Stavanger Aftenbladet tar et oppgjør med myndighetenes c 19 desinformasjon

Censorship News Concept: Pile of Censored Newspapers On Scratched Old Wood, 3d illustration

 

Vi må beskyttes mot farlige ytringer er det vanligste argumentet fra sensurforkjemperne, men det vil medføre at vi mister muligheten til å beskytte oss mot samvittighetsløse politikere og andre maktmennesker som garantert vil bruke sensuren som et våpen for å skrenke inn demokratiet og utvide sine farlige holdninger og ideer som ikke vil gagne deg og meg.

 

 

“Myndighetene er bekymret. Desinformasjon sees på som en alvorlig trussel mot folks sikkerhet og helse. Og det er ikke vanskelig å finne illustrasjoner på informasjon som åpenbart er desinformasjon, se for eksempel EUs hjemmesider knyttet til covid-19-sykdommen og -vaksinene. Myndighetenes råd for å møte dette problemet er å vise til pålitelige kilder, og informasjon som er faktasjekket. De samarbeider også tett med nettplattformene for å få dem til å fremme de pålitelige kildene og fjerne eller gjøre mindre tilgjengelig og synlig materiale som klassifiseres som desinformasjon.

 

Men hva er pålitelige kilder og hvem foretar faktasjekkene? En er naiv dersom en tror at problemet med desinformasjon bare handler om å fjerne/sensurere alle kilder som ikke er på linje med myndighetenes syn?

 

Myndighetene ikke bare samarbeidet med nettplattformene; nå vet vi at myndighetene i USA også utøvde sterkt press for å sensurere stoff som de mente representerte desinformasjon. Nettplattformene og mediene generelt støttet i stor grad myndighetenes anstrengelser, og fagfolk som stilte spørsmål som utfordret det offisielle synet, ble fjernet fra disse plattformene og deres argumenter langt på vei ignorert i mediene.

 

Det offisielle synet ble framstilt å være i tråd med vitenskapen, men kampen mot desinformasjon var i realiteten en trussel både mot ytringsfriheten og vitenskapen. Som vi vet, vitenskap handler om å utfordre det eksisterende, de rådende ideer og tanker. Uten meningsutveksling og kritikk av det bestående fungerer ikke vitenskapen. Uttalelsen om at vaksinene hindrer smittet og hindrer covid-19 – er alvorlig desinformasjon, uttrykt av både helsetopper og politikere.

 

Åpenhet og ærlighet er grunnpilarer i god risikokommunikasjonen. I Norge har tilliten til myndighetene vært høy, i motsetning til for eksempel USA, der store deler av befolkningen er skeptisk til alt som kommer fra myndighetene. Men også i Norge sliter vi med å finne den rette balansen mellom det å bekjempe desinformasjon ved hjelp av sensurering og andre tiltak, og det å sikre ytringsfrihet og vitenskapens behov for dialog og kritikk av rådende sannheter.

 

Her i Norge er mediene også i stor grad støttespillere for det offisielle synet. Det har ikke vært mange aviser i Norge som har uttrykt bekymring for at nettplattformene drev med stor grad av sensurering av personer som hadde avvikende vurderinger på risikoen knyttet til covid-19-sykdommen og -vaksinene. Mange av disse er også ledende vitenskapspersoner.

 

I stedet ser vi at det nå stilles spørsmål til Elon Musks Twitter fordi han ønsker flere stemmer og mindre sensurering. Samtidig ties det om det press myndighetene i USA har utøvd mot nettplattformene (spesielt Twitter) for å kontrollere hva som blir sagt på disse.

 

Fra et ytringsfrihets og vitenskapelig ståsted kan det argumenteres for at endringene vi nå ser på Twitter er av det gode. Hvorfor jubler ikke mediene? Er de ikke forkjempere for ytringsfrihet og vitenskapelig dialog?

 

Det finnes desinformasjon hos de fleste myndigheter, om ikke alle. Myndighetenes underliggende hensikt er ikke å skade, men resultatet kan fort bli det dersom det bare finnes en riktig fortelling og den er det myndighetene som skal eie.” https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/on7p2g/naar-feilinformasjon-om-risiko-kommer-fra-myndighetene?fbclid=IwAR2r0TQrP8QHfCP1eb2CZ6nKfRNZpjx-OnP1_A41VOlOt2hWV8sHK_-jzm8

 

 

“I det øyeblikk man begynner å begrense folks rett til å forteller sin historie slik de selv ønsker, i det øyeblikk man begynner å kontrollere ytringer, enten for å skåne dem som leser, ser eller lytter til en historie, eller for å beskytte en stat, en diktator eller ideologi mot ubehagelige ytringer, har man trådt inn i en verden der friheten ikke lenger råder.

Fra det øyeblikket diskuterer man bare graden av ufrihet man vil godta.

 

Men grunnleggende har vi – ved å tre inn i en slik verden – bøyd oss for prinsippet om ufrihet og er i ferd med å tilsløre skillet mellom ord og handling. Hvis prisen for dette standpunktet er å bli kalt ytringsfrihetsfundammentalist er jeg stolt av den merkelappen, selv om den ikke er ment som et kompliment.

 

Jeg mener at i et demokrati er det viktig å være seg bevisst hvilken vei man slår seg inn på når skillet mellom ord og handling begynner å smuldre bort, når ord forbys, ikke fordi de oppfordrer til vold, eller til en annen forbrytelse, men fordi de kan oppfattes som krenkende. På den måten tildeler man den som lytter til en ytring, rettigheter på bekostning av dem som ytrer seg.
Dvs at man begrenser folks rett til å fortelle en historie ved å gi den som lytter til historien, innflytelse på hvilke historier som kan fortelles og hvordan de kan fortelles. Det kan være farlig. For når ordene stopper, begynner volden.”
Hvis vi forbyr krenkende ytringer, risikerer vi at folk griper til direkte handling og dermed begår “forbrytelser” uten ofre. Også om det er opplagt at ord kan gjøre vondt, svært vondt.”
Vaksinene beskytter knapt mot senvirkninger, sier norsk studie. Forsker mener du ikke bør føle deg trygg, dersom du unnslapp «long covid» ved første smitte.

– Vaksiner beskytter veldig dårlig mot long covid. Det er egentlig veldig overraskende. Det er litt beskyttelse, men det er triste greier.

Det sier lege og forsker Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus. Han leder Koronastudien ved sykehuset. Forskere derfra publiserte nylig en ny forskningsartikkel. «Long covid» er begrepet som brukes om langvarige virkninger av koronasmitte.” https://www.aftenposten.no/norge/i/69qoJe/vaksinene-stopper-ikke-long-covid-ifoelge-ny-studie

 

 

Det kan se ut som om alvorlig hodepine etter c 19 vaksinering er like utbredt som mensforstyrrende blødninger:

“Jeg har aldri vært plaget av hodepine før jeg tok vaksinen, sier Anette som nå tror hodepinen eren bivirkning av koronavaksinen.
Ingen i min familie har migrene, så vidt jeg vet, sier Anette.en bivirkning av koronavaksinen.
Begge vaksinene Anette fikk, var fra det farmasøytiske selskapet Pfizer.

Hun har vært sykmeldt lenge, og går nå på AAP.

– Vi har fått mange henvendelser fra mennesker som forteller at de har fått en omfattende hodepine etter at de fikk satt koronavaksinen, og som lurer på om det kan være en sammenheng, sier Laila Bratterud Mathisen, generalsekretær i forbundet Hodepine Norge.

– De det gjelder er selvsagt fortvilet. Hodepine kan være så ødeleggende for livsutfoldelse og hverdagsliv. Etter at studien CovaxHEAD kom i gang, er det godt å kunne informere om at det finnes en studie som jobber for å finne ut hvorfor det skjer, og hva som kan gjøres for å hjelpe de som er rammet.

Generalsekretæren forteller at de som spør legen på hodepinechatten til Hodepine Norge får tips om studien, og råd om hva de kan gjøre i mellomtiden. Mange har lurt på om de er helt alene om å oppleve omfattende og langvarig hodepine etter vaksinen. Forbundet har en lukket Facebook-gruppe for medlemmene, der de kan treffe andre med samme plager.

– Nevrologen kunne fortelle meg om flere svært like tilfeller, og at alle de «rare» nevrologiske symptomene mine var kjent hos flere pasienter etter vaksinen. Flesteparten av de andre pasientene lignet meg i alder og funksjon før vaksinen. Mennesker med stor kapasitet, mange baller i luften, høyere utdannelse og full jobb.”
https://www.kk.no/livet/etter-dose-to-vaknet-anette-med-voldsom-hodepine-som-aldri-slapp-taket/78068862?fbclid=IwAR0NTIr6dW8j-N5jXfvJTUzKbWV-LbQWZnOh9OpfotaoobnoQ8mtD_ZmUqI

 

“De vanligste bivirkningene som førte til erstatning:

Betennelse på hjerteposen

Hudutslett

Blodpropp

menstruasjonsforstyrrelser”
https://www.ta.no/55-telemarkinger-krever-vaksineerstatning-her-er-de-vanligste-bivirkningene/s/5-50-1559836

 

 

“Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottatt så mange krav om erstatning for bivirkninger fra vaksiner som i 2022.

Over 12,3 millioner doser med coronavaksine er satt i Norge, og i fjor søkte totalt 693 personer om erstatning etter å ha tatt vaksinen.

Det er en økning på 133 prosent fra året før.” https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8J9beG/rekordmange-krav-har-utbetalt-millioner-i-vaksineerstatning?fbclid=IwAR0fRqOaIC–CojSA3soiub76k9fcDSssVvTKJFmMzq5FN5G3jd6u86jC3M

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg