Kan datamaskiner erstatte politikerne ?

Et dataprogram kan konstrueres slik at det er mulig for en pc å analysere endel scenarioer den får servert, eller flere programmer kan brukes til forskjellige scenarioer. Hovedproblemet til våre "kjære" folkevalgte i dag er at alt det de analyserer der mangler den menneskelige faktor, den er ikke tatt med i beregningen.

 

Politikerne ser jo ut til å ha kommet med en programvare det ikke er noe å gjøre med, akkurat som de første spillkonsollene der en ball gikk mellom to streker, så har også politikerne bare et program som ikke kan skiftes ut og som går i en endless loop.

Dagens datamaskiner har et enormt utvalg av programmer, og nye kan lages og skreddersys, og hvis man programmerer disse programmene slik at den menneskelige faktoren er med i analysene som skal gjøres, så vil datamaskinene bli mer menneskelige enn politikerne og vi vil ikke lenger ha bruk for dem.

 

De vil da bli overflødige og den økonomiske gevinsten man får ved å fjerne dem, kan man jo bruke til å utvikle enda mer menneskelige programmer. Og på den måten så får vi håpe at politikerne kan få kontakt med grasrota og tilegne seg noe av det menneskelige som alle vi andre er i besittelse av.

Når strategi blir et stygt ord

Da jeg for ca ti år siden begynte å forstå at verden ikke var slik jeg hadde lært at den var gjennom skole, media og familie så ble jeg ekstremt ivrig etter å fortelle alle andre hva jeg hadde oppdaget. Det var ikke strategisk lurt, da jeg slukte mye av den nye informasjonen jeg tilegnet meg rått uten se etter om noe av den var feilaktig.

 

Når man forteller andre om ting som de selv ikke har satt seg inn i og som høres så fantastisk ut at hadde man selv ikke blitt påvirket av denne informasjonen, så ville man jo trodd at det var oppdiktet tøv, og det er nettopp det de som ikke vet om noe annet enn det de har tilegnet seg gjennom offisiell kanal antar når man snakker om New world order, Illuminati, Khazari jøder, sionister, Zions vise protokoller, at vi burde si opp personnummeret vårt for å bli fri, chemtrails, også videre og så videre.

 

Hvis man på død og liv må si noe om disse tingene så må minimumskravet være at man forklarer hva det er man snakker om og legger ved dokumentasjon som viser at det man sier stemmer overens med virkeligheten, fordi flertallet skjønner ikke bæret når det blir snakket om disse tingene, og istedet for å gjøre folk nysgjerrige, så blir den/de som snakker om dette uten å forklare hva det er de snakker om sett på som sære, skumle, ja en dog kansje som farlige.

 

At folk som akkurat har våknet opp og er vitebegjærlige rundt alt det vi ikke blir fortalt snakker om det i hytt og pine kan jeg forstå, men når folk som har gravd i denne materien i årevis ikke forstår at skal man informere de uinnvidde, så må man begynne med saker som folk flest kan kjenne seg igjen i som berører deres daglige liv, og ikke ting som man må ha studert i  lang tid og som er interessant for spesielt interesserte. 

 

Jeg var en av dem som bablet om UFO, Illuminati, new age og gud vet hva av ting som bare får en til å virke som en idiot i folk flest sine øyne som har beina planta godt på bakken, ihvertfall i to år, hvis ikke tre, men så gikk det opp et lys for meg, og jeg forsto at skulle jeg nå grasrota, så måtte jeg endre strategi. Jeg tror ikke det er myndighetene som er den største trusselen mot de som vil forkynne sannheten, men individer innenfor det samfunnet som forsøker å formidle den. Om det er noen som gjør det med vilje vet jeg ikke, men det virker som den strategiske sansen hos flertallet, er ikke-eksisterende. Og nei, dette har ikke med at jeg tror jeg er bedre  enn noen, det jeg forsøker å formidle er, at skal man få folk til å trekke hodene sine opp av sanden, så MÅ vi være strategisk lure. Man kan ta en titt på Pål Steigan sitt arbeide, så vil man se en mann som har forstått hva strategi er.

Når jeg opplyser så retter jeg meg ikke lenger til de som allerede vet hvordan verden er, jeg sikter meg inn mot de som det er mulig å endre oppfatning hos, jeg snakker ikke til koret, til de jeg vet at forstår hva jeg mener og sier, men det er det faktisk veldig mange som gjør, og da blir det en religiøs halleluja stemning som er selvforsterkende, der opplyserne er like mye inne i sin egen lille boble som de de forsøker å vekke.

Hastverk er lastverk

Jeg finner det interessant at det ofte blir manet til at vi må ta raske avgjørelser, vi blir fortalt at det tiden renner ut og at vi ikke kan somle, det haster blir det sagt.

Men hvem er det som står igjen med svarteper etter at slike hastetiltak har blitt satt ut i livet, du og jeg eller den/de som fortalte oss at det hastet ?

Hvis man forstår at det finnes individer blant oss mennesker som er uten samvittighet og som vil gjøre hva som helst for å nå sine mål uansett hva slags lidelser andre måtte gjennomgå og bli rammet av, så vil vi kunne se at disse individene har tenkt langt og lenge over hva disse hastetiltakene vil forårsake, og hvis vi, du og jeg, også får tid til å tenke gjennom hva konsekvensene av disse tiltakene vil kunne bli, så vil vi sannsynligvis kunne forstå hva de samvittighetsløse har planlagt, det er derfor det det er så viktig for dem at deres forslag blir satt ut i livet så fort som mulig slik at vi ikke skal forstå hva slags hensikter de har.

Men det er noe disse samvittighetsløse har tatt med i beregningen som de fleste av oss ikke gjør. De vet nemlig det, at flertallet av oss tror at fordi vi ikke ville ha gjort noe slikt nedrig og ondskapsfullt så vil heller ingen andre være i stand til å gjøre det. Og de vil fortsette med sin utspekulerte planer og onde handlinger til vi forstår det og setter foten ned og sier NEI, nå er det nok.

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Politikerne (herrefolket, vi, den vanlige borger (undermenneske)

 

 

Burde ikke de uføre være merket på en måte slik at vi kan kjenne de igjen når de er ute blant normale folk ? Det burde jo få dovenskapen ut av kroppen deres. Finnes det andre simulanter rundt om i det ganske land tro ? Jeg har en mistanke om at de som ligger i koma er de verste snylterne. Hvis man kaster dem ut i vannet og de begynner å svømme, så er de jo avslørt, synker de, ja så var de i koma allikevel, og da har man jo bare utført aktiv dødshjelp, og så vil staten spare noen penger der også.

 

Nazistene hadde et knep for å avsløre om rullestolbrukere virkelig trengte rullestolene de brukte, de kastet dem ut fra balkonger https://www.youtube.com/watch?v=ckecFWRLdTE, de likte ikke handikappede, da de ikke helt passet til overmenneskeidealet til nazistene. Regjeringen ser ut til å ha en del likheter med nazistene, for det første så støtter de den fascistiske regjeringen i Ukraina

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=r8u1Mf0UOdQ&hc_location=ufi - https://radikalportal.no/2015/05/14/drap-undertrykking-og-mediesensur-av-opposisjonen-i-ukraina-hvorfor-sa-stille-fra-norge/ - http://steigan.no/2014/05/25/kapital-mediemakt-og-tankekontroll/ - http://steigan.no/2015/05/17/porosjenko-hyller-hitlers-partnere-upa-et-eksempel-for-patriotisme/ - http://www.nytid.no/krigshissernes-logner/ - http://steigan.no/2014/10/19/hvor-var-du-under-nazi-massakren-i-odessa/ - 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/communist-party-banned-in-ukraine-by-kiev-court-a6777586.html - https://da.sott.net/article/856-SOTT-EKSKLUSIV-USA-Kanda-Ukraine-hvidvasker-fascismen-CrossTalk - http://steigan.no/2015/12/12/ukrainske-nazister-vil-kjempe-sammen-med-usa-i-syria/ - http://www.jpost.com/Diaspora/Ukrainian-Jews-shocked-after-city-elects-neo-Nazi-mayor-437975 - 

http://steigan.no/2014/05/12/ukraina-og-den-liberale-intelligensiaens-fallitt/ - http://steigan.no/2015/06/19/hvorfor-er-hl-senteret-taust-om-nazismen-i-ukraina/ - https://dninews.com/article/ukraine-presents-nazis-ss-symbols-european-parliament - https://www.nytid.no/nato-kritiseres-for-fordreid-og-uaerlig-dokumentarfilm/, og for det andre så tar de fra de svakeste og gir til de rikeste, og de henger også ut de uføre som snyltere slik som nazistene hang ut jødene:

 

http://www.dagbladet.no/2015/09/07/kultur/meninger/debatt/kronikk/arbeidsliv/40962614/ - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/erna-amp-co-foreslaar-milliard-skattekutt-for-tredje-gang/a/23519446/ - http://https://www.document.no/2009/04/det_korrupte_norge/ - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/nytt-erna-eksempel-om-barnetillegget-gjelder-bare-fire-personer/a/23326950/ - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/statsbudsjettet-2015/ssb-de-rikeste-fem-prosentene-faar-49-prosent-av-skattekuttene/a/23311994/ - https://www.bi.no/forskning/News/Nyhetsarkiv-2006/Privilegier-gir-politikerforakt/ - 

https://www.bi.no/forskning/News/Nyhetsarkiv-2006/Privilegier-gir-politikerforakt/ - http://www.dagbladet.no/2015/04/11/kultur/meninger/leder1/dbmener/offentlighetsloven/38641180/ - http://m.db.no/2015/06/10/kultur/debatt/kronikk/meninger/velferdsstaten/39577211/?www=1 - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/erna-amp-co-foreslaar-milliard-skattekutt-for-tredje-gang/a/23519446/ - http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Norges-nye-okonomiske-overklasse-ser-helst-at-debatten-om-dem-dor--Knut-Olav-Amas-22936b.html - 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Det-regelstyrte-samfunn-176183b.html - http://www.ranablad.no/meninger/leserbrev/lonninger/pa-godt-norsk-kalles-dette-for-gradighet-tyveri-og-en-ukultur-som-regelrett-er-svineri-hos-de-hoytlonte-og-rike/o/5-42-137135 - http://standpunktet.no/2015/12/14/tiltal-forvalterne/ - https://radikalportal.no/2016/01/03/fortellinga-om-en-blabla-regjering/ - 

https://www.nrk.no/ytring/lobbyisme-pa-skattebetalernes-regning-1.12633066 - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stoltenberg-regjeringen/sparkede-og-avgaatte-statssjefer-beholder-superloenn/a/10059411/ - https://www.nrk.no/ytring/flere-politikere-bor-slutte-1.12981142 - http://www.klassekampen.no/article/20160603/ARTICLE/160609988 - http://www.nettavisen.no/na24/gode-lnninger-for-de-norske-topp-politikerne/3423230744.html - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hoeyre/solberg-lev-for-70-kroner-dagen-eller-jobb/a/10049864/ - http://standpunktet.no/2016/06/08/provosert-over-stortingslonningene/ - 

http://forskning.no/sprak-kommunikasjon-politikk/2009/11/slik-driver-politikere-utenomsnakk - https://www.nrk.no/norge/disse-uttrykkene-bruker-politikerne-mest-1.12414250 - http://www.dagbladet.no/kultur/naeringslivet-er-blitt-sa-bortskjemt-at-de-betrakter-staten-som-en-senil-tante/60140370 - https://www.nrk.no/nordland/_-politikeryrket-er-i-ferd-med-a-bli-fullstendig-profesjonalisert-1.13027426 - http://www.dagbladet.no/kultur/stortingets-broilerfabrikk/60310265 - http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/all-makt-til-den-akademinske-elite-i-denne-sal-1.674261 - 

http://www.dagbladet.no/2012/11/30/magasinet/regjeringen_stoltenberg/ledelse/24621774/ - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skatt/siv-anklages-for-aa-fjerne-20-000-arbeidsplasser/a/23500378/ - http://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-og-Hoyre-vil-sette-sosialklienter-til-snomaking-110949b.html - http://www.dagbladet.no/a/13457938/ - http://sosialdemokraten.no/2014/10/08/frp-og-hoyre-vil-nekte-lavtlonte-sykepenger.html/

https://radikalportal.no/2015/10/13/uforebloffen/ - http://www.dagbladet.no/2012/10/14/kultur/debatt/kronikk/nav/arbeidslinja/23867659/ - https://radikalportal.no/2016/01/07/nav-ma-tilbake-til-tillitssystem/ - https://www.nrk.no/dokumentar/innleide-nav-leger-tjener-seg-rike-1.7817817 - http://www.dagbladet.no/2016/03/29/kultur/meninger/reformpsykose/debatt/kronikk/43625093/ - https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11001311/04-10-2011 - 

http://www.dagbladet.no/2016/04/14/kultur/debatt/meninger/kronikk/dagpenger/43859727/ - https://radikalportal.no/2014/03/01/hvorfor-vi-misunner-de-ufore/ - http://www.klikk.no/kvinneguiden/kommentarer/a-vaere-uforetrygdet-1678695.ece - http://www.itromso.no/meninger/2016/05/21/%C2%ABKan-de-ikke-bare-ta-seg-sammen%C2%BB-12768308.ece - 

http://www.dagbladet.no/2012/03/26/kultur/debatt/debattinnlegg/sosialpolitikk/ufore/20845754/ - http://www.itromso.no/nyheter/2016/09/30/%C2%ABForakten-for-de-svakeste%C2%BB-13576625.ece#.V_GDD153a7d.facebook - http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--NAV-knekker-brukere-166906b.html#.VC7fX6a1scd.facebook - https://www.nrk.no/kultur/kritiserer-nav-systemet-fra-innsida-1.10997596 - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeidsliv/lo-topp-ufoere-og-sosialklienter-faar-svi/a/23311166/

For å orke å være politiker så må man være ressurssterk for å kunne takle en hektisk hverdag, og er man ressurssterk så vet man svært lite om hvordan det virkelig er å ha psykiske eller fysiske plager som kan føre til at man blir eller er ufør. Mange mennesker tror de kan sette seg inn i en slik situasjon fordi de vet noe om det på teoretiske plan, men det er ikke mulig, for skal man virkelig kunne vite noe om hvordan det er å være fysisk eller psykisk syk så må man ha erfart det selv. Man ville aldri innenfor helsevesenet latt en ufaglært få lov til å behandle pasienter eller stille diagnose. Politikerne er ufaglærte som tar seg til rette i hvilket fag det skal være uansett hvor mangelfull deres ekspertise er.

 

Hvis politikerne skal ha en høyere lønn enn gjennomsnittet, så må jo minstekravet være at de beviser at de har fortjent en slik lønn. Dagens politikere viser det motsatte. De har med glans klart å demonstrere at de er de verste korrupte parasittene vi ha sett innenfor norsk politikk noen gang. De er kun ute etter å mele sin egen kake og tjene storfinansen slik at de kan sikre seg en godt lønnet jobb etter endt stortingsperiode som de har blitt lovet fra en eller flere sjefer for kameraderiet de har ytt. Folket og landet de skulle tjene har de ingen respekt for, samtidig som de mener at vi, folket skal ha respekt for deres kriminalitet og hærværk.

Vi kaller dem politikere, men de er jo kriminelle som aldri skulle hatt makt eller ansvar, men et lengre opphold bak lås og slå. I hvilke andre yrker  kan man være så inhabil og gjøre en så dårlig jobb som i politikeryrket uten at man må stå til ansvar for de blemmene man har begått ? Blemmer som andre steder ville blitt kalt ved deres virkelige navn og ikke pakket inn i bomull, nemlig korrupsjon, kameraderi og kriminelle handlinger. 

 

Når du ser at handler blir gjort, ikke ved samtykke, men ved tvang - når du trenger tillatelse av menn som ikke produserer noe som helst for at du skal få lov til å produsere - når du ser at pengene strømmer inn, ikke til de som gjør jobben, men til de som tilbyr tjenester 


- når du ser at menn blir rikere av å spekulere enn ved ved å arbeide, og lovene beskytter dem og ikke deg - når du ser at korrupsjon blir belønnet og ærlighet blir spyttet og tråkket på, da burde du forstå at vi lever i en verden der de få snylter på de mange.

 

Hvis det generelle stemmeberettigede publikum ikke er klar over at det finnes en kategori mennesker som oppfattes som nesten mennesker, som ser ut som oss, som jobber som oss, som finnes i hver rase, enhver kultur, snakker alle språk, men som mangler samvittighet hvordan kan publikum da blokkere dem og hindre dem i å innta hierarkiene og overta dem ? Generell uvitenhet om psykopati kan vise seg å være menneskehetens største trussel som kan oppløse vår sivilisasjon. Vi står som beitende sauer og ser på at politikere og storfinans bruker vår sønner og døtre som kanonføde mot fabrikkerte fiender i fabrikkerte kriger som generer milliarder i overskudd, der de kjemper mot hverandre for at en eller annen psykopat skal stige i gradene og få enda mer makt. 

 

Tenk på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, hudfarge, religion, etc. Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, en manglende samvittighet, en totalt fraværende evne til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer.

 

Fram til kunnskapen og bevissthet om psykopati får den oppmerksomheten den fortjener, og blir en del av den generelle kunnskapen om alle mennesker, er det på ingen måte noen som kan endres effektivt over lengre tid. Hvis halvparten av de som kjemper for sannheten, som kjemper for å stoppe krig eller som vil redde jorden ville fokusert sin innsats, tid og penger på å eksponere psykopati, så ville vi fått utrettet mer enn menneskeheten noen gang tidligere har fått utrettet.

 

Først når 75% av menneskeheten med en sunn samvittighet forstår at vi har en flokk med rovdyr blant oss, en gruppe mennesker som lever blant oss, som ser på oss som maktesløse ofre som de kan mishandle og misbruke som de vil for å dekke sine behov, først da vil vi gå til de skritt vi må ta for å stoppe dem og beskytte oss selv. Avvikerne må fjernes fra alle maktposisjoner. Folk må bli gjort oppmerksomme på at slike rovdyr finnes blant oss og hvordan de skal klare og avsløre dem og deres manipulasjoner, slik at de ikke faller som offer for dem.

 

Det virkelige problemet er at kunnskapen om psykopati og hvordan psykopater styrer verden effektivt har blitt skjult. Folk har ikke tilstrekkelig kunnskap som de trenger for å virkelig kunne gjøre en endring fra bunnen og opp. Hvis det er noe som fortjener vår fulle oppmerksomhet så er det psykopati og viten om det, det er det som kan hjelpe menneskeheten ut av mørket og vi må spre informasjon om det til så mange som mulig.  

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Når de få snylter på de mange

 

Når du ser at handler blir gjort, ikke ved samtykke, men ved tvang - når du trenger tillatelse av menn som ikke produserer noe som helst for at du skal få lov til å produsere - når du ser at pengene strømmer inn, ikke til de som gjør jobben, men til de som tilbyr tjenester 


- når du ser at menn blir rikere av å spekulere enn ved ved å arbeide, og lovene beskytter dem og ikke deg - når du ser at korrupsjon blir belønnet og ærlighet blir spyttet og tråkket på, da burde du forstå at vi lever i en verden der de få snylter på de mange.

Når mennesket blir redusert til en bunke med papirer

NAV -
David Friman

Boken NAV fra innsiden kan kjøpes her - http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=10519339 - Anbefales på det sterkeste

 

Når man kommer innenfor NAV systemet så blir man kartlagt av NAV, det naturlige spørsmålet for meg blir da, burde ikke jeg kartlegge NAV, burde ikke jeg få vite hva slags saksbehandler det er som har min fremtid i sine hender ? Burde ikke jeg få innsikt i hva et slikt menneske har av holdninger, om han eller hun ser på meg som et likesinnet menneske eller om jeg blir sett på som en bunke med papirer som må vekk før endt arbeidsdag ? Hvor mange jobber i yrker der de er helt malplasserte der de gjør mer skade enn nytte ? Noen ganger så får man nesten en mistanke om at systemet er konstruert slik, så man skal bli sliten og trett, så man ikke orker å kjempe, så det å godta blir det eneste valget.

Men man kan ikke slå alle over en kam, det finnes også hjelpsomme og sympatiske ansatte innen for NAV, og det samme gjelder leger. Man har leger som jobber for systemet, som jeg har skrevet om blant annet her - http://olehartattordet.blogg.no/1474571809_dr_skavlan_klager_p_a.html - og her - http://olehartattordet.blogg.no/1444652509_gjr_nav_folk_syke_ell.html - og man har leger som jobber for pasientenes skyld, en slik lege er jeg selv så heldig å være pasient hos, og man kan jo spørre seg om slike empatiske leger er mangelvare. Jeg tror de er i mindretall, men jeg håper jeg tar feil.

Arkiv om NAV sin mentalitet og holdning til folk flest, arkivet er åpent for alle - https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10204611902008508.1073742201.1563436195&type=3

 

Arkivbilder

Bilderesultat for pics of the brave new world

 

"Jeg lever i et samfunn - noe av meg er sett og oppbevart i byråkratenes arkiver. Jeg er et nummer på listen, registrert og kontrollert. Med personnummer og navn. Noe av meg er kodet inn i et datanettverk. Der ved skrankene, fremstår jeg som massemenneske.

 

I en bank eller på en kundeliste fremkalles den offentlige versjonen av meg selv. Kredittverdighet og lånemuligheter avspeiler min offentlige anstendighet. Jeg er holdt under oppsikt. Jeg er homo politicus. Gjennom rutinemessige skjemaer og rapporter til den offentlige sentraladministrasjonen samkjøres opplysninger om min person og mitt liv over datasystemet. Vi blotter oss selv for å oppnå de fordeler velferdsstaten tilbyr oss. Den sosialteknokratiske staten vokter oss fra fødselsøyeblikket til disseksjonsrapporten.

 

Med få unntak overgir vi oss selv til den kollektive omsorgshjerne. Vi blir lært opp til en type passivitet der vårt jeg blir modellert av ekspertisen. Spørsmålene om våre liv, våre drømmer, og det grunnleggende, hvorfor, forstummer og erstattes av de instanser som ser det som sin oppgave å forvalte vår skjebne. Vi lever under den konstante risikoen: At den offentlige versjonen av oss selv blir stående, uimotsagt."

 

Fra boken Myten om det velintegrerte menneske av Ralph Ditlef Kolnes, utgitt av Genesis forlag- Boken kan leses i sin helhet her - http://www.nb.no/nbsok/nb/d3984633bbcf5dbcc0efe1f5ca096c0b?index=4#7

Psykopatens Modus Operandi

The Mask and the Void: Coming Out for Secondary Psychopaths

 

Finn offerets svake punkt - et åpent sår er som en åpen dør og dermed berører man byttets hjerte. Dersom du ikke har noen kompatible sår, vil magefølelsen din simulere det. Dermed er du ikke bare et annet menneske men et speil og ekko:

Ved å simulere forståelse og late som du føler den samme smerten som ditt bytte gjør vil du bryte deg gjennom byttets barrierer og byttet vil ikke avvise deg for det vil være ensbetydende med å avvise han/hennes eget vesen.

Etter du har oppnådd den ønskede tillit, misbruk den så gradvis, bor deg inn i det åpne såret, utvid det, fremmedgjør ditt bytte fra han/henne selv. Riv sjelen ut fra det sprellende kjøttet og kos deg med det til det det ikke er noe igjen, bare et underordnet krypende skall som følger dine minste vink.  Sulten på et nytt offer forkaster du det nåværende, for så å begynne på nytt.

Find the prey`s weak spot, an open wound is like an open door (vulnus porta) - , thus touching its heart. (No need to pretend: Should you have no compatible wound, your instinct will simulate it.)

Thus you are not merely another human, but a mirror and echo: Understanding and feeling the same pain, you achieve closeness, you break trough boundaries, as the prey`s rejection would be tantamount to a rejection of its own being.

Having gained its confidence, abuse it gradually, drill into the wound, widen it, alienate the prey from itself: The desire to tear the soul from the twiching flesh and feast upon it until nothing remains but a subordinate shell. Which you then, hungry for the next sensation, dispose of.

Fra boken The mask and the void som kan kjøpes her https://www.adlibris.com/no/bok/the-mask-and-the-void-coming-out-for-secondary-psychopaths-9781522970125

Dr Skavlan klager på at NAV finansierer oss med AAP, men han sier ikke et ord om støtten han selv får pr pasient fra Staten

Bilderesultat for bilde av jørgen skavland

 

 

Jørgen Skavlan: «Nordmenn er blitt som bortskjemte enebarn»

Han tar pillene fra pasientene og nekter dem sykmelding. - http://www.aftenposten.no/amagasinet/Jorgen-Skavlan-Nordmenn-er-blitt-som-bortskjemte-enebarn-604612b.html

Vi kommer ikke til å dø på sykehjem, men i en jacuzzi finansiert av Nav, sa Jørgen Skavlan under et foredrag på Tyholmen hotell under Arendalsuka skriver Agderposten. Han sier at 90 prosent av dem som oppsøker han, er folk som bare kjenner veldig godt etter.

Er det rart jeg begynner å bli sliten? Vi leger er blitt sosionomer, psykologer og Nav-behandlere. Nordmenn er det mest terapisøkende folket i verden, sa Skavlan i foredraget «Refleksjoner fra et venteværelse».

Forventer Herr Skavlan seg sympati fordi han blir sliten, eller har vi her å gjøre med en bortskjemt sutrete lege ?

Skavlan liker ikke NAV sin finansiering av oss late nordmenn, men han sier ingenting om dette :

"Basistilskuddet per pasient fra kommunen til legen er regulert i avtalen mellom Helse ? og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseforetak (RHF) på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden (Statsavtalen).

Oversikten viser antall pasienter på listene, og danner grunnlaget for utbetalingen av basistilskuddet til legene.

Per capita tilskuddet/basistilskuddet er pr. 1. juli 2016 på 442 kroner pr. pasient pr. år." - https://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/kommunen-og-legetjenesten/basistilskudd-for-fastlegeordningen-i-kommunene

Skavlan har 1850 pasienter på lista si - https://helsenorge.no/min-helse/Bytte-fastlege?fylke=03&kommuner=0301&bydeler=030105,030106&Alder=50-59,60-150. Hver pasient gir et årlig tilskudd på kr 442,- 
kr 442  x 1850 = kr 817 770,-
Hvis vi deler dette på 12 mnd, så blir tilskuddet fra Staten til Skavlan = kr 68 142,- pr mnd

 

Personlig så må jeg si at leger som virker som om de anser sine pasienter som skyldig inntil det motsatte er bevist minner meg om autoritære myndigheter som tilhører inkvisisjonens mørke tid, og når slike leger også får støtte av staten på nesten en million kr i året samtidig som de rakker ned på de som mottar støtte fra NAV, da får jeg en vond smak i munnen.  Å sparke noen som allerede ligger nede imponerer ikke, men det forteller veldig mye om den som sparker.


Takk til Evelyn Kjørstad for inspirasjon til denne bloggen

Ad hominem - nedsettende analogier. 

Av Madsen Pirie

Denne tankefeilen er en sterkt spesialisert form for å argumentere ad hominem. Istedet for å fornærme en person direkte trekker man en analogi i den hensikt å gjøre ham eller henne til latter eller stille vedkommende i et dårlig lys. Motstanderen eller den måten vedkommende opptrer på sammenlignes med noe som man vet vil vekke negative reaksjoner blant tilhørerne eller leserne.

«Andersen har foreslått at vi skal dra ut å seile i helgen, men han vet ikke noe mer om båter enn armensk bandeleder.» (Kansje man ikke behøver å vite så mye om båter for å dra på seiltur, Andersen kan jo lære det. Men poenget her er at sammenligningen trekkes i den hensikt å gjøre ham til latter. Det kunne for så vidt finnes mange armenske bandeledere som var svært dyktige sjøfolk.)

Analogien kan være gyldig om vi betrakter sammenligningen isolert. Den blir mer effektiv, men ikke mindre feilaktig, hvis formålet er å komme med uutforsket tilleggsmateriale for å påvirke vurderingen.

«Om det er så at vitenskapen ikke kjenner helt sikre påstander, har en vitenskapsmann ikke mer sikker kunnskap enn en hottentott som løper rundt i bushen.»
(Dette er for så vidt sant, men hensikten her er å bringe en motstander i forlegenhet, slik at tilhørerne skal bli mer innstilt på å godta mulighetene for sikker kunnskap.)

Denne tankefeilen er en luring fordi den bygger på de assosiasjonene som tilhørerne selv gjør seg ut fra det bildet som fremsettes. Brukeren behøver ikke å si noe som er usant. Han eller hun kan stole på at tilhørernes assosiasjoner fører til den nedsettende virkningen. Nedsettende analogier er en tankefeil fordi de støtter seg til irrelevant materiale som påvirker slutningen.

«Jeg gratulerer min kollega med den nye jobben, men må tilføye at han ikke har mer erfaring på området enn en snørrunge på sin første skoledag.»
(Det kan være sant, men hvem er det som er snørrete ?)

Politikere taler gjerne både nedsettende og i analogier, men det er forbausende få gode eksempler på nedsettende analogier i politikken. For at den virkelig skal treffe godt, må det være noe sant i sammenligningen, samtidig som den virker nedsettende i kraft av assosiasjoner. Under ellers like betingelser er det enklere å fornærme motstanderen med en sammenligning som er usann, enn å være flink til å bruke analogier som også har et snev av sannhet. Svært få har nådd så høyt som Daniel O`Connell i hans karakteristikk av Sir Robert Peel:

«Han har et smil som en sølvplate på en likkiste.»

(Ja , overfladisk sett skinner det, men vi kan ikke la være å tenke på det stive og kalde liket som ligger i kisten.)

Litteratur ? og teaterkritikernes giftfylte penner gir oss langt rikere kilder å øse av når det gjelder nedsettende analogier.

«Han beveget seg nervøst omkring på scenen som en jomfru som ventet på sin Sultan.»

(Og kreperte etter den første natten.)

Nedsettende analogier krever omtanke. Hvis man buser fram uten forberedelse vil man bare bruke utslitte sammenligninger som som ikke lenger har evne til å vekke livaktige forestillinger. Om du beskriver din motstander som en «snerpete lærerinne» eller en «slesk nattklubb-eier», blir det ingen sving på sakene. Slike sammenligninger klarer hvem som helst å frembringe. En omhyggelig forberedt forberedt nedsettende sammenligning derimot kan gjøre enhver motstander til latter.

«Hun lignet en påfugl i alt, - unntatt i skjønnhet.»
Oscar Wilde

Keiserens nye hjerne

Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics

 

"Beneath all this technicality is
the feeling that it is indeed 'obvious' that the conscious mind cannot work like a computer, even though much of what is
actually involved in mental activity might do so.

This is the kind of obviousness that a child can see ~ though that child may, in later life, become browbeaten into
believing that the obvious problems are 'non-problems', to be argued into nonexistence by careful reasoning and clever
chores of definition.

Children sometimes see things clearly that are indeed obscured in later life. We often forget the
wonder that we felt as children when the cares of the activities of the 'real world' have begun to settle upon our
shoulders.

Children are not afraid to pose basic questions that may embarrass us, as adults, to ask. What happens to
each of our streams of consciousness after we die; where was it before each was born;
might we become, or have been, someone else; why do we perceive at all; why are we here; why is there a universe
here at all in which we can actually be?

These are puzzles that tend to come with the awakenings of awareness in any one of us and, no doubt, with the
awakening of genuine self-awareness, within whichever creature or other entity it first came.

I remember, myself, being troubled by many such puzzles as a child.
Perhaps my own consciousness might suddenly get exchanged with someone else's. How would I ever know whether
such a thing might not have happened to me earlier assuming that each person carries only the memories pertinent to
that particular person? How could I explain such an 'exchange' experience to someone else? Does it really mean
anything?

Perhaps I am simply living the same ten minutes' experiences over and over again, each time with exactly the same
perceptions. Perhaps only the present instant 'exists' for me. Perhaps the The' of tomorrow, or of yesterday, is really a
quite different person with an independent consciousness.

Perhaps I am actually living backwards in time, with my
stream of consciousness heading into the past, so my memory really-tells me what is going to happen to me rather than
what has happened to me so that unpleasant experience at school is really something that is in store for me and I shall,
unfortunately, shortly actually encounter.

Does the distinction between that and the normally experienced timeprogression
actually 'mean' something, so that the one is 'wrong' and the other 'right'? For the answers to such
questions to be resolvable in principle, a theory of consciousness would be needed. But how could one even begin to
explain the substance of such problems to an entity that was notitself conscious;; ?"


Fra boken Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics av Roger Penrose som kan kjøpes her https://www.adlibris.com/no/e-bok/emperors-new-mind-concerning-computers-minds-and-the-laws-of-physics-9780191506413

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres

Boken Psychopathic Cultures and Toxic Empires anbefales på det sterkeste og kan kjøpes her: https://www.amazon.com/Psychopathic-Cultures-Toxic-Empires-Black-ebook/dp/1904684718/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1474103874&sr=1-1&keywords=will+black

 

Dette er en oversettelse utført av meg fra denne artikkelen her: http://dissidentvoice.org/2008/05/beware-the-psychopath-my-son/

 

Hvorfor er det sånn at uansett hvor mye intelligens og godhet vi ser i verden, så er det allikevel krig, lidelse og urettferdighet ? Uansett om man har en kreativ plan, ideologi, eller en filosofi som kloke hjerner har utarbeidet, så står vi på stedet hvil eller mer korrekt, jo verre blir tilstanden. Siden tidenes morgen har denne tilstanden gjentatt seg om og om igjen.

 

Svaret er at sivilisasjon, slik vi kjenner den, for det meste er en konstruksjon skapt av psykopater. All sivilisasjon, vår inkludert, har blitt bygd på slaveri og massemyrderier. Psykopatene har spilt en stor rolle i utviklingen av vår sivilisasjon fordi de er skapt til å lyve, drepe, jukse, stjele, torturere, manipulere, og generelt påføre andre mennesker store lidelser uten å føle anger eller få dårlig samvittighet, og på den måten kan de etablere en egen følelse av sikkerhet/trygghet gjennom dominans.

 

Sivilisasjonens første stammehøvdingen som med suksess hjernevasket en hær så han fikk kontroll over massemordere, var med all sannsynlighet en genetisk psykopat. Siden denne betydningsfulle oppdagelsen har psykopater hatt en stor fordel overfor ikke-psykopater i kampen om makt i sivilisasjonens hierarki - spesielt i militære hierarkier.

 

Bak den tilsynelatende galskapen den moderne historie ser ut til å framvise står psykopatene som kjemper for å bevare sin uforholdsmessige makt. Og mens deres makt vokser i styrke og blir enda mer truende, så blir også psykopatene enda mer desperate. Vi er vitne til en forherligelse av deres verden.

 

I løpet av de siste femti årene har psykopater fått nesten absolutt all kontroll over alle grener av regjeringen. Du kan legge merke til dette hvis du observerer nøye at uansett hvilke ulovligheter en politiker begår vil det ikke få noen konsekvenser for ham/henne. Alle de såkalte skandalene som har kommet opp ville i flere tilfeller ha felt en sittende regjeringen, men det skjer ikke, det er bare en farse som utspilles for publikum for å distrahere dem for å få dem til å tro at demokratiet fortsatt fungerer.

En av de viktigste faktorene for å vurdere om et samfunn kan bli tatt over av patologiske avvikere er begrensning av deltakelse av mottakelige individer innenfor det gitte samfunn.

Andrew M. Lobaczewski https://www.amazon.com/Political-Ponerology-Science-Adjusted-Purposes/dp/1897244258/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1473973355&sr=1-1&keywords=political+ponerology gir et gjennomsnitt for de mest aktive avvikere på ca 6% av en gitt befolkning (1% genetiske psykopater og opp til 5% andre personlighetsforstyrrelser, deriblant narsissisme). Primærpsykopatene, 1%, er i sentrum av nettet, mens en annen type psykopater danner det ytre vernet i psykopatens styresystem.

 

Det ytre vernet av et slik system er satt sammen av av personer som er født normale, men som gjennom langvarig psykopatisk eksponering gjennom oppvekst eller sosial påvirkning har valgt å møte kravene til primærpsykopatene for å oppnå sine egne egoistiske mål, disse har navnet sekundærpsykopater. Ifølge Lobaczewski utgjør denne gruppen ca 12% av en gitt befolkning under normale forhold.

Så ca 18% av enhver befolkning er aktiv i etablering og tilretteleggelse av et psykopatisk samfunnssystem. 6 % består av folk med personlighetsforstyrrelser som primær psykopati og narsissisme, og 12% gruppen som danner det nye borgerskap.

Når du forstår psykopatens sanne natur og innflytelse, at de er samvittighetsløse, følelsesløse, egoistiske, kalde og beregnende og blottet for moralske og etiske standarer blir du først forskrekket, men samtidig så gir det mening. Vårt samfunn blir stadig mer sjelløst fordi de som styrer det setter eksempler som er sjelløse, og de eier heller ingen samvittighet.

 

I Andrew M. Lobaczewski sin bok Political ponerology, a science on the nature of evil adjusted for political purposes, så forklarer han hvordan primærpsykopater liker fordeler, selv når det ikke er snakk om konkurranse som handler om å klatre i gradene i sosiale hierarkier. Fordi de kan lyve uten å få dårlig samvittighet og uten å få kroppslige utslag som svette eller økende puls, kan de også lure løgndetektortester. Psykopater kan alltid si hva det måtte være for å få det som de vil.

I retten for eksempel, så kan psykopater fortelle ekstreme løgner med overbevisning, mens deres tilregnelige motpart som er hemmet av følelser og ikke har den samme kontrollen og evnen til å overbevise som psykopaten har, vil komme til kort i kampen om å virke troverdig. Alt for ofte så innbiller dommeren eller juryen, eller begge deler seg at sannheten må ligge et sted i midten, og utsteder deretter beslutninger som gagner psykopaten.

Som med dommere og juryer, så også med overordnet ansvar for beslutninger om hvem som skal fremmes og ikke fremmes i bedrifter, militære og statlige hierarkier. Resultatet er at alle hierarkier uunngåelig blir topptunge med psykopater. Siden psykopater ikke har noen begrensninger for å nå toppen, eller maktens tinder om man vil, så er det også der man finner dem. Det er ikke makt som korrumperer, det er korrupte individer som søker makt som korrumperer makten.

Hvordan kan man skille mellom psykopater og friske mennesker ? Hva kjennetegner en ektefødt psykopat ?

Et slikt farlig spørsmål har nesten aldri blitt stilt. Grunnen er at vi feilaktig forveksler sunt med normalt. Det menneskelige psykologiske mangfold er helsen til vår rase. Det er ingen norm for normalt fordi friske mennesker kontinuerlig utvikler seg utover alle normaliseringsstandarder. Å søke gjennom hierarkier etter avvik fra det man anser som normalen vil ikke være forskjellig fra heksejaktene man gjennomførte under inkvisisjonen.

Man må huske at hierarkiene trives med slike dramaer der ofrene tortureres før de bekjenne sin "onde tro". For ikke så lenge siden så ervervet stat og kirke seg betydelige inntekter gjennom inkvisisjonen og heksejaktene. Dette holdt på i over to hundre og femti år og ti generasjoner av europeere anså forfølgelsen som en normal del av livet. La oss ikke gå tilbake til det marerittet. Å innføre tester som avgjør hva som er normalt eller ikke vil kun slå tilbake på oss. Det finnes ikke noe som er normalt, men samvittighet finnes.

Vi har svært få empiriske bevis som støtter opp om teorien at primær psykopati er et resultat av mishandling i barndommen, men det finnes mange empiriske bevis som støtter at det er genetisk. Den nevrobiologiske modellen gir oss størst håp om å kunne identifisere selv de mest utspekulerte psykopater. Andre nyere studier har ført til lignende resultater og konklusjoner: at psykopater har store problemer med å behandle verbal og ikkeverbal affektiv (emosjonell) materiale, da de har en tendens til å forvirre den emosjonelle betydningen av hendelser, og viktigst av alt, at disse underskuddene vises når hjernen skannes da det synliggjør en manglende intern forbindelse mellom følelsene, hjertet og tenkningen. 

Psykopater er ute av stand til å kjenne autentiske dype følelser. "I studiet «THE ANTISOCIAL BRAIN: Psychopathy Matters» har de funnet at områder i hjernen som er nødvendig for evnen til å skamme seg og vise medfølelse er skadet eller simpelthen helt borte. Og dermed grunnlaget for våre sosiale ferdigheter. Her kan du lese mer om hvordan dette henger sammen og hvordan det er med på å forklare psykopatens oppførsel.

Image not available.

Bildene viser skive etter skive gjennom skanningen. De fire delene ovenfor, er en serie som til sammen utgjør et felt røde flekker uten grå materie i frontallappen i hjernen. I denne delen blir vår personlighet skapt, evne til å skamme seg og vise medfølelse, grunnlaget for våre sosiale ferdigheter.

Studien viser at flere grunnleggende områder i hjernen har redusert mengde grå materie. Å bruke ressurser på å reparere skaden er bortkastet. Hjernecellene kan ikke erstattes, og en psykopat kan aldri bli normal." http://www.psykopaten.info/2015/06/et-studie-av-psykopatens-hjerne-og-oppforsel/  -http://olehartattordet.blogg.no/1459118823_psykopater_er_den_str.html

Det enkleste, klareste og mest sannferdige portrettet av psykopaten er å finne i disse tre bøkene: Without Conscience av Robert D. Hare https://www.adlibris.com/no/bok/without-conscience-9781572304512  The mask of sanity av Hervey Cleckley  https://www.adlibris.com/no/bok/the-mask-of-sanity-9781614277828  og  Snakes in suits  av  Paul Babibak og Robert D. Hare  https://www.adlibris.com/no/bok/snakes-in-suits-9780061147890

Det viktigste å huske når det gjelder psykopaten er at deres totalt manglende samvittighet skjult bak en maske av normalitet ofte er så overbevisende at selv eksperter blir forført, og resultatet av det er at vi har fått ulver i fåreklær som styrer verden.

Psykopater kan ikke føle anger eller empati. De kan være svært sjarmerende og er eksperter på å snakke ofrene de har pekt seg ut i senk på en nesten hypnotiserende måte. De er også totalt uansvarlige. Ingenting er deres feil; det er alltid alle andre som har skylden, uansett hva galt de måtte ha gjort så er de i følge dem selv feilfrie. Marta Stout skriver i sin bok The sociopath next door https://www.adlibris.com/no/bok/the-sociopath-next-door-9780767915823 at psykopatene manipulerer oss ved å bruke vår skyldfølelse. De overbeviser oss om å gi dem en ny sjanse, og får oss til å ikke fortelle andre hva de har gjort. Denne evnen til å kontrollere informasjonsflyten er en av deres viktigste egenskaper.

 

Psykopatene synes også å ha svært liten reell oppfatning av fortiden og fremtiden.

"Psykopaten lever ikke i en dynamikk hvor nåtid spiller sammen med fortid og fremtid. Kun her og nå er viktig for psykopaten.

Den harde sannhet er at psykopaten ikke ofrer deg en tanke når han/hun har fått ny forsyning i form av en ny partner, og/eller befinner seg et sted geografisk løsrevet fra der du befinner deg.

Når du plutselig en dag - lenge etter bruddet - dukker opp i psykopatens tanker, så opplever han/hun deres brudd som helt ferskt. Sågar kan psykopaten resonnere at et brudd aldri har skjedd, og at dere fortsatt har en aktiv relasjon.

Når psykopaten i tillegg ikke har samvittighet eller evne til refleksjon, så slår det ham/henne aldri at de bedro deg, at du kan bære nag og at det mest fornuftige vil være å la deg være i fred. Derfor kontakter psykopaten deg som om ingenting har skjedd.

Oppsummert; det sirkulære tidsperspektivet henger altså tett sammen med to faktorer.

1) Den manglende evnen til refleksjon og bearbeiding av relasjoner og hendelser. Når relasjoner og hendelser ikke bearbeides, så blir psykopaten heller aldri ordentlig ferdig med dem. Dette er i strid med den gjengse oppfatningen av at psykopaten slår strek over personer og hendelser som om de aldri har forekommet. Psykopaten slår egentlig ikke en slik strek, men at det virker slik henger sammen med det andre punktet; 

2) Måten å lagre minner og erfaringer på (kompartmentalisering). Kompartmentalisering fortrenger, adskiller og distanserer. Dette gjør at hendelser og relasjoner momentant kan stues vekk, "konserveres" og oppfattes som ferske når psykopaten henter dem fram igjen.
Begge disse psykiske mekanismene bidrar til å forstyrre psykopatens persepsjon av tid, erindring og oppfattelse av andre.

Den manglende fleksibiliteten  dømmer psykopaten til å gjenta sitt mønster, igjen og igjen. Psykopaten lærer aldri av sine erfaringer, for det foregår ingen indre analyse eller refleksjon. Psykopaten lærer riktignok å forfine og perfeksjonere sine manipulasjonsteknikker, likevel vil hans/hennes relasjoner alltid gjennomgå den samme syklusen - idealisering, devaluering, forkasting.

Det sirkulære tidsperspektivet i kombinasjon med psykopatens grandiose selvbilde forsikrer at han/hun aldri lærer av sine feil, eller i det hele tatt erkjenner at han/hun har dem.  Psykopaten står slik sett på stedet hvil og kommer aldri videre i livet, selv om han/hun tilsynelatende beveger seg meget hurtig, fra relasjon til relasjon, fra jobb til jobb, fra by til by. Ikke bare mennesker blir forkastet, men også karrierer og hjem. 

Psykopaten forandrer seg aldri, og kan ha problemer med å forstå at omgivelsene gjør det. Psykopaten stiller seg undrende til forandring og aldring hos andre, og er sjelden forberedt på sin egen alderdom.

For mange psykopater innebærer det et sjokk og alvorlig livskrise og depresjon når han/hun selv eldes og mister sin ungdommelige energi og karisma. En psykopat vil sjelden entre alderdommen med verdighet. Psykopaten har aldri reflektert over at alderdommen kommer, det sirkulære tidsperspektivet forhindrer dette." Hentet fra denne artikkelen her:
http://psykopati.blogg.no/1459959852_psykopaten_og_tiden.html

 

En annen av psykopatens egenskaper er hva Lobaczewski kaller deres spesielle psykologiske kunnskap om oss ikke-psykopater. De har studert oss på nært hold gjennom hele deres liv, de kjenner oss bedre enn vi selv gjør. De vet hvilke knapper de skal trykke på for å få den reaksjonen de vil ha, slik at de kan bruke våre følelser/emosjoner mot oss. Og det kan også virke som om de har en hypnotisk makt over oss.  Når psykopaten har fått oss i sitt garn, vil vår evne til å tenke rasjonelt avta, ja kansje til og med bli lammet. Det er først senere når vi er ute av deres grep  at tankens klarhet gjenopprettes og vi begynner å lure på hvordan de klarte å trollbinde oss slik de gjorde uten at vi la merke til det.

Allerede tidlig i barndommen klarer primærpsykopatene å kjenne hverandre igjen i en folkemengde, de har med andre ord en bevissthet om at det finnes personer som er som dem selv. De er seg også bevisst at de ikke er som vanlige mennesker.

Tenk på konsekvensene av dette utsagnet: Psykopater er, til en viss grad, selvbevisst som en gruppe allerede i barndommen! Når vi anerkjenner den fundamentale forskjellen mellom dem og resten av menneskeheten, så forstår vi også at de vil være mye mer tro mot andre psykopater og deres agenda enn mot oss ikke-psykopater.

Deres forskrudde æresfølelse tvinger dem til å jukse og spotte oss ikke-psykopater og våres verdier. I motsetning til de idealer vanlige mennesker har så anser psykopatene det som normalt å bryte avtaler og løfter.

Det er ikke bare det at de begjærer makt og eiendeler, de føler også at de har rett til det de måtte begjære bare fordi de som individer eksisterer, men de får også en glede av å tilrane seg andre sine eiendeler, stjele æren for andres arbeide, svindle og drive med utpressing. For dem så er dette langt søtere frukter enn det de kan tjene gjennom ærlig arbeide. De lærer også i veldig tidlig alder hvordan deres personlighet kan ha traumatiserende effekt på ikke-psykopater, og hvordan de kan dra nytte av denne roten til terror i den hensikt å oppnå sine mål.

Tenk så på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, hudfarge, religion, etc. Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, en manglende samvittighet, en totalt fraværende evne til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer.

 

Vi ser nå deres siste desperate forsøk for å få full kontroll. Korrupsjon, vold, tortur, krig, utpressing, hvitvasking av penger, økonomiske leiemordere, falske flagg angrep, medias løgner og hjernevaskede ordreadlydere som frivillig har latt seg omforme til sekundærpsykopater, og alt er i regi av av primærpsykopatene som har skrevet manus og trekker i trådene bak kulissene. Og det kan dokumenteres her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202148405942646.1073742092.1563436195&type=3 - her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10204488846892207.1073742196.1563436195&type=3 - her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10203078732320224.1073742157.1563436195&type=3 - her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202282306210069.1073742126.1563436195&type=3 - her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202280801332448.1073742125.1563436195&type=3 - her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202167967591675.1073742102.1563436195&type=3 - her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202167935390870.1073742101.1563436195&type=3 - her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202167918270442.1073742100.1563436195&type=3 - her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202167890509748.1073742099.1563436195&type=3 - her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202163658043939.1073742095.1563436195&type=3 - her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202163067269170.1073742094.1563436195&type=3 - og her https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202162849703731.1073742093.1563436195&type=3

 

Psykopatene vet at de ikke er som andre, og de lærer raskt og skjule sin manglende empati, mens de nøye studerer ikke-psykopatenes følelser og kroppsspråk, slik at de skal kunne klare å etterligne vanlige mennesker, gli inn i mengden uten å bli oppdaget mens de kaldblodig manipulerer alle som ikke er som dem.

Takket være ny informasjonsteknologi er vi i dag på randen av å avsløre psykopatene, og muligheten for å bygge oppe en sivilisasjon for det sunne menneske kan bli en realitet, en sivilisasjon uten krig som er basert på sannhet og der gode empatiske mennesker har overtatt makten fra de som ingen medfølelse har. Her er et meget godt eksempel på et slikt menneske https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203350818362205&set=a.3042390309769.155835.1563436195&type=3&theater

 

Vi har allerede den kunnskapen som er nødvendig for å diagnostisere psykopatiske personligheter og holde dem unna posisjoner der de kan få makt. Vi har den kunnskapen som er nødvendig for å demontere de institusjoner der psykopater spesielt blomstrer - militære, etterretningsorganisasjoner, store konserner og hemmelige samfunn. Vi trenger å spre denne kunnskapen og viljen til å bruke den, så bredt og så raskt som mulig.

 

Fram til kunnskapen og bevissthet om psykopati får den oppmerksomheten den fortjener, og blir en del av den generelle kunnskapen om alle mennesker, er det på ingen måte noen som kan endres effektivt over lengre tid. Hvis halvparten av de som kjemper for sannheten, som kjemper for å stoppe krig eller som vil redde jorden ville fokusert sin innsats, tid og penger på å eksponere psykopati, så ville vi fått utrettet mer enn menneskeheten noen gang tidligere har fått utrettet.

 

Hvis det generelle stemmeberettigede publikum ikke er klar over at det finnes en kategori mennesker som oppfattes som nesten mennesker, som ser ut som oss, som jobber som oss, som finnes i hver rase, enhver kultur, snakker alle språk, men som mangler samvittighet hvordan kan publikum da blokkere dem og hindre dem i å innta hierarkiene og overta dem ? Generell uvitenhet om psykopati kan vise seg å være menneskehetens største trussel som kan oppløse vår sivilisasjon. Vi står som beitende sauer og ser på at politikere og storfinans bruker vår sønner og døtre som kanonføde mot fabrikkerte fiender i fabrikkerte kriger som generer milliarder i overskudd, der de kjemper mot hverandre for at en eller annen psykopat skal stige i gradene og få enda mer makt.

Nesten alle som har vært del av en organisasjon som arbeider for sosial endring har sikkert sett den samme dynamikken bli spilt ut: det gode og oppriktige arbeidet til mange kan ha blitt ødelagt av handlingen til en person. Er det noe rart i at fredelige demonstrasjoner har null innvirkning på utfallet av politiske beslutninger når det er psykopater som dominerer de politiske hierarkiene ? Kansje det er på tide å velge noe annet enn massive fjerne hierarkier som styrer oss ?

 

Så mange anstrengelser for å gi essays, forskningsrapporter, avsløringer og bøker til ledere slik at de kan ta den nye informasjonen til sine hjerter og endre adferd har bunnet ut i intet. For eksempel så skriver Richard Heinberg i det siste avsnittet av hans reviderte utgave av boken, Festen er over: «Jeg tror fremdeles at menneskene rundt om i verden kan bli hjulpet til å forstå situasjonen vi er i. Mulighetene er tilgjengelig, og med tanke på konsekvensene av den kursen vi nå holder, så er det mulig at de kan overtales til å ta del i en betraktelig innsats som vil innebære en fredfull forandring til et bærekraftig, lokalbasert, desentralisert, lav-energi og resursbesparende sosialt regime. Men inspirert lederskap vil være nødvendig.»

Men Heinberg drømmer urealistiske og naive drømmer, for det finnes ingen inspirerte ledere lengre. Og i Hierarkiske strukturer har de ingen eksistensgrunnlag. Hvis du tror du kan velge fornuftige menn og kvinner inn i maktposisjoner, som vil forandre seg, vokse og lære og ta humane avgjørelser, så drømmer du, da drømmer du barnslige og naive drømmer. Og fortsetter man å drømme slik, så blir man en del av psykopatenes agenda, om enn ufrivillig.

Først når 75% av menneskeheten med en sunn samvittighet forstår at vi har en flokk med rovdyr blant oss, en gruppe mennesker som lever blant oss, som ser på oss som maktesløse ofre som de kan mishandle og misbruke som de vil for å dekke sine behov, først da vil vi gå til de skritt vi må ta for å stoppe dem og beskytte oss selv. Avvikerne må fjernes fra alle maktposisjoner. Folk må bli gjort oppmerksomme på at slike rovdyr finnes blant oss og hvordan de skal klare og avsløre dem og deres manipulasjoner, slik at de ikke faller som offer for dem.

Det virkelige problemet er at kunnskapen om psykopati og hvordan psykopater styrer verden effektivt har blitt skjult. Folk har ikke tilstrekkelig kunnskap som de trenger for å virkelig kunne gjøre en endring fra bunnen og opp. Hvis det er noe som fortjener vår fulle oppmerksomhet så er det psykopati og viten om det, det er det som kan hjelpe menneskeheten ut av mørket og vi må spre informasjon om det til så mange som mulig.  

Det er kun to ting som vil få en psykopat til å underkaste seg:                                                                                                                                  

1. En mektigere psykopat.

2. En ikke-voldelig nekting av og underkaste seg psykopatens kontroll uansett konsekvenser.

La oss velge vei nr 2 ! Hvis vi ikke-psykopater satt oss ned og nektet og utføre noen av psykopatenes agendaer, hvis vi nektet og betale skatt, hvis soldater nektet å kjempe, hvis stats ansatte og ansatte i stor konserner nektet å utføre jobbene sine, hvis vi alle nektet å tjene de psykopatiske elitene og deres familier, så ville hele systemet stoppet opp.

 

https://www.sott.net/article/319674-Ponerology-Psychopaths-and-their-role-in-geopoliticsStort psykopati arkiv, her finner du det meste du trenger å vite om emnet psykopati. Åpent for alle - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4176944832923&set=a.3042390309769.155835.1563436195&type=3&hc_location=ufi

Når du må bruke høyre hjernehalvdel for å tolke og forstå symbolikken du får servertIngenting er tilfeldig , alt er tima og perfekt tilrettelagt i filmen Aliens fra 1986. Det er historien om oss som rase, uansett hudfarge og nasjonalitet, og vår kamp på død og liv er mellom oss og psykopatene, som representeres av den fremmede og djevelsk dødlige alien rasen med syre som blod, som kun kan stoppes med makt og kløkt. Her er kvinner og barn like tøffe som menn, ja kvinnen er kansje hakket tøffere.

 

Her får vi se hva det bor i hvert enkelt menneske når det presses opp i et hjørne, noe ingen kan vite før vi selv står opp i en lignende situasjon, først da vil vi se hva vi er lagd av. Er vi av dem som samarbeider med fienden for å slippe unna, er vi av typen som går å gjemmer oss, eller vi at typen som ser døden i hvitøyet og tar det som måtte komme som en ekte menn og kvinner og gjør vårt ytterste for å kjemp for at vi som art skal overleve og for å redde dem vi er glad i. Jeg har ingen tro på at kampen mellom mennesker og psykopater vil foregå på et sivilisert vis, ikke fordi jeg er pessimist, men fordi jeg er realist.

 


Us against them - stort informasjonsarkiv om psykopati - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4176944832923&set=a.3042390309769.155835.1563436195&type=3&hc_location=ufi

De som har skapt flyktninge krisen fremstiller seg selv som redningsmenn og kvinner


Flyktninge problematikken diskuteres og avgjøres av dem som har skapt den. Med andre ord, de som ha konstruert problemet er også dem som skal løse det. Disse har altså bombet sønder og sammen nasjoner, drept, lemlestet og traumatisert flere folkeslag, sånn at bankene og våpen industrien og dere samarbeidspartnere skal tjene seg ennå rikere, og våre «kjære» folkevalgte enten det er her hjemme eller i utlandet, de er håndtlangerne deres som får det til å skje.

 

Og media som disse kjeltringene også eier og har kontroll over, har en haug med ansatte slaver som er livredde for å miste jobben hvis ikke de skriver det de blir fortalt om å skrive eller skiver det som blir forventet av dem, dvs å skrive politiske korrekte skrøner som overhodet ikke har noen rot i virkeligheten, for gjør de ikke det så mister de jobben sin, og når et uendelig antall med andre nikkedukker står klar til å ta over hvis de ikke skulle holde seg innenfor boksens fire vegger, så sier det seg selv pressefolk med integritet, det er ikke en arbeidsgruppe som vokser på trær.

 

Og folk flest tror blindt på propagandaen de får servert, at verden er svar/hvit, at der er de slemme og der er de snille for det har korrupte journalister og politikere fortalt oss. Vi blir satt opp i mot hverandre, vi blir lurt til å tro at flyktningene fra de sønderbombede landene er våre fiender, at det er de som utgjør den største trusselen mot vår velferd og vårt «demokrati», og på den måten så får de som står bak det hele arbeidsro.

 

Når folk lar seg overbevise om at slik er det, så ser de ikke skogen for bare trær. Vi må få av oss skylappene og vi må riste av oss Stockholmsyndromet som flertallet av oss er angrepet av. Når man tror blindt på overgriperne, de som skapte problemet og man også tror at de er i stand til å løse problemet de har skapt på en vettug måte, da er ikke en gang ordet naiv dekkende. Vi har alle fått utlevert en hjerne, og den er ikke der for morro skyld, den er der for at vi skal bruke den.  

Når man forlanger å komme til ferdig dekket bord

Ofte så spør folk om man kan forklare både det ene og det andre, om man kan gi beviser på det man mener er realiteter, og når man kommer med bevisene så er allikevel ikke det bra nok.

 

For at jeg skal godta noe som et troverdig bevis så må jeg gjøre en hel del jobb for å sjekke om de bevisene jeg har sett på stemmer, dvs egeninnsats, sjekke kilder og alt det andre man gjør for å finne ut om noe er pålitelig, men det er veldig mange som forlanger å få beviser som ikke er interessert i en slik egeninnsats, de vil ha det ferdig servert og fordøyd, de er late og sleipe, for de vil at andre skal gjøre jobben for dem, og endel som kommer til ferdig dekket bord er også så frekke at de aviser bevisene man har fremskaffet uten å se nærmere på dem.

 

Gidder man ikke å ta den jobben det er for å finne frem til sannheten, så har man pokker i meg bare godt av å leve på løgner, og det sjokket man vil få når det går opp for en at store deler av ens tilværelse ikke er noe annet enn en illusjon.

 

"Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom."

Michel de Montaigne

9/11 en konspirasjonsteori eller en alvorlig hendelse vi burde se nærmere på ?

Bilderesultat for pics of conspiracy lies

Jeg synes det er så fint at de fleste norske tv og radio kanaler og aviser, viser så åpenlyst at de er lomma på dem som ikke vil at vi skal tenke selvstendig. Man behøver neimen i meg ikke være den som fant opp kruttet får å vite hva man skal se etter for å skjønne tegningen. Hver gang konspirasjons hersketeknikken brukes, så VET man at det er noe på gang som de med makt ikke er interessert i å diskutere eller utbrodere.

Neste gang noen sier at du kommer med en konspirasjonsteori eller sier at du er en konspirasjonsteoretiker, så be dem om å konkretisere hvorfor du er en konspirasjonsteoretiker og be dem om å konkretisere på hvilken måte det du sier er konspiratorisk, for mennesker som sier slikt de må man jo anta at har meget innsikt i slike teorier siden de tror at de mener at du snakker om en konspirasjonsteori, men nei slik er det OVERHODET ikke. De er totalt kunnskapløse, og de forstår ikke hva du snakker, fordi de er late, de gjør alt annet enn å gå i dybden for å finne ut hvordan verden virkelig er.

Min far er rimelig oppegående, men hver gang jeg nevner at 9/11 var en inside job, så sier han jeg kommer med en konspirasjonsteori. Ok sier jeg da, vær vennlig og konkretiser. Fortell meg alt du vet om 9/11, for jeg regner med du vet en del. Ja, hva er det du venter på, skal du ikke fortelle meg hvordan et hele henger sammen, hvordan du alene har klart å komme med en plausibel forklaring som ingen andre hittil har klart å komme med.

Jeg har satt meg godt inn i dette med 9/11 og jeg kan ikke med sikkerhet si hva som skjedde den dagen, men det jeg kan si er at det finnes en hel del ubesvarte spørsmål rundt det som skjedde, og at hver gang man stiller de spørsmålene til folk som kun tror på den offisielle versjonen, og som ikke er det minste i tvil om at den er korrekt så drar de fram konspirasjonskortet som om ordet alene skal være magisk og stemple alt det brukes mot som løgn. Interessante spørsmål rundt 9/11 - https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202167872989310.1073742098.1563436195&type=3

Min far har selvfølgelig ingen forklaring på mine spørsmål rundt 9/11, fordi han kun har tilegnet seg kunnskap fra mainstream media, han blir med andre ord svar skyldig. Men allikevel bruker han den samme hersketeknikken mot meg gang på gang pga at han lider av korttidshukommelse, det kan jo ikke være en annen grunn, og hver gang så skjer det samme, han blir svar skyldig.

Så forstå det, at hvis folk kaller deg konspirasjonsteoretiker uten å konkretisere hvorfor du er det og uten at de har dyp kjennskap til det de mener er en konspirasjonsteori, så har du med bløffmakere å gjøre, og gudene skal vite at dem finnes det mange av.

Hvor ble opprørererne av hen ?

IKONISK: Om få dager er det nøyaktig 40 år siden fotografen Nick Ut sto på en vei utenfor landsbyen Trang Bang og så livredde barn som skrek av smerte løpe mot ham. Dette øyeblikket ble foreviget på fotofilm og kjent over hele verden som et uttrykk for smerten Vietnamkrigen påførte folket. Foto: Nick Ut/AP

 

Hvor er er det blitt av alle de folka som var samfunnsengasjerte på 70 tallet ? Har komforten tatt livet av engasjementet deres ? Ja for de kan jo ikke ha daua av alderdom alle og enhver av de ?

 

Folk, arbeidere, ja til og med elever ved ungdomskolen sammen med lærerne sine demonstrerte og satt seg i mot makta den gang. Det var jo et stort antall nordmenn og kvinner som marsjerte i gatene og sa nei til atomvåpen, nei til utbygging av Alta vassdragene og nei til Vietnam krigen, folk som ihvertfall jeg gjerne skulle ha sett at engasjerte seg igjen, men hvor er de ?

 Hallo, hvor er dere ? Kansje de har gjemt seg, kansje de ikke vil bli funnet ?

 

Ansvarlighet og innsyn er to korrigerende elementer

Ansvarlighet og innsyn er to korrigerende elementer som gir pressen muligheter til også å utøve en kvalifisert kritisk overvåkningsjobb. Men i muligheten så ligger også fallgruvene. Faren for overtramp, for overeksponering av uvesentligheter og for overkjøring av uskyldige. Den utviklede og utvidede tilgjengelighet av kildemateriale stiller krav til nøktern omgang med nyervervet kunnskap, til vurderingsevne og til noe så belastende som moral. Det er lett å la seg beruse av informasjonsoverfloden og fristelsen til å fråtse er snublende nær. I kjølvannet følger grafsing, grensesprenging og verst av alt: ubevisst holdningsløshet.

 

Det paradoksale faktum er altså den positive åpenhet og det kontrollerende innsynsverktøy norsk presse i første rekke har drevet fram, også representerer den største utfordring for pressens medarbeidere. Utfordring til å dokumentere etiske grunnholdninger og til praktisere moralsk selvdisiplin. . Kort og godt vise anstendighet i forhold til kilder og respekt overfor lyttere,seere og lesere. Består ikke pressen den prøven, er det mange som er bekymret for den trykte informasjonens fremtid. Tillit henger sammen med troverdighet. Svikter tiltroen til det skrevne, svikter også leserne. Det er en erkjennelse pressen må forholde seg til av egen interesse, men først og fremst av genuin  forståelse for sannhetens betydning for fellesskapet. Ja fordi det er jo sannheten enhver redelig pressemedarbeider har som mål å få fram, og slett ikke som enkelte kritikere hevder, ønsker å manipulere vekk ?

 

Det er altså mange gode argumenter for å knytte sakene direkte til personer og personers ansvar. Det er handlingene som avdekker holdningene og derfor har den personrettede journalistiske arbeidsstil utviklet en stadig sterkere nærgåenhet både mot politikere, mot administratorer, næringslivstopper og organisasjonslederne. Alle som forvalter makt gjennom politiske beslutninger eller praktiske handlinger, er gjenstand for for åpenhetssamfunnets vurderinger og det er presse og media som kanaliserer de kritiske blikk og stiller de ubehagelige spørsmålene. Ideelt sett er der få fornuftige argumenter mot en slik "arbeidsfordeling" i et demokrati som sverger til den frie og kritiske presse. Men skal idealene fungere, skal pressen makte oppgaven som almenhetens spydspiss eller talerør, ja da må det settes krav til den skikkethet, til den redaksjonelle redelighet.

 

Er disse kriteriene utbredt i medias mangfoldige miljøer ? Aksepteres de som absolutter eller påtvinges de som en dyd av nødvendighet ? Vurderes så disse anstendighetsprinsipper som kvalifiserende for den hederlige journalistikk, eller er de egentlig belemrende det gode opplag og den lønnsomme politikk ? Spørsmålene stilles, ikke først og fremst av pressen selv, men av omgivelsene. Av politikere, av samfunnsforvaltere og av menigmann og kvinne. Og mange undres over pressens manglende evne eller vilje til å selvransake sin egen arbeidsdisiplin, sitt moralske ståsted.

Det farlige ved de mange spørsmål er at politikerne gir oss svarene. Gjennom lovgivning, gjennom reduserte støttesanksjoner, gjennom generell mistenksomhet til den frie presses funksjon i demokratiet. Fordi frihetsbegrepet fortolkes så vidt forskjellig av presse og av politikere.

Denne åpenbare kollisjonskurs mellom presse og samfunn har altså skjedd til tross for økt kunnskapsmengde, faglig kompetanse, utdannelsestilbud og skolering. Er det da slik at i all skoleflinkhet en dimensjon som har gått tapt, et element som man tidligere forutsatte lå innkapslet i den moralske ryggrad og som heter anstendighet, respekt, tillit og sannhet ? Spørsmålet kan lyde retorisk. Svaret bør ikke gjøre det.

 

En konflikt vil selvsagt aldri bli gjenstand for såkalt "objektiv vurdering". Ikke mens den pågår  og neppe heller i ettertid, fordi kritikernes eget ståsted

 

 

 

 

De virkelige seierherrene opptrer aldri på slagmarkene

Å tie er å godta

 

"De VIRKELIGE seierherrene opptrer aldri på slagmarkene, men lar andre ta seg av jobben der. Verdens toppolitikere har alltid snakket om å skape rettferdighet, frihet og fred for menneskene, og det mens de samtidig skjuler sine bloddryppende hender og egentlige hensikter. Frihet for hvem ? Frihet fra hvem ? Frihet for alle folkeslag ? Vi er bare brikkene på stormaktenes sjakkbrett, men får aldri være med på selve spillet.

 

Det har aldri vært igangsatt en krig for å befri mennesker fra fattigdom og ufrihet, men det blir alltid brukt som påskudd. Dessverre er det mange mennesker som er så naive at de ikke tror at det er slik og heller ikke ønsker å vedkjenne seg virkeligheten, og derfor kan "seierherrene" år etter år ufortrødent fortsette sitt spill. Det går imidlertid an å gjøre noe med naiviteten, men med dumskap er det langt verre.

 

Med få unntak kan man fastslå at de land som besitter stor makt i en eller annen form aldri kvier seg for å bruke den. Etter siste verdenskrig har for eksempel USA vært involvert i nærmere 250 konflikter eller kriger rundt om i verden. Se her http://www.washingtonsblog.com/2014/05/earth-248-armed-conflicts-ww2-us-started-201-81-killing-30-million-far-arrests-now.html og her http://www.washingtonsblog.com/2015/02/america-war-93-time-222-239-years-since-1776.html

Sovjetstatens brutalitet, forfølgelser og undertrykkelser var hele tiden lett å gjennomskue. Ofte gjorde de ikke en gang forsøk på å skjule sine ugjerninger, og dekkoperasjonene var ofte så dårlige at ingen trodde på dem. USA derimot, har for det meste brukt mer raffinerte metoder, og det har tidvis vært vanskelig å oppdage de egentlige hensikter bak deres hyppige deltakelser i kriger og konflikter, men litt etter