faktisk.no har skiftet navn til bortforklaringer.no

 

Artikkelen til faktisk.no er mildt sagt missvisende, det finnes ikke noe dokumentasjon på det overskriften formidler. Og det mest elementære spørsmålet som burde stilles i forbindelse med dette, det stilles ikke, nemlig: hvor mange av de som døde av hjerte og karsykdommer var vaksinert og hvor mange av dem var uvaksinert? Dette er ikke en faktasjekk men en bortforklaring som retter seg mot folk som ikke klarer å analysere en tekst.

“Hva som er årsaken til økningen, har ikke FHI noe klart svar på.

– Dødelighetstallene kan i seg selv ikke gi noe svar på dette. Vi kan ikke utelukke at koronasykdom eller at utilsiktede negative effekter av pandemitiltak kan ha bidratt til økt dødelighet, uttaler overlege i Dødsårsaksregisteret, Guttorm Raknes på FHIs hjemmeside.

Tror ikke det skyldes vaksine:

Men hva med den påståtte sammenhengen med vaksinen? Kan det være at det er vaksinebivirkninger som har ført til økt dødelighet av hjerte- og karsykdom?

Ikke ifølge FHI:

– Vi har ikke holdepunkter for at økningen i dødelighet fra hjerte- og karsykdommer har tilknytning til koronavaksinene, skriver medievakt i FHI, Endre Stangeby, i en e-post til Faktisk.no.

Han opplyser at FHI følger med på bivirkninger etter koronavaksinering i Beredskapsregisteret. Det viser ingen økt dødelighet generelt de første 28 dagene etter vaksinering. Ei heller er det økt forekomst av hjerte-karhendelser som hjerteinfarkt eller slag etter koronavaksinering.

Ettersom 2021-tallene for dødsårsaker først forelå i starten av juni, har FHI foreløpig ikke gjort spesifikke analyser av hjerte-kardødelighet etter vaksinering, skriver Stangeby.”

 

 

Over tusen vitenskapelige studier som beviser at covid-19-vaksinene er farlige.

Her bekreftes farene forbundet med COVID 19-injeksjoner. Noen av disse risikoene er blodpropp, myokarditt, perikarditt, trombose, trombocytopeni, anafylaksi, Bells parese, Guillain-Barre, kreft inkludert dødsfall, etc.

0 kommentarer

Siste innlegg