Hvis dette er løsningen for å få bukt med de skyhøye strømprisene, hvorfor innfører ikke da politikerne dette?

 

 

“En løsning på dagens kraftsituasjon kan være at kraftselskapene må betale staten for det vannet de får inn i magasinene, eller at skatten til disse selskapene øker når vann brukes til eksport ved lavere magasinnivå enn det historisk normale.

 

Et annet forslag er å sette et eget høyere nivå på grunnrenteskatten for de selskapene som eksporter kraft. På den siste kabelen til Storbritannia avtales ekspert før norske strømkunder får lagt inn sine strømbehov. Verdien av eksporten kan da knyttes til hvert enkelt kraftselskap som da bør belastes 100 prosent grunnrenteskatt til staten for hele sin netto eksport.

 

De vil da holde tilbake vannet i magasinene og heller selge til norske kunder, slik at de får beholde mer av grunnrenten selv. Strømprisen til norske kunder vil da kunne reduseres kraftig.

 

Det er den norske stat som fastsetter norske skatter, ikke EU. Vi står da fritt til å innføre en slik skatt som omprioriterer kraftselskapenes økonomiske til fordel for norske strømkunder gjennom lavere norsk strømpris.”

Svein Roar Brunborg Klassekampen 11. juli 2022

 

Og fungerer ikke det Brunborg skriver over her, så er eneste løsning å melde seg ut ifra EØS:

 

“For Norge innebærer ACER-avtalen at energipolitikken i praksis er overlatt til EU. Behovet for lave og stabile priser for norske forbrukere og for norsk kraftkrevende industri er ikke nevnt i avtaleteksten. Utover det å beslutte å bygge kraftkabler eller la være, er det fint lite norske politikere kan gjøre. Er først kablene der, kan ikke myndighetene gripe inn for å stanse eksporten eller uten videre gjøre noe til fordel for egne innbyggere.”

 

For å komme ut av Acer, må EØS sies opp …det er eneste mulighet for å få styringen tilbake fra Brussel. En ting er sikkert…om vi skal komme ut av den EU kloa, nytter det ikke å stemme på AP eller Høyre med den ledelsen disse har. Erna og Jonas jobber konsekvent for EU sammen med den øvrige Europabevegelsen på vår lovgivende forsamling Stortinget. Husk endelig det. Vi er fanget av EU Brussel ved hjelp av våre egne utro tjenere…”

 

“EØS-loven slår fast at EØS-avtalen går føre andre avtalar mellom EU og eitt eller fleire EFTA-land, men den kan seiast opp med 12 månaders varsel (EØS-loven art. 127), og når den ikkje lenger gjeld, vil handelsavtalen frå 1973 regulera forholdet vårt til EU.”

 

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/for-a-fa-slutt-pa-stromkrisa-sa-ma-eos-avtalen-sies-opp-de-som-pastar-noe-annet-juger-eller-sa-er-de-uvitende-om-innholdet-i-acer-avtalen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/lo-leder-peggy-hessen-folsvik-stotter-utenlandskablene-og-stromeksporten-som-vil-knuse-norsk-industri-og-fore-til-hundretusenvis-av-tapte-norske-arbeidsplasser.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1515484324_den_strste_trusselen_mot_arbeidsplasser_og_kosystemet_er_de_planlagte_strmkablene_til_eu_dette_angr_oss_alle.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/infralyd-mennesker-kan-do-av-vindkraft-stoy.html

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg