22. august blir Norge offisielt medlem av EU uten noen folkeavstemning


Bildet symboliserer demokratiet som gradvis blir transformert til diktatur.

 

 

Regjeringa vil gi bort makta til EU mens alle er på ferie. Og har de som kommer til å stemme for dette forslaget satt seg inn i hva disse lovene betyr og hva konsekvense vil bli hvis forslaget blir stemt igjennom? 

 

Erna Solberg sier at politikerne skal kunne lovene, og bryter de dem så skal de straffes hardt.

“– Det er slik at vi som skaper lovene, og lager lovene, må lære oss å følge lovene. Det er klart at vi måles, og skal måles etter en streng standard, sier Erna Solberg i Ukeslutt lørdag. Hun mener at alle mennesker kan gjøre feil, og så gjøre opp for seg i samfunnet. Men at det blir en utfordring om bildet blir én regel for politikere, og en annen regel for andre. – Det vil vi ikke ha. Derfor må vi være tydelige på at vi ikke aksepterer at man bryter regelverket. Enten det er Stortingets lovregelverk eller noen annet, sier hun.

Hun legger til at man ikke bare kan si at alt skal dreie seg om kontroll og gjøre alt vanskelig. Det handler om en etisk standard. – Det er faktisk en etisk standard vi må sette for oss selv, og som alle politikere må opprettholde, sier Erna Solberg.”
“For alt vi vet har ikke byråkratene i departementet selv forstått et plukk av den engelske teksten av EU-forslaget, skrevet på høybyråkratisk grautmål, med tittelen «Amending Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources, Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency». Dokumentet er nemlig ikke oversatt, men essensen er krystallklar:
Varmt sommervær beviser at klimakrisen er i ferd med å eksplodere, så «Det Grønne Skiftet» må forseres, og skal fortsatt gjennomføres med vindturbiner, solpaneler og hydrogen uansett kostnad. Men omstillingen  går for tregt på grunn av nasjonale hensyn, selvråderett, demokrati, miljøvern, protester, offentlig byråkrati, mangel på offentlige penger og denslags detaljer.

Derfor må alle hindringer fjernes og minimaliseres så vindbaronene og klimaindustrien kan få alt de peker på av subsidier og natur, og du skal betale for det. Dokumentet inneholder ingen henvisninger til de negative og alarmerende dårlige resultatene for «fornybart» de siste ti årene. Det er som om ingenting har skjedd, og alt har fungert strålende.

Vi kommenterer så du skal  forstå omfanget av selvbedraget og pengebedraget. 

Lovforslaget fra EU, som naturligvis er EØS-relevant, har føringer i form av anbefalinger fra kommisjonen. Disse er svært omfattende og detaljerte, og du kan lese en full oversettelse av høringsnotatet på bloggen «Olehartattordet» her. (Kudos for å orke). Vi låner noen sitater fra denne oversettelsen og legger heller inn vår kommentar som avslører ikke bare hvorfor dette lovforslaget er så totalitært, farlig og ødeleggende for Norge, men også hvordan det er fullstendig frakoblet virkeligheten, fakta, økonomi, matematikk og observerbare resultater etter ti år med «Energiwende»:”

 

 

Jeg husker hvordan nyhetsankeret på TV2 Økonominyhetene fortalte om hvor store fordeler det var at Norge ble en del av ACER, nordmenn kunne få gratis strøm en dag, for slik fungerer et fritt strømmarked forklarte hun. Store deler av Norges befolkning trenger ikke gratis strøm en dag, de trenger forutsigbare lave strømpriser og pålitelig strøm hele året, spesielt vinterstid.

Før ACER, kostet en kwh ca 30 øre som dekket produksjonspris, vedlikehold og oppgraderinger på kraftstasjoner og strømnett. Etter ACER betaler husholdningene flere kroner per kwh, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra samme vannkraftverk og strømnett.

Presse og media har like stor skyld som storkapitalens politikerne i at ACER ble underskrevet, de hadde tilgang til avtalens fulle omfang, og unnlot å nevne at norske forbrukere måtte betale europeiske markedspriser uten et øvre pristak. Så eies også presse og media av de samme kapitalkreftene som står bak ACER.

Selv om NRK er statseid, er NRK ingen nøytral nyhetsformidler, for storkapitalen har hatt sine folk i NRK i flere tiår. Finanskapitalen foretrekker sannsynligvis at NRK forblir statseid, fordi statseide tv-kanaler har større troverdighet blant befolkningen. Norge styres like mye fra Marienlyst som fra Stortinget.

ACER tilsidesetter politisk styring over salg av strøm til utlandet, regjeringen griper bare inn når det er fare for strømrasjonering, og da er det for sent. Regjeringen har ennå ikke kunngjort at de har beordret kraftselskapene å tappe ned vannmagasinene, enda de nå er under 10 prosent av normalvannstanden for de siste 20 årene. Dette i en situasjon hvor Europa har ingen kraft å selge. Kontinentale Europa stenger kraftverk raskere enn kraftverk med fornybar energi med samme produksjonskapasitet settes i drift.

Hvis vi ikke kan melde Norge ut av ACER, har kapitalens politikere og presse enda mer å svare for, fordi de måtte vite dette. Dette er prisen en mett og trett befolkning bare opptatt av lånefinansiert forbruk må betale, når de tror at de har gjort sin demokratiske plikt ved å legge en stemmeseddel i stemmeurnen, og dermed bare kan snu ryggen til politikerne, «for de vet vel hva de holder på med».

Demokratiet er noe en må kjempe for hver dag. Det er en plikt for innbyggerne i et land med en demokratisk forfatning å sette seg inn i sine demokratiske rettigheter, for å kunne avsette regjeringer som ikke representerer folk og land. ACER og utenlandskablene er et ran av et fellesgode og felleseie som skal komme folket til gode. ACER har fratatt folket selvråderetten og suvereniteten over vannkraften, et fellesgode tilhørende det Norske folk. Det er bare hjemfallsretten som gjør at vi fremdeles eier det.

«Vi eier fremdeles arvesølvet, men vi kan ikke dekke bordet med det», som noen skrev. Det er rimelig vannkraft som gjør at vi kan bo i et land under polarsirkelen, og ha industri, næringsliv og jordbruk her. Klarer storkapitalens politikere å oppheve hjemfallsretten, blir vannkraftverkene solgt til storkapitalen som aldri gir den tilbake, og Norge blir en provinsiell region i et frihandelsområde kalt EU, en råvare-leverandør med en for en stor del fattig befolkning, og ikke lenger en av verdens rikeste land.”

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/store-tatt-med-buksa-nede-denne-to-minutter-lange-videoen-ma-du-se.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/for-a-fa-slutt-pa-stromkrisa-sa-ma-eos-avtalen-sies-opp-de-som-pastar-noe-annet-juger-eller-sa-er-de-uvitende-om-innholdet-i-acer-avtalen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/vi-ma-ut-av-eos-for-a-bli-kvitt-acer-avtalen-men-det-er-noe-regjeringa-ikke-en-gang-vurderer.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/det-er-statnett-som-bestemmer-over-strommen-ikke-store-og-regjeringa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/lo-leder-peggy-hessen-folsvik-stotter-utenlandskablene-og-stromeksporten-som-vil-knuse-norsk-industri-og-fore-til-hundretusenvis-av-tapte-norske-arbeidsplasser.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1515484324_den_strste_trusselen_mot_arbeidsplasser_og_kosystemet_er_de_planlagte_strmkablene_til_eu_dette_angr_oss_alle.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/infralyd-mennesker-kan-do-av-vindkraft-stoy.html

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg