Kan vi bygge en bro over uvitenhetens hav ?

 

Et bilde kan si mer enn tusen ord, men en setning med de rette ordene kan også si mer enn tusen bilder, eller rettere sagt, de kan få deg til å produsere dine egne bilder inne i ditt eget hodet. Bøker er det beste eksemplet på det.

 

“De fleste mennesker har lært å lese etter fattige behov, på samme måte som de lærer sin addisjon og subtraksjon, tilstrekkelig til enklere regnskapsførsel, til ikke å bli snytt ved veksling over disken. Om den virkelige lesning vet de lite eller ingenting, og dog er det bare den som teller, ikke det lettkjøpte som frister med billig dagdrømmer, men den litteraturen som vi må anspenne alle våre åndelige evner for å fatte og som vi må vie våre beste timer.

 

Vi er udannede, lavsinnede og uopplyste. Vi er blitt små, og vår åndelige flukt går sjelden høyere enn til avisens sensasjoner. Og dog er litteraturen på langt nær så kjedelig som sitt publikum. Den må eie ord som henspiller direkte på vår egen situasjon og som, om vi bare evnet å finne frem til dem og lytte og forstå, ville være oss like velkomne som våren og morgenrøden. 

 

Har ikke for utallige mennesker nettopp en bok betydd et avgjørende vendepunkt i livet ? Og kansje finnes bøker som nettopp for oss ville forklare de store undere og åpenbare nye og ennu større. De samme spørsmål som forvirrer og forundrer oss i dag har i svundne tider oppstått i de gamle vismenns hjerter, og hver enkelt av dem har gjennom verker og levnet  gitt sitt svar.

 

Vi er stolte av å leve i fremskrittets århundre. Vi har i vårt land levelige vilkår for alle, og vi har gode skoler – for barn. Men selv må vi bli  lokket og tvunget som det kveg vi velger å være, til åndelige anstrengelser. Det ser ut til at vi regner vår utdannelse for avsluttet fra det øyeblikk vi opphører å være barn og står frem som modne menn og kvinner. Vi ødsler ut gull for å dekke våre legemlige behov og kurere våre fysiske svakheter, men hva med det åndelige ?

 

Der er byer som ofrer hundretusener på å få bygget rådhus, men hva ofrer de på levende, åndelige krefter ? Når vi nu en gang lever i dette århundre, skulle vi ikke så nyte alle de fordeler de byr oss ? Om det viser seg nødvendig så la oss unnvære en ny bro over elven og heller gå en omvei der, hvis vi istedet kan hvelve en bro over det uvitenhetens hav som nå omgir oss overalt.”

 

Henry David Thoreau

 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg