En særdeles god beskrivelse av tankefeilen i Covid 19 politikken som støttets opp av media

 

“Vanligvis utprøver vi våre prinsipper på kjennsgjerningene. Når kjennsgjerningene har talt sitt tydelige språk kan vi beholde eller forandre våre prinsipper. Men om man starter med prinsippene som utgangspunkt (a priori) og bruker dem som  grunnlag for å godta eller avvise kjennsgjerninger, går man omvendte veien. Da skjer den tankefeilen vi kaller påstander, a priori.

<<Vi trenger ikke å se i kikkerten Deres, Galilei. Vi vet at det ikke kan finnes mer enn syv himmellegemer.>>

Vi trenger noen prinsipper, ellers vil vi ikke engang oppdage en kjennsgjerning. Tankefeilen skyldes at prinsippene tilskrives for stor makt, slik at de ikke korrigeres  i takt med nye observasjoner. Tankefeilen tar parti for en ubegrunnet teori og avviser dermed forhold som er viktige for en rett forståelse av saken.

Slike som bruker påstander a priori, har ofte ikke særlig bakkekontakt i noe fall. Tankefeilen er en kost som feier alle forvirrende kjensgjerninger under teppet av fordommer. Kosten er et uunnværlig husholdningsredskap for dem som er fast bestemt  på å holde sitt mentale inventar fritt for støv fra den virkelige verden.

På kostens håndtak og i brukerens hode står det inngravert : <<Jeg har bestemt meg. Kom ikke med forvirrende kjennsgjerninger!>>

Det er ingen grunn til å la seg imponere av en patentmedisin som hevder: <<Hvis pasienten ikke blir frisk, viser det at han trenger mer av den.>> Da ville kjennsgjerningene støtte medisinen uansett hva som skjedde. Hver eneste dag møter man lignende påstander når det gjelder f. eks. utviklingshjelp. Hvis landet utvikler seg, viser det at hjelpen virker etter sin hensikt. Hvis landet ikke utvikler seg, viser det bare at vi må gi mere hjelp. De som påstår det, vinner om det blir mynt eller krone, men logikken taper i begge tilfeller.

Når man bruker påstander a priori, er det som regel virkningsløst å påstå rett ut at kjennsgjerningene er usanne. Det kan jo hende at publikum med egne øyne har sett hva som skjedde. Man kan komme mye lenger om man fortolker kjennsgjerningene på en ny måte og viser at de var noe helt annet enn det de syntes å være. De motsier ikke din påstand, tvert imot støtter de den.”

Fra boken “Språklig manipulering” av Madsen Pirie, 1987. Boken kan leses gratis i sin helhet her https://www.nb.no/items/641b8c67784cf10a535c95404621633b?page=0&searchText=spr%C3%A5klig%20manipulering

 

“All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.
Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.
Konklusjonene vi trekker gjennom fornuften behøver ikke alltid å bli sanne eller riktige, alikevel har det å engasjere seg i logisk tenking en rekke fordeler. For det første blir vi i stand til å forklare andre hvordan vi kom til en gitt konklusjon. De kan synes at vårt resonnement er overbevisende, eller de kan se feil i logikken vår og avsløre disse feilene for oss. Dette gir en annen fordel: muligheten til å endre konklusjonene våre i lys av nye bevis. Når fornuften guider oss, er våre konklusjoner ikke statiske, da kan perspektivene våre vokse og utvikle seg.
Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppførerer vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda.” https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Koronavaksine og transhumanisme – en advarsel https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/the-nuremberg-code-1948-ang-medisinske-eksperimenter.html

The Nuremberg code (1948) Ang medisinske eksperimenter.

THE NUREMBERG CODE (1948)

“On December 9, 1946, an American military tribunal began criminal proceedings against 23 German physicians and administrators for their willing participation in war crimes and crimes against humanity. Among the charges were that German physicians experimented on thousands of concentration camp prisoners. The experiments were sadistic and often lethal, and the prisoners did not give their consent.

The American judges and physicians who were present at the trial wrote the Nuremberg Code in 1948. This code was the first international document outlining the absolute importance of voluntary participation and informed consent. The influence of this code on global human-rights law and medical ethics has been immense.

Nuremberg Code Directives for Human Experimentation 1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved, as to enable him to make an understanding and enlightened decision.

This latter element requires that, before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject, there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person, which may possibly come from his participation in the experiment.

The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.

2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.

3. The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study, that the anticipated results will justify the performance of the experiment.

4. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.

5. No experiment should be conducted, where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.

6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.

7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury, disability, or death. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiment.

9. During the course of the experiment, the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end, if he has reached the physical or mental state, where continuation of the experiment seemed to him to be impossible.

10. During the course of the experiment, the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgement required of him, that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.”

Source: “Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10,” vol. 2 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1949), 181–182.

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Koronavaksine og transhumanisme – en advarsel https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

 

Når bankene og storkapitalen kaprer demokratiet

“Ifølge bankene og deres talspersoner skal kontanter avskaffes fordi de er upraktiske, fordi de åpner for økonomisk kriminalitet og fordi de svekker kontrollen over pengebruken.

Hva er de virkelige argumentene?

Det finnes imidlertid helt andre grunner for at sentralbankene er så ivrige for å avskaffe kontanter akkurat nå. Viktigst er krisa i finanssystemet. Sentralbankene har forsøkt siden 2009 å sparke i gang økonomien ved å holde noe nær nullrente. Det har ikke lykkes.

Flere banker har nå i virkeligheten innført negativ rente. Med negativ rente straffes du for å ha penger i banken. Negativ rente er derfor et sterkt insitament for å ta pengene ut av banken og «putte dem i madrassen». For bankene ville de være katastrofalt om bankkundene skulle gjøre dette, særlig om det skjer på kort tid og i masseomfang. Og det kan det godt gjøre, dersom bankene innfører enda mer negative renter og kundene får følelsen av at pengene deres kvernes ned i sluket.

Hvis det blir forbudt å ha kontanter, kan bankene derimot innføre så negative renter de vil. Da vil ikke lenger kundene kunne prøve å redde pengene sine ved å ta dem ut. Da har de bare to valg: enten å bruke pengene eller å la bankene redusere verdien av dem.

Bankene ønsker også å kunne forsyne seg av kundenes sparekonti dersom de sjøl skulle komme i krise. Dette skjedde med Banca Etruria i Italia. Der ble småsparernes midler blitt konfiskert for å redde banken fra konkurs.

Fra 1. januar 2016 trer EUs bankdirektiv (BRRD  Bank Recovery and Resolution Directive) i kraft. Etter dette direktivet vil såkalte «bail in»-regler gjelde. Det var disse reglene som ble brukt for Banca Etruria og tre andre finansinstitusjoner i Italia, samt deres kunder har nå fått merke dette i praksis.

Dersom (les når) kontantene avskaffes vil kundene være totalt prisgitt bankene, som på sin side vil kunne skalte og valte med kundenes penger som de vil, uten å risikere «bank run» eller tilsvarende ubehageligheter.

Så den neste bankkrisa blir et gigantran.

Total kontroll

Det finnes også andre, mer politiske argumenter. Bentestuen snakket om kontroll, og det er et høyst reelt argument. Hvis alt kjøp og salg blir digitalt, vil enhver økonomisk transaksjon kunne spores og loggføres. Det betyr at bankene og etterretningsorganisasjonene vil ha en total oversikt over alt innbyggerne foretar seg på den økonomiske sida. Alt kjøp og salg, alle gaver og bidrag, alt. Ikke bare hvem og hva, men også når og hvor. Dette er et grep sjøl George Orwell ikke hadde tankt på da han skrev 1984.

Noen sier: «Er det så farlig da, jeg har da ingenting å skjule.» Svaret er blant annet: Hva vet du om det? Hva vet du om hva myndighetene, bankene eller andre vil bruke mot deg i morgen eller om ti år? Og ikke minst hva vet du om hvem som vil vite dette og bruke det? Det er ikke gitt at myndighetene vil ha gode hensikter. Hvis de synes du er en brysom person, kan de jo bare blokkere kontoene din. Du vil ikke få kjøpt et brød en gang.

Og det er heller ikke gitt at det er bare myndighetene som vil overvåke alt du gjør. Dataene om dine kjøp og salg, dine gaver og små eller store økonomiske sprell er gull verdt for monopolene. Du og ditt forbruk er en vare som selges og kjøpes for store summer på markedet.

Når de vet alt om deg, kan de målrette psykologisk påvirkning og reklame på måter vi har vanskelig for å forestille oss. (Apple vil selge følelsene dine.) Dette gjøres allerede i dag. Markedsføringsfirmaer profilerer husstander ut fra forbruksprofil, og kan derfor si mye om hvordan den enkelte person og den enkelte husholdning vil oppføre seg på markedet.

På Personverndagen 2016 ble det lagt fram informasjon som viser at: En stor industri bygges rundt innsamling og analyse av personopplysninger.  IT-avisen skriver:

I løpet av en dag spores vi og legger igjen våre personopplysninger flere ganger enn noensinne tidligere. Dette skjer samtidig som vi bruker fler «gratistjenester» på nettet.

Hva du leser, hvor lenge det blir lest, hva leste du før og hvor gikk du etterpå. Hvor ofte du trener, hva du veier, hva du spiser, hvem du snakker med og hva dere snakker om. Opptil 15.000 datapunkter samles om hver enkelt profil.

All denne informasjonen er gull verdt for annonsører og de som selger dine profil for å gi deg tilpasset reklame. Mange store  har dette som sitt eneste eksistensgrunnlag.

Acxiom er et «lite» selskap som har som hovedgeskjeft å videreselge personopplysninger. De er verdens største databroker og har ca 4500 ansatte, disse igjen står for arbeidet med å opprettholde en database med personopplysninger på 700 millioner personer. (Og hvem er tredje største aksjonær i dette selskapet? Hvis du gjettet BlackRockså var det innertier. 4,64%)

– Sammenlign med Stasi, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet. Stasi hadde 100 000 medarbeidere. Også uoffisielle. På 16 millioner. Her sitter altså et selskap som få av oss har hørt om, med 700 millioner profiler, og mange om oss. Og de vet, selvsagt kjønn, inntekt, men har du hund? Kan du få diabetes?

Det kontantfrie samfunnet vil være en gullgruve for denne nye overvåkingsøkonomien. Og ikke bare for dem. Når de kriminelle syndikatene får tak i disse dataene om deg, og det vil de jo gjøre, så vil de vite akkurat når, hvor og hvordan de skal plyndre deg aller mest grundig.” https://steigan.no/2016/02/bankenes-krig-mot-kontanter/

 

 

 

“Det er negative renter i flere land, deriblant Sverige og Danmark. Foreløpig har bankene vært redde for å innføre negative innskuddsrenter, men det vil Nordeas største eier ha en slutt på.

Flere land i Europa har nå negative renter.

Allerede i 2012 satte Danmarks Nasjonalbank ned renten på bankenes innskudd sentralbanken, det vil si depotrenten, til under null.

Per i dag er den på -0,65 prosent.

Sveriges Riksbank gjorde det samme i 2014. Depotrenten er der på -1,00 prosent i dag.

I Norge er rentene for øyeblikket positive, men også her kan de bli negative.

Hva er så konsekvensene av negative renter?

Jo, da snus alt på hodet: For i teorien skal du da få betalt av banken for å låne penger, mens du må betale banken for å «ha penger på bok».

I juli fikk en kunde i Danmark for første gang betalt for låne penger.

Danske lånekunder har i flere år hatt negative nominelle renter på sine lån, men på grunn av gebyrer og omkostninger har den effektive renten likevel vært positiv. Helt frem til nå.

Denne uken skrev nemlig Børsen at Realkredit Danmark, et datterselskapet til Danske Bank, har utbetalt negative renter til en kunde for aller første gang.

– Det skjedde ved utgangen av juli. For første gang skyldte Danske Banks realkreditselskap en kunde penger etter terminen, når både renter og gebyrer var avregnet, opplyser sjefanalytiker Christian Hilligsøe Heinig til Børsen.

Sjefanalytikeren presiserer at det kun gjaldt én kunde denne gangen, men at det forventes at selskapet vil betale ut penger til flere lånekunder ved neste termin.

Når det gjelder negative renter på innskudd, har ikke det blitt innført i noen nordiske banker ennå.

– En utfordring at bankene må selge sine produkter under kostpris.

En stor og viktig bank-eier vil det imidlertid annerledes. 

Det finske finanskonsernet Sampo, som blant annet eier 20 prosent av Nordea Bank, mener nemlig det er på høy tid at holdningene til negative innskuddsrenter endres.

Kari Stadigh, administrerende direktør i Sampo, sier til Bloomberg at betaling for bankinnskudd må til for å stimulere økonomien.

Han sikter da til Den europeiske sentralbanken (ECB), som forsøker å øke veksten i økonomien med negative renter, men at dette ikke får full virkning før det rammer bank-kundene.

– Jeg tror ikke ECB vil nå sine mål med den nåværende tenkningen de har om pengepolitikken, med mindre de er i stand til å lage et rammeverk som gjør at alle banker innfører negativ rente på sine innskudd, sier han i et intervju gjort i Helsingfors.

Utfordringen er nemlig at den første banken som begynner å ta betalt fra sine innskytere, risikerer å miste dem til konkurrentene.

Det er heller ikke en mulighet at bankene avtaler å innføre negative renter samtidig, da det blir sett på som ulovlig prissamarbeid. 

– Teorien fungerer bare når den er fullstendig implementert, og en full implementering av kvantitativ lettelse krever negativ innskuddsrente, slik at folk begynner å investere og konsumere, også i privat sektor, legger han til.

Skattemessig håndtering av negative renter.

Skattereglene i Norge tar foreløpig ikke høyde for eventuelle negative renter, da dette ikke har blitt sett på som sannsynlig.

I 2016 publiserte imidlertid Skattedirektoratet en prinsipputtalelse om den skattemessige behandlingen av negative renter for private bankkunder.

Bakgrunnen for det var at negative renter da hadde blitt aktuelt i en rekke jurisdiksjoner, herunder Danmark og Sverige, og at det styrket risikoen for at det også kan bli aktuelt i Norge.

Konklusjonen til Skattedirektoratet var da at negative renter ved utlån normalt ikke skal skattlegges av personlige skatteytere, og at negative renter på bankinnskudd normalt ikke kan anses som en fradragsberettiget kostnad.

I dag er det slik at det skal betales skatt av renteinntekter, mens det gis tilsvarende fradrag for renteutgifter.” https://www.pengenytt.no/nordeas-storste-eier-kundene-bor-betale-for-a-ha-penger-i-banken/?fbclid=IwAR1vUWjXgLXu0_NxeNodzuSjREw8lyEBwNs8Ae8T5XYwbwj_GiR_u47-PIA

 

 

 

“Do you know what it means when the Managing Director of the IMF warns of a “new Bretton Woods moment?” How about when the head of the BIS revels in the total surveillance power that digital currencies will afford the central bankers? Well, you’re about to. Don’t miss this info-packed edition of The Corbett Report podcast where James peels back the layers of the great currency reset onion and uncovers the New World (Monetary) Order.” https://www.corbettreport.com/brettonwoods2/

Show notes from the corbett report podcast:

A New Bretton Woods Moment

Century of Enslavement: The History of the Federal Reserve

The WWI Conspiracy

Winds of Change: The Case for New Digital Currency by Christine Lagarde

China Prepping Digital Yuan

Who’s Afraid of Decentralized Currency?

The Bitcoin Psyop

Central bank cryptocurrencies

What’s in Store for the Dollar? (Goldman Sachs)

Central bank digital currencies: foundational principles and core features

Cross-Border Payment—A Vision for the Future

Interview 1604 – John Titus on Central Bank Digital Currencies

Bill Gates on Digital Currency

Who Is Bill Gates?

The battle of Bretton Woods : John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the making of a new world order

Zhou Xiaochuan: Reform the international monetary system

Steven Guinness website

Bank of England Governor Signals Central Bank Digital Currency is Coming

BOE on Course to Begin Roll Out of New Payment System

Solutions at corbettreport.com

“Utvinning av kryptovaluta, som bitcoin, krever vanvittig mye strøm og produserer ingenting av verdi for samfunnet. Hvorfor gir norske myndigheter økonomiske fordeler til selskaper som driver med dette?

«Det produseres så vidt skattekontoret kan bedømme ingenting av verdi for samfunnet for øvrig», skrev Skatt Vest. Svaret var at det verken finnes regler eller retningslinjer for hva et datasenter kan brukes til. 

I Kina har myndighetene ødelagt flere av disse anleggene, eller koblet dem til det nasjonale nettet. Da begynner kryptovalutaprodusentene lete etter muligheter i andre land der de kan få strømmen billigere.
Det er ingen grunn til at vi her i Norge skal gi lukrative fordeler til selskaper som ikke skaper noen verdier for samfunnet, som kan gi oss forbrukere økte strømpriser, og som bruker opp hele kraftoverskuddet vårt til ingenting.
Regjeringen har latt seg forføre av tanken på datasentre, men glemte å se på konsekvensene.

Ifølge en studie utført av Alex de Vries − «Bitcoin’s Growing Energy Problem», som ble publisert i forskningsjournalen Joule i mai − bruker utvinnerne av den mest kjente kryptovalutaen bitcoin i dag minst 2,6 GW. Det er nesten like mye som hele Irlands strømforbruk.

De Vries mener dette kan stige til 7,7GW før slutten av dette året. Det vil i tilfelle utgjøre nesten en halv prosent av verdens energiforbruk.

“Vindmøller for bitcoin?

Men det er ikke bare energiøkonomiseringen som er ulogisk. Vi bygger ut norsk natur med vindmøller for å få mer strøm. NVE antar at innen 2030 vil det bygges rundt 15TWh ny vindkraft.
I tillegg bygger vi nye utenlandskabler, vil at flere skal kjøre elbil, planlegger el-ferjer langs hele kysten og ønsker at olje- og gassinstallasjonene på norsk sokkel skal elektrifiseres.
Når vi risikerer at hele kraftoverskuddet skal gå til utvinning av kryptovaluta, hvor skal strømmen til alt det andre komme fra? Skal vi da varme opp husene våre med kullkraft fra Tyskland, eller med kjernekraft fra Storbritannia? Vil vi ikke da også bidra til at CO₂-utslippene globalt går opp?
Skatt Vest har vært kritisk til den reduserte el-avgiften til datasentre. De skrev i et brev til Skattedirektoratet at det er en svært uheldig konsekvens at det er kryptovalutaselskapene som skal nyte godt av dette.” https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html
 

Barn og korona smitte

School age children more likely to be hit by lightning than die of coronavirus

Artikkelen over her der det blir sagt at barn er veldig smittsomme og at hundre tusen barn har fått påvist smitte er ikke noe annet enn rein fryktpropaganda. Les utdraget fra WHO rapporten under her som WHO gjorde i februar i år og som forteller at de yderst få barna som har blitt smittet av covid 19, IKKE smitter andre igjen:
“Data on individuals aged 18 years old and under suggest that there is a relatively low attack rate in this age group (2.4% of all reported cases). Within Wuhan, among testing of ILI samples, no children were positive in November and December of 2019 and in the first two weeks of January 2020.
The Joint Mission learned that infected children have largely been identified through contact tracing in households of adults. Of note, people interviewed by the Joint Mission Team could not recall episodes in which transmission occurred from a child to an adult.”
Se nederst på side 10 i rapporten som du kan finne her.

 

 

“Barn sprer ikke corona smitte.
I dette finske studiet ble 11.000 barn testet.”
Og det stemmer overens med undersøkelsen WHO gjorde i februar i år som forteller at de yderst få barna som har blitt smittet av kovid 19, IKKE smitter voksne:
http://tt.omni.se/allt-tydligare-att-barn-inte-sprider-smitta/a/qLz79z?fbclid=IwAR2SYnBy-0oHzBcvYx2dI50h5noT8ZSoD3BpIG7TS3oe0GNRtgVwzYMRND8
“No child who was not already profoundly ill has died of Covid-19 in Britain, a large study has indicated, with the researchers saying that the results should reassure parents as a new school term begins.
The study looked at 260 hospitals in England, Wales and Scotland. Out of the 69,500 patients admitted with proven Covid-19 in the first six months of the year, 651 — or 0.9 per cent — were under 19 years of age.” https://www.thetimes.co.uk/article/all-children-who-died-of-covid-19-were-already-seriously-ill-jlxr8mkxq?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0

“En ny vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier for, hvornår børn skal vaccineres – herunder at den er tilstrækkelig gennemprøvet på børn, og at sygdommen er tilstrækkelig alvorlig. Med den nuværende viden bør børn altså ikke vaccineres mod COVID-19.
I Danmark har Sundhedsstyrelsen det kriterium, at der kun indføres vacciner, der beskytter mod alvorlig sygdom: ”Sygdommen, der vaccineres imod, skal have en vis alvorlighed og hyppighed for at retfærdiggøre, at der indføres en vaccination mod sygdommen i børnevaccinationsprogrammet.
Sundhedsstyrelsens udgangspunkt er, at sygdommen skal være alvorlig for det enkelte barn og derfor vigtig at forebygge”, står der på deres hjemmeside.
Alvorlighedskriteriet danner bl.a. baggrund for, at vi ikke vaccinerer børn mod influenza og skoldkopper.
Derudover skal der ifølge Sundhedsstyrelsen være ”bred erfaring med vaccinen blandt børn: Vaccinen skal være afprøvet på større grupper af børn for at sikre, at vaccinens virkning samt bivirkning er kendt blandt børn”. Yderligere skal der ”være tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved at vaccinere for en sygdom klart overstiger risikoen for bivirkninger”.
Men en ny COVID-19 vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier:
COVID-19 er mindre alvorlig for yngre personer, end influenza er. Fx var den estimerede dødelighed relateret til influenza blandt 0-14-årige børn i perioden 2013-2018 i gennemsnit 20 børn pr. år. Indtil videre har vi ikke haft nogen COVID-19-dødsfald blandt personer under 30 i Danmark. Med den viden, vi har i dag, er COVID-19 ikke en alvorlig sygdom for børn noget sted i verden.
Kriteriet om ”bred erfaring blandt børn”.
Blandt fire firmaer med vacciner i fase-3-forsøg [sidste fase i vaccineforsøg med test på mennesker, red.], der for nyligt offentliggjorde deres protokoller, er der kun ét firma, der inkluderer børn ned til 5 år. Studiegruppernes størrelse er ikke oplyst, men studiet inkluderer i alt 12.390 personer og med 12 studiegrupper, heraf kun én med børn, er det formentlig højst nogle tusinde børn.
Som tommelfingerregel kræver det 65.000 forsøgsdeltagere for at påvise 3 tilfælde af en bivirkning, der optræder med en hyppighed på 1 ud af 10.000. For at sætte det i kontekst vil bare én alvorlig bivirkning ud af 10.000 vaccinerede børn lede til 5-6 tilfælde per årgang i Danmark, hvilket er meget, givet sygdommens milde forløb for børn. Der er ingen af de fire vacciner, der bliver testet blandt børn under 5 år. Der er altså ikke ”bred erfaring blandt børn”, som ellers er Sundhedsstyrelsen eget kriterie for en gennemtestet vaccine.
Overstiger fordelene risikoen for bivirkninger?
Kriteriet om, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved vaccinen overstiger risikoen for bivirkninger, er heller ikke opfyldt. Alvorligheden af sygdommen for børn er mindre end den for influenza, som vi ikke anbefaler at vaccinere børn imod, og risikoen for bivirkninger er indtil videre ukendt. Som skrevet i et læserbrev i tidsskriftet BMJ for nyligt: “Vaccines [mod COVID-19, red.] will not be proven to be safer for children and young people than the infection for some years, if ever”. https://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/?fbclid=IwAR2spd91nyExIPgz-j79cPFZ71iGjzTX8cPrX2ymWJYu9QZTydc5WniH-Hs
I Washington DC kan 11 åringer nå bestemme om de vil ta vaksine uten foreldrenes samtykke og de behøver ikke en gang fortelle det til foreldrene sine hvis de ikke vil, det er helt lovlig for 11 åringene å holde det hemmelig for sine egne forledre:
 
“WASHINGTON—The nation’s capital city is looking likely to pass legislation that would allow children as young as 11 years old to make their own decisions on receiving vaccines, without parental consent or knowledge.
Bill 23-171 would allow for children as young as 11 to consent to all vaccines on the government schedule. At the same time, the school, health care provider, and the parent’s private insurance would conceal the child’s vaccination from parents or guardians—who would have no knowledge of the vaccination unless the child told them.
The bill states that the minor must be “capable of meeting the informed consent standard,” which would be determined by a physician.
The legislation was first introduced on March 5, 2019, with a public hearing held on June 26, 2019. The bill then sat until Oct. 7 this year, when the four-person health committee revised it, passed it, and brought it up to the full council for a vote on Oct. 20. It passed resoundingly (12–1) and now heads back for a second reading and final vote on Nov. 10 before landing on the mayor’s desk for a signature.”  https://archive.is/YZp8O#selection-1095.0-1107.411
Dette er fryktporno du aldri har sett maken til. Se på overskriften og sammelign den med innholdet og hva som er realiteten i denne saken. Overskriften er “Corona smittet barn døde”, mens barnet som hadde corona også hadde en alvorlig bakenforliggende sykdom. https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=48937&fbclid=IwAR3GVghnTbx3HU7CHcod2IGz9fHLPp0ypgjlHmJGZ12PcXSn9h3HocTZwAI
Hva slags foreldre lar ungene sine være med på slike forsøk? Og barn smitter yderst sjeldent voksne.

 

Relatert lesing:

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Korona vaksine og transhumanisme – en advarsel https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. Greit å ha det i bakhodet når en ny vaksine kommer https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Pfizer er distributøren av en av de nye c 19 vaksinene. Rullebladet til Henry Rinnan er bare barnemat i forhold. Og myndighetene ber oss om å stole på at dette firmaet leverer en vaksine som vi overhodet ikke behøver å bekymre oss over https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

Krenket – Når ordene stopper begynner volden

 

Hvis man ikke har evnen til å tenke balansert, så blir man dogmatisk, og da vil man helst kvele de stemmene som utfordrer ens dogmatisme, man er med andre ord ikke interessert i å bruke fornuft, logikk og dokumentasjon for å vise at man har sannheten på sin side, men bruker sensur som et våpen slik at kun de meningene som man selv oppfatter som riktige får lov til å sirkulere.

På den måten vil det aldri bli noe fremskritt, men stagnasjon, og det vil samvittighetsløse individer alltid benytte seg av for å komme i maktposisjoner, der det til slutt kun vil bli deres meninger og “sannheter” som vil være gjeldene.

Og alle som er for sensur er enten individer som forstår dette eller så er de naive hjelpere til oppbyggingen av neste diktatur.

Vi ser nå klart og tydelig at “svake” grupper blir brukt som brekkstang for å ødelegge både demokratiet og ytringsfriheten.

Og mange av dem som hører til disse gruppene er ikke med på denne ødeleggende framferden, de er uskyldige i en strategisk kamp der de undertrykkende elementene i disse gruppene har gjort seg selv til talspersoner for de “svake” der de fremstiller sin diktatoriske mentalitet som gruppene de representerer sine holdninger der de bruker empati som våpen mot oss for å nøytralisere oss.
 

Og lar man seg kun styre av følelser uten å ta med fornuften, da vil man bli offer for dette våpenet, da vil man tro at man kjemper de godes kamp, mens man i realiteten tar parti med de mørke kreftene.

Hvor lenge vil majoriteten godta å bli tråkket på før de sier stopp?

“The answer to bad speech is not censorship, the answer to bad speech is more speech. We have to exercise and spread the idea that critical thinking matters, now more than ever, given the fact that lies seem to be getting more popular.”
Edward Snowden
“I det øyeblikk man begynner å begrense folks rett til å forteller sin historie slik de selv ønsker, i det øyeblikk man begynner å kontrollere ytringer, enten for å skåne dem som leser, ser eller lytter til en historie, eller for å beskytte en stat, en diktator eller ideologi mot ubehagelige ytringer, har man trådt inn i en verden der friheten ikke lenger råder.

Fra det øyeblikket diskuterer man bare graden av ufrihet man vil godta.

Men grunnleggende har vi – ved å tre inn i en slik verden – bøyd oss for prinsippet om ufrihet og er i ferd med å tilsløre skillet mellom ord og handling. Hvis prisen for dette standpunktet er å bli kalt ytringsfrihetsfundammentalist er jeg stolt av den merkelappen, selv om den ikke er ment som et kompliment.

Jeg mener at i et demokrati er det viktig å være seg bevisst hvilken vei man slår seg inn på når skillet mellom ord og handling begynner å smuldre bort, når ord forbys, ikke fordi de oppfordrer til vold, eller til en annen forbrytelse, men fordi de kan oppfattes som krenkende. På den måten tildeler man den som lytter til en ytring, rettigheter på bekostning av dem som ytrer seg.
Dvs at man begrenser folks rett til å fortelle en historie ved å gi den som lytter til historien, innflytelse på hvilke historier som kan fortelles og hvordan de kan fortelles. Det kan være farlig. For når ordene stopper, begynner volden.
Hvis vi forbyr krenkende ytringer, risikerer vi at folk griper til direkte handling og dermed begår “forbrytelser” uten ofre. Også om det er opplagt at ord kan gjøre vondt, svært vondt.”
Fra boken “Taushetens tyranni” av Flemming Rose
“Det har nærmest blitt en refleks å legge seg flat. Så fort en får kritikk fra noen som føler seg krenket. Man rekker nesten ikke å si ferdig ordet krenket engang, før noen har lagt seg flat. Og ikke bare flat. Heeelt flat.
Kommunikasjonsstrategisk og politisk sett, kan det selvfølgelig være lurt å legge seg så flat som mulig, så fort som mulig. Men for samfunnsdebatten kan det være et stort tap.
Det er gode grunner til å ta hensyn folks følelser. Men ikke alltid. Følelser er ikke nødvendigvis en fasit på hvor vi som samfunn skal legge oss. For hvis man får definisjonsmakten bare fordi man er litt krenket, blir det for lett å parkere en sunn debatt. Men det har vi diskutert i mange år.
Nå er det på tide å legge noe av ansvaret over på de som legger seg flate. Heelt flate.
For det er ikke de krenkede som parkerer debatten. Det er de som legger seg flate som gjør.
Antall krenkede er nok utømmelig. Så noen ganger må både politikere, kommunikasjonsdirektører og andre tørre å si at de krenkede tar feil. Og at de ikke vil legge seg flate.
Folk må tenke gjennom hva de sier før de sier det. Men når noe er sagt, bør flere ha meningers mot til å stå for det.” https://www.tv2.no/mening-og-analyse/11820457/?fbclid=IwAR2w6ZP5-LsMZ1YTbMd6Gm9fFreFwY6XZuL985dAGf5EoblkM_WC6yrXlDI
“Det er oppsiktsvekkende og skremmende at de samme partiene vil forby ytringene de ønsker å bekjempe.
Mona Berger fra SV og hennes allierte foreslår dette vedtaket: «Bystyret ber kommunedirektøren gå i dialog med politiet med den hensikt å kunne forby grupper, partier og organisasjoner å benytte kommunal grunn til markeringer med et rasistisk budskap.» I neste setning følger en henvisning til «rasismeparagrafen».
Med andre ord: De politiske myndighetene skal forhåndssensurere ytringer de anser som «rasistiske». De skal sette politiets voldsmakt inn for å undertrykke slike ytringer så de ikke kan forekomme på «kommunal grunn».
Hvorfor er dette ingen god ide? La meg nevne det første som faller meg inn.
1. Forslaget innskrenker ytringsfriheten og forsamlingsfriheten, to forutsetninger for demokrati som venstresida og arbeiderbevegelsen har kjempet for i snart 200 år.
2. Forslaget får venstresida til å se ut som hyklere: Krever ytringsfrihet for seg selv, men vil nekte den for andre.” Magnus Engen Marsdal https://www.facebook.com/photo.phpfbid=4756016157766544&set=a.269641226404082&type=3
“Den norske straffeloven har en merkelig paragraf som forbyr diskriminerende og hånende ytringer mot noen få, utvalgte grupper. Det underlige er at loven ikke forbyr diskriminering, hån og ringeakt generelt – men bare mot noen få utvalgte grupper.
Hvis hensikten er å beskytte folk mot å bli hånet og foraktet, så er det underlig at det forbudet ikke er generelt, men begrenset til noen utvalgte grupper.
Problemet er at dette snevrer inn ytringsfriheten fordi vi vil være tilbøyelig til å synes synd på enhver svak gruppe som holdes opp, uten å ta høyde for at også folk som er ressurssterke på et plan, kan være sårbare og lett krenkbare i en annen sammenheng.
Det er en illusjon å tro at norsk lovverk kan beskytte alle menneske mot enhver følelse av å bli såret eller utsatt for forakt.
Ser vi på ordlyden er den også lite spesifikk. Det er ulovlig å håne noen for hudfarge eller nasjonale opprinnelse. Men siden alle har en hudfarge og etnisk opprinnelse, må det bety at det er like forbudt å håne noen for å være hvit fra Tana, som svart fra Ghana.
Teksten nevner også religion og livssyn. Nok en opplisting som følgelig gjelder alle. Så kommer et særlig vern mot hån for homofile, og der er det altså trolig på vei et utvidet forbud mot hele registeret av kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet (bortsett fra å være heterofil).
Det er også verdt å huske at retten til å krenke ikke er noen plikt til å krenke, og at respekt for andres følelser er en grunnleggende og bra ting mennesker imellom. Men det er normal folkeskikk. Vi trenger ikke Stortinget til å lære oss folkeskikk. Dersom det skal være forbudt å håne og uttrykke forakt, så må det gjelde alle – ikke noen utvalgte grupper.
Dersom det er fritt frem for å drive blasfemi og latterliggjøring av kristen lære og kristne prester, så må det samme gjelde islam og jødedommen. Og motsatt: Hvis religion er for hellig til å bli latterliggjort, så må det gjelde alle livssyn.

“Saken har fått bergenser og stortingsrepresentant Peter Frølich til å tenne på alle plugger.

– Dette begynner å ligne et orwelliansk mareritt. Et samfunn hvor man har angst for å si feil. Et samfunn uten humor, styrt av autoritær korrekthet på mobbens premisser. Et samfunn hvor et lite feiltrinn kan sette jobb og sosialt liv i fare, sier han til Nettavisen.

Les mer: Sjokkert etter universitet legger seg langflat for «tysker-spøk»: – Hører ikke hjemme noe sted

Frølich tar nå opp saken med regjeringen, og mener at det tydeliggjøres hva loven skal og skal ikke brukes til.

– Jeg har bedt departementet oppklare om loven virkelig er så stivbeint. I ytterste konsekvens må den justeres, sier Frølich.

Han oppfordrer universitetet til å gå gjennom hvordan de har håndtert saken.

– Uansett om loven er sånn eller ikke, bør universitetet gå kraftig i seg selv. Jeg tror nesten jeg må stave dette for å være tydelig nok: Ikke beklag! Dette er ikke noe å beklage!

Diskusjonen kommer i kjølvannet av store demonstrasjoner mot rasisme, og en ny debatt hvor det er foreslått å fjerne statuer av folk som antirasister mener hadde dårlige holdninger. Stortingsrepresentanten mener dette minner om et «krenkelseshysteri».

– Om krenkelseshysteriet vinner frem, kveleer vi noe av det Vesten er bygget på: En fri ytringskultur. Dette er særlig viktig innenfor akademia, hvor takhøyden bør være skyhøy.

Han oppfordrer samtidig studenter til å tenke seg om, og lære dem opp til å tåle reell motstand uten at det betyr hverken diskriminering eller krenkelse.

– Vi må lære studenter å tåle motstand. I USA må forelesere nå gi tilbakemeldinger til studenter med kontordøren åpen for å beskytte seg mot trakasseringsanklager. Social justice-bevegelsen på universitetene i USA er rett og slett vanvittig.

– Hva bør gjøres mot denne utviklingen?

– Det finnes en effektiv motgift. Vi må sette ned foten i møte med krenkelseskulturen. Vi må alle lære oss å tåle en støyt. Om alle ubehageligheter skal løses med ombud, lover, regler og krypende unnskyldninger, har vi tapt.” https://www.nettavisen.no/okonomi/tar-krenkesaktilregjeringendirektefarlig/3423987889.htmlfbclid=IwAR01xx7Wlu5CF66W7IMqKMZH1adBMclyGRnd0lZxoVIEJ9gYaJ3uK_-GtVY

“Det er åpenbart like dumt å si at rasisme ikke finnes, som å si at alt er rasisme. Mange mennesker har opplevd og opplever fordommer, marginalisering og undertrykkelse. Det er riktig å kjempe for synlighet og likebehandling. Det er prisverdig å stå opp mot urett. Det er heller ikke galt å være stolt av hvem man er.
 
Men det å være, eller historisk å ha vært, utsatt for urett gir ingen frikort til i neste omgang å sette ytringsfriheten på pause, eller å tildele enkeltindivider historisk skyld basert på deres kjønn, legning eller hudfarge alene.
 
Det politiske sentrum må samle seg til felles kamp mot de illiberale utslagene av den identitetspolitiske vekkelsen som nå brer seg i Vesten. Det som står på spill, er den demokratiske samtalens overlevelse i et fremdeles åpent samfunn.”
Denne debatten på 29 minutter MÅ du få med deg:
“Er debatten om rasisme, historie, kjønn og legning blitt trang og intolerant? Anki Gerhardsen tør å kritisere den autoritære identitetspolitikken.” https://tv.nrk.no/serie/torp/2020/NNFA52102120/avspiller?fbclid=IwAR2yra0WRRKt9aoUr_25OxrNHGRkQkDSRB2GYR7B4nK-6flURe676S56Wjk

Dette er en utrolig viktig video å se. Her snakker vi virkelig om ett budskap som promoterer demokratiet og ytringsfriheten på en svært fornuftig og rasjonell måte. Dagens snowflake generasjon står på fascistenes og diktaturets side, de er bare så hinsides historieløse og virkelighetsfjerne at det dessverre blir umulig for dem å forstå det.
“The truth why everyone is suddenly getting offended”
https://www.youtube.com/watch?v=0kGBQSXX_GU

 

 

“– Det er en ny, merkelig form for fascisme, mennesker som mener de vet hva du kan si og ikke si, det er underlig (…) Denne trendy myten at folk som ønsker ytringsfrihet kun er ute etter å si grusomme ting hele tiden. Dette er rett og slett ikke sant, ytringsfriheten beskytter alle, sier Gervais i et intervju på talkRadio.

Han kaller alle som forsøker å avskaffe ytringsfriheten ved å snakke om «hatefulle ytringer» for fascister, som skjuler seg bak falsk godhet og sier: Vi er de gode, vi kjemper for sosial rettferdighet, vi ønsker det beste og det vi sier gjelder.

– De forstår ikke hvor korrupt og galt det er (…) Hvis du er litt venstrevridd er du Trotsky, ikke sant? Hvis du er litt konservativ er du Hitler, og hvis du er i sentrum og forsøker å se begge sider av argumentene så er du en feiging.

Ingen land burde ha lover mot ytringer bare fordi noen, et eller annet sted kan bli krenket, for noen, et eller annet sted, vil føle seg krenket av absolutt alt, mener Gervais.

– Bare fordi du er fornærmet, betyr det ikke at du har rett.

Utsagnet «Jeg er fornærmet» har i dagens kultur erstattet behovet for å forme et argument, sier han videre. Det vil dessuten være umulig å straffeforfølge hatefulle ytringer på en rettferdig måte, siden det ikke finnes noen enighet om hva hatefulle ytringer er.

Det farlige som skjer nå er at den ene siden får definisjonsmakt og bestemmer reglene. Disse menneskene som vil redefinere og avskaffe ytringsfriheten er de virkelige fascistene, sier Gervais.

Han sier også at The Office neppe kunne blitt laget i dag. Krenkemobben ville tatt alt ut av kontekst og forsøkt å stenge ned showet.” 

Intervjuet av Ricky Gervais kan sees her
https://www.youtube.com/watch?v=0iF4NscnqSQ&feature=emb_logo

 

“Dobbeltenkning i romanen 1984:
For det første er en av de viktigste måtene som regjeringen opprettholder kontroll over befolkningen, konseptet med dobbeltenkning. Dobbeltenkning er kraften til å holde to motstridende meninger samtidig. De er to motstridende oppfatninger på samme tid av samme person.
I Oceania er befolkningen utdannet i dobbeltenkning så de vet hvordan man aksepterer motsetninger og forstår deres praktiske eksistens. I det kontrollerte samfunnet i romanen 1984 er ikke tegnene på en totalitær regjering skjult. Totalitarisme blir det undervist om, og folket både godtar og avviser det samtidig. Dette gjenspeiles i regjeringens tre slagord:
«Krig er fred. Frihet er trelldom. Uvitenhet er styrke.»
Det endelige målet med dobbeltenkning er å få befolkningen til å tenke på denne måten automatisk. Regjeringen vil at folket venner seg til å holde to motstridende tanker i hodet uten å innse at de er motstridende. Skjer dette i virkeligheten?
Mange studier har vist at hjernen vår støtter motstridende ideer. Ideen dreier seg om Festingers teori om kognitiv dissonans. Teorien hans sier at det er mulig for oss å ha dissonante ideer. Festinger sier imidlertid at det er mekanismer i hjernene våre for å ignorere eller løse den dissonansen. Dobbeltenkning vil være en måte å rasjonalisere dissonanser på og være i stand til å eksistere med dem.
I virkeligheten bruker vi dobbeltenkning mer enn vi forestiller oss. Regjeringene utnytter dette og bruker dobbeltenkning til en viss grad. Et klart eksempel er fiendskapet vårt mot terrorangrep. Imidlertid utfører samtidig mange land handlinger av samme art og selger til og med våpen til disse terroristgruppene. Vi må være ekstremt forsiktige.
Rasjonaliseringen av motsetninger er en automatisk prosess, og vi kan utføre den prosessen uten å innse det.
Et annet viktig aspekt av regjeringens kontroll i 1984 er kontrollen med tanken. For å oppnå tankekontroll forsøker regjeringen å endre språk slik at tanken blir praktisk i stedet for nyttig som kan brukes til argumentasjon. Faren er at folk tenker for mye, det vil ødelegge dobbeltanken, og dette vil føre til regjeringens ødeleggelse. Hvis vi følger Sapir-Whorf-hypotesen, foreslår Orwell at ved å bytte språk kan vi forandre det menneskelige sinnet.
For å oppnå tankekontroll reduserer Oceania-regjeringen språket til dets enkleste form, og gjør det til et helt pragmatisk språk. På denne måten mister synonymer og antonymer sin betydning. Det er ikke lenger interessant å formidle nyanser av ord som fører til avgjørelser og tolkninger. Antonymer genererer frykt, og konflikt baner vei til rasjonalitet. Et eksempel på dette kan være å fjerne ordet “krig” fra ordlisten og bare snakke om det når det gjelder mer fred eller mindre fred.
Leksen vi kan lære av dette nye språket er at språk kan være farlig i livene våre. Språket er i stand til å forandre oppfatningen og tenkningen vår. En politisk diskurs kan således virke svært forskjellig avhenging av ordene som brukes til å beskrive den. Når en politiker prøver å sette ord som “demokrati,” “konstitusjonell” og “fred” mot ord som “angrep” eller “krig,” forsøker de å få sympati fra borgerne sine. Av denne grunnen er det viktig å utforske begrunnelsen bak hvorfor folk bruker et bestemt språk.
Til slutt, i romanen 1984, ser “Store Bror” alltid på og kontrollerer alt. “Store Bror” ser på innbyggerne overalt, til og med i deres egne hjem. Selv innen familier blir barn utdannet til å vokte foreldrene sine og fordømme dem hvis de begår en forbrytelse. Et viktig aspekt ved kontroll er manipulering av informasjon.
For Oceania kan regjeringen omskrive fortiden for å opprettholde regjeringens stabilitet. I romanen er Sannhetsministeriet dedikert til å forandre alle skrifter, aviser og bøker til fordel for “Store Bror”. Hvis “Store Bror” sa at sjokoladerasjoner skulle gå opp og det er faktisk mindre nå enn før, ville “Store Bror” endre data for å få det til å se ut som om sjokoladerasjonene faktisk økte.
Vi er ikke immune mot manipulering og kontroll av informasjon. Massemedia, inkludert fjernsyn, radio og aviser, har vanligvis partier og regjeringer som endrer informasjon for å påvirke meningene våre. Derfor krever all informasjon vi mottar at vi tenker kritisk om det vi leser.
Til slutt, i romanen 1984 utgjør Orwell et veldig interessant dystopisk samfunn med store paralleller til det nåværende samfunnet vårt. Det er viktig å reflektere over disse parallellene og se de potensielle feilene i samfunnet vårt. Hvis vi ønsker å unngå å utvikle oss mot en orwellsk verden, er det viktig å opprettholde en kritisk holdning mot mekanismene som påvirker og overtaler oss.” https://utforsksinnet.no/romanen-1984-av-george-orwell/

“For years, émigrés from the former Soviet bloc have been telling Rod Dreher they see telltale signs of “soft” totalitarianism cropping up in America–something more Brave New World than Nineteen Eighty-Four. Identity politics are beginning to encroach on every aspect of life. Civil liberties are increasingly seen as a threat to “safety”. Progressives marginalize conservative, traditional Christians, and other dissenters. Technology and consumerism hasten the possibility of a corporate surveillance state. And the pandemic, having put millions out of work, leaves our country especially vulnerable to demagogic manipulation.

In Live Not By Lies, Dreher amplifies the alarm sounded by the brave men and women who fought totalitarianism. He explains how the totalitarianism facing us today is based less on overt violence and more on psychological manipulation. He tells the stories of modern-day dissidents–clergy, laity, martyrs, and confessors from the Soviet Union and the captive nations of Europe–who offer practical advice for how to identify and resist totalitarianism in our time. Following the model offered by a prophetic World War II-era pastor who prepared believers in his Eastern European to endure the coming of communism,

Live Not By Lies teaches American Christians a method for resistance:
• SEE: Acknowledge the reality of the situation.
• JUDGE: Assess reality in the light of what we as Christians know to be true.
• ACT: Take action to protect truth.

Aleksandr Solzhenitsyn famously said that one of the biggest mistakes people make is assuming totalitarianism can’t happen in their country. Many American Christians are making that mistake today, sleepwalking through the erosion of our freedoms. Live Not By Lies will wake them and equip them for the long resistance.” https://www.sott.net/article/445216-MindMatters-Interview-with-Rod-Dreher-How-to-Survive-the-Coming-Soft-Totalitarianism

Teksten fortsetter under bildet
Når politikerne, akademia og media er i mot rasisme samtidig som de promoterer diktaturet https://olehartattordet.blogg.no/nar-politikerne-akademia-og-media-er-i-mot-rasisme-samtidig-som-de-promoterer-diktaturet.html
Enda en spiker i kista til dem som har hivd seg på den politisk korrekte antirasisme bølgen. De flyr altså dagens slaveiere sitt ærend men er rett og slett alt for naive til å skjønne det selv. Anbefalt lesing. https://steigan.no/2020/07/woke-vekkelsen-sover-dypereennnoengang/fbclid=IwAR0Gu2VDJwKuIkx8SSERrJ4C9mu3TGZ4VzZUGNi98j67HAr4g3HLJliKDQ
Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Tidligere president Obama og Bush vil ta ny c 19 vaksine direkte på TV

 

 

De må jo være ganske så desperate når de nå bruker hvert eneste sleipe triks de har i ermet for å folk til å ta vaksina. Hvordan vet vi at det er vaksine de tar og ikke en saltvannsoppløsning eller noe annet ufarlig? Og FDA som liksom skal godkjenne vaksinene er jo gjennomkorrupte, som man kan se av dokumentasjonen jeg har lagt ved under her:

“De tidligere presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton har meldt seg frivillig til å motta en coronavaksine på direktesendt fjernsyn. Det gjøres for å skape tillit i befolkningen om at vaksinen er trygg så snart det amerikanske legemiddelverket FDA har godkjent en, skriver CNN.” https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=50563&fbclid=IwAR3FN9KGw_KDr_hDamDc9s4_L21DJC585Fii3NKnapLGqI2ow12Hvkbchj4

 

Oppdatering. Tidligere president Bill Clinton vil også ta vaksinen på direkten: “De tidligere presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton har meldt seg frivillig til å motta en coronavaksine på direktesendt fjernsyn.” https://sol.no/nyheter/tre-tidligere-presidenter-vil-la-seg-vaksinere-pa-direkten/73135861?fbclid=IwAR20yz-Y9FdsR6FKcDQ7jFKvWJptaLeL-4S2HhYUgWMTKeEHeHx07KLkSZ8

 

I 2009 så skrev forskere og leger i  FDA et brev til daværende president Barack Obama der de ber ham om å rydde opp i korrupsjonen innefor FDA som har pågått i alt for lang tid. Men ble noe gjort? Neppe. Korrupsjonen i FDA er fremdeles vedvarende:

 

“Scientists and doctors with the FDA have sent a strongly worded letter to President Barack Obama calling for “sweeping measures are needed to end the systemic corruption and wrongdoing that permeates all levels of FDA and has plagued the Agency far too long.

The FDA employees advise the president to take action:

The clearance/approval of medical devices that were not made in accordance with the laws, rules and regulations, need to be re-visited. Furthermore, those FDA employees who have engaged in wrongdoing, who have violated laws, rules, and regulations, who have abused their power and authority, and/or who have engaged in retaliation, should be dealt with swiftly. Immediate and decisive disciplinary action will send a strong message FDA-wide that wrongdoing will no longer be tolerated and those who engage in wrongdoing will be held accountable. Some wrongdoing may be beyond the scope of FDA’s jurisdiction and may need referral to the U.S. Attorney General.”  https://www.whistleblowers.org/news/fda-staff-calls-for-end-to-corruption-wrongdoing/?fbclid=IwAR3TF2KnpqjwTMzynR01DnYz2g8U6MAK9mXbFO56B0OR6qtKFVYxMknkdSE

FDA Scientists Ask Obama to Restructure Drug Agency https://www.wsj.com/articles/SB123142562104564381

FDA scientists allege mismanagement at agency http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/09/fda.scientists/

 

Majority of doctors who oversee FDA drug approval receive payments from companies they monitor, report shows https://www.independent.co.uk/news/world/americas/fda-drugs-companies-pharmaceutical-us-pay-doctors-approval-fompanies-astrazeneca-a8433621.html?fbclid=IwAR3ZS1GECKo7QPzIMZB6Zv5MQXA-hGI6kHAJC5P7kUZdor3qg8kIoGe6lw4

Investigation Examines Big Pharma Payments to FDA Advisers https://www.biospace.com/article/investigation-examines-big-pharma-payments-to-fda-advisers/

Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns https://www.sciencemag.org/news/2018/07/hidden-conflicts-pharma-payments-fda-advisers-after-drug-approvals-spark-ethical

Risky Drugs: Why The FDA Cannot Be Trusted https://pnhp.org/news/institutional-corruption-of-pharmaceuticals/?fbclid=IwAR09pNOL3_tFKw7GZw4kVFsjdCs_aZC-oHNceufBB2odGFg2Fuf-b8-d23Y

 

Teksten fortsetter under bildet

 

“The forthcoming article in JLME also presents systematic, quantitative evidence that since the industry started making large contributions to the FDA for reviewing its drugs, as it makes large contributions to Congressmen who have promoted this substitution for publicly funded regulation, the FDA has sped up the review process with the result that drugs approved are significantly more likely to cause serious harm, hospitalizations, and deaths. New FDA policies are likely to increase the epidemic of harms. This will increase costs for insurers but increase revenues for providers.

This evidence indicates why we can no longer trust the FDA to carry out its historic mission to protect the public from harmful and ineffective drugs. Strong public demand that government “do something” about periodic drug disasters has played a central role in developing the FDA.2 Yet close, constant contact by companies with FDA staff and officials has contributed to vague, minimal criteria of what “safe” and “effective” mean.

The FDA routinely approves scores of new minor variations each year, with minimal evidence about risks of harm. Then very effective mass marketing takes over, and the FDA devotes only a small percent of its budget to protect physicians or patients from receiving biased or untruthful information.34 

The further corruption of medical knowledge through company-funded teams that craft the published literature to overstate benefits and understate harms, unmonitored by the FDA, leaves good physicians with corrupted knowledge.5 6 Patients are the innocent victims.” https://ethics.harvard.edu/blog/risky-drugs-why-fda-cannot-be-trusted?fbclid=IwAR3HvXGhcAH_f6Pd2F4yHhwfAqW4s96gDnHcRTI2xs9Em1sYdDDwearqOEE

 

 

“This article highlights the importance of the FDA’s ongoing pediatric postmarketing safety reviews of regulated products, advice from the PAC, and FDA actions in the best interest of pediatric patients. This mandated process facilitates detection of safety concerns that may not be identified in prelicensure clinical trials. It continues to identify critical safety concerns, including unlabeled adverse events, frequent off-label use, product misuse, and secondary exposures in children.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26598453/

 

Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effectivedrugs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24088149/

 

“Documents obtained by Scientific American through Freedom of Information Act requests now paint a disturbing picture of the tactics that are used to control the science press. For example, the FDA assures the public that it is committed to transparency, but the documents show that, privately, the agency denies many reporters access—including ones from major outlets such as Fox News—and even deceives them with half-truths to handicap them in their pursuit of a story.

At the same time, the FDA cultivates a coterie of journalists whom it keeps in line with threats. And the agency has made it a practice to demand total control over whom reporters can and can’t talk to until after the news has broken, deaf to protests by journalistic associations and media ethicists and in violation of its own written policies.

By using close-hold embargoes and other methods, the FDA, like other sources of scientific information, are gaining control of journalists who are supposed to keep an eye on those institutions. The watchdogs are being turned into lapdogs. “Journalists have ceded the power to the scientific establishment,” says Vincent Kiernan, a science journalist and dean at George Mason University. “I think it’s interesting and somewhat inexplicable, knowing journalists in general as being people who don’t like ceding power.”

The press corps is primed for manipulation by a convention that goes back decades: the embargo. The embargo is a back-room deal between journalists and the people they cover—their sources. A source grants the journalist access on condition that he or she cannot publish before an agreed-on date and time.

A surprisingly large proportion of science and health stories are the product of embargoes. Most of the major science journals offer reporters advance copies of upcoming articles—and the contact information of the authors—in return for agreeing not to run with the story until the embargo expires. These embargoes set the weekly rhythm of science coverage:

On Monday afternoon, you may see a bunch of stories about the Proceedings of the National Academy of Sciences USA published almost simultaneously. Tuesday, it’s the Journal of the American Medical Association. On Wednesday, it’s Nature and the New England Journal of Medicine. Science stories appear on Thursday. Other institutions have also adopted the embargo system.

Federal institutions, especially the ones science and health journalists report on, have as well. Embargoes are the reason that stories about the National Laboratories, the National Institutes of Health and other organizations often tend to break at the precisely same time.” https://www.scientificamerican.com/article/how-the-fda-manipulates-the-media/

 

 

Relatert lesing:

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

Korona vaksine og transhumanisme – en advarsel https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. Greit å ha det i bakhodet når en ny vaksine kommer https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Pfizer er distributøren av en av de nye c 19 vaksinene. Rullebladet til Henry Rinnan er bare barnemat i forhold. Og myndighetene ber oss om å stole på at dette firmaet leverer en vaksine som vi overhodet ikke behøver å bekymre oss over https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Inkognito – en realistisk framstilling av dagens makthavere og kapitalkreftene

 

Jeg har akkurat sett miniserien Inkognito fra 2013 med Susanne Thorson, Richard Ulfsæther, Christoffer Nordenrot, Per Moberg og Jan Modin som den gjennomkorupte og samvittighetsløse svenske bistandsministeren Henrik Collin. Serien fikk lunken mottakelse da den hadde premiere og ble sett på som en en kalkun av flere.

Selv er jeg sterkt uenig i kritikken. Ja, det er mye klisjeer, forutsigbarhet og logikkbrister gjennom hele serien, men samspillet og kvaliteten på skuespillerne og den humoristiske tonen blandet sammen med alvoret som tar for seg korrupsjon og drap høyt oppe i den svenske regjeringen gjør at det allikevel fungerer svært bra. 

Hadde dette vært en norsk produksjon så ville det ikke fungert, da ville det blitt et gedigent mageplask, da det ikke finnes noen norske skuespillere som er like gode som svenskene vi ser her. Svenske og danske skuespillere, er mye flinkere enn sine norske kollegaer, slik har det alltid vært og slik vil det alltid være.

Det jeg finner mest interessant med historien, er den korrupte og samvittighetsløse Bistandsministeren Henrik Collin spilt av Jan Modin, som viser en meget realistisk fremstilling av dagens makthavere. Se alle tre episodene og still deg spørsmålet, hvor mange i Erna Solberg sin regjering tror du er slik som Collin? Anbefales på det sterkeste! Se alle episodene her.

Del 1
https://www.youtube.com/watch?v=psVPcbWKjbo

 

Del 2
https://www.youtube.com/watch?v=IJwc9TNq7uA

 

Del 3
https://www.youtube.com/watch?v=0JL0MbzWeBE

MOT, TAPPERHET OG INTEGRITET. 42 FILMER SOM VIL INSPIRERE OG ENGASJERE DEG 

LÆR Å FORSTÅ PSYKOPATI OG NARSISSISME GJENNOM FILM 

 

Kjønnskamp som kan misbrukes

“Straffeloven § 185: Et nytt våpen i kjønnskampen?
Øivind Benestad skriver et skarpt og kortfattet leserinnlegg om mer av det som er kritikkverdig vedrørende lovendringene som Stortinget ser ut til å ønske å innføre, legg spesielt merke til pkt 2:
1. PARAGRAFENS INNHOLD. Ifølge §185 er det straffbart med inntil 3 års fengsel å offentlig fremsette en «diskriminerende eller hatefull ytring», noe som bl.a. inkluderer å «forhåne» noen, eller å «fremme ringeakt» overfor noen.
Hva betyr dette i relasjon til seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk? Det sier loven ingenting om. Men i Justiskomiteens innstilling står det at «utsagn som oppfordrer eller gir tilslutning til INTEGRITETSKRENKELSE overfor transpersoner […] vil rammes av straffeloven § 185.»
2. HVA ER EN «INTEGRITETSKRENKELSE»? Vil noen av følgende ytringer være integritetskrenkende?
* Hans Andersen er en juridisk mann som kan føde barn, men i realiteten er han en biologisk kvinne.
* Grete Hansen er en juridisk kvinne i mannskropp.
* Tore Fredriksen har skiftet juridisk kjønn fire ganger, men biologisk sett er han en kvinne.
* Juridiske kvinner med mannskropp bør ikke få lov til å delta i idrettskonkurranser for kvinner.

Vil ikke ytringsfriheten krympe hvis slike utsagn skal rammes av Straffeloven og gi bøter eller fengsel? Trolig vil frykten, selvsensuren og tausheten omkring trans- og kjønnstematikk øke kraftig. De nye formuleringene vil nemlig bli et effektivt våpen i hendene på kjønnsaktivister og alle andre som sympatiserer med kjønn i fri flyt.

 

3. FLYTENDE BEGREPER. Lovendringene tar ikke høyde for at begrepene «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» er flytende og i stadig endring. Hvem skal ha definisjonsmakten?
De nye begrepene er ikke basert på objektive fakta og kriterier, men på subjektive følelser og preferanser. Aktivistene opererer nå med over 70 kjønn og kjønnsidentiteter.
Noen definerer seg f.eks. som «kjønnsflyter» og endrer kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk så ofte som de føler for det.

4. UANSVARLIG SAKSBEHANDLING. Endringene i Straffeloven som nå trolig blir vedtatt, henger intimt sammen med «Lov om endring av juridisk kjønn» fra 2016. Denne ultra-radikale loven ble i hastverk loset gjennom Stortinget av Bent Høie på fullstendig sviktende grunnlag: Ingen offentlig utredning (NOU), ingen stortingsmelding, ingen konsekvensanalyser. Alt manglet.

 

Resultatet av den uansvarlige lovprosessen i 2016 er at hele samfunnets forståelse av kjønn er i ferd med å bli frikoblet fra biologi, vitenskap og medisinsk kunnskap. Følelser trumfer biologien. I dag kan enhver norsk borger endre juridisk kjønn – så ofte man vil (!) – ved å fylle ut skjemaet i linken her”
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/endre/endre-kjonn/?fbclid=IwAR2U4PuFluigsRo2WqSH7bXGKMQMo96zO3o-dU6OS8nJe8YjHrdQSnV4-Mw
Mulighetene for misbruk er svært store.
Er det ikke på tide å ta en tenkepause i forsøkene på å omskolere befolkningen til å godta den radikale kjønnsideologien og dens uvitenskapelige og biologi-fornektende virkelighetsforståelse?”
Skrevet av Truls Olufsen- Mehus
Til alle som sa, skrev og tenkte:
“-Ikke hør på dem, pubertetsblokkere er ikke farlig for barn, det er reversibelt og gir barn som tror de er født i feil kropp betenkningstid til å finne ut hvem de er.”
Bli opplyst med ny Høyesteretts-dom!
I en dom som vil få konsekvenser over hele verden avgjorde Høyesterett i UK nylig at PUBERTETSBLOKKERE og HORMONER er EKSPERIMENTELLE behandlinger som ikke kan gis til barn i de fleste tilfeller – UTEN en søknad til retten.
Dommen som er avsagt har etablert fakta om pubertetsblokkere og kjønnshormoner som vi bør bite oss merke i for våre egne barn i Norge:
Pubertetsblokkere er IKKE ‘helt reversible’
Pubertetsblokkere ‘kjøper IKKE tid’, PB er den første fasen av en medisinsk vei veldig få barn kommer seg ut av om den er påbegynt
Det er INGEN bevis for at pubertetsblokkere lindrer eller har positiv helseeffekt.
Veien til pubertetsblokkerere og kjønnshormoner har ALVORLIGE fysiske KONSEKVENSER, inkludert tap av fruktbarhet og full seksuell funksjon, med kritisk langsiktig helserisiko og konsekvenser.
Teksten fortsetter under bildet

“I dag er Bell 23 år gammel – med dyp stemme og skjeggvekst, men uten bryster. Får hun egne barn en gang, vil hun ikke kunne amme dem.

Som 16-åring ble hun henvist til Tavistock-senteret i London. Dette er det eneste stedet der det britiske helsevesenet gir såkalt kjønnsbekreftende behandling for unge.

Etter tre konsultasjoner på en time hver fikk hun forskrevet pubertetsblokkere, har hun fortalt ifølge BBC .

Slike medikamenter forsinker for eksempel menstruasjon og vekst av ansiktshår.

Knust hjerte

Brystene fikk hun fjernet da hun var 20 år, men i fjor begynte hun på en prosess for å bli mer feminin igjen. Hun hadde trodd endring av kjønn skulle gjøre henne lykkelig.

– Det knuste hjerte mitt å innse at jeg hadde valgt feil vei, sier hun.

Bell gikk til sak mot helseforetaket som driver Tavistock-senteret. Det samme gjorde moren til en jente på 15 år med autisme som står på venteliste for å få behandling der.

I forrige uke avgjorde tre dommere at det er «høyst usannsynlig at et barn på 13 år eller yngre vil være kompetent til å gi samtykke til bruk av pubertetsblokkere».

Glad for dom

Dommerne mener også det er tvilsomt om et barn på 14 eller 15 år «kan forstå og vurdere de langsiktige risikoene og konsekvensene av å bruke pubertetsblokkere».

Helseforetaket er skuffet over dommen, men stoppet umiddelbart henvisninger av personer under 16 år.

Det britiske helsevesenet, National Health Service, er glad for «klarheten» i avgjørelsen.

Keira Bell sto utenfor domstolen i London og leste opp en uttalelse der hun uttrykte lettelse over dommen. Hun mener den er viktig for sårbare barn og unge.

– Jeg skulle ønske den ble gjort for meg før jeg begynte på det ødeleggende eksperimentet med pubertetsblokkere. Da ville livet mitt vært veldig annerledes i dag, sa hun.

– Enorme konsekvenser

Den svenske barne- og ungdomspsykiateren Sven Román har engasjert seg mye i debatten om kjønnsdysfori i Sverige. Fenomenet har økt sterkt over hele Vesten de siste sju-åtte årene, særlig blant unge jenter.

– Dommen i Storbritannia er helt unik. Vi er naturligvis ikke styrt av engelske lover, men jeg tror den kommer til å få enorme konsekvenser. Det er et signal til alle land der man behandler barn for kjønnsdysfori, sier Román.

Kjønnsdysfori er sterkt opplevd ubehag knyttet til sitt anatomiske kjønn.

Román har innvendt at det ikke finnes belegg for at behandling med hormonblokkere gir positiv effekt.

– Derimot vet man at slik behandling gir økt risiko for en rekke alvorlige sykdommer og kognitiv svekkelse, sier han.

Transtog

Sverige er et av landene som har vært mest liberale med å tillate såkalt kjønnskorrigerende behandling. I fjor satte SVT fenomenet under lupen i dokumentarprogrammene «Tranståget» 1 og 2.

Mot slutten av 2019 minket antallet svenske unge som søkte seg til kjønnsidentitetsbehandling, ifølge en kartlegging fra SVTs «Uppdrag granskning». I Stockholm minket antallet med 65 prosent fra året før.

Generalsekretær Olof Edsinger i Svenska Evangeliska Alliansen har engasjert seg mye i debatten om kjønn, identitet og seksualitet. Også han tror dommen kan få konsekvenser i Sverige.

– Utredningen om disse spørsmålene er jo blitt en langtekkelig prosess som ennå ikke er avgjort. Jo flere slike signaler som kommer fra andre land, jo vanskeligere blir det å gå videre med den opprinnelige lovenringen, sier Edsinger.

– Ikke overbehandling

I februar belyste Dagen tematikken med en serie artikler. Bakgrunnen var høringsfristen for «Nasjonal retningslinje om helsetilbud for personer med kjønnsinkongruens». Et av poengene med den nasjonale retningslinjen er å gjøre mer av tilbudet til slike pasienter lettere tilgjengelig i hele landet. For eksempel kan det dreie seg om hormonbehandling for å gjøre kroppen mer maskulin eller feminin.

Overlegene ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS), Anne Wæhre og Kim A. Tønset, uttrykte i en kronikk i Aftenposten i mars 2018 bekymring for at «behandlingsivrige sexologer spanderer hårvekst og mørk stemme til nasjonens døtre». De ropte varsko til helseminister Bent Høie (H) om utviklingen.

Overfor Dagen understreket Høie i februar at det må gjøres grundige medisinske vurderinger.

– Men vi må aldri glemme at selv om det vil være en risiko, slik det vil være slik med all medisinsk behandling, er ikke overbehandling problemet på dette området. Hovedproblemet er at det er for mange som ikke får hjelp, sa helseministeren .

Fortvilte mødre

To mødre med døtre som ønsker å bli gutter, fortalte anonymt i Dagen om sin fortvilelse.

– Det offentlige helsevesen står klar med kniven for å «korrigere» min datters kropp. Jeg har vanskelig for å forstå at det ikke er flere motstemmer til det som skjer, sa «Inger».

– Trist

En annen som var intervjuet, var Ingun Wik. Hun er avdelingsleder for Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo. Wik synes den engelske avgjørelsen er «trist».

– Leger har gitt pubertetsutsettende behandling i 25 år uten å ha fått holdepunkter for at dette gir uheldige langtidseffekter for barn og ungdom. Effektene av pubertetsblokk regnes for å være helt reversible. Tidlig intervensjon bidrar til å forhindre uønskede kjønnskarakteristika som bidrar til å forbedre barn og ungdoms mentale helse og generelle trivsel, skriver hun i en epost til Dagen.

– Vi som har direkte klinisk erfaring fra feltet, mener at denne saken vil kunne føre til en dårligere psykisk helse blant barn og unge som har fått registrert feil kjønn ved fødsel, fortsetter hun.

“I lengre tid har noen ekstreme transaktivister nærmest tyrannisert dem som fastholder at det bare finnes to biologiske kjønn. Aggresjonen retter seg i hovedsak mot kvinner – og mot rettigheter som har vært viktige i kvinnekampen.
– Om lag 99.999 prosent av mennesker er født med enten eggstokker eller testikler, altså en sterk todeling. Kjønn er et biologisk fenomen, ikke en sosial konstruksjon, som lege og forsker Henrik Vogt ved Senter for medisinsk etikk og Glenn-Peter Sætre, professor i evolusjonsbiologi, begge fra Universitetet i Oslo, påpeker i et innlegg i Aftenposten 29. juni.
Kjønnsroller og kjønn er ikke samme sak.
For folk flest framstår debatten som pågår som bisarr og uforståelig. Ikke desto mindre er det viktig å reagere på offensiven fra noen transseksuelle miljøer som påberoper seg en definisjonsmakt det ikke er grunn til å gi dem.
Enkelte på venstresida har en tendens til å omfavne og jatte med enhver som hevder at de tilhører en undertrykt minoritet. En slik «undertrykt minoritet» er personer med mannlige kjønnsorganer som insisterer på at de mentalt er kvinner. Derfor krever de fri tilgang på dametoaletter og i kvinnegarderoben, og de blir fortørna over kvinner som vil nekte dem det.
Etter en lovendring i 2016 kan alle over 16 år fritt velge seg et juridisk kjønn, «basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet», helt uavhengig av om man har gjennomgått en kjønnsoperasjon eller ikke. Det er ingen krav om medisinsk undersøkelse eller diagnose.
Forsvar kvinners rettigheter
Sånne absurditeter nedfelt i lov er regelrette angrep på det vernet som kvinner har kjempet i årtier for å oppnå, som for eksempel egne toaletter og dusjanlegg for kvinnelige arbeidere på byggeplasser.
Transpersoner skal ha rettigheter som alle andre. Noe annet er om de påberoper seg en «rett» som går på bekostning av rettigheter som kvinnebevegelsen har kjempet i generasjoner for å oppnå.
Sosiale normer og fenomener er ikke uvesentlige. En liten minoritet finner seg ikke til rette med det kjønnet de er født med, av fysiologiske eller andre årsaker. For dem kan kjønnsskifte være en utvei. Andre snakker om et «mentalt kjønn» eller sosialt kjønn.
Men ikke noe av dette annullerer biologien. Det er nesten pinlig å måtte understreke at biologiske forskjeller ikke er et subjektivt valg, men et objektivt faktum. For materialister er det idealisme og metafysikk når noen insisterer på at det er deres subjektive virkelighetsoppfatning som bestemmer hva de er til enhver tid, helt uavhengig av objektive kjensgjerninger.
Denne kjønnsdebatten er en avart av postmodernismen og dens påstand om at det ikke finnes noen absolutte sannheter. Men alt er ikke relativt. Absolutte sannheter finnes. Jorda er rund, uansett hvor mye noen måtte insistere på at den er flat. Det er like sant og absolutt at mennesket som biologisk art er delt i to kjønn som at sola vår består av hydrogen og helium.” https://steigan.no/2020/08/kjonn-er-biologi-det-er-kjonnsroller-som-ma-utfordres/?fbclid=IwAR1yijtvChce7mBBZlTvQjR33WEFJycONA2eDII2JeI_us01D3jUHvExIBA
“En opfattelse, som de seneste år har vundet indpas i samfundet. En opfattelse, som en canadisk professor har brugt hele sin karriere på at bevise. En opfattelse, han nu siger, bare var noget, han fandt på.

Da Christopher Dummitt for 25 år siden blev uddannet historiker begyndte han at undersøge, hvordan kønsroller er en social konstruktion, som er skabt af vores historie.

Han skrev sågar en Ph.D, en bog og adskillige videnskabelige artikler om de undersøgelser, han havde lavet på området, samt de konklusioner, han kom frem til. Flere af disse bliver brugt i undervisningen i dag.

Køn er en illusion, som samfundet gennem tiden har skabt, lød hans fund, som adskillige har taget til sig.

På Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet skal underviserne nu helst undgå at omtale deres studerende som ‘han’ eller ‘hun’, hos et canadisk flyselskab må flypersonalet ikke længere kalde passagerer ‘damer’ og ‘herrer’, og så har kønsneutrale trafiklys også været på dagsordenen.

Alt sammen på grund af det arbejde, Christopher Dummit og hans ligesindede har lavet. Men det er for meget, og det er forkert.

‘Problemet er: Jeg tog fejl. Eller – for at være lidt mere præcis – jeg fik delvist ret i min tese. Men resten var dybest set noget, jeg fandt på,’ skriver Christopher Dummit i et essay, hvor han kritiserer sin egen forskning.

Han er dog ikke gået helt væk fra sin overbevisning om, at samfundet har indvirkning på kønsrollerne. Han har bare anerkendt, at det har biologi også.

Af samme årsag fortryder han nu, at han har brugt så mange år om at overbevise folk om sin tese. Han mener selv, han blev for aktivistisk.

»Min pointe er, at identitets- og kønsdisciplinen på mange vestlige universiteter ikke er interesseret i at finde ud af, hvad der er en social konstruktion, og hvad der er biologisk betinget – den er kun interesseret i at konkludere, at kønnet er en social konstruktion,« fortæller han til Kristeligt Dagblad om sin kovending.

Pudsigt nok har historikeren da også i dag lagt forskningen i kønsidentitet på hylden til fordel for forskning i politisk korrekthed. https://www.bt.dk/samfund/forsker-om-koen-som-social-konstruktion-det-var-dybest-set-noget-jeg-fandt-paa?fbclid=IwAR09pNOL3_tFKw7GZw4kVFsjdCs_aZC-oHNceufBB2odGFg2Fuf-b8-d23Y

“Forsøk på avkjønning har vært forsøkt i totalitære regimer. Et eksempel er den kjønnsløse Mao-dressen, men den var aldri populær blant kinesiske kvinner. Det må derfor diskuteres mer åpent om kjønnsbekreftende sosialisering til mann og kvinne er godt og betryggende for de fleste, eller om det virkelig er noe vi som samfunn ikke ønsker.
Forsøket på å konstruere biologisk kjønn som et stort mangfold kan enkelt tilbakevises. Men debatten om sosialt kjønn er mer kompleks.
Forestillingen om «alle kjønn» var lenge en akademisk lek for en liten gruppe politiserte kjønnsforskere. Men uten offentlig debatt har tankesettet sneket seg inn i helsevesenet.
En av årsakene til denne snikinnføringen av radikal kjønnsteori i helsevesenet er at det har vært en flytende grense mellom rådgivingsmiljøene og interesseorganisasjonene. Det «nøytrale» og «objektive» ung.no synes for eksempel å ha et utstrakt samarbeid med Fri.
Interessekamp er legitimt. Og tradisjonelt har det ikke vært vanlig å betrakte representanter for sårbare grupper som etniske minoriteter, pasienter eller transpersoner som pressgrupper. Men i det moderne samfunn bruker de de samme virkemidlene, som lobbyvirksomhet og kreativ bruk av forskningsresultater.
Deres standpunkter er pr. definisjon ikke objektive. Og deres agenda kan være i konflikt med både sannhet og andre samfunnsinteresser. De må derfor kunne motsies på lik linje med andre.
Selv om transpersoner er en diskriminert og utsatt gruppe, må man også tenke på hvilke konsekvenser kjønnsforvirring har for majoriteten.
Norge har over 640.000 individer i alderen 10–19 år. Puberteten er en sårbar tid for de fleste av oss. Det må vurderes om det kan ha noen negativ konsekvenser når så mange ungdommer eksponeres for kjønnsforvirring.
Er det bra at alle skal føle at de må «velge» kjønn, gjerne i solidaritet med de diskriminerte som bakteppe? Om vi aksepterer at det kanskje er skadelig for en liten andel, for eksempel 5 prosent, dreier det seg om over 30.000 ungdommer.
Til sammenligning var 415 barn til utredning og behandling ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme i 2019. Selv dette beskjedne tallet er mye høyere enn for kort tid siden, og sterkt økende, kanskje nettopp som en følge av den politiske dekonstruksjonen av mann og kvinne. Er det åpenbart at dette er en ønsket utvikling?
Det er få livsaspekter som oppleves så biologisk som kjønn. Men nesten alle samfunn driver også en kjønnsbekreftende sosialisering til ens biologiske kjønn, gjennom hår- og kleskoder, i grammatikken til mange språk og så videre. Kodene varierer, men de er alltid der. Hos oss har valg av blått versus rosa tøy til barn vært så standhaftig at vi må anta at folk liker disse signalene.
Forsøk på avkjønning har vært forsøkt i totalitære regimer. Et eksempel er den kjønnsløse Mao-dressen, men den var aldri populær blant kinesiske kvinner. Det må derfor diskuteres mer åpent om kjønnsbekreftende sosialisering til mann og kvinne er godt og betryggende for de fleste, eller om det virkelig er noe vi som samfunn ikke ønsker.” https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/qALLrm/dekonstruksjonen-av-mann-og-kvinne?fbclid=IwAR2GF8cAWUyL9mnDXnKbHnY60YA5Wm7BIJNf9H0A_TbUAKuW3KAYFgl-hUE

 

“Aldri før i historien har det vært viktigere at vi menn står frem som feminister. Kvinners rettigheter som likeverdige er under større press enn noen gang.

Jeg tenker ikke på at stadig flere land undergraver kvinners rett til å bestemme over egen kropp og retten til selvbestemt abort. Jeg tenker på den stadig mer aktive og økende transbevegelsen.

Sunn fornuft forteller oss at verdens realiteter ikke forsvinner om man lukker øynene, langt mindre om man stikker hodet i sanden. Det hjelper heller ikke å endre navn på et fenomen.

Det er ikke slik at biologisk kjønn plutselig blir et stort mangfold om man bytter ut hun og han med hen.

Kvinner produserer fortsatt eggceller og menn sædceller. Kvinner og menn er binære biologiske realiteter. Kvinner spesielt har menneskerettigheter som er basert på slike biologiske realiteter.

Blant disse rettighetene finner man retten til å delta i idrett.

Allerede i 2016, da lov om juridisk kjønn ble vedtatt, advarte professor Gerd von der Lippe om utfordringene ved kjønnsskifte i idretten.

Ikke hørt om Laurel Hubbard, Veronica Ivy, Hannah Mouncey, CeCé Telfer, Andraya Yearwood eller Mary Gregory?

De er alle biologiske menn som nå identifiserer seg som kvinner. Og som «kvinner» dominerer de sine respektive idretter og vinner internasjonale og nasjonale medaljer i kvinneklassen.

Hubbard hadde tidligere den nasjonale juniorrekorden i vektløfting for menn på New Zealand og er en av de største favorittene til OL-gull i Tokyo. Denne gang i dameklassen.

Da Mouncey spilte på det australske herrelandslaget i håndball, het han Callum. Nå heter han Hannah og har spilt på damelandslaget!

Det er stadig flere biologiske menn som nå krever å få delta i kvinneklassen fordi de føler seg som og identifiserer seg som kvinner.

Men nå kommer også protestene, og de blir mer og mer høylytte.

Helt siden idrettens spede begynnelse har den speilet samfunnets generelle verdier.

Frem til nå nylig har idretten hatt som premiss at så lenge du har gjennomgått en testosteronreduserende behandling, så kan biologiske menn konkurrere i kvinneklassen (i noen tilfeller som i Norge er det nok å endre kjønn juridisk). En fin tanke, om man bare tenker på en meget tran(g)synt forståelse av inkludering.

Men det var bare inntil helt nylig. For noen uker siden kom det internasjonale rugbyforbundets store evaluering som handlet om biologiske menns muligheter til å stille i kvinneklassen.

Rugby er den første av de større idrettene som har nærmet seg debatten på en seriøs og vitenskapelig måte. Alle sider ble invitert inn og alle perspektiver hørt. Konklusjonen var enstemmig og klar: Biologiske menn kan ikke delta i kvinnerugby. Det er hverken rettferdig eller trygt.

Dette er nytt og bra med rugbyforbundets regelendring: Der man tidligere åpnet opp for deltagelse for biologiske menn i kvinneklassen under en forestilling, basert på følelser og ikke fakta, om at det kanskje kunne være rettferdige og trygge vilkår, kreves det nå vitenskapelige bevis og dokumentasjon på dette før biologiske menn får delta.

Og pr. dags dato finnes ingen slik dokumentasjon. Menn er fra naturens side større, sterkere, mer utholdende og raskere enn kvinner. Det er det ikke noen som helst vitenskapelig uenighet om.

I puberteten blir testosteron en slags vidunderkur som gjør at guttene skiller seg klart ut på alle fysiologiske parametre.

Døren til kvinneidrett må lukkes for biologiske menn. Det er fordi oppdelingen i kvinner og menn nettopp er det som skaper likhet og rettferdig idrett.

Kvinner har kjempet lenge for å få lik tilgang til idrett som menn. Skal vi nå bli den generasjonen som ofrer kvinneidrett – på inkluderingens alter?

Beveggrunnen og målet her er ikke å stenge ute eller diskriminere transpersoner fra idretten. Men det er helt umulig å balansere kolliderende rettigheter hvis vi ønsker en idrett som er rettferdig, trygg og inkluderende. Samme logikk ligger bak inndelingen mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede utøvere.

For å beskrive hvor absurd denne situasjonen er: Jeg kunne endret kjønn i Folkeregisteret, deltatt i NM i friidrett og, uten å skryte for mye, vunnet tre gull!

Men det er jo ingen som vil se en middels god, 46 år gammel mann konkurrere med seriøse kvinnelige utøvere som satser hardt og trener godt for å bli best blant sine like(menn).

Hvis norsk og internasjonal idrett ikke selv tar grep, spiller vi jentene våre ut på sidelinjen.” https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/M3ArJJ/menn-i-kvinneidrett-er-juks?fbclid=IwAR1FaV6ysM_iK18U3BLPrzYT0-S7fbinTmQkl6jjbeusOAWQ6dwZL25jitk

“Australia’s psychiatrists have been urged to be very cautious about giving official backing to gender clinic treatments for under-18s after an international scandal over false claims of mental health benefits for transgender surgery.
 
The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists should be “extremely careful” before endorsing so-called “gender affirming” hormonal treatment and surgery for minors, according to Philip Morris, president of the National Association of Practising Psychiatrists whose members look after patients in the private and public sector.
 
The country’s biggest gender clinic at the Royal Children’s Hospital in Melbourne has asked for more public money to start double mastectomies on girls under 17 who identify as male, with director Michelle Telfer claiming in July 2019 that “chest reconstructive surgery” improves mental health.
 
This month, the prestigious Journal of American Psychiatry had to publish an extraordinary correction to an October 2019 US-Swedish paper hailed as a global breakthrough in a field where even gender affirming clinicians admit the evidence is short-term and low-quality.
 
The peer-reviewed paper was the first to use official Swedish data, which is unusually comprehensive, to claim that surgery such as mastectomy or genital reconstruction reduced the need for mental health treatment by 8 per cent a year over the ensuing decade.
 
“No longer can we say that we lack high-quality evidence of the benefits of providing gender-affirming surgeries to transgender individuals who seek them,” said study co-author John Pachankis, who directs the LGBTQ Mental Health Initiative at Yale University.
 
Newsweek magazine highlighted the research finding and quoted unnamed “scientists who say such (surgical) interventions must be as easy as possible to access”.
 
On August 1, the American journal published a correction, an editorial and letters from a dozen psychiatrists, clinicians and researchers in four countries identifying multiple flaws in the 2019 paper, with the conclusion that the data showed no improvement in mental health after surgery or hormonal treatment.
 
The correction said the authors agreed “with many of the points raised” after the letters triggered statistical reviews. They reanalysed the data, and found “no advantage” for mental health after surgery.
 
The authors’ original study had detected no benefit after hormone drugs but media coverage focused on the surgery success story.
 
“(The correction) has great international significance,” said Paul McHugh, one of America’s most distinguished practitioners, former chief psychiatrist at Johns Hopkins Hospital in Baltimore and co-author of one of the letters run by the journal.
 
He said the correction would make gender affirming advocates “a lot more cautious” when making scientific claims because “they’ll know people are watching”.
 
“Peer review is not going to God, it’s going to the common thought of the day, which in psychiatry is usually good, but every 10-15 years it gets lost in some misadventure,” Professor McHugh told The Australian.
 
He predicted the excesses of gender affirming treatment — like the 1990s “enthusiasm” over repressed memory and multiple personality — would be reined in by the courts, not by the psychiatric profession.
 
Swedish neuropsychiatrist Christopher Gillberg, one of the world’s top autism researchers, put his name to one of the letters critical of the 2019 paper, pointing out its positive claims ignored any post-surgery suicides.
 
Four of the letter-writers serve as clinical and academic advisers to the new watchdog group the Society for Evidence Based Gender Medicine.
 
The 2019 US-Swedish paper has been hailed by one of Australia’s biggest youth news sites, pedestrian.tv, in an article promoting a change.org petition by a teenage activist, Tennille Fleming, lobbying federal Health Minister Greg Hunt for trans surgery to be fully covered by Medicare. The petition has more than 25,000 signatures.
 
Media outlets which reported the 2019 study’s result have yet to cover the journal’s correction.
 
RCH researcher Ken Pang in 2018 documented spikes in new referrals at the gender clinic in the month following three media items by the ABC and The Age newspaper between 2014 and 2016. This coverage showcased the clinic and told positive stories of young people on puberty blocker drugs and cross-sex hormones.
 
Treatment guidelines from Dr Telfer’s RCH clinic, promoted as “Australian standards”, make a case for trans mastectomies for girls as young as 16 with “gender dysphoria” (distress at feeling “born in the wrong body”).
 
In September, the RANZCP quietly dropped its endorsement of these guidelines from its LGBTIQ+ mental health policy statement, following concerns reported by The Australian.
 
The college set up a group to review the evidence for the RCH guidelines and gender dysphoria treatment.
 
Asked if its unnamed experts would take into account the US journal’s correction, a spokeswoman for the college said they would look at the relevant “literature and evidence-based practice”.
 
A previously unreported submission shows the RANZCP, the Royal Australasian College of Physicians and a state-funded trans activist group the Gender Centre collaborated in 2016 to ask the NSW government for $8m over four years to set up an RCH-style gender affirming network of clinics with The Children’s Hospital at Westmead in Sydney as the centre. The proposal cited “close consultation” with Dr Telfer.
 
Under-18 trans medical treatment in NSW is rising but remains on a small scale compared with Victoria, Queensland and Western Australia.
 
On Tuesday, responding to questions about the 2016 proposal, NSW Health Minister Brad Hazzard revealed for the first time that late last year he had asked his department for a review of treatment for youth gender dysphoria.
 
This review was “well underway and will inform the improvements to the provision of health services for trans, gender diverse and non-binary children and young people,” a spokeswoman for NSW Health said.
 
“Det virker som de opererer med to definisjoner av kjønn samtidig – ett biologisk og ett sosialt. Sosialt kjønn er et begrep fra kjønnsforskningen, som ser på kjønn som en sosial konstruksjon. I kjønnsteorien blir «biologisk» og «sosialt» kjønn ofte blandet sammen. Det usagte premisset er at opplevd kjønn trumfer biologiske kriterier og observerbare kjønnsforskjeller.
 
Det er mye som står på spill her. Det er verdigheten og helsen til transpersoner og alles rett til å benevne virkeligheten slik man kan observere at den er – uten beskyldninger om «transfobi» eller andre sanksjoner.
 
For den mest radikale kjønnsideologien går lengre enn det selvsagte poenget at kulturelle og personlige ideer om kjønn påvirkes av mer enn gener og kjønnsceller. Den krever ikke bare at man anerkjenner opplevelsen av å være «født i feil kropp», at kroppsendrende behandling noen ganger kan gi bedre liv, eller at man imøtekommende sier «han» om en tenåringsjente. Den krever at vi legger virkelighetsforståelsen til side, og fullt og helt tror at jenta er en gutt.”
“Vårt samfunn er i en bevegelse mot noe mange ikke har skjenket nok oppmerksomhet – men som vi kan se på andre land. Katrine Jebsen Moore skriver i Minerva om hendelser i Canada fra 2016, der en identitetspolitisk lovendring ville bestemme hva man må si til folk, noe som gjør at ytringsfriheten ikke er fri lenger.
 
Professor Jordan B. Peterson ble kjent over natten for å poengtere hva som sto på spill mens han sto imot radikale lovendringer, massiv hets og kollegiale underskriftskampanjer. Lignende lovendringer står nå for døren i Norge. Noen er allerede innført. Som nevnt dreier min egen bekymring seg først og fremst om våre barn.
 
Etter en oppsiktsvekkende dokumentar av SVT2 «Uppdrag Granskning» har regjeringen i Sverige beordret en utredning om kunnskapsmangler innen kjønnsdysfori og behandlingsalternativ. Resultatet viser kunnskapsmangler i de fleste områdene – og barna har dermed beviselig blitt forsøkskaniner basert på ideologisk teori.
 
Jeg gjør ikke forskjell på folk og det spiller ingen rolle for meg hvilken legning noen har. Voksne folk må gjerne identifisere seg som hva de vil og korrigere sitt kjønn. Men våre barn fortjener at noen tør å si stopp, la oss bli klokere før vi gjør noe galt. Vi kan ikke la politisk korrekthet og ideologisk teori være årsaken til at vi setter i gang vår tids største medisinske skandale. Våre barn og ungdom må vi gjøre alt vi kan for å ivareta best mulig, og det er dette prinsippet vi må bygge politikk på: Primum Non Nocere – «først av alt, ikke å skade».
 
Derfor er jeg villig til å stå i en storm av leserbrev, kommentarfeltangrep, artikler fra media og se på at naturvitenskap blir latterliggjort av minister og aktivister. Fordi barna kommer før de voksnes behov. Og bevisbyrden og forklaringsproblemet er det faktisk ikke jeg som har. Det er det de som hevder barn blir født i feil kropp som er ansvarlig for. I mellomtiden må vi våge å diskutere ideologiske teorier som leder til at barna våre blir skadet for livet.”
https://www.minervanett.no/kjonn-lhbt-rettigheter-transseksualisme/kjonnspolitikk-den-som-sier-imot-er-en-idiot/350898?fbclid=IwAR2mjoHh0i_swcptYj8lECObHfpAz7kWuoLNxmNjtIBtSsoCpF4-F-s6ZCc
“Vi støtter intensjonen om å gi et bedre helsetilbud til personer med kjønnsinkongruens, men frykter resultatet kan bli det motsatte.
 
Kunnskapsgrunnlaget for behandlingen er svakt. Krav til forsvarlighet for kjønnsbekreftende behandling er ikke ivaretatt slik som for annen medisinsk behandling. Flere av anbefalingene strider mot bestemmelser i helselovgivningen og mot Helsedirektoratets generelle anbefalinger for hvordan behandling skal utføres.”
 
Retningslinjen sikrer ikke forsvarlig utredning og gir uklare signaler om hvem som skal ha behandlingsansvar. Det er også uklart hvordan beslutninger skal tas for barn og unge under 18 år.
 
Behandling med svakt kunnskapsgrunnlag.
Den nye retningslinjen gir inntrykk av at kjønnsbekreftende behandling med hormoner og kirurgi er godt utprøvd. Dette er ikke riktig. Slike behandlingsmetoder, som har irreversible og betydelige konsekvenser, har et svakt kunnskapsgrunnlag.
 
Den eneste studien med langvarig, systematisk oppfølging inkluderte 55 ungdommer i Nederland. Gjennomsnittsalderen ved siste oppfølging av deltagerne var 20 år. På det tidspunktet var resultatene gode, men studien ga ikke kunnskap om langsiktig tilfredshet med operasjonene eller senvirkninger av hormonbehandlingen.
 
Når kunnskapsgrunnlaget er svakt, må behandlingen regnes som utprøvende. Da stilles det skjerpede krav til forsvarlighet. Slik behandling skal som hovedregel tilbys i en klinisk studie, fordi dette best ivaretar kravene til faglig forsvarlighet, informasjon, samtykke, oppfølging og vitenskapelig dokumentasjon.”
“Opererer man kjønnsorganet til en tenåring, må man være sikker på at det er en riktig ting å gjøre – trygg på at dagens tenåringer som skifter kjønn ikke angrer som voksne.
Uten foreldrenes samtykke
Helseminister Bent Høie har trumfet gjennom at det skal bli enklere å skifte kjønn ved hjelp av hormoner og kirurgi. Også for unge mennesker. Helsedirektoratet har fulgt opp denne politikken med nye retningslinjer.
Men Høie og hans byråkrater har møtt massiv kritikk fra tunge fagmiljøer. Blant dem som har advart, finner vi både Folkehelseinstituttet, Legeforeningen og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Og en av de transkjønnedes egne organisasjoner, Harry Benjaminsen ressurssenter.
De nye retningslinjene innebærer blant annet at barn over 16 år nå kan få hormonbehandling uten foreldres samtykke. Flere fagmiljøer rundt om i landet skal kunne gi slik behandling. Kravet om psykiatrisk utredning forut for å skifte kjønn på denne måten bortfaller også.
Det er alvorlig. Særlig fordi et stort flertall av dem som oppsøker slik behandling, har ulike psykiatriske diagnoser. Mange av ungdommene befinner seg på autisme-spekteret, noen lider av angst, depresjon, driver selvskading eller har hallusinasjoner.”

Dysfunksjonell familie

 

“Selvfølelse, selvbilde og identitet er alle begrep som beskriver vår oppfattelse av vår verdi som person. Selvfølelse handler om å vite hvem man er, og går ut på å kjenne, anerkjenne og regulere egne følelser og behov. Det å kunne forstå seg selv, fremmer forståelsen av andre og øker kvaliteten på relasjonene dine.
 
Selvbilde dannes ved at man føler seg  verdsatt og elsket i fra man er liten. Dette bygges opp over tid. Kvaliteten på det tidlige samspillet mellom barn og foreldre legger grunnlaget for selvfølelsen. Når kvaliteten på samspillet er utilstrekkelig, øker barnets sårbarhet for senere vansker.
I mitt abeide med barn og unge, har jeg kommet til at det å styrke deres selvfølelse er det mest forebyggende man kan gjøre for samfunnet.” Tone Lise Gustavsen, pastor i menigheten Frisk.
 
Det pastor Gustavsen sier over her er uten tvil korrekt, men vi lever dessverre i et samfunn der kvaliteten i samspillet mellom barn og foreldre, og mellom borger og stat er narsissistisk og overfladisk, slik at det kun er noen få som er forunt et samspill med foreldre som vil barnets beste og som ikke vil skape barna i sitt bilde, et bilde som veldig ofte er dysfunksjonelt. https://olehartattordet.blogg.no/a-forme-sine-barn-i-sitt-bilde.html
Denne samfunnstrukturen har eksistert siden tidenes morgen, der det dysfunksjonelle blir sett på som normalt.
 
Jeg kommer selv i fra en dysfunksjonell familie der ekstrem fysisk og psykisk vold var en helt “normal” del av hverdagen, der det var bedre at helvete brøt løs enn å gå på eggeskall og vente på det som uungåelig måtte komme. Det skaper IKKE gode vilkår for at man skal bli en moden voksen som har selvinnsikt og forståelse overfor andre, og sjansen for at man selv gir denne arven videre til sine barn er stor. 
 
Mine barn har sluppet den oppveksten jeg gikk gjennom, jeg har ikke ført arven videre. Å få barn, i hvertfall hvis man får dem med et empatisk og godt menneske, kan gjøre at man selv blir mere moden, det kan gjøre en mindre egoistisk og gjøre en i stand til å sette andre sine behov foran sine egne. Det er ingen som tvinger en til å gjenta fortiden, det er faktisk et valg.
 
Å snakke om det man har opplevd i en dysfunksjonell oppvekst, å si sannheten om det blir ofte sett på som verre enn overgrepene man har blitt utsatt for, særlig hvis man konfronterer egen familie og slekt med mishandlingen man har fått føle på kropp og sinn. I svært mange tilfeller så tar de parti med overgriperen, og overgriperen støtter seg til dem.
 
Overgriperen har en tendens til å bruke alle mulige unnskyldninger i stedet for å ta ansvar for ugjerningene han/hun har begått. Han/hun skylder til og med på den/de han/hun har forgrepet seg på for å komme i et bedre lys, og de flygende apene støtter villig opp der de i realiteten er med på å håne de som har blitt utsatt for overgrepene. 
 
Og overgriperen vet akkurat hvordan han/hun skal trigge de han/hun har forgrepet seg mot der han/hun bruker ord, stemmeleie, ansiktsutrykk og gester som får den utsatte til enten å bli nedtrykt og deprimerte der de atter en gang blir tråkket på og nedverdiget av overgriperen.
Eller så blir den utsatte rasende, og er det da andre i nærheten, så kan overgriperen få demonstrert overfor den/de hvor irrasjonell den utsatte er, slik at han/hun blir sett på som gal, for overgriperen forteller jo selvfølgelig ikke hva slags overgrep han/hun har begått mot den utsatte, det ville jo ha ødelagt han/hennes feige forsvar.
Og har ikke overgriperen noen vitner når man blir forbannet på han/henne når vedkommende gjør sitte beste for å trigge en, så forteller han/hun til alle dem som vil høre på sin versjon av hendelsesforløpet som jo er alt annet enn objektiv for å få sympati og forståelse.
 
Vokser man opp i en dysfunksjonell familie så vil man garantert få psykiske mèn av det, men det svært mange ikke vet er at psykiske påkjenninger også gir utslag i fysiske problemer som og kan være livstruende.

 

“Vold, misbruk og fysisk og psykisk mishandling tidlig i livet gjør mennesker ekstremt sårbare. Det ble dokumentert med epidemiologisk metodologi i en amerikansk studie. Blant 17 000 voksne brukere av en primærmedisinsk poliklinikk som all var i faste arbeidsforhold, hvilket var en forutsetning for inklusjonen, tallfestet forskerne sammenhengene mellom bestemte negative barndomserfaringer og risikofaktorer for de hyppigste årsaker for død blant voksne i dagens USA. Studien er til nå blitt utdypet  i over tretti understudier, alle publisert i tunge medisinske skrifter.

 

<<Negativer barndomserfaringe>> var delt i to grupper,  en for psykisk, fysisk og seksuelt misbruk av barnet selv, og en for ulike problemer slik som å vokse opp med en enslig forelder, å leve med en voksen som misbruker alkohol eller narkotika, å leve med en voksen som har en mental lidelse eller har prøvd å ta sitt liv, å se mor bli mishandlet, og å leve med en voksen som har vært dømt eller fengslet. Disse ble så korrelert med følgende ti risikofaktorer for sykdom: røyking, sterk overvekt, fysisk inaktivitet, depressivt stemningsleie, selvmordsforsøk, alkoholisme, etterhvert narkotikabruk, foreldre med rusproblemer, mer enn 50 seksualpartnere gjennom levetiden, og seksuelt overførte sykdommer. Mulige sammenhenger mellom de foran nevnte barndomserfaringene og de ti risikofaktorene ble deretter analysert med henblikk på de sju ledende årsaker for død blant voksne i de vestlige land, nemlig hjerte- og karsykdommer, slag, enhver form for kreft, kroniske luftveissykdommer, diabetes, hepatitt og gulsott, og brudd (som mål på skader).

 

Forskerne fant sterke sammenhenger mellom negative barndomserfaringer og risiko for tidlig død blant voksne. Disse økte i styrke når det forelå flere typer negative erfaringer. Konklusjonen var at negative erfaringers negative virkning  er sterk og akkumulerende. Vincent Felitti, studiens leder, sammenfattet studieresultatene under den betydningsfulle tittelen <<Turning gold into lead>> på følgende måte:

 

Vi fant at slike negative barndomserfaringer er svært vanlige, selv om de vanligvis er fortiet er fortiet og uoppdaget: at deres dype virkning vedvarer selv etter et halvt århundre etterpå, selv om nå omformet fra psykososiale erfaringer rir organiske sykdommer;  og at de er en avgjørende faktor for nasjonens helse og velferd. Våre funn er av stor betydning for den daglige praksis i medisin og psykiatri fordi de tyder på at det som anses som vanlig voksenmedisin er et resultat  av hva som ikke ble sett i barndommen. Studien avslører de rådende oppfatninger omkring depresjon og avhengighet som overfladiske, fordi den viser at disse står i et veldig sterkt doserespons-forhold til forutgående leveerfaringer.

Det viktigste spørsmålet studien hadde frembrakt , som den hadde gjort maktpåliggende å besvare, men som studiens design ikke ga adgang til å svare på, stilte forskerne selv: <<Exactly how are adverse childhood experiences linked to heath risk behaviors and to adult diseases ?>> Jeg har tillatt meg å spissformulere spørsmålet på følgende måte: Hvilke tanker og begreper om menneskelige erfaringer og menneskers kropper må humanmedisinen utvikle slik at helsepersonell kan begripe hvordan krenkelser som ikke drepte barnet likevel dreper den voksne som har vært dette barn ?

 

Er det fruktbart å tenke at en mental tilstand der man har en opplevelse av at liv og helse er i en konstant fare, at en slik tilstand nærer utviklingen av kreft ? Den negative virkningen på immunsystemet av såkalt distress, det vil si emosjonell overlast, er godt dokumentert. Eksperimentell utforskning av sammenhengen er blitt forankret på flere måter. I immunologiske studier er <<natural killer cells>>, på norsk kalt drapsceller, sentrale studie objekter; i hormonstudier har kortisol en betydelig plass. Drapsceller undertrykkes målbart hos forsøkspersoner som utsettes for stress, for eksempel sterk støy, og inntil 72 timer etterpå, men bare hvis forsøkspersonene tror at de ikke kan kontrollere støyen.

Den samme støyen over like lang tid bevirker derimot ikke det samme hvis forsøkspersonene tror at de kan slå av kilden, selv om det ikke er sant. Med andre ord: Personenes egen opplevelse av enten fullmakt eller kontroll –  eller avmakt og utleverthet – bestemmer virkningen. Personens subjektive opplevelse av virkeligheten som overveldende og upåvirkelig, svekker vedkommendes drapsceller. Effekten blir forsterket av gjentatt erfaring av maktløshet, og ytterligere ved kronisk avmakt. Slik åpnes veien for patologiske celler i kroppens vev og organer.”  https://olehartattordet.blogg.no/1487625978_vrt_primitive_helsevesen.html

Bulworth – den mest politisk ukorrekte filmen som er produsert?

 

Senator Joe Bulworth (Warren Beatty), er deprimert og på randen av nervesammenbrudd. Han er sikker på at hans karriere er slutt, så han engasjerer en leimorder som skal drepe ham og tegner en livsforsikring på ti milloner dollar som skal gå til hans datter etter hans død. Men under en pengeinnsamling som skal støtte valgkampanjen hans, så begynner Bulworth å fortelle sannheten om politikere og hvordan de kun bryr seg om dem som gir dem penger.

Bulworth fortsetter å fortelle sannheten om poltikerne og pengemakta, og han bli umåtelig populær hos “mannen og kvinnen i gata”, samtidig som han støter bort dem som støtter ham finansielt og i den prosessen så får han mektige fiender.

Aldri har jeg sett en film som til de grader forteller sannheten om hvor korrupt det politiske miljøet, storfinansen og media er, og det gjøres med humor og glimt i øyet så man mer enn en gang får latterkrampe. Filmen er så politisk ukorrekt som det går an å bli og den ville hatt en like stor sjanse til å bli produsert i dag som en snøball sjanse til å overleve i helvete. Anbefales på det sterkeste! 

 

Bulworth – 1998 –  Warren Beatty, Halle Berry – teksten fortsetter under videoen

 

Mot, tapperhet og integritet – 42 filmer som vil inspirere og engasjere deg https://olehartattordet.blogg.no/mot-tapperhet-og-integritet-40-filmer-som-vil-inspirere-og-engasjere-deg.html