Tåkepreik om EØS fra Ap sin Hadia Tajik

Tajik mener mye her, men kommer ikke med så mye som en eneste garanti om at hun og det partiet hun er med i skal klare å få til de endringene hun snakker om. Og hvorfor snakker hun om disse endringene nå, endringer som hun og hennes partifeller kunne gjort noe med for lenge siden, ved f. feks å bruke Reservasjonsretten i EØS-avtalen som ikke har blitt brukt en eneste gang ?

“Jeg skjønner godt at mange arbeidsfolk er rasende. Men å forlate EØS er ikke løsningen.” sier Tajik. Dette er jo retorikk rettet mot naive individer som ikke har skjønt at våre “kjære” folkevalgte snakker med kløvet tunge, hu skal plutselig være på lag med de hu og partiet hennes har stelt til faenskap for, enda hu ikke har noen som helst løsning på problemet, for forveksler man løsninger med meninger, da er man mildt sagt langt ute på viddene. Og denne sleipe politiker retorikken som serveres her, den skal liksom få oss til å stole på at hu vet hva hun snakker om ?

“Skal vi ha kontroll over markedet, eller skal markedet ha kontroll over oss?” Kjære Hadjik, enten så må du være ekstremt naiv eller så må du være ekstremt sleip. For markedet har hatt kontroll over oss og politikerne i lang lang tid. Alle lover og regler er i storfinansens favør, og alt handler om vekst vekst vekst, på bekostning av alt og alle unntagen de pengesterke. Att du som er høyt oppe i Ap systemet ikke har skjønt det er jo rett og slett skremmende, og så skal du liksom være den som gir oss råd om EØS avtalen ?

Den gangen Ap hadde folk som visste hva ordentlig arbe var og ikke som nå, infisert av en gjeng med broilere og teoretikere, da var Arbeiderpartiet et navn som stemte overens med navnet på partiet, da hadde de kontakt med grasrota, det har de ikke i dag, selv om de prøver å late som om de bryr seg om den vanlige mann og kvinne, mens de i realiteten kun bryr seg om seg og sitt. Se på hva de gjør og se så om det stemmer overens med det de sier, og skal man gjøre det, så kan det se ut som om Ap har meld seg inn i Høyre. Og hadde politikerne virkelig hatt noen interesse av å gi folk makt, så hadde vi hatt et direktedemokrati her til lands slik de har i Sveits. https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/6nJemW/Jeg-skjonner-godt-at-mange-arbeidsfolk-er-rasende-Men-a-forlate-EOS-er-ikke-losningen–Hadia-Tajik?fbclid=IwAR2L9DwADhJD4yFeluNrVdd_0nEJ0US0YMvluXlT_UvUg-Zpif8fAMu-qQ4

 

Direktedemokrati og folkeviljen


“Arbeiderpartiet har alltid vært for EU og forsvarer dagens utvikling, blant annet ved å velge en mange-millionær og erklært markedsliberalist som leder. Motstandspartiene, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, aksepterte Soria Moria-erklæringen og dermed at EØS-avtalen skulle legges til grunn for den rød-grønne regjeringen i åtte år. Alle partiene på Stortinget har ansvar for angrepene på velferdsstaten, folkestyre og den nasjonale suvereniteten. Forbehold til partiet Rødt, som fikk en representant på Stortinget ved valget i 2017.” https://www.derimot.no/eos-avtalen-en-gjokunge-som-eter-opp-grunnloven/?fbclid=IwAR18gsKeTFRbNp-8uLC6p3rUGLjja5G8T-8WVSy65MPl9-ETFqgTmj-zTx4

Jørund Hassel sier:

“EØS-avtalen eller rettere sagt EØS-loven – er problemet, ikke regjeringen. Dette blir som å rette baker for smed Leif Sande!

EØS-avtalen bygger på to hovedprinsipp. Det ene er at EU skal ha 100% kontroll på norsk lovgivning. Det andre er at arbeidstakere – i all hovedsak i ikke-akademiske yrker skal måtte godta kraftig sosial dumping på lønns- og arbeidsvilkår (spesielt pensjoner), for at Norge skal få solgt varer til EU.

Fakta er at handelen reguleres i all hovedsak av Norges handelsavtale med EU fra 1973. Og ikke av EØS-avtalen.

EØS-avtalen er med andre ord en avtale av og for milliardærene – som driver med handel og som vil ha billig arbeidskraft og som ikke er norske. Spesielt nyter disse spekulantene godt av EUs bestemmelser om tredjelandsprinsippet. Det vil si at en virksomhet eksempelvis kan leie inn arbeidstakere fra Asia – via Sverige – for deretter å sette dem i arbeid i Norge.

Konsekvensene av tredjelandsprinsippet er at det er avdekket at arbeidstakere har lønn ned mot 15 kroner timen, med 18 timers arbeidsdager, og som bor under slumlignende forhold.

Den danske transportministeren Ole Birk Olesen uttalte 01.11.2018 at dette er et forhold det ikke mulig å få gjort noe med. Selv ikke for Danmark som er medlem av EU. Det kan umulig Leif Sande ha fått med seg?

Poenget er at Ole Birk Olesen uttalelse viser hvor feil Leif Sande tar! Norske lønns- og arbeidsvilkår handler ikke om hva slags regjering vi har, men om EØS-avtalen og EØS-loven. For den (EØS-loven) gir EUs lover forrang foran norske lover dersom disse er i konflikt med hverandre herunder Grunnloven. Norge er «svinebundet til masta».

Det beste med Leif Sande sitt utsagn, er at den stadfester hvor feil Gro Harlem Brundtland tok i sin tid. Hun hevdet nemlig at «arbeidslivet ikke ville bli berørt av EU-lovgivning». Selv om Leif Sande forsøker å skylde på Fremskrittspartiet-, Høyre og Venstre-regjeringen for sosial dumping – så er dette innlegget en viktig erkjennelse av hvor skadelig EØS-avtalen er for norsk arbeidsliv og landets lønns- og arbeidsvilkår! Og hvor feil Gro Harlem Brundtland tok.” https://leifsande.no/eos-avtalen-er-viktig-men-regjeringen/?fbclid=IwAR2Y_jA5LiMuLs9Z87qYqGGOn6KBTIaotdl0hVNG-k8OKnCmgP8DpQtf9b8

Jørund Hassel:

“I denne saken blir det helt feil å ensidig skylde på domstolene og myndighetene Leif Sande.

Hvorfor reverserte ikke Arbeiderpartiregjeringene i 1986, 1990, 1993, 1996 og 2000 samt de «rød-grønne» 2005 og 2009 – den splittende innstillingsretten på arbeidstid som Willoch-regjeringen innførte i 1984?

Hvorfor reverserte ikke de «rød-grønne» den midlertidige medleverforskriften fra 2005 som Bondevik II-regjeringen innførte? Svaret er trolig at mange ville ha denne ordningen og ingen tok politisk ansvar.

Hovedspørsmålet er dog: Hvorfor har vi så svake og tafatte politikere i Norge – at de ikke evner å fjerne den meget fortjenesteinnbringende ordning for virksomhetseiere nyter godt av gjennom medleverforskriften?

For fakta i denne saken Leif Sande er at selv med EU-kommisjonen, EU-direktivene og EFTA-domstolene i ryggen så erkjenner du i dette innlegget norske politikeres inkompetanse. De evner ikke å fjerne medleverforskriften. Det er verken EU eller EU-domstolenes skyld.

Etter EØS-loven kan EU-domstolene enkelt stoppe medleverforskriften – som Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har påført norske arbeidstakere. I artikkelen din Leif Sande har du selv anført virkemidlene fra EU-kommisjonen, arbeidstidsdirektivet og EFTA-domstolen for en slik avgjørelse.

Beklager Leif Sande men her koker du suppe på spiker i din iver etter i hylle EU. Det holder ikke.”  https://leifsande.no/norske-domstoler-og-myndigheter-tvinger-gjennom-lang-arbeidstid-i-medlever/?fbclid=IwAR1CxsicbBqcNCfmf88fo9MRz2LtmnXJF2BKMW4GYj0SaNud5hb7yKmfYV0

Jørund Hassel:

“EØS-AVTALEN HANDLER OM SVEKKELSE AV LOVER OG AVTALER SOM ER VESENTLIGE FOR ARBEIDSTAKERE OG TRYGDEDE!

EØS-avtalen handler om to forhold. 
Det ene er at EU skal få full kontroll med norsk lovgivning (herunder Grunnloven). 
Det andre er kapitalens tilgang på billig arbeidskraft som er i stand til å utkonkurrere norske lønns- og arbeidsvilkår (spesielt pensjoner). Dette for gradvis å avfinasiere og avvikle velferdsstaten – gjennom at høy arbeidsledighet og lave lønninger vil knekke den. (NAV forsøker å skjule den høye arbeidsledigheten gjennom arbeid for trygd og andre tiltak).

Norge har en frihandelsavtale med EU fra 1973 som i all hovedsak regulerer norsk handel med EU. (Noe England misunner oss denne i disse dager). Vi er derfor ikke avhengig av EØS-avtalen.

Så lenge vi er bundet av EØS-avtalen kan ikke norske politikere gjøre noe som helst for å beskytte landets interesser, felleskapets verdier og eiendeler mv og de kan ikke gjøre noen ting for å beskytte norske arbeidstakere mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet mv. Dette fordi EUs fem friheter (fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft samt fri etableringsrett) har forrang foran norske lover dersom disse er i konflikt med hverandre. Det fremgår av EØS-lovens § 1 og § 2 + protokoll 35 til EØS-avtalen. I tillegg kommer utvidelsene i Schengen-avtalen som innebærer fri flyt av arbeidsinnvandring.

Derfor må Norge komme seg ut av EØS-avtalen!

HVORFOR LØFTER IKKE STATSMINISTER ERNA SOLBERG SÅ MYE SOM EN FINGER FOR VERNE NORSKE ARBEIDSTAKERE!

Før Stortingsvalget 2017 forsøkte Arbeiderparti å fremme 31 tiltak for å bedre vilkårene for norske arbeidstakere. 30 av disse ble nedstemt. Hvorfor?

I tillegg fremmet Arbeiderpartiet et forslag for å få slutt på underreguleringene av pensjoner og trygdeytelser. Dette tar ikke Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen hensyn til. hvorfor?

Det er verdt å merke seg at disse spørsmålene er heller ikke tema i EU heller. Derfor gjør ikke Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen noe med disse spørsmålene. Og om de eventuelt skulle finne på å gjøre gjør det kan tiltak som kommer arbeidstakere og trygdede til gode kunne bli stoppet av EU gjennom EØS-lovens § 1 og § 2 på de EU-direktiver/ forordninger som er innlemmet i EØS-avtalen.

SKREMSEL ELLER FAKTA FRA JA-TIL-EU/ EØS-TILHENGERNE?
Det ja-til-EU/ EØS-tilhengerne forsøker å innprente det norske folk med er norske arbeidstakere må gå kraftig ned i standard på lønn og velferd for at Norge skal få solgt varer til EU. Derfor har arbeidstakere – i all hovedsak i ikke-akademiske yrker – ikke hatt reallønnsvekst siden 2008 jf Fafo-rapport fra 2016. Realiteten er at aldri tidligere har lederlønninger og lønninger til virksomhetseiere økt så dramatisk rask som etter 2008. Altså et alibi for økte forskjeller eller som statsminister Erna Solberg sier; «Norge skal bli mer likt EU».

Derfor svekkes også alt av lover og avtaler som beskytter norske interesser gjennom inngåelse av nye avtaler om Acer-tilknytning, finanstilsynene som underlegges EU osv. Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen gjør alt for EU fordi alt EU står for er høyrepolitikk.

Arbeidstakere må aldri glemme at EUs prinsipp for arbeidslivspolitikken er uttalt av Sir Leon Brittans slik; “De fattige må få fortrinn til å dumpe lønninger for å vinne frem”. Sir Leon Brittan var tidligere medlem av EU-kommisjonen/ og som hadde flere ministerposter under regjeringen til Margareth Thatcher.

Utfordringen er at folket må lære seg historien om at så lenge det er skrevet historie har høyrepartier aldri gitt noe til arbeidstakere og trygdede.”
 

“Det kan vel vanskelig demonstreres tydeligere hvordan overklassepolitikerne i Ap-ledelsen fullstendig har brutt forbindelse med den arbeiderklassen som en gang var fundamentet for partiet og hvordan de aktivt går inn for å gi EU-kommisjonen kontroll over strategiske norske naturressurser. De lytter mer til Brussel enn til sitt eget grunnplan. Da er det vel ikke så merkverdig at Ap ikke klarer å komme på offensiven?” https://steigan.no/2018/03/acer-ap-millionaerene-mot-fagbevegelsen/

“For den såkalla eliten i Ap synest det å vera mykje viktigare å overføra norsk suverenitet, sjølvråderett til EU, enn det er å ta omsyn til Noreg og norske interesser og til og med grunnfjellet i eige parti.

Å sprenge partiet, slik Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide gjorde det, er sterkt urovekkjande. EU-tilhøyrigheit synest vera overordna alt anna for desse Ap representantane.

No har utanriksminister Ine Marie Eriksen Søreide stadfesta at punktane frå Ap for å sei ja til suverenitetsoverføringa til EU ikkje er juridisk bindande.

Etter at dette vart gjort kjend på tv og radio, har Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide vore tause. Dette er ei skam.

Dei ga ein lovnad til til det norske folk, til eigne partimedlemmer, Ap ordførarar og fagrørsla om at Ap ville oppheve tilslutninga si til suverenitetsavståinga til ACER dersom krava deira ikkje vart imøtekomne.

Jonas Gahr Støre, Espen Barth Eide med resten av stortingsgruppa frå Ap det er mange i dette landet som no ventar at de skal komentera endeliktet til Ap-krava og at de skal starte reverseringsprosessen med å trekkje doke frå ja standpunktet i samband med overføringa av norsk sjølvråderett til ACER.

Marsjordren frå de norskefolk, arbeidsgivaren dykkar er; start denne prosessen straks.”  http://nordnorskdebatt.no/article/acer-dei-tause-menn-i


“DEBATT: Mantraet om at me treng EØS for å «få solgt varene våre til EU» er ein hersketeknikk for å få merksemda bort frå at omtrent all vår vareeksport til EU hadde same tollfridom under handelsavtalen før 1994 som i EØS etter 1994.

OPPDATERT: 30.NOV.2016 17:59 av Ivar Andersen
STAVANGER

Svein Olav Simonsen, regiondirektør i NHO-Rogaland, kan trenga ein kommentar (sjå lenke til Simonsen sitt innlegg under artikkelen; red.anm.):

Må me la norske lovar vika for EU-lovar for å få selja varene våre i EU? Det rår ei nærast sementerte førestilling om at me treng EØS-avtalen for å komma inn på EU-marknaden med varene våre. Men kvifor får då land i alle kantar av verda inngå frihandelsavtalar med EU utan at avtalane pliktar dei til å endra partar av lovverket sitt slik me må i EØS?

Vår eigen EØS-avtale har, som kjent, med seg at Norge underkastar seg heile EUs regelverk for den såkalla indre marknaden, regelverket for varer, tenester, kapital og arbeidskraft, for den frie etableringsretten og for konkurranselovgjevinga.

God sikring utan EØS-avtalen

Om me seier opp EØS-avtalen, vil frihandelsavtalen frå 1973 automatisk gjelda, slik den gjorde fram til EØS-avtalen starta frå januar 1994. Dette er fastlåst i EØS-avtalens artikkel 120. Avtalen må naturlegvis oppdateras på mange punkt, blant anna på grunn av alt som har hendt i Verdas handelsorganisasjon, WTO.

WTO-reglane hindrar at EU kan innføra toll eller andre handelshindringar mot norsk eksport viss EØS-avtalen skulle falla bort.

Norge er nok eit lite land samanlikna med EU. Men som kjøpekraftig eksportmarknad er me ingen bagatell for EUs næringsliv. Norge er EUs femte største handelspartnar, og unionens sjette største eksportmarknad Me importerer for 300400 milliardar kroner i året fra EU.

Olje og gass er dei viktigaste eksportvarene våre. Ingen i EU vil, i staden for å kjøpa norsk, kjøpa meir olje og gass frå Russland, om dei kan unngå det. Påstanden om at me treng EØS får å få selja varene våre til EU-land, er derfor eit skremsel utan grunnlag i verkelegheita. I tillegg er EU også ideologisk tilhengar av ei verd med frihandel av industrivarer. Det er derfor EU stadig inngår nye frihandelsavtalar med land frå alle kantar av verda. Kvifor skal akkurat Norge vera unnataket?

Større del av handel før 1994

Om det verkeleg var slik at me trong EØS-avtalen for «å få selja varene våre i EU-land», skulle ein tru at eksporten vår til EU auka særs sterkt etter at EØS-avtalen trådde i kraft i 1994. Men slik er det ikkje. Då utgjorde den 75 prosent av all norsk eksport. Nå er den delen nede på rundt 60 prosent. Det var fram til 1994 at eksportandelen av tradisjonelle varer auka, med ein frihandelsavtale med EU frå 1973.

Brundtland-regjeringas stortingsproposisjon som gav grønt lys for EØS-avtalen i 1992, var nøktern og presis på dette punktet. «EØS-avtalen skiller seg i liten grad fra den eksisterande frihandelsavtalen med EF når det gjelder markedsadgangen» (St.prop.nr 100 (1991-92)).

Mantraet om at me treng EØS for å «få solgt varene våre til EU» er ein hersketeknikk for å få merksemda bort frå at omtrent all vår vareeksport til EU hadde same tollfridom under handelsavtalen før 1994 som i EØS etter 1994. Handel med EU vil me ha også utan EØS. Men utanfor EØS slepp me EU-kravet om at ein kvar norsk lov må vika om den er i strid med EUs regelverk for den indre marknaden.

All vår vareeksport til EU hadde same tollfridom under handelsavtalen før 1994 som i EØS etter 1994″ https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/MGE55/Den-storste-EOS-bloffen?fbclid=IwAR1ZcGeRb4d5f-Iy8Vzbi3d14G26ReeA24hEB6egV-7O9SOcZu0H7xLbqHk

 

0 kommentarer

Siste innlegg