Når man ikke vet forskjellen på skepsis og dogmatisme

 

En skeptiker forbinder vi gjerne med en som tenker kritisk, for å si det enkelt, en som forlanger håndfaste bevis levert fra vitenskapelig hold. Jeg må si meg ganske enig i at dette er en god måte å finne ut av om noe er sant eller ikke. Er man en ekte skeptiker så er det det lite sannsynlig at man henfaller til noen religion eller noe som helst annet alternativt som vitenskapen ikke har godtatt.
Selverklærte skeptikere derimot ser ut til å glemme et par ting. For det første så har vitenskapen vist seg å ta feil mer enn en gang, og den kommer helt sikkert til å gjøre det igjen, slik at det å tro blindt på den, blir det samme som å tro på en usynlig gud i himmelen. Ta en titt på dette albumet her og kommentarene under bildet så vil du finne dokumentasjon i bøtter og spann på at vitenskapen ofte er utilstrekkelig, ikke pga vitenskapen selv, men pga korrupte vitenskapsmenn og kvinner som flyr kriminelle arbeidkjøperers ærend og ikke sannhetens – https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202280801332448.1073742125.1563436195&type=3
Har andre en gud eller religion de tror på utenom vitenskapen, så vil disse selverklærte skeptikerne gjøre alt de kan for å latterliggjøre annerledes troende, men er det ikke ganske latterlig og selvmotsigende med tanke på at de selv har en religion, en gjennomtrengende dogmatisk tro de ikke en gang selv er klar over at de har? Det er vel et enda større selvbedrag å være religiøs uten å vite om det enn det er å erkjenne at man tror på noe som ikke kan bevises ? Det er ihvertfall på lik linje.
De fleste selverklærte skeptikere har ofte også en blind tro på myndighetene, noe som er yderst merkelig siden de kaller seg skeptikere. Det finnes VELDIG mange dokumenterte saker på at myndighetene både her her hjemme og myndigheter utenlands har forbrutt seg mot de de skulle tjene, nemlig folket, ved hjelp av maktbruk, korrupsjon og økonomisk vannskjøtsel. Noe jeg har dokumentert her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202282306210069.1073742126.1563436195&type=3 og her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202163067269170.1073742094.1563436195&type=3
Disse selverklærte skeptikerne forlanger hele tiden beviser, men gir man dem dokumentasjon på det de etterlyser, så finner de på alle mulige krumspring for at slik dokumentasjon ikke skal anerkjennes. Det mest vanlige er da at det snuses opp snusk som kan sette den eller de som kommer med relevant dokumentasjon i dårlig lys, de går med andre ord på person og dropper helt sak.
Kan de klare å vise til at den eller de som har ødeleggende beviser som kan rive ned deres etablerte sannheter som kan stille de selverklærte skeptikerne i dårlig lys, at den eller de det måtte gjelde f.eks. var innom en nettside som de selverklærte skeptikerne oppfatter som høyre ekstremistisk, om det så var for ti år siden og vedkommende bare var femten år, så har de selverklærte skeptikerne skaffet seg et skikkelig trumfkort.
Da kan de rope opp om fascisme, jødehater og Hitlerjungend, så det nesten går trill rundt for dem i ekstasen av å ha funnet fram til noe som nesten er like fantastisk som hvis arkeologer hadde funnet den hellige gral. Man skal altså ikke sette spørsmålstegn ved deres virkelighetsoppfattelse, men godta den. Gjør man ikke det så er man en kjetter.
Jeg leser av og til hva disse selverklærte skeptikerne skriver, og man skal ikke være noen spesialist for å se den nedlatende holdningen de har overfor de som ikke er enig eller pisser dem opp etter ryggen og som de mener ikke tilhører deres klasse.
Hadde disse såkalte skeptikerne vært så kritiske og intelligente som de anser seg selv for å være, så ville jo den sosiale intelligensen deres vært mye større hos dem enn det den er, da ville de sannsynligvis ha forstått at bedrevitende forståsegpåere, som kun er ute etter å ha rett og som sjelden eller aldri gir inntrykk av å være interessert i å gjøre det rette, og som ser på ordet ydmykhet som noe eksotisk de helst ikke vil pirke borti, fordi de tror det er en fæl og smittsom sykdom som det ikke finnes noen vaksine mot, da ville de sett at slike støter bort alle unntagen underdanige individer som totalt mangler individualitet, og som er avhengig av den kollektive flokken fordi de mangler ryggrad og derfor må ha noen til å støtte seg opp. Slike tiltrekker de seg, og folk som har den samme elitære og dogmatiske holdningen som de selv har. Se de 20 første minuttene av denne videoen her, så vil du forstå hva jeg snakker om hvis du ikke allerede har forstått det. https://www.youtube.com/watch?v=7ezz0AeC9vc
De som forstår hva hersketeknikker er for noe, vil når de kommer i kontakt med disse selverklærte skeptikerne ikke la seg herse med, men se dem for hva de virkelig er, nemlig mennesker som blir tilfredsstilt ved å undertrykke andres livssyn og meninger gjennom ord og retorikk som forteller hvor dum du er som ikke mener det samme som dem mens de fremhever sin egen dogmatiske virkelighetsoppfattelse som det beste og ypperste og forholde seg til.
Som jeg sier i begynnelsen, så er vitenskapelige beviser veldig bra, personlig liker jeg den slags dokumentasjon, men i higen etter kunnskap så er det viktig å forstå at vi mennesker ikke har kommet så langt at vi vet alt, vi faktisk vet svært lite. Hvis man har en slik innstilling, så vil det å søke etter sannheten uansett hva den måtte være komme foran det å alltid måtte ha rett og tviholde på etablerte sannheter og politisk korrekthet. Man vil da kunne forstå at det man ser på som sant i dag, det vil ikke nødvendigvis være sant i morgen. Men når det er sagt, så er det like ille å ha gjennomtrekk mellom ørene (å tro på alt uten selv å undersøke det man blir fortalt nærmere) som det er å ha et fastlåst sinn der man enten har kastet nøkkelen så den ikke kan finnes igjen eller destruert den.
Vil man se hvordan disse såkalte skeptikernes oppførsel arter seg så kan man bare gå inn her https://www.facebook.com/ingenlikerablilurt?fref=ts Her bugner det av eksempler (les alle kommentarene i kommentarfeltene under tråden). Man får en litt sånn følelse av hvordan inkvisisjonen må ha artet seg når man ser hva slags holdninger disse selverklærte autoritetene har.

Koseprat blir framstilt som valgdebatter.

 

De såkalte valgdebattene har ingenting med debatter å gjøre, det er koseprat som fremstilles som valgdebatter. De viktige sakene drukner i valgflesk. Denne filmen her er et særdeles godt eksempel på at media og politikerne svært ofte deler samme seng. Kameraderi er regelen ikke unntaket https://www.skvis.no/dvd/thriller/kongekabalen
Folk flest vet ikke en gang at dagens såkalte demokratiske system er et system som gagner korrupte maktsyke individer og ikke folket. Den viktigste biten som er tvingende nødvendig for å kunne få et komplett bilde av det samfunnet vi lever i taes sjeldent med i bergninga, ikke bare av folk flest, men også av såkalte høyt utdannende, maktmennesker og presse, der mange av dem er av den typen som beskrives her og derfor så går man særdeles stille i dørene med slik informasjon https://www.facebook.com/notes/ole-john-saga/demokrati-narsissisme-og-psykopati/2349948528396302/
“Parlamentsvalg spiller åpenbart ingen rolle i alle grunnleggende politiske beslutninger i kapitalistiske demokratier. De store politiske beslutningene blir i stadig større grad bestemt av myndigheter og deltagere som ikke er underlagt velgernes kontroll. Så mens skallet av representativt demokrati finnes formelt intakt, har det nesten blitt fratatt sin demokratiske kjerne.
Demokrati utgjør altså ikke noen risiko for de faktiske maktsentrene lenger.
Denne utviklingen var allerede en del av planen da det representative demokratiet ble oppfunnet, og har siden da vært fulgt, både strukturelt og ideologisk. I de siste tiårene har utviklingen fått sitt høydepunkt med den nyliberale ekstreme formen for kapitalismen.
De resulterende organisasjonsformene av en autoritær kapitalisme har tatt over staten, det gjenværende skallet av et representativt demokrati og alle fellesskapets relevante beslutningsmekanismer, på en totalitær måte.”
Det vi trenger når vi ser at de vi har valgt inn motarbeider, saboterer og ødelegger i stedet for å bygge opp er en nødbrems. De som er seriøst interessert i et reelt demokrati stiller selvfølgelig disse spørsmålene her til våre “kjære” politikere:
“I løpet av livet mitt så har jeg utviklet fem små demokratiske spørsmål. Hvis man møter en person med mye makt – som for eksempel Stalin, Donald Trump eller Erna Solberg – så still dem disse fem spørsmålene;
Hva slags makt har du ? Hvor fikk du den makta fra ? Hvem sine interesser ivaretar du med makten du har ? Hvem står du ansvarlig for ? Og hvordan kan vi bli kvitt deg ? Hvis du ikke kan bli kvitt de som styrer når du ser de misskjøter makta si, da bor du ikke i et demokrati.”
Anthony Wedgwood Benn

Den største trusselen mot menneskeheten er mentalt syke individer med makt.

 

Evolusjonsteoretikerne har ikke funnet den manglende linken slik at de kan bevise at vi stammer fra apene, her derimot så er den manglende linken til sosiologien som gjør den komplett:
<<We are now demonstrating scientifically that the etiology of all mankind`s difficulties is to be found in those individuals who are seated in power, people who are psychologically ill to a very serious degree and who have organized power erroneously in such a way as to benefit themselves, not the people.
The age we have now entered is precisely a time when those individuals who are dangerous must be restrained, or better, ousted from power, so that we can finally live in freedom in the universe that belongs to us all.

The powerful will never relinquish their exploitive behavior; they must be dislodged from power and restrained so that they cannot cause further disorder. Like the mentally ill, they need to be constantly controlled. The proper place for the powerful is in the psychiatric hospitals, not in the position of power.>>

“The way in which society is organized is entirely wrong: no one doubts this. The real problem however, consists in knowing the cause. Marxism blames it on capital; psychoanalysis blames it on sex – as does the church. We are now demonstrating scientifically that the etiology of all mankind`s difficulties is to be found in those individuals who are seated in power, people who are psychologically ill to a very serious degree and who have organized power erroneously in such a way as to benefit themselves, not the people.

It is very easy to perceive that we have reached the end of an era. First there is general dissatisfaction with the socio-economic situation. Second, the people are ready to take a new direction since all accommodating orientations have failed. Third, we have come to a time of realism, an age which promises to be the most marvellous of all since Noah anchored his ark on the planet Earth.Robert L. Heilbroner, professor of Economics at the New School for Social Research, states that “economic problems occupy a good deal of our day-to-day conversations.”

In other words, modern man has transformed himself into homo economicus, seeing that his life is spent almost entirely in service to money. This means that the geniuses of the past have been transformed into the financiers of the present, whose energies are directed at achieving greater monetary profit — as though this base metal were the most important element in life.
We recognize that this age began under the incentive of the economists. Adam Smith, for example, asserted that the individual who knew how to do business would also automatically help his fellow man to obtain profit, as in the case of the industrialist who provides jobs.
Smith did not perceive the falsity of this; he did not see that, much to the contrary, the industrialist in reality takes from others that which belongs to them, and that he becomes rich because he has a great many people working for him for practically nothing.
Also, American economist W.W. Rostow states in his work The Stages of Economic Growth that the human being diminishes his aggressiveness by way of his dealings in business an affirmation which is not true.
In any commercial activity, the individual’s aggressiveness increases if it is not controlled.
The age we have now entered is precisely a time when those individuals who are dangerous must be restrained, or better, ousted from power, so that we can finally live in freedom in the universe that belongs to us all.”

Fra boken: Liberation of the people – The pathology of power av Norberto R. Keppe, Ph.D. 1986 – Kan leses gratis her: https://www.scribd.com/document/204260568/Liberation-of-the-People Eller så kan man kjøpe den her, pris 32 kr, https://www.adlibris.com/no/bok/liberation-of-the-people—the-pathology-of-power-9780939019052

Lærebokforfattere skulle vært forpliktet til å angi hvor de sto politisk og religiøst.

 

“Læreboka er fortsatt det viktigste læremiddelet vi har i skolen. Både for lærere og elever har den nærmest fått en opphøyet plass i undervisningen. innholdet er nærmest garantert riktig, og nesten aldri gjenstand for tvil eller diskusjon. Hver enkelt utgave av en bok har forholdsvis høye opplagstall og dermed en tilsvarende spredningseffekt.

Bøkene kommer stadig igjen i nye utgaver med små eller ingen endringer og vil derfor stå for den samme påvirkning gjennom tid, samtidig som opplagstallene forteller om påvirkningen av elevmengden.

Lærebokforfattere er hos oss stort sett fagfolk med grundig sakkunnskap i de emner som lærebøkene omhandler. Det er fagkunnskapen som har gjennomslagskraft i lærebøkene. Lærebokforfatteren trer i bakgrunnen. Stoffet blir presentert omtrent som om en datamaskin ville plukket ut <<facts>> og anrettet dem pedagogisk. Hvike kriterier de forskjellige opplysninger er plukket ut fra, får vi aldri rede på. Alle kommentarer og vurderinger gir seg ut for å være objektive.
Hver lærebokforfatter skulle vært forpliktet til å angi hvor han/hun står politisk og religiøst når han/hun får sitt verk publisert. Da hadde man med en gang klargjort utgangspunktet og sluppet å vandre i den ulne uvisshet som skapes av påstått objektivitet og nøytralitet.”
Fra boken Gud og fedrelandet, studier i hundre års skolepropaganda av Herbert Tingsten 1970. Boken kan leses i sin helhet her: https://www.nb.no/items/d89ddc687fb948b3dceb20b24c9010e7?page=0&searchText=herbert%20tingsten%20gud%20og%20fedrelandet

Vannkrise? Hva med storindustrien som sløser bort vannet, og hva med teknologien vi har tilgjengelig som kan forhindre vannkrise?

 

Jeg vil påstå at det ikke er vannmangel som er den største krisa, men mangelen på å legge ansvaret hos dem som virkelig sløser med vannet og stillheten rundt teknologien som er i stand til å avverge en hvilken som helst vannkrise.

“Vannmangel er det største krisa som ingen snakker om. Konsekvensene er der så alle ser dem, i form av usikkerhet rundt mat, konflikter og migrering, og økonomisk ustabilitet, sier president for WRI, Andres Steer, til CNN.” https://www.dagbladet.no/nyheter/sjokktall-om-jordas-vann—enormt/71466399?fbclid=IwAR3-4FtLZXKM7QcxewmzMzD5udE-qp2faW7nXAqZS31DZ_qxlQsESJ2XbF0

La oss ta det første spørsmålet i overskriften. Hvor mye vann kreves det for å produsere ett tonn stål, en bil, bomull, en skjorte, en bukse, maling, plastikk og bomull bare for nevne noe https://www.treehugger.com/clean-technology/how-many-gallons-of-water-does-it-take-to-make.html

Og vannmengden som alle disse produktene bruker kan reduseres betraktelig ved å gå over til industriell hamp, som kan erstatte råvarene som skal til for å produsere alle disse tingene. Og ikke vil bare vannmengden reduseres ved å gå over til hamp, miljøgevinstene vil også bli enorme https://olehartattordet.blogg.no/1452630141_cannabis_hamp_for_mil.html

De siste årene har det også vært en revolusjonerende utvikling av vannteknologi som kan rense det mest forurensede vann på en enkel og billig måte, det samme gjelder hvis man vil gjøre om havvann til drikkevann:

For Drinking Water in Drought, California Looks Warily to Sea – https://www.nytimes.com/2015/04/12/science/drinking-seawater-looks-ever-more-palatable-to-californians.html?_r=0&fbclid=IwAR2t2Zyl79PlPw8xidnSStp6mYpN4eWvvQpZpVC8nrm9hwxKP2sub5rQ-a8

