For å få slutt på strømkrisa, så må EØS avtalen sies opp. De som påstår noe annet juger, eller så er de uvitende om innholdet i Acer avtalen

 

Støre og co har skylda for den elendigheta vi nå er oppe i, og så juger han oss rett opp i trynet og sier at han skal prøve å fikse opp i problemene i dette koseintervjuet med VG. Folk må også regne med en strammere økonomi til vinteren sier massemillionæren med en personlig økonomi som gjør at han ihvertfall ikke behøver å stramme inn. Det er rett og slett å håne folket han er satt til å tjene. 

 

Støre og regjeringen er under tøft press for å gjøre noe med fyllingsgraden.

Stortingsgruppen til Sp sa nylig klart ifra: De krever stans i strømeksporten og at kraftleverandørene pålegges å spare på vannet i magasinene.

– Jeg tar for gitt at de følger opp

Støre går langt i å si seg enig. Han legger kraftig press på kraftselskapene.

– NVE har gjort det klart overfor styrene i kraftselskapene at magasinene har forsvarlig fyllingsgrad. Jeg forutsetter at de følger det. Jeg er veldig tydelig på at vi forventer at det skjer. Hvis det ikke skjer må vi se om det trengs kraftigere virkemidler.

– Hva mener du med det?

– De har fått klar melding om at de skal sikre forsvarlig fyllingsgrad. Jeg tar for gitt at de følger opp det og at vi ikke trenger å bruke kraftigere lut.”

Men Støre og andre politikere som påstår at de kan gjøre noe med krafteksporten, de lyver eller så er de rett og slett uvitende om innholdet i Acer avtalen


“For Norge innebærer ACER-avtalen at energipolitikken i praksis er overlatt til EU. Behovet for lave og stabile priser for norske forbrukere og for norsk kraftkrevende industri er ikke nevnt i avtaleteksten. Utover det å beslutte å bygge kraftkabler eller la være, er det fint lite norske politikere kan gjøre.
Er først kablene der, kan ikke myndighetene gripe inn for å stanse eksporten eller uten videre gjøre noe til fordel for egne innbyggere.”

 

For å komme ut av Acer, må EØS sies opp …det er eneste mulighet for å få styringen tilbake fra Brussel. En ting er sikkert…om vi skal komme ut av den EU kloa, nytter det ikke å stemme på AP eller Høyre med den ledelsen disse har. Erna og Jonas jobber konsekvent for EU sammen med den øvrige Europabevegelsen på vår lovgivende forsamling Stortinget. Husk endelig det. Vi er fanget av EU Brussel ved hjelp av våre egne utro tjenere…”

 

“EØS-loven slår fast at EØS-avtalen går føre andre avtalar mellom EU og eitt eller fleire EFTA-land, men den kan seiast opp med 12 månaders varsel (EØS-loven art. 127), og når den ikkje lenger gjeld, vil handelsavtalen frå 1973 regulera forholdet vårt til EU. Handelsavtalen er aldri sagt opp, den gjeld enno, og blir fortløpande oppdatert — seinast i 2016.

Det blir sagt at me risikerer handelsproblem dersom me seier opp EØS-avtalen, og at det kan bli vanskeleg å fohandla fram ein ny avtale. Det blir vist til Brexit-kaoset og at me ikkje må hamna i liknande trøbbel. Men me er ikkje avhengig av å forhandla fram ein avtale. Me har ein avtale, sidan handelsavtalen frå 1973 aldri er sagt opp. Me kan sjølvsagt forhandla om å forbetra denne avtalen, men handelsavtalen frå 1973 sikrar oss god tilgang. Handelen med EU utvikla seg faktisk best i åra før EØS, då me bare hadde handelsavtalen. Fastlandsindustriens handel med EU hadde toppåret i 1994. I åra med EØS-avtale har det tvert om utvikla seg eit aukande underskot i Norges handel med EU-landa.”

 

 

Videre sier Støre:  “– Vi må være med på det store arbeidet for å bygge opp fornybar kraft. Det er vi i gang med, blant annet med en storsatsing på havvind.”

Denne artikkelen ifra Universitetsavisa viser klart og tydelig at vindkraft til havs er en gedigen fiasko, allikevel så vil altså politikerne sette i gang med et slikt prosjekt. Enten så er våre “kjære” folkvalgte dumme som brød, gjennomkorrupte eller en god blanding av begge deler når de setter igang med dette når det finnes soleklar dokumentasjon på at det er et dødfødt prosjekt der de eneste som tjener på det er aktører som kan stikke sugerøret dypt ned i statskassa:

“Den ene regjerningen etter den andre snakker fagert om kompetanse og læring. Nå har regjeringen og alle dets meningsfeller muligheten til å vise at de faktisk har lært noe fra Tyskland og alle andre land som har måttet betale dyrt for feilslått energipolitikk.

Nå har UK snudd og satser tungt på kjernekraft – hva får norske beslutningstakere til å tro at de vil kjøpe, dyr og ustabil kraft fra norske havvindkraftanlegg? Når man ser på grafen; hva får norske beslutningstakere til å tro at Tyskland ønsker å kjøpe mer ustabil og dyr havvindkraft?”

 

Til slutt kommer Støre med en advarsel:

“– Jeg vil advare mot å ta for gitt at vi er et annerledesland. Pandemien og krigen i Ukraina, med påfølgende energikrise, viser at vi alle rammes og at vi ikke kan løse våre utfordringer alene. Vi må finne felles svar, spesielt når det gjelder energi-utfordringene.”

 

Men Støre nevner ikke med et ord at det er han og hans “yrkesgruppe” som er skyld i at vi er i den situasjonen vi nå er i:

Det var ikke Putins angrep på Ukraina som skapte de høye strømprisene. Og ikke mangel på kraft i Norge. Kraftprisene er blitt sinnssyke fordi vi først skapte et meningsløst marked for kjøp og salg av norsk vannkraft, og i etterkant av det har bygd stadig flere overføringskabler som åpner dette markedet for europeiske priser.

Prisveksten blir forsterka av alt fra CO2-avgiftene på europeisk kullkraft og vindstille perioder på kontinentet, for ikke å snakke om Tysklands halsløse beslutning om å legge ned egen kullkraft og atomkraft samtidig.
Om vi skal hjelpe Tyskland og EU til å bli uavhengige av russiske olje og gass, er det absolutt beste vi kan gjøre å øke leveransen av norsk olje og gass.
Å øke norsk gassproduksjon vil faktisk kunne ha effekt på den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. At folk i Norge betaler mange tusen kroner i måneden for å ha varme i huset og dusje når man trenger det, hjelper ikke en eneste ukrainer.
Motstanden mot vindkraft på land i Norge skyldes ikke falske nyheter eller manglende solidaritet, men en påtrengende følelse av at norsk natur, både fjorder og fjell er i ferd med å bli privatisert og utnyttet uten at befolkninga blir tatt med på råd eller får noe tilbake.
Den store forskjellen på politikere, kraftbransjens holdning og vanlige strømkunders oppfatning, skapte altså et opprør i seg sjøl. Nå er vi på vei inn i ei krise som potensielt er langt større.
Samtidig som strømprisene fortsetter å ligge ekstremt høyt i Sør-Norge og i mange land ellers i Europa, fører krigen til økende priser på en rekke råvarer. Stålprisene gikk opp med 55 prosent på ei uke for ikke lenge siden.
Matvareprisene stiger og vil fortsette å stige, og vi har vendt oss til at diesel til under tjue kroner literen er billig. Sammen med koronaen, et stranda fraktskip i Suez og transportproblemer i havner både i USA og Kina, bygger det seg opp til en blanding av inflasjon og nedgangstider. Det kalles stagflasjon på fagspråket, og er det er den verste form for økonomisk krise.
Vi kan se for oss ei utvikling hvor vanlige folks levekostnader øker radikalt, renta går opp, energiprisene forblir stabilt høye og lønningene ikke følger med. Dette vil ikke ramme dem med høy inntekt, og på ingen måte kraftmeklere, EU-politikere eller den økonomiske eliten. Men det vil ramme vanlige folk knallhardt, og være knusende for arbeidsledige og fattigfolk.
Arbeidsgivere og kapitalkrefter over hele Europa vil benytte arbeidsledighet og krise som unnskyldning for å legge ytterligere press på lønns- og arbeidsforhold. Flyktningstrømmen fra Ukraina vil bli brukt til sosial dumping.
Disse faktorene til sammen vil skape en sosial krisesituasjon i Europa, den samme situasjonen som skapte «De gule vestene» i Frankrike og Brexit i Storbritannia, men etter alle solemerker sterkere. Norge vil stå stødigere enn de fleste land i denne situasjonen.
Vi produserer både strøm, olje og gass. Men om vanlige folk blir fattigere, hjelper det ikke om statskassa blir større. Da vil opprøret komme til Norge igjen. Høye priser på bensin, strøm og mat i Norge hjelper ikke Ukraina. Men det gjør klasseforskjellene desto tydeligere” 

 

 

“President Joe Biden og hans sikkerhetspolitiske rådgiver Jake Sullivan sier i klartekst at de ønsker å forlenge denne krigen så lenge som mulig for å blodtappe Russland mest mulig politisk, økonomisk og militært. En eventuell fredsavtale mellom Ukraina og Russland vil aldri bli akseptert hvis ikke USA bestemmer betingelsene. De militær-industrielle interessene har fått sin krig, og gnir seg i hendene når de nå kan tjene titalls milliarder. Lengre går ikke USA og Natos syn på demokrati og menneskerettigheter.” 

 

 

“Fra Høyres landsmøte den 3. april lyder nå ropene etter en omkamp om fullt medlemskap i EU. Man bruker pandemien og krigen i Ukraina som påskudd. Vi kan ikke lenger stå utenfor «fellesskapet» vi kan ikke fortsatt være «annerledeslandet», heter det. Den dyrtida som er politisk skapt i Norge på energifeltet og matvarer skyldes nettopp vår binding til EØS-avtalen. Nå vil høyrekreftene at arbeiderklassen ytterligere må betale for denne politikken med en dårligere folkehelse.  Kamp mot EU og EØS er faktisk en viktig kamp for en ny politikk i Norge og for en bedre psykososial helse. Her har alle progressive krefter en jobb å gjøre.”

 

 

KIEV (Aftenposten): Ukrainere lever med korrupsjon fra vugge til grav, og 50 oligarker kontrollerer 80 prosent av landets økonomi. Alt går i feil retning, mener tre av fire ukrainere.”

 

 

“Nok en gang blir Ukraina kåret til det land i Europa som befolkningen i landet oppfatter som mest korrupt. Landet havner på en sørgelig 130. plass av 168 rangerte land på Transparence Internationals årlige indeks. Russland har heller ikke mye å skryte av, med sine 29 poeng. De ligger langt bak de skandinaviske landene, som alle ligger på topp ti med 87 til 91 poeng.

På papiret har Ukraina gratis skolegang og helsestell. Realiteten er en helt annen. Pasienter som oppsøker sykehus vet at det er forventet at de betaler legen for behandlingen. Smøringen fra pasientene er nødvendig for å holde maskinparken i gang, forklarte klinikksjefen ved Ukrainas nasjonale kreftinstitutt til The Guardian i fjor.

Ukraina må gjøre mer for å bekjempe korrupsjonen, som spiser opp Ukraina på samme måte som kreft, sa USAs visepresident Joe Biden i en tale til det ukrainske parlamentet i begynnelsen av desember i fjor.

Den verste korrupsjonen skjer i skjæringspunktet mellom landets mektige oligarker og politikerne, skriver Josh Cohen, en tidligere amerikansk bistandsarbeider som bistår reformprosjekter i det tidligere Sovjetunionen i en kommentarartikkel i Reuters.

Ukrainas riksadvokat Viktor Shokin har blitt kritisert av Transparency International for å gjøre for lite for å få stanset korrupsjonen.

Når et land i snart to år er blitt rystet av en korrupsjonssak med minst 14,2 milliarder kroner i bestikkelser, smøring og hvitvasking. Når det er blitt startet 941 rettslige prosesser og 75 domfellelser har resultert i tilsammen 626 år, fem måneder og 15 dager med straff, men domfelte har sluppet ut tidlig fordi de har tystet til politiet. Og landets president, som tidligere var energiminister, har sluppet å gå av. Da er det vel kanskje ikke så rart at troen på at landets offentlig ansatte er korrupte øker.” 

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/lo-leder-peggy-hessen-folsvik-stotter-utenlandskablene-og-stromeksporten-som-vil-knuse-norsk-industri-og-fore-til-hundretusenvis-av-tapte-norske-arbeidsplasser.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1515484324_den_strste_trusselen_mot_arbeidsplasser_og_kosystemet_er_de_planlagte_strmkablene_til_eu_dette_angr_oss_alle.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/infralyd-mennesker-kan-do-av-vindkraft-stoy.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg