førsteamanuensis i historie, og har nylig undersøkt koblingen mellom den norske velferdsbautaen Folkehelseinstituttet, og en amerikansk oljemagnat. Uten amerikansk bistand, ville norsk folkehelsearbeid sett annerledes ut, tror hun.
 
Pengene kommer særlig fra en mann: John D. Rockefeller og hans stiftelse Rockefeller Foundation.
 
– Rockefeller hadde lagt seg opp masse penger fra oljeutvinning og oljehandel. Han var verdens rikeste mann på den tiden, og hadde en filantropisk overbevisning – som en parallell til Bill og Melinda Gates i dag, sier Engh.
 
Historikeren viser til at flere forfattere mener Rockefeller-stiftelsen ikke bare var en aktør, men en game changer i internasjonal helse.
 
– De satte agendaen, noe de kunne i kraft av et stort nettverk og stor finansiell innvirkning. Gjennom finansieringen av Folkeforbundets arbeid ble det satt i gang ordninger for opplæring og utveksling, for at medisinere skulle finne sammen på tvers av landegrenser.
 
Rockefeller ivret for å profesjonalisere og standardisere medisinsk ekspertise.
 
– De bestilte store rapporter som fikk stor innflytelse. Når de nasjonale ekspertene møttes for å utveksle synspunkter, hadde Rockefeller-stiftelsen allerede gjort mye av tenkingen for dem.
 
Samtidig som det norske medisinske miljøet var i beit for penger og Stortinget ikke kunne hjelpe til lenger, ville Rockefeller aktivt inn i de skandinaviske landene. To miljøer finner hverandre: det ene vil ekspandere, det andre trenger midler for å sette planene sine i verk.
 
Planene var umiskjennelig like, og Engh tviler ikke på at det norske fagmiljøet ble påvirket av ideer fra USA.
 
– Det var Rockefellers rapporter norske medisinere lærte av på sine reiser til USA. Rockefeller ønsket å etablere folkehelseinstitutter som kunne ha en nasjonal lederrolle i folkehelsearbeidet. Dermed er det ikke så rart at pengene og tankegodset Rockefeller sto for medisinfaglig, passet som hånd i hanske med behovet som var der på norsk side.
 
19. januar 1926 kunne man lese i Aftenposten om «Rockefellers store gave til Norge». Hele 1 085 000 kroner var bevilget til byggingen av det som ble kalt statens nye serum- og vaksineinstitutt. Begeistringen var enorm, og det ble slått stort opp i pressen. Endelig kunne planene settes ut i livet.
 
– Bevilgningen i 1926 gikk til byggingen, og siden kom årlige summer til utstyr, ansettelser, og så videre. I 1929 ble instituttet etablert, med en offisiell åpning i 1930.
 
Det var få betenkeligheter rundt gaven.
 
Riktignok forpliktet Norge seg til å finansiere Folkehelseinstituttet på lengre sikt. Pengene Stortinget hadde satt på vent, måtte etter hvert legges på bordet.
 
– Norske helsemyndigheter måtte finansiere sin del av instituttet, og de måtte også garantere fortsatt drift etter at det var slutt på støtten fra Rockefeller-stiftelsen.” https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2020/folkehelseinstituttet-ble-etablert?fbclid=IwAR2NAHoAGfzpGRoTS-mBHekGThZAvg_Kpwfuztxow9RLXo1BTm_Ohvxkbjs
Klokskap og alder behøver så absolutt ikke å gå hand i hand, i de fleste tilfeller så vil jeg si at det er motsatt. Jo gamlere folk er jo mere indoktrinerte og dogmatiske er de. Jo eldre man blir jo vanskeligere blir det å ta et oppgjør med etablerte sannheter og den indoktrineringen man har blitt utsatt for siden man kom ut av mors liv.
Det er nok ikke lenge før innskuddsgarantien er en saga blott eller at et kneip brød vil koste to hundre tusen kroner, men hei, det er jo mye bedre at Norge og folk ruineres og mister alle sine eiendommer enn at 300 mennesker med dårlig helse mister livet, de fleste av dem over 82 år gamle, selv om det i kjølevannet av vår nå edelmodige empati vil medføre at helsevesenet også vil bli ødelagt, velferdstaten blir en saga blott og demokratiet blir kastet på dynga, som igjen vil medføre hungersnød, og at svært mange må selge både seg selv og ungene sine til “rovdyr” som har lyst på sex for en billig penge slik at de kansje kan få råd til et halvt muggent brød.
 
Kort og enkelt sagt, vi bytter bort demokratiet og velferdstaten mot en hverdag der de mest samvittighetsløse atter en gang vil få makta for å redde de mest sårbare av oss som jo i den samme prosessen vil bli helt uten beskyttelse når den nye normalen har biti seg fast. Og dette er jo helt rasjonelt hvis man snakker om en episode av The Twillight Zone:
 
“Det er ingen grunn til panikk – i alle fall ikke i vanlige tider. I Norge har vi uansett innskuddsgaranti på to millioner kroner. Så lenge vi ikke har en alvorlig økonomisk krise, trenger du ikke være bekymret for pengene dine.”
Relatert lesing 

EN MEGET GOD BESKRIVELSE AV PROPAGANDA

0 kommentarer

Siste innlegg