Når bibelen tolkes som Natural law

 

Når man leser Bertram Dybwad Brochmann sine skrifter så ser man at han kom fram til at bibelen handlet om natural law, slik Mark Passio formidler i dette nesten ni timer lange foredraget som du kan se/lytte til her https://www.youtube.com/watch?v=ChgCh2Gui5M  Og her er et kort sammendrag av Natural law på ti minutter som selvfølgelig ikke vil gi den samme innsikten i dette som det ni timer lange foredraget gjør, men som vil gi deg en pekepinne på hva det handler om https://www.youtube.com/watch?v=nLE-OaBvyTs

 

“Vårt tankeliv avhenger i høy grad av opplysning. Det er forholdet i dag at vårt tankeliv dessverre er blitt helt avstumpet i statens skoler. Menneskene er i skolen blitt avvennet fra å tenke selv. De får tankene tygget av andre, og tilegner seg dem uten personlig tankearbeide. Følgen herav er at dagens begivenheter går hverdagsmennesket forbi uten at individet oppfatter hva som virkelig skjer i verden.

For at dette skal bli annerledes og menneskene skal begynne å tenke selv, så må de gjennom sannhetens ånd få nye impulser i tiden om virkeligheten og sammenhengen i tilværelsen. Derfor må menneskene skaffe seg kunnskap og kjennskap til nyorienteringen som vår tids vitenskaper, sosiologien og psykologien gir i forbindelse med evangelienes lære.

Dermed er betingelsene lagt til rette for et endret tankeliv hos menneskene i tiden, og dermed følger en annen sjelelig instilling like overfor forholdene, og andre handlinger blir resultat både i det individuelle og det offentlige kollektive liv.

Det er dette opplysningsarbeide Bertram Dybwad Brochmann har gått inn for i sitt 40- årige virke som samfunnsreformator, og det er eiendommelig at vi inntil for nylig har hatt melom oss i Norge, lys levende, den vitenskapsmann som mer enn noen annen har gjennomskuet tidens mange vanskeligheter og ved syntese har fremholdt for menneskene det helhetsbilde av menneskelivet herpå jorden som som evangeliene omhandler, men som tidens analytiske og oppdelende vitenskaper har delt opp til det ugjenkjennelige.

Mange er de som gjennom tiden har gitt tankeimpulser på de forskjellige områder. Det ene individ bygger på det annet. Den ene tids epoke er forlengelsen av åndslivet i tidligere epoker. Brochmanns fortjeneste er at han har forstått å sammenbinde tankene og gitt oss ett samlet livsbilde som bibelen peker på, men som menneskene ennå ikke har opfattet, og som vil bringe orden i kaos.

Men overgangen til den nye tid vil vil bare skje i samme grad som det enkelte individ ved grunnleggende studier setter seg inn i den nye livslære, og samtidig som åndslivet tar preg av det samme, så gjelder det at undervisningen og åndsveiledningen av folket i skole, kirke og presse slår inn på nyorienteringens vei.

Hvorvidt vi skal skaffe himmelrike på jord i stedet for det helvete som menneskene i dag har skapt seg, beror fullt og helt på oss selv og på vår egen evne til å bruke øyne og ører og vår persepsjonssans og akte tidens tegn. Og denne opplysning får vi gjennom sannhetens ånd, i samme grad som vi vil åpne vårt sinn for den å ta i mot.

Teksten fortsetter under bilde

 

Løsningens av verdens floker er altså et åndsspørsmål, et mentalitetsspørsmål, intet pengespørsmål. Det er i sannhetens ånd det kommer an på. Ikke på om vi har lite eller mye penger. Pengene i seg selv har ingen makt. Pengene regjerer ikke verden. Heller kan ikke voldsmakt, militærmakt eller organisasjonsmakt kan løse flokene. Det nytter ikke hvor stor og fullkomment våre forsvarsmidler er, vår hær, flåte, luftvåpen eller romvåpen. De kan intet som helst utrette. Det er ånden som driver menneskenes sjelsliv og tankevirksomhet, det er sant og fullkomment åndsliv som gir menneskene den rette opplysning som fører frem til orden og gode livsforhold.”

Ingeniør Gjert Edvard Bonde 1962 

 

“Da Norge ble okkupert i april 1940 ble Samfundspartiets aviser og forlag straks nedlagt. Brochmanns angrep på nazismen og NS før krigen brakte, etter hans mening, ham selv og tilhengerne i en farlig situasjon under tyskernes okkupasjon. 14. juli 1940 holdt Brochmann en radiotale, der han bl.a. gikk i rette med den flyktede Nygaardsvold-regjeringen, og samme høst utgav han boken Den 9. april. Norge og verdensrevolusjonen, som inneholdt en del uttalelser som kunne tolkes som støtte til Tyskland og nazismen. Ved rettsoppgjøret etter krigen ble Brochmann tiltalt for landssvik og dømt til 3 1/2 års fengsel.” https://nbl.snl.no/B_Dybwad_Brochmann


Leser man derimot Brochmann sin bok “Til mentalundersøkelse” så vil man se at denne dommen ikke var noe annet enn et forsvar og dekke for Nygaardsvoldsregjeringens inkompetanse. På godt norsk så heter det justismord.
Boken kan leses i sin helhet her: https://www.nb.no/items/a34919b5f598b24864db776dc1ccbde0page=3&searchText=til%20mentalunders%C3%B8kelse
Brochmann var i mot diktauret og alt som hindret den fire tanke, altså det motsatte av det nazismen handler om.

 

Brochmann sin mest kjente bok “Fandens efterlatte papirer” kan du lese i sin helhet her https://www.nb.no/items/195de7d2fac2b459a9f9cdb57e370256page=0&searchText=fandens%20efterlatte%20papirer og en redigert utgave av samme bok finner du her (du må bruke PC for å få lest den, bruker du tlf eller nettbrett så får du ikke tilgang) https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10200963684005338&type=3

 

“Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom.” Michel de Montaigne

 

Det er også interessant å se at Lauritz Johnnsen(Onkel Lauritz som hadde barne tv sammen med Teddybjørnen Teodor på 70 tallet) i 1945, i sin debut bok “Verden-det er meg” og Jens Bjørneboe forsto det samme som Brochmann forsto:

 

“Kjøttet rår verden, representert ved seksualismen, matrealismen og egoismen. Tre mektige paver ! Med egoismen som erkepave, og mennesket som slave.

Åndslivets oppgave var det å frigjøre mennesket fra dette mektiget triumviriat.

Men tidens store profeter benyttet sine blendende evner til å overbevise godtfolk om at de skulle være kjøtt, som rotter og kaniner var det. Og de mange små profeter-prester, lærere, leger og jurister, folk med den høyeste utdannelse tiden kunne gi, beviste med sitt liv og levnet at kjøtt skal man være, fra innerst til ytterst, øverst til nederst.

Ja ! Åndslivets menn gikk i spissen da det gjaldt å matrialisere mennesket ! For kjøttet var sterkere enn ånden.

Sannelig: Det er mer ånd i en åndssvak enn i mang en åndløs professor.

Det er mer ånd i en lasaron på landeveien enn i en vestkantsfrue med matbod.

Og det er mer ånd i ungen som leker med den tørre pinnen enn i foreldrene som jager gjennom livet i strømlinjebil !

Og fordi menneskene taler og handler kjødlig, fra profeten til visergutten, så er verden i dag et kaos av krig og klassekamp, av sult og fattigdom, en eneste mølje av sår blod og skrik og smerte.

Enda det ikke var nødvendig !

Enda kjøttet kunne få hva det trengte !

For det må være klart for hvert eneste tenkende menneske at det er goder nok for alles behov, men ikke for alles begjær. Kjøttet skulle tjene ånden, og bli til liv.

Men kjøttet tjente bare kjøttet, og ble til død.

Kjøttet er veien til ånden, midlet til målet.

Men midlet ble målet, og målet kjente vi ikke.

Mennesket tenker kjødlig. De vet ikke hva ånd er.

