Når politikerene er en MYE større og FARLIGERE trussel mot befolkningen enn den verst tenklige pandemien


Aldri har det vært viktigere å følge med på hva våre “kjære” folkvalgte holder på med enn nå, og for å kunne gjøre det så må vi ha alle bitene som utgjør hele bildet, det holder ikke å se på fragmentene lenger og anta at de utgjør helheten.

Erna Solberg og co ville gjerne ha en kriselov som skulle gi dem diktatorisk makt, det fikk de heldigvis ikke. Det var et lite lysglimt i mørke, men selv om opposisjonen satte foten noe ned, så ser vi også at de har underdanige personlighetstrekk, og at Arbeiderpartiet spiller på lag med den sittende regjeringa. Dessverre så er det en del naive individer som tror at AP fremdeles er et parti for arbeidsfolk, det er det ikke. AP er et broiler parti som har akkurat den samme mentaliteten som den folkefiendlige regjeringa, de er bare litt dyktigere til å skjule det, Frp er av samme ulla.

Vi har en sittende regjering som har forsøkt å få en trojaner inn bakveien som ny oljefondssjef via en gjennomkorrupt sentralbanksjef, slik at de på den måten skulle kunne klare å plyndre oljefondet vårt. Tror du at Erna Solberg har vært uvitende om det, da er du skremmende naiv.
Her er en enkel innføring i den saken https://steigan.no/2020/05/tangen-saka-knusende-og-historisk-fra-representantskapet-i-norges-bank/

Og nå har vi denne saken som kommer til å sende strømprisene gjennom taket. Dette er EKSTREMT viktig å sette seg inn i slik at man fullt ut forstår trusselen vi alle nå står over for:

“Regjeringen snur etter omstridt avgjørelse: Krypto-datasentre slipper full elavgift

Datasentre som driver med kryptovaluta slipper likevel full elavgift. – Det er uheldig med en særnorsk regel som skaper usikkerhet og hindrer etablering av datasentre i Norge, sier digitaliseringsministeren.

Regjeringen foreslår at krypto-datasentre skal få slippe full elavgift.

Datasentre i Norge fikk redusert elavgift fra 2016, men i 2018 påla Stortinget full elavgift til de datasentrene som driver med blokkjedeteknologi. Nå mener regjeringen at det ga et uheldig signal til bransjen om norske rammevilkår.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun har lyttet til bransjen.

– I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å oppheve Stortingets vedtak om å innføre full elavgift til datasentre som driver med kryptovaluta, sier Helleland til E24.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at det er stor interesse fra datasenternæringen for å investere i Norge. Det er attraktivt å etablere seg i Norge, med rikelig tilgang på ren energi. Men da må bransjen ha forutsigbare rammevilkår. Dette betyr arbeidsplasser i Distrikts-Norge, og da bør vi legge til rette for å fjerne usikkerhet om rammevilkårene, sier Helleland.” https://e24.no/olje-og-energi/i/Jo8gp7/regjeringen-snur-etter-omstridt-avgjoerelse-krypto-datasentre-slipper-full-elavgift?fbclid=IwAR267Ay8nXGhrnmkNicSRsskgrpNuaeWzHsJHKLsVWWuTqybsjBQvjOQIlM

 

“For å få fram nye Bitcoin, eller andre kryptovalutaer, treng ein kraftige datamaskiner. Desse skal knekke kompliserte matematiske reknestykker. Dess fleire kodar som blir knekt, dess meir kryptomynt i kassa.Tilgang til billig kraft er avgjerande for kor utvinning av kryptovaluta skjer. Den norske datasenterfesten kunne tilby både grøn, billig og nærast avgiftsfri kraft.

Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten.

Også Bitcoin blir brukt av kriminelle. Dette drog Økokrim fram i si trusselvurdering for 2018.
Her vart bruken av kryptovaluta problematisert. Rapporten viste til ei undersøking som kopla nesten halvparten av transaksjonane med Bitcoin til kriminalitet. Samtidig var Noreg i ferd med å bli eit av dei mest ettertrakta landa i verda for produksjon av Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Elavgiftreduksjonen er svært viktig. Kraft utgjer om lag 90 prosent av investeringane I denne industrien. Noreg har på kort tid blitt det mest ettertrakta landet i verda å produsere kryptovaluta.

I 2018 vart det Klondike-stemning i norske kraftkommunar. Datasenterfesten tok av, men i litt feil retning. Regjeringa mista oversikta over gjestelista.Verken næringsdepartementet, Brønnøysundregisteret, Statistisk sentralbyrå, Noregs vassdrags- og energidirektorat eller Statnett hadde oversikt over kor mange datasenter som dreiv med kryptoutvinning. Ei heller kven som stod bak selskapa som etablerte seg her.

Norske kraftselskap jubla over dei nye gjestene. Her var det pengar å tene, kunne ein begeistra Ole Sunnset fortelje oss i haust. Sunnset er konsernsjef i kraftselskapet Ringeriks-Kraft som held til på Hønefoss.

Også andre kraftselskap fortalde at dei har hatt stor pågang frå kryptovaluta-aktørar, noko som betyr ein oppsving for dei. Men etableringane er ikkje nødvendigvis ei positiv nyheit for folk flest.Straumkundane betalarHushaldningane sine straumutgifter ligg an til å bli historisk høge i år. Årsaka er tredelt: Større etterspørsel, tørr sommar og høge prisar på fossil kraft i Europa.– Det er klart at datasenter vil ete av kraftoverskotet i Noreg. Kor mykje veit vi ikkje enno, men kraftprisane blir blant anna styrt av summen av tilbod og etterspørsel, fortel Martin Vik i NVE.

Også Statnett har merka at det er ein fest på gong. I november sa kommunikasjonssjefen at dei til saman har fått førespurnadar frå datasenter om kapasitet som svarar til rundt halvparten av heile Noregs forbruk av straum.– Behovet for kraft til datasentera har gjort at energiselskapet har vore nøydd til å styrke nettet. Dette har hatt kostnadar som straumkundane i stor grad har betalt, fortel leiaren for eit kraftselskap som ikkje ønskjer å bli identifisert.

å Follum gjekk 20.500 datamaskiner døgnet rundt. På grunn av varmeutvikling i maskinene, måtte dei kjølast ned av kraftige vifter. Ingen av naboane fekk beskjed, før dei vakna til ein merkeleg lyd frå den nedlagde fabrikken til Norske Skog.– Vi lurte på om det var fossen eller ei varmepumpe som hadde gått berserk. Det viste seg å vere lyden frå hallane der kryptovaluta vart produsert, fortel Trond Gulestø til NRK.Også ved den nedlagde tekstilfabrikken i Dale var støyen uuthaldeleg for naboane. Det enda i ein aksjon, og ein anonym trussel om sabotasje mot selskapet.

Tankefull næringsministerI mars i fjor opna det internasjonale selskapet Bitfury eit datasenter i Mo i Rana. Her skulle dei blant anna utvinne Bitcoin. I ei pressemelding sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen:«Jeg er strålende fornøyd med at Bitfury velger å legge sitt nye datasenter til Mo i Rana. Datasentre er en næring som kan bidra med økt sysselsetting og verdiskaping over hele landet … Her ser vi en industri som er grønnere, smartere og nyskapende.» Ein solrik haustmorgon eit halvt år seinare fekk Brennpunkt vere med næringsministeren på omvising i Mo industripark. Då ministerbilen køyrde forbi datasenteret til Bitfury vakna han til.

I dag har Bitfury to datasenter i Mo i Rana. Eitt i industriparken og eit anna nærare sentrum.Til saman krev dei to datasentera om lag like mykje kraft som dei rundt 9000 husstandane i Mo i Rana, men slapp altså unna med å betale berre tre prosent av elavgifta.Då vi møtte næringsministeren i Mo i Rana, tok han avstand frå kryptovaluta:– Som dei fleste andre statar er Noreg skeptisk til kryptovaluta. Det er ein uregulert valuta, noko som gjer kvitvasking av pengar lettare. Det kan også gjere det enklare for kriminelle og andre å skjule pengestraumar frå det offentlege.Samtidig fekk produksjon av kryptovaluta ei sterkt redusert elavgift. Hadde Regjeringa hamna i eit vanskeleg dilemma?– Det kan bli vanskeleg å regulere kva som er riktig innhald i eit datasenter. Det kan også vere andre ting vi ikkje liker som blir lagra i datasenter, sa Røe Isaksen.” https://www.nrk.no/dokumentar/xl/noreg-_-eit-paradis-for-kryptovaluta-1.14384585?fbclid=IwAR1vdWIRkXl_c58vCY0FpZTAtI9U0NRgD4Sdea7MP1rFbee2Jy2–DiWNNo

Her har altså Røe Isaksen spilt for galleriet, den samme typen som uten tvil har hatt en finger med i spillet for å få inn Tangen bakveien som oljefondsjef, og som i den prosessen har viklet seg inn i et nett av løgner som ville fått alle som var utstyrt med et snev av sosiale antenner og skamvett til å grave seg ned og holdt seg unna offentligheten for all evighet. Men Røe Isaksen er blottet for den slags, i stedet for å skamme seg så forsvarer han løgnene sine med enda flere løgner, og når han er tatt med buksene nede, så angrer han seg plutselig og vil betale for det nå sagnomsuste Tangen seminaret, ikke med sine egne penger, men med dine og mine skattepenger. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Adw1bA/torbjoern-roee-isaksen-vil-betale-for-maaltidene-paa-tangen-seminar

 

“Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1. mars 2019. I to år har regjeringa forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringa seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen partier i Norge vil subsidiere!

Digitaliseringsminister Linda Helleland nevner knapt motstanden fra EU/ESA i sin begrunnelse for å gi opp elavgifta. Men sannheten er at vedtak var fattet og det ville blitt innført full elavgift fra 1. mars 2019 dersom ikke Norge hadde satt seg i den situasjonen at de må ha godkjenning fra ESA for å gjennomføre stortingsvedtak.”
Det er ikke småpenger det er snakk om. Full elavgift er 16,13 øre/kWh mens redusert elavgift er 0,5 øre/kWh. Brukes det 1 tWh (1 milliard kilowattimer) er forskjellen 156 millioner årlig.
Det er mange grunner til å ikke subsidiere kryptovaluta. Den brukes til hvitvasking, krever voldsomt med energi, skaper et avfallsproblem med tusenvis av datamaskiner som byttes ut etter halvannet år. Det blir nesten ingen arbeidsplasser.
SV mener dette er nok et eksempel på hvordan EØS-avtalen svinebinder Norge til å føre en politikk i strid med folkets og Stortingets interesse og vilje.”

 

Bitcoin predicted to be the nail in the coffin of climate change https://www.forbes.com/sites/andreamorris/2018/10/29/bitcoin-predicted-to-be-the-nail-in-the-coffin-of-climate-change/?fbclid=IwAR3ewC-h24AVAz3hlFWoKkDYdl-wZdpdw0Gv8yf7fMoUnKKvmJ95lG1lVuA#5213180a745e

 
Cryptocurrency mining may kill earth faster than coal minig, study finds https://www.rt.com/usa/442692-crypto-mining-environment-threat/?fbclid=IwAR2pq1GtzauVt-Ah8RClBpko80lj-vTGK6bGDIv6xM0u1YcNJ7E3zNH8KnE 

 

Og kryptovaluta er også en trussel mot kontanter:

“Hvis det blir forbudt å ha kontanter, kan bankene derimot innføre så negative renter de vil. Da vil ikke lenger kundene kunne prøve å redde pengene sine ved å ta dem ut. Da har de bare to valg: enten å bruke pengene eller å la bankene redusere verdien av dem.

Bankene ønsker også å kunne forsyne seg av kundenes sparekonti dersom de sjøl skulle komme i krise. Dette skjedde med Banca Etruria i Italia. Der ble småsparernes midler blitt konfiskert for å redde banken fra konkurs.

Fra 1. januar 2016 trer EUs bankdirektiv (BRRD  Bank Recovery and Resolution Directive) i kraft. Etter dette direktivet vil såkalte «bail in»-regler gjelde. Det var disse reglene som ble brukt for Banca Etruria og tre andre finansinstitusjoner i Italia, samt deres kunder har nå fått merke dette i praksis.

Dersom (les når) kontantene avskaffes vil kundene være totalt prisgitt bankene, som på sin side vil kunne skalte og valte med kundenes penger som de vil, uten å risikere «bank run» eller tilsvarende ubehageligheter.
Det finnes også andre, mer politiske argumenter. Bentestuen snakket om kontroll, og det er et høyst reelt argument. Hvis alt kjøp og salg blir digitalt, vil enhver økonomisk transaksjon kunne spores og loggføres. Det betyr at bankene og etterretningsorganisasjonene vil ha en total oversikt over alt innbyggerne foretar seg på den økonomiske sida. Alt kjøp og salg, alle gaver og bidrag, alt. Ikke bare hvem og hva, men også når og hvor. Dette er et grep sjøl George Orwell ikke hadde tankt på da han skrev 1984.

Noen sier: «Er det så farlig da, jeg har da ingenting å skjule.» Svaret er blant annet: Hva vet du om det? Hva vet du om hva myndighetene, bankene eller andre vil bruke mot deg i morgen eller om ti år? Og ikke minst hva vet du om hvem som vil vite dette og bruke det? Det er ikke gitt at myndighetene vil ha gode hensikter. Hvis de synes du er en brysom person, kan de jo bare blokkere kontoene din. Du vil ikke få kjøpt et brød en gang.” https://steigan.no/2016/02/bankenes-krig-mot-kontanter/

 

Og her står Finansminister Jan Tore Sanner og sier at velferdsstaten er truet, https://www.nettavisen.no/nyheter/sanner-slar-alarm-om-velferdsstaten-i-norge—alvorlige-utfordringer-med-baerekraften/3423967056.html men han sier ikke at det er han og den sittende regjeringa som er ansvarlige, han legger skylda over på arbeidsledigheten og pensjonistene. Med andre ord så sier han at han og regjeringens udugelighet og inkompetanse som er årsaken til dette, det har ingenting med saken å gjøre:

“Regjeringen benytter revidert statsbudsjett til å i det stille slå alarm om velferdsstatens overlevelse.

Som en følge av koronakrisen regner staten med å måtte hente nesten 420 milliarder kroner fra oljefondet i år. Inntektene går ned og utgiftene går kraftig opp.Samtidig har statens sparegris blitt mindre. Det er bare en kraftig svekket krone som har sørget for at oljefondet ser ut til å ha vært nærmest upåvirket av koronakrisen så langt.

I revidert nasjonalbudsjett beskriver Finansdepartementet at de beregner at staten i 2020 har pådratt seg fremtidige pensjonsforpliktelser på 9088 milliarder kroner – et tall som har økt med 366 milliarder kroner fra året før.

I tillegg har staten 918 milliarder i forpliktelser til uføre- og etterlattpensjoner. Det betyr at statens samlede forpliktelser til pensjon er over 10.000 milliarder kroner.

Tallet forventes å fortsette å øke år for år.

