C 19 for dummies

 

Det er ganske interessant å se at et stort antall mennesker som har avslørt myndighetenes og storfinansen løgner og forbrytelser på mange områder, de tror blindt på de samme instansene når de forteller oss at c 19 vaksinene som overhodet ikke er testet godt nok ut, at de er det kjempebra og ta, og covidpass som vil begrense vår frihet det blir også heiet fram av mange.
Når man støtter opp om de samme myndighetene og den samme storkapitalen som man kjemper i mot som nå ødelegger økonomien og demokratiet, det samme demokratiet som man er helt avhengig av for å kunne gjøre motstand på de områdene man klart og tydelig ser at er kriminelle, så er man altså med på å ødelegge det eneste middelet som er kuren for å få bukt med makmisbruket man er utsatt for. Dette vitner jo om en særedeles manglende evne til å tenke logisk. Man skjærer altså over greina man selv sitter på uten å ha den ringeste anelse om hva man holder på med.
Denne 16 minutters lange videoen er en enkel innføring i hva c 19 faktisk handler om. Anbefales på det sterkeste https://www.bitchute.com/video/LQoF2vX7gpD0/?fbclid=IwAR0FYCB8mxRaweT13hynvJi6JS1sv2mCvjEQ1J78Uepu_9Fk2Wa3OdZJJW0

 

I stedet for å sette seg inn i realitetene rundt covid 19, så er det svært mange som altså velger å tro blindt på fryktpropagandaen og kaller dem som formidler de faktiske forhold rundt dette for tinnfoliehatter og konspirasjonsteoretikere.

De som kynisk bruker konspirasjonsretorikken, altså de som bevisst bruker den som hersketeknikk for å latterliggjøre og få fokuset vekk fra sak slik at de i stedet kan få rettet den mot personer som stiller spørsmål ved saken, de er ikke interessert i oppklare om spørsmålene som blir stilt er riktige eller gale, de er kun interessert i å få dem som stiller spørsmål til å virke upålitelige.

Men det som er interessant er at konspirasjonsretorikken ikke lenger har den effekten den hadde, flere og flere ser hva slags hensikt de som bruker den har, slik at når den blir brukt som ammunisjon så rikosjerer den ofte og rammer avsender i stedet for den planlagte mottaker.

Når noen bruker slike hersketeknikker mot meg, så stiller jeg dem disse spørsmålene:

Vet du om dette er en konspirasjonsteori eller antar du det? For hvis du vet at det er konspirasjonsteori så regner jeg med at du uten problem kan plukke det i fra hverandre og vise til det du mener er feilaktig. Hvis ikke så er det jo slik at alle kan si at noe er en konspirasjonsteori uten at man konkretiserer hvorfor det er det, eller er det slik at det kun er noen utvalgte som kan bruke det som trumfkort? I så fall hva er kriteriene for å bli en slik utvalgt en?

 

Ad hominem – nedsettende analogier:

Istedet for å fornærme en person direkte trekker man en analogi i den hensikt å gjøre ham eller henne til latter eller stille vedkommende i et dårlig lys. Motstanderen eller den måten vedkommende opptrer på sammenlignes med noe som man vet vil vekke negative reaksjoner blant tilhørerne eller leserne.
 
Denne tankefeilen/hersketeknikken er en luring fordi den bygger på de assosiasjonene som tilhørerne selv gjør seg ut fra det bildet som fremsettes. Nedsettende analogier er en tankefeil/hersketeknikk fordi de støtter seg til irrelevant materiale som påvirker slutningen.

 

 

Harald Ofstad spør i sin sin studie over nazismen, “Vår forakt for svakhet”, (Oslo 1971) etter å ha gjennomgått Auswitch kommandanten Høss sitt forhold til lydighet:

“I hvor stor grad er vår egne institusjoner, vår barneoppdragelse, vår skoleordning, vårt millitærvesen og samfunnssystem innrettet på å trene folk i moralsk kritikk overfor overordnedes ordrer ? – til å tenke selvstendig ? Til å forstå at det avgjørende er orderens innhold og ikke hvem som har gitt den ? At ansvar ikke er å kunne holde en eller annen ansvarlig, men å ta samvittighetsfull stilling til det man gjør ?”

