Bondefanget av Acer

Bondefanger er en person som misbruker uerfarne og godtroende menneskers tillit til å narre penger av dem, ofte under påskudd av å ville hjelpe dem.”
“Det er en overhengende fare for at Europa ikke har noe strøm å selge, da eksisterende kraftverk legges ned raskere enn nye kraftverk med fornybar energi settes i drift. Det kan bety at hvis ikke tappingen av magasinene stoppes nå straks, kan det gå under kritisk nivå, og med ingen strøm fra Europa som kan importeres, kan det bli så lite vann i magasinene at det ikke blir noe strøm å rasjonere. Utenkelig for mange, men det er den situasjonen Støre-regjeringen har fått Norge inn i, en potensiell katastrofe for folk og land.

 

Støre ble intervjuet om dette i forrige uke, og hans svar var ikke overbevisende eller beroligende. «Vi følger situasjonen nøye» hjelper ikke når vannstanden er nær kritisk nivå. Heller ikke at Statnett og NVE har «anmodet, bedt, og appellert» til kraftselskapene om å stoppe tappingen. Støre «tar for gitt» at kraftselskapene tar hensyn til at strøm er samfunnskritisk for industri, næringsliv og husholdningene i Norge.

 

Kraftselskapene kan gjøre som de vil, fordi bondefangeriet Acer tillater det, Acer tilsidesetter den folkevalgte regjeringen til fordel for global storkapital, og regjeringen har vist at den tjener storkapitalen ved å tillate nedtappingen av magasinene til nær kritisk nivå. En regjering som representerer folk og lands interesser ville aldri overlatt noe så kritisk som strøm-forsyningen til kapitalinteresser.”

 

Det skal bli interessant å se hvor mange det er som klarer å varme seg på ferieminnene fra sommeren til vinteren som kommer.

 

Og det som Jørund Hassel sier om Acer og EØS avtalen her er vel også greit å få med seg:

“Det folket må ha klart for seg, er at alle norske lover som er ført inn i EØS-avtalen (mer enn 13 000) er ikke lenger norsk eiendom. De er underlagt EU, EU-retten og EU-domstolene. Og EUs lover har forrang foran norske lover ved motstrid (jf EØS-lovens § 2, og protokoll 35 til EØS-avtalen.
Flertallet på Stortinget har dermed gitt fra seg all makt på alle saker som er ført inn i EØS-avtalen. Heretter må alle politikere – uavhengig av politisk farge – «stå med lua ovenfor EU». I hvert fall inntil Norge eventuelt trer ut av EØS-avtalen (jf EØS-lovens art 120) – og som i tilfelle automatisk medfører at handelsavtalen fra 1973 gjeninntrer (jf EØS-lovens art 120).
Den handelsavtalen er fortløpende oppjustert og har juridisk rettskraft. Subsidiært må Norge få EU til å endre sine lover – slik at EUs lover blir slik den norsk regjering ønsker seg dem (neppe realistisk siden Norge verken har tale-, forslags- eller stemmerett i EU).”

 

Relatert lesing: https://olehartattordet.blogg.no/hvis-dette-er-losningen-for-a-fa-bukt-med-de-skyhoye-stromprisene-hvorfor-innforer-ikke-da-politikerne-dette.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/inkompetente-politikere-har-skylda-for-de-hoye-strom-og-bensinprisene-ikke-krigen-i-ukraina-selv-om-de-gjor-sa-godt-de-kan-for-a-skylde-pa-det.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/for-a-fa-slutt-pa-stromkrisa-sa-ma-eos-avtalen-sies-opp-de-som-pastar-noe-annet-juger-eller-sa-er-de-uvitende-om-innholdet-i-acer-avtalen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/lo-leder-peggy-hessen-folsvik-stotter-utenlandskablene-og-stromeksporten-som-vil-knuse-norsk-industri-og-fore-til-hundretusenvis-av-tapte-norske-arbeidsplasser.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

0 kommentarer

Siste innlegg