Høyre, FRP, AP, MDG og Venstre stemte for Acer avtalen, og nå vil svært mange nordmenn ha Høyre og Frp tilbake i regjering

 

Politician with long nose lies man pop art retro vector illustration. Text bubble. Comic book style imitation.

 

De partiene som fikk oss inn i Acer avtalen blir nå sett på av mange nordmenn som et godt alternativ til en ny regjering. Hva skulle de politiske partiene gjort uten folks enestående kortidshukommelse? Og hva er det som får folk til å tro at de som skapte problemene vil fikse opp i dem?

 

Lånt kommentar:
“På ny flokker velgerne seg om Høyre og FrP, to av partiene med størst politisk ansvar for elendigheta vi nå er i. Både når det gjelder kraftmarkedsliberalisme, EØS-servilitet, utenlandskabler, ‘elektrifiseringsmani’ og en haug med andre strømprisdrivende faktorer.
Majoriteten av norske velgere har åpenbart selv brakt denne ulykka over seg. Det er underlig – ja nærmest bisart – å konstatere at de fortsetter å gjøre det, selv når man nå begynner å kjenne konsekvensene på kroppen og pengepungen.
Hva skal egentlig til før velgermajoriteten tør å velge noe annet enn det gamle og kjente, som beviselig har fått oss ut i uføret? Dét er nok den største gåta av dem alle …”

 

 

“Olje- og energiminister Terje Søviknes hevdet Senterpartiet bidro til å «nøre opp under frykt».

– Det finnes ikke hold i påstandene om at vi gir bort norske kraftressurser eller kontroll, eller at strømprisene vil stige ved en tilslutning til Acer, hevdet Søviknes.”

“- Det er ingen ting i tredje energipakke eller tilknytningen til ACER som vil føre til økte strømpriser i Norge, sier Søviknes.”

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Høyre inngikk tirsdag i et bredt forlik med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne om EUs tredje energimarkedspakke.


“Et bredt flertall i Stortinget stiller seg nå bak tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke.

– Dette er en sak av nasjonal betydning, og det er derfor særdeles viktig med en svært bred forankring i Stortinget, sier Tina Bru i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Gjennom avtalen sikrer vi trygg og forutsigbar tilgang til strøm for norsk næringsliv og forbrukere, samtidig som vi bidrar med vår fornybare kraft og naturgass inn på det europeiske markedet. Der er vi nå med på å akselerere overgangen fra forurensende kull til ren, fornybar energi, og slik kutter vi utslipp i Europa samtidig som vi sikrer norsk næringsliv og skaper verdier for våre lokalsamfunn.

Selv om Norge tar del i et mer harmonisert regelverk for energimarkedene gjennom EØS-avtalen, har vi fortsatt suverenitet med styring og kontroll over disponeringen av våre unike energiressurser og utformingen av vår nasjonale energipolitikk, avslutter Tina Bru.”

 

 

“Torsdag åpnes den nye norsk-tyske kraftkabelen offisielt, i en digital seremoni med Tysklands kansler Angela Merkel, statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tina Bru og Statnett-sjef Hilde Tonne.

– Dette er en stor dag, sier statsminister Erna Solberg under åpningen.

– Med tysk effektivitet og norsk pågangsmot kan vi altså utrette det aller meste, sier hun.”

 

“Høyre-leder Erna Solberg tror ikke utenlandskablene og ACER-avtalen er årsaken til de høye strømprisene. Hun peker i stedet på krig og lav vannstand.

Nylig har NRK snakket med Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg om strømsituasjonen, en situasjon mange har gitt hennes et medansvar for å ha påført landet.”

 

 

“Krav om utsettelse og folkeavstemning til tross, Ap-leder Jonas Gahr Støre holdt på sitt: Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.

Med det gikk Arbeiderpartiet mot KrF og de rødgrønne partnerne og stemte sammen med regjeringspartiene og MDG. Torsdag kveld sikret de flertall for norsk tilslutning til energibyrået Acer.”

 

 

“Nei – du og jeg får ikke høyere strømpriser selv om Norge bygger ut nye kraftkabler som kan bringe norsk kraft til kontinentet.

Annerledes kan vi ikke tolke budskapet fra olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) i Stortingets spørretime onsdag formiddag.

– Det er ikke gitt at økt utvekslingskapasitet til utlandet betyr økt pris. Det gir økt forsyningssikkerhet, sa Borten Moe i Stortinget onsdag.

Trass i påstanden om at flere kabler ikke vil føre til høyere priser, forsikret Ola Borten Moe i Stortinget at prisene kommer til å bli så høye at investorene kan være sikre på gode priser på strøm i framtida.

Det avklarte han på spørsmål fra Øyvind Haabrekke (Kristelig Folkeparti).

– Det er betydelig usikkerhet om fornybar-bransjen fordi det er frykt for at prisene blir for lave. Hvordan ser du å prognosene som skaper usikkerhet for investeringer? spurte Haabrekke.

– Det er en betenkning jeg ikke deler. De grønne sertifikatene skaper forutsigbare og gode rammevilkår for investeringer i fornybar kraft, hevdet Ola Borten Moe i sitt svar.”

 

 

Her sier altså sier Ola Borten Moe at han og de som fikk dette gjennomført ikke hadde satt seg godt nok inn i saken når det ble skrevet under på strømkabelavtalene med Storbritannia og Tyskland, allikvel så ble de underskrevet og godtatt. Og i så måte så er det jo meget interessant å se hva selveste Erna Solberg sier om dette: Erna sier nemlig at politikerne skal kunne lovene og regelverket, og bryter de dem skal de straffes hardt. Men Borten sin påstand om at de ikke visste om konsekvensene er heller ikke korrekt. Sannheten er at de valgte å overse advarslene.

 

 

Regjeringen gjennomførte fra og med 1. november de nødvendige forskriftene for å gjøre EU-lover for elektrisk energi og gass gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen.

Det betyr blant annet at deler av virksomheten til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, blir gjort uavhengig av norske politiske myndigheter.

Det gjelder organet Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som NVE på sine hjemmesider omtaler som «nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge»

Enkeltvedtak i det nye organet RME, som til nå har vært underlagt NVE og Olje- og energidepartementet, kan klages inn for Energiklagenemnda, som heller ikke kan påvirkes av noen norsk myndighet.”

 

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/visste-du-at-politikerne-far-gratis-strom.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/22-august-blir-norge-offisielt-medlem-av-eu-uten-noen-folkeavstemning.html?fbclid=IwAR2FlP-CRj-KLahYCRwrl-IFSfntxHIZLNG12DvUh3CIHkAxcd4z0lu98Zc

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvilke-partier-vil-ha-oss-ut-av-eos.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/store-tatt-med-buksa-nede-denne-to-minutter-lange-videoen-ma-du-se.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/for-a-fa-slutt-pa-stromkrisa-sa-ma-eos-avtalen-sies-opp-de-som-pastar-noe-annet-juger-eller-sa-er-de-uvitende-om-innholdet-i-acer-avtalen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/vi-ma-ut-av-eos-for-a-bli-kvitt-acer-avtalen-men-det-er-noe-regjeringa-ikke-en-gang-vurderer.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/det-er-statnett-som-bestemmer-over-strommen-ikke-store-og-regjeringa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/lo-leder-peggy-hessen-folsvik-stotter-utenlandskablene-og-stromeksporten-som-vil-knuse-norsk-industri-og-fore-til-hundretusenvis-av-tapte-norske-arbeidsplasser.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1515484324_den_strste_trusselen_mot_arbeidsplasser_og_kosystemet_er_de_planlagte_strmkablene_til_eu_dette_angr_oss_alle.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/infralyd-mennesker-kan-do-av-vindkraft-stoy.html

 

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg