Hva kan vi gjøre når et samlet Storting begår landsforræderi ?

Av Hovard Widding

Folkets selvstendighetsed av 1814 bør nå tas i bruk mot landsvikerne på stortinget. Folket har sverget på å beskytte landets selvstendighet, og det med sitt eget liv og blod, og det er selveste grunnlaget for etablering av Staten Norge og grunnloven av 1814.

Når et samlet storting så begår landsforræderi, og mot folkeviljen og grunnloven avgir suverenitet, er loven de vedtar ugyldig (ingen myndighets utøvelse er legal uten støtte i folkesuvereniteten), og de har også utløst behov for fysisk å bli fjernet av sitt eget folk noe folket er forpliktet til gjennom selvstendighetseden.

Selvstendighetseden kan du lese her: http://www.eidsvoll1814.no/?aid=9064644 

Stortinget er nå “fritt vilt”, de har innstendig bedt om avløsning, og ingen offentlig tjenestemann har adgang til å beskytte de, han skal derimot delta i pågripelsen av de om han skal unngå å måtte stå til ansvar for landsforræderi ved å beskytte de grovt kriminelle.

Retten til å fjerne egne myndigheter med makt er en eldgammel internasjonal sedvanerett som ingen politiker ved lov kan barrikadere seg mot, selv om de faktisk også prøver på det, men de lovene har heller ingen gyldighet, når hensikten er å beskytte seg selv fra straffeforfølgelse for sitt landssvik.

Retten til å gjøre opprør å fjerne egne myndigheter er ikke kun en rett, men en PLIKT, når myndighetene går mot sitt eget folk.

http://democraciaparticipativa.net/documentos-data-a-referenda/documents-in-english/other-documents/3666-the-right-of-rebellion.html 

 

 

 

2 kommentarer
    1. Klarer kan ikke en utrolig situasjon beskrives, Ole John. Jeg er ikke bosatt i Norge, og etter hvert som åra skrider frem har det blitt til at jeg ikke følger Norge så tett som i unge år, men for meg synes det som om at Regjeringer og Storting i realitet handler med diktaturisk makt. Lovens voktere hugger ned på personer som omtaler en neger for neger, meg gir blanke fean i ‘folkevalgte’ som rævkjører folket, landet og grunnloven. Så blir vi stående med din åpning her; “Hva kan vi gjøre når et samlet Storting begår landsforræderi?” Har du gjort deg noen tanker om hvordan dette landsforæder pakket kan fjærnes og straffes?

    2. Hvorfor skal landet vårt gis bort bitvis. Hvorfor skal vår Grunnlov, vår suverenitet, hvorfor skal det smuldres bort til EU som er et diktatur syre. Nå vil alt bli overvåket, vi vil bli overvåket i hjemmene våre, mobilene, data. Ingen ting er som før. Hvor er det blitt av det gamle Norge med fred og frihet og demokrati. Jeg har så mange spørsmål som begynner med “HVOR”. Hvem skal vekke politikerne? Hvem skal vekke folket!

Siste innlegg