Dokumentasjon som viser at FDA er gjennomkorrupte og at Pfizer sin vaksine aldri skulle vært godkjent

 

 

Den norske pressa har nå søkelyset på uvaksinerte innlagte covid pasienter, men de 1837 personene som har fått alvorlige bivirkninger av de eksperimentellle vaksinene og som ikke har blitt bra av dem og som langt overgår de som er uvaksinerte og innlagt av c 19, de er ikke msm interessert i skrive eller snakke om.

Legemiddelverket har til nå mottatt 44.461 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksine. 4.083 er klassifisert som alvorlige. Kun 397 av de alvorlige bivirkningene beskrives her i tre kategorier. Hva går de 3686 andre alvorlige bivirkningene ut på? Hvis 45% av de alvorlige bivirkningene handler om sykehus innleggelser der de innlagte har blitt friske så gjenstår det allikevel 1440 alvorlige bivirkninger som det ikke fortelles noe om. https://www.varden.no/nyheter/over-4-000-meldinger-om-alvorlige-bivirkninger-etter-koronavaksine/?fbclid=IwAR28Mn7Jcwgy1JaOLdDy1FtaRrBRUzqcTraMznXsH1G4VK8BzHU0Bn6TUa0

 

Hva er alvorlige bivirkninger? Generelt klassifiseres mistenkte bivirkninger som alvorlige når hendelsen:

• har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne

• har medført livstruende sykdom eller død

• har medført fosterskade/medfødte misdannelser

• har medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold

• står på EMAs liste over viktige medisinske hendelser (IME-listen)

Sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig, og dette gjelder 45 % av de alvorlige meldingene. Sykehusinnleggelsene omfatter både pasienter som legges inn til observasjon og raskt blir friske igjen og pasienter med livstruende symptomer og sykdommer som gir varig skade. Se side 5 her https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20211209%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

 

Hvis en federal dommer i Texas gir Food and Drug Administration (FDA) medhold, så behøver ikke FDA å offentliggjøre alle de 59 tusen sidene som blant annet omhandler bivirkningene av Pfizers eksperimentelle vaksine før i 2076. Det paradoksale er at det ikke tok mere enn noen måneder før FDA nødgodkjente den samme eksperimentelle vaksinen, men nå så trenger de plutselig 55 år for å gå gjennom de samme papirene https://www.reuters.com/legal/government/wait-what-fda-wants-55-years-process-foia-request-over-vaccine-data-2021-11-18/

 

https://www.dailymail.co.uk/health/article-10222035/FDA-says-need-55-YEARS-make-vaccine-related-information-available-public.html

 

Dokumentene som er frigitt avslører at legemiddelprodusenten Pfizer registrerte nesten 160.000 bivirkninger fra Covid-19-vaksinen de første månedene av utrullinga. Dokumentene ble innhentet av ei gruppe leger, professorer og journalister som kaller seg Public Health and Medical Professionals for Transparency, som sendte inn en Freedom of Information Act (FOIA)-forespørsel til FDA for løslatelse https://phmpt.org/

 

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/klvykdlryvg/vaccine%20foia%20complaint.pdf

 

https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/11/020-Second-Joint-Status-Report-8989f1fed17e2d919391d8df1978006e.pdf

 

Den første samlinga av dokumentene avslører at i februar 2021, da Pfizers vaksine ble rullet ut over hele verden i nødstilfelle, så hadde legemiddelprodusenten samlet mer enn 42.000 saksrapporter som beskrev nesten 160.000 bivirkninger av vaksina https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

 

Disse reaksjonene varierte fra milde til alvorlige, og 1223 var dødelige. De fleste av disse saksrapportene dreide seg om personer i alderen 31 til 50 år i USA. Mer enn 25.000 nervesystemsykdommer ble rapportert, sammen med 17.000 muskel- og skjelett- og bindevevssykdommer og 14.000 gastrointestinale lidelser.

En rekke forskjellige autoimmune tilstander ble rapportert, sammen med noen særegne sykdommer, inkludert 270 «spontane aborter» og forekomster av herpes, epilepsi, hjertesvikt og slag, blant tusenvis av andre.

Disse bivirkningene var tidligere kjent, og har alle blitt loggført på Centers for Disease Control and Prevention’s Vaccine Adverse Event Reporting System ( VAERS ) database, som til nå har sporet 3300 dødsfall etter vaksinasjon med Pfizers vaksine, et tall stort sett i tråd med selskapets egne data https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=AB8BD32B38BC34CA7AA15754985C

 

De samme dokumentene ble brukt av FDA for å erklære selskapets vaksine trygg, noe det gjorde for amerikanere i fra alderen 16 år og eldre i august. Den har siden blitt godkjent for barn helt ned i fem år, og boosterdoser for personer fra 16 år og oppover ble godkjent forrige uke.

 

9 av de 10 siste FDA lederne har gått over til jobber i legemiddelindustrien etter at de har sluttet i FDA https://qz.com/1656529/yet-another-fda-commissioner-joins-the-pharmaceutical-industry/

 

 

Tredje og fjerde dose er overhodet ikke testet godt nok i følge Bmj som er et av de mest anerkjente nettstedene for forskningsartikler:

 
“More alarmingly, third and fourth ‘booster’ shots have not been tested in any randomised trials, and other data on the efficacy and safety of administering further doses are scanty.
 
In other words, data on the only outcome properly tested in randomised trials, the prevention of cases by two vaccinations, appear unreliable, possibly due to rapidly waning effects or other factors, and other outcomes and procedures have not been investigated in randomised trials, meaning there is no secure evidence either way.
 
As far as the safety of the vaccines is concerned, it is clear that rare but serious, and potentially fatal adverse effects occur, such as thrombosis and myocarditis, [8] and that these took months to identify. Long-term harms will be difficult to detect due to the short duration of the randomised trials, and will only become apparent in coming years.”

 

 

“Pfizer er et foretak som har fått 40 rettskjennelser mot seg over en årrekke for uredelig adferd i markedet, ved å ha ført helsemyndigheter, helsepersonell og pasienter bak lyset når det gjelder legemidlers påståtte virkninger.
Over de siste 25 årene har selskapet akseptert å betale til sammen i overkant av 6,1 milliarder US dollar i bøter med bakgrunn i 40 fellende saker. I tillegg kommer ytterligere seks saker som ikke er ferdigbehandlet ennå. I hovedsak dreier sakene seg om bevisst feilaktig informasjon om legemidlers egenskaper, ulovlig markedsføring foruten ulovlige hevnaksjoner overfor varslere i egen organisasjon som blant annet har fått sparken.
Blir bøtene for uredelig adferd ganske enkelt fra selskapets side betraktet som en helt vanlig forretningsmessig kostnad?
Når mer eller mindre samtlige voksne nordmenn i disse dager skal ta stilling til hvorvidt man skal la seg vaksinere eller ikke, er det ikke uinteressant for den enkelte å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon om graden av uredelighet hos produsenten av vaksinen.
Spørsmålet er med andre ord om helsepersonell som setter vaksinene i disse dager, er godt kjent med denne uredelige delen av Pfizers virksomhet og videreformidler dette på en saklig måte til de som skal vaksineres?
For å oppfylle kravene til et informert samtykke, er det grunn til å anta at også denne delen av Pfizers historie og virksomhet kan være av betydning for den enkelte.
Til de som ikke får informasjon om Pfizers bøtehistorie; la i hvert fall dette være et lite bidrag til pasientens informerte samtykke.” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kan-vi-stole-pa-pfizer-og-vaksinen-deres/o/5-95-184008?fbclid=IwAR0vRWmKmybYpfGxeYLHi0le0bdxEhLqxZvHgI4PPjAJ2roHPBJRPZOs-D8
Pfizer vaksina er under utprøving og er ikke ferdig testet før i 2023, noe du kan lese om her: “Actual Study Start Date : April 29, 2020
Estimated Primary Completion Date : November 2, 2021
Estimated Study Completion Date : May 2, 2023″
 
 
 
 
 
 

 

 

FDA står for «Food and Drug Administration» og er det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter. I Norge er Folkehelseinstituttet det som kommer nærmest et tilsvarende organ som det FDA er i USA. Det er altså FDA som har hastegodkjent vaksinene i USA.
I 2009 så skrev forskere og leger i FDA et brev til daværende president Barack Obama der de ber ham om å rydde opp i korrupsjonen innefor FDA som har pågått i alt for lang tid. Men ble noe gjort? Neppe. Korrupsjonen i FDA er fremdeles vedvarende:
FDA Scientists Ask Obama to Restructure Drug Agency https://www.wsj.com/articles/SB123142562104564381
FDA scientists allege mismanagement at agency https://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/09/fda.scientists/
Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns https://www.sciencemag.org/news/2018/07/hidden-conflicts-pharma-payments-fda-advisers-after-drug-approvals-spark-ethical
“This article highlights the importance of the FDA’s ongoing pediatric postmarketing safety reviews of regulated products, advice from the PAC, and FDA actions in the best interest of pediatric patients. This mandated process facilitates detection of safety concerns that may not be identified in prelicensure clinical trials. It continues to identify critical safety concerns, including unlabeled adverse events, frequent off-label use, product misuse, and secondary exposures in children.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26598453/
Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effective drugs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24088149/

 

Hvordan i all verden kan FDA godkjenne ei eksperimentell vaksine (Comirnaty) når den ikke er ferdig testet ut?

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine

 

Siden starten så har man reklamert med at vaksinen skulle gi folk beskyttelse mot smitte. Hvis den ikke gjør det, hvorfor skal man da ta risikoen med å bli vaksinert med en eksperimentell vaksine? Hos de fullvaksinerte eldre øker antall innleggelser og dødsfall, skriver Aftenposten. Og igjen: hvis vaksinene heller ikke kan hindre at folk dør, hva skal man med dem da? https://www.aftenposten.no/norge/i/BjwKyQ/her-er-tallene-fhi-ikke-liker-det-er-ikke-bra

 

Publisert i Dagbladet 17. november 2020:

“Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.

Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.

Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt». Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs

 

“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws

 

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.

Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.

Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppfører vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda. https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg