Å ha makta over fortellingeneÅ ha makta over fortellingen betyr å ha kontroll over historien og hvordan den skal tolkes. Har man kontroll over historien, så kan man få folk til å tro helhjertet på det man forteller og man kan da manipulere dem til å utføre ens planer og agenda uten at de er klar over det. Fordi folk flest ikke går i dybden på de historiene som fortelles og sjekker sannhetsgestalten i dem, men godtar dem fordi de tror at den som forteller historien er troverdig, så kan man få dem til å tro at de kjemper det godes kamp mens de i realiteten har tatt det onde sin side.

Store grupper med mennesker kan ha tillit til de verst tenkelige overgripere og forbrytere hvis de blir fortalt at slike er pålitelige gjennom media. Å tro er for de fleste mye mer interessant enn å vite, og det er hovedgrunnen til at tyranner og diktatorer kommer til makta og kan utføre de mest grusomme overgrep mot sine medmennesker. Manglende interesse for å finne ut hvem historiefortelleren(e) er, deres bakgrunn, hva slags agenda de egentlig har og manglende innsikt i hvordan tyranner i fortiden kom til makta gir dagens tyranner stort spillerom til å gjenta historien uten at vi ser tegnene.

Det er ikke lenge siden, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot og Stasi i Øst Tyskland hadde sine glansdager, og fordi de fleste har en mye større interesse av å bli underholdt og flykte fra virkeligheten og det som foregår der enn å få ordentlig innblikk i fortiden og hva som faktisk skjer i verden i dag, så kan tyrannene i kulissene utgi seg for å være de gode mens massene heier dem frem og støtter opp om et nytt diktatur.

Lar man seg i dag føre bak lyset av ulver i fåreklær, så kan man ikke si at man ikke viste når mørket har senket seg og katastrofen er et faktum. Aldri har  det vært enklere å tilegne seg kunnskap enn i dag, og det er heller ikke voldsomt vanskelig å trene seg opp til å skille skitten i fra kanelen, det det skorter på er viljen til å finne sannheten, siden den i svært mange tilfeller ikke er like sukkersøt som løgnen.

Har man det komfortabelt, så har man ikke lyst til å stikke hull på den komforen, problemet er bare det at den komforen vil ikke vare evig, tvert i mot. Den virkelighetsfjerne boblen som svært mange holder til i vil om kort tid briste, og når den tynne hinnen av innbilt  beskyttelse er borte og virkeligheten slår inn med full kraft, så vil mange få et så stort sjokk at de ikke vil klare å komme seg på beina igjen.

Å følge strømmen er ikke det samme som at man gjør det rette, å følge strømmen handler i de fleste tilfeller om trygghet selv om den er aldri så falsk. Å sope problemene under teppe får dem ikke til å forsvinne, og stikke hodet i sanden løser ingenting. 

Vi som individer må bli oppmerksomme på at den informasjonen som vi bombarderes med 24/7 året rundt hverken er uskyldig eller uten konsekvenser. Den daglige informasjonstrømmen vi utsettes for konkurrerer om vår oppmerksomhet. Når vi tankeløst hengir oss til opplysninger og tror blindt på dem uten å undersøke om det som formidles er sant eller ikke så gir vi bort kontrollen over våre liv. Da gir vi makta til dem som overhodet ikke vil vårt beste.

 

Teksten fortsetter under bildet


“All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.
Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.
Konklusjonene vi trekker gjennom fornuften behøver ikke alltid å bli sanne eller riktige, alikevel har det å engasjere seg i logisk tenking en rekke fordeler. For det første blir vi i stand til å forklare andre hvordan vi kom til en gitt konklusjon. De kan synes at vårt resonnement er overbevisende, eller de kan se feil i logikken vår og avsløre disse feilene for oss. Dette gir en annen fordel: muligheten til å endre konklusjonene våre i lys av nye bevis. Når fornuften guider oss, er våre konklusjoner ikke statiske, da kan perspektivene våre vokse og utvikle seg.

Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppførerer vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda.”

Fra boken Techniques of propaganda and persuasion https://www.amazon.in/Techniques-Propaganda-Persuasion-Magedah-Shabo/dp/1580498744

 

En meget god beskrivelse av propaganda
https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

“Ideologier både på høyre og venstre fløy har nå blitt så rigide at nye ideer knapt gjør inntrykk på tilhengerne deres. De troende på begge sider har avskjermet seg fra argumenter og begivenheter som kan rokke ved deres egne overbevisninger, og gjør ikke lenger noe forsøk på å trekke sine motstandere med i en debatt.
Det de leser består for det meste av verker som er skrevet fra nøyaktig samme synsvinkel som deres egen. I stedet for å gi seg i kast med ukjente argumenter nøyer de seg med å klassifisere dem enten som ortodokse eller kjetterske. Avsløringen av ideologiske avvik, på begge fløyer, legger beslag på krefter som heller burde vært anvendt på selvkritikk. Manglende evne til selvkritikk er det sikreste tegn på en døende intellektuell tradisjon.
I stedet for å diskutere de sosiale og politiske utviklingstrendene som undergraver gamle hellige verdier, foretrekker ideologer på høyre og venstre side å utveksle anklager om fascisme og sosialisme. Deres syn på fortiden er like forvrengt som deres syn på det som skal komme.”
Fra boken Elitenes opprør og sviket mot demokrati, 1996, av Christopher Lasch

 

Hvorfor sannheten og løgnen alltid vil være fiender https://olehartattordet.blogg.no/1507658695_hvorfor_sannheten_og_lgnen_alltid_vil_vre_fiender.html

0 kommentarer

Siste innlegg