Propaganda, manipulasjonsverktøyet maktmennesker er hundre prosent avhengige av

“Propaganda spiller på menneskers emosjoner. Frykt, håp, sinne, frustrasjoner og sympati – for å styre mennesker i en ønsket retning. Propaganda er et spill der det menneskelige sinn bli manipulert.

Skal man lykkes med propaganda så forteller man enkle historier som folk kjenner seg igjen i, der man bruker metaforer og korte fraser som gjentas så mentale bilder manes frem og følelsene settes i sving, slik at evnen til å tenke kritisk blir undertrykt/satt ut av spill.

For å skape propaganda som appellerer direkte til behov, håp og frykt, så må budskapet gjøres personlig og relevant, slik at mottakeren(e) blir oppmerksom på budskapet og absorberer det.

Å angripe motstandere skaper en “oss mot dem” mentalitet som undertrykker hensynet til mer komplisert informasjon og ideer. Folk er naturlig tiltrukket av konflikter som kan tjene som en form for politisk krigføring for å diskreditere enkelt individer eller grupper.”

 

0 kommentarer

Siste innlegg