These seeds purify water by killing bacteria. Just add them along with sand in water – https://www.zmescience.com/medicine/seeds-purify-water-kill-bacteria-0423423/
New Technology Turns Sea Water Into Drinking Water In Minutes – https://www.sciencealert.com/this-new-technology-converts-sea-water-into-drinking-water-in-minutes
Desalination of simulated seawater by purge-air pervaporation using an innovative fabricated membrane – https://iwaponline.com/wst/article-abstract/72/5/785/18632/Desalination-of-simulated-seawater-by-purge-air?redirectedFrom=fulltext
Rapid removal of organic micropollutants from water by a porous β-cyclodextrin polymer – https://www.nature.com/articles/nature16185?fbclid=IwAR1tDHivrHLQeEk1zz00FuC4-dYGtx3nVyTIBE7ZpFZ98noabwI6Ef7oaho
E44 Artificial glacier provides fresh water to villagers – https://www.facebook.com/watch/?v=1862547770704544
This invention can turn seawater into drinking water – https://www.facebook.com/watch/?v=10155027741171479
Og helt til slutt så er også dette interessant informasjon å ta med seg:
PRIMARY WATER – WHY WE DON’T HAVE A WATER SHORTAGE!
Do not let the psyops media campaign frighten you about the scarcity of water . . .
The Earth is the Water Planet and continuously produces water from within, in-fact, water is a RENEWABLE. We have an abundance of water. . . WHY would the corporate government agencies create the false science of water scarcity and the fear we are running out of water?
The goal is CONTROL, MONEY and Creating compliance to water monitoring, required reduced water use and charging higher usage costs all based upon our ignorance of where water really comes from. Sadly, out of FEAR many people will forfeit their ranches, farms and livelihoods believing they are out of water due to the drought. . .
Primary Water is in abundance and we MUST start looking down for water instead of up!
To Learn the WATER FACTS go to www.StopTheCrime.net to the Primary Water link which will also link to the Primary Water Institute – the evidence will provide you with the knowledge to combat the corporate media fear campaign. . . and spread this TRUTH to everyone you know, and demand your cities access the Primary Water to recharge the ground water basins that have been over pumped.
The Earth is the Water Planet and continuously produces water from within, in-fact, water is a RENEWABLE. We have an abundance of water. . . WHY would the corporate government agencies create the false science of water scarcity and the fear we are running out of water? The goal is CONTROL, MONEY and Creating compliance to water monitoring, required reduced water use and charging higher usage costs all based upon our ignorance of where water really comes from. Sadly, out of FEAR many people will forfeit their ranches, farms and livelihoods believing they are out of water due to the drought. . .
Primary Water is in abundance and we MUST start looking down for water instead of up!
To Learn the WATER FACTS go to www.StopTheCrime.net to the Primary Water link which will also link to the Primary Water Institute – the evidence will provide you with the knowledge to combat the corporate media fear campaign. . . and spread this TRUTH to everyone you know, and demand your cities access the Primary Water to recharge the ground water basins that have been over pumped.

Demokrati, narsissisme og psykopati

 

Visste du at det tok ti tusen år å komme til det velferdssamfunnet vi har i dag, et velferdsamfunn vi har hatt i ca 60 år. Den sittende regjeringen gjør alt i sin makt for å ødelegge det som har tatt 10 000 år å bygge opp, dvs at de vil ha oss tilbake til den tiden da det kun var noen få samvittighetsløse individer som hadde makt, der livet til den vanlige mann og kvinne ikke betød noe som helst.
De vil ha oss tilbake til den tiden da Djenghis Khan og Cæsar regjerte, individer med samme mentalitet som Hitler og Stalin, der matrealismen er alfa og omega, mens mennesket ikke betyr noe ting, med unntak av billig arbeidskraft, eller enda mer realistisk, som ubetalte slaver. Komfort gir oss en skremmende korttidshukommelse og amputerer evnen til å se hva som faktisk skjer rett foran øynene våre.
Dette begynte lenge lenge lenge før regjeringa til Gro og den sittende regjeringen. De mørke kreftene som hadde makta i middelalderen og lenge før det forsvant ikke, de gikk bare i dekning og ventet på det rette øyeblikket slik at de kunne få håndtlangerne sine til å gjøre jobben for seg.
Men for å kunne forstå det så må man kunne historie, ikke den historien man lærer på skolen men den faktiske historien, dvs hvordan de som har hatt makta siden tidenes morgen forstår vår psyke ut til fingerspissene, mens de fleste av oss dessverre ikke forstår deres psyke og mentalitet.“De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker, og i deres fotspor finnes mange ødelagte liv. Du finner de bl.a. innenfor politikk og offentlig virksomhet.

Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.

De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

 

Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.

 

Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.

 

På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.

 

Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.

 

Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.” Les videre her: https://web.archive.org/web/20120222023832/http://www.abcnyheter.no/borger/borgermeninger/090702/psykopater-i-politikk-og-ledelse
Ved å lese bøkene jeg har linket til under her så vil man få full forståelse av hvorfor verden har vært så full av lidelse og hvordan vi kom hit vi er i dag, og hvor stor trusselen er for at vi skal falle tilbake til tidligere tider da diktatorer kjempet om makten og vi vanlige mennesker overhodet ikke betød noe som helst.
Bøkene gir oss løsninger og jeg overdriver ikke det minste når jeg sier at disse bøkene, hvis budskapet i dem blir spredd så kan det være med på å redde menneskeheten. https://www.amazon.com/Conquerors-Psychopaths-Alexander-Hitler-Corporation/dp/1946160326/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1550828752&sr=1-1&keywords=Kings%2C+Conquerors%2C+Psychopathshttps://www.adlibris.com/no/e-bok/kings-conquerors-psychopaths-9781946160386

“Psykopati og demokrati” – https://www.facebook.com/notes/ole-john-saga/psykopati-og-demokrati/2227851000606056/

 

Liberation of the people – the Pathology of power kan kjøpes her, pris 31 kr https://www.adlibris.com/no/bok/liberation-of-the-people—the-pathology-of-power-9780939019052

 

Liberation of the people – the Pathology of power kan leses gratis her: https://www.scribd.com/document/12522586/Liberation-of-the-People-Synopsis

ALLE MENNESKER SOM SØKER MAKT OG STORT ANSVAR MÅ TA EN PSYKOPAT TEST https://olehartattordet.blogg.no/1497994326_alle_mennesker_som_sker_makt_og_stort_ansvar_m_ta_en_psykopat_test.html

 

“Psykopatene kan ikke godta at livet utfolder seg naturlig. De liker ikke at det er rolig og fredelig, og de vil gjerne være de som bestemmer livsrytmen vår. Frø skal gro raskere, frukt og grønnsaker skal modne i en større hastighet enn naturlig er, og dyr skal hele tiden formere seg og vokse å bli store så fort som mulig slik at man kan profittere på dem.

Moderasjon er et ikke eksiterende konsept i psykopatenes sinn, for de mener at alt skal konsumeres i store kvanta og raskt. For dem så er den naturlige livssyklusen bortkastet tid og ødeleggende. Psykopatenes syn er at alle livsformer burde omgjøres til varer på den mest effektive mulige måten for å generere mest mulig profitt.

Effektivitet, inntekt og profitt er konsepter som de har introdusert for å måle og uttrykke selv verd. De fremstiller seg som helter og frelsere ved å love “bedre”, “billigere” og “mer” av alt ting, som gir dem mulighet til å utnytte mennesker, dyr, planter og alle jordens resurser.

Psykopatene forventer seg at vi skal leve enkle liv, at vi ikke skal tenke eller finne på noe nytt. Alt det vi trenger å gjøre er å jobbe hardt og konsumere til den store gullmedaljen. Jobber vi for psykopatene så vil det gjøre dem i stand til å betale for sine andre virksomheter.

Den samlede menneskeheten er hovedspillerene i dette profitt spillet og er de mest kritiske komponentene i psykopatenes effektivitets syklus, som krever maksimal uttelling ved å holde alle i et overlevelses modus som gjør de avhengige av psykopatenes jobber, varer og nye produkter som introduseres.” – https://olehartattordet.blogg.no/1519070616_en_verden_konstruert_av_psykopater.html

VILLE DU DREPT NABOEN DIN FOR Å REDDE KLIMAET? – https://olehartattordet.blogg.no/ville-du-drept-naboen-din-for-a-redde-klimaet.html

Politikere som misbruker demokratiet grovt støttes av udemokratiske journalister.

I årevis har politikerne mishandlet, plaget og terrorisert egen befolkning, fysisk, psykisk og økonomisk og så får de snowflake syndromet når folk sier i fra at nå er det nok.
“– Belastningen kan rett og slett bli så stor, både for enkeltpersoner og familien, at politikerne mister motivasjonen og trekker seg tilbake. Hver gang det skjer, taper både demokratiet og lokalsamfunnene våre, og undersøkelsen viser dessverre at det skjer altfor ofte, sier Authen.”
Hva slags journalisme er dette, det legges overhodet ikke ved noen dokumentasjon til utsagnet over her. Det er da like sannsynlig at demokratiet tjener på at slike individer trekker seg hvis de ikke har gjort noe nyttig for samfunnet. Det å få ytringer mot seg som man føler seg belastet av er ikke synonymt med at man er et positivt element for demokratiet.
Dette er rett og slett en artikkel der politikere og journalister går hand i hand for å knuse ytringsfriheten, der journalistene kun ser det hele i fra politikernes ståsted og ikke i fra de som er rammet av politikernes ugjerninger.

Når politikerne tar på seg offerrollen og journalistene støtter opp om det uten å se på hvorfor folk ytrer seg som de gjør, så handler det ikke om journalisme, da lar journalistene seg bruke som et verktøy av hårsåre politikere som rett ut sier at de ikke er interessert i å ta konsekvensene av sine handlinger. Det er et uttrykk som sier at: “den som er med på leken, den må tåle steken”, men det kan det se ut som om politikerne vil ha et frikort for.

Sissel Hell formulerer det hele meget godt her: Jeg mener ikke at nettroll ikke skal bli ansvarliggjort. Det burde endel usaklige selv fatte; skal de bli tatt på alvor, så bør de kunne legge fram budskapet noenlunde saklig. Men at folk er frustrerte nå, bør allikevel sittende politikere bare akseptere langt på vei.

“Makt og forakt, politikk og holdninger til politikere”https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202167890509748&type=3 og “Et norsk Argentina ? Et forord alle burde lese!!!”https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202796768031293&type=3
Flere av våre kjære folkevalgte har til og med vært med på folkemord: “Ødeleggelsen av Libya – et samlet storting ansvarlig.” https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10204458551814849&type=3
Hvis man ikke har evnen til å tenke balansert, så blir man dogmatisk, og da vil man helst kvele de stemmene som utfordrer ens dogmatisme, man er med andre ord ikke interessert i å bruke fornuft, logikk og dokumentasjon for å vise at man har sannheten på sin side, men bruker sensur som et våpen slik at kun de meningene som man selv oppfatter som riktige får lov til å sirkulere.
På den måten vil det aldri bli noe fremskritt, men stagnasjon, og det vil samvittighetsløse individer alltid benytte seg av for å komme i maktposisjoner, der det til slutt kun vil bli deres meninger og “sannheter” som vil være gjeldene.
Og alle som er for sensur er enten individer som forstår dette eller så er de naive hjelpere til oppbyggingen av neste diktatur. Man behøver ikke være professor i historie for å skjønne det, men har man skylappene på, da hjelper det ikke om man har all verdens professor titler heller.
<<De som er naive på venstresiden – og etter min mening er det utrolig mange av dem – jubler kanskje fordi det er en høyreorientert kanal som stenges. Men dette er ikke noe annet enn et omfattende angrep på ytringsfriheten. En tar ikke alle med en gang. Men tiden kommer også for alle andre som stiller spørsmål med de rådende fortellingene.>>
“De som er overrasket over det meldingen under forteller trenger den som en realitetsorientering. Meldingen forteller om en utvikling som jeg tror vil forsterke seg fremover. Alternativet er en global folkelig storm for å stoppe denne utviklingen. Det ser jeg ikke for meg. De som driver formidling av alternativ informasjon, slik som denne bloggen er uttrykk for, må forberede seg på økende restriksjoner og hindringer.
Mediekanalene i vesten er ikke frihetens fyrtårn men megafoner for den rådende makten , først og fremst finanskapitalen i en symbiose med krigsindustrien. Og de kanalene som informasjonen flyter gjennom, Google, Facebook osv. er en del av den samme organismen.
Vi befinner oss i en situasjon der medier og kapital i ulike former ikke lenger kan skilles i praksis fra hverandre. De er to sider av samme sak på samme måte som en mynt har to sider. Det betyr at de har felles interesser og alt som truer dem vil bli bekjempet.”
Når ironi treffer spikeren på hodet:
“See, we said it was hate speech, but this confused people because it wasn’t actually hateful. So I move that we immediately change the definition of hate speech to ‘speech you do not like.'”
After the motion passed, dictionaries quickly updated their definitions to read:
Hate speech – (noun) – speech you do not like or speech that offends you in any way // That guy said he disagrees with me. What awful hate speech!
At publishing time, the coalition had clarified that this definition does not apply to conservatives.”
“The best way to truly eradicate hate toward one another is to engage in open discussion, learn where our biases come from, and hopefully find a peaceful way to agree that we can disagree without abdicating our responsibility to compromised third-party sources.” https://www.stateofglobe.com/orwellian-hate-crime-database-to-be-set-up-for-thought-criminals-in-michigan/sample-post/activist-post/?fbclid=IwAR1DLeomJuwzGv0YtKgDbVpPvsNvQA3xrCNH8lobcgy4iJ9897axLg5pqsM
“The answer to bad speech is not censorship, the answer to bad speech is more speech. We have to exercise and spread the idea that critical thinking matters, now more than ever, given the fact that lies seem to be getting more popular.”
Edward Snowden
Del 1. Trolling – mobbing – hersketeknikker – Brikker i spillet – https://www.youtube.com/watch?v=ncGJVx_wzvA
Del 2. Tankefeil & propaganda – Brikker i spillet – https://www.youtube.com/watch?v=stGr8RiDPLY
Og når det gjelder de som promoterer innskrenkingen av ytringsfriheten, så har jeg en ting å si om det, og det er at veien til helvete er brolagt med nyttige idioter som tilrettelegger psykopatenes våte drømmer. Og dette kan visualiseres så det vil være umulig å ikke forstå ved å se denne filmen, som du blant annet kan finne på Netflix https://www.youtube.com/watch?v=Uia6y9SRsj4
Dette er altså samfunnet disse promoterer.

Respekt for titler eller gjerninger?

 

Gjennom tusenvis av år har menneskene blitt kuet av samvittighetsløse individer, og etter så mange år så har underdanigheten satt seg i genene, de fleste tenker ikke en gang etter når de er høflige mot politikere, konger, generaler etc. det bare skjer automatisk at vi bukker og neier for dem enda det er de som alltid har vært undertrykkerne og det er de som også piner og plyndrer oss i dag, forskjellen er bare at de gjør det på en sleipere måte enn tidligere.
Avhengighet til narkotika og alkohol ligger latent i genene hos en del av oss, men vi kan gjennom viljestyrke og trening vinne over genenes innvirkning. Mange tidligere alkoholikere og stoffmisbrukere har vunnet den kampen, de har kjempet tappert og nådd målet.
Er det ikke nå på tide å kjempe i mot den nedarvede underdanigheten for såkalte myndighetspersoner som aldri skulle hatt noen myndighet over oss ? Det må da være minst like viktig som kampen mot alkohol og narkotika. Og de som er hardt angrepet av denne underdanigheten er lett å kjenne igjen, de har et “syndrom” som jeg kaller for Prinsesse på erta syndromet, individer som i tillegg også har aversjoner mot at en spade blir kalt for en spade, og det kommer særlig til utrykk når man ikke viser de som disse anser som myndighetspersoner respekt.
En politiker som er ansvarlig for massemord, skal man i følge slike individer ikke kalle massemorder selv om vedkommende er det. Politikere som bruker brent jords taktikk som nazistene og mange før dem har brukt, skal man heller ikke sammenligne deres strategier med, enda det er akkurat brent jords taktikk de bruker, bare på en mer sofistikert måte.
Alt skal pakkes inn med bomull for at vi ikke skal fornærme overgriperne, det er viktigere å være høflig mot dem enn det er å påpeke hva de faktisk holder på med, det er det disse genetiske robotstyrte individene forlanger, de er bare ikke klar over det selv, fordi de er i fornektelsens klamme grep akkurat som en alkoholiker og en narkoman er det før de har fått gifta ut av kroppen.
Når en løgn presenteres på en behagelig måte og er mer akseptert enn sannheten fordi den i de fleste tilfeller er ubehagelig, da er det noe som er riv ruskende galt. Vi har gjennom årtusener blitt oppdratt til å respektere titler, uansett hva slags grusomheter de som innehar disse titlene har utført. Med andre ord så har titlene rettferdiggjort deres gjerninger. Hvis ikke det er sinnsykt, så har ordet sinnsykt mistet sin betydning.