Appen for dem som er tette i pappen?

“Å ta hensyn til hverandre er ikke det samme som å overvåke hverandre”

Teksten under her er skrevet av Andreas Fagerli:

<<Jeg ser at mange av mine venner, bekjente og familie deler og oppfordrer til bruk av Statens applikasjon “Smittestopp.” Jeg forstår at dere som deler dette er velmenende folk, som ønsker at situasjonen vi befinner oss i skal gå over raskest mulig og at vi alle skal bidra i det dugnadsprosjektet de fleste av oss tar del i. Jeg, som de aller fleste, støtter dugnadsånden og har vært isolert hjemme med hjemmekontor nå i 5 uker og kun gått i butikken for å handle en gang i uka.

Det er sjeldent jeg deler noe på sosiale medier og hvertfall ikke av politisk art, men nå er det så mange som ikke har fått med seg at vi er i ferd med å ta et stort steg i feil retning vekk fra demokratiet, at jeg ønsker å dele noen tanker.

Etter 15 år som sosialantropolog og forretningsmann i IT-verden, internasjonalt på 5 kontinenter, har jeg studert og opplevd totalitære regimer og frie demokratier på nært hold.

De klassiske mesterverkene Brave New World og 1984, begynner begge med katastrofale kriger, hvor befolkningen etterpå ikke lenger vil ha frihet, eller i det hele tatt bryr seg om den. De gir friheten villig bort i bytte mot “sikkerhet”. Vi har nå faktisk kommet så langt som George Orwell advarte oss om for over 70 år siden i sin bok 1984.

“Big Brother is watching you “

 

Teksten fortsetter under bildet

Jeg ser at argumentasjonen til de som ønsker at vi alle skal laste ned applikasjonen, og å la Staten se bortifra personvern og overvåke oss alle, mener at vi uansett er overvåket av aktører som Facebook, Apple, Microsoft, DNB, Telenor, Schibsted og uendelig mange andre. Vi har allerede gitt fra oss friheten til å være anonyme og at ingen skal vite noe om oss, så hva har det å si om Staten også nå har gitt seg selv denne rettigheten?

Den enorme forskjellen folk da glemmer, er at alle disse aktørene ikke er Staten, men private aktører. Den filosofiske debatten handler her om rettssikkerhet. Det er ikke et problem at man innhenter data om brukerne av denne applikasjonen på kort sikt, for å spore smitte og å håpe at det redder liv, problemet er at når stater får tilgang på denne type teknologi for overvåking, blir det aldri brukt bare kortsiktig. Vi så dette med innføringen av USA Patriot Act etter 11 september, hvor man nå snart 20 år etter, fortsatt misbruker de utallige kortsiktige rettighetene Staten tilegnet seg selv.

“We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it. Power is not a means; it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship. The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is power. Now you begin to understand me.”

― George Orwell, 1984

Så argumenterer mange videre, “men jeg har jo ingenting å skjule, for jeg gjør jo ikke noe galt”. Poenget er at dette er et klart steg i feil retning i tap av en grunnleggende demokratisk rettighet, rettssikkerheten. Vi bør alle være varsomme rundt hvordan vi oppfordrer hverandre til å gi vekk rettigheter på noen få minutter, som forfedrene våre brukte hundrevis av år på å kjempe for!

Andre argumenterer med at dette ikke er farlig, så lenge vi har et demokrati. Norge er ikke et totalitært regime som undertrykker og kontrollerer befolkningen sin. Staten har jo tross alt ikke tvunget noen til å laste ned applikasjonen og at dette er noe vi gjør frivillig for dugnaden og for å redde liv.
Ja det er “frivillig”, men jeg vet ikke hva som er verst, at noen befolkninger blir tvunget til det, som i Kina og Polen, eller som i vårt eget Norge, hvor vi oppfordrer hverandre til at det er en dugnad og at det sosialt uansvarlig å ikke være med på laget. Angiveri har allerede blitt en del av korona-kulturen.

Det er klart at den norske stat i 2020 ikke er like ille som totalitære stater fra fortiden eller rundt omkring i verden i dag. Det er nettopp det som er hele poenget her. Hvis vi begynner å fjerne de grunnleggende demokratiske rettighetene som rettssikkerhet, så tar vi et langt steg i retning mot å bli nettopp mer totalitære. Dette er en trend i tiden, hvor sentrale demokratiske ideer er under angrep. Rettssikkerhet og ytringsfrihet. Sikkerhet og frihet. Det aller mest grunnleggende for oss alle.

Dette er uendelig mer viktig enn en debatt rundt politikk eller politisk tilhørighet. Dette er en filosofisk debatt om grunnleggende demokratiske rettigheter som vi ikke har råd til å miste eller forhandle om. Dette gjelder oss alle!
USA Patriot Act er bare ett av mange gode eksempler på hvordan en stat ikke frivillig vil gi fra seg rettighetene de har gitt seg selv og det er naivt å tro at dette vil være første gangen vi ser et unntak på regelen.

“If people really think that a government which can order us all to stay in our homes, and put the police on the streets to enforce this isn’t one which has moved way beyond the proper powers of a government in a free society, then I´m afraid their lost to me. ” –Peter Hitchens

Det var aldri en debatt eller avstemning om hvordan vi skulle lokke ned samfunnet totalt på grunn av denne pandemien. Det er mange meninger om dette i det hele tatt var det korrekte å gjøre og at tapene av liv, i neste omgang av en ruinert økomoni, vil kunne være større en av pandemien i seg selv. Her fikk vi aldri noe valg, men når det gjelder å ruinere demokratiet har vi et valg.

Jeg stemmer for demokratiet og friheten!>> Andreas Fagerli

 

En app som var ment å være en smittevarsel har blitt en app som ødelegger økonomien, som stopper opp transporten, som igjen gjør at butikker blir tomme for matvarer og andre varer. Snakk om inkompetanse på høyeste nivå. “For å hindre kollaps i dagligvarebransjen, ble det gjort unntak fra oppfordringen for arbeidere i matproduksjon og supermarkedenes matlagere fra og med mandag denne uken. I stedet kan de teste seg daglig.” https://www.aftenposten.no/verden/i/x401XV/britene-sliter-med-plingdemi-naa-sletter-flere-smittesporingsappen-f?fbclid=IwAR2hIvZplEFYSdYsKEtLJJnUkGlT8N6prwju_kSP01zcRAncjvzMnKqgqEs

 

“Argumentet om at du ikke har noe å frykte hvis du ikke har noe å skjule må omskrives: Hvis du ikke har noe å skjule, og uskyldige aldri blir dømt, og all informasjon som lagres er korrekt, og hvis dataene bare hentes ut i samsvar med gjeldende retningslinjer og føringer, og hvis ingen av dem som har tilgang på dataene – med eller uten overlegg – lekker dem videre til utenforstående og hvis datasystemene ikke feiler og er fullgodt sikret, slik at ingen klarer å bryte seg inn i dem, og hvis myndighetene holder seg innenfor de lover og forskrifter som er etablert  og ikke faller for fristelsen til å bruke sine utvidede fullmakter til andre formål, har du kansje intet å frykte.” https://olehartattordet.blogg.no/1433028014_terrorindustrien__kri.html

 

“2. Teknologi reduserer risiko, men er selv opphav til nye farer: Hoved eksempelet er miljøproblemene. Vi bruker i dag teknologi som innenfor en kort tidshorisont gjør livet enklere, bedre og mindre farefullt, men som på lengre sikt kan undergrave naturen og samfunnet.
Et annet eksempel er dataregistre. De kan kan redusere farene for feilbehandling, tap og svindel og gi økt rettferdighet i forvaltningen. Samtidig gir de også overvåknings- og kontrollmuligheter som tidligere politistater bare kunne drømme om.

7. Vi har mer utdanning, men mindre kritisk sans og sosialt ansvar:Utdanningsparadokset er i en viss forstand en parallell til kunnskapsparadokset. Vi har mer kunnskap, men mindre klokskap. Utdanningen er spesialisert og instrumentell, og gir et dårligere grunnlag for helhetlig og dyptgående forståelse. Dette gir dårlig vilkår for politisk aktivitet og deltakelse i samfunnsdebatten.
Mangelen på helhetsforståelse fremmer dessuten en problemforståelse der man primært leter etter tekniske løsninger. Betydningen av sosiale forhold og samfunnsansvar kommer i bakgrunnen.” https://olehartattordet.blogg.no/1518816036_vi_har_mer_kunnskap_men_mindre_klokskap.html

 

 

“Sterk advarsel mot smitteappen! Man behøver ikke være lege, forsker, advokat, dommer eller høyt utdannet på noe som helst måte for å forstå at mikrobølge stråling eller annen stråling er svært ille for helsa vår. All denne strålingen konstant fra telefonen vil ikke bare tappe batteriet raskt for strøm, men vil også skape elektrostress i kroppene våres. Denne type stress stjeler energi fra vårt immunforsvar som vil gi oss mindre motstandskraft mot bakterier og virus , også Coronaviruset… EU advarer nå også mot helseskadelig stråling.” Se gjerne mer https://elektrostress.wordpress.com/2020/04/19/sterk-advarsel-mot-smitteappen/

 

“Masseovervåking av landets borgere fremstilles som absolutt nødvendig for å hindre spionasje, sabotasje og terroranslag. De konkrete effektene er likevel svært generelt beskrevet, og ikke sannsynliggjort på noen overbevisende måte. Som en sentral politiker sa til meg: «Dette systemet vil ikke fange de store fiskene, ikke de små fiskene, bare de dumme fiskene».” https://www.dagbladet.no/kultur/slik-kvitter-vi-oss-med-frihetene/72399089?fbclid=IwAR1wA6Jg2zXnW_pRaBqHRIIt6HylzORKEJAYfeAqiam5FZ7UZXminF6AA9A

 

 

“Bluetooth har blitt en sentral del i arbeidet med å bekjempe koronaviruset, fordi smittesporing ved hjelp av smarttelefoner har blitt omfavnet av myndigheter verden over.
 
Standarden for trådløs overføring av data ble utviklet av Jaap Haartsen og Sven Mattisson på 1990-tallet da de jobbet hos svenske Ericsson. Haartsen ble i 2015 innlemmet i amerikanske National Inventors Hall of Fame for sitt arbeid med Bluetooth.
 
I et intervju med det nederlandske IT-magasinet Computable, sier Haartsen at Bluetooth ikke er nøyaktig nok for kontaktsporing i dag. Rekkevidden til signalene, som i dagens versjon av Bluetooth varierer mellom en og tjue meter, gir nemlig ikke tilstrekkelig bekreftelse på avstandene mellom ulike enheter.
 

 

Shozona Zuboff on surveillance capitalism VPRO documentary https://www.youtube.com/watch?v=hIXhnWUmMvw

 

Stopp calling it contact tracing! https://www.youtube.com/watch?v=0IDURYmdGeg&feature=emb_title&fbclid=IwAR1h3CucVrwM07IqOyuB8J3e78ylcCRD70xfd53o6U7MmpZH_3DDIy8Fvxs

 

“The EBV genome in latently infected lymphoid cells offers an opportunity to follow effects on the transcriptional and translational product clearly distinguishable from those of the host cell genome. Exposure of Akata cells, a human lymphoid cell line latently infected by the EBV genome, to a 50 Hz EMF resulted in an increased number of cells expressing the virus early antigens. This finding provides additional evidence that DNA can be modulated by a magnetic field.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9276003/?fbclid=IwAR19w22W3_-w8j2dEamXvzpC4bqef29lYFMT5HdufBO6tH9Fego9hHtrPt8

 

Denne såkalte innsikten Faktisk.no her leverer ligner mer på et bestillingsverk fra mobilindustrien, der Faktisk.no har latt være å stille en hel rekke relevante og viktige spørsmål rundt mobilindustrien og 5G. https://olehartattordet.blogg.no/faktisk-no-og-5g-et-bestillingsverk-fra-mobilindustrien.html

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Faktisk.no og 5g, et bestillingsverk fra mobilindustrien? https://olehartattordet.blogg.no/faktisk-no-og-5g-et-bestillingsverk-fra-mobilindustrien.html

“Veien til helvete er brolagt med gode forsetter. Sjelden har dette ordtaket vært mer aktuelt. For ikke lenge siden advarte flere rettighetsgrupper mot at verden risikerer å gå som søvngjengere inn i det totale overvåkingssamfunnet.

Reuters omtaler det her. I en tidligere artikkel har vi vist til at Apple og Google forbereder en sporingsapp som skal kartlegge nettverket til folk, angivelig for å spore smittekilder. Og så kommer sannelig regjeringa Solberg, som åpenbart nyter å administrere en unntakstilstand, med appen Smittestopp.

Den er angivelig frivillig og den er angivelig tidsbegrenset. Men siden ledende personligheter i samfunnet snakker om at koronatiltakene må fortsette et år, minst, kan man spørre seg hva midlertidig vil bety i praksis. Datatilsynet, som under Georg Apenes var et fyrtårn for personvern, har tydeligvis kapitulert og kommer med en svært slapp uttalelse.

Foreløpig er det lite motstand mot Smittestopp. Frykt er et svært godt virkemiddel til å overtale folk. Men igjen var det dette med de gode forsettene og veien til helvete, da.

Fra sitt eksil i Russland advarer varsleren Edward Snowden om at regjeringers midlertidige overvåkingstiltak som blir begrunnet med koronakrisa vil bli langvarige. Han sier i et intervju med Vice at «regjeringer bruker koronaviruset til å bygge en undertrykkingsarkitektur.»

I Kina har man gått svært langt i denne typen overvåking og innført et såkalt «trafikklyssystem» som deler folk i tre grupper utfra data på telefonene deres, rødt, gult og grønt. Israels antiterrorbyrå har innført sporingsapp allerede og Singapore har sin TraceTogether app. Dette kommer fort, det kommer massivt og det kommer praktisk talt uten at motforestillingene blir tatt på alvor. Som vi skrev i kommentaren til sporingsappen fra Apple og Google:

Appen fra Google og Apple vil sannsynligvis bli tatt i mot med glede av de fleste, av lett forståelige grunner, og den vil være enda et skritt nedover den sklia som fører oss inn i det totalitære samfunnet. Det neste blir antakelig at du må ha installert appen for å få adgang ulike steder, eller at du må la politiet laste den ned ved tilfeldige kontroller. Brave New World – here we come!”  https://steigan.no/2020/04/vi-gar-som-sovngjengere-inn-i-overvakingssamfunnet/?fbclid=IwAR0iaf8F2zlaMEbGoUWHNvH4UDzlCSGRtEm-zXZPj9Z_XPuuFIJAozdIBAI

 

“Apple og Google kunngjorde tirsdag 2. september 2020 at framtidige versjoner av iOS- og Android-operativsystemene vil omfatte selskapenes varslingssystem Covid-19 som tidligere krevde at brukerne skulle installere en app. Systemet kalles “Exposure Notifications Express,” og bruker Bluetooth–teknologi til å varsle dersom en bruker kommer i nærheten av en som er registrert som smittet av covid-19. Dette varsler blant annet appleinsider.com og Forbes.

For Apples del er det den nye versjonen av operativsystemet kalt iOS 13.7 som vil ha kontaktsporing som en integrert del. Apple og Google har tidligere utviklet en programvare, en app, som er sendt ut til brukerne, men ikke aktivert. Det omtalte vi her: Google og Apple har lagt sporingsapp på alle smarttelefoner Dette fikk den såkalte «faktasjekkeren» Faktisk.no til å rykke ut med et langt og omstendelig – og ikke helt overbevisende dementi her.

Poenget deres er å benekte at sporingsappen vil kunne bli slått på uten at brukerne ber om det. De kontaktet steigan.no og vi spurte om de kunne garantere oss og våre lesere at det ikke ville skje. Det fikk vi ikke noe svar på. Nå har Apple og Google løst dette og dementiet fra Faktisk blir stående igjen som enda et dumt monument over den ikke-journalistikken de driver, der gravejournalistikk er erstattet med apologi (forsvarstale) for de store og mektige.

I en felleserklæring skriver Apple og Google: «As the next step in our work with public health authorities on Exposure Notifications, we are making it easier and faster for them to use the Exposure Notifications System without the need for them to build and maintain an app,» Hvor mye blir det igjen av brukernes frie valg hvis kontaktsporing er innebygd i operativsystemet? Kanskje redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk kan forklare oss det?” https://steigan.no/2020/09/apple-og-google-legger-kontaktsporing-rett-inn-i-operativsystemet/?fbclid=IwAR33sXo-54z5Rht2DTmOZDqhSwYEJcIPHx48tdnwDLMgnvGEd9ymPbZRbJ8

 

“Nå har appen blitt brukt ett døgn, og her er hva Dagbladet fant den samlet opp av opplysninger om brukeren:

 • I løpet av fem timer ble det lagret over 1000 registreringer av hvor telefonen befinner seg.
 • Telefonnummeret ditt lagres.
 • En ID som genereres for din telefon blir registrert.
 • Geo-lokasjon – hvor du er i form av lengdegrad, breddegrad, høyde over havet.
 • Når du forflytter deg – det registreres hvor du er mellom hvert tiende og tjuende sekund.
 • Andre enheter med bluetooth som befinner seg i nærheten av deg blir registrert, såframt enheten har appen installert og bluetooth aktivert. Informasjonen lagres, i motsetning til hyppige GPS-registreringer, med flere minutters mellomrom og er trolig ment som supplement til geo-registreringen. Informasjonen vil særlig være nyttig i bygg med dårlig GPS-nøyaktighet.
 • Hvilken type telefon du har, med detaljert informasjon om blant annet operativsystem – trolig først og fremst for å kunne undersøke om enkelte modeller opplever særlige problemer– Jeg er bekymret, og har flere i IT-bransjen med meg på det. Det er ingen debatt, men utelukkende bekymring både i det tekniske miljøet og personvernmiljøet. Jeg har aldri før opplevd en så unison bekymring i begge fagmiljøene, sier  personvern-ekspert, CTO i selskapet Bouvet og forfatter av boka «Lær Kidsa Koding», Simen Sommerfeldt til Dagbladet.”  https://dagfallet.com/2020/04/16/folkehelseinstituttet-med-falsk-reklame-for-sin-nye-smittesporings-app/fbclid=IwAR3OxntJiW6gxMHZ1ozei4tyC2aDqFgSrDhO_D8EMYOknrcGRogfA-HW8PE

 

“I disse dager rulles det ut en app som er en del av det som beskrives som «et system for digital og automatisert sporing av nærkontakter til personer som er smittet av koronaviruset, og til å informere de personene som har vært i nærkontakt». Tanken er i og for seg hverken dum, eller uforståelig.

Jeg som flere andre som jobber med datasikkerhet, er derimot relativt skeptiske til hvordan dette kommer til å fungere i praksis.  Appen er utviklet av Simula Research Laboratory som beskriver funksjonaliteten slik på sine egne sider: «Når appen er installert vil den samle data ved hjelp av GPS og Bluetooth som finnes i alle smarttelefoner. Dataene blir så kryptert og lagres i en egen, sikker skyløsning. Dersom en bruker blir konstatert smittet med viruset, vil det være mulig å spore de telefonene som har vært i nærkontakt med den smittedes de siste 14 dagene. Det sendes ut beskjed til de berørte telefonene fra helsemyndighetene, slik at eierne kan ta de nødvendige forholdsregler. Det er kun de som har valgt å laste ned appen som får varsel.
Dersom en bruker blir konstatert smittet med viruset, vil det være mulig å spore de telefonene som har vært i nærkontakt med den smittedes de siste 14 dagene. Det sendes ut beskjed til de berørte telefonene fra helsemyndighetene, slik at eierne kan ta de nødvendige forholdsregler. Det er kun de som har valgt å laste ned appen som får varsel.»

​Så hvorfor er jeg skeptisk?

 • Det har kommet svært lite informasjon fra myndighetene om:
  • Hva som deles og lagres
  • Hvordan dette lagres
  • Hvordan det som lagres er kryptert mellom mobil og sky
  • Hvordan det som lagres er beskyttet mot datatyveri.
  • Hvilke data anonymiseres, eller pseudonymiseres.
 • I flere andre land har man bevisst unngått å lagre data sentralt, i Norge har man valgt en løsning der dette gjøres, uten at man har klart å rettferdiggjøre dette valget på en tilfredsstillende måte. At det gjør jobben for Simula enklere, er ikke et argument i seg selv. Av og til kan det være smart å følge med på hva kloke hoder verden over faktisk kommer fram til.
 • I flere andre land har man valgt å ha en åpen kildekode, som er tilgjengelig for offentligheten. I Norge har man valgt å ikke gjøre dette. Fordelen ved en åpen kildekode er at folk som faktisk har peiling på sikkerhet, kan bidra til å gjøre systemet atskillig sikrere, enn det et mindre utvikler-team kan klare. En annen fordel er at ved en åpen kildekode, vil det være klart hvilke data som lagres, på hvilken måte de håndteres og så videre.
 • Sikkerhetshistorikken til offentlige norske systemer generelt og kanskje helsesystemer spesielt, er vel ikke akkurat noe å henge i juletreet. Det har vært mer enn nok av kriser, episoder og hendelser i systemer og applikasjoner som har blitt utviklet i bedagelig tempo. Her blir vi altså bedt om å stole på noe som har blitt utviklet i hui og hast og der det meste holdes hemmelig.
 • Både FHI og Simula Research Laboratory henviser I artikler til bransjestandarder og bruk av eksterne testkonsulenter, uten at det påpekes hvilke bransjestandarder det er snakk om, eller hvilken type tester som utføres, eller som har blitt utført. Det å foreta en skikkelig sikkerhetsgjennomgang av et system på denne størrelsen kan ta månedsvis

For at jeg skal bli mindre skeptisk til dette tiltaket, må myndighetene på banen og begynne å besvare helt legitime spørsmål. Spørsmål som stilles av mennesker som vet hva de snakker om, være seg spørsmål som gjelder datatekniske spørsmål knyttet til sikkerhet, eller personvernspørsmål. Joda, det finnes argumenter både for og imot åpen kildekode. Det er helt riktig at en åpen kildekode gir slemminger en mulighet til å få et forsprang, samtidig er har vi mange dyktige sikkerhetsfolk i Norge som mer enn gjerne blir med på en dugnad. Mitt problem er at i denne sammenhengen blir befolkningen spurt om å gå med på en overvåkning vi ikke kjenner omfanget av, med metoder man ikke ønsker å avsløre, og det uten at det gis plausible bevis for at personvern og datasikkerhet faktisk er ivaretatt.” https://www.dignatio.no/blog/derfor-er-jeg-skeptisk-til-smittestopp-appen?fbclid=IwAR2ba-xZFZ3C2GH2JtRpMFhU5t_Yuf1vhCg1dx97h-Om43-yGuY4iN7laPo

 

“Folkehelseinstituttets smittesporingsapp lanseres i dag. Hvorvidt den ivaretar personvernet vårt, kan selv ikke teknologiekspertene svare sikkert på.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/04/16/195670990/dette-er-en-type-overvakning-vi-normaltikkeonskerossfbclid=IwAR2tXGfxMGTLrTihd6TC1ElScQ29_IN206_VVPvK6M20eNtwZ6jPrUwEO04
 

“En av verdens fremste sikkerhetseksperter mener den norske smittesporingsappen er totalt nytteløs. – Kutt ut denne fullstendig meningsløse appen, sier Bruce Schneier til DN.” https://www.dn.no/teknologi/koronaviruset/regjeringen/smittevern/verdenskjent-sikkerhetsekspert-slaktermeningslosnorsksmitteapp/21793535fbclid=IwAR3ISo9_taJj8sYVS5IGXoxFBXyWabbkvLACZDYM188TIkgmFOW6qqrIk


“Stortingsrepresentantene Solveig Schytz (V) og Åshild Bruun-Gundersen (Frp) kommer ikke til å laste ned Smittestopp-appen.

Schytz, som er regjeringspartiet Venstres justispolitiske talsperson, er kritisk til arbeidet med smittesporingsappen. Hun mener at appen burde ha hatt en åpen kildekode, slik at sikkerhetsmiljøer kontinuerlig kan bidra til å tette hull og øke datasikkerheten.

– Jeg forventer at man kontinuerlig fortsetter å forbedre personvernet og sikkerheten i appen. Ved behandling av dataene den samler inn, må det vurderes om kildekoden kan åpnes på et senere tidspunkt, og når og hvordan vi kan ta i bruk europeiske standarder og andre internasjonale løsninger som straks er klare, sier hun.” https://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/politikere-nekter-%C3%A5-lastenedsmittestoppappen%E2%80%93jegerlivredd/arBB12JvTcfbclid=IwAR3mpH5ipvBxTUs5un6cUBPXQmEyOKH8-OOI_pxIfGT0zceDCa5qFu5QC-4

“Jeg er glad for at vi har hatt en diskusjon om personvern. Jeg er glad for at folk diskuterer hvorvidt det kan være verdt å ofre noe personvern til gode for en større sak. Jeg er ikke ute etter å rakke ned noens innsats, eller å gå til angrep på dugnadsviljen. Men jeg er skuffet over at vi ikke snakker om hvorvidt den foreslåtte løsningen faktisk vil virke som lovet.
 
Det hadde vært behagelig hvis alt man trengte for å stanse en pandemi, var å laste ned en app. Men for at Smittestopp-appen skal fungere som lovet, er det mye som må klaffe.
 
– Vi kan alle være med på å stoppe smittespredning og redde liv. Hvis mange laster ned appen Smittestopp, kan vi åpne samfunnet mer opp og få friheten vår tilbake, sa statsminister Erna Solberg da appen ble lansert.
 
«Personvern trumfer ikke alt. Det må veies opp mot liv og helse», skriver Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda. «Smittevernappen har problematiske sider. Alternativet er trolig verre», skriver Adele Mestad og Alf Butenschøn Skre ved Norges institusjon for menneskerettigheter.
 
I debatten der man har avveiet personvern mot smittebegrensning, har vi imidlertid hoppet over spørsmålet om hvorvidt Smittestopp-appen faktisk virker. Med det vi vet så langt, er det vanskelig å vite hvilket scenario som er mest sannsynlig:
 
Appen begrenser smitte.
 
Appen begrenser ikke smitte på kort sikt, men datainnsamlingen er nyttig for forskning og tiltak på sikt.
 
Appen gir i hovedsak falske positive, som kan bidra til unødige bekymringer og unødvendig testing.
 
Appen gir en falsk trygghet, som gjør at folk slapper mer av og at smitten heller øker.
 
En viktig forutsetning for at appen skal kunne begrense smitte, er nemlig at mange nok bruker den. Fredag kveld hadde 24 prosent av Norges befolkning over 16 år lastet ned appen, ifølge Bent Høie.
 
Men det holder ikke at folk laster den ned, de må få aktivert den på riktig vis. Utviklerne av appen anslår at rundt 60 prosent må ta i bruk appen for at den skal bli effektiv.
 
Det er mye som skal klaffe for at dette skal skje:
 
De som kan ta i bruk appen, må ha en smarttelefon.
 
De må få med seg at appen finnes og hva den heter.
De må få lyst til å laste den ned.
 
De må klare å installere appen. Tall fra Kantars Interbuss-undersøkelse i første kvartal i år indikerer at det fortsatt er 1 av 10 som ikke bruker apper på mobiltelefonen, og dobbelt så mange blant de over 60 år. På julaften var det kanskje et barnebarn som kunne hjelpe til. Eller en ansatt i butikken bisto med å installere Facebook. Med sosial distansering blir dette mindre sannsynlig (vi vil helst ikke ta på andres smarttelefoner).
 
De må gi appen tilgang til både lokasjon, Bluetooth og varslinger. På grunn av apper som har misbrukt data, prøver smarttelefonene å få folk til å dele mindre data. Derfor er det lett å trykke feil. Gjør du det, må du grave deg langt ned i telefonens innstillinger, og appen gir ikke tydelige feilmeldinger.
 
Som en indikasjon på hvor vant folk flest er med mer avansert bruk, så er det kun 76 prosent som oppgir til Kantar at de noensinne har brukt telefonen til å betale for varer eller tjenester.
 
De må klare å registrere seg med telefonnummer slik at de kan bli varslet. Steget der man bekrefternummeret sitt, er lite brukervennlig og har det mystiske domenet b2clogin.com. Det er ikke rart hvis folk lurer på om det er spam eller phishing når bekreftelseskoden i tillegg kommer fra SmsVerify. Det er også problemer med den universelle utformingen, som gjør det vanskeligere for eldre, svaksynte og blinde å bruke appen, forteller NRK.
 
De må skrolle seg gjennom hele personvernerklæringen, ikke bli bekymret over at den er så lang, før de finner knappen helt nederst som lar dem gå videre.
 
Du må ha en smarttelefon som har bra nok batterikapasitet til at den som et minimum kan ha GPS i bakgrunnen hele tiden, og i tillegg vil appen helst ha Bluetooth også. Da må folk lade telefonen ekstra mye under pandemien, eller huske å skru på GPS og Bluetooth hver gang de ikke er hjemme.
 
For å ta et forenklet serviett-regnestykke: 94 prosent har smarttelefon, ifølge Kantar. La oss si at 90 prosent får høre om appen, og at 90 prosent av disse ønsker å laste ned appen. Så ser vi for oss at kun 5 prosent faller av på de øvrige stegene over. Da kan vi nå rundt 60 prosent som har en fungerende app installert. Hvis 80 prosent av befolkningen får høre om appen, 80 prosent har lyst til å laste den ned, og 10 prosent faller av på hver av de øvrige stegene, lander vi på rundt en tredjedel.
 
Seiler appen under falskt flagg?
Hvis langt færre laster den ned, kan dataene likevel brukes til forskning, som er det Folkehelseinstituttet fremhever. Det kan selvsagt være til gode for oss alle, men i så fall seiler appen under falskt flagg. Da skulle den hatt navnet Smitteforskning, ikke Smittestopp, og Solberg skulle brukt andre ord under lanseringen.” https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/K3mxry/korona-kan-ikke-bekjempes-gjennomukritiskteknologioptimismeidaaalenfbclid=IwAR1azYN_C5shWzC5_P9RWxrduv4t0mib16d2OWgDRR1Un3i_vnIOVH6eviE

 

“Den ideelle organisasjonen Norwegian UNIX user group (NUUG) står bak klagen, som er sendt til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA), skriver Digi.no.

Mange aktører kunne konkurrert om å få utvikle appen, mener NUUG.

– FHI kan ikke bare tildele en kontrakt på 45 millioner kroner til hvem de vil uten å kjøre en konkurranse. De burde heller stimulert til økonomisk aktivitet i markedet i denne ekstraordinære situasjonen. Å droppe hele anbudsprosessen er alvorlig, sier advokat Kirill Miazine.” https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/awQVzA/fhis-smitteapp-klages-inn-for-brudd-paa-konkurranseregler

 

“Nå har eksperter innen personvern-teknologi og kryptografi fra hele verden gått sammen om et opprop mot inngripende smittesporingssystemer som rulles ut i flere land.
Over 280 eksperter fra sentrale forskningsmiljøer innen feltet i 26 land har signert.
– Vi er bekymret for at noen av «løsningene» for krisen kan muliggjøre et omfang av overvåking av samfunnet som man aldri før har sett, skriver de i oppropet.
Spesielt trekkes det fram at det er store utfordringer knyttet til innsamling av posisjonene til brukerne (GPS) til store sentrale lagre. Slik FHI og Simula har valgt å gjøre for appen Smittestopp i Norge.” https://www.nrk.no/norge/hundrevis-av-it-eksperter-fra-hele-verden-ut-mot-sporingsapper-som-norske-smittestopp-1.14988352?fbclid=IwAR33MuV8yR8VFaXUN7A_R4tP-mAzOzgTEO2oVECSpIJtvLj8UT5x4BIFOJo

 

“Mens den amerikanske kongressen nå endelig vil ta grep mot teknologigigantenes monopolsituasjon så vil den norske regjeringen styrke de samme monopolene internasjonalt. Muligheten til å kreve innsyn i kildekode for å ivareta viktige samfunnshensyn er med andre ord noe vi ikke har råd til å forhandle vekk.”
https://www.digi.no/artikler/debatt-regjeringen-forhandler-vekk-demokrati-pa-kunnskapslost-grunnlag/498737?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

 

0 kommentarer

Siste innlegg