En av verdens ledende vaksineutviklere gjennom 23 år slår alarm. Vaksinene er farligere enn c19 viruset sier han.

 

Oppdatering 20. mars 2021: GEERT V. BOSSCHE: WHISTLEBLOWER OR TROJAN HORSE? COVID VAX ENHANCE ZOONOTIC RISK

 

“Vaksinene vil ikke kunne bidra til at vi kan åpne samfunnet – det vil til syvende og sist være en politisk beslutning.  

Du bidrar ikke på noen “dugnad” om du tar vaksinen. 

Du er ikke “solidarisk” om du tar vaksinene.

Du skal ikke ta vaksinen for “fellesskapets beste”.

Når våre politikere går ut i media med budskap om at vi må vaksinere oss for å være solidariske med hverandre, er ikke dette noe som er medisinsk forankret. Det bidrar kun til å skape et sosialt press på å ta vaksinen. Foreløpig vil vaksinering ikke føre til avslutning av tiltakene eller stoppe viruset i å spre seg i samfunnet. Uansett hvor stor vaksinasjonsdekningen i befolkningen vil være, vil man ikke hindre en smittespredning så lenge vaksinene ikke hindrer den som er vaksinert i å spre viruset videre til andre. 

Hvis man har som mål at man skal slå helt ned og kunne kontrollere all smittespredning vil de som er vaksinerte ikke i noen vesentlig grad bidra til økt flokkimmunitet fordi de ikke vil forhindre smittespredningen, og må derfor følge de samme smitteverntiltakene som før. Massevaksinasjonen vil derfor heller ikke kunne åpne opp samfunnet under disse forutsetningene. 

Det at vi har valgt å satse på det å slå ned viruset ved full nedstengning inntil store deler av befolkningen er vaksinert er en politisk beslutning som ble tatt helt utenfor vårt demokratiske rammeverk. I snart ett år har landet blitt styrt av midlertidige lover og stadig nye smitteverntiltak har blitt vedtatt som omhandler forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet. 

Nedstengninger med karantene kan ha den utilsiktede konsekvensen at mutasjoner blir mer virulente og derfor resulterer i økt dødelighet. Munnbind, sosial distanse og håndhygiene kan ha ulik påvirkning på mutasjoners evne til å spre smitte, og de mutasjonene som er minst påvirkbare, spres i befolkningen. 

Dette må vi vite før vaksinen kan åpne samfunnet

 

Europasjef Hans Kluge i WHO uttaler til Aftenposten i artikkelen: “Vaksinen vil ikke få slutt på pandemien”

“– Jeg hører stadig vekk at «vaksinen vil sette en stopper for pandemien». Det vil den selvsagt ikke gjøre”.  Han løfter en en pekefinger mot alle som tror at en koronavaksine vil sette en stopper for pandemien.

– Vi vet ikke engang om vaksinen vil hjelpe alle grupper i befolkningen. Vi har fått noen signaler den siste tiden som forteller oss at vaksinen virker godt på den ene gruppen, men ikke den andre, sier han.

Dessverre vet vi lite om skadeomfanget av alt som foregår i forhold både lockdown og vaksinene, men det virker som våre politikere har mistet kontrollen over hele situasjonen. Vaksinene kan vise seg aldri å gi flokkimmunitet, virusene muterer slik at vi aldri vil kunne klare å bringe smitten under kontroll? 

Har myndighetene helt glemt å tenke ut en Plan B? Hvor blir det av samfunnsdebatten rundt disse spørsmålene? 

På hvilket grunnlag kan våre myndigheter anbefale massevaksinering av store deler av befolkningen med en eksperimentell vaksine hvor den statistiske sannsynligheten for å bli alvorlig syk med Covid-19 er forholdsvis liten?  

Hvorfor skal våre myndigheter oppfordre store deler av befolkningen til å ta en vaksine de høyst sannsynlig ikke vil ha noe nytte av, – tatt i betraktning den lave dødeligheten for personer under 70 år som ikke har noen underliggende sykdommer?

Man har ikke kunnet dokumentere at den som er vaksinert vil kunne beskytte noen andre, og fordi vi har såpass få kunnskaper om bivirkningene av disse nye vaksinene kan vi ikke se at nytten ved å ta vaksinene vil kunne veie opp for den potensielle risikoen man utsetter seg og de andre i samfunnet ved å ta vaksinen.

Personen må da bli forelagt en balansert fremstilling av også potensielle skadevirkninger av vaksinen. 

Vi kan ikke se at våre helsemyndigheter gir tilfredsstillende informasjon ved å unnlate å formidle vesentlig kunnskap. Vi kan kun se at de har et overordnet formål om at alle skal la seg vaksinere, hvor alle blir oppfordret til å la seg vaksinere uten at det taes forbehold om at unge og voksne personer har et immunforsvar som vil være i stand til å gi dem et forsvar mot Covid-19 med over 99% effektivitet.

Vaksineringen med en eksperimentell vaksine må ansees som et gigantisk risikoprosjekt. Hvorfor blir da det å la seg vaksinere promotert til befolkningen som den eneste og beste løsningen på å hanskes med koronasituasjonen?

Nylig har en uavhengig vaksineforskningskonsulent PhD Geert Vanden Bosschesom bl.a. har jobbet for vaksineindustrien og dens organisasjoner som Novatis, Bill&Melinda Gates Foundation (BMGF) Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) osv stått frem for å advare myndigheter over hele verden om at den strategien man fører for å få bukt med koronapandemien er feilslått av flere årsaker. 

Han advarer om at lockdown- og massevaksinasjonsstrategien som føres over store deler av verden ikke vil gi ønsket flokkimmunitet og vil føre til hissige virus mutasjoner kombinert med svekket medfødt immunforsvar, noe som kan ha meget alvorlige konsekvenser.  

Dette kan føre til at også unge mennesker kan bli mer alvorlig syke. Poenget hans er at så snart man har fått fremstilt en vaksine mot en ny mutasjon så har allerede nye varianter av viruset fått fotfeste. Man gjør viruset sterkere og mer motstandsdyktig ved massevaksineringen. Han forklarer utdyper nærmere i dette intervjuet: Immune Escape and mass Vaccination

Man skal ikke se bort fra at han har noe rett i sine teorier, men det overrasker at han i sitt manifest lanserer en ny type vaksiner som den eneste intervensjonen som kan gjøre endelig slutt på pandemien? Kanskje han fremdeles står på lønningslisten til farmasøytisk industri? https://www.frittvaksinevalg.com/villedende-om-covid-vaksinene?fbclid=IwAR3c8VV5Ua7DjfhR7LdcHC01b7Qw_JoyLHbD82B1sfbawKnTOWx9CUBr9Wk

“Det kalles for vaksine – men er faktisk IKKE det! Men noe helt nytt! Her en annen modig lege – og jeg har laget en kort oppsumering på norsk.. DET ER DETTE SOM BEKYMRER HENNE MEST: Dr. Sherri Tenpenny – forklarer hva det er så enkelt som råd om det som er farene ved spesielt denne M-rna vaksinen som nå «promoteres» til verden:
* Det tar minst 6 uker fra du får injeksjonen før piggantistoffet begynner å utvikle seg. Så, et sted mellom 3 måneder og for å være helt ærlig kanskje 20 år. Immunologen jeg konsulterte sa at i løpet av de neste 10 årene kommer vi til å se dette fortsette, fordi det kan ta alt fra 2 år til 19 år å få en fullt utviklet auto immun sykdom. Jeg tror vi vil se massive skader og mange flere dødsfall som begynner et sted mellom 4 og 18 måneder fra nå. Det er sikkert at denne vaksinen vil endre immunforsvaret ditt permanent.
* Når du får dette piggantistoffet i systemet, vil det permanent og irreversibelt forandre immunforsvaret ditt. Messenger-RNA er piggproteinet for å utvikle et antistoff mot dette piggproteinet. Det betyr at neste gang du kommer i kontakt med et virus, skal antistoffet hindre deg i å bli syk. Imidlertid hindrer det deg ikke bare i å bli syk, antistoffet i seg selv vil «aktivere kroppen», skape kaos og gi en massiv auto immun respons. Dr. Tenpenny forklarer hvordan messenger RNA fungerer. Den har em «budbringer» som lager et protein og endrer indirekte DNAet ditt. Lager et piggprotein. * Det finnes 35 til 40 koronavirus. Prosessen lar viruset replikere.
* Antistoffet oppfører seg ikke som et normalt antistoff. . ..
* Antistoffet kan binde seg til vev i lungene. . . og forårsake anafylaktisk sjokk og andre ting.
* Antistoffprosessen vil være der for alltid på grunn av. . .
* Den er omgitt /lagt inn i en «boble» av polyetylenglykol som lar viruset replikere seg.
* Polyetylenglykol (wiki) Det er det som kan føre til anafylaktisk sjokk og død.
* Utslett etc. er en allergisk reaksjon. Folk som har fått sprøyten sier ofte: Jeg har det bra, er i orden til de blir utsatt for et nytt corona virus. Hun forklarer hvordan viruset da begynner å replikere seg, og du får en infeksjon verre enn hvis du ikke hadde fått vaksinen Ingen aner heller hvor lenge Mrna «budbringeren» vil fortsette å overføre – og å danne proteiner osv., og det finnes heller ingen langtidsstudier. Dette betyr at du for resten av livet kan være utsatt for auto immun sykdom, sjokk, allergi og død.
* Det ble ikke gjort dyreforsøk fordi man visste at dyrene ville bli syke eller kunne dø.
* Antistoffet kan krysse blod-hjernebarrieren og dermed lage 2 proteiner i hjernen og slikt kan gi ALS eller degenerasjon av frontallappen (Alzheimers og demens).
* Når så ting går galt, så dukker brannmannskapene aldri opp siden «av bryteren» ikke finnes fordi beskytterne er blitt «drept»
* Den nye J & J-vaksinen er at den har tatt piggproteinet og satt det inn i et Adenovirus (forkjølelsesvirus) som åpner opp for kroppens celler og deponerer så piggproteinantistoffet der. Sluttresultatet er at alle 3 av dem, vaksinene, lager disse antistoffene som kommer til å være svært ødeleggende. Studier indikerer at det er hele 28 organer som kan angripes av dettet antistoffet. Man kan ha opptil 100 forskjellige symptomer (så det blir vanskelig å diagnostisere). Det kan også føre til kreft siden kreft ganske sikkert tilhører gruppen «auto immune sykdommer»
Vi vet at: Overlevelsesraten på viruset uten vaksine er 99,91% Tidsramme for dødsfall: Øyeblikkelig ved allergisk sjokk, blodpropp eller annet observert i kort tid etter/dagene etter. Det tar ellers minst 6 uker fra du får injeksjonen for at piggantistoffet skal begynne å utvikle seg, så et sted mellom 3 måneder og 20 år. Se ovenfor.
* Vaksinen er en ny type, som ikke oppfyller noen av kriteriene for en vaksine utviklet til nå.
* Den hindrer deg ikke i å bli syk, og endrer ikke dødsraten.
* Den er IKKE som å få en vanlig influensavaksine – for du må fortsatt ha på seg en maske og ha sosial avstand.
* Det angriper organene dine ved molekylær etterligning.
* Det er basert på en genetisk modifikasjonsteknologi.”
COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease J. Bart Classen, MD https://scivisionpub.com/pdfs/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503.pdf

“– Vi har årsaken. Og det er ingen andre ting enn vaksinen som kan forklare at vi har fått den immunresponsen, sier overlege og professor Pål Andre Holme ved Rikshospitalet til VG.” https://forskning.no/ntb-sykdommer-vaksiner/rikshospitalet-gruppe-astrazeneca-vaksinen-er-arsaken-til-blodpropp-og-dodsfall-hos-helsearbeidere/1830513?fbclid=IwAR1-VXiftAexVtWVqFxkkW2O0sKiUVHuqsIJmHltXE8QjJj_LTyP05GQqV0

Mens i England har de kommet fram til denne konklusjonen: “Det britiske legemiddeltilsynet har ikke funnet noen sammenheng mellom blodpropp og AstraZenecas covid-19-vaksine.” Ikke noe som skurrer her, neida. https://www.nettavisen.no/nyheter/britisk-tilsyn-ingen-sammenheng-mellom-astrazeneca-vaksine-og-blodpropp/s/12-95-3424103751 

“En ting må være klinkende klart for alle som har store håp til vaksinene til Moderna og Pfizer/BioNTech: Dette er eksperimentelle vaksiner og vi vet absolutt ingenting om eventuelle fremtidige bivirkninger. Det er merkelig at så mange lukker øyne og ører for alt snakk om alternative strategier enn myndighetenes eneste strategi som er en usikker vaksine.
Teknologien som vaksinen til Moderna og Pfizer/BioNTech har jeg godt over gjennomsnittlig kjennskap til. For omtrent 10 år siden var jeg med på å etablere et bioteknologi firma som utførte forskningsoppdrag for legemiddel industrien.
For cirka fem år siden injiserte jeg for eksempel LNP med mRNA fra Moderna i forsøksdyr og utførte deretter analyser av dyrene. Jeg har hatt samarbeid med AstraZeneca siden 2014 og har foreløpig tre vitenskapelige publikasjoner om nanomedisiner sammen med dem.
Publikasjon nummer 4 er under utarbeidelse. I epost til min nåværende arbeidsgiver har professor Kristoffer Rypdal skrevet at jeg ikke har relevant faglig bakgrunn for det jeg skriver om. Men med doktorgrad fra det medisinske fakultetet burde jeg få lov til å uttale meg om medisiner, så jeg trosser herved Rypdal og tar sjansen på å skrive.” https://www.itromso.no/meninger/2021/03/07/%C2%ABDette-er-eksperimentelle-vaksiner-og-vi-vet-absolutt-ingenting-om-eventuelle-fremtidige-bivirkninger%C2%BB-23607900.ece?fbclid=IwAR2LPEewkMPIBoi7WCP46oDsnuIzycR0Lqo3F2-Jat49KcBlISrZsa-DkNQ
Moderna venter å få en inntjening på 18,4 milliarder dollar på sin coronavaksine i 2021. Det tilsvarer rundt 154 milliarder norske kroner. https://e24.no/naeringsliv/i/R9OJ4O/moderna-venter-aa-faa-inn-over-150-milliarder-kroner-paa-coronavaksinen?fbclid=IwAR2UMo_pJsDeBZ3amIRIYr0SiquhcnRjF-HN-fGP65hMIvkE5BKvR2ZULRk
“30 personer som har tatt Biontech/Pfizer-vaksinen, har fått blodpropp, mens det ikke er mottatt meldinger om blodpropp etter vaksinering Modernas vaksine.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/03/12/195745871/31-meldinger-om-blodpropp-hos-coronavaksinerte-i-norge?fbclid=IwAR1PxzvrgbOSWX7JP2NeJ994HDfPfNyYvd6aIrWLJYRKu26licRgHaBLXwI

 

Tre unge helsearbeidere er innlagt med alvorlig blodpropp kort tid etter vaksinering. «Sjeldent» og «veldig spesielt», sier smitteverndirektøren i FHI. Professor og overlege ved Rikshospitalet Pål André Holme mener det ikke er usannsynlig at blodpropp-tilfellene har sammenheng med vaksinen. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wenlan/behandlende-lege-om-blodpropp-funn-ikke-sett-noe-i-denne-gaten-foer?fbclid=IwAR11YpUzFWHn0UwKqGPVhpS2PJ2BNm6i0fxg0oUD60vYJquxdgvaWY6Ze6w

 

“En kvinne i 30-årene døde av hjerneblødning ti dager etter at hun ble vaksinert med koronavaksinen til AstraZeneca. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen sier Legemiddelverket ser alvorlig på hendelsen. Kvinnen, som jobbet i helsetjenesten, døde 6. mars, ifølge kommuneoverlege Tor Halvor Tuveng-Bjørnstad. Han sier at kommunen «rent rutinemessig» setter dødsfallet i sammenheng med vaksineringen fordi den fant sted ti dager før dødsfallet. – Vi er ikke kjent med at hun hadde noen underliggende sykdommer, sier han.” https://www.nettavisen.no/nyheter/kvinne-i-30-arene-dode-i-etterkant-av-vaksinering-med-astrazeneca/s/12-95-3424101033?fbclid=IwAR2-uxEXeaOzj3pwaWUNkAsBNcSUibqa0lb7oC-_QWNyKC6NcMEZAtKnCHc

 

“Flere personer som har fått AstraZeneca-vaksinen, har opplevd hudblødninger. Et mulig alvorlig tegn, mener helsemyndighetene, som ber folk være på vakt.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/03/13/195746008/astrazeneca-vaksinerte-bor-vaere-oppmerksomme?fbclid=IwAR0WxAjuBgD19MSat5A5qwTSdQ9UqdkKQV-Q92rf2LqNfpawwS8TpL9QvJc

 

 

Oppdatert 15. mars 2021:

Enda en person lagt inn på sykehus etter å ha fått AstraZenika vaksinen: “Person innlagt i Trondheim etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen: En person er innlagt på St. Olavs hospital etter å ha tatt coronavaksinen til AstraZeneca i Trondheim, skriver Nidaros. Vaksinesjef Helge Garåsen i Trondheim kommune bekrefter innleggelsen overfor Dagbladet. Han kjenner ikke til flere detaljer om innleggelsen.” https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=59381&fbclid=IwAR0DPQim_JD94d24JNai_JffO2SrXNZZ2trtYOYEFaTaZuQcWvgVtzIxSl4

Oppdatert 17. mars 2021:

AstraZeneca-doser beslaglegges i Italia Over 390.000 vaksinedoser beslaglegges etter ordre fra påtalemyndigheten i regionen Piemonte, skriver nyhetsbyrået Reuters og avisa La Repubblica. Bakgrunnen er et dødsfall i helgen. En mann døde noen timer etter å ha fått vaksinen til AstraZeneca. Nå beslaglegges alle dosene i ett bestemt vaksineparti. I tillegg er det startet etterforskning, formelt sett med mistanke om uaktsomt drap.” https://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/astrazeneca-doser-beslaglegges-i-italia/ar-BB1eBRhy?fbclid=IwAR2XAhme-ZZxuGQ0qlAlA6BgY3u-kXkDNwLNlnag4MIvohGihXuBPapq3FQ

 

Oppdatert 19. mars 2021:

“Legemiddelverket bekrefter at seks personer fikk alvorlige komplikasjoner etter å ha blitt vaksinert med Astrazeneca, og at to av disse er døde.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/03/18/195747132/13-har-fatt-blodpropp-etter-a-ha-tatt-astrazeneca-vaksine-i-tyskland?fbclid=IwAR1b9FzvNOlwoDsnV907ytBr_mLqFn9FV1lWulPJcJB_G1rjL_l5AJV__IU

 

“Pasienten er vaksinert med vaksinen fra AstraZeneca. Sykdomsbildet skal være likt hos denne pasienten, som hos de tre allerede omtalte tilfellene av en sjelden kombinasjon blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater. Frem til nå har det vært meldt om tre slike alvorlige tilfeller. Felles for pasientene er at de er vaksinert med AstraZeneca vaksinen.” https://www.tv2.no/nyheter/13895869/?fbclid=IwAR3DSYyKWyCD7bkV3ujAlH2GMVnjL5pX7_7ep3-Zb-t2nQboKiSMc8BF4a0

 

“– Vi har fått rapport om seks tilfeller, opplyser direktør Audun Hågå i Legemiddelverket. Det andre dødsfallet som skjedde etter vaksinering, og som nå blir undersøkt, skjedde på Tynset.” “Totalt 13 personer mellom 12 og 63 år fikk blodpropp etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen i Tyskland. Av disse har tre dødd.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/03/18/195747132/13-har-fatt-blodpropp-etter-a-ha-tatt-astrazeneca-vaksine-i-tyskland?fbclid=IwAR1b9FzvNOlwoDsnV907ytBr_mLqFn9FV1lWulPJcJB_G1rjL_l5AJV__IU

 

Vi har bare såvidt begynt å se en liten promille av bivirkningene som vil komme av vaksinene. Hva skal Sykepleierforbundet gjøre når disse bivirkningene eksploderer og det finnes dokumentasjon som denne artikkelen her, der de gikk inn og anbefalte at medlemmene i forbundet skulle fortsette å ta vaksinene? “Sjukepleiarforbundet vil oppmoda sjukepleiarane om å ta AstraZeneca dersom vaksinen får grønt lys frå styresmaktene igjen.” https://www.nrk.no/norge/sjukepleiarforbundet_-_-vi-foler-oss-ikkje-som-forsokskaninar-1.15416945?fbclid=IwAR02YYkHiEYFAKFurIoMdsC6j8jAzV0pFE9N2i3tpVhpANNGnNg3Ac13_i8

Oppdatert 21. mars 2021:

“To nye personer er døde av blodpropp etter å ha mottatt AstraZeneca-vaksinen. Begge de to var innlagt på Oslo universitetssykehus, skriver Legemiddelverket i en pressemelding.” https://www.dagbladet.no/nyheter/to-nye-personer-dode-etter-vaksinasjon/73555301?fbclid=IwAR1ADt5veu2hCH9RHeS1fA3p08Dn45Zkz6OFp_lHD5GGeEfkJTVpIEGPmb0

Har FHI blitt en religiøs sekt siden de forholder seg til tro og ikke fakta? Hvis du eller jeg spekulerer rundt vaksinene uten å forholde oss til fakta så blir vi stemplet som konspirasjonsteoretikere, men når FHI gjør det så blir de altså sett på som seriøse. “FHI tror man er utenfor fare to uker etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen. Har man ikke fått alvorlige bivirkninger 14 dager etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen, er man nok utenfor fare for å få det sjeldne sykdomsforløpet, tror FHI.” https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2021/03/21/195747629/fhi-tror-man-er-utenfor-fare-to-uker-etter-a-ha-tatt-astrazeneca-vaksinen?fbclid=IwAR0g6S_0BD5YvGLqpOJVYf4LbDqBS4EOsSBZta5CVU8pxrOyegb2MInjre0 

“HUDBLØDNINGER (PETIKKER): Hvis du får slike røde eller blårøde blødninger i huden, som fortsatt er synlig når du trykker glass mot dem, bør du kontakte lege.” https://www.lommelegen.no/vaksine/artikkel/alvorlige-symptomer-etter-astrazeneca-vaksinen/73528134?fbclid=IwAR12lpLmyAyeAANzpavcM-Qaw0habsAybfSDa9L4quOG4qUrxGFwA1vOh8Y
Pfizers c 19 vaksine har forårsaket mere blodpropp enn AstraZeneca vaksina, hvorfor blir ikke den stoppet og hvorfor snakker ikke pressen om det? “Pfizer’s Covid vaccine is linked to MORE blood clots than AstraZeneca’s – so why isn’t the EU banning it? Hypocrisy of European nations revealed as Italy admits decision was ‘POLITICAL’. ” https://www.dailymail.co.uk/news/article-9366963/Coronavirus-Pfizers-Covid-vaccine-linked-blood-clots-AstraZenecas-UK.html?fbclid=IwAR0BkINjRiImWWbVhgNaa163M1CxWggaCgKOOstpHvoFezToYKhMNC1gw8c
Pfizer er distributøren av en av de nye c 19 vaksinene. Rullebladet til Henry Rinnan er bare barnemat i forhold. Og myndighetene ber oss om å stole på at dette firmaet leverer en vaksine som vi overhodet ikke behøver å bekymre oss over: https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html
Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du fått med deg? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

0 kommentarer

Siste innlegg