Ødelagt økonomi kommer til å ta mange flere liv enn covid 19

 

“Når økonomien kollapser totalt og folk blir arbeidsløse, mister inntekt og banken beslaglegger huset, da først skjønner folk at de var lurt inn i en ond sirkel og jagde sin egen hale i årevis bare for og gjøre de få enda mektigere.”

Regjeringen vil altså hjelpe de som er rikest til å holde seg på beina, men det er ikke regjeringens penger som brukes til dette, det er våre penger, dine og mine, regjeringen forvalter disse pengene for deg og meg. Og da burde vi ha noen krav som innfris før våre penger brukes.

For det første så vil jeg ha en liste over hvilke det er som får støtte som ligger ute til offentlig skue, for det andre så vil jeg vite hvor mye de får, og for det tredje så vil jeg vite om disse pengene skal betales tilbake. Vi gir da ikke bort penger?

For det fjerde, så må jo også de som får disse pengene legge ut et offentlig regnskap slik at vi ser om de faktisk har behov for økonomisk støtte.

Og for det femte, de som tar ut utbytte, de sier jo klart i fra at de IKKE har behov for støtte, og hvis regjeringa allikevel gir økonomisk støtte til dem som henter utbytte, så er det jo noe som virkelig skurrer. Man må jo rett og slett være idiot for ikke å forstå at det da dreier det seg om kameraderi og korrupsjon.

Det er jo ikke tvil om at små bedrifter i hundrevis, sannsynligvis tusenvis kommer til å gå konkurs, og da vil de store stå igjen som vinnere. Dvs at de kan presse opp prisene, for de har ikke lenger noen konkurrenter.

Selv om vi nå har en krise så betyr ikke det at vi skal legge bort vår evne til å tenke selvstendig.

Når en finanskrise oppstår slik som i 1929 der folk ble stående på bar bakke og ble slengt ut i forferdelig fattigdom, så er det ikke slik at resursene forsvinner.

Mat, drivstoff og alle de tingene som kan produseres de er fremdeles der, men samvittighetsløse parasitter som er totalt blottet for empati har svindlet til seg kontrollen over resursene. Personer som overhodet ikke er villige til å dele med seg, og som heller ikke mister nattesøvnen om deres medmennesker dør i hundre, tusen eller i milliontall rundt dem så lenge de selv har det bra.

Og når en slik tilstand oppstår så er det enkelt å splitte oss og sette oss opp i mot hverandre slik at vi retter fokuset feil vei. Hvis vi, folket står samlet under en slik krise, så kan vi tvinge dem som har svindlet til seg disse midlene til å gi oss den levestandaren vi har krav på, hvis ikke så vil vi gå tilbake til føydalsamfunnet.

Opp i gjennom historien så har vi blitt lurt til å sparke nedover, til å legge skylda på ofrene i stedet for overgriperne, når skal det ta slutt, når skal vi lære?

Hvis man stiller korona krisa opp mot økonomisk ruin for Norge og hva konsekvensene av det vil bli, hva er da verst? Hvordan vil vi få råd til å opprettholde sykehus og ha råd til utstyr neste gang en slik infuensa kommer når landet er bankrott?

Denne halv times lange videoen stiller noen særs gode og relevante spørsmål ved corona krisa. Videoen er norsk med norsk tale. Anbefales på det sterkeste!!!  “Norge våkner, lei av fryktpropaganda” https://www.youtube.com/watchv=EFq2HWWkXk&feature=emb_share&fbclid=IwAR1iH-vVu9hZK1ETKy7NJzl-U_SlUw8ya1od81opUFKlcNoTj0qaYTe-HZY

Teksten fortsetter under bildet

“Hevder at rikets sikkerhet kan trues dersom de samfunnsmessige konsekvensene av regjeringens tiltak blir kjent for offentligheten. Rapportene NRK har fått er gjennomgående sladdet.

I slutten av mars startet Justisdepartementet å kartlegge hvordan myndighetenes tiltak for å stoppe koronaviruset har påvirket det norske samfunnet.

Alle departementene har i to omganger rapportert om dette til Justisdepartementet, som har et spesielt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap.
I sine rapporter beskriver departementene hvilke konsekvenser myndighetenes tiltak mot covid-19 har fått innenfor deres respektive ansvarsområder, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justisdepartementet til NRK.
 
Stengte skoler og barnehager:
Myndighetenes inngripende tiltak, flere av dem omstridte, ble presentert av regjeringen 12. mars. De beskrives som de mest inngripende i fredstid i Norge:
Skoler og barnehager ble stengt, og virksomheter innen en rekke bransjer måtte også holde stengt. Helseinstitusjoner fikk beskjed om å innføre besøksstans. Folk fikk ikke reise på hytta. Personer som hadde vært utenlands fikk 14 dagers karantene.
 
Dette var bare noen av de omfattende tiltakene, som regjeringen den 24. mars besluttet å videreføre til over påske. Justisdepartementet startet allerede i mars å kartlegge konsekvensene.
– Denne informasjonen er for det første viktig for at regjeringen og departementene skal ha et samlet og felles bilde av konsekvensene av iverksatte tiltak. Videre er informasjonen et viktig grunnlag for departementenes arbeid med å forberede saker for regjeringen, skriver Bondevik i en e-post til NRK.
 
En måned har gått siden NRK ba om innsyn i evalueringene, men Justisdepartementet har ikke svart. Den samlede oversikten over hvordan departementene selv vurderer konsekvensene av regjeringens tiltak, er dermed ikke tilgjengelig for folk flest.” 

https://www.nrk.no/norge/hemmeligholder-konsekvensene-av-regjeringens-koronatiltak-1.14992803?fbclid=IwAR3DBa-cPMlTwy_XyS3dtoinO5Ljkq1oIaigKS9M5HhCbqbzL6MJkx6M1c4

Debatten i NRK får sterk kritikk fra Kringkastingsrådet for innslaget der forsker og lege Gunhild Alvik Nyborg gikk sterkt ut mot regjeringens koronatiltak. https://www.abcnyheter.no/nyheter/kultur/2020/04/29/195674220/skremselspropaganda-i-debatten-pa-nrk?fbclid=IwAR1Eo2LPjAjYY7tg1PuS1h9EOjwgiWJqCHOs4ZTxcvVDkDt3FRZo-EIaf4g


“Hvem er folk redde for? For hverandre! Det er jo det som er det geniale. Folk er ikke redde for imperialismen eller monopolkapitalen eller hensynsløse rovkapitalister. De er redde for naboen, folk på gata, på jobben, vennene. For det er jo de som eventuelt vil gi dem smitten. Så vellykket som denne fryktpandemien har vært sett fra våre herskeres side, er det liten grunn til å tro at det er siste gang vi opplever noe sånt. Helt uansett hva fakta måtte vise. Frykten er et utrolig effektivt våpen!” https://steigan.no/2020/06/fryktenerderesvapen/fbclid=IwAR1_KxdVqK4T4x0n4jnNNnsuvhdSQcNY6sKrgA5m_9OMy7YkSlYOReDPoPM

 

“Kampen for å få folk til å miste troen på sitt immunforsvar forsetter ufortrødent. Men denne gangen kjøper ikke professor Karen Angeliki Krogfelt WHOs skremselskampanje :

“Det ville da være merkelig, hvis dette her blir det første viruset i historien, hvor sykdommen ikke gir immunitet.
Jeg vet ikke, hva jeg skal si til WHOs melding. Det er litt forvirrende. Vi vet ikke, hva den er basert på, så det undrer meg litt, hva den skal til for.
Hvis folk ikke bliver immune, så kan man heller ikke bruke en vaksine, og det er jo det, som WHO ellers snakker om, så det er også rett og slett selvmotsigende
Jeg har foreløpig ikke sett ett vitenskapelig bevis på at folk har blitt testet positivt, og deretter en stund etter å ha blitt syke igjen.” https://www.bt.dk/samfund/who-udmelding-undrer-forskere-det-haenger-ikke-sammen?fbclid=IwAR1swljR-WMxy3hwjC03e1C0iL2DIZjUGH-fnfi19wQvAF2QGR8XYTlEqpY

 

“Det er ikke lett for den jevne fjernsynsseer å vurdere, men følgende er fakta:
Som forsker står hun oppført med doktorgradavhandlingen fra 2018. Den handler ikke om virus, men om overmedisinering av eldre. Hun er også registrert med en løpende forskningsjobb, og heller ikke den handler om koronaspredning eller virus. Tvert imot er temaet effekten av glutenfri diett for pasienter med bindevevssykdommer.
De aller fleste som har brukt regneark har erfart at søppel inn, gir søppel ut. Og alle som har sett de store variasjonene i smitte, sykdom og død mellom land, vil forstå at det er fullt mulig å få regnearket til å produsere både skrekkbilder og mer moderate fremtidsvisjoner avhengig av hva du legger inn.” https://www.nettavisen.no/okonomi/legen-som-advarer-mot-150000-dode-i-norge-er-ikke-ekspert-pa-korona-virus/3423939570.html?fbclid=IwAR09brU2EZA9qgc-VNEcc0nZpkzaUpW9j8Dn8_FVt5VrpHtRwSr9KsMBtGY

“Coronadøde i Sverige: Nesten 80 prosent hadde høyt blodtrykk
Svenske Socialstyrelsen har undersøkt underliggende sykdommer hos 1700 personer som har dødd av coronaviruset. 79,6 prosent hadde høyt blodtrykk.” https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/g7l7eA/coronadoede-i-sverige-nesten-80-prosent-hadde-hoeyt-blodtrykk?fbclid=IwAR308iVsJEQ1pchQMPu9NU-7GAOBFtI_qFdAh1zbzVOt9GR2bedak-lTjhw

 

“Snowden mener, at myndighederne rundt om i verden i coronaens navn indfører lovgivning, som giver dem en magt, der er for fristende at beholde, selv når truslen er drevet over:

– Når vi ser nødlove blive indført, har de det med at blive hængende. Nødsituationen udvides. Så bliver myndighederne vant til at have den nye beføjelse. De begynder at kunne lide det, selvom den oprindelige nødsituation er forbi, siger han.

– En virus er skadelig. Men ødelæggelsen af rettigheder er dødelig. Det er en permanent ting, vi ikke får tilbage. Det tog 100 år at opbygge de her rettigheder gennem forskellige bevægelser, og så mister vi dem i et øjebliks panik, siger han.” https://www.dr.dk/nyheder/penge/snowden-har-en-advarsel-til-danske-politikere-en-virus-er-skadelig-men-oedelaeggelsen?fbclid=IwAR1GE6626YHpzskZfw75dvNFH7qkSdb2pWphoHYa4DbK5iQNhx1GMc8suKE

 

“Derbyshire Police are using drones to shame the public for going on ‘non-essential’ walks.
The video shows police drone footage of unsuspecting members of the public hiking, walking their dogs and watching the sunset. All totally harmless behaviour, which is now deemed ‘non-essential’ – and by implication illegal – by the authorities. https://www.spiked-online.com/2020/03/26/britain-is-sliding-into-dystopia/?fbclid=IwAR0JrlDcH7VKLcLa4g9qDibMPAPs0l81q9_ikJWrXH32fjRdSvUyRdogfW8

 

“By grossly exaggerating the threat of COVID-19 to the health of the population, the government and its state apparatuses are laying the groundwork to pass on the financial burden of lost revenue to the same people who paid for the financial crisis of 2007-08.” https://architectsforsocialhousing.co.uk/2020/03/18/covid-19-and-capitalism/?fbclid=IwAR01YR7ZRj5wNS0jq7h-PMV3JjpR_Zva_5pxoxLiJbVE49s2AzW_VPSC7nE

 

 

Politiet henla 55.448 saker i Oslo i 2018. https://www.nrk.no/osloogviken/oslo-politiet-har-henlagt-55.448-saker-pa-et-droyt-ar-1.14129595

 

I 3337 av sakene var den mistenkte gjerningspersonen kjent, men politiet henla sakene på grunn av manglende kapasitet. 337 voldssaker, 437 narkotikasaker, 13 sedelighetssaker – alle med kjent gjerningsperson – er blant de 3337 sakene som er henlagt på grunn av kapasitetsproblemer.

Men det er veldig viktig, synes regjeringen, at politiet nå skal jakte på de som vil ha frisk luft i lungene. Innbrudd, vold, voldtekter, ran, drap og sånt, det får vi ta siden.

Vanlige folk skal trakasseres og bøtelegges, mens kriminelle går fri. https://www.vg.no/nyheter/i/LAOM9R/forbudt-aa-overnatte-paa-hytta-politiet-varsler-oekt-patruljering?fbclid=IwAR3RUUYxPav7Hj8UAmMhKSdBShvWu6BtyYhk0i7uQ_j4_4M2G4Xb-EdUVRE

 

“Folk har tilpasset seg en ny og totalitær hverdag så raskt at de roper på mer inngripende tiltak, bøter og sanksjoner. Den hjertevarme koronadugnaden er i ferd med å utvikle en ny og mørkere side. De siste dagene har Facebook flommet over av rasende innlegg om folk som står for tett i butikken, ungdommer som lufter seg uten voksne og som ikke holder anbefalt avstand til enhver tid, to familier som sitter rundt et bål enda de «åpenbart ikke er fra samme husstand». Og ikke minst, og verst av alt: folk fra andre bydeler som kjører til vår bydel for å gå tur i marka og dermed skaper overfylte og visstnok livsfarlige parkeringsplasser.

Den hjertevarme koronadugnaden er i ferd med å utvikle en ny og mørkere side: vi ringer politiet for å få dem til å ta ungdom som selger aviser. Vi peker på alle andres feil. Det er jævla egoistisk å hamstre, å gå ofte i butikken, å dra på hytta, å dra til nabobydelen, å jogge, å gå en familie i bredden på gangveien. Og det er i hvert fall jævla egoistisk å ikke holde samme tempo som Johnsen, en solfylt lørdag på en av Oslo’s mest populære turdestinasjoner, disse ukene da folk har stress og redsel i kroppen , og ut er det eneste stedet det er lov å gå.

I facebook-grupper foreslås det forbud mot å kjøre til parkeringsplasser i skogkanten. Og når en i kommentarfeltet forsiktig forsøker å påpeke at det er litt vanskelig å unngå mange folk i marka når alt annet er stengt, og man skal holde avstand til andre mennesker, er svaret: «jeg tror det er tydelig at det er mye som gjøres noe med nå om dagen.» Beordring, bøter og sanksjoner er blitt etterlengtet hverdagskost. Problemet har en enkel løsning!

Folk har tilpasset seg en ny og totalitær hverdag så raskt at de gjerne vil ha mer bøter og sanksjoner. I hvert fall for alle andre. Vi ringer gjerne politiet også, for å sladre. Det har allerede blitt hverdagskost.
At koronaloven og andre fullmaktslover kan bli brukt til mer inngripende tiltak enn det som er helsefaglig nødvendig, fremstår som en helt reell trussel. I krisetider blir folk betrygget av handlekraftige ledere. Og det er tydelig at mange nå vil ha mer handlekraft, flere regler og sanksjoner. Og ettersom hvermansen har blitt smitteeksperter, spiller det ikke så stor rolle hva fagfolk måtte mene.” https://agendamagasin.no/kommentarer/redd-korona-anmeld-naboens-barn/?fbclid=IwAR3GNFWtJJ2ao39_esZMGrg29-Pbqjh3kTLwr2MDhXt_v-pOZc-_l5xhBM0

 

Hitler, Stalin og Mao sin våte drøm er gått i oppfyllelse, men der de måtte ha tvunget folk til å godta dette, så ikke bare godtar vi dette, vi omfavner det og ber om det. Med tanke på at 17. mai er en dag der vi feierer friheten og grunnloven så er det kansje like greit at den dagen blir avlyst, ikke bare i år, men i lang lang tid framover. Er nok lenge siden det norske folk har vært et frihetselskende folk.

“FHIs nye smitteapp vil gi deg varsel dersom du har vært mindre enn to meter fra en coronasmittet i over et kvarter. Etter planen er den klar over påske”. https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/04/09/195668790/fhis-corona-app-kommer-like-over-paske?fbclid=IwAR1wNlP3Bh-V4kJNm0yH33JEkBkUlF3Pb621ieNbOHdzt7wtquTFI1-TCe4


Dette er falsk trygghet, og det vet disse som lager appen.  Det kan se ut som om dette går inn i rekken av stadig mer overvåkning av folket. Verdenseliten kjemper for mer datalagring, ansiktsgjennkjenning, kunstig intelligens. Når WEF sin organisasjon World Shapers har ansiktsgjenkjenning som en av de viktigste kampsakene sine, så forteller det litt. Mette Marit leder denne organisasjonen i Norge. https://www.kongehuset.no/nyhet.htmltid=100325&fbclid=IwAR0L0IvBE2wV6CWP8yDBKrJcKBh-zuhJqw45Pb3FxvKow-p7bkCnaITA

 

Går de ansatte i NRK på dop, eller er det individer som har en IQ under 40 som blir ansatt der? Dette er jo det som flertallet av den norske befolkningen nå skriker opp om at de vil ha fordi NRK promoterer det gjennom skrekkpropagandaen de formidler 24/7 om covid 19. Her snakker vi om å se flisen i andre sitt øyne mens bjelken i eget den overser man fullstendig.

“– Systemet gjør at folk presses til å bli forsiktige med hva de leser, hvor de går, hva de gjør i fritiden, til og med hvem de har som venner. Det høres veldig ut som boka «1984» av George Orwell. Men istedenfor en storebror som ser deg, er dette systemet basert på at hver og en av oss følger med på hverandre og blir en gjeng av småbrødre.” https://www.nrk.no/urix/kinas-digitale-diktatur_-gar-du-pa-rodt-lys_-blir-du-uthengt-pa-storskjerm-1.14369439?fbclid=IwAR2NtWsJzJ__z7-mJ-4FxY3KvqD6na9XGKiaVIEKT2gvUMZ8kxwzFXfAASQ
 
Er Covid-19 en diabolsk plan for å få verdensherredømme? Ser vi fase 2 av denne epidemien bli beskrevet her? https://olehartattordet.blogg.no/er-covid-19-en-diabolsk-plan-for-a-fa-verdensherredomme-ser-vi-fase-to-av-denne-epidemien-bli-beskrevet-her.html
“An 86-year-old woman awaiting treatment for bowel blockage at a Brooklyn hospital yesterday died after being punched by a fellow patient — for not engaging in “social distancing” amid the coronavirus, law enforcement sources told The Post on Sunday.
The death of Janie Marshall of Williamsburg appeared to be the first potential crime in the city sparked by fears over the deadly contagion.
Marshall was in the emergency room at the city-run Woodhull Medical Center when she was smacked in the face by a 32-year-old patient, who was awaiting psychiatric treatment and got out of her nearby bed to launch the unprovoked attack, sources said.
Marshall was knocked off her feet and cracked her head on the floor shortly after 2 p.m. Saturday, sources said. “didn’t stay more than 6 feet away.” https://nypost.com/2020/03/29/elderly-woman-dies-after-being-shoved-for-not-social-distancing-sources/?fbclid=IwAR3heocCzT7yq0VPOHZjva-7MeqLLv1Jye1jtLza5LbtgkNcMStJThtmckw

“The police may start checking shopping trolleys to make sure people are only buying essentials amid the Covid-19 lockdown, one police chief has threatened.
Chief Constable Nick Adderley, of Northamptonshire Police, said his force is only ‘a few days away’ from introducing the extreme measures. Other enforcement action being considered are road blocks to stop people travelling and flouting coronavirus regulations, he said.
CC Adderley admitted that government guidance has been ‘really ambiguous’ and he has therefore asked his officers to ‘use common sense’ in how they approach the public.
There are fears that good weather over the extended bank holiday weekend will see record numbers of the public breaking social distancing rules.” https://metro.co.uk/2020/04/09/police-threaten-search-shopping-trolleys-check-buying-essentials-12532339/?fbclid=IwAR1W9CtHRvY7RH0xcKk4dGOmqriAd7szjzhEFKKplbWGnQ2YIgY92aRPV2Q?ito=cbshare
 

 

“Medianalderen på de som har dødd er 82 for kvinner og 78 for menn. I aldersgruppa 70–90 år har 5.200 menn og og 2.200 kvinner dødd med viruset. Det er bare 90 pasienter under 50 år som har dødd med viruset.
 
Aldersfordeling på de avdøde.
Halvparten av de døde hadde tre andre sjukdommer eller mer da de døde. Det er ikke slått fast hvilken av sjukdommene de faktisk døde av, bare at koronavirus var en av dem. 24,5% hadde to andre sjukdommer da de døde. 76,3% hadde altså minst to andre sjukdommer da de døde. Bare 2,1% hadde ingen andre sjukdommer.

 

Det samlede antallet pasienter i Italia som har dødd med koronaviruset var 31. mars 2020 kommet opp i 12.400. Det må sammenliknes med at Italia alltid har ganske høye dødstall i de årlige influensaepidemiene. En studie som er publisert i International Journal of Infectious Diseases sier at Italia i influensasesongen 2016/2017 hadde 24.981 dødsfall knyttet til epidemien.

https://steigan.no/2020/04/hvem-dor-av-koronavirus-statistikk-fra-italia/?fbclid=IwAR0uNLltzKXDU55wV0EwpSbHkQfT3B2OdPXLUERgy8dsEb93isU-o779AJE

 

Lite vil bli som før når den pågående krisa er over. Etterpå vil være langt fra sånn som det var før. Men: Hva skal vi leve av, hva skal vi leve for og hvordan skal vi leve sammen etter koronaen? Pengemakta legger planer allerede. Det er like godt å begynne å tenke på det nå, så med en gang.” https://steigan.no/2020/03/hva-skal-vi-leve-av-etterpa/?fbclid=IwAR3njbf1vzPwEkQuy5lQCEjsFG7E_6xeKaPX6W7L8R0bjgzRg_zjLLmN4Z0En

 

“En virusepidemi var det som skulle til for at myndighetene skulle lansere sine planer om digital overvåking i stort omfang. Forskriften om «digital smittesporing og epidemikontroll» gir norske helsemyndigheter anledning til å ta i bruk helt nye metoder.” https://steigan.no/2020/03/na-kommerdigitalovervakingistorreomfangfordivirus/fbclid=IwAR2NTb7W8Ii9g_rqVTY7kP3TLH0zqyioJnT8j9XopwaNM7ZbyQpzuOX-4Bo

 

“En 9-årig pojke som smittades av coronaviruset i franska Alperna förde inte smittan vidare – trots att han kom i kontakt med över 170 personer, enligt en utredning. Det indikerar att barn inte för viruset vidare i lika stor utsträckning som vuxna.” https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nioaring-med-covid-19-traffade-172-personer-ingen-smittades?fbclid=IwAR1u89Lqq6nG8lXDtQg6kk7VMS9QEa5UjfJQm-MQNhAXctptOpxKvx4AqqI

 

“På mandag advarte Edgar Snowdon mot at de høyteknologiske overvåknings-tiltakene som regjeringene bruker for å bekjempe utbruddet av COVID-19, sykdommen, som kommer av et nylig idetifisert kornavirus, kan komme til å vare lenge. Dette ifølge et intervju med Københavns internasjonale dokumentarfilm-festival.” https://steigan.no/2020/03/edward-snowden-advarer-korona-gir-paskudd-for-utvidet-overvaking-av-hele-befolkningen/

 

Regjeringa Solberg ba om diktatoriske fullmakter i ett år på grunn av koronaepidemien. Den ville oppkaste seg til en junta hevet over grunnloven. Det gikk heldigvis ikke fullt så ille. Men i stedet for å få en redusert kriselov skulle de ha vært avsatt på stedet. Den stenginga av Norge som de gjennomfører er det største angrepet på arbeidsfolk i Norge i fredstid. Og den gjennomføres av den mest udugelige regjeringa vi har hatt i manns minne.

Med koronakrisa som påskudd har de skapt en massearbeidsløshet som vi ikke har sett siden 1930-tallet. De har redusert den norske krona til en søppelvaluta og de har lagt opp til en politikk som i løpet av få måneder vil ruinere norske småbedrifter, driver hundretusener ned i fattigdom, dramatisk redusere reallønna og rasere mange viktige næringer, kanskje for alltid.

Det er ennå ikke klart hvor lenge denne stenginga av Norge vil vare. Skulle den vare til over sommeren vil Norge begynne å gå opp i liminga. Skulle tiltakene vare i 18 måneder, slik Camilla Stoltenberg fabler om, så ville det ikke lenger eksistere noe samfunn vi kunne kalle Norge.

Dette gjøres av et regime som stort sett består av folk som aldri har hatt en vanlig jobb, som ikke vet hva en normal arbeidplass eller et normalt arbeidsliv er.

Regjeringa Solberg har publisert masse stoff om koronaviruset, men ikke noe sted forklarer den hvilke faglige råd den bygger på når den går til så drastiske tiltak som den gjør. Regjeringa har i praksis avskaffet møte- og forsamlingsfriheten og har lammet turismen, servicenæringene og en rekke produksjonsbedrifter. Kulturlivet ligger i koma.

Men hva slags strategi er dette? Hva bygger den på?

Den bygger i hvert fall ikke på rådene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og deres epidemiekspert.

Og sjøl om Norge stenges i noen måneder og folk blir svært utfattige i prosessen, er det ingen garanti for at ikke viruset ikke blusser opp igjen.

Hva er alternativet? Hvis ingen har noe bedre forslag, bør vi gjøre som WHO sier: Ikke stenge samfunnet, men teste, spore opp, isolere og behandle de sjuke.

Hadde det vært noe tak i opposisjonen på Stortinget skulle den ha avsatt Solberg-regimet umiddelbart og tatt tiltak for å redde norsk økonomi og arbeidsliv mens det fortsatt er mulig.” https://steigan.no/2020/03/stopp-galskapen-apne-norge-na-og-ga-etter-viruset/?fbclid=IwAR1albl3koRkv2uQ-qqh8Oo5kWIV0K4_WkVQz8CnblOARjcU9FbUmaTODmQ

 

https://www.stord24.no/vi-kommer-til-a-se-en-arbeidsledighet-vi-aldri-har-sett-maken-til-og-et-ras-av-konkurser/?fbclid=IwAR0ld87H162pZKanvK3C0PnTTR0X2VUSGJJsroUfbUmcmtToE_yEDKX4p_0

 

https://frifagbevegelse.no/nyheter/ny-kriselov–permitterte-arbeidere-kan-bli-bedt-om-a-jobbe-med-norges-laveste-timelonn-6.158.689724.9b4d983831?fbclid=IwAR1AP-WJGfUmwyBlYGfcRe6TSWbOQU5EiTkWA_ZXHjVR5-5O8LS_bQ3e_-A

 

“Jeg publiserer denne artikkelen fordi den fremfører den opplevelsen jeg selv sitter med. Jeg ville ikke brukt de samme ordene som i artikkelen, men opplevelsen min er den samme. Det som skjer er fullstendig forrykt. Vi ødelegger samfunnet for en virus-epidemi som – etter hva tallene i dag viser – ikke er vesentlig farligere enn en vanlig influensasesong.” https://www.derimot.no/er-det-verdt-prisen-odelegge-et-helt-samfunn-for-kanskje-a-redde-noen-fa/?fbclid=IwAR1KcL83w_b5H4eKlXRwjJkLOADB0PKptmqxQf4g1URvKZdY_4Az2Hynxnk

 


“MN Sen. and Dr. Jensen said that he received a 7 page document from the MN Department of Health advising him to fill out death certificates with a diagnosis of #COVID-19 whether the person actually died from COVID-19 or not. Can we trust the death numbers we’ve been seeing?” https://www.valleynewslive.com/content/misc/Sen-Dr-Jensens-Shocking-Admission-About-Coronavirus-569458361.html?fbclid=IwAR08ACJXNpNt88NkH6vaXeX181ffod3CQ4qtw-D8soi8we9BqzO1gWYElHY
 

“Perspectives on the Pandemic Episode 2: In this explosive second edition of Perspectives on the Pandemic, Professor Knut Wittkowski, for twenty years head of The Rockefeller University’s Department of Biostatistics, Epidemiology, and Research Design, says that social distancing and lockdown is the absolutely worst way to deal with an airborne respiratory virus. Further, he offers data to show that China and South Korea had already reached their peak number of cases when they instituted their containment measures. In other words, nature had already achieved, or nearly achieved, herd immunity.” https://www.youtube.com/watchv=lGC5sGdz4kg&time_continue=15&feature=emb_title&fbclid=IwAR3Rxfhbk4IP7aWUu2XEnzcCUU7ezLBsSq6sXGXSFQSMwnoJLmyMFIRqze0&app=desktop

 

“Healthcare professionals are being silenced and threatened with disciplinary action for speaking out about their work during the coronavirus outbreak, the Guardian can reveal.
Many NHS staff are increasingly concerned that their ability to share stories about their work is being restricted by a clampdown on speaking out publicly.
It follows reports of doctors and nurses being gagged by hospitals and other NHS bodies from speaking out about widespread shortages of personal protective equipment (PPE). Tactics have included threatening emails, the possibility of disciplinary action, and some people even being sent home from work.
While there could be some logic to hospitals wanting to stop scaremongering when communications departments are overloaded with work at a busy time, many staff feel they are being blocked from highlighting their work during the pandemic.
Workers who have spoken to the Guardian say they fear being disciplined. Several professionals said they worried about losing their jobs. Examples include an email signed by the chief executive of one NHS trust forbidding all staff from talking to the media, and incidents where staff suspect emails and social media accounts are being monitored.
Requests by staff to communications departments to permit them to talk to the press have been turned down, leaving staff anxious and fearful for their jobs during the worst global public health crisis of this century.” https://www.theguardian.com/society/2020/apr/09/nhs-staff-forbidden-speaking-out-publicly-aboutcoronavirusfbclid=IwAR3JbeOsWREsSGJQNxM_3NLpwq4E06Ehv9kZFD4VeKd7meozg5hk0yBQMGk
 

“Bedrifter i oljebransjen kan få det tøft de neste månedene. Rystad tror ikke alle vil overleve.

 
– Det kan bli veldig alvorlig for mange, særlig i oljeservice. Hjelpepakkene fra myndighetene hjelper, men her kommer det til å bli mange permitteringer, restruktureringer og konkurser.
 
– I Norge er det 170.000 personer som jobber i bedrifter som er direkte knyttet til olje, og enda flere som er indirekte tilknyttet. Mange av disse vil bli permittert og kjenne de lave oljeprisene på kroppen, sier Rystad.” https://www.tv2.no/a/11340163/?fbclid=IwAR0XTaPW9EcueLJjkMJVyTYCu30RhJLpr_0-Xp1greONhFaTn8BfmtjuTgc
 

 

Avisa skrev at flere pasienter under 45, uten underliggende sykdommer, har ligget i respirator på Bærum sykehus. Nå legger redaktøren seg flat.” https://www.medier24.no/artikler/budstikka-beklager-grov-feil-i-koronasakdetverstesomkanskjeenredaktor/488679fbclid=IwAR2ZrV_HRAcdPRj9kSUOTAX7QIYIbBjaKp60QAA_l3-4qmcJVvbdPeCm_bM

 

http://www.bygg.no/article/1427946?fbclid=IwAR1sUtUVDP-oEmJCUMg0tPlsD80pqB3q1SEfRqz7HrKSYUMl6Rqvz3tnVLA

«Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde», hevder helseforetakene. Og frarøver samtidig offentligheten viktig, relevant og helt lovlig informasjon. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Qobmmx/redaktoerforeningen-kommunene-er-langt-aapnere-enn-helseforetakene-om-coronadoedsfall
 

https://www.banett.no/nyheter/Debatt/2020/03/23/Staten-berger-ingen-sm%C3%A5-bedrifter-i-Norge-21417642.ece?fbclid=IwAR0IfoknA9z6emV9yIS2QSPv6I_FWNJbvGBQb0Z8EwHSoA5TgWkhwkVPCjM

 

https://frifagbevegelse.no/nyheter/okonomiprofessor-om-krisepakkene–det-er-alltid-lettest-a-tyne-den-lille-mann-6.158.689996.3ecb73ae7e?fbclid=IwAR2mfR8QxfOoW0sMH_ue7tAPJ9dri30xiQxXDADmnUkalv0f5sSLjldfukM

 
“Frp-politikeren forteller at isolasjonstiden var tung, og at hun ikke angrer på kjøreturen.
– Når jeg bor til slik som jeg gjør er det ikke stor fare for at jeg møter store folkesamlinger eller noe. Det var deilig å komme seg litt ut, sier hun.
 
Gamlund reagerer på at Frp-politikeren, som er helsepolitisk talsperson, brøt isolasjonen og la ut bilde av det på Facebook.
 
Espen Gamlund er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han reagerer på at helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, brøt isolasjonen.
– Det er enda verre, hun har da mulighet til å påvirke en god del andre. Hun burde tie om hun først bryter. Det er ekstremt uklokt.
 
– Er det formildende at det bare var en kjøretur?
– Hva om bilen stopper og du må ha hjelp.”

 

https://steigan.no/2020/03/storste-arbeidsloshet-siden-1930-tallet/?fbclid=IwAR1wmUZ6QPv7TEq4gnRsaC05pUn2H3aQasTUIX7K6aTvasmyzumCvF4I9Ww

 

https://www.nrk.no/ytring/farvel-til-smabedriftene-1.14957248?fbclid=IwAR0MGIAGBACSt4VtoYwsPiMn6C7ZceRkfq4kejQyAKQYReoxhpGNdoRBx_8

 

https://theduran.com/why-are-western-politicians-destroying-the-economy/?fbclid=IwAR2B6LVgdtyTh9PxdAIcjheCO7oAMixrY75eFEng_GUh6xaItq2M1xMW7Co

 

6,6 millioner søkte om ledighetstrygd i USA forrige uke, skriver E24. Dette bygger på tall fra US Department of Labor. Msn.com skriver at med dette er det samlede tallet på nye arbeidsløse kommet opp i 14 millioner. Bank of America har en prognose som sier at tallet vil gå opp til 20 millioner i løpet av kort tid.” https://steigan.no/2020/04/14-millioner-nye-arbeidslose-i-usa-pa-tre-uker/?fbclid=IwAR02D4k5oSh4et4XD9fHixb9BiSDbOo2C46d-uJxHOewd9vtRR2cbJmpIjQ

 

«Oljefondet skal gjennom langsiktig og ansvarlig forvaltning påvirke selskaper på blant annet skatt, klima og barnearbeid. I fondets «Forventningsdokument på skatt og åpenhet» fra 2017 er budskapet at ledelsen i et selskap har et ansvar som går ut over maksimering av profitt for aksjonærer. Dette er et fraværende perspektiv i hedgefondbransjen, som generelt har stor frihet til å bruke kortsiktige, spekulative finansinstrumenter og kan inngå «veddemål» om selskaper og markeder skal falle i verdi. Kontrasten mellom de to typer forvaltning kunne ikke vært større.» Kommentarene fra Tax Justice Network er viktige å ta med seg, og siste ord er ikke sagt angående utnevninga av Nicolai Tangen til ny leder av Oljefondet. Det betyr at Norges Bank i realiteten godkjenner bruk av skatteparadiser. Det er svært alvorlig. https://steigan.no/2020/04/tax-justice-network-tangen-har-null-troverdighet-som-leder-av-oljefondet/?fbclid=IwAR0vr1udsB23MhH-ZNXY2LhVYBi3cIC7avqbgEcqlp-K0ZGXnzQrHt-0qQw


“Da helseforetaket satte i verk beredskapsplanen, ble Nicholas Ø. Haagensen (39) utskrevet fra rehabilitering. Under 20 timer senere ble han funnet død i sin egen leilighet.”

“Matsituasjonen i verden drar seg til med eksportrestriksjoner og usikkerhet på grunn av koronaviruset. Før helgen uttrykte FN bekymring for at enkelte land innfører restriksjoner i mateksporten, og advarer mot begrensninger i matflyten verden over.

– Vi ser nå at det er noen store mateksporterende land som begynner å innføre eksportrestriksjoner. Andre land begynner å hamstre. Det skjer så mye rundt oss nå, sier senterpartileder, Trygve Slagsvold Vedum. Han ber norske myndigheter gjøre tiltak for å sikre norske matfat for tiden som kommer.” https://www.nrk.no/norge/slar-alarm-om-norsk-matsikkerhet-1.14964445?fbclid=IwAR0YKtrYcZwcrWmDAXXdvsrSTl2kUfZRTVrlGiB0N_N5eva071KVllu-apo

 

“I en sak fra NRK gis det inntrykk av at staten har hemmelige lagre med mat som skal sikre befolkningen i en krisesituasjon. Men dette er grovt misvisende, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det står at det finnes hemmelige matlagre i Norge. Det er helt feil. Det finnes bare noe småtteri – ingenting for å klare å redde en befolkning, sier Vedum til Nettavisen.
Han har selv vært landbruks- og matminister under den forrige regjeringen og har lenge ivret for at Norge skal få en sterkere matberedskap.” https://www.nettavisen.no/okonomi/slar-alarm-om-matberedskapen–det-er-helt-feil/3423949916.html
 
“5,8 milliarder kroner årlig, betyr at det per uke blir gitt skatte- og avgiftsfordeler til elbil-kjøpere på over 100 millioner kroner. Det betyr at for hver uke av elbil-subsidieringen kan man drifte et beredskapslager for korn i to uker.” https://www.nationen.no/landbruk/driften-av-et-beredskapslager-for-korn-koster-under-en-ukes-subsidiering-av-elbiler/
 
“Hundretusenvis av mennesker over hele verden er syke, titusenvis av mennesker dør, spesielt eldre og mennesker som allerede lider av andre sykdommer. Hele land har stoppet hverdagen og lammet økonomien. Millioner av mennesker er allerede blitt arbeidsledige – over 10 millioner bare i USA. Covid 19-krisen er nå den harde virkeligheten.” https://www.derimot.no/udemokratiske-tiltak-gjennomforesilyavforsamlingsforbudetiflereland/fbclid=IwAR1PN9UCVp9dxhK2YeeIwMTerDLtUcsRG8Ac_OMoXgqhSDY2ik7vDCaLV8
“The French government has officially sanctioned the malaria drug chloroquine to fight the SARS-CoV-2 virus, France 24 English reported Saturday.
“This ensures continued treatment of patients who have been treated for several years for a chronic condition with this drug, but also allows a temporary authorization to allow certain patients with coronavirus to benefit from this therapeutic route,” France’s Director General of Health Jérôme Salomon said.
The French move came after Didier Raoult, an infectious diseases specialist, reported that clinical results show 78 of 80 patients treated with chloroquine recovered within five days.” https://theduran.com/france-sanctions-chloroquine-after-78-of-80-patients-completely-recover-from-covid-19-within-five-days/?fbclid=IwAR3PAsGJ_b0dDw1cgQDGP2brXqMbsnsyzD-y_NkevYBbRbKdRKG0M4-VBUs
 
“WHOs fremste epidemiekspert, som fulgte kampen mot koronaviruset i Kina på nært hold, er altså helt uenig i den politikken som er valgt i Italia og Norge. Det er drastisk å stenge et helt samfunn på ubestemt tid, og det vil heller ikke stanse viruset fordi man ikke har sporet opp de smittede og brutt smittekjeden.
 
WHOs rapport fra Kina med deres anbefalinger kan leses her (pdf).
 
Vi vil føye til at de samfunnsmessige konsekvensene av nedstengingspolitikken, både når det gjelder massearbeidsløshet, fattigdom og folkehelse er så vidtrekkende at de som står for denne politikken må ha svært gode argumenter når de velger ei linje som bryter så klart med anbefalingene fra WHO.
 
Vi vil ikke påstå at WHO alltid har rett. Men skal man gå imot deres anbefalinger bør man i det minste stille opp faglige, faktabaserte argumenter som er bedre enn deres. Det kan vi ikke se at Erna Solberg og Bent Høie har gjort.” https://steigan.no/2020/03/who-ikke-steng-samfunnet/?fbclid=IwAR3xIsIPGARQQqVEhCMSsttxqsbo7GM_Gh_WavlgVTZQAq7-EyxJMVsLpWU


Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html


“Filmskaper Lilian Francks søken etter å oppdage hva som ligger bak den altruistiske fasaden til verdens største folkehelseorgan, medfører at hun avdekker et skremmende bilde av korrupsjon.
Gjennom intervjuer med høytstående personer hos WHO, tidligere ansatte og statsråder, undersøker filmen hvordan slik storskala-korrupsjon kan fortsette uforstyrret. Det er en historie om en korrupt politisk organisasjon, som i stor grad er finansiert av private aktører.
 
“Filmen avslører hemmelige påvirkninger fra tobakk, farmasøytisk og atomkraftindustriene hos organisasjonen. Hun viser et skremmende portrett av vårt nåværende samfunn, der regjeringspolitikken blir borte.” (IMDb)” https://dagfallet.com/2020/04/21/trust-who-tysk-dokumentar-avslorer-en-korrupt-helseorganisasjon/?fbclid=IwAR3CLwtd_MoY-37Mj-0jvs4KrhoD2nKNZicOR3jkX5rADz0tI46UmJUOCdc

Og vil man se en annen dokumentarfilm som har klare paralleller til dokumentaren over her så kan jeg anbefale denne på det sterkeste “The Corporation” https://www.youtube.com/watch?v=zpQYsk-8dWg

“I krisetider kommer gribbene for å rane de som blir slått ut. Boligen er oftest den største verdien arbeidsfolk har. De som mister inntekt kan fort oppleve at boligen går på tvangsauksjon.
De vil tape stort, mens finansinstitusjoner som kjøper kan sko seg grovt på ulykkene. Inkassoselskapene er parasitter som vil øke sin fortjeneste i takt med at arbeidsfolk, frilansere og andre, ikke får full lønn eller mister inntekt. Det kommer kjempemessige støttepakker. Spørsmålet er støtte til hvem?
Koronatiltakene er en av de utløsende årsakene til en voldsom økonomisk krise. Antall arbeidsledige i Norge økt fra 65.000 10 mars til 291.000 24 mars. Vi kan regne med at antallet arbeidsledige øker. Den økonomiske krisa kan bli langvarig og skape permanent massearbeidsløshet.” https://steigan.no/2020/03/arbeidsloshet-og-okonomisk-ruin-i-koronaens-tid/?fbclid=IwAR1-hoNz9ieOFOp2783en9OpODBgq5tPi5e4MEQjxr5g_Yg7ixRz9AeJq4g

“Den tyske regjeringa bruker koronaepidemien som påskudd til å ville innføre forlenget arbeidstid inntil 12 timer, kortere spisepauser og arbeid på søn- og helligdager, skriver Deutsche Wirtschaftsnachrichten. De lange arbeidsdagene skal i første omgang innføres i legemiddelbransjen, i apoteker og sjukehus, i varebehandling, landbruket, energi- og vannforsyning, i penge- og verditransporter, samt i data- og nettverkbedrifter.” https://steigan.no/2020/04/drommer-du-om-6-timersdagen-na-kommer-12-timersdagen/?fbclid=IwAR3gOcn0vbl2Rn0uJFN4BO95nOqKD1iXJGlTr7fBbgWo_n4fb23P0MX3P1Q
Er det dette som snikinnføres nå?
 
Så det finnes ingen norske statsborgere som er permiterte som frivillig kunne tenke seg å gå i karantene slik at de kan gå tilbake til jobb igjen? Hva slags lønn vil EØS borgerene som kommer hit få? Vil deres inntog i det norske arbeidslivet være med på å senke lønninger for nordmenn flest?
Og skal disse nye reglene gjelde hele tiden, eller går vi tilbake til det gamle regelverket når korona krisa er over? Har opposisjonen hatt et ord med her, eller har regjeringen bestemt dette alene?
“De nye reglene lyder som følger:
 • Det er ikke lenger krav om at de er ansatt i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft.
 • Ei heller må de ha begynt arbeidet i Norge før innreiserestriksjonene ble innført.

 

Og dette gikk opposisjonen med på? Kjekt med kriselover gitt. Hvor mye av våre skattekroner må denne vindparken subsidieres med? Dette lukter korrupsjon og kameraderi LANG vei. https://www.nettavisen.no/okonomi/godkjent-verdens-storste-flytende-havvindpark-blir-bygget-i-norge/3423951224.html?fbclid=IwAR3qM4gUbtD7Kxu4cTavq8JayVvGA_OMqS_TaF6PBJ3zSlMwp7A-jRrNL58

Produksjonspris på strøm fra norsk vannkraft er cirka kr 0,04 kr pr kw/t og vil gi strøm frem til neste istid (5000-10 000 år) . Vindmøller til havs har en levetid på cirka 25 år, med meget dyrt vedlikehold. Globallist-Erna gir blaffen i norsk økonomi, det eneste som teller er å ligge flat (???) for EU og FN slik at en flott internasjonal jobb forhåpentligvis gis som belønning. Les litt om prisen på kraft fra havvind-parker. https://www.ebnorge.no/vindturbiner-noen-tall-og-sporsmal-rundt-det-neste-store-tapsprosjekt-som-stortinget-palegger-norske-skattebetalere/?fbclid=IwAR17yGHHuKniwy-KWbDkgLjsCt1ek45drDb63vSd9YSBf4ijI5qSzybhCFA

 

“Vi har nok kraft til å berge oss i uoverskuelig fremtid. Har utbyggere av vann- og vindkraft et mer kritisk behov for arbeidskraft enn andre næringer som ikke utfører samfunnskritiske eller sesongavhengige oppgaver? Nei, situasjonen er krevende for alle som må utsette arbeidsoppgaver.

Så hva er da årsaken til at Olje- og energidepartementet (OED) har bedt justis- og beredskapsministeren om å inkludere akkurat denne næringen på listen?

Det er mange som reagerer på at vindkraftbransjen hevder å ha et kritisk behov for arbeidskraft i denne situasjonen, og som synes det er rart at de får gjennomslag for dette i møte med OED.

Vindkraftbransjen har bedt om å bli inkludert blant næringer med kritisk behov for arbeidskraft. Det er lov å be. Vurderingen er gjort av OED og formidlet av justis- og beredskapsministeren. Det er på sin plass å be om en forklaring.

Jo lenger denne krisen varer, jo viktigere er det for regjeringen å begrunne sine tiltak godt. Bare slik vil de vil sikre fortsatt tillit og støtte

Jeg utfordrer Tina Bru og Monica Mæland til å komme med en avklaring snarest.” https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/xPke6Q/hvorfor-fritak-for-vindkraft-monica-maeland?fbclid=IwAR2JULYoxpTTdJn3hYFFZ4xiKVzUoa6MWqYtER5kSLyeLrXfg3JnWhbhDgE

 

 

“På nettet verserer oversikter som viser at medlemmene av Erna Solbergs regime knapt nok har yrkeserfaring utenfor politikken. De er broilere, som i tillegg skaffer seg immunitet mot de negative konsekvensene av egne vedtak.
Er slike politikere i stand til å fatte hva de egentlig har gjort med det norske samfunnet i løpet av et par uker? Neppe. Erna pøste nettopp inn nye 2,2 mrd. kroner i Bill Gates vaksinesatsing CEPI, på toppen av de 1,2 mrd. Norge tidligere har betalt. Best i klassen. Igjen.
Registrert arbeidsledighet har økt til over 10 prosent, det høyeste tallet siden mellomkrigstida. Og det er bare begynnelsen. En av tre NHO-bedrifter sier de står i fare for konkurs. 60 prosent har planer om permitteringer eller oppsigelser. 84 prosent rapporterer lavere etterspørsel eller kanselleringer.
En halv million ledige er innen «rekkevidde». Ingen kan si hvor dette ender, men historisk har høy ledighet det med å bite seg fast. Høy ledighet har høye sosiale kostnader for de som rammes. Men det er selvfølgelig langt mer tv-vennlig panikk i et virus som kan ramme de beste familier.
Finansministerens foreløpige prislapp på tiltakene mot den politisk skapte krisa er 310 mrd. kroner, pluss løpende 10 til 20 mrd. kroner måneden. Han hevder at dette «bare» vil føre til et økt underskudd på fastlandsøkonomien i år på snaut 136 mrd. kroner. Regnestykket er uklart.
Like fullt klør politikerne forsatt i fingrene etter å komme i gang med en økonomisk katastrofal Klimakur 2030. Det tar tid å innse de nye realitetene. For oss alle, og ikke minst for dem som bærer hovedansvaret for dem.

“Below is our list of twelve medical experts whose opinions on the Coronavirus outbreak contradict the official narratives of the MSM, and the memes so prevalent on social media.” https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/?fbclid=IwAR0amP8T1upsYjpPjWBroXEctEsUaso_LttSyCdtLypi-b-ce_tZsMvgGxQ&__cf_chl_jschl_tk__=0cc1e7a74d9c6cda8e592bf60b905cb381591a5b-1585227272-0-AYQUpZC8ALMc9MFo56jGPMwLbluosClvmBzexBuFmEp2DkMQztHWzpCrZosIrNi43el6dGPiIPS6q0l6Ge6CeyfqmhUJBKIVGo9hvQqyFm1Bz1keycES3EepbDYytWeiBAsgJFLUl_2vWddJ11Py1f7sEZ_ohDv9C1m1PkIIwZP55A24kjC3ix-gnVuD4_OErt9HNkK2XfRy5pZ8DjoDcGDfvtTHkxqFThzEZC4INjkA12aBEXzDpfN4SIxzOS_r9nGcrdpduGX2ZWLv22nojKzMpBmn8OTYKpzlMHzwO7vfypk7MewVvlo2G6uDtZjm1OobAi2DL6viJS16T3CXjWA5taq0JqyBQ7KGRJ5-nud9gJ6ZrZ36fz_XxkoxaXoN2tQaKZcxgxR-hO75L5gRS8r74zfw0OXyh1Tr-MgrM3ekv_opBzovadb_otNnk8hVeg

 

 

“So far, no transmission of the virus in supermarkets, restaurants or hairdressers has been proved.”

“There is no significant risk of catching the disease when you go shopping. Severe outbreaks of the infection were always a result of people being closer together over a longer period of time, for example the après- ski parties in Ischgl, Austria.”

He could also not find any evidence of ‘living’ viruses on surfaces. “When we took samples from door handles, phones or toilets it has not been possible to cultivate the virus in the laboratory on the basis of these swabs….” https://today.rtl.lu/news/science-and-environment/a/1498185.html?fbclid=IwAR2suPWlimllLnqSBaz8l95x71_de9Ek9pXkGtydmisFB5Tbmxci2iob_tw

 

«Many people may already have immunity to coronavirus, German study finds
Lots of people may have been infected without knowing it and that means the lockdown could soon be lifted, scientists in Germany say.» https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/09/many-people-may-already-have-immunity-coronavirus-german-study/?fbclid=IwAR0H9a1xjpqFcwWC3JOpo9WlmPoRBl7Yhz009SLNGc8RUt_Bpf5F7FC2ZS8

 

“I vinter var det en historie fra det engelske kongehuset som fikk hele verden til å steile i forakt. Prins Andrews vennskap med avdøde Jeffrey Epstein fikk igjen nytt lys på seg. Epstein, bedre kjent som den pedofile finansmannen som drev med utstrakt menneskehandel hadde mange kjente venner, men få av de har fått en oppmerksomhet fra media slik som prins Andrew. Mediepresset medførte han mistet kongelige oppgaver og forretningsforbindelser sa opp samarbeidet med ham.

En annen person som hadde et mye tettere vennskap, og i tillegg et forretningssamarbeid med Epstein, ja det er Bill Gates, men du vil ikke finne en endeløs rekke artikler om det. Gates er å regne som en hellig ku for norsk media, og den eneste kritikken du vil finne i norske aviser er muligens om noe selv hans støttespillere kaller høyest uetisk. Hvordan Gates flytter penger rundt på sofistikerte måter så han slipper å betale skatt, noe han lett avfeier med at “systemet er nå engang sånn”.

Sophie Harman ved Queen Mary universitetet i London, sier det er bemerkelsesverdig at en så stor aktør innen global helse kommer under så lite kritikk utenfor akademisk kretser.” https://dagfallet.com/2020/04/10/bill-gates-en-helseposor-pa-lolita-ekspressen/?fbclid=IwAR3uvtCfdPzyo-P7lWnLwTKZ2ybXnQUuI4el8IitwCFwZ3_a59hYmMxAmEQ

 

“Det norske kongehuset og norske statsministre fra Jens Stoltenberg til Erna Solberg har hatt og har en så nesegrus beundring for og et så symbiotisk forhold til multimilliardæren Bill Gates at de må betraktes som permanent inhabile i alt som har med den mannen å gjøre. De øser norske skattemilliarder over i fonds som kontrolleres av Bill & Melinda Gates Foundation og de er så starstruck hver gang han viser seg i Norge at det er reint parodisk. Her er en liten collage som viser litt av hvordan verdens nest rikeste mann behandles i Norge.” https://steigan.no/2020/04/den-norske-elitens-nesegruse-hengivenhet-for-bill-gates/?fbclid=IwAR300vs6Q1OYmS8WWgITLu9UFZQF9tPfKC5YS2a4ThxkUa2wt3IL9P5a42w

“Bill Gates drømmer altså om å gjøre menneskeheten til digitalt kveg som skal få digital tatovering av alliansen hans, og inntil vi har fått det, skal det være forbudt å møtes, ha fagforeningsmøter, demonstrasjoner og liknende.

Bill & Melinda Gates Foundation er også ledende deltaker i «Better Than Cash Alliance» sammen med blant annet Ford Foundation, Clinton Foundation, Citi Foundation, Omidyar Network (eBay), Coca Cola, USAID og FN.

Med den globale vaksinen tilført digitale nanopartikler blir dette globalistenes kinderegg: enorme profitter på milliarder av vaksiner, kontroll over massene og digital valuta.
Og som Sveriges tidligere rikspolitisjef Björn Eriksson sa: – Å frata innbyggerne muligheten til å benytte kontanter er å lede dem rett inn i et digitalt diktatur.
“While the efforts of fellow billionaire philanthropist Michael Bloomberg to use his wealth to win the presidency foundered amid intense media criticism, Gates has proved there is a far easier path to political power, one that allows unelected billionaires to shape public policy in ways that almost always generate favorable headlines: charity.
 
The result has been a new model of charity in which the most direct beneficiaries are sometimes not the world’s poor but the world’s wealthiest, in which the goal is not to help the needy but to help the rich help the needy.
 
Through an investigation of more than 19,000 charitable grants the Gates Foundation has made over the last two decades, The Nation has uncovered close to $2 billion in tax-deductible charitable donations to private companies—including some of the largest businesses in the world, such as GlaxoSmithKline, Unilever, IBM, and NBC Universal Media—which are tasked with developing new drugs, improving sanitation in the developing world, developing financial products for Muslim consumers, and spreading the good news about this work.
 
The Nation found close to $250 million in charitable grants from the Gates Foundation to companies in which the foundation holds corporate stocks and bonds: Merck, Novartis, GlaxoSmithKline, Vodafone, Sanofi, Ericsson, LG, Medtronic, Teva, and numerous start-ups—with the grants directed at projects like developing new drugs and health monitoring systems and creating mobile banking services.
 
Gates, along with a growing chorus of billionaires, has also used his public platform to push back on a proposed wealth tax, supported by both Elizabeth Warren and Bernie Sanders. A wealth tax would take a percentage of a billionaire’s assets every year, limiting the accumulation of wealth—and possibly the amount of money spent on philanthropy. Gates counters that charity work reduces income inequality.” https://www.thenation.com/article/society/bill-gates-foundation-philanthropy/
“It should come as no surprise, then, that Gates owns 500,000 shares worth 23 million US dollars (or more) of Monsanto stock.
The very same company that has been caught running slave rings in Argentina in which workers were forced to work 14+ hours a day while withholding payment, has used their massive finances to fund organizations that literally fake FDA quotes to support GMOs, and of course peddling through GMOs that have been linked to numerous health concerns.
This is not even taking into account the farmer suicides that occur around every 30 minutes due to Monsanto’s failing GMO crop yield bankrupting small-time farmers in India’s notorious ‘suicide belt‘.”
“Hvem er Bill Gates? En programvareutvikler? En forretningsmann? En filantrop? En global helseekspert? Dette spørsmålet, dette er ikke bare et akademisk spørsmål, det er i ferd med å bli et veldig reelt spørsmål for de som begynner å innse at Gates ufattelige formue er blitt brukt til å få kontroll over alle sentrale posisjoner innen folkehelse, medisinsk forskning og vaksineutvikling. Og nå som vi får presentert selve problemet som Gates har snakket om i årevis, vil vi snart finne ut at denne programvareutvikleren uten medisinsk opplæring, kommer til å utnytte den formuen til å kontrollere skjebnen til milliarder av mennesker.” https://steigan.no/2020/05/hvordan-bill-gates-monopoliserte-det-globalehelsemarkedet/fbclid=IwAR14LWZgTcZm5CIPXCmuqfG8P6dpz3toS2xHZgyPGqI7_5HRBG3d47dzdlM
“De snakker om å «hacke livets programvare» og de ligger godt an i kappløpet om å få kontrakt på de første vaksinene mot koronaviruset. ModeRNA Therapeutics har en teknologi går ut på å bruke vaksiner for å endre arvestoffene. Da de erklærte at de hadde gjort konkrete framganger med å utvikle en vaksine gikk aksjeverdien opp med 30 prosent på børsene i USA. Selskapet har fått økonomisk støtte fra Norge via CEPI og fra Pentagon. Mange forskere er kritiske til teknologien.
 
mRNA eller budbringer-RNA er et type RNA-molekyl som inneholder genetisk informasjon til DNA-koden i cellene. ModeRNA skriver sjøl på sine hjemmesider at deres teknologi går ut på å «bruke mRNA-medisiner for å instruere pasientens egne celler til å produsere proteiner som kan forhindre, behandle og kurere sjukdommer.»
 
I 2013 inngikk ModeRNA et samarbeid med Pharma-giganten AstraZeneca for å utvikle mRNA-behandlinger. De fikk 240 millioner dollar som første betaling, noe som er rekord for en behandling som ikke er testet. I en lederartikkel i vitenskapstidskriftet Nature ble ModeRNA i 2016 kritisert for ikke å publisere fagfellevurderinger av resultatene sine. Samme år intervjuet Statnews mange tidligere ansatte i selskapet og de fortalte om en internkultur som var mer preget av ego og ambisjoner om børsnotering enn av vitenskap. I desember 2018 ble ModeRNA notert på NASDAQ med den største biotech-noteringa der noensinne. Verdisetting på 7,5 milliarder dollar er ganske heftig tatt i betraktning at selskapet ikke hadde et eneste produkt på markedet.
 
I mars 2020 fortalte selskapets toppsjef Stéphane Bancel Donald Trump at de kunne ha en vaksine klar i løpet av noen måneder, langt raskere enn noen andre. Basert på dette muntlige utsagnet fikk selskapet 483 millioner dollar av Trump-administrasjonen. Selskapets styremedlem Moncef Slaoui ble oppnevnt av preseidenten til å lede hans prosjekt Operation Warp Speed.
 
Denne lynkarrieren kommer til å gjøre en del multimillionærer veldig mye rikere, skriver Business Insider. I mai 2020 ble selskapet verdsatt til 30 milliarder dollar, men fortsatt har ingen av deres mRNA-molekyler nådd fram til kliniske tester og noen har slått feil på grunn av sideeffekter. CNN skriver at USA «gjør et stort veddemål på et selskap som har en uprøvd teknologi».
 
Det er ikke urimelig å si at det i ModeRNAs tilfelle er jaget etter maksimal profitt og ikke solid fagfellevurdert forskning som har drevet det fram. Blant de største eierne finner vi Flagship Pioneering, pharma-giganten AstraZeneca og «de vanlige mistenkte» Fidelity, Vanguard og BlackRock.
 
I januar 2020 fikk ModeRNA økonomisk støtte fra Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).
 
CEPI sier om seg sjøl at de er «a innovative global partnership between public, private, philanthropic, and civil society organisations.» CEPI ble grunnlagt i Davos av regjeringene i Norge og India, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust og World Economic Forum.”
“Med koronaviruset som argument har regjeringa fremmet endringer i bioteknologiloven som gjør det mulig å ta i bruk vaksiner som bygger på uprøvd teknologi og som ikke vil være forsvarlig testet før de tas i bruk.
 
Storingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet uttalte til Morgenbladet 22. mai 2020:
 
“I mine år som folkevalgt har jeg ikke opplevd maken til useriøs prosess –
Nye lovparagrafer blir til på bakrommet. Uten åpenhet og uten ordinær offentlig høring. Viktige fagmiljø får ikke gitt sine vurderinger av lovendringene, innrammingene eller konsekvensene. I mine år som folkevalgt har jeg ikke opplevd maken til useriøs prosess.”
 
Kjersti Toppe har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen og har praktisert som kommunelege i to omganger.
 
Den vaksinen som regjeringa ønsker å satse på er en ny type vaksine som utvikles av ModeRNA Therapeutics. ModeRNA skriver sjøl på sine hjemmesider at deres teknologi går ut på å «bruke mRNA-medisiner for å instruere pasientens egne celler til å produsere proteiner som kan forhindre, behandle og kurere sjukdommer.» mRNA eller budbringer-RNA er et type RNA-molekyl som inneholder genetisk informasjon til DNA-koden i cellene.
 
I januar 2020 fikk ModeRNA økonomisk støtte fra Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Norge er en av CEPIs viktigste finansieringskilder. Samtidig ga CEPI støtte til selskapet Inovio som også utvikler en DNA-orientert vaksine. I begge selskapene er de vanlige mistenkte Vanguard og BlackRock store aksjonærer. Begge de to selskapene har fått støtte fra Pentagon.
 
Det er det militærindustrielle komplekset i USA anført av Pentagons Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) som har stått i spissen for å utvikle nanoteknologier av den typen som ModeRNA satser på. Og allerede i 2013 fikk ModeRNA 25 millioner dollar av DARPA for å utvikle «terapeutiske molekyler».
 
Og ModeRNA gjør da også et nummer av det på sine nettsider at de samarbeider med Pentagon og DARPA.
 
Vi har altså en høyrisikoteknologi som er drevet fram i lynhastighet av børsspekulanter og Pentagon i samarbeid. Teknologien går ut på angivelig å kurere sjukdom ved å endre arvestoffene på molekylnivå, og den er til nå ikke prøvd ut. Hva kan gå galt?”
“In February this year, Global Justice Now criticised the Bill and Melinda Gates Foundation for its “ideological commitment to promote neoliberal economic policies and corporate globalism”, calling for the foundation to be subject to an international investigation as a result of its global activities.
“The World is being sold a myth … [the Gates Foundation] has regular access to world leaders and is in effect personally bankrolling hundreds of universities, international organisations, NGOs and media outlets, has become the single most influential voice in international development,” said the report.
Bill Gates has made it clear that in his opinion the world should remain in lockdown “until we have a vaccine that we’ve gotten out to basically the entire world.”
Either way, as lockdown continues to hamper the lives of millions of people, and destroy thousands upon thousands of businesses, we are continually told that lockdown is here to stay until we have a vaccine — undoubtedly under the advice of the healthcare- and pharmaceutical-led professionals who in some way shape or form fall within reach of the Gates Foundation.
Whichever of the large pharmaceutical corporations ends up producing a vaccine, the Gates Foundation stands to make a solid financial return on its investment. It is unlikely that any one company will have the ability, let alone the resources, to produce vaccinations for seven billion people, as Gates is suggesting.”

“Under the “digital inclusion” initiative, Bill Gates was pushing for India’s Aadhaar digital ID system to expand around the world prior to the outbreak. The World Bank is heavily invested in the project.

Bill Gates has emerged as a global “authority” in the wake of COVID-19, funding vaccines and advising governments on how to respond to the pandemic.

Gates was busily working to establish global digital ID infrastructure long before the outbreak, which is now being promoted as a way to combat the virus.” http://www.oldthinkernews.com/2020/04/12/bill-gates-world-bank-helped-build-global-digital-id-structure-before-pandemic/?fbclid=IwAR1f25okdcbNpmlPeT7rHzFSg8SEB2oqwPBFgjBd2sgI2-x5-SqKtOIpHHs

“The world’s second-richest man, Microsoft founder Bill Gates, was a major Irish bank bondholder ahead of the financial collapse that saw the taxpayer put on the hook for the €64bn bank bailout.

Gates was a bondholder in Anglo Irish Bank, Irish Nationwide Building Society, Bank of Ireland and Allied Irish Bank, according to filings seen by the Sunday Independent. The filings detail investments held by Gates’ Bill and Melinda Gates Foundation.

The identities of wealthy bondholders in the Irish banks, bailed out in most cases by Irish citizens, have never been revealed fully.” https://www.independent.ie/business/irish/bill-gates-was-bondholder-in-bailedoutirishzombiebanks29226533.htmlfbclid=IwAR2ZY1eprq6d99gBuBeRetzV_Cz12VzeevS9iKxT8W7TJEw1nSx_4QigF6k

Fra 2015, men minst like relevant i dag. Og dette er de organisasjonene svært mange setter sin lit til:

“Korrupsjon og lovbrudd er en gjennomgående trend i store internasjonale organisasjoner som FN og EU. Nå er det på tide at sannheten kommer fram i dagen, mener den amerikanske varsleren Kathryn Bolkovac.” https://radikalportal.no/2015/06/01/internasjonale-organisasjoner-er-gjennomkorrupte/?fbclid=IwAR1Uw9QkHRL0Pxa-26M_5ICTMyKVN8qxRRXvgcOAfeDn4O5letmAg_DWGPA

 

 
Ikke det minste vanskelig å forstå hvordan diktaturer oppstår, de får i de aller fleste tilfeller stor dra hjelp fra befolkningen:
Elin Brodin‎:
“Utrolig trøtt av meldingene om tanketomme folk som sutrer og krangler på myndighetenes retningslinjer og anser dette her som tidenes lengste påskeferie. De kan ta seg en bolle og stappe den opp der hyttesola ikke skinner.
 Dette er ikke rett tidspunkt for å opponere mot staten, uansett hvilke politiske ideer du har. Dette er bare tiden for å gjøre som du får beskjed om. Alt annet kan vi ta i tu med igjen etterpå. Dette er fullmaktslov – unntakstilstand. Samarbeid for fellesskapet!
 Slikt som følgende sier jeg nesten aldri, men under disse omstendigheter sier jeg det: Bøter er ikke straff nok for å oppføre seg som en uansvarlig idiot nå. Bur dem inn! Tre måneders reell fengsling virker passe. Det kan kanskje sette en støkk i de som hadde tenkt å følge det bedritne eksempelet med å bryte regler som er utarbeidet for å begrense antallet sårbare mennesker blant oss som i disse dager må dø på en svært pinefull måte – bare for å kunne gå på ski osv. selv.” https://www.facebook.com/groups/1764669443749510/?multi_permalinks=2690970571119388&comment_id=2691281817754930&notif_id=1585556574816277&notif_t=feedback_reaction_generic&__xts__[0]=68.ARAtmpCExnjq6gEFnGWMMugfi6hvOtxw5j1HiFs0D6SkSTAWzeCxZwyEAmFrnceYjR2MUglT6KT7QLA980JJv8E2-NGnQj4A5uwlD93VB40_0iKyKdTMWteKj3eRXBaSYuMJEbh0bj9soERh8VjwhkmUu5ITStUrwfvj0ys5gubERNf0bZJ2FTl7TuPJVAPDGYt7HNV46WPz-DXkdCQ9ReD2lbbI2RaCIfSSdctC0JYKCLS51pMJU6HXLaAB63gEFHe01_gXl9bw9AYgOFCIB1b0ZhWuOTRemaTdGJPNjH0E0TnJtzyYnHanocdCK8BOS-gaDj7VNLFjDjTd-PWs&__tn__=-UK-R

 

https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10215404402774282?notif_id=1585554919579696&notif_t=feedback_reaction_generic

 

Jan Roos kommenterer Brodin sin rant over her:
“Her kommer en farlig effekt frem. Den har blitt advart mot av msm, men nå er det msm og “ms-folk” som representerer den i størst grad: ekkokammer-effekten. Vi er blitt så vant til å omgås likesinnede og menings-allierte, i en slik grad at vi ikke engang tåler eksistensen av spørsmål, hvor legitime de enn måtte være.
I en tid hvor disse spørsmålene kan bety forskjellen på samfunnskollaps eller ikke, overgivelse av livsviktige demokratiske prinsipper og rettigheter eller ikke, kan vi ikke reagere ut fra hva som kortsiktig er minst ubehagelig for oss å tro, slik en kapitalist tenker kortsiktig profitt. Vi må se det store bildet. Vi MÅ stille spørsmål!”
Teksten fortsetter under bildene

 

Jens Bjørneboe:

“Formyndermennesket er en menneskeart som uten hensyn til variasjon i forhold til rase, farve, religion eller livsanskuelse ser sin høyeste glede i å bestemme over andre menneskers tankeliv, lesning, ytringer og livsanskuelse.

Som det fremgår av betegnelsen, ser formyndermennesket sin høyeste lykke, og dessuten sin aller største dyd, sin moralske overlegenhet i dette: å formynde andre. Formyndermennesket vet bedre enn vi selv, hva som er til vårt eget beste, derfor vil han bestemme over oss, for å hjelpe oss.

Formyndermennesket har selv den eneste rette, sanne tro og innsikt: de som mener noe annet er anarkister, nihilister, eller rett og slett uvitende, tåpelige og umoralske barn, som formyndermennesket må formynde.

Formyndermennesket drives aldri av maktsyke eller andre slette motiver, når de vil ha makt over oss. Formyndermennesket har bare gode motiver. Det er vi som har slette motiver. Formyndermennesket vet det rette. Alt hva vi vet, er galt. Derfor er det en plikt for formyndermennesket å formynde oss, ellers ville vi i vår formørkelse, umoral og uvitenhet daglig skade oss selv.

Formyndermennesket frelser oss hver time på dagen. Og fordi formyndermennesket alltid har rett, alltid vet alle ting bedre enn oss som er små, tåpelige og umoralske, er formyndermennesket forpliktet til å prøve å skaffe seg makten over oss.

Formyndermennesket er på alle områder, fra slemme bøker til alkoholrestriksjoner, fra korte skjørter og langt hår, til politiske og filosofiske idéer, alltid en autoritet. Den verden som formyndermennesket elsker, er den autoritære verden.

Vi møter den autoritære holdning, lysten til å ha makt over andre, hos foreldre, lærere, prester, offiserer, politifolk og dommere: det er en selvfølge at autoritære mennesker søker seg inn i autoritære etater, autoritære yrker. Man finner dem derfor helt selvfølgelig i fengselsvesenet, rettsvesenet, militærvesenet.

Deres høyeste ønske er å finne et sted hvor de kan ha makt over vergeløse mennesker, hvor deres ord er lov. Den aller viktigste forutsetning er at man aldri behøver å begrunne sine ord ved logikk eller erfaring, men bare kan meddelse sine ordre, slik som en dommer kan hevde sin mening, uten å måtte imøtegå motargument, eller en lærer av en viss type aldri liker å få oppriktige spørsmål.

Best trives autoritære mennesker i miljøer hvor det innføres taleforbud og kontroll av lesning. Idealet er fengsler, konsentrasjonsleirer, skoler, militærbarakker, kirker og rettssaler.

Det autoritære menneske føler seg bare trygt og lykkelig, når det selv innordner seg i et system hvor det har folk over seg, og folk under seg,- når det blir sparket ovenfra, og selv kan sparke nedover.

Formyndermennesket er aldri et sterkt menneske, men alltid svakt og usikkert, full av angst og uten virkelig selvtillit. Et sterkt og åndelig uavhengig menneske vil se jevnbyrdige, frie venner omkring seg, ikke devote slaver og servile underordnede.

Den autoritære holdning skyldes alltid angsten for å miste makt over andre, og makt over andre er noe man bare vil ha, når man ikke har makt over seg selv. Når man selv er ufri, feig og redd, vil man se ufrie, feige og redde mennesker omkring seg. Alle som tenker selv, er fiender.

For autoritære mennesker er all selvstendig tenkning en forbrytelse: kritikk, som i seg selv ikke bare er en demokratisk rettighet, men en demokratisk borger-plikt, – blir av dem oppfattet som ondskap og uvilje. Alt som består er riktig, å kritisere det er umoralsk.
Den autoritære åndstype formyndermennesket er uten sted og tid. Den finnes i alle politiske partier og avskygninger, men det kan tilføyes at typen trives best innen konservativ kommunisme eller innen de ytterligående, konservative grupper, så som oberstene i Hellas og rent generelt blant prester, lærere, fengselsfolk, militære og blant rettferdighetens tjenere, kort sagt: blant dem som vil beskytte bestående, varige verdier. For dem er enhver ny tanke en vederstyggelighet.

Hvilke våpen har vi mot formyndermennesket?”

https://olehartattordet.blogg.no/1447446655_om_formyndermennesket.html

 

Hvorfor er det sånn at uansett hvor mye intelligens og godhet vi ser i verden, så er det allikevel krig, lidelse og urettferdighet ? Uansett om man har en kreativ plan, ideologi, eller en filosofi som kloke hjerner har utarbeidet, så står vi på stedet hvil eller mer korrekt, jo verre blir tilstanden. Siden tidenes morgen har denne tilstanden gjentatt seg om og om igjen.

Svaret er at sivilisasjon, slik vi kjenner den, for det meste er en konstruksjon skapt av psykopater. All sivilisasjon, vår inkludert, har blitt bygd på slaveri og massemyrderier. Psykopatene har spilt en stor rolle i utviklingen av vår sivilisasjon fordi de er skapt til å lyve, drepe, jukse, stjele, torturere, manipulere, og generelt påføre andre mennesker store lidelser uten å føle anger eller få dårlig samvittighet, og på den måten kan de etablere en egen følelse av sikkerhet/trygghet gjennom dominans.

Sivilisasjonens første stammehøvdingen som med suksess hjernevasket en hær så han fikk kontroll over massemordere, var med all sannsynlighet en genetisk psykopat. Siden denne betydningsfulle oppdagelsen har psykopater hatt en stor fordel overfor ikke-psykopater i kampen om makt i sivilisasjonens hierarki – spesielt i militære hierarkier.

Bak den tilsynelatende galskapen den moderne historie ser ut til å framvise står psykopatene som kjemper for å bevare sin uforholdsmessige makt. Og mens deres makt vokser i styrke og blir enda mer truende, så blir også psykopatene enda mer desperate. Vi er vitne til en forherligelse av deres verden.

Når du forstår psykopatens sanne natur og innflytelse, at de er samvittighetsløse, følelsesløse, egoistiske, kalde og beregnende og blottet for moralske og etiske standarer blir du først forskrekket, men samtidig så gir det mening. Vårt samfunn blir stadig mer sjelløst fordi de som styrer det setter eksempler som er sjelløse, og de eier heller ingen samvittighet.

Det er ikke bare det at de begjærer makt og eiendeler, de føler også at de har rett til det de måtte begjære bare fordi de som individer eksisterer, men de får også en glede av å tilrane seg andre sine eiendeler, stjele æren for andres arbeide, svindle og drive med utpressing. For dem så er dette langt søtere frukter enn det de kan tjene gjennom ærlig arbeide. De lærer også i veldig tidlig alder hvordan deres personlighet kan ha traumatiserende effekt på ikke-psykopater, og hvordan de kan dra nytte av denne roten til terror i den hensikt å oppnå sine mål.

Tenk så på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, kjønn, hudfarge, religion, etc. Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, en manglende samvittighet, en totalt fraværende evne til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer. https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

“De store informasjonskanalene som facebook sensurerer innlegg de ikke liker. Det er på deres plattformer vi nå ofte kommuniserer med andre. Det betyr at de formidler retningen og rammene for hvilke ytringer som kan godtaes. Dette er en indirekte form for skjult sensur. I disse tider forsterkes trykket mot enighet og at kritiske stemmer skal være tause.” https://www.derimot.no/israel-shamir-sensur-og-ensretting-kjem-snikande/?fbclid=IwAR2PneGj6_oWTfEbLnpCjRxwhupTt0ZJ0BiJ1C59p86oMrSKPoj4VRR07ag

 

 

Og hvis man skulle vinne en slik rettsak over Kina, ville disse pengene da blitt brukt til å gjøre det bedre for hele menneskeheten eller ville de da ha havnet i lommene til noen få milliardærer?
 “Coronavirus update: A $20 trillion lawsuit has been filed against Chinese authorities in the US over coronavirus outbreak. American lawyer Larry Klayman and his advocacy group Freedom Watch along with Texas company Buzz Photos have filed the lawsuit against the Chinese government, Chinese army, the Wuhan Institute of Virology, Director of Wuhan Institute of Virology Shi Zhengli and Chinese army’s Major General Chen Wei.
 The plaintiffs have sought $20 trillion, which is a bigger amount than China’s GDP, claiming coronavirus is the result of a biological weapon prepared by the Chinese authorities.
 They have accused China of aiding and abetting death, provision of material support to terrorists, conspiracy to cause injury and death of US citizens, negligence, wrongful death, and assault and battery.” https://www.businesstoday.in/current/world/usd-20-trillion-lawsuit-against-china-us-group-says-coronavirus-bioweapon/story/399071.html?fbclid=IwAR2028YuReZ7yOf6r6tMSRsnWNIOFvyZCbCnHhANWSOhZYOjI26AECR_PtI
Teksten fortsetter under bildet

Oppdatering 22.05.2020:


I Norge er var pr. 18 mai 3571 inngrep p.g.a kreft kansellert. På verdensbasis var 2,3 millioner kreftoperasjoner kansellert. Videre er undersøkelser for å oppdage og kartlegge kreft i stort omfang blitt kanselert.
Dette illustrerer bare LITT av de negative konsekvensene av koronatiltakene.
Og hvor mange dør nå av kreft. Det vet vi ikke.
Fordi hvis en kreftpasient dør av ubehandlet,udiagnostisert kreft, men med et koronavirus,så registreres vedkommende som død av Covid 19 og ikke av kreft.”
“report published by the European Commission in late 2019 reveals that the EU has been looking to increase the scope and power of vaccination programmes since well before the current “pandemic”.
The endpoint of the Roadmap is, among many other things, to introduce a “common vaccination card/passport” for all EU citizens.
This proposal will be appearing before the commission in 2022, with a “feasibility study” set to run from 2019 through 2021 (meaning, as of now, it’s about halfway through).
 
To underline the point: The “vaccination roadmap” is not an improvised response to the Covid19 pandemic, but rather an ongoing plan with roots going back to 2018, when the EU released a survey of the public’s attitude toward vaccines titled “2018 State of Vaccine Confidence”
On the back of this research, the EU then commissioned a technical report titled “Designing and implementing an immunisation information system”, on – among other things – the plausibility of an EU-wide vaccination monitoring system.”

“Tens of thousands of Covid-19 tests have been double-counted in the Government’s official tally, public health officials have admitted.
Diagnostic tests which involve taking saliva and nasal samples from the same patient are being counted as two tests, not one.
 
The Department of Health and Social Care and Public Health England each confirmed the double-counting.
This inflates the daily reported diagnostic test numbers by over 20 per cent, with that proportion being much higher earlier on in the crisis before home test kits were added to the daily totals.
 
Almost 350,000 more tests have been reported in Government data than people tested since the start of the pandemic.
The discrepancy is in large part explained by the practice of counting salvia and nasal samples for the same individual twice.”
Hvis Adolf Hitler, Mao og Stalin hadde levd i dag, så ville de beundret de som nå gradvis innfører diktaturet. Og det positive for alle dem, dvs flertallet av folk flest som higer etter dette, de kan nå åpenlyst ta på seg hirdeuniformen som de ikke lenger trenger å skjule bakerst i kleskapet. Nå kan de stolt kle den på seg og ta ut til gatene slik at de og deres frender kan feire det kommende diktaturet.
 
“Uten forhandlinger med sivile fagforeninger i Forsvaret ble det før helgen lagt fram et forslag til en vidtrekkende forskrift som etter planen skal hastebehandles av regjering og Storting.
Sivilt ansatt skal blant annet kunne bli beordret til å være i militær leir og forbys private reiser, alt med formålet å «opprettholde Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon».
 
LO-forbundet NTL reagerer kraftig mot både Forsvarsdepartementet (FD) sitt konkrete forslag og de manglende forhandlingene i forkant.”
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/03/31/195664829/forsvaret-vil-forby-sivile-a-reise-pa-fritida?fbclid=IwAR39cVLZCfP0n_nHJCkL095bzbkmnLDvFPIAuRY9CIQmxwyRraTatI0KjBs
“FHI-direktøren mener det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok, og advarer mot ny stengning av landet – selv med oppblussing av smitte.”
Anbefalt video fra Corbettreport som ALLTID dokumenterer ut til fingerspissene det han formidler. Og nei, Gates trenger ikke mer penger, men det han tydeligvis trenger er mer kontroll og makt over deg og meg sammen med sine venner som ikke har dine og mine beste interesser i tankene sine.
Og skjønner du ikke poenget etter å ha sett/hørt denne, da er du av den typen Gates og co er avhengige av for å få gjennomført dette:
 
“No, this Gates-driven agenda is not about money. It is about control. Control over every aspect of our daily lives, from where we go, to who we meet, to what we buy and what we do.
Once again, we are driven back to the question. Who is this person? What ideology is driving this quest for control? And what is the end goal of this quest?”
 
“On a recent “Ask Me Anything” thread on reddit, when asked “What changes are we going to have to make to how businesses operate to maintain our economy while providing social distancing?” Bill Gates answered: “Eventually we will have some digital certificates to show who has recovered or been tested recently or when we have a vaccine who has received it.”
 
In his answer, Gates fails to mention that he has himself been instrumental in kickstarting and funding the research into the very type of digital certificates for vaccination that he is speaking about, or that these “digital certificates”—likely, at first, to be a digital marker linked to a biometric ID—could very well one day take the form of vaccine-implanted quantum-dot tattoos.
 
But, as in so many other aspects of the unfolding crisis, Gates’ unscientific pronouncement that we will need digital certificates to prove our immunity in the “new normal” of the post-coronavirus world . . .
 
GATES: Eventually, what we’ll have to have is certificates of who is a recovered person, who is a vaccinated person.”
 
“In January 2018, a report in The Tribune revealed that all of the details, including the name, address, postal code, photo, phone number and email, of all billion-plus Aadhaar-registered Indians, was available for purchase on WhatsApp for 500 rupees, or about USD$7.
 
The Unique Identification Authority of India that administers the Aadhaar scheme was then forced to admit that approximately 210 websites, including websites of the central government and state government departments, were displaying the list of government beneficiaries, along with their name, address, other details and Aadhaar numbers.
 
Even more worryingly, newly obtained documents show that the Indian government is integrating Aadhaar-collected data to create a “360-degree database” that will “automatically track when a citizen moves between cities, changes jobs, or buys new property” and integrate that data into a real-time geo-spatial database built by the country’s space agency, ISRO.
 
Only the most willfully obtuse could claim to be unable to see the nightmarish implications for this type of all-seeing, all-pervasive society, where every transaction and every movement of every citizen is monitored, analyzed, and databased in real-time by the government. And Bill Gates is one of those willfully obtuse people.”
Denne to deler lange artikkelen fra Vannessa Beeley er også viktig å få med seg i denne sammenhengen, da hun er like god på å dokumentere å skille skitten i fra kanalen på det hun formidler som Corbett er
0 kommentarer

Siste innlegg