En særdeles god beskrivelse av tankefeilen i Covid 19 politikken som støttets opp av media

 

“Vanligvis utprøver vi våre prinsipper på kjennsgjerningene. Når kjennsgjerningene har talt sitt tydelige språk kan vi beholde eller forandre våre prinsipper. Men om man starter med prinsippene som utgangspunkt (a priori) og bruker dem som  grunnlag for å godta eller avvise kjennsgjerninger, går man omvendte veien. Da skjer den tankefeilen vi kaller påstander, a priori.

<<Vi trenger ikke å se i kikkerten Deres, Galilei. Vi vet at det ikke kan finnes mer enn syv himmellegemer.>>

Vi trenger noen prinsipper, ellers vil vi ikke engang oppdage en kjennsgjerning. Tankefeilen skyldes at prinsippene tilskrives for stor makt, slik at de ikke korrigeres  i takt med nye observasjoner. Tankefeilen tar parti for en ubegrunnet teori og avviser dermed forhold som er viktige for en rett forståelse av saken.

Slike som bruker påstander a priori, har ofte ikke særlig bakkekontakt i noe fall. Tankefeilen er en kost som feier alle forvirrende kjensgjerninger under teppet av fordommer. Kosten er et uunnværlig husholdningsredskap for dem som er fast bestemt  på å holde sitt mentale inventar fritt for støv fra den virkelige verden.

På kostens håndtak og i brukerens hode står det inngravert : <<Jeg har bestemt meg. Kom ikke med forvirrende kjennsgjerninger!>>

Det er ingen grunn til å la seg imponere av en patentmedisin som hevder: <<Hvis pasienten ikke blir frisk, viser det at han trenger mer av den.>> Da ville kjennsgjerningene støtte medisinen uansett hva som skjedde. Hver eneste dag møter man lignende påstander når det gjelder f. eks. utviklingshjelp. Hvis landet utvikler seg, viser det at hjelpen virker etter sin hensikt. Hvis landet ikke utvikler seg, viser det bare at vi må gi mere hjelp. De som påstår det, vinner om det blir mynt eller krone, men logikken taper i begge tilfeller.

Når man bruker påstander a priori, er det som regel virkningsløst å påstå rett ut at kjennsgjerningene er usanne. Det kan jo hende at publikum med egne øyne har sett hva som skjedde. Man kan komme mye lenger om man fortolker kjennsgjerningene på en ny måte og viser at de var noe helt annet enn det de syntes å være. De motsier ikke din påstand, tvert imot støtter de den.”

Fra boken “Språklig manipulering” av Madsen Pirie, 1987. Boken kan leses gratis i sin helhet her https://www.nb.no/items/641b8c67784cf10a535c95404621633b?page=0&searchText=spr%C3%A5klig%20manipulering

 

“All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.
Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.
Konklusjonene vi trekker gjennom fornuften behøver ikke alltid å bli sanne eller riktige, alikevel har det å engasjere seg i logisk tenking en rekke fordeler. For det første blir vi i stand til å forklare andre hvordan vi kom til en gitt konklusjon. De kan synes at vårt resonnement er overbevisende, eller de kan se feil i logikken vår og avsløre disse feilene for oss. Dette gir en annen fordel: muligheten til å endre konklusjonene våre i lys av nye bevis. Når fornuften guider oss, er våre konklusjoner ikke statiske, da kan perspektivene våre vokse og utvikle seg.
Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppførerer vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda.” https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Koronavaksine og transhumanisme – en advarsel https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/the-nuremberg-code-1948-ang-medisinske-eksperimenter.html

0 kommentarer

Siste innlegg