 

 

Og hylle en vaksine når man ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene er ikke mye lurt. Dette er en reprise av løgnene FHI og myndighetene med viten og vilje begikk i 2009 da de påsto at svineinfluensavaksinen var trygg, der mere enn 800 personer ble alvorlig skadet av vaksina.
 
Publisert i Dagbladet 15. november 2020:
“Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn – uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»” https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408
Publisert i Dagbladet 17. november 2020:
“«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.
– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.
Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.
Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.
Faresignalene
Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:
Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år.
På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.
Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier.
Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.
I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom».
EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn.
Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs

“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

 

“Dette vet vi om Covid-19 Vaccine Moderna på godkjenningstidspunktet:
Vaksinen har fått en betinget (midlertidig) godkjenning for bruk hos personer fra 18 år.
Godkjenningen bygger på en studie med ca. 30.000 deltagere der halvparten fikk vaksinen, mens resten fikk narrevaksine (placebo). To doser ble gitt med 28 dagers mellomrom.
I studien fant man at vaksinen ga 94,1 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 14 dager etter andre dose.
Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt.
Studien viste at de fleste opplever ubehagelige bivirkninger (som smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter) de første dagene etter vaksinasjon.
Samtidig tyder studien på at risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon. Etter at vaksinen er tatt i bruk er det meldt om noen tilfeller med alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon. Dette vet vi ikke enda:
Hvor lenge vaksinen beskytter mot covid-19 sykdom Om vaksinen hindrer at man smitter andre. Det er foreløpig ingen eller begrensede data for: Barn og ungdom under 18 år Aldersgruppen over 75 år, Gravide og ammende Personer med nedsatt immunforsvar og de som bruker immundempende legemidler.
Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger som oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.” https://legemiddelverket.no/nyheter/andre-koronavaksinegodkjent-i-europa
“Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data?After rollout under emergency authorisation, manufacturers of covid-19 vaccines now have their sights on regulatory approval. But what’s the rush, asks Peter Doshi, and is just six months of data from now unblinded trials acceptable?” https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244?fbclid=IwAR1ugH_P4XPQ05E5Xos89JSVbMtS5ASVRfhRHoTI_rZ-PlPg5CbgiH5pmWE
“Bloggeren Tjomlid Saksynt har faktasjekket mikrobiolog Runi Rogers etter hun påstod at den nye mRNA- vaksinen var «reneste giftsprøyta» på podkasten FAKTISK av Jarl Rune Rosensverd.  Intervjuet har gått viral på på sosialt media den siste uken, og inneholder mildt sagt sjokkerende uttalelser av en forsker med livslang erfaring med mikroorganismer. 

Tjomlid avfeier Runi Rogers som løgner og konspirasjonsteoretiker. 

Som pro-stat og pro-vaksiner så er Tjomlid like tendensiøs og lydig autoritetstroende, som jeg er en frihetstenkende libertarianer. Begge kan vi beskyldes for cherry-picking – å finne materiale som passer med egne overbevisninger og konklusjoner. 

Her kommer mine 15 «mot-punkter», mot dine 15 bloggpunkter. 

1. Du skriver; «vi vet ikke om vaksinen er trygge». 

Du presterer på mesterlig måte å unngå det eneste riktig svaret; HELT KORREKT, og du henviser istedenfor til artikkel av et medisinsk forretningskonsern som avsluttes med «Get Vaccinated – SCHEDULE NOW». Ikke særlig troverdig eller hva?

Mer riktig skulle du ha skrevet; «vi vet ikke om vaksinene er farlige».

2. Du skriver at påstanden om dyrestudiene er feil.

Leste du artikkelen du la ut som henvisning?  Der står det nemlig: «Alle vaksinene som ble brukt i dette forskningseksperimentet i 2012, utløste overfølsomhet for Th2-immunitet. Resultatene fra denne studien viste da Th2-immuniteten utløst av vaksinene økte og kroppens forsvarssystem ble presset ut av balanse og denne reaksjonen begynte å forårsake vevsnedbrytning i lungene. Dette er selvfølgelig bekymringsfullt.»

Forskerne med høy kompetanse synes det er bekymringsfullt, men det gjør tydeligvis ikke du. 

Hvem skal vi stole på? 

3. Et dyrestudie som du velger å ikke gi noen oppmerksomhet er fra renomerte SALK Institute og viser hvordan piggeproteinet skader celler på innsiden av åreveggene (epithelia) og kan forårsake vaskulær sykdom.  https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.31890

Et annet dyrestudie viser hvordan piggproteinet krysser blod-hjernebarrieren på mus.

https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8

Teller ikke disse dyreforsøkene i din verden?

4. Du skriver at det ikke kan dokumenteres noen dødsfall fra mRNA-vaksinen verken i Norge eller andre land, og henviser helt skamløst til REUTERs faktasjekkere og dine egne bloggposter for å underbygge den påstanden. Arrogant bruker du samme argumentasjon for vaksinedødsfall som med coviddødsfall, bare med motsatt fortegn. Nå er det plutselig de underliggende sykdommene som er dødsårsaken, ikke vaksinen. Dette kan jeg personlig bekrefte IKKE stemmer. Jeg hadde to nære familiemedlemmer i Sarpsborg som ikke hadde noen underliggende indremedisinske sykdommer før de ble offer for Phizer-vaksinen. Tvert imot var de friske. Etter det har jeg fått altfor mange henvendelser fra andre som mistenker det samme har hendt deres familiemedlemmer. 

5. Du skriver:

«Det eneste som skjer er at celler som nås av mRNA-molekylene vil produsere litt piggprotein som fester seg på cellens overflate – det er helt ufarlig».  Din påstand stemmer ikke ifølge disse studiene. https://www.nature.com/articles/s41598-018-34171-7

https://www.medrxiv.org/…/2021.03.05.21252960v1.full

Kort oppsummert: «Tilstedeværelsen av piggprotein i sirkulasjon kan bidra til hyperkoagulering og kan forårsake betydelig svekkelse av fibrinolyse (oppløsning av blodpropper). Det kan resultere vedvarende store mikroklumper vi har notert i 

plasmaprøver av COVID-19 pasienter»

Et fersk studie fra Oxford bekrefter at piggeproteinet produseres og distribueres i kroppen som følge av vaksinen.  https://academic.oup.com/…/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075

Konklusjon: det patogene piggproteinet fester seg til ACE2-reseptorene på steder i kroppen du overhodet IKKE ønsker.

6. Du skriver at det er teoretisk umulig at mRNA blir omgjort til DNA. 

Harvard-studiet som Runi Rogers refererer til undersøkte hvorfor pasienter forblir positive for viralt RNA mange uker etter at det ikke kan oppdages noe smittsomt virus. Hypotesen de ønsket å teste var: kan RNA-viruset retro-integreres i genomet og dermed bli en permanent del av DNAet til den infiserte cellen. Hvis ja og integrerte virussekvenser uttrykkes, kan dette gi en positiv PCR-test, uten å være en indikasjon på virusreplikasjon?  Det er en hypotese som er viktig å ta på alvor, da konsekvensene hvis den er korrekt kan være fatale. 

https://www.biorxiv.org/…/10.1101/2020.12.12.422516v1…

7. Du skriver at shedding av piggprotein er teoretisk umulig.  

Helt umulig, er du sikker? 

Oppfinneren av mRNA tekonologien, Luigi Warren, twitret nemlig nylig: 

“Incidentally, a more credible idea than «vaccine-induced spike shedding causing disease in bystanders» is that some vaccine recipients transiently become virus superspreaders owing to lymphocytopenia, ADE or the fact the vaccines only express a subset of viral antigens”.  

ADE betyr Antibody Dependent Enhancment aka Cytokine storm. Skulle tro han vet hva han prater om. 

8. Du skriver at auto-immune reaksjon / cytokin storm

er ren fiksjon og henviser også sarkastisk til det «autentiske Phizerstudiet» betalt av Phizer. 

Leste du det, eller regnet du med at ingen andre ville gjøre det?  

I avsnitt 8.3.5 beskrives det hvordan eksponering under graviditet eller amming av Pfizer mRNA-jab under forsøkene skal rapporteres til Pfizer Safety innen 24 timer. Dette er rart fordi gravide / nybakte mødre var og ikke er en del av sikkerhetsforsøkene. Så hvordan kan de bli utsatt? 

Vel, Pfizer bekrefter at eksponering under graviditet kan oppstå hvis en kvinne blir funnet å være gravid og er utsatt for vaksinen under graviditet. Dokumentet sier at eksponering under graviditet kan oppstå ved innånding eller hudkontakt. Hvis et mannlig familiemedlem som har blitt utsatt for vaksinerte ved innånding eller hudkontakt, avslører sin kvinnelige partner før eller rundt tidspunktet for unnfangelsen. 

I lekmannspråk innrømmer Pfizer i dette dokumentet at det er teoretisk mulig å utsette et annet menneske for mRNA piggeprotein bare ved å puste i samme luft eller berøre huden til personen som har blitt vaksinert.

Et annet studie forteller at cytokin storm er høyst relevant med mRNA-vaksiner. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7943455/

Holder du fremdeles fast ved at det er fiksjon ? 

9. Du skriver at CDC at ingen av de innrapporterte 4863 dødsfallene så langt kan knyttes til mRNA-vaksinene.

Faller ikke det på sin egen urimelighet? Like urimelig som at influensa har forsvunnet som dugg for solen, både i fjor og i år? 

10. Du skriver at hadde vi ventet i to år

på at vaksinen var ferdigtestet så ville vi måtte akseptere at kanskje 20 millioner eller flere mennesker døde av covid-19, og at vi ville måtte fortsette med lockdown 2-3 ganger så lenge som vi allerede har. 

Er du glad i å spre ubegrunnet frykt? 

La meg minne deg om følgende tall: I følge FHI sine offisielle tall for mai 2021 er dødeligheten blant syke 0,05% i aldersgruppen 0-59 år og 0,12% blant syke 0-69 år. Over 80 år så stiger tallene, men det må tas i betraktning av at forventet levealder er 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. 

Mener du det fremdeles er grunn til å hastevaksinere alle nordmenn?  

Du skriver videre at «ingen av de på sykehjem har dødd av «farlige stoffer i vaksinen», men fordi den naturlige og ønskede immunresponsen ble for mye for en svært syk og terminal kropp å takle». Tatt i betraktning at disse uskyldige menneskene døde tidligere enn nødvendig som følge av vaksinen, er ikke det ufølsomt for de som har blitt rammet? 

11. Du skriver at koronavaksinen inneholder «et toksin». 

Les svaret mitt på punkt 5 og 7. Piggeproteinet er i seg selv et patogen, dvs den forårsaker skade på cellene våre. Er du i utgangspunktet svekket så kan det være fatalt, og for alle andre så er det helseskadelig på måter vi enda ikke aner. 

Skadevirkningene etter svineinfluensavaksinen Pandemrix, av GlaxoSmithKlein i 2009, er ett stygt eksempel på det. Mange måneder og år etter 1,9 millioner nordmenn var blitt vaksinert, kom meldinger om alvorlige bivirkninger, spesielt den sjeldne sykdommen narkolepsi. Den rammet særlig hos barn og voksne, som vaksinen ikke var utprøvd på. 

Verdensomspennende tilfeller av perikarditt, helvetesild, lungebetennelse, blodpropp i ekstremiteter og hjerne, Bells parese, vaginal blødning og spontanaborter er rapportert av personer som har blitt vaksinert for covid-19.  Når de forteller om det på facebook så blir det sensurert. Hvis ikke det er betenkelig så vet ikke jeg.  

12. Du skriver:

«de siste månedene har vi lest om enhver mikroskopisk og hypotetisk risiko for bivirkning, hvor alle unntatt én har vist seg å stemme.».

Det amerikanske vaksinerapporteringssystemet (VAERS) har registrert flere dødsfall etter COVID-19-vaksinasjon enn alle tilgjengelige vaksiner kombinert fra midten av 1997 til slutten av 2012- en periode på 15 1/2 år. 

Hva ønsker du egentlig å oppnå ved å være så bastant og unyansert? 

For de som har mistet familiemedlemmer til vaksinen så kan en slik skråsikker uttalelse virke svært provoserende.

13. Du skriver at Rogers forsøker å skremme folk med rent svada. 

Svada!

Er det ikke skremmende å utsette våre barn for en eksperimentell mRNA behandling for et virus de ikke blir syke av? Ikke ett coviddødsfall har blitt smittesporet til barn. Du skriver det er altruistisk. Å manipulere noen til å gjøre noe som ikke er til deres fordel er ikke altruistisk, men derimot ondsinnet i min verden. 

14. Du skriver at det er tull at Ivermectin virker mot covid-19.

Det stemmer ikke med dette studiet fra Peru, der Juah Chamie gjennomgikk smitte og død i 8 regioner som begynte massedistribusjon av Ivermectin. Konklusjonen er rimelig klar: «Massebehandlinger med Ivermectin forårsaket mest sannsynlig 14 ganger reduksjon i dødelighet i Peru til og med 1. desember 2020. 

Har det streifet deg at dette er av forretningsmessig grunner da vaksineindusrien ikke ser seg tjent med bruk av ikke-patenterte billige medikamenter som Ivermectin? Til opplysning så forventer Phizer å tjene inn 15 milliarder dollar i 2021 fra salg av sin mRNA eksperimentelle covid-vaksine

Du lurer på hvordan Runi Rogers, med høyere utdanning ikke forstå de mest fundamentale ting om hvordan verden fungerer? Jeg lurer på det samme med deg. 

15. Du skriver at Rogers klokketro på at kosttilskudd

plasserer henne i kategorien «alternaiv». Mener du hennes bruk av naturlig, anerkjent og effektiv ortomolekylær medisin? 

Du synes ikke myndighetene grovt har forsømt sin informasjonsplikt ved ikke å informere befolkningene om effektive metoder for å begrense smitte og motvirke alvorlig sykdom dersom man blir smittet?  Tror du ikke at vi kunne ha spart mange liv hvis helsevesenet hadde fulgt mine råd fra et fb-innlegg jeg skrev 25 april?  

Du svarer sikkert at vaksiner er bedre, men mitt spørsmål er da, hvor mange? Phizer snakker allerede om booster-shots til høsten.  Hvor går grensen for hva kroppen tåler av vaksiner?  

16. Det er noen problemer med PCR-testen som du unngår å adressere. 

SARS-Co-V2 viruset har aldri blitt isolert.  I et kinesisk studie sentrifugerte de slim og snørr for deretter å skille de større og tyngre fra de mindre og lette molekylene. Supernatanten (den øvre delen av sentrifugert materiale) har de kalt «isolatet» som de deretter bruker PCR testen på å identifisere. Problemet er at supernatanten inneholder alle mulige molekyler, milliarder forskjellige mikro- og nano-partikler, inkludert det som kalles ekstracellulære vesikler (EV) og eksosomer, som er nyttige partikler produsert av vår egen kropp som alle er absolutt umulig å skille fra virus.  

Primerne består av 18-24 baser (nukleotider) hver; SARS-Cov2-viruset er tilsynelatende sammensatt av 30.000 baser. Så primeren representerer bare 0,07% av virusgenomet. Hvordan er det mulig å velge det spesifikke viruset du leter etter på et så lite grunnlag, og dessuten i et hav av milliarder viruslignende partikler? Det ville være som å lete etter en elefant ved å lete etter et veldig lite grått farget hår nederst i halen: det grå fargede håret kunne likeså stamme grå katter, grå hunder, grå mennesker og så videre.