Dette er en betydelig utfordring for staten. Før korona-krisen inntraff var det allerede antatt at oljeinntektene skulle stupe og Norges viktigste næring skulle fases ut over noen tiår. Befolkningen eldres, noe som gjør at det er stadig færre i arbeidsfør alder som skal brødfø de som er pensjonister – samtidig som utgiftene til helse øker.”

Hvorfor foreslår Ikke Sanner at milliardærene som har fått krisehjelp hjelper til med å opprettholde velferdstaten? Fordi det er dem han og hans like jobber for. Dette har vært planen deres hele tiden, og for å kunne utføre en slik plan så må man være blottet for samvittighet:

“Forskning med fMRI viser at svekkelser i det empatiske senteret av hjernen er fellesnevneren til en lang rekke personlighetstrek som narsissisme, psykopati, sosiopati, med flere.

Forskere som jobber innen feltet er overrasket over at er en stor andel i høyt stående yrker, har de samme signalveiene og aktivitetsnivåer i hjernesentra. Dette være seg advokater, dommere, politikere, forskere, professorer, leger, psykologer, psykiatere og en lang rekke andre som antas å være normale. Svekkelsen som er i det empatiske senteret, fører til at det gjøres kyniske handlinger.
Beslutningstakere tar beslutninger ut fra egne behov og ikke med bakgrunn i omsorg for andre.

Tidligere har statistikk for sosiopati og psykopati blitt basert på tall som kommer fra spørreskjemaer eller bevismateriell knyttet til straffesaker.
Dagens teknologi gjør at man kan studere hvordan signalene går i hjernen. Ved bruk at bilder, lyd og andre impulser mens MRI skanning gjøres, ser man hvilken hjernesentra den enkelte benytter for å bearbeide impulsene. En lang rekke områder av hjernen er kartlagt og man kjenner godt til hvor hjernesenteret for empati ligger. Teknikken benyttes ikke i forbindelse med diagnose.
Likevel viser testresultatene man får av fMRI, hvor vidt en person har empati og eventuelt graden av empati.

Empati fungerer som et kompass for å handle riktig, da empati relaterer seg til blant annet skyldfølelse og omsorg for andre.

Årsaken til at noen lykkes mens andre havner i fengsel, tilskrives IQ.
Jo lavere IQ personene har, jo større er sannsynligheten for at de sitter i fengsel.
Dette henger sammen med at personer med lav IQ har en større tendens til å ty til vold, mens intelligente personer finner andre måter å håndtere situasjoner på.

Statistikk viser at det er større andel med psykopater i følgende yrker:

Ledere
Advokater
Mediapersoner (TV og radio)
Salgspersoner
Kirurger
Journalister
Politi
Prester
Kokker
Offentlige tjenestepersoner
Politikere står i en gruppe mellom ledere, offentlige tjenestepersoner og mediapersoner.

At dette er et yrke som passer inn for mange med svekket empati og moderat til høy IQ og innebygde egenskaper for manipulasjon, er selvforklarende. At de nekter for at de gjør feil og heller tilpasser mandater i forbindelse med utredninger eller skjuler informasjon, ser man mange eksempler på.

I dag er det ofte krav til vandelsattest. Denne sier bare noe om personen er tatt for ulovlige forhold.

En vandelsattest gir således ingen avklaring på hvor vidt personen egentlig er skikket til å ha posisjonen.

fMRI vil kunne brukes for å teste om personer er egnet til stillinger hvor empati er viktig for å gjøre riktige vurderingern.

Dersom man sørger for å kreve et vist nivå av aktivitet i det empatiske senteret i hjernen i forbindelse med forskjellige posisjoner i vårt samfunn, vil en rekke av våre samfunnsproblemer løses av seg selv. Videre vil en testing av dagens offentlig ansatte kunne avdekke hvor man bør lete etter feil. En avklaring av empatien hos dagens dommere, vil fort kunne lede til en rekke saker hvor landets innbyggere har blitt undertrykket av den norske stat.” https://olehartattordet.blogg.no/virusetsomerfarligereennsvartedauenebolaogcovid19.htmlfbclid=IwAR1_UZwtgnZm9G61ipLrhDcas_p6prmT5HLIfv4Lg0JKlXfF3GkcrA-T9NU


De politiske partiene på venstresiden som liksom skal kjempe for likhet og solidaritet  kjemper i realiteten høyresiden og storfinansen sin kamp når de støtter klimasaken. Finansieringen av Klimakuren vil kjøre den norske økonomien enda mer i grøfta, og vil gjøre de rike i stand til å stikke sugerørene sine enda dypere ned i statskassa slik at de får finansiert “slangeolje” produktene fordi en kriminell regjering og en naiv opposisjon jobber for dem og ikke for oss, folket. https://steigan.no/2020/02/klimakur-2030-et-program-for-a-rasere-norge/

Miljøorganisasjonene og miljøforkjemperne kjemper giftprodusentenes kamp https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html


“Du må ikke sove” skrev Arnulf Øverland i sitt mest kjente dikt, men nordmenn flest sover ikke, de er i dyp koma, en tilstand det også ser ut til at de trives svært godt i.

Likegyldighet, naivitet og overfladiskhet er ikke en styrke men en svakhet, allikevel så kan det se ut til at mange er stolte når de fremviser disse lytene. Og 17. mai er dagen dette feires med brask og bram.

Hadde den dagen virkelig betydd noe for oss, så hadde like mange av oss vært ute i gatene alle dagene resten av året for å demonstrere mot all urettferdighet her hjemme og ute i resten av verden. Da kunne 17 mai vært dagen vi feiret den innsatsen og engasjementet vi viste resten av året.

17. mai er ikke noe annet enn feiring av en bortskjemt og historieløs befolkning som ikke er ferdig med trassalderen og som forveksler mimring over andres bragder med sine egne. De fleste klarer ikke en gang å skille mellom demokrati og diktatur selv om diktauret står på utsiden å banker på døra deres.


Demonteringen av demokratiet og velferdstaten er nå så åpenlys at den burde være i stand til å vekke oss opp fra den komatøse tilstanden mange er i. For våkner vi ikke opp nå og ser realiteten i hvitøye så vil dette være siste gangen vi feirer 17. mai.

Arbeidsledigheten og den økonomiske krisa vil ramme alle unntagen de aller rikeste, og dem som er villige til å tjene et diktatur og undetrykke sine medmemennesker. Det hjelper ikke om du er lege, lærer, journalist, bussjåfør, snekker, murer, pensjonist eller trygdet.

Hvis vi ikke står opp mot urettferdigheten og korrupsjonen som våre såkalte ledere nå så tydelig fremviser og gjør noe reelt med det, så vil det ikke ta lange tiden før mange av oss vil bli husløse, gå sultne og måtte tigge om jobb som i beste fall vil gjøre oss i stand til å holde oss i live slik at vi kan slave for arbeidskjøperne. Mange av oss vil ikke en gang være i stand til å brødfø våre barn.

Se filmen Vredens druer (Grapes of Wrath) med Henry Fonda i hovedrollen basert på John Steinbeck sin roman, så vil du få visualisert det jeg beskriver over her. Og synes du jeg er pessimistisk så har du ikke satt deg inn i hva som skjer i tiden vi nå lever i, da lever du i en foreløpig komfortabel boble som det snart hardt og brutalt vil bli stukket hull på, for dette har ingenting med pessimisme og gjøre, men alt med realisme å gjøre.
Og her er den korrekte betegnelsen på det eneste tilgjengelige politiske systemet vi har, ikke bare her til lands, men over hele kloden:

Kakistokrati (fra gresk : κάκιστος , “verste”) betyr en regjering av de verste eller minst kvalifiserte menneskene, en regjeringsform der de verste menneskene sitter ved makten. [ 1 ] Kjennetegn ved en kakistokrat kan være dårlige politiske avgjørelser, beslutninger som forringer økonomien, forverring av internasjonale forbindelser.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Kakistokrati


Anbefalt realtert lesing:


Anna Hallén:
 
“Hvordan ser tallene ut nå?
Er det uvanlig mange som dør “som fluer”?
 
Jeg så på forrige ukes faktiske dødstall. 284 per dag.
Døden totalt av alle grunner.
 
Er 284 per dag et uvanlig tall?
2015. Uke 7-284 døde per dag
2016. Uke 5-287 døde per dag
2017. uke 10-284 døde per dag.
2018. uke 14-284 døde per dag. Mange døde i år.
2019. uke 6-260 døde per dag. Derfor døde få i år.
2020. uke 17. 284 døde per dag.
 
Bare uke 15 og 16 var noe høyere i år. Men de fleste var noe lavere enn 2018.
 
La oss se på gjennomsnittet fra uke 1 til uke 17 og sammenligne 2018 til 2020.
 
Hvor mange døde i gjennomsnitt 2018 per dag, uke 1-17?
285,4 stk
 
Hvor mange døde i gjennomsnitt 2020 per dag, uke 1-17?
269,2
 
Vel, vent litt, er det færre som døde i år? Jepp!
Men det må jo være en tilfeldighet… ikke sant?
 
Nå må vi nok sjekke i gjennomsnitt de andre årene:
 
2015: 276
2016: 270
2017: 339 (Hvorfor stengte ikke verden her? Hva er det som skjer?
2018: 285 (Eller her?)
2019: 280
2020: 269
 

De siste 6 årene har det aldri dødd så få mennesker i Sverige! Og vi mener seriøst at dette er katastrofe?” http://Kilde: https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/

 

 
For en fantastisk research journalist Vanessa Beeley har gjort her. Hun dokumenter korrupsjonen og kameraderiet rundt covid-19 som er til å ta og føle på ut til fingerspissene. Part one


Ville du kjøpt bruktbil av denne mannen, eller tatt i mot vaksine i fra ham? https://olehartattordet.blogg.no/ville-du-kjopt-bruktbil-av-denne-mannen-eller-tatt-i-mot-vaksine-fra-ham.html

Pengene politikerene deler ut er ikke deres, de er forvaltere av våre penger https://olehartattordet.blogg.no/pengene-politikerne-deler-ut-er-ikke-deres-de-er-forvaltere-av-vare-penger.html

Propaganda minister Joseph Goebbels formulerte et viktig retorisk prinsipp: For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre.


Faktisk.no viser stadig sitt sanne ansikt nemlig at de ikke er ute etter å finne sannheten, men å spre propaganda. Her har de nøye plukket ut fragmenter som skal understøtte deres konklusjon, mens det hele bildet det overser de fullstendig. https://olehartattordet.blogg.no/fakisk-no-er-ikke-objektiv-hvis-de-vardetsavilledevistosshelebildetogikkebarefragmenter.htmlfbclid=IwAR2dZrII0ZSmxegf79foIGKylw5FRZmeClOSR0pwQzIsJ-9ImA4VnY1dSD8

Den offisielle fortellingen er at vi i Norge har et mediemangfold. Men i virkelighetens verden ligger kontrollen over mediene i Norge i svært få hender. Hvis vi ser bort fra statskanalsen NRK, eies mediene stort sett av en liten gruppe milliardærer.” https://steigan.no/2019/07/medieoligarkene/?fbclid=IwAR1ma7k3XWjXmsFjKaTICm-jVxwgYj6LxtpveXs37d82-kFMvkeOVta5rkY


Når journalisme (videreformidling av ferdiglagde konklusjoner) blir en trussel mot demokrati og frihet
https://olehartattordet.blogg.no/1449348179_nr_journalisme_videre.html


Når forskning blir et økonomisk verktøy for politisk og økonomisk vinning https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html


Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

0 kommentarer

Siste innlegg