Await further instructions, en særdeles god analogi på tiden vi nå lever i og hvordan en ny nedstenging av samfunnet kan bli

 

Oppdatering 6 august 2021:

Jeg har sett filmen på nytt i dag og den er mye mere relevant nå enn den var for ett år siden da jeg skrev bloggen, og det sier veldig mye med tanke på at den var rimelig bra relevant i fjor også. Jeg vil gå så langt som å si at det er en perfekt beskrivelse av hvordan tankesettet til folk flest er i dag når det gjelder å adlyde myndighetene blindt. Denne filmen må sees av så mange som mulig!

 

Filmen “Await further instructions” fra 2018 tar opp de mest aktuelle problemstillingene vi i den frie verden i dag står overfor. Kan sees i sin helhet her med engelsk tekst https://gomovies-online.me/watchfilm/awaitfurtherinstructions/2SXl6S36/XFSXlqTC-online-for-free.html (Er man engstelig for å få virus så ikke klikk på linken. Jeg fikk ikke virus når jeg gikk inn på den).

Filmen viser på en særdeles og utmerket god måte hvordan:

De fleste tror blindt på myndighetene og at de kun vil det beste for oss. 

Hvordan media påvirker oss.

Hvordan vi blir manipulert til å la følelsene styre oss, mens kritisk tenking og kritiske spørsmål blir sett på som en trussel, og følelsesbaserte avgjørelser blir sett på som det eneste fornuftige.

Hvordan gruppepress påvirker oss.

Hvordan selvstendighet blir sett på som en trussel.

Hvordan isolasjon påvirker oss, splitter oss, gjør oss redde og fiendtlig innstilt overfor hverandre.

Filmen anbefales på det sterkeste!
AWAIT FURTHER INSTRUCTIONS Official Trailer (2018) 


“All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.
Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.
Konklusjonene vi trekker gjennom fornuften behøver ikke alltid å bli sanne eller riktige, alikevel har det å engasjere seg i logisk tenking en rekke fordeler. For det første blir vi i stand til å forklare andre hvordan vi kom til en gitt konklusjon. De kan synes at vårt resonnement er overbevisende, eller de kan se feil i logikken vår og avsløre disse feilene for oss. Dette gir en annen fordel: muligheten til å endre konklusjonene våre i lys av nye bevis. Når fornuften guider oss, er våre konklusjoner ikke statiske, da kan perspektivene våre vokse og utvikle seg.

Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppførerer vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda.” 
https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

KORONA KAVALKADE – HVOR MYE AV DETTE HAR DU GLEMT?

 

PSYKOPATENE KONTROLLERER VERDEN, OG DET KAN DOKUMENTERES

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg