Har systemet drept samvittigheten din ?

 

Alle mennesker som jobber i yrker der man må følge rigide systemer og regler, vil etter en tid bli endel av disse systemene og reglene. De færreste klarer å se at dette er tilfelle, og enda færre vil klare å bryte ut av det. Man kan sammenligne det med sakte og bli kokt ihjel. Vannet man sitter i  har til og begynne med en behagelig temperatur, men temperaturen stiger sakte og sikkert slik at man ikke legger merke til at man blir kokt før det er for sent.

 

Et system kan forandre seg fra noe som er akseptabelt til noe helt banalt hvis nye regler og paragrafer gradvis blir lagt til over lengere tid. Det hele og fulle bildet blir på den måten fragmentert, og de færreste tar seg bryet med å se på den nye helheten som har blir dannet for hvert nytt element som blir lagt til i allerede eksisterende regelverk og systemer.

 

EU sitt over 80 tusen sider lange lovverk http://redicecreations.com/article.php?id=8453 , som også hele tiden vokser, er et særdeles godt eksempel på dette. Hvor mange folkevalgte har tatt seg bryet med å lese dette monstret av et lovverk ? For det burde vel være elementært og vite hva et slikt lovverk inneholder hvis man har intensjoner om å søke seg inn som medlem i EU ?

 

Hvis vi så går videre til militæret, der man allerede som rekrutt blir lært opp til å adlyde ordre, til ikke å stille spørsmål eller tenke selvstendig, så er vi ved et av de farligste systemene  som finnes på denne kloden, nemlig et system der det å utføre de mest absurde, perverse og motbydligste handlinger i totalt blinde blir sett på som normalt fordi lover og regler på magisk vis forkaster det samvittigheten ville forbydd oss å gjøre.
 

Samvittigheten vet alltid hva som er galt og rett, men fordi den sover hos de fleste av oss, ja hos enkelte har den også avgått ved døden, så må vi ha veledning. Men når samvittigheten til veilederne også er bevisstløs, ligger i koma eller er død, så må det jo gå galt.

Militæret er totalitærisme satt i system, og de fleste av oss, om vi er militære eller sivile, aksepterer det. Vi blir vill-ledet gjennom vedtatte lover og regler til å tro at når vi dreper for myndighetene så er det helt legitimt, og de vi skal kjempe i mot blir vill-ledet på den samme måten.

Vi blir overbevist om at det å drepe og lemleste andre mennesker som vi har mye mer til felles med enn dem som beordrer oss til å drepe, at det er det eneste rette å gjøre, og de fleste av oss vil gjøre dette uten så mye som å mukke når vi får beskjed av de “rette” instansene om å gjøre det. Og dette er mulig å få til for dem som sitter ved makten fordi de færreste av oss vet hva propaganda og manipulering er for noe og hvordan det påvirker oss https://www.youtube.com/watch?v=_y9FpBAVuIc

 

De færreste spør seg selv hvis de blir gitt en ordre, hvis de blir befalt til å delta i en krig: Hvordan kan jeg vite at det som blir sagt er sant, hvordan vet jeg at det ikke ligger økonomiske interesser bak dette, hvem tjener på det ? Har de som gir ordre helt opp til øverste ledd (General, president, statsminister, konge) full oversikt over hva han/hun holder på med, og hvordan er det med deres psykiske tilstand ?

Er den eller de som har satt i gang dette, mennesker som har empati, sympati og rettferdighetssans med i sitt følelsesregister, eller er dette noe som mangler hos dem ? Og hvis det er fraværende hos dem, hvordan skal de da kunne klare å ta fornuftige og menneskelige avgjørelser ? Og hvis man ut i fra disse spørsmålene kommer frem til en konklusjon som sier at dette er mennesker med påfallende psykopatiske og narsissistiske trekk og tendenser http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html , hvem er da ansvarlig for å stoppe deres handlinger ? Deg, meg eller vil det på mirakuløst vis ordne seg selv ? http://www.youtube.com/watch?v=akm3nYN8aG8
 

Hva med politiet, som også er underlagt et system som er tilnærmet lik det militære, der man også følger ordre blindt og gjør det man får beskjed om uten å stille spørsmål ved ordrene man blir gitt ? Hvor mange politimenn/kvinner synes f.eks at det å måtte kaste ut folk fra hus og boliger fordi de ikke kan betale lånet til banken, som er en kjeltringorganisasjon som med velsignelse fra staten skaper penger ut av ingenting, http://www.youtube.com/watch?v=5hfEBupAeo4 noe som i praksis betyr at politiet er torpedoer for en kriminelle organisasjon.

Noe politiet i de fleste tilfeller er uvitende om fordi de selv ikke har satt seg inn i bankenes kriminelle adferd. Hvor mange av disse tjenestemenn og kvinner mener at dette har noe med virkelig politiarbeide å gjøre ? Og hvis samvittigheten hos noen av dem gnager og sier ifra når de kaster folk ut på gata, hvor mange av dem har da mot nok til å si nei, dette vil jeg ikke være med på ?
 

Få eller ingen, fordi de har blitt en del av systemet, og systemet stjeler samvittigheten vår, det stjeler vår evne til å tenke selvstendig og hindrer oss i å spørre hvorfor gjør jeg dette og hvor mye vet jeg om det jeg har blitt beordret til å gjøre. Det forsteiner våre hjerter og det får oss til å forvente at alle andre enn oss selv skal ta ansvar, enda det ikke finnes noen andre.

 

Det angår ikke meg, fordi jeg har det bra, det er slik de fleste tenker, men den dagen du trenger hjelp og støtte, den dagen du er i vansker, hvem skal da hjelpe deg, hvem skal si at dette finner vi oss ikke i, nå er det nok, dette må det bli en slutt på ? Den dagen kan så absolutt komme, og da kan du hyle og bære deg så mye du vil, for ingen vil høre deg, for skrikene dine vil forstumme i systemenes umenneskelige retningslinjer som ikke har ører å høre med. https://www.youtube.com/watch?v=U0t5A1GMbTU

 

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg