Forskning viser at de fleste politikere er psykopater

 

Psykopater finner man overalt – også i politikken.

 

Flere av egenskapene som definerer en psykopat samsvarer også med egenskapene som gir effektive ledere. For politikere er dette sant.

 

Mange mennesker har på et tidspunkt sannsynligvis lurt på om sjefen deres er en psykopat. Det viser seg at hvis sjefen din er en politiker, så er det en god sjanse for at han eller hun er det. Flere av egenskapene som definerer en psykopat stemmer også overens med de samme egenskapene som gir effektive ledere.

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Det er utvilsomt lettere å se noen ledere som psykopater enn andre. Antagelig vil ingen bestride at Hitler og Stalin var psykopater på den ytterste enden av spekteret: der de var totalt blottet for empati og skyldfølelse og villige til å si eller gjøre hva som helst for å oppnå sine mål. Dette forsterker imidlertid oppfatningen av psykopater som galninger som er ute av kontroll og tvers igjennom onde. Kan det være andre, mer mainstream politiske ledere som har psykopatiske trekk, men som faller nærmere det “normale” området?

 

Forskning har vist at narsissisme og psykopati kan gi visse fordeler som gjør de som har slike personlighetsforstyrrelser spesielt egnet til et liv på den offentlige scenen og i stand til å håndtere pressede situasjoner: psykopater skårer lavt på mål for stressreaktivitet, angst og depresjon, og høyt når det gjelder konkurranseprestasjon, positive inntrykk ved første møter og fryktløshet.

 

teksten fortsetter under bildet

 

 

Man trenger altså ikke å være en øksesvingende morder for å ha noen av de klassiske psykopatiske egenskapene: mangel på anger og empati, en følelse av grandiositet, overfladisk sjarm, manipulerende oppførsel og manglende skamvett. For politikere vil det å ha overdreven sjarm, et kalkulerende sinn og evnen til å lyve overbevisende bli ansett som en stor fordel.

 

I 2003 hevdet nevropsykolog Paul Brok at statsminister Tony Blair var en “plausibel psykopat” som var hensynsløst ambisiøs, egosentrisk og manipulerende. Den respekterte psykologen og forsker David Lykken har skrevet:

Hvis vi kan tro Robert Caro sin biografi om Lyndon Johnson, så eksemplifiserte Johnson dette syndromet. Han var relativt fryktløs, skamløs, fornærmet sin kone og underordnede, og var villig til å gjøre eller si nesten alt som krevdes for å nå sine mål.

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

 

Patologiske ledere er fullstendig ute av stand til å forstå demokratiets prinsipper, siden de ser på seg selv som overlegne og livet som en konkurransekamp der de mest hensynsløse fortjener å dominere andre. Når de først har oppnådd makt, gjør de sitt ytterste for å avvikle eller diskreditere demokratiske institusjoner, inkludert pressens frihet og legitimitet.

Med andre ord, å velge narsissister og psykopater til offentlige verv er ensbetydende med nasjonalt hara-kiri, den ritualiserte handlingen av selvutslettelse, selvdestruksjon og selvmord. Det signaliserer bortfallet av demokratiet og legger grunnlaget for et totalitært regime som er legalistisk, militaristisk, lite fleksibelt, intolerant og umenneskelig.

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Den typen individer som ønsker makt mest, de mest hensynsløse og ikke-empatiske, er de som overhodet ikke burde ha makt. Alle potensielle ledere og medlemmer av en regjering bør bli inngående undersøkt og testet av psykologer for å finne ut om de har en eller flere personlighetsforstyrrelser, som dermed bestemmer deres egnethet for makt.

 

Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.

De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.

Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.

Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.

Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Forskning med fMRI viser at svekkelser i det empatiske senteret av hjernen er fellesnevneren til en lang rekke personlighetstrek som narsissisme, psykopati, sosiopati, med flere.

 

Svært mange tror ikke at politikerne er i stand til å begå bevisste ondskapsfulle handlinger mot egen befolkning fordi folk flest selv ikke er i stand til å gjøre noe slikt, og det vitner om en farlig kunnskap og historieløshet.
Mange av dem som sitter i maktposisjoner mangler samvittighet, men er dyktige til å late som om de er både empatiske og forståelsesfulle, jeg snakker da om narsissister og psykopater som er mestere i å føre folk bak lyset.

 

Pressen har stemplet Donald Trump som en narsissist, noe han uten tvil er, men den samme pressen er overhodet ikke interessert i å stille spørsmål om maktmennesker her hjemme har slike personlighetsforstyrrelser.

Det er på høy tid å rette søkelyset mot dem som bruker vår empati mot oss, som bruker propaganda og hersketeknikker for å dekke over sine egne synder og medmenneskelige mangler og som fremstiller seg som altruistiske, enda de er det stikk motsatte.

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Hele det grønne skifte og strømkrisa er en gedigen svindel. I løpet av den kommende vinteren, så vil det bli klinkende klart for hele den norske befolkningen at de som forvalter krafta vår, det være seg politikerne eller sjefene i strømselskapene som regelerett stjeler strømmen og selger tyvegodset med en vanvittig fortjeneste, de er rett og slett kriminelle og det må nødt til å komme et rettslig oppgjør som får konsekvenser for kjeltringene.
Hadde det vært du eller jeg som hadde begått de samme kriminelle handlingene som politikerne og strømsjefene nå åpenlyst gjør, så hadde vi fått enorme erstatningskrav, bøter og mange år bak murene, mens disse får lov til å fortsette med å plyndre en hel nasjon uten at det får konsekvenser for dem.
Er det ikke på høy tid av de som bedriver denne mildt sagt grove kriminaliteten får passet sitt påskrevet og nanvgis?
Dama i denne artikkelen hører vel til denne gjengen, og det gjør også Støre, Erna, Søviksnes, og Barth Eide for å nevne noen. Det blir ikke bedre av at vi går rundt grøten og ikke kalller en spade en for en spade, det vil bare forverre situasjonen.
Teksten fortsetter under bildet
Psykopater blir ikke deprimerte på den måten at de opplever meningsløshet, blir trist eller energi-løs. Psykopater har så store begrensninger i sitt følelsesliv, at de er nærmest usårbare for depressive plager. Grunnen er at de mangler introverte følelser.
De introverte følelsene er f.eks. skyld, tristhet og angst. Disse følelsene tar oss bort fra nuet, og får oss til å reflektere over hvor vi står i vårt eget liv, hvor vi er på vei og ikke minst hvor meningsfullt vi opplever at livet er. Psykopater kan fremstå deprimert, men bak masken er de alltid den samme.
De eksperter på å spille sårbare, noe som kan gi deg uventet motstand når du velger å bryte ut. Selv din egen familie kan komme til å bebreide deg fordi du forlater en så hyggelig person. Et annet fenomen som er særlig vanlig i parforholdet med psykopaten, er at partneren blir deprimert.
Teksten fortsetter under bildet
Psykopaten mangler indre liv, er svært grunn og dermed også en person det er trist å omgås. Den tristheten du selv opplever når du er sammen med et eksemplar, kan lett få deg til å tro at også psykopaten må være trist, så dystert og tomt som livene deres er blitt. Dessverre er det bare du som er deprimert.
Den dystre fremtoningen psykopaten har når dere to er alene, skyldes at det ikke er noe å hente på å være blid og imøtekommende. Med en gang det dukker opp en mulighet, endrer humøret seg. Det er som om psykopaten går inn i en dvaletilstand, når vedkommende ikke er i opptatt av å vinne innpass.
Denne tilstanden kan også minne om en depresjon. Dvaletilstanden som psykopater går inn i, har imidlertid ingenting med en depresjon å gjøre. Den skyldes igjen mangelen på indre liv og indre motivasjon. Psykopater får energi gjennom å jakte på noen de kan utnytte, manipulere og tyrannisere.
Teksten fortsetter under bildet
I perioder hvor de ikke har noe å jakte på, kan de fremstå som fullstendig fraværende og interesseløse. Hvis du gjør den tabben at du forsøker å muntre dem opp med vennlighet, blir det bare verre. Den gode samtalen gir dem ingenting, og fører bare til at du blir latterliggjort og avvist. Jo hardere du prøver, desto sterkere blir avvisningen psykopaten møter deg med.”
Jonas Gahr Støre sier i denne 1 minutt og 56 sekunder lange videoen, at det er norske innbyggere og norsk industri som skal nyte godt av den norske krafta, og at vi må tenke oss veldig godt om før vi bygger utenlandskabler, altså det stikke motsatte av det han sier i dag. Hvis ikke denne videoen knuser all troverdighet til AP lederen for all framtid så er det ingenting som gjør det. MÅ SEES!!! https://olehartattordet.blogg.no/store-tatt-med-buksa-nede-denne-to-minutter-lange-videoen-ma-du-se.html
Teksten fortsetter under bildet

Er det sant at en sosiopat blir skapt og en psykopat blir født? Forskjellene mellom en personlighetsforstyrrelse og den andre er ikke lett å fastslå. Imidlertid vil vi i denne artikkelen prøve å kaste litt lys over emnet.

Forskjellen mellom en narsissist, psykopat og sosiopat

Relatert og anbefalt lesing:

https://www.spiked-online.com/2021/03/18/the-eu-is-behaving-like-a-psychopath/

 

https://www.thedailyexaminer.co.nz/best-selling-author-observes-ardern-to-be-really-creepy-psychopathic-and-honestly-im-scared-for-the-people-of-new-zealand/

 

https://theconversation.com/justin-trudeaus-narcissism-reveals-canadas-divisions-95767

 

https://www.westernstandard.news/news/watch-peterson-says-trudeau-has-a-narcissistic-personality/article_a461d6f0-2550-11ed-8981-cb8b11050e94.html

 

https://www.skynews.com.au/world-news/global-affairs/hes-a-narcissist-trudeau-corrupted-by-power/video/a188e26df9642715c666e8358d50abee

 

https://www.tellerreport.com/news/2022-04-24-the-majesty-of-the-child–emmanuel-macron-from-a-psychoanalytic-perspective.BJI582fB9.html

 

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-10935793/This-preening-narcissist-pushed-French-voters-arms-extremists-writes-JONATHAN-MILLER.html

 

https://www.express.co.uk/news/world/1658754/emmanuel-macron-narcissist-france-politics-crisis-opposition-autumn-agenda-update

 

https://www.spectator.co.uk/article/narcissist-vs-fantasist-frances-gruesome-choice/

 

https://euroweeklynews.com/2021/01/02/macron-humiliated-own-father/

 

https://www.forbes.com/sites/stephaniesarkis/2020/03/25/narcissists-get-rid-of-people-they-see-as-disloyal/?sh=2c04bdcb2d8a

 

https://www.researchgate.net/publication/344379988_The_Political_Personality_of_2020_Vice-Presidential_Nominee_Kamala_Harris

 

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/politics-psychiatry-and-psychoanalysis/202010/kamala-harriss-personality-experts-comment

 

https://resett.no/2022/11/13/mange-aktivister-er-oppmerksomhetssyke-narsissister/

 

https://hbr.org/2004/01/narcissistic-leaders-the-incredible-pros-the-inevitable-cons

 

https://www.newyorker.com/magazine/2022/08/22/the-untold-history-of-the-biden-family

 

https://www.washingtontimes.com/news/2015/nov/2/tammy-bruce-hillary-clinton-case-study-narcissism/

 

Obama is a malignant narcissist

https://samvak.tripod.com/eir45vaknin.pdf

 

https://www.currentaffairs.org/2016/07/the-political-sociopath

 

https://www.researchgate.net/publication/317389262_A_Psychobiography_of_Barack_Hussein_Obama_The_Unlikely_Narcissist

 

https://www.spectator.co.uk/article/barack-obama-narcissist/

 

https://www.thedailybeast.com/why-the-right-thinks-obamas-a-narcissistand-why-theyre-wrong

 

https://www.newsweek.com/most-narcissistic-presidents-modern-united-states-history-ranked-1743670

 

Higher narcissism may be linked with more political participation https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200925134722.htm

 

https://www.psypost.org/2020/09/psychology-study-indicates-that-narcissists-are-more-involved-in-politics-than-the-rest-of-us-58112

 

https://www.academia.edu/22069995/Large_group_Narcissism_and_Political_Leaders_with_Narcissistic_Personality_Organization

 

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/evolution-the-self/201112/narcissism-why-its-so-rampant-in-politics

 

https://vocal.media/theSwamp/most-narcissistic-politicians

 

https://theconversation.com/pathological-power-the-danger-of-governments-led-by-narcissists-and-psychopaths-123118

 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8781613/Narcissists-likely-involved-political-activities-study-reveals.html

 

https://www.bps.org.uk/volume-34/november-2021/problem-pathocracy

 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/out-the-darkness/202010/disordered-leaders

 

https://www.researchgate.net/publication/223046510_Narcissistic_Leadership

 

https://www.researchgate.net/publication/279839204_Narcissism_And_Leadership_A_Review_And_Research_Agenda

 

https://www.researchgate.net/publication/317351495_Leader_Narcissism_and_Outcomes_in_Organizations_A_Review_at_Multiple_Levels_of_Analysis_and_Implications_for_Future_Research

 

https://www.researchgate.net/publication/346797502_Impact_of_narcissistic_leadership_on_employee_work_outcomes_in_banking_sector_of_Pakistan

 

https://www.researchgate.net/publication/346513271_The_Narcissistic_Appeal_of_Leadership_Theories

 

https://narcopath.info/npd-in-context/narcopaths-in-communities/narcissistic-politicians/

 

Hubris syndrome https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4952940/pdf/428.pdf

 

Hubris syndrome: An acquired personality disorder? A study of US Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years https://academic.oup.com/brain/article/132/5/1396/354862

 

https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/psychiatry-and-politicians-the-hubris-syndrome/46643F663C0E79B9CE3FFE0A0F97F09B

 

https://www.newyorker.com/news/daily-comment/is-political-hubris-an-illness

 

https://theconversation.com/dangerous-link-between-power-and-hubris-in-politics-20169

 

The Intoxication of Power https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137439666_2

https://www.adlibris.com/no/bok/the-intoxication-of-power-9781137439642

 

https://raywilliams.ca/our-obsession-with-narcissistic-leaders-when-humble-leaders-are-better/

 

The effect of narcissistic leaders https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9301298/

 

Differentiating leader hubris and narcissism on the basis of power https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1742715019885763

 

Leader narcissism https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437163/

 

Leader Narcissism, Inflated Self-Image Maintenance, and War Duration https://mershoncenter.osu.edu/sites/default/files/2021-04/HardenNWRII2021.pdf

 

I’m simply the best, better than all the rest https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886920305080

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/08/trump-and-elon-musk-are-dangerous-narcissists-tailored-to-2022-america

 

https://www.academia.edu/6058675/Narcissistic_and_Psychopathic_Leaders

 

Vladimir Putin : What Is He? https://narcsite.com/2022/03/18/vladimir-putin-what-is-he/

 

What You Get is What You See: Other‑Rated but not Self‑Rated Leaders’ Narcissistic Rivalry Afects Followers Negatively https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-020-04604-3

 

The Biggest Threat to an Organization During the Information Age: Narcissistic Leaders https://www.academia.edu/65134154/The_Biggest_Threat_to_an_Organization_During_the_Information_Age_Narcissistic_Leaders

 

In Times of Global Crisis, Narcissistic Leaders Can Be Dangerous https://socialsciences.nature.com/posts/in-times-of-global-crisis-narcissistic-leaders-can-be-dangerous-ce0b0580-31e4-4954-a8f1-8cb43ddc88ef

 

Narcissistic Leaders–Promise or Peril? The Patterns of Narcissistic Leaders’ Behaviors and Their Relation to Team Performance https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8273342/

 

How Narcissistic Leaders Destroy from Within https://www.gsb.stanford.edu/insights/how-narcissistic-leaders-destroy-within

 

Transformational Leader or Narcissist? How Grandiose Narcissists Can Create and Destroy Organizations and Institutions https://cmr.berkeley.edu/assets/documents/promo/62-3-oreilly.pdf

 

Conceit and Deceit: Lying, Cheating and Stealing Among Grandiose Narcissists https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/conceit-deceit-lying-cheating-stealing-among-grandiose-narcissists

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886919305598

 

https://broad.msu.edu/news/the-danger-of-narcissistic-ceos-especially-during-a-crisis/

 

https://chiefexecutive.net/beware-the-narcissistic-leader/

 

Narcissistic Leaders and Their Victims https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00422/full

 

the top 25 most narcissistic CEO leaders in tech https://www.forbes.com/sites/ericjackson/2013/09/16/the-top-25-most-narcissistic-ceos-in-tech/?sh=4aa7c78a68a7

 

Narcissistic Leaders: The Incredible Pros, the Inevitable Cons https://hbr.org/2004/01/narcissistic-leaders-the-incredible-pros-the-inevitable-cons

 

Narcissistic CEOs Weaken Collaboration and Integrity https://www.gsb.stanford.edu/insights/narcissistic-ceos-weaken-collaboration-integrity

 

9 Famous Narcissists in History and Today’s World https://www.learning-mind.com/famous-narcissists/

 

Dissecting narcissism within politics’ highest ranks https://medicine.yale.edu/news/yale-medicine-magazine/article/dissecting-narcissism-within-politics-highest-ranks/

 

10 Monumental Malignantly Narcissistic Sociopaths https://listverse.com/2011/11/14/10-monumental-malignantly-narcissistic-sociopaths/

 

https://www.samfunnet.org/samfunnsblogg/empatibrist/

 

https://www.nettavisen.no/na24/i-disse-yrkene-jobberdetflestpsykopater/3423147728.htmlfbclid=IwAR28aduJAqskY50agNAJco__sbmmwn_D18w5qgMBbvjpAmlOCdMHqLp-7Qw

 

https://olehartattordet.blogg.no/1520970611_konstruktive_og_destruktive_karismatiske_ledere.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

 

          

 

 

 

 


 

 

 

 


0 kommentarer

Siste innlegg