Inkompetente politikere har skylda for de høye strøm og bensinprisene, ikke krigen i Ukraina, selv om de gjør så godt de kan for å skylde på det

 

 

 

Inkompetente politikere har skylda for de høye strøm og bensinprisene. Vi ser at sanksjonene mot Russland som ble satt i gang av politikere som lot all rasjonell tankegang fare, og som i stedet hev seg på en bølge av føleri og hysteri, nå rikosjerer med voldsom kraft og som ikke treffer avsenderen, men folket de er satt til å tjene. Og det er ikke bare sanksjonene som har slått feil, men også våpenleveransene , 2, og “pengegavene” som har blitt gitt til Europas mest korrupte

land.

 

 

Det er den vanlige mann og kvinne, ikke bare i Norge, men i alle land som boikotter Russland som nå får svi for de inkompetente lederenes handlinger, der pressa har vært en medvirkende årsak til at folk flest også har støttet opp om sanksjonen uten å forstå at de har sagd av greina de sjøl sitter på.

Hvis flertallet ikke begynner å bruke det de har mellom ørene, og legger ansvaret for situasjonen vi er i der den hører hjemme, så vil de ansvarlige fortsette med sin manipulering der de legger skylda på alt og alle som peker i helt andre retninger enn imot dem selv. 

Når en sak er tapt, så fortsetter man da ikke med løsninger som ikke virket i første omgang og som får ekstremt negative konsekvenser for alle andre enn for de som sanksjonene var ment å ramme. Virkeligheten forsvinner ikke ved at man ignorerer den eller at man ønsker at den var annerledes.

Det er ikke russerne og Putin som skremmer mest, men udugelige maktmennesker som totalt mangler kontakt med virkeligheten og som ikke bryr seg om deres avgjørelser og handlinger ødelegger andres liv og framtidsutsikter. For man skal være ekstremt naiv for å tro at at Erna eller Jonas mister nattesøvnen om du og jeg fryser, går sultne til sengs eller mangler tak over hodet. 

 

 

Det var ikke Putins angrep på Ukraina som skapte de høye strømprisene. Og ikke mangel på kraft i Norge. Kraftprisene er blitt sinnssyke fordi vi først skapte et meningsløst marked for kjøp og salg av norsk vannkraft, og i etterkant av det har bygd stadig flere overføringskabler som åpner dette markedet for europeiske priser.

Prisveksten blir forsterka av alt fra CO2-avgiftene på europeisk kullkraft og vindstille perioder på kontinentet, for ikke å snakke om Tysklands halsløse beslutning om å legge ned egen kullkraft og atomkraft samtidig.
Om vi skal hjelpe Tyskland og EU til å bli uavhengige av russiske olje og gass, er det absolutt beste vi kan gjøre å øke leveransen av norsk olje og gass.
Å øke norsk gassproduksjon vil faktisk kunne ha effekt på den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. At folk i Norge betaler mange tusen kroner i måneden for å ha varme i huset og dusje når man trenger det, hjelper ikke en eneste ukrainer.
Motstanden mot vindkraft på land i Norge skyldes ikke falske nyheter eller manglende solidaritet, men en påtrengende følelse av at norsk natur, både fjorder og fjell er i ferd med å bli privatisert og utnyttet uten at befolkninga blir tatt med på råd eller får noe tilbake.
Den store forskjellen på politikere, kraftbransjens holdning og vanlige strømkunders oppfatning, skapte altså et opprør i seg sjøl. Nå er vi på vei inn i ei krise som potensielt er langt større.
Samtidig som strømprisene fortsetter å ligge ekstremt høyt i Sør-Norge og i mange land ellers i Europa, fører krigen til økende priser på en rekke råvarer. Stålprisene gikk opp med 55 prosent på ei uke for ikke lenge siden.
Matvareprisene stiger og vil fortsette å stige, og vi har vendt oss til at diesel til under tjue kroner literen er billig. Sammen med koronaen, et stranda fraktskip i Suez og transportproblemer i havner både i USA og Kina, bygger det seg opp til en blanding av inflasjon og nedgangstider. Det kalles stagflasjon på fagspråket, og er det er den verste form for økonomisk krise.
Vi kan se for oss ei utvikling hvor vanlige folks levekostnader øker radikalt, renta går opp, energiprisene forblir stabilt høye og lønningene ikke følger med. Dette vil ikke ramme dem med høy inntekt, og på ingen måte kraftmeklere, EU-politikere eller den økonomiske eliten. Men det vil ramme vanlige folk knallhardt, og være knusende for arbeidsledige og fattigfolk.
Arbeidsgivere og kapitalkrefter over hele Europa vil benytte arbeidsledighet og krise som unnskyldning for å legge ytterligere press på lønns- og arbeidsforhold. Flyktningstrømmen fra Ukraina vil bli brukt til sosial dumping.
Disse faktorene til sammen vil skape en sosial krisesituasjon i Europa, den samme situasjonen som skapte «De gule vestene» i Frankrike og Brexit i Storbritannia, men etter alle solemerker sterkere. Norge vil stå stødigere enn de fleste land i denne situasjonen.
Vi produserer både strøm, olje og gass. Men om vanlige folk blir fattigere, hjelper det ikke om statskassa blir større. Da vil opprøret komme til Norge igjen. Høye priser på bensin, strøm og mat i Norge hjelper ikke Ukraina. Men det gjør klasseforskjellene desto tydeligere” 

“President Joe Biden og hans sikkerhetspolitiske rådgiver Jake Sullivan sier i klartekst at de ønsker å forlenge denne krigen så lenge som mulig for å blodtappe Russland mest mulig politisk, økonomisk og militært. En eventuell fredsavtale mellom Ukraina og Russland vil aldri bli akseptert hvis ikke USA bestemmer betingelsene. De militær-industrielle interessene har fått sin krig, og gnir seg i hendene når de nå kan tjene titalls milliarder. Lengre går ikke USA og Natos syn på demokrati og menneskerettigheter.”

 

 

“Fra Høyres landsmøte den 3. april lyder nå ropene etter en omkamp om fullt medlemskap i EU. Man bruker pandemien og krigen i Ukraina som påskudd. Vi kan ikke lenger stå utenfor «fellesskapet» vi kan ikke fortsatt være «annerledeslandet», heter det. Den dyrtida som er politisk skapt i Norge på energifeltet og matvarer skyldes nettopp vår binding til EØS-avtalen. Nå vil høyrekreftene at arbeiderklassen ytterligere må betale for denne politikken med en dårligere folkehelse.  Kamp mot EU og EØS er faktisk en viktig kamp for en ny politikk i Norge og for en bedre psykososial helse. Her har alle progressive krefter en jobb å gjøre.”

 

 

Det står verre til i Ukraina enn i dei mest korrupte landa i EU.
Landet er nede på 32 av 100 poeng på korrupsjonsindeksen til Transparency International. Til samanlikning har Noreg 85 poeng, Ungarn har 43 og Polen har 56 per. 9. juni. 2022.”

 

 

Når en finanskrise oppstår slik som i 1929 der folk blir stående på bar bakke og ble slengt ut i forferdelig fattigdom, så er det ikke slik at resursene forsvinner.

Maten, drivstoff og alle de tingene som kan produseres de er fremdeles der, men kontrollen over dem har skiftet hender og den kontrollen kommer i hende på særdeles samvittighetsløse parasitter som er totalt blottet for empati.
Individer som overhodet ikke er villige til å dele med seg, og som heller ikke mister nattesøvnen om deres medmennesker dør i hundre, tusen eller i milliontall rundt dem så lenge de selv har det bra.
Og når en slik tilstand oppstår så er det enkelt å splitte oss og sette oss opp imot hverandre slik at vi retter fokuset feil vei. Hadde folk flest stått samlet under en slik krise, så kunne vi ha tvunget dem som satt med midlene som ville gitt oss en akseptabel levestandard til å gi oss det vi trengte.
Opp i gjennom historien så har vi blitt lurt til å sparke nedover, til å legge skylda på ofrene i stedet for overgriperne. Når skal det ta slutt, når skal vi lære? https://www.youtube.com/watch?v=9w6QYPzF2TI

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/for-a-fa-slutt-pa-stromkrisa-sa-ma-eos-avtalen-sies-opp-de-som-pastar-noe-annet-juger-eller-sa-er-de-uvitende-om-innholdet-i-acer-avtalen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/lo-leder-peggy-hessen-folsvik-stotter-utenlandskablene-og-stromeksporten-som-vil-knuse-norsk-industri-og-fore-til-hundretusenvis-av-tapte-norske-arbeidsplasser.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1515484324_den_strste_trusselen_mot_arbeidsplasser_og_kosystemet_er_de_planlagte_strmkablene_til_eu_dette_angr_oss_alle.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/infralyd-mennesker-kan-do-av-vindkraft-stoy.html

 

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg