Dr Skavlan klager på at NAV finansierer oss med AAP, men han sier ikke et ord om støtten han selv får pr pasient fra Staten

Bilderesultat for bilde av jørgen skavland

 

 

Jørgen Skavlan: «Nordmenn er blitt som bortskjemte enebarn»

Han tar pillene fra pasientene og nekter dem sykmelding. – https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/JwyaP/joergen-skavlan-nordmenn-er-blitt-som-bortskjemte-enebarn?r=s&fbclid=IwAR2ukKIOe64Kc5jL76abU8Sh4p3PY9JMA9p-21sC-PV-_VX4-wTx091JIYI

 

Vi kommer ikke til å dø på sykehjem, men i en jacuzzi finansiert av Nav, sa Jørgen Skavlan under et foredrag på Tyholmen hotell under Arendalsuka skriver Agderposten. Han sier at 90 prosent av dem som oppsøker han, er folk som bare kjenner veldig godt etter.

Er det rart jeg begynner å bli sliten? Vi leger er blitt sosionomer, psykologer og Nav-behandlere. Nordmenn er det mest terapisøkende folket i verden, sa Skavlan i foredraget «Refleksjoner fra et venteværelse».

Forventer Herr Skavlan seg sympati fordi han blir sliten, eller har vi her å gjøre med en bortskjemt sutrete lege ?

Skavlan liker ikke NAV sin finansiering av oss late nordmenn, men han sier ingenting om dette :

“Basistilskuddet per pasient fra kommunen til legen er regulert i avtalen mellom Helse ? og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseforetak (RHF) på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden (Statsavtalen).

Oversikten viser antall pasienter på listene, og danner grunnlaget for utbetalingen av basistilskuddet til legene.

Per capita tilskuddet/basistilskuddet er pr. 1. juli 2016 på 442 kroner pr. pasient pr. år.” – https://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/kommunen-og-legetjenesten/basistilskudd-for-fastlegeordningen-i-kommunene

 

Skavlan har 1850 pasienter på lista si – https://helsenorge.no/min-helse/Bytte-fastlege?fylke=03&kommuner=0301&bydeler=030105,030106&Alder=50-59,60-150. Hver pasient gir et årlig tilskudd på kr 442,-
kr 442  x 1850 = kr 817 770,-
Hvis vi deler dette på 12 mnd, så blir tilskuddet fra Staten til Skavlan = kr 68 142,- pr mnd

 

Personlig så må jeg si at leger som virker som om de anser sine pasienter som skyldig inntil det motsatte er bevist minner meg om autoritære myndigheter som tilhører inkvisisjonens mørke tid, og når slike leger også får støtte av staten på nesten en million kr i året samtidig som de rakker ned på de som mottar støtte fra NAV, da får jeg en vond smak i munnen.  Å sparke noen som allerede ligger nede imponerer ikke, men det forteller veldig mye om den som sparker.


Takk til Evelyn Kjørstad for inspirasjon til denne bloggen

5 kommentarer
  1. “Han sier at 90 prosent av dem som oppsøker han, er folk som bare kjenner veldig godt etter.”
   Da må det være lov og minne på hvilken bydel hans legekontor befinner seg: Frogner:
   Det er ikke usannsynlig at brorparten av hans pasienter – kanskje tilogmed så mye som 90% – befinner seg i nærliggende strøk.

  2. Er det slik at fastlegene tjener en god årslønn bare på pasientlista si ? Da er det jo ikke så rart herr Skavlan helst ønsker seg tomme venterom.

  3. Han har ved flere anledninger indirekte stigmatisert kronisk syke, særlig de som er rammet av lavstatuslidelser som autoimunne, psykiske og uforklarlige lidelser, samt ME. Han mener mennesker som er rammet av dette kjenner godt etter, snylter på systemet og bør ta seg sammen. Og siden han er kjent får han masse spalteplass og gehør for disse uvettige uttalelsene sine. Han er rett og slett farlig for mennesker som lider av dette!

  4. Dersom han er så sliten kan han overføre eller (selge) noen av sine pasienter til leger som er mindre slitne.

  5. Er han sliten eller bare sutrete ?? Kanskje kjenner han for godt etter …..
   På tide å ta seg sammen Skavlan.

Siste innlegg