253 fagfellevurderte og aksepterte studier viser bivirkningene og sykdommene man kan få av c 19 vaksene

 

 

En antologisk forskning som oppsummerer alle de viktigste studiene om bivirkningene/sykdommene forårsaket av antiCovid mRNA-geniske serum ble publisert 17. juni, fagfellevurdert 17. juli, akseptert 24. juli og publisert 17. august i det spesialiserte tidsskriftet Biomedicine of the autoritative – MDPI.

Den har tittelen ‘Spikeopathy’: COVID-19 Spike Protein Is Pathogenic, from Both Virus and Vaccine mRNA.

Det er et kolossalt verk av vitenskapelig litteratur basert på 253 studier publisert de siste to årene
der de mest betydningsfulle er sitert om toksisiteten til Spike-proteinet og vaksinene som utløser bivirkningene/sykdommene gjennom mRNA-vektorer.

Studien kan leses og lastes ned som pdf fil eller epub her https://www.mdpi.com/2227-9059/11/8/2287

 

 

Relatert og anbefalt lesing:

https://olehartattordet.blogg.no/sakalt-long-covid-er-et-resultat-av-kronisk-langtidsbruk-av-munnbind-ifolge-en-ny-tysk-studie.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvorfor-ansiktsmasker-ikke-virker-ifolge-vitenskapen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/den-psykologiske-effekten-av-munnbind-bruk-hos-barn-som-ikke-nevnens-med-et-ord-av-helsemyndighetene-og-politikere.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/mere-enn-tusen-forskningsrapporter-som-viser-at-c-19-vaksinene-er-farlige.html

 

https://steigan.no/2023/04/fda-ma-innromme-at-det-er-grafenoksid-i-mrna-vaksinene/

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvis-dette-gar-igjennom-sa-kan-vi-alle-tvangsvaksineres-med-loven-hand.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/president-lula-i-brasil-de-fattigste-vil-miste-all-okonomisk-stotte-hvis-ungene-deres-ikke-tar-covid-vaksinene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvordan-soke-erstatning-hvis-du-har-blitt-skadet-av-vaksinene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/stavanger-aftenbladet-tar-et-oppgjor-med-myndighetenes-c-19-desinformasjon.html

 

 

https://olehartattordet.blogg.no/tro-du-pa-nakstad-sin-bloff-om-at-vaksinene-ikke-er-arsaken-til-okende-sykehusinnleggelser-og-dodsfall.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/nakstad-og-hans-like-ma-kritisere-alle-vitenskapelige-studier-som-er-negative-overfor-vaksinene-de-har-ikke-noe-valg.html

 

 

Noen ord om diktatur og ytringsfrihet

 

 

 

Det pliktoppfyllende mennesket er diktaurets viktigste brikke. Det mennesket som ikke stiller spørsmål, men som kun ser verden i sort/hvite farger, der alt enten er riktig eller galt og som tar i mot ordre uten å mukke, de er diktaurets virkelige fundament.

Flertallet som tenker unisont og som godtar ferdig tygde konklusjoner og som er livredde for å stille spørmål ved det de blir servert, de som aldri tar seg tid til å se på en sak ifra mer enn en vinkel, de er diktaurets rette eiere.

Man trenger ingen Hitler, ingen Stalin eller Mao, man trenger bare deg og meg, som ikke tør å si ifra når det virkelig gjelder. Vi er limet og substansen i hvert eneste diktatur, uten oss så raser det hele sammen. Uten deg og meg vil de som egger til krig måtte kjempe mot hverandre, alene. Har den tanken aldri slått deg ?

 

 

“Å undertrykke en kritisk eller uønsket mening er som å klemme sammen en gummiball i hånden. En stund kan man holde den sammenpresset – så blir gummiballen den sterkeste. Jo større kraft man bruker, desto sterkere blir trykket i gummiballen. Og det er et trykk som aldri avtar.

Hvis en idè ikke er sann, da faller den av seg selv. Hvis en kritikk ikke rammer, hvis satiren ikke i all sin overdrivelse rommer sentral sannhet, da kan alle SE at den ikke stemmer, – og den faller av seg selv. Men hvis den er sann, da er den som gummiballen. Man KAN ikke klemme livet ut av den.”

Jens Bjørneboe 1966

 

“Kritikk har en nødvendig og positiv funksjon. Vi kan ikke skape et bedre samfunn hvis vi ikke blir gjort oppmerksom på dets mangler. Kritikk er demokratiets livseliksir. Bare de som ikke vet noe om frihet kan hevde at de har funnet oppskriften på det idelle samfunn.

Frihet og det ufullkomne hører sammen. Den “fullkomne” stat kamuflerer umenneskelighet og tvang. En av grunnene til at demokratiet er den beste styreform, er at den erkjenner sine mangler.”

Walter Scheel

Fra boken Frihetens fiende, essays om ondskap, frihet og menneskeverd av Kjetil Hafstad, utgitt av Universitetsforlaget 1993, og kapittelet jeg referer til heter Stasi som forfører, og det er umulig og ikke trekke paralleller til dagens Norge, man behøver ikke en gang å ha god fantasi for å få det til. Bare hør her:

“Propagandaen vant ikke gjennom, Reglene til Stasi var ikke lagt opp for idealister, men nok mest for oppurtonister. Motsetningene mellom samfunnets mål og de virkemidlene myndighetene brukte var umulig å overse.”
Forskjellen fra Øst Tyskland og Norge er at ALLE i DDR visste hva slags psykopater og parasitter det var som styrte landet, mens det i dag her hjemme foreløpig kun er et fåtall som har skjønt at slik er det også her. Hos oss er distraksjonene mer profesjonelle og mye mer overbevisende slik at veldig mange tror at vi lever i et faktisk demokrati og at vi har ledere som vil folkets beste. Setter man seg i lunka vann og temperaturen stiger sakte så vil man ikke merke at man blir kokt før det er for seint.
Og videre: “Regimet vil være til stedet overalt, bestemme overalt, trenge inn i alt. Derfor legger det sin skygge over dem som likevel forsøker å gestalte noe henimot en normalitet i sitt liv – endog om normaliteten bare består i å stole på egne øyne, og danne seg en egen vurdering av virkeligheten. Befolkningen ble nærmest målbevisst trenet i treghet.”
“Foretok man raske “feilvalg”, ble man raskt stemplet som tilhørende de “fiendtlig-negative”. Sagt på en annen måte, ble befolkningen opplært i dumhet. Bare gjennom viljeløs dumhet var det mulig å følge de til enhver skiftende signalene og overse de skrikende selvmotsigelsene. Dersom man tenker seg den kjappe spontankommentaren til guttungen i Keiserens nye klær anvendt på DDR, må man forestille seg reaksjonen der som øredøvende taushet. Vi føres slik til hypotesen om at funksjonærene i Stasi ble forent i en korpsånd omkring et hykleri, en dobbeltmoral som alle gjennomskuet.”
“Det onde er der, banalt, uoppfinnsomt, som et glanende øye, og finner feste hos den som har størst tillit og ikke inngir motforestillinger.”

 

“Vi framhever ytringsfriheten som et umistelig gode uten å erkjenne at denne retten også innebærer et ansvar. Ytringsfriheten er ikke en fin, kostbar porselensting som vi er stolte av å ha stående høyt plassert på en hylle. Den er et redskap hvis verdi er avhengig av at den er i daglig bruk.
 
La det være klart at her er det vår egen personlige ytringsfrihet det gjelder. Det er ofte lettere å forsvare andres ytringsfrihet i prinsipp og sak enn å gjøre daglig bruk av vår egen i forhold som angår oss selv og vårt eget samfunn.
 
Fordi hver og en av oss har en følelse av at vi ikke behøver å foreta oss noe spesielt for at vår lille verden skal bestå, kan det bli mulig for et lite, hensynsløst mindretall å bryte ned de institusjonene systemet vårt er grunnlagt på, rett for øynene på oss.
 
Selv om vi ser det og er klar over farene er det lettere å skyve ansvaret over på <<de andre>. Så paradoksalt det enn kan høres, har den maksimale tryggheten som hver enkelt av oss tar som en selvfølge resultert i lukkede, innkapslete individer som ved sin innadrettede passivitet truer selve eksistensen av systemet.
 
Effektivt forsvar er bare mulig når en føler seg truet. Den som ikke ser eller erkjenner en trussel som rettet mot seg selv, vil som regel heller ikke se noen grunn til forsvarshandlinger.”

“Bare på et eneste punkt tror jeg man kan finne en virkelig erkjennelse av ytringsfrihetens verdi: DEN ER VÅR GARANTI FOR VÅR RETTSSIKKERHET – FORUTSATT AT VI BRUKER DEN!

Hvis min nabo kan bli fengslet uten åpen offentlig rettergang, da kan det også hende meg. Min egen sikkerhet ligger i at jeg protesterer når uretten rammer en annen, og ikke venter med å ytre meg inntil jeg selv er offeret. Grunnlaget for vårt demokrati, og den moralske bakgrunn for ytringsfriheten er i virkeligheten at vi aktivt gjør bruk av den, at man innser at friheten til å øve kritikk av myndighetene og politikerne, ikke er en borgelig RETTIGHET, men en borgelig PLIKT! Enhver borger av et demokrati er personlig medansvarlig for alt som skjer i landet. Føler han ikke det, har han eller hun ikke behov for ytingsfrihet.

I dag har hele verden skrumpet sammen til en overskulig enhet: vi har muligheter for å vite omtrent hva som skjer på kloden, og vi har stadig – på vårt lille område – vår ytringsfrihet: så grotesk det enn kan lyde: vi er medansvarlig for alt.

Med hele den verden som rykker oss så nær, kan det komme til å gå riktig galt i tiden fremover, – men det KAN også gå bra. Det går bra hvis man tenker de riktige tanker, og setter dem i kraft. Forutsetningen for riktige løsninger er en fri forskning, en fri tenkning, en fri kritikk, – og frie informasjoner. Ad denne vei kan de nødvendige reformer finne sted.

Det vil si at ytringsfriheten er den port hele fremtiden må gå gjennom. Holdes ikke denne port åpen, kan man tenke seg en verden i fullstendig mørke som truer oss fra alle kanter, hvis vi ikke forsvarer åndsfriheten.

Det betyr at ytringsfriheten i dag er det aller viktigste punkt å forsvare i verden. Bare i ly av den kan de øvrige nødvendige ting finne sted. Det er DEN forpost vi må holde.”

Jens Bjørneboe 1966

 

 

 

 

 

 

 

Norges mest verdifulle valuta er vannkrafta vår

Norges mest verdifulle valuta er vannkrafta vår. Artikkel av direktør Thv. Heyerdahl, M. N. I. F. Teknisk Ukeblad nr. 49 – 1940.

 

 

 

Erna Solberg sier til NRK at Acer avtalen IKKE er årsaken til de høye strømprisene vi har hatt

 

Erna Solberg sier til NRK 4. august i år at Acer avtalen IKKE er årsaken til de høye strømprisene vi har hatt, det er nemlig lav vannstand og krigen i Ukraina som er årsaken i følge henne. Dette er jo den vanligste unnskyldningen tilhengerne av Acer avtalen har brukt når de har blitt konfrontert med de høye strømprisene. Erna Solberg er en stor tilhenger av Acer avtalen og vil mere enn gjerne gi bort vannkrafta vår til EU. Høyre og Erna har stemt for Acer avtalen så det er klart at hun ikke vil innrømme at det er den som er årsaken til de høye strømprisene vi har hatt. For dem som vil gi  kontrollen over Norges resurser til EU, så er Høyre, AP, Frp, Venstre og MDG partiene man må stemme på.

 

Inkompetente politikere har skylda for de høye strøm og bensinprisene. Vi ser at sanksjonene mot Russland som ble satt i gang av politikere som lot all rasjonell tankegang fare, og som i stedet hev seg på en bølge av føleri og hysteri, nå rikosjerer med voldsom kraft og som ikke treffer avsenderen, men folket de er satt til å tjene. Og det er ikke bare sanksjonene som har slått feil, men også våpenleveransene 2, og “pengegavene” som har blitt gitt til Europas mest korrupte land.

 

 

Det er den vanlige mann og kvinne, ikke bare i Norge, men i alle land som boikotter Russland som nå får svi for de inkompetente lederenes handlinger, der pressa har vært en medvirkende årsak til at folk flest også har støttet opp om sanksjonen uten å forstå at de har sagd av greina de sjøl sitter på.

Hvis flertallet ikke begynner å bruke det de har mellom ørene, og legger ansvaret for situasjonen vi er i der den hører hjemme, så vil de ansvarlige fortsette med sin manipulering der de legger skylda på alt og alle som peker i helt andre retninger enn imot dem selv.

Når en sak er tapt, så fortsetter man da ikke med løsninger som ikke virket i første omgang og som får ekstremt negative konsekvenser for alle andre enn for de som sanksjonene var ment å ramme. Virkeligheten forsvinner ikke ved at man ignorerer den eller at man ønsker at den var annerledes.

Det er ikke russerne og Putin som skremmer mest, men udugelige maktmennesker som totalt mangler kontakt med virkeligheten og som ikke bryr seg om deres avgjørelser og handlinger ødelegger andres liv og framtidsutsikter. For man skal være ekstremt naiv for å tro at at Erna eller Jonas mister nattesøvnen om du og jeg fryser, går sultne til sengs eller mangler tak over hodet.

 

 

I alle andre yrker så må man ha en utdannelse som viser at man er kompetent til å utføre den jobben man har, men som politiker så behøver man ikke å ha noen annen kompetanse enn å være god til å love ting man aldri kommer til å innfri.

Hvis du eller jeg tar på oss en legefrakk uten å være utdannet som lege og begynner å praktisere og behandle pasienter, så ville vi blitt stemplet som kvakksalvere og straffet, mens i politikken så er det fritt fram for alle kvakksalvere. De som har de mest ansvarsfulle vervene i nasjonen skulle med andre ord aldri hatt slike verv.

Hadde man i et hvilket som helst annet yrke utført jobben slik våre “kjære” folkevalgte gjør, så hadde man ikke bare fått sparken, man hadde også blitt tiltalt for grov uaktsomhet, blitt bøtelagt og fengslet i lang tid.

Vi hadde ikke akseptert dette i fra noen andre, så hvorfor aksepterer vi at landets øverste holder på slik?

 

 

Det var ikke Putins angrep på Ukraina som skapte de høye strømprisene. Og ikke mangel på kraft i Norge. Kraftprisene er blitt sinnssyke fordi vi først skapte et meningsløst marked for kjøp og salg av norsk vannkraft, og i etterkant av det har bygd stadig flere overføringskabler som åpner dette markedet for europeiske priser.

Prisveksten blir forsterka av alt fra CO2-avgiftene på europeisk kullkraft og vindstille perioder på kontinentet, for ikke å snakke om Tysklands halsløse beslutning om å legge ned egen kullkraft og atomkraft samtidig.
Om vi skal hjelpe Tyskland og EU til å bli uavhengige av russiske olje og gass, er det absolutt beste vi kan gjøre å øke leveransen av norsk olje og gass.
Å øke norsk gassproduksjon vil faktisk kunne ha effekt på den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. At folk i Norge betaler mange tusen kroner i måneden for å ha varme i huset og dusje når man trenger det, hjelper ikke en eneste ukrainer.
Motstanden mot vindkraft på land i Norge skyldes ikke falske nyheter eller manglende solidaritet, men en påtrengende følelse av at norsk natur, både fjorder og fjell er i ferd med å bli privatisert og utnyttet uten at befolkninga blir tatt med på råd eller får noe tilbake.
Den store forskjellen på politikere, kraftbransjens holdning og vanlige strømkunders oppfatning, skapte altså et opprør i seg sjøl. Nå er vi på vei inn i ei krise som potensielt er langt større.
Samtidig som strømprisene fortsetter å ligge ekstremt høyt i Sør-Norge og i mange land ellers i Europa, fører krigen til økende priser på en rekke råvarer. Stålprisene gikk opp med 55 prosent på ei uke for ikke lenge siden.
Matvareprisene stiger og vil fortsette å stige, og vi har vendt oss til at diesel til under tjue kroner literen er billig. Sammen med koronaen, et stranda fraktskip i Suez og transportproblemer i havner både i USA og Kina, bygger det seg opp til en blanding av inflasjon og nedgangstider. Det kalles stagflasjon på fagspråket, og er det er den verste form for økonomisk krise.
Vi kan se for oss ei utvikling hvor vanlige folks levekostnader øker radikalt, renta går opp, energiprisene forblir stabilt høye og lønningene ikke følger med. Dette vil ikke ramme dem med høy inntekt, og på ingen måte kraftmeklere, EU-politikere eller den økonomiske eliten. Men det vil ramme vanlige folk knallhardt, og være knusende for arbeidsledige og fattigfolk.
Arbeidsgivere og kapitalkrefter over hele Europa vil benytte arbeidsledighet og krise som unnskyldning for å legge ytterligere press på lønns- og arbeidsforhold. Flyktningstrømmen fra Ukraina vil bli brukt til sosial dumping.
Disse faktorene til sammen vil skape en sosial krisesituasjon i Europa, den samme situasjonen som skapte «De gule vestene» i Frankrike og Brexit i Storbritannia, men etter alle solemerker sterkere. Norge vil stå stødigere enn de fleste land i denne situasjonen.
Vi produserer både strøm, olje og gass. Men om vanlige folk blir fattigere, hjelper det ikke om statskassa blir større. Da vil opprøret komme til Norge igjen. Høye priser på bensin, strøm og mat i Norge hjelper ikke Ukraina. Men det gjør klasseforskjellene desto tydeligere”

“President Joe Biden og hans sikkerhetspolitiske rådgiver Jake Sullivan sier i klartekst at de ønsker å forlenge denne krigen så lenge som mulig for å blodtappe Russland mest mulig politisk, økonomisk og militært. En eventuell fredsavtale mellom Ukraina og Russland vil aldri bli akseptert hvis ikke USA bestemmer betingelsene. De militær-industrielle interessene har fått sin krig, og gnir seg i hendene når de nå kan tjene titalls milliarder. Lengre går ikke USA og Natos syn på demokrati og menneskerettigheter.”

 

 

“Fra Høyres landsmøte den 3. april lyder nå ropene etter en omkamp om fullt medlemskap i EU. Man bruker pandemien og krigen i Ukraina som påskudd. Vi kan ikke lenger stå utenfor «fellesskapet» vi kan ikke fortsatt være «annerledeslandet», heter det. Den dyrtida som er politisk skapt i Norge på energifeltet og matvarer skyldes nettopp vår binding til EØS-avtalen. Nå vil høyrekreftene at arbeiderklassen ytterligere må betale for denne politikken med en dårligere folkehelse.  Kamp mot EU og EØS er faktisk en viktig kamp for en ny politikk i Norge og for en bedre psykososial helse. Her har alle progressive krefter en jobb å gjøre.”

 

 

Det står verre til i Ukraina enn i dei mest korrupte landa i EU.
Landet er nede på 32 av 100 poeng på korrupsjonsindeksen til Transparency International. Til samanlikning har Noreg 85 poeng, Ungarn har 43 og Polen har 56 per. 9. juni. 2022.”

 

 

Når en finanskrise oppstår slik som i 1929 der folk blir stående på bar bakke og ble slengt ut i forferdelig fattigdom, så er det ikke slik at resursene forsvinner.

Maten, drivstoff og alle de tingene som kan produseres de er fremdeles der, men kontrollen over dem har skiftet hender og den kontrollen kommer i hende på særdeles samvittighetsløse parasitter som er totalt blottet for empati.
Individer som overhodet ikke er villige til å dele med seg, og som heller ikke mister nattesøvnen om deres medmennesker dør i hundre, tusen eller i milliontall rundt dem så lenge de selv har det bra.
Og når en slik tilstand oppstår så er det enkelt å splitte oss og sette oss opp imot hverandre slik at vi retter fokuset feil vei. Hadde folk flest stått samlet under en slik krise, så kunne vi ha tvunget dem som satt med midlene som ville gitt oss en akseptabel levestandard til å gi oss det vi trengte.
Opp i gjennom historien så har vi blitt lurt til å sparke nedover, til å legge skylda på ofrene i stedet for overgriperne. Når skal det ta slutt, når skal vi lære? https://www.youtube.com/watch?v=9w6QYPzF2TI

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/for-a-fa-slutt-pa-stromkrisa-sa-ma-eos-avtalen-sies-opp-de-som-pastar-noe-annet-juger-eller-sa-er-de-uvitende-om-innholdet-i-acer-avtalen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/lo-leder-peggy-hessen-folsvik-stotter-utenlandskablene-og-stromeksporten-som-vil-knuse-norsk-industri-og-fore-til-hundretusenvis-av-tapte-norske-arbeidsplasser.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1515484324_den_strste_trusselen_mot_arbeidsplasser_og_kosystemet_er_de_planlagte_strmkablene_til_eu_dette_angr_oss_alle.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/infralyd-mennesker-kan-do-av-vindkraft-stoy.html

 

Klimapropaganda fra TV2 bruker psykologer for å demonisere annerledestenkere

 

 

Psykolog Tuva Brein påstår i denne artikkelen i fra TV2 at de som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer de lider av kognitiv dissonans, og så kommer hun altså med et forslag der man skal bruke psykologisk krigføring mot egen befolkning for å få dem til å tro på noe som nødvendigvis ikke er sant, men som hun mener er sant.

Jeg ser ikke noe bevis for at hun er noen ekspert på menneskeskapt klimaforandringer, i så fall så burde hun jo ikke ha noe som helst problem med å møte noen av dem som faktisk er ekspert på klima og som ikke mener det samme som henne, slik at hun kan vise hvor god ekspertise hun har om dette emnet.

Hun nevner heller ikke med et ord at produsentene av de produktene som skader miljøet er de skyldige og at det er de som er ansvarlige for de eventuelle menneskeskapte klimaforandringene, og at folk flest er tvunget til å kjøpe å bruke de produktene disse produsentenen lager. Med andre ord så skylder hun på ofrene i stedet for overgriperne, der hun mener at de” voldtatte” er ansvarlige for at de har blitt “voldtatt”.

Og jeg tror ikke at hun gjør det med vilje, hun mangler dessverre bare evnen til å se det hele i fra mere enn et perspektiv og lar seg villig bruke, sammen med svært mange andre av samme ulla. For det er ikke bare Brein som kommer til ordet i denne artikkelen, det gjør også Knut Ivar Karevold som er klimapsykolog og daglig leder for Insitutt for klimapsykologi, som bruker den samme retorikken som Brein gjør, der han utgir seg for å være ekspert uten at noen av dem som mener noe annet om denne saken får komme til ordet.

For dem som kan litt historie, så er den slags “argumentasjon” der psykologer i samarbeid med pressen og myndigheter forsøkte å sykliggjøre den delen av befolkningen som ikke var enig med myndighetene IKKE et samfunn der demokratiet hadde sterke levevilkår, heller tvert i mot.

Det kan se ut som om disse to psykologene ikke forstår at de formidler propaganda:

 

All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.

Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.

“Propaganda handler om å styre og kontrollere folks oppfatninger og atferd. Oppmerksomheten styres unna feil i informasjon og resonnementer. Propagandister bruker fordommer og feilinformasjon til å skape nye oppfatninger, som å spille på aversjon mot visse sannheter eller på fanatisk støtte til visse vrangforestillinger.

Propaganda kombinerer argumentasjon og aktivering av emosjoner (jfr. frykt, sinne, skyld og skam). Når emosjoner og fordommer aktiveres, er hensikten å hindre refleksjon om premisser og evidens – et tilsiktet utfall av falske argumenter.

Fakta og fiksjon blandes på en finurlig måte. En propagandist sørger for at fakta-innslag gir tillit til propagandisten før man elter inn desinformasjon og fordreininger som mottaker vurderer som troverdig.

Propaganda skal være enkelt og tegnes i svart og hvitt – enten er du med oss og oppfører deg deretter, eller er du en av de andre og fiende. Budskapet skal også repeteres. Mottakere skal over tid tro på og innrette seg etter budskapet, fremfor å komme i selskap med grupperinger det snakkes nedsettende om.

Budskapet skal ikke bare hindre respondenter fra å fatte informerte beslutninger, men også oppnå at man ikke vedkjenner seg beslutninger som allerede er fattet. Propagandister tilbyr gjerne muligheter til ansvarsfraskrivelse og til å komme seg ut av en vanskelig situasjon, før propagandaen trappes opp og presset øker ytterligere.

Personer med roller – særlig i det offentlige apparat – forbundet med tillit og godtroenhet, har de beste forutsetninger til å forlede den gemene hop. Det kan enten skje åpent i embeds medfør, eller indirekte via personer i kulissene.”

 

Det Finn Sjue sa i denne artikkelen i fra 2013 har aldri vært mere sant enn i dag:

“Jeg snakker om et etisk og moralsk forfall i journalistikken. Forfallet har utviklet seg lenge før det store paradigmeskiftet satte inn. Brutalt sagt, dette handler om mangel på elementær folkeskikk i journalistikken. Her er noen symptomer på denne mangelen på folkeskikk:
Elendig kildekritikk.
Vulgær dramaturgi, der skurk eller helt pumpes opp eller tappes ned etter
subjektivt behov.
Smått blir gjort til enormt.
Alarmisme; når det ropes ulv, ulv i utide.
Demonisering; når småskurken blir til storskurk.
«Drevet»; der alle løper i fordummende flokk.
Manipulasjon; for å få en «god story» til «å passe».
Aversjon mot å dementere og beklage feil.
En negativ korpsånd som beskytter «lauget» mot innsyn utenfra.
PR-triks forkledd som journalistikk.
De store, blinde flekkene, de store sakene som aldri blir tatt opp.
Steiner servert som brød.

Fryktjournalistikk som spekulerer bevisst i angsten for uhelse og død.”

 

Relatert og anbefalt lesing:  https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

Metauniverset, når flertallet heller vil leve i en fantasiverden enn i den virkelige verden

 

I sci fi filmen Virtual revolution i fra 2016 (Se traileren her), er handlingen lagt til 2047, der flertallet av befolkningen verden over har koblet seg til metauniversert der de lever i fantasiverdener på nettet. De lever på borgelønn, er uhygeniske, underernærte eller overvektige, og gjennomsnittsalderen er 40 år.

En gruppe revolusjonære hackere, som myndighetene ser på som terrorister, har lagd et virus som kan ødelegge metauniverset. Når beboerne i metauniverset får greie på hva som skjer og får adressen til hackerne, kobler mange av dem seg av nettet og kommer seg ut av “godstolen”.

De finner de revolusjonære hackerne og dreper dem alle som en før de rekker å stenge ned metauniverset, da de heller vil leve i en fantasiverden enn i den virkelige verden.

Filmen i seg selv er ikke spesielt bra, men historien derimot er veldig interessant med tanke på at dette er en potensiell framtid vi er på vei inn i.

Omtrent ingen nedbør i Norge i 1939 – 40, allikevel så var det ingen klima krise

 

Fant denne avisa i fra Aftenposten 6. april 1940 på Fretex i Skien for et par dager siden som jeg bare måtte kjøpe når jeg så overskriften på framsida.

I fra september 1939 fram til april 1940 så var det omtrent ingen nedbør i store deler av Norge, allikevel så var det ikke noen klimakrise. Se bildene fra Aftenposten 6. april 1940. Høyreklikk på bildet og åpne det i ny fane. Ta så og klikk på bildet med venstre museknapp for å forstørre bildet slik at du kan forstørre teksten.

 

 

 

 

 

Relatert og anbefalt lesing https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

Forstå hvorfor så mange vrangforestillinger nå blir sett på som normale og vettuge

 

 

 

 

Her kan du lese en meget god artikkel fra Den norske legeforening som tar for seg psykopati og paranoide vrangforestillnger hos personer med makt, men som dessverre ikke tar opp patologiske ledere i demokratier der befolkningen tror det beste om styresmaktene, og har liten eller ingen kunnskap om slike personlighetsforstyrrelser.

 

Med slik ledere som klarer å holde sine skavanker skjult, så vil et demokrati og en velferdstat smuldre opp innenifra, og befolkningen vil ikke forstå hva som skjer før det er for seint. Og dette utfolder seg faktisk rett foran øynene våre her og nå.
Det finnes heller nesten ingen psykologer eller sosiologer som forstår denne problematikken, noe som er mildt sagt skremmende.

 

Det er to særdeles gode bøker som tar opp nettopp dette som alle samfunnsengasjerte individer burde lese, den ene er Political ponerology,  og den andre er Disordered minds – how dangerous personalities are destroying democracy.

Og her finner du et uttdrag fra boken Poltical ponerology av Andrew M. Lobaczewski, som vil gjøre deg i stand til å forstå tiden vi nå lever i og hvorfor så mange vrangforestillinger blir sett på som normale og vettuge:

 

“If an individual with a highly contagious illness works in a job that puts them in contact with the public, an epidemic is the result. In the same way, if an individual in a position of political power is a psychopath, he or she can create an epidemic of psychopathology in people who are not essentially psychopathic.

 

During “good” times, the search for truth becomes uncomfortable because it reveals inconvenient facts. It is better to think about easier and more pleasant things. Unconscious elimination of data which are, or appear to be, inexpedient gradually turns into habit, and then becomes a custom accepted by society at large. The problem is that any thought process based on such truncated information cannot possibly give rise to correct conclusions; it further leads to subconscious substitution of inconvenient premises by more convenient ones, thereby approaching the boundaries of psychopathology.

 

Such contented periods for one group of people – often rooted in some injustice to other people or nations – start to strangle the capacity for individual and societal consciousness; subconscious factors take over a decisive role in life. Such a society, already infected by the hysteroidal state, considers any perception of uncomfortable truth to be a sign of “ill- breeding”. J. G. Herder’s iceberg is drowned in a sea of falsi- fied unconsciousness; only the tip of the iceberg is visible above the waves of life.

 

Catastrophe waits in the wings. In such times, the capacity for logical and disciplined thought, born of necessity during difficult times, begins to fade. When commu- nities lose the capacity for psychological reason and moral criticism, the processes of the generation of evil are intensified at every social scale, whether individual or macrosocial, until everything reverts to “bad” times.

 

We already know that every society contains a certain per- centage of people carrying psychological deviations caused by various inherited or acquired factors which produce anomalies in perception, thought, and character. Many such people at- tempt to impart meaning to their deviant lives by means of social hyperactivity.

 

They create their own myths and ideolo- gies of overcompensation and have the tendency to egotistically insinuate to others that their own deviant perceptions and the resulting goals and ideas are superior.

 

When a few generations’ worth of “good-time” insouciance results in societal deficit regarding psychological skill and moral criticism, this paves the way for pathological plotters, snake-charmers, and even more primitive impostors to act and merge into the processes of the origination of evil. They are essential factors in its synthesis.

 

Those times which many people later recall as the “good old days” thus provide fertile soil for future tragedy because of the progressive devolution of moral, intellectual, and personality values which give rise to Rasputin-like eras.

 

One of the most disturbing things about psychopaths that normal people must deal with is the fact that they very early learn how their personalities can have traumatizing effects on the personalities of those normal people, and how to take ad- vantage of this root of terror for purposes of reaching their goals. This dichotomy of worlds is permanent and does not disappear even if they succeed in realizing their youthful dream of gaining power over the society of normal people. This strongly suggests that the separation is biologically condi- tioned.

 

In the psychopath, a dream emerges like some Utopia of a “happy” world and a social system which does not reject them or force them to submit to laws and customs whose meaning is incomprehensible to them. They dream of a world in which their simple and radical way of experiencing and perceiving reality would dominate; where they would, of course, be as- sured safety and prosperity.

 

In this Utopian dream, they imagine that those “others”, different, but also more technically skillful than they are, should be put to work to achieve this goal for the psychopaths and others of their kin. “We”, they say, “after all, will create a new government, one of justice”. They are prepared to fight and to suffer for the sake of such a brave new world, and also, of course, to inflict suffering upon others. Such a vision justifies killing people, whose suffering does not move them to compassion because “they” are not quite con- specific. They do not realize that they will consequently meet with opposition which can last for generations.

 

Subordinating a normal person to psychologically abnormal individuals has severe and deforming effects on his or her per- sonality: it engenders trauma and neurosis. This is accom- plished in a manner which generally evades conscious controls. Such a situation deprives the person of his natural rights: to practice his own mental hygiene, develop a sufficiently autonomous personality, and utilize his common sense. In the light of natural law, it thus constitutes a kind of crime – which can appear at any social scale, in any context – although it is not mentioned in any code of law.

 

Pathological egotism derives from repressing from one’s field of consciousness any objectionable, self-critical associa- tions referring to one’s own nature or normality. Dramatic question such as “who is abnormal here, me or this world of people who feel and think differently?” are answered in the world’s disfavor.

Pathological egotism is a constant component of variegated states wherein someone who appears to be normal (although he is in fact not quite so) is driven by motivations or battles for goals a normal person con- siders unrealistic or unlikely.

 

Paramoralisms: The conviction that moral values exist and that some actions violate moral rules is so common and ancient a phenomenon that it seems to have some substratum at man’s instinctive endowment level (although it is certainly not totally adequate for moral truth), and that it does not only represent centuries’ of experience, culture, religion, and socialization. Thus, any insinuation framed in moral slogans is always sug-gestive, even if the “moral” criteria used are just an “ad hoc” invention. Any act can thus be proved to be immoral or moral by means of such paramoralisms utilized as active suggestion, and people whose minds will succumb to such reasoning can always be found.

 

Paramoralism somehow cunningly evades the control of our common sense, sometimes leading to acceptance or approval of behavior that is openly pathological.

 

Paramoralistic statements and suggestions so often accom- pany various kinds of evil that they seem quite irreplaceable. Unfortunately, it has become a frequent phenomenon for indi- viduals, oppressive groups, or patho-political systems to invent ever-new moral criteria for someone’s convenience. Such sug- gestions often partially deprive people of their moral reasoning and deform its development in youngsters. Paramoralism facto- ries have been founded worldwide, and a ponerologist finds it hard to believe that they are managed by psychologically nor- mal people.”

 

Relatert og anbefalt lesing:

 

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvorfor-skal-sma-barn-informeres-om-sex.html

Er Oppenheimer en bra film som det er verdt å få med seg?

 

Sist gang jeg var på Kino så så jeg Avatar 2 som var så dårlig at vi gikk etter en halv time. Jeg hadde ikke tenkt å se på Oppenheimer, men yngste sønnen min Noah hadde lyst til å se den, så da ble det til at vi tok en tur på den. Jeg var trøtt og stolene på kinoen er behagelige, så skulle filmen vise seg å være dårlig så går det fint an å sove i de, det har jeg gjort før.

Men det ble ikke mye søvn. Filmen var veldig bra. Historien om atombomben og dens “far” har blitt fortalt mange ganger, både som TV serie og på det hvite lerret, men Oppenheimer er uten tvil den beste av de.

 

 

Teksten fortsetter under bildet

Gode skuespillere og god historie, bra dialog, og mye underfundig humor i samtalene mellom karakterene, som det kun var jeg som lo av som vanlig. Og musikken må jeg si at var usedvanlig godt komponert og passet særdeles bra inn som forsterkende effekt av både dialog og handling. Det var dog et par ganger det ble litt for mektig og pompøst, men ikke så mye at helheten ble ødelagt.

Og det sier seg selv at når den største salen er 3/4 full kl 17:45 på en strålende fin sommer dag, da er det ikke fordi filmen er dårlig. Så dette er en film for alle som liker historisk drama, godt skuespill og knakende god dialog.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Anbefalt og relatert lesing:

VIL VÅRE LEDERE OFRE OSS I EN ATOMKRIG ? KAN VI HINDRE DEM ?
https://olehartattordet.blogg.no/1422961323_03022015.html

 

Borten Moe sin inhabilitet er bare toppen av isfjellet

 

 

“Vi kan vanskelig vente at befolkningen skal opptre lovlydige hvis lovgiverne neglisjerer lovverket. Aksepterer vi at lovgiverne overtrer reglene, selv om det skjer av tusen menneskelige årsaker, smuldrer lovlydigheten opp, og vi ender med å få en spesiell kategori personer som har gitt seg selv anledning til å sette seg over lovverket.”

“I følge professor Robert Sutton på Stanford-universitetet viser forskningen at når folk kommer i maktposisjon, begynner de å snakke mer og ta det de vil ha. De gir en god dag i hva andre sier eller ønsker, og de gir en god dag i hvordan mindre innflytelsesrike mennesker reagerer på deres oppførsel. 

Folk med makt oppførerer seg mer uvennlig enn før og begynner som regel å bruke alle situasjoner og mennesker som redskaper for å tilfredstille sine egne behov. De er blendet av makten, og dette hindrer dem i å se at de oppfører seg som undermålere.”

 

Dette er mentaliteten til flertallet av dem som har makt:

“Hvis du var den eneste tyven i hele verden, tenk da hvor lett det ville vært for deg å stjele. Det ville ikke eksistert noen låser, ingen sikkerhetssystemer, ingen passord og ikke noe politi. Du kunne bare ha tatt det du ville ha og folk ville trodd at de hadde mistet det du stjal.

På den andre siden, hvis alle i hele verden var tyver, så ville alle ha sultet. Ingen ville ha skapt/lagd mer enn de konsumerte i nuet fordi alt ville blitt stjålet.

Så hvis du vil bli en dyktig tyv, den største tyven av alle kansje, så ville den beste strategien vært å få alle andre til å slutte å stjele. Ikke fordi du synes at det er galt å stjele, du er jo tross alt en tyv, men fordi du ikke liker konkurranse.

Hvis du vil bli en god forfalskner/svindler, den beste kansje, så blir ditt første steg å overbevise alle andre om at tyveri, svindel og falskneri er umoralsk, galt, ondt og at det må straffes.

Så må du overbevise alle andre om at din forfalskning, stjeling og svindling er moralsk, godt, dydig og må belønnes.

Dette er det George Orwell kalte dobbelttenking.”

 

 

Håndbok for politikere, altså lovene og reglene for de folekvalgte (sist oppdatert 17.08-2021), kan lastes ned gratis inne på regjeringen.no sine sider, som pdf fil, epub og som word document. Dette er en bok som burde være interessant for både leg og lærd, særlig kapittelet som omhandler habilitet som ingen av politikerne kan ha lest, eller som de har lest men driter fullstendig opp i.
Og har man hatt et halvt øye oppe og fulgt med litte grann, så er den siste avsløringa om Borten Moe og hans inside handel bare så vidt toppen av isfjellet. Pendelerbolig saken er jo et meget godt eksempel på at habilitet er en vits for de inne på Tinget.

 

Og det er jo rett og slett latterlig at Støre nå opptrer som moralens ledelys når han sjøl har svin på skogen og burde feie for egen dør. Å kaste noen under bussen for å redde sitt eget skinn er ikke unntaket, men regelen i politikken. 
Det er mildt sagt tragisk å se at de som leder landet vårt totalt mangler sosial intelligens, selvinnsikt og skamvett. Men ennå mere tragisk er det at vi ikke har noen nødbrems å dra i slik at man kan bytte dem ut med gode ledere som har integritet og innbyggernes beste i tankene. 

Leser man dette udraget fra Håndbok for politikere som tar opp habilitet, så vil alle som har et snev av samfunnsengasjement og politisk interesse og som ikke er av samme ulla som politikerne, forstå at habilitet, det ser flertallet av de folkvalgte på som en vits.

 

Fra side 50 til side 52 epub versjon:

 

“Politisk ledelse skal ha god kjennskap til habilitetsreglene og på eget initiativ gjøre embetsverket oppmerksomme på forhold som gjør at en er eller kan være inhabil i behandlingen av en sak. En skal selv ta stilling til sin habilitet, se forvaltningsloven § 8. Hvis noen i politisk ledelse er i tvil om egen habilitet, eller ønsker embetsverkets bistand til å vurdere habiliteten, skal vedkommende gi de opplysningene embetsverket trenger for å kunne vurdere habilitetsspørsmålet. Når det er tvil om en statsråd er habil, kan embetsverket be Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurdere habilitetsspørsmålet.

Hvis statsråden er inhabil i en sak som er til behandling i departementet, vil også resten av politisk ledelse og hele embetsverket i departementet være inhabilt til å ta beslutning i saken. Embetsverket kan imidlertid fortsatt forberede saken forutsatt at den inhabile statsråden ikke involveres. Er statsråden inhabil, må vedkommende be Statsministerens kontor om at det oppnevnes en settestatsråd som kan forberede og ta beslutning i saken.

En inhabil statsråd kan ikke delta i noen deler av behandlingen av den aktuelle saken, hverken i forberedende møter, dokumenthåndtering eller på andre måter, heller ikke etter at det er oppnevnt settestatsråd. En kan ikke avstå fra å forberede, behandle eller fatte en avgjørelse i en sak dersom det ikke er reelle grunner til det, det vil si i tilfeller der det ikke foreligger noen rettslig inhabilitet eller man er nær grensen for inhabilitet. En kan altså ikke avstå fra å behandle kontroversielle saker, eller saker som man ikke ønsker befatning med, bare fordi det vil oppleves som ubehagelig eller krevende.”

 

 

Borten Moe har etter hvert blitt en velstående statsråd. Investeringer i oljeselskapet Okea for noen år siden har kastet svært godt av seg. Det er ikke til hinder for å kunne være en troverdig statsråd, men det krever større aktsomhet enn det han har vist.” Det beste eksempelet på det i norsk politikk er avdøde Ap politiker og høyesterettsadvokat Jens Evensen. Dessverre er menn og kvinner som han en utdøende rase.

“Hvis du ikke innser at du som statsråd i en regjering som manøvrerer i en sikkerhetspolitisk unntakstilstand, og som diskuterer nye forsvarsinvesteringer nærmest ukentlig, ikke uten videre kan kjøpe store aksjeposter i ett av de nevnte selskapene, er du ikke din rolle bevisst.”

“Borten Moes sak er den verste så langt, mener dosent og omdømmeekspert Dag Inge Fjeld ved Høyskolen Kristiania.

– Av de habilitetsskandalene som har vært i denne regjeringen, så er dette den mest alvorlige. Det er helt åpenbart at han burde forstått at man ikke skal gjøre slikt som statsråd. Det er helt uforståelig at den tanken ikke slo ham, forteller Fjeld.

– Habilitetsregler er så enkle at en garvet politiker som Borten Moe burde ha forstått dem.

Fjeld mener at det hele framstår som en svært lyssky situasjon.

– Det at regjeringen skulle gå inn og hjelpe til med å få produsert nok ammunisjon til å sende til Ukraina, og at Borten Moe da investerer i en ammunisjonsfabrikk, framstår utrolig utspekulert, forteller han til Dagbladet.

Politikerne burde vite bedre, særlig etter rekken med saker som har vekket oppsikt de siste månedene, mener Trond Blindheim.

– Det er slett ikke bra, det har vært så mange saker. Det har vært fusking med reiseregninger, MeToo-saker, solbrilletyveri, det har vært så enormt mye som har kommet oppå hverandre. Det er vanskelig å forstå at politikere ikke har lært å holde svinestien sin ren.

Blindheim er bekymret for at alle skandalene kan føre til omfattende politikerforakt.”

 

Hvis politikerne skal ha en høyere lønn enn gjennomsmittet, så må minstekravet være at de beviser at de har fortjent en slik lønn. Dagens politikere beviser det motsatte. 

De er kun ute etter å mele sin egen kake og tjene storfinansen slik at de kan sikre seg en godt betalt jobb etter endt stortingsperiode. Folket og landet de er satt til å tjene har de ingen respekt for samtidig som de forventer seg at vi, folket, skal ha respekt for deres hærværk og forbrytelser.

Hvilke andre yrker kan man gjøre en så dårlig jobb og utføre så mange kriminelle handlinger som i dette “yrket” uten at man må stå til ansvar for det man har gjort eller miste jobben?

 

Kakistokrati er en styreform hvor landet er styrt av de verste, minst kvalifiserte og mest skruppelløse innbyggerne.[1][2]

Ordet er sammensatt av gresk kakistos (κάκιστος; verst) og kratos (κράτος; styre) og ordet ble først tatt i bruk av den engelske forfatteren Thomas Love Peacock i 1829. Begrepet har siden 1980-årene blitt tatt i bruk i særlig amerikansk politisk debatt fordi debattanter har hatt behov for ord for å kunne karakterisere sittende politikere som fullstendig udugelige og inkompetente.” https://no.wikipedia.org/wiki/Kakistokrati

 

Patologiske ledere er fullstendig ute av stand til å forstå demokratiets prinsipper, siden de ser på seg selv som overlegne og livet som en konkurransekamp der de mest hensynsløse fortjener å dominere andre. Når de først har oppnådd makt, gjør de sitt ytterste for å avvikle eller diskreditere demokratiske institusjoner, inkludert pressens frihet og legitimitet.

Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.

De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

Den typen individer som ønsker makt mest, de mest hensynsløse og ikke-empatiske, er de som overhodet ikke burde ha makt. Alle potensielle ledere og medlemmer av en regjering bør bli inngående undersøkt og testet av psykologer for å finne ut om de har en eller flere personlighetsforstyrrelser, som dermed bestemmer deres egnethet for makt.

 

Relatert og anbefalt lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/politikerhandboken-eller-hvordan-lure-velgerne-og-berike-seg-selv.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/mot-tapperhet-og-integritet-40-filmer-som-vil-inspirere-og-engasjere-deg.html