Hva er hensikten med smartmålerne, og hvorfor trodde de fleste at de MÅTTE godta installasjon av dem?

 

De fleste trodde at man måtte installere de såkalte smartmålerne, og mange av strømselskapene var veldig aggressive mot de kundene som nektet og koblet ut strømmen deres, slik at de ble tvunget til å installere målerne. Andre strømselskaper var ikke like aggressive. Så ble det rettsak, der dommen som til slutt falt, viste at strømselskapene ikke hadde lov til på tvinge målerne på oss.

 

Men hvorfor var og er fremdeles strømselskapene så hissige på å få slike målere inn i alle husstander?

 

Målerne skal bidra til å tilpasse det norske strømforbruket til den ustabile kraftforsyningen vi skal importere fra EU, der løsningen altså blir å regulere enkeltpersoners og geografiske områders strømforbruk gjennom døgnet. Forbrukerne skal svi økonomisk dersom husstandene lager middag på vanlig dagtid, dersom de dusjer og koker kaffe om morgenen eller om el-bilen settes til ladning når man kommer fra jobb.

I verste fall skal kraftselskapene kunne kople ut deler av folks forbruk eller deler av forbruket i større områder. Dette framgår av forskriftene for ordningen. Metoden for beregning av kraftprisen endres: Vi har hittil betalt for forbruket vårt (antall kilowattimer), men skal nå betale for ”effekt” (kilowatt), altså høyest pris når alle trenger mest energi.

Resultatet av dette er at norske forbrukere etter hvert skal betale mer enn EU-pris på strømmen. I den opprinnelige markedsføringen av de ”smarte” strømmålerne het det riktignok at hensikten var at forbrukerne skulle få en lavere strømpris.

En statsråd sa det slik: De ”smarte” strømmålerne vil bli ”en vidunderkur mot høye strømregninger”.  Erfaringene fra områder som har innført systemet, er at strømprisen allerede har steget for de fleste. Dessuten vil også nettleien stige fordi de norske strømkundene også skal dekke investeringskostnadene for de nye eksportkablene (over nettleien).”

 

Med andre ord så er altså disse målerne smarte for staten og strømselskapene, men ikke for forbrukerne.

 

Fordeler ved å ikke ha “smartmåler”:
– Strømselskapet kan ikke vite når man bruker strøm. De er fratatt kontrollen over strøm forbruket i boligen.
-Det blir gjennomsnittsmåling av forbruk i døgnet. Man slipper å tenke på timeforbruk, og om det vaskes klær, oppvaskmaskin, lader bilen etc. samtidig.
-De må fysisk inn i huset el. dra til felles strømboks i boligområde hvis de skal ta strømmen.
– Hos de som har smartmålere så kan strømselskapet slå av strømmen når som helst. 

 

Relatert og anbefalt lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/vil-store-gi-bort-strom-til-belgia-ogsa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/elektrifiseringen-av-oljeplatformene-vil-gi-oss-skattebetalere-en-ekstraregning-pa-50-milliarder-og-enda-dyrere-strom.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/visste-du-at-politikerne-far-gratis-strom.html

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg