Helsepersonell blir presset til å ta den nye eksperimentelle c 19 vaksina der man ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene

 

Det er nå ett enormt press på helsepersonell for at de skal ta den nye eksperimentelle c-19 vaksinen der man overhodet ikke vet noe om langtidsvirkningene.

“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR2vTxEoi8hc5yEDos84sc53oM8reTVbrNA3O7GfFamhRL8LXjS3XMYV6Z0

Dvs at svært mange av dem som nå jobber innenfor helsevesenet kan risikere å bli pasienter og 100% arbeidsuføre i stedet for å utøve det yrke de er utdannet til hvis de tar en vaksine vi vet alt for lite om. Trusselen om at man kan miste jobben, og hatet som nå er til å ta og føle på fra et uinformert publikum er til å ta og føle på, slik at helsearbeidere nå er under et voldsomt press for å ta en potensiell meget skadelig og i verste fall dødlig vaksine, de blir med andre ord presset til å være med på et medisinsk eksperiment som de ikke vet utfallet av.

Politikerne og helsemyndigheten jugde og sa at svineinfluensavaksina var trygg, noe vi i ettertid vet at den ikke var. Dette skrev Dagbladet om 17. november i år i denne grundige artikkelen som du kan lese her https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR2bkD0u3PHpr8HIRKfXCYkbP3dY8-TyHApf-o3dvPQLwS3fVF_pGPPN3tA og i denne artikkelen her der de fulgte opp sin første artikkel https://www.dagbladet.no/nyheter/varslet-ikke-om-alvorlig-faresignal/73047949?fbclid=IwAR05Zj5KXnJ516Fm-X_KB863TVI5UgCX7QxFfHFiJ9bZQkXd6lQlmWi5hek

Vi ser i dag en reprise av denne samme situasjonen man var i i 2009 der politikerne og helsemyndighetene nå promoterer en vaksine som bruker en teknologi som aldri tidligere har vært langtidstestet hverken på dyr eller mennesker, der de stoler blindt på vaksineprodusentenes påstander om sitt produkt. Og ikke nok med det, vaksineprodusentene har blitt fritatt mot søksmål hvis noen skulle bli syke eller drept av vaksina.

Det er fullt forståelig at man føler seg tvunget til å ta vaksinen når kollegaer, publikum og myndighetene presser en og man i verste fall kan miste jobben hvis man ikke tar den. Men tar man vaksina og man blir syk av den, så vil det bety at man aldri vil kunne jobbe igjen og at man kommer i en mildt sagt dårlig økonomisk situasjon der man vil måtte leve med dårlig helse resten av livet.

Og muligheten for å få noen økonomisk konspensjasjon er liten fordi man eventuelt må kjempe mot staten for å få erstatning, der staten vil gjøre sitt ytterste for å forsøke å bevise at det ikke var vaksina som gjorde en syk. Hvordan skal man orke det når man er syk og har en mildt sagt dårlig økonomi?


Nå må helsepersonell som ikke vil være med på dette mildt sagt livsfarlige eksperimentet organisere seg, engasjere advokater og få fagforeningene med i kampen mot myndigheten og en livsfarlig legemiddelindustri som går over lik for å tjene enorme summer, der de i samme åndedrag også vil få en enorm politisk makt.

 

VG har blitt ett propagandaapparat for legemiddelindustrien https://olehartattordet.blogg.no/vg-har-blitt-et-propagandaapparat-for-legemiddelinindustrien.html

 

Vil myndighetene gjøre sitt ytterste for å legge lokk på bivirkningene av c 19 vaksina? https://olehartattordet.blogg.no/vil-myndighetene-gjore-sitt-ytterste-for-a-legge-lokk-pa-bivirkningene-av-c-19-vaksina.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – Hvor mye av dette vet du https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda.

Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg.

Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

0 kommentarer

Siste innlegg