Det er menneskehetens store tragedie.” https://olehartattordet.blogg.no/1456538161___vi_er_kjtt_.html

 

“Det er en dårlig elev, som alltid forblir trofast mot sin lærer.”I denne forstand i Nietzsches oppfatning av ordet, er det de dårlige, de TROFASTE elever som holder verden fast i stagnasjon og i gamle former, fordi de ligner sine fedre, respekterer dem i så høy grad , at de selv ikke kan bli fri og produktive, altså drive det til egen tenking.

Men det er dessverre nettopp disse dårlige elever som av sine forgjengere alltid blir innsatt til arvinger, fordi de gamle aner deres trofasthet, deres åndelige lydighet. – De føler at det er folk til å stole på, folk som kan fortsette en idè, uten å forandre på den.

De gode elever derimot, de elever som det kommer an på, som er GODE i Nietzsches forstand, dem kan man ikke stole på. De suger til seg alt hva de kan bruke, men de bruker det SELV, de anvender det ANNERLEDES. De overtar sine forgjengeres kunnskaper, men ikke deres meninger.

Det er disse menneskene som for sannhetens skyld, kan svikte sin gruppes interesser, svikte sin klasses fordel, sogar svikte sitt fedreland hvis det har urett. De svikter makthaverne og flertallet. De røper klanens hemmeligheter, røper familiehemmeligheter, hvis det tjener en sak som er større enn klan og familie. De vil i en viss forstand alltid fremstå som SVIKERE og OVERLØPERE, som forrædere.

Blant hundrede vanlige opprørere er der kansje èn fornyer, og det er alltid en informert mann eller kvinne, en mann eller kvinne som vet noe om noe, som prisgir gruppens hemmeligheter og interesser. Bare derfor er han farlig, fordi han har vært elev og innviet. Han hører til i en krets og en klasse, og han går ut av den. Dette er årsaken til at fornyeren alltid møtes med raseri, han blir ikke bare stående som opprører, men som noe langt verre, en forræder av det bestående.” Jens Bjørneboe
https://olehartattordet.blogg.no/1442159183_en_forrder_av_det_bes.html


“Vi lever i en tid av meningsdiskriminering. Vi er endelig kommet til FORMYNDERMENNESKETS TIDSALDER. Spør man fascisten om hva som er det viktigste i hans system; så vil man få svaret: At den enkelte tilpasser seg helheten i samfunnet. Spør man sosialisten om hva som er det viktigste, så vil man få svaret: At den enkelte tilpasser seg helheten i samfunnet. Det finnes i det hele tatt intet annet svar.
Tilpassningen er veien til lykken. Og de som ikke skjønner dette, dem må man hjelpe til å forstå det. Det er til deres eget beste. Vi er på vei til helt å miste evnen til å tenke oss inn i andres meninger, vi ser på dem som sykdom, som forbrytelser, disse avvikende meninger.
Derimot finner vi det helt naturlig at de politiske partier praktisk talt alltid stemmer enstemmig, uten dissentere, bare efter partiparolen. Hvis en eller annen 1. mai-taler i år hadde nektet å godta ferdig manuskript til sin tale da ville han blitt ansett som udemokratisk og ulojal.
Man må få lov til å bemerke at nettopp det som kan holde et demokrati levende er representantenes rett og vilje til å stemme mot sitt eget parti hvis deres individuelle samvittighet krever det. Vi skal få oppleve at jakten på de annerledes tenkende stadig vil anta mer effektive og raffinerte former. Det vil begynne på fødselsklinikken, fortsette i skolen gjennom lærebøkene og avsluttes gjennom presse og kringkasting.
Jeg TAR meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man TAR seg den. Ingen gir oss frihet; vi må ta den selv. Ingen får mer frihet, virkelig frihet, en han eller hun selv erobrer. Dette gjelder den ytre frihet, men det gjelder i enda meget høyere grad den indre. Det gjelder her selve frihetens IDÈ. Det er den som mangler.” Les videre her: https://olehartattordet.blogg.no/1431033438_formyndermenneskets_t.html

 

Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

0 kommentarer

Siste innlegg