De bruker med andre ord en primer kun laget for en liten basesekvens av et virus de ikke vet hvordan er satt sammen, eller en gang eksisterer. En basesekvens du også finner i menneskeceller og mikroorganismer. Når du er syk så bryter kroppen ned disse basesekvensene og det er det pcr-testen plukker opp. Opprinnelsen til det baseparet er det ingen som vet.  

Et annet problem med pcr-tester er falske positive når det brukes for høye sykluser på asymptomatiske FRISKE mennesker. En artikkel publisert allerede 5.mars 2020 i Kina, rapporterte et antall på 80,3% av falske positive.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133832/

Du avslutter med å konkludere; “the amount of energy necessary to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it.»  

Det er jeg faktisk helt enig, selv om min konklusjon er litt annerledes;

Konklusjon: mRNA-vaksinen har ukjente langvarige bivirkninger. Vaksinen har ett teoretisk potensiale til å forårsake alvorlig sykdom når utsatt for fremtidig smitte av andre nye virus med andre egenskaper.” https://www.derimot.no/det-skulle-en-ikke-tro-fra-mediene-men-det-er-faktisk-sterkt-ulike-meninger-om-vaksinene/

 

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/brev-du-kan-sende-til-skolen-hvis-duer-i-mot-massetesting-av-barn.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/de-som-lar-seg-blende-av-c-19-frykten-gir-i-realiteten-bort-sjela-si-til-djevelen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/pcr-testen-og-falske-positiver.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/massetesting-av-barn-i-skolene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-i-israel-anbefaler-gravide-kvinner-til-a-ta-pfizer-vaksinen-who-advarer-gravide-mot-a-ta-den.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/vaksinene-vil-ikke-kunne-bidra-til-at-vi-kan-apne-samfunnet.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/pigg-proteinet-i-de-nye-c-19-vaksinene-er-mye-farligere-enn-korona.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/den-psykologiske-effekten-av-munnbind-bruk-hos-barn-som-ikke-nevnens-med-et-ord-av-helsemyndighetene-og-politikere.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-loy-om-svineinfluensavaksina-naermere-900-i-norge-ble-alvorlig-syke-av-den-avslorer-dagbladet-lyver-myndighetene-om-c-19-vaksinene-ogsa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/30-studier-som-viser-at-lockdown-ikke-har-noen-positiv-effekt.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/vil-myndighetene-gjore-sitt-ytterste-for-a-legge-lokk-pa-bivirkningene-av-c-19-vaksina.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/barn-og-korona-smitte.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/den-mildt-sagt-useriose-vitenskapen-bak-c-19-avstandsreglene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/et-virus-som-er-mye-farligere-og-mye-mer-skremmende-enn-covid-19.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/utfordring-noen-som-klarer-a-finne-en-bedre-beskrivelse-enn-dette-av-tiden-vi-na-lever-i.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/a-vaere-eller-ikke-vaere-manipulert-er-noe-man-velger.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/a-vaere-skeptisk-til-bill-gates-sin-vaksine-og-legemiddelindustrien-er-ikke-a-vaere-konspiratorisk-det-er-a-vaere-skeptisk.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/fra-gulfkrigsyndromet-og-narkolepsi-til-norske-pensjonister.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/odelagt-okonomi-kommer-til-a-ta-mange-flere-liv-enn-covid-19.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/a-ha-makta-over-fortellingene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvorfor-ansiktsmasker-ikke-virker-ifolge-vitenskapen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/covid-19-en-villet-okonomisk-katastrofe.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/covid-19-veien-til-diktaturet.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/stol-blindt-pa-faktasjekkerne-selv-om-de-bruker-de-samme-metodene-som-hitler-og-stalin-brukte.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/appen-for-dem-som-er-tette-i-pappen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/du-er-hjernvasket-gaslightet-men-du-forstar-det-ikke.html

 

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg