Det er Statnett som bestemmer over strømmen ikke Støre og regjeringa

Reinforsdammen
September 2001

 

 

 

  • I 1990 gikk vi fra at politikerne bestemte strømprisen, til at markedet bestemte. 
  • Før 1990 hadde lokale kraftverk monopol og plikt til å levere strøm til sitt nærområde.
  • Fra 1991 ble energiloven innført i Norge. Strømmen kunne selges fritt, og prisen skulle settes av markedet.
  • Hver dag melder kraftselskapene inn hvor mye strøm de ønsker å selge neste dag og til hvilken pris til Nordpool, som styres av Statnett.
  • Norge er en del av det nordiske og europeiske kraftmarkedet.
  • Det er meningen at strøm skal flyte fra områder med lav pris til områder med høy pris.

 

“Hvis sjefen i et selskap arbeider for helt andre løsninger enn eierne sier de ønsker seg, burde vel utfallet under normale omstendigheter være enkelt. Men når det gjelder Støre-regjeringen er det uklart hva som er situasjonen, om det er Statnett som styrer regjeringen – eller motsatt.

Dagens Næringsliv kunne lørdag 16 juli presentere et portrettintervju med administrerende direktør i Statnett, Hilde Tonne.

Her kunne hun fortelle om fine barneår i Skjervøy i Troms og sommerferier på Helgeland, men der stopper også de hyggelige beskrivelsene for Nord-Norges del.

For Tonne bruker intervjuet til å beklage seg over prisforskjellene på strøm mellom nord og sør, og legger til at Statnett nå skal prioritere nye transportkabler som kan overføre kraft ut av Nord-Norge.

Den observante leser vil allerede ha merket seg at det er noe som skurrer. Er ikke det Statnetts toppsjef sier det hundre prosent motsatte av hva de to regjeringspartiene har lovet oss i Nord-Norge? Jo, nettopp. Særlig tydelig har de nordnorske stortingsrepresentantene fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet vært.

 

I et innlegg i Nordlys tidligere i år skrev Mona Nilsen, Finanskomiteen (Ap), Karianne B Bråthen, Næringskomiteen (Ap) og Marianne Sivertsen Næss, Energi- og miljøkomiteen (Ap) følgende:

“Den langsiktige løsningen for strømkrisen sør for Dovre, er ikke å bedre overføringskapasiteten mellom nord og sør, hvor nord tappes for overskuddskraft”.

Det er vi helt enige i, men nå synes vi Nilsen, Bråthen og Næss kan forklare nordlendingene hvordan det henger sammen at Stortinget og Regjeringen tillater at et selskap som er eid av felleskapet og bygger og eier det norske strømnettet, arbeider for noe helt annet enn det stortingets flertall vil.

Er svaret at byråkratene og teknokratene egentlig styrer Norge, og at politikken er maktesløs? Eller har abdisert frivillig? Særlig for Marianne Sivertsen Næss er spørsmålet påtrengende. Hun leder Stortingets energi-og miljøkomite.

Næss er bosatt i Hammerfest og burde vite hva som blir utfallet for husholdninger og næringsliv dersom strømprisene fyker i været i en del av landet med vinter ni måneder i året. At det svekker argumentene for bosetting, burde være opplagt.

Inntil vi har utbygd tilstrekkelig med ny kraft i Nord-Norge, vil Statnetts overføringskabler mellom nord og sør føre til at landsdelen mister sin viktigste ressurs for å skape nye arbeidsplasser i det grønne skiftet. Dette har fremtredende nordnorske industriledere som Arve Ulriksen og Eirik Frantzen advart mot.

Derfor må befolkning og næringsliv i Nord-Norge få vite om Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil utøve politisk styring over Statens selskap. Det virker ikke formålstjenlig at Statnett arbeider i en fullstendig annen retning enn det de to regjeringspartiene i lang tid har sagt skal være politikken.

Hvis sjefen i et selskap arbeider for helt andre løsninger enn eierne sier de ønsker seg, burde vel utfallet under normale omstendigheter være enkelt. Men når det gjelder Støre-regjeringen er det uklart hva som er situasjonen, om det er Statnett som styrer regjeringen – eller motsatt.”

 

 

“Det hersker så mye villrede, feilinformasjon og kaos nå i kraftfdebatten at man har vel egentlig innsett at Norge er fortapt.

Folk er desperate og ingen vi har satt til å styre vår nasjon løfter en finger. De kan ikke heller. Selvråderetten er borte. En stat som i utgangspunktet har over 90% kontroll på all strømproduksjon i landet og ikke løfter en finger for å redde næringsliv og industri i tillegg til privatøkonomien til folk og ei heller løfter et øyenbryn grunnet det faktum at vi ikke bare har stelt oss slik at kilowattpris på strøm kommer til å overgå litersprisen på drivstoff.

Men at vi faktisk i tillegg vil få mangel på strøm er skremmende. Vi kan ikke importere noe som ikke eksisterer. Uansett hvor mye penger vi har. Jeg skrev at staten i utgangspunktet har over 90% kontroll på norsk elektrisitetsproduksjon, som eiere. Men på grunn av et rungende JA til ACER 18. mars 2018 fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Fremskrittspartiet, i tillegg til en Energilov av 1991 som omtrent alt av partier har heiet frem med diverse forandringer siden innført, står Norge, det norske folk, norsk industri og næringsliv igjen som tapere. Omgjort til kunder for en ressurs vi egentlig i fellesskap eier men i dag omgjort til en salgsvare. Enda det er vi i fellesskap som har betalt både for vannkraftutbygging og linjenettet i Norge.

I tillegg subsidierer vi alle vindkraftverk i Norge med flere titalls milliarder i produksjonsstøtte frem til 2035. 100 milliarder kroner er anslått. 70% av all vindkraftproduksjon på norsk territorium er utenlandskeid og vi har betalt for alle småkraftverkene som grunneiere og bønder har fått subsidiert og som også i stor grad er solgt til utenlandske eiere de siste ti årene. På toppen av dette betaler vi for alle nye kraftlinjer som behøves grunnet vindkraftutbygging og utenlandskablene som er selve den fysiske årsaken til dagens situasjon.

Belønningen for dette er et Norge juridisk og fysisk tilknyttet Europas felles kraftmarked og en strømpris på flere kroner kilowattimen.”

 

 

Dette er altså de to partiene som øker mest på meningsmålingene, og som folk tror at skal redde de ut av knipa. Naiviteten og kortidshukommelsen er så ekstrem at det er til å bli redd av:
“Høyre og Frp ønsker å oppheve hjemfallsretten og delprivatisere Statkraft. Dermed kan vannkraften bli solgt ut dersom de to partiene kommer i regjeringsmakt i 2013.”
https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/Mm1kE/hoeyre-og-frp-vil-selge-den-norske-vannkraften

 

 

Men har egentlig politikerne noen makt?

 

Relatert lesing:

 

0 kommentarer

Siste innlegg