Illusjonen om Bitcoin

Boken kan kjøpes her

 

“Utvinning av kryptovaluta, som bitcoin, krever vanvittig mye strøm og produserer ingenting av verdi for samfunnet. Hvorfor gir norske myndigheter økonomiske fordeler til selskaper som driver med dette?

«Det produseres så vidt skattekontoret kan bedømme ingenting av verdi for samfunnet for øvrig», skrev Skatt Vest. Svaret var at det verken finnes regler eller retningslinjer for hva et datasenter kan brukes til. 

I Kina har myndighetene ødelagt flere av disse anleggene, eller koblet dem til det nasjonale nettet. Da begynner kryptovalutaprodusentene å lete etter muligheter i andre land der de kan få strømmen billigere.
Det er ingen grunn til at vi her i Norge skal gi lukrative fordeler til selskaper som ikke skaper noen verdier for samfunnet, som kan gi oss forbrukere økte strømpriser, og som bruker opp hele kraftoverskuddet vårt til ingenting.

Regjeringen har latt seg forføre av tanken på datasentre, men glemte å se på konsekvensene.

Ifølge en studie utført av Alex de Vries − «Bitcoin’s Growing Energy Problem», som ble publisert i forskningsjournalen Joule i mai − bruker utvinnerne av den mest kjente kryptovalutaen bitcoin i dag minst 2,6 GW. Det er nesten like mye som hele Irlands strømforbruk.

De Vries mener dette kan stige til 7,7GW før slutten av dette året. Det vil i tilfelle utgjøre nesten en halv prosent av verdens energiforbruk.

“Vindmøller for bitcoin?

Men det er ikke bare energiøkonomiseringen som er ulogisk. Vi bygger ut norsk natur med vindmøller for å få mer strøm. NVE antar at innen 2030 vil det bygges rundt 15TWh ny vindkraft.
I tillegg bygger vi nye utenlandskabler, vil at flere skal kjøre elbil, planlegger el-ferjer langs hele kysten og ønsker at olje- og gassinstallasjonene på norsk sokkel skal elektrifiseres.
 
Når vi risikerer at hele kraftoverskuddet skal gå til utvinning av kryptovaluta, hvor skal strømmen til alt det andre komme fra? Skal vi da varme opp husene våre med kullkraft fra Tyskland, eller med kjernekraft fra Storbritannia? Vil vi ikke da også bidra til at CO₂-utslippene globalt går opp?
 
Skatt Vest har vært kritisk til den reduserte el-avgiften til datasentre. De skrev i et brev til Skattedirektoratet at det er en svært uheldig konsekvens at det er kryptovalutaselskapene som skal nyte godt av dette.” https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/0EyLME/hvorfor-sponser-vi-kryptovaluta

 

Bitcoin predicted to be the nail in the coffin of climate change https://www.forbes.com/sites/andreamorris/2018/10/29/bitcoin-predicted-to-be-the-nail-in-the-coffin-of-climate-change/?fbclid=IwAR3ewC-h24AVAz3hlFWoKkDYdl-wZdpdw0Gv8yf7fMoUnKKvmJ95lG1lVuA#5213180a745e

 
Cryptocurrency mining may kill earth faster than coal mining, study finds https://www.rt.com/usa/442692-crypto-mining-environment-threat/?fbclid=IwAR2pq1GtzauVt-Ah8RClBpko80lj-vTGK6bGDIv6xM0u1YcNJ7E3zNH8KnE 

 

 

“The Bitcoin Dilemma shows for the first time why bitcoin’s almost insatiable energy demand will likely induce another forty-three million tonnes of carbon dioxide emissions annually by 2030, and will rival the electricity demand of some of the world’s most populous nations.

The reader will discover that the very nature of bitcoin rewards to its miners creates an untenable but unavoidable race-to-the-bottom in which mining farms demand more energy and faster machines. Meanwhile, energy efficiency improvements simply result in more miners rather than smarter mining or lower energy consumption.

This disturbing result has, to now, been missed by the extensive literature on bitcoin and has profound ramifications as the world struggles to combat global warming.” https://www.adlibris.com/no/bok/the-bitcoin-dilemma-9783031091377

 

 

“Bitcoin er en digital fiat-valuta som støttes av ingenting, og alt arbeidet som brukes til å lage Bitcoins er faktisk kunstig arbeid som er gjort komplisert og som stjeler store resurser og enorme mengder med strøm for å forhindre at Bitcoin kollapser.

En hver person kan lage og lansere sin egen kryptovaluta og skape en massiv ny tilførsel av kryptomynter som oversvømmer markedet. (Og mange nyere kryptovalutaer er overlegne når det gjelder Bitcoin. For eksempel Z-cash …)

Bitcoin er ikke en butikk med verdi, og nyere undersøkelser fra Princeton-forskere fant ut at Bitcoin heller ikke er anonym. Bitcoin er sterkt underlagt myndighetsregulering. Én etter én har alle løftene vi ble fortalt om Bitcoin, blitt avslørt som løgner: Det er ikke anonymt, transaksjoner skjer ikke øyeblikkelige, og de er heller ikke gratis, og bitcoin er ikke immun mot myndigheters forskrifter og lover.

De kompliserte beregningene alene tilsvarer ingen virkelig verdi. Og de som tror at beregning er lik verdi, lar seg bare lure av denne ikke-logikken av den enkle grunnen at de alle eier Bitcoin – dvs. Bix Weir og andre – som ikke vil innrømme at de tok feil hele tiden.

Bitcoin er på vei mot fiasko, men cryptocurrency har kommet for å bli. Det mest sannsynlige langsiktige scenariet er at vi får se et crypto-valuta som støttes av JP Morgan og regjeringen – en blockchain med innebygd NSA-snoking og sporing slik at alle transaksjoner kan spores av IRS (skatteetaten) slik at myndighetene kan konfiskere og kriminalisere de kryptovalutaene som ikke kan kontrolleres av dem.

Ingen regimer vil tillate at alle deres sentralbanker og regjeringsvalutaer blir foreldet av en krypto valuta de ikke har fullstendig kontroll over. Og alle som tror Bitcoin vil styrte de globalistiske pengene/gjeldskartellene er mildt sagt naive. En haug med nerder vil ikke klare å styrte århundrer med globalistisk pengeherredømme som nå styrer vår korrupte verden.” https://www.globalyestocash.org/single-post/2017/09/26/John-McAfee-accidentally-just-revealed-why-Bitcoin-is-a-total-fraud-Behold-the-logic-of-%E2%80%9Cartificial-work%E2%80%9D

 

Why bitcoins success could be its downfall https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/12/11/why-bitcoins-success-could-be-its-downfall/

 

Bitcoin ought to be outlawed Nobel prize winner Stiglitz says https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-29/bitcoin-ought-to-be-outlawed-nobel-prize-winner-stiglitz-says-jal10hxd


Digital currencies disadvantages
https://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/cs181/projects/2010-11/DigitalCurrencies/disadvantages/index.html

 

The advantages and disadvantages of trading Bitcoin https://www.mytradingskills.com/trading-bitcoin

 

“Countries are moving to digital currencies at lightning speed. This is the future of money. Digital currencies will replace cash on an ASAP agenda. We are witnessing Europe, Canada, Asia, and even China all moving toward this new digital world for (1) total control, (2) taxes, (3) to track everyone and every transaction. We have been witnessing world leaders, including Trudeau, eager to see the fall of Trump because he has stood in opposition to this movement.

Even China has begun trials of a new digital Yuan. They have already outlawed BitCoin. You are witnessing the same unfolding in Europe. In the USA, legally you are supposed to report what digital currency you have when traveling from overseas because you are carrying more than $10,000 even if you had that when you left. Bitcoin, I have warned, was allowed to operate because the government wanted people to get accustomed to digital currency. Once they broke ground, then it was just a stroke of the pen to outlaw it and convert everything to the digital sovereign currency.

The digital currency will become an international currency. Many countries are hoping this will dethrone the dollar. The Chinese are looking at this as a way to also bypass the SWIFT system that the West has used to impose sanctions on countries. In that respect, they have brought that on themselves.” https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/economics/cashless-world-signals-a-global-end-to-privacy/?fbclid=IwAR3_sJx5Egm_BQ6x4ofdhhyKSi3iXibVWE21O11jyRi8ym1o3nOJQPXlqgQ

 

“For å få fram nye Bitcoin, eller andre kryptovalutaer, treng ein kraftige datamaskiner. Desse skal knekke kompliserte matematiske reknestykker. Dess fleire kodar som blir knekt, dess meir kryptomynt i kassa.Tilgang til billig kraft er avgjerande for kor utvinning av kryptovaluta skjer. Den norske datasenterfesten kunne tilby både grøn, billig og nærast avgiftsfri kraft.

Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten.

Også Bitcoin blir brukt av kriminelle. Dette drog Økokrim fram i si trusselvurdering for 2018.
Her vart bruken av kryptovaluta problematisert. Rapporten viste til ei undersøking som kopla nesten halvparten av transaksjonane med Bitcoin til kriminalitet. Samtidig var Noreg i ferd med å bli eit av dei mest ettertrakta landa i verda for produksjon av Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Elavgiftreduksjonen er svært viktig. Kraft utgjer om lag 90 prosent av investeringane I denne industrien. Noreg har på kort tid blitt det mest ettertrakta landet i verda å produsere kryptovaluta.

I 2018 vart det Klondike-stemning i norske kraftkommunar. Datasenterfesten tok av, men i litt feil retning. Regjeringa mista oversikta over gjestelista.Verken næringsdepartementet, Brønnøysundregisteret, Statistisk sentralbyrå, Noregs vassdrags- og energidirektorat eller Statnett hadde oversikt over kor mange datasenter som dreiv med kryptoutvinning. Ei heller kven som stod bak selskapa som etablerte seg her.

Norske kraftselskap jubla over dei nye gjestene. Her var det pengar å tene, kunne ein begeistra Ole Sunnset fortelje oss i haust. Sunnset er konsernsjef i kraftselskapet Ringeriks-Kraft som held til på Hønefoss.

Også andre kraftselskap fortalde at dei har hatt stor pågang frå kryptovaluta-aktørar, noko som betyr ein oppsving for dei. Men etableringane er ikkje nødvendigvis ei positiv nyheit for folk flest.Straumkundane betalarHushaldningane sine straumutgifter ligg an til å bli historisk høge i år. Årsaka er tredelt: Større etterspørsel, tørr sommar og høge prisar på fossil kraft i Europa.– Det er klart at datasenter vil ete av kraftoverskotet i Noreg. Kor mykje veit vi ikkje enno, men kraftprisane blir blant anna styrt av summen av tilbod og etterspørsel, fortel Martin Vik i NVE.

Også Statnett har merka at det er ein fest på gong. I november sa kommunikasjonssjefen at dei til saman har fått førespurnadar frå datasenter om kapasitet som svarar til rundt halvparten av heile Noregs forbruk av straum.– Behovet for kraft til datasentera har gjort at energiselskapet har vore nøydd til å styrke nettet. Dette har hatt kostnadar som straumkundane i stor grad har betalt, fortel leiaren for eit kraftselskap som ikkje ønskjer å bli identifisert.

å Follum gjekk 20.500 datamaskiner døgnet rundt. På grunn av varmeutvikling i maskinene, måtte dei kjølast ned av kraftige vifter. Ingen av naboane fekk beskjed, før dei vakna til ein merkeleg lyd frå den nedlagde fabrikken til Norske Skog.– Vi lurte på om det var fossen eller ei varmepumpe som hadde gått berserk. Det viste seg å vere lyden frå hallane der kryptovaluta vart produsert, fortel Trond Gulestø til NRK.Også ved den nedlagde tekstilfabrikken i Dale var støyen uuthaldeleg for naboane. Det enda i ein aksjon, og ein anonym trussel om sabotasje mot selskapet.

Tankefull næringsministerI mars i fjor opna det internasjonale selskapet Bitfury eit datasenter i Mo i Rana. Her skulle dei blant anna utvinne Bitcoin. I ei pressemelding sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen:«Jeg er strålende fornøyd med at Bitfury velger å legge sitt nye datasenter til Mo i Rana. Datasentre er en næring som kan bidra med økt sysselsetting og verdiskaping over hele landet … Her ser vi en industri som er grønnere, smartere og nyskapende.» Ein solrik haustmorgon eit halvt år seinare fekk Brennpunkt vere med næringsministeren på omvising i Mo industripark. Då ministerbilen køyrde forbi datasenteret til Bitfury vakna han til.

I dag har Bitfury to datasenter i Mo i Rana. Eitt i industriparken og eit anna nærare sentrum.Til saman krev dei to datasentera om lag like mykje kraft som dei rundt 9000 husstandane i Mo i Rana, men slapp altså unna med å betale berre tre prosent av elavgifta.Då vi møtte næringsministeren i Mo i Rana, tok han avstand frå kryptovaluta:– Som dei fleste andre statar er Noreg skeptisk til kryptovaluta. Det er ein uregulert valuta, noko som gjer kvitvasking av pengar lettare.

Det kan også gjere det enklare for kriminelle og andre å skjule pengestraumar frå det offentlege.Samtidig fekk produksjon av kryptovaluta ei sterkt redusert elavgift. Hadde Regjeringa hamna i eit vanskeleg dilemma?– Det kan bli vanskeleg å regulere kva som er riktig innhald i eit datasenter. Det kan også vere andre ting vi ikkje liker som blir lagra i datasenter, sa Røe Isaksen.” https://www.nrk.no/dokumentar/xl/noreg-_-eit-paradis-for-kryptovaluta-1.14384585?fbclid=IwAR1vdWIRkXl_c58vCY0FpZTAtI9U0NRgD4Sdea7MP1rFbee2Jy2–DiWNNo

 


“Nye datasentre kan bruke strøm tilsvarende  halve Norges kraftforbruk.

På forespørsel fra bransjenettstedet Europower har Statnett sett på det samlede omfanget av forespørsler om nettkapasitet knyttet til planlagte datasentre.

– Vi har mottatt en rekke henvendelser med spørsmål om kapasitet for tilknytning til datasentre rundt om i hele landet. Alle henvendelsene utgjør samlet rett i underkant av 7.000 MW, sier Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef i Statnett til Europower.

Regner man om denne effekten til strømforbruk, tilsvarer det 61,2 TWh årlig, som er i underkant av halvparten av det totale strømforbruket i Norge.

Om bare halvparten av prosjektene blir realisert og kun benytter seg av halvparten av den forespurte effekten, vil det innebære et strømforbruk på 15 TWh årlig.

Det vil være langt høyere forbruk enn veksten NVE har estimert. I april i år la NVE fram en rapport hvor de antok at økt strømforbruk knyttet til datasentre vil utgjøre 1,2 TWh i år 2020 og 3,5 TWh i år 2035.

En viktig faktor for den økte datasenter-interessen er økt interesse for utvinning av kryptovaluta.

Totalt var strømforbruket i Norge 132,9 TWh i fjor.” https://e24.no/olje-og-energi/i/ddWQwJ/nye-datasentre-kan-bruke-stroem-tilsvarende-halve-norges-kraftbruk?fbclid=IwAR0itEhWZNZxoeBQ7ODwcoO49nlKSASz7x7WA_1E0kNr_1V-jme3V0BXnd8


“Regjeringen snur etter omstridt avgjørelse: Krypto-datasentre slipper full elavgift

Datasentre som driver med kryptovaluta slipper likevel full elavgift. – Det er uheldig med en særnorsk regel som skaper usikkerhet og hindrer etablering av datasentre i Norge, sier digitaliseringsministeren.

Regjeringen foreslår at krypto-datasentre skal få slippe full elavgift.

Datasentre i Norge fikk redusert elavgift fra 2016, men i 2018 påla Stortinget full elavgift til de datasentrene som driver med blokkjedeteknologi. Nå mener regjeringen at det ga et uheldig signal til bransjen om norske rammevilkår.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun har lyttet til bransjen.

– I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å oppheve Stortingets vedtak om å innføre full elavgift til datasentre som driver med kryptovaluta, sier Helleland til E24.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at det er stor interesse fra datasenternæringen for å investere i Norge. Det er attraktivt å etablere seg i Norge, med rikelig tilgang på ren energi. Men da må bransjen ha forutsigbare rammevilkår. Dette betyr arbeidsplasser i Distrikts-Norge, og da bør vi legge til rette for å fjerne usikkerhet om rammevilkårene, sier Helleland.” https://e24.no/olje-og-energi/i/Jo8gp7/regjeringen-snur-etter-omstridt-avgjoerelse-krypto-datasentre-slipper-full-elavgift?fbclid=IwAR267Ay8nXGhrnmkNicSRsskgrpNuaeWzHsJHKLsVWWuTqybsjBQvjOQIlM

 

 

“Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1. mars 2019. I to år har regjeringa forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringa seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen partier i Norge vil subsidiere!

Digitaliseringsminister Linda Helleland nevner knapt motstanden fra EU/ESA i sin begrunnelse for å gi opp elavgifta. Men sannheten er at vedtak var fattet og det ville blitt innført full elavgift fra 1. mars 2019 dersom ikke Norge hadde satt seg i den situasjonen at de må ha godkjenning fra ESA for å gjennomføre stortingsvedtak.”

Det er ikke småpenger det er snakk om. Full elavgift er 16,13 øre/kWh mens redusert elavgift er 0,5 øre/kWh. Brukes det 1 tWh (1 milliard kilowattimer) er forskjellen 156 millioner årlig.

Det er mange grunner til å ikke subsidiere kryptovaluta. Den brukes til hvitvasking, krever voldsomt med energi, skaper et avfallsproblem med tusenvis av datamaskiner som byttes ut etter halvannet år. Det blir nesten ingen arbeidsplasser.

SV mener dette er nok et eksempel på hvordan EØS-avtalen svinebinder Norge til å føre en politikk i strid med folkets og Stortingets interesse og vilje.”

 

Etter at vi ble meldt inn i EU bakveien gjennom EØS avtalen så trumfer EU lovverket også den Norske Grunnloven. Det er derfor mange med meg mener at EØS avtalen strider mot Norsk lov og må sies opp. Låner litt tekst av Jørund Hassel han forklarer det veldig bra. Norges forhold til EØS er problematisk på følgende områder:

1.
EUs lover har forrang foran norske lover dersom disse er i konflikt med hverandre (jf EØS-lovens § 2, protokoll 35 til EØS-avtalen, og EØS-lovens art 120). Det hindrer Norge fra å kunne utforme egne lover på saksområder som berører EØS-avtalen.
Det er trolig en av grunnene til at Norge – i strid med Grunnlovens § 1 – flere ganger har måttet avstå suverenitet til EU (eksempelvis finanstilsynet, kraftmarkedet til EUs energibyrå Acer mv). Det har skjedd under dekke av at Stortinget har definert disse forholdene som «lite inngripende».

2.
Norge har formelt verken tale-, forslags- eller stemmerett ovenfor EUs beslutningsorgan.
Stortingets krisepakker i tilknytning til covis-19-pandemien har vist at det er ESA (EFTAs overvåkingsorgan) – som har det siste og avgjørende ordet i alle saker som berører EØS-avtalen – og ikke regjering og Storting.
Alle regjeringer – uavhengig av politisk farge må altså ha godkjenning fra ESA – i alle spørsmål som berøres av EØS-avtalen – før Norge kan iverksette vedtak som er vedtatt av Stortinget.
Det innebærer et betydelig demokratisk underskudd.

3.
EU og EØS-avtalen baserer seg på EUs fire friheter (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft/ EØS-lovens art 28), i tillegg til den frie etableringsretten (EØS-lovens art 31). Det innebærer at EU-landene og EØS-landene må tilpasse disse fem (fire + en) frihetene inn i sine lands lovgivninger, noe som danner basis for et «marked».

Den frie etableringsretten gjør eksempelvis at 15 av de 18 vindturbinselskapene som operer i Norge, er helt eller delvis utenlandsk eide selskaper, som forsøpler vår natur. Disse mottar norske subsidier til utbygging, samtidig som de ofte benyttet gjestearbeidere i utbyggingen, og det registrert at noen tar ut utbytte i skatteparadis.

Et «marked» – innebærer at virksomheter og arbeidstakere tvinges inn et system – hvor virksomheter må underby hverandre på pris på kontrakter, og arbeidstakere må underby hverandre på lønn. Dette for å kunne bli tildelt et oppdrag/ få seg en jobb. Billigste anbud og lavest lønn vinner.

Systemet rammer derfor fagbevegelsen og dens medlemmer hardt hva angår fordelingspolitikken, og dermed lovgivning som omhandler arbeidslivet.

Sosialdemokratiet har fått hard medfart i veldig mange EU-land. Dette fordi et «marked (konkurranse)» gir lite rom for samhold og fellesskap – noen som er sosialdemokratiets kjerneverdier.

SSBs levekårsundersøkelse for 2019 viser at arbeidstakere, i hovedsak i ikke-akademiske yrker (om lag 30% av arbeidsstyrken), har ikke hatt reallønnsvekst siden begynnelsen på 2000-tallet. Og noen grupper har sågar gått ned i lønn under markedsliberalismen.

EØS-avtalen er derfor ikke løsningen for Norges selvstendighet og selvråderett, eller et hjelpemiddel for rettferdig fordeling, arbeidstakernes medbestemmelsesrett (Grunnlovens § 110, annet ledd) og/ eller trepartssamarbeidet (samarbeidet mellom det offentlige, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden).
Derfor må Norge si «nei til EU-medlemskap», og «nei til EØS-avtalen».

 

Kryptovaluta er også en trussel mot kontanter:

“Hvis det blir forbudt å ha kontanter, kan bankene derimot innføre så negative renter de vil. Da vil ikke lenger kundene kunne prøve å redde pengene sine ved å ta dem ut. Da har de bare to valg: enten å bruke pengene eller å la bankene redusere verdien av dem.

Bankene ønsker også å kunne forsyne seg av kundenes sparekonti dersom de sjøl skulle komme i krise. Dette skjedde med Banca Etruria i Italia. Der ble småsparernes midler blitt konfiskert for å redde banken fra konkurs.

Fra 1. januar 2016 trer EUs bankdirektiv (BRRD  Bank Recovery and Resolution Directive) i kraft. Etter dette direktivet vil såkalte «bail in»-regler gjelde. Det var disse reglene som ble brukt for Banca Etruria og tre andre finansinstitusjoner i Italia, samt deres kunder har nå fått merke dette i praksis.

Dersom (les når) kontantene avskaffes vil kundene være totalt prisgitt bankene, som på sin side vil kunne skalte og valte med kundenes penger som de vil, uten å risikere «bank run» eller tilsvarende ubehageligheter.
Det finnes også andre, mer politiske argumenter. Bentestuen snakket om kontroll, og det er et høyst reelt argument. Hvis alt kjøp og salg blir digitalt, vil enhver økonomisk transaksjon kunne spores og loggføres. Det betyr at bankene og etterretningsorganisasjonene vil ha en total oversikt over alt innbyggerne foretar seg på den økonomiske sida. Alt kjøp og salg, alle gaver og bidrag, alt. Ikke bare hvem og hva, men også når og hvor. Dette er et grep sjøl George Orwell ikke hadde tankt på da han skrev 1984.

Noen sier: «Er det så farlig da, jeg har da ingenting å skjule.» Svaret er blant annet: Hva vet du om det? Hva vet du om hva myndighetene, bankene eller andre vil bruke mot deg i morgen eller om ti år? Og ikke minst hva vet du om hvem som vil vite dette og bruke det? Det er ikke gitt at myndighetene vil ha gode hensikter. Hvis de synes du er en brysom person, kan de jo bare blokkere kontoene din. Du vil ikke få kjøpt et brød en gang.” https://steigan.no/2016/02/bankenes-krig-mot-kontanter/

 

“Skatteetaten har identifisert 60.000-70.000 personer som har kryptovaluta, men bare 4.740 rapporterte det inn i skattemeldingen for 2019, melder DN.

Det er ifølge avisen tilfeller der formuer på over 100 millioner kroner ikke er rapportert inn.

– Vi vet at det er mange flere som eier kryptovaluta enn de som oppgir det. Vi har identifisert mange saker, og det har vært en økning fra tidligere år, sier Stine Olsen, fungerende direktør for innsatsdivisjonen i Skatteetaten, der et titalls personer nå jobber med kryptovaluta.

– Vi vurderer fortløpende om vi må øke innsatsen, sier Olsen.På det drøye tiåret som har gått siden det startet som en veldig alternativ valuta, har kryptovaluta vokst seg til et enormt marked – der milliarder av kroner daglig skifter hender helt uten innblanding fra banker eller myndigheter.

– Dette er et område som er i en rivende utvikling og har en betydning for provenyet til statskassen, altså inntektene som kommer inn fra skatt, sier Olsen til DN og opplyser at Skatteetaten i sommer og høst har sendt ut vedtak og varsel om vedtak på 80 saker knyttet til kryptovaluta.

Mottakerne er personer som ikke har oppgitt det de skal på skattemeldingen på gevinst og/eller formue – og som nå får tilleggsskatt. Hittil er ingen anmeldt, men i noen få saker har man sett spor av mulig hvitvasking og narkotikakriminalitet.

– Der har vi hatt dialog med Økokrim og Kripos. De har overtatt noen av de sakene, sier Olsen.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/11/01/195716401/kryptoformuer-pa-opptil-100-millioner-kroner-skjult-for-skatteetaten?fbclid=IwAR1sQxT4VXRiUt9XUhNEVhrQmC2VByIhqRxnug5Z2jA08hnaUor5nQDr3pw

 

“Store energiselskaper ser til Norge, fordi vi har stabile forhold både politisk og teknisk, og rimelig fornybar energi. Dermed kan de selge videre til Google og Facebook, som ikke betaler skatt til Norge. Norske energiselskap er også svært interessert, de selger kraften med god fortjeneste. Et påslag på 2 øre/kWh for Kalberg alene betyr 100 millioner kroner inntekt i året.

Men, skal vi bygge ned norsk natur og forringe livskvaliteten til folk for å gi utenlandske selskaper en grønnere profil og større overskudd? Og sløse vekk enorme mengder fornybar energi? Slike datasenter må bygges i nærheten av store avtakere av varmeenergi, og det er kun en stor by med fjernvarme som hjelper. Stavanger er ikke på langt nær stor nok.

Igjen en illustrasjon: Det graves ned fjernvarme på Storhaug, og det er meget bra. Energien hentes fra søppelforbrenningen på Forus, og den teoretiske energimengden derfra er under 200 GWh. Spillvarmen på Kalberg er altså 25 ganger større!

Hvem tar denne diskusjonen?” https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/dlOxrq/skal-datasenteret-drives-med-energi-fra-vindmoeller

 

 

“Dette er en enormt viktig diskusjon, og da må man ha klart for seg en del fakta. I innlegget fra Lyse blir ikke mine anslag for energitap og eventuelle avtakeres energiforbruk kommentert. Det er det som er det viktigste poenget mitt.

Det trengs mange drivhus:

Mine tall for energibruk og tap baserer seg på en ny rapport fra Norconsult. Lyse henviser til en uferdig rapport, som de selv har bestilt. De kan likevel avsløre at datasenteret på Kalberg vil være 25–30 % mer effektivt enn andre sentra. Prosentregning er ikke alltid så lett, og kan misforstås. Norconsults rapport antyder et tap på 85 % av tilført elektrisk energi, altså 15 % blir brukt til selve driften av datasenteret. Med 25 % forbedring blir dette tallet 19 %, en ubetydelig forbedring i denne sammenheng. Datamaskiner har uansett en elendig virkningsgrad, og det blir enorme varmeoverskudd som skal håndteres.” https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/kRRyGk/hva-skal-all-spillvarmen-fra-datasenteret-brukes-til?fbclid=IwAR3WlCXcoO9Rqm3-sazsrQ1QCbGIELCQ3adpPSEXyrRAbphBLTjDFwAbn0Y

 

 

“Jæren er ikke bare kjent for surfestrender og å ha fostret opp Erling Braut Håland, men også for noen av Norges største landbruksbedrifter og mat av ypperste kvalitet. Grunnlaget for matproduksjonen er matjorden, en nær uerstattelig ressurs som den biologiske prosessen bruker opptil tusen år på å danne.

En gruppe mektige politikere og næringslivaktører håper imidlertid at Jæren kan bli noe mer; nemlig et knutepunkt for verdens teknologigiganter, slik som Facebook, Google, Amazon, Microsoft og Apple.

Men vil store klynger av datasentre på Kalberg bidra til å ødelegge deler av matfatet som Jæren trykker til sitt bryst?

Ja, mener Bjånes. Drømmen av å bli værende i området som bonde er også på spill

– Jeg har vokst opp på gård, og i dag leier vi ut jorden vår. Dersom Time kommune viser oss at bønder har en framtid her, ser vi for oss å satse for oss selv, sier Bjånes, som i dag jobber som sykepleier.

Nå er hun blant medlemmene i aksjonsgruppen Vern Kvernaland, en gruppering av grunneiere og engasjerte som vil gjøre alt de kan for å stoppe «Big Tech» fra å slå leir.” https://www.nettavisen.no/okonomi/planene-til-politikerne-og-naeringslivet-gjor-guro-%2829%29-rasende/3424032466.html

 

 

“Bitcoin har sett en enorm økning i verdi de siste årene – og det har også kryptovalutaens karbonavtrykk, ifølge Digiconomist. I følge forskere fra Cambridge University bruker Bitcoin 110,53 TWh – mer enn hele energiforbruket til Nederland.
– Det er en ufattelig mengde elektrisitet, sier Charles Hoskinsen, en av medgrunnleggerne av kryptovalutaen Ethereum.” https://finansavisen.no/nyheter/miljo/2021/02/05/7620564/bitcoin-forurenser-like-mye-som-new-zealand?fbclid=IwAR326KlC_7yqA5qToYdG5_0uI_p2lq0MHmT6wXZHiX-BlLLVEXrCxnA3aS4

 

 

“Kryptovault satser på bitcoin i Glomfjord og Sauda – vil trekke like mye strøm som Stavanger” https://www.dn.no/energi/glomfjord/sauda/gjermund-hagesater/kryptovault-satser-pa-bitcoin-i-glomfjord-og-sauda-vil-trekke-like-mye-strom-som-stavanger/2-1-404257?fbclid=IwAR0LEiLVcPlyqn9TnbvQ5mB6LY1U39wXKBf_I2Nh9gF0Tbi0LMorrR8sMoo

“Forskere ved Centre for Alternative Finance ved Cambridge-universitetet har regnet ut at det nå brukes nesten mer strøm på å utvinne bitcoin enn hele Norge bruker på et år, og også mer enn land som Argentina og Nederland.På årsbasis går det nå med 124 terawattimer (TWh) på bitcoin, mens det årlige strømforbruket i Norge er på 122 TWh. I tillegg kommer alle de andre kryptovalutaene, som også bruker mye strøm.

BBC har regnet ut strømmen som nå brukes på bitcoin kunne holdt i gang alle tekjelene i Storbritannia i 27 år. Eller på den annen side er dette det samme strømforbruket for alle elektriske og elektroniske dingser i Storbritannia som bare står på og bruker strøm, uten å brukes.” https://www.dn.no/energi/bitcoin/tesla/kryptovaluta/bitcoin-bruker-na-mer-strom-enn-hele-norge/2-1-962058?fbclid=IwAR3wiGbzCvLQX8qSPYnYhjHJQz-i3a-Y_wFS81QacsAWyTrCIGaitp102ro

 

 

“Datasenter fra Google kan føre til en dobling av strømprisen i Sør-Norge. Kraftanalytiker mener at det planlagte datasenteret kan føre til at landets kraftoverskudd brukes opp. Datasenteret er planlagt på Gromstul, nord for Skien. Det er Google som står bak planene, men de har ennå ikke bestemt seg for om de skal bygge. Det som kan bli et av verdens største datasenter vil kreve strøm tilsvarende sju ganger Skien kommunes forbruk. – I en mer normal situasjon vil et økt strømforbruk i den størrelsen vi her snakker om, påvirke i veldig stor grad, sier Seland.” https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/_-kan-forvente-dobling-av-stromprisen-i-sor-norge-hvis-googles-datasenter-i-skien-blir-en-realitet-1.15783504?fbclid=IwAR1N_uLzjMRqgPyXTvRD1cx1rSu3f2yZDO9GO85V_qeweg4YJZ7uKy2At4k

 

 

“Er utvinning av kyptovaulta lett eller tung industri? Dette spørsmålet har blitt en hodepine for både politikere og jurister i kommunen i Vesterålen.”  https://www.nrk.no/nordland/kommunedirektoren-i-hadsel-mener-politikerne-har-brutt-loven-i-sak-mot-kryptoanlegg-1.16112527?fbclid=IwAR1SoQXDaVF_5_kXPPXa7Oil64pOEDliIS0U6FD2MbdABXsn9xTqWEuy4OU

 

 

“– Vi er nødt til å ta en større diskusjon rundt denne typen virksomhet. Det skaper få arbeidsplasser og er absolutt et energipolitisk dilemma.” https://www.nrk.no/nordland/kryptovault-etablerer-seg-i-hadsel-_-skal-utvinne-bitcoin-1.15912162

 

 

“Nå har naboene til anlegget slått alarm. De mener støyen fra anlegget er så plagsom at folk sliter med å sove om natten.

– Jeg merket det spesielt i sommer da vi skulle kose oss i hagen. Da var det skikkelig plagsomt.

Det sier Harald Martin Eilertsen. Han bor 250 meter unna dataanlegget utenfor Stokmarknes.

– Vi måtte lukke vinduet om natten for å få sove.

Han beskriver lyden som en sag på et sagbruk som går 24 timer i døgnet, sju dager i uken.

– For to uker siden traff jeg en nabo som gikk bort fra sitt eget hjem for å slippe unna lyden. Folk blir gale, forbannet og fortvilt av dette.

Det førte til at en rekke naboer sendte et brev til kommunen der de ba om at driften av anlegget måtte stoppes.”

https://www.nrk.no/nordland/naboer-reagerer-pa-stoy-fra-kryptoanlegg-i-hadsel-1.16065984

 

 

“Kryptofabrikkene i Nord-Norge brukte i fjor rundt 440 GWh strøm. Til sammenligning var forbruket i hele Lofoten 475 GWh i 2022. Dagsavisen har undersøkt hvor mye strøm kryptofabrikkene i Nord-Norge faktisk brukte gjennom fjoråret. Svaret er at disse fabrikkene bruker nesten like mye strøm som Lofoten, nesten en halv TWh.

Den totale strømproduksjonen i Nord-Norge i fjor var på 30 TWh, ifølge analysefirmaet Volue Insight. En tredel gikk til eksport, resten ble brukt i landsdelen. Det betyr at kryptoforbruket tilsvarer 2,5 prosent av strømforbruket i Nord-Norge i fjor.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug i Rødt kaller Dagsavisens funn for en kraftpolitisk skandale.
– Det er helt ko-ko. Vi kan ikke la den utviklingen fortsette, vi må stoppe det før det er for sent, sier Marhaug.”
https://e24.no/naeringsliv/i/veb1vV/kryptofabrikkene-i-nord-norge-bruker-nesten-like-mye-stroem-som-lofoten

 

 

Relatert og anbefalt lesing: https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

 

usechatgpt init success
0 kommentarer

Siste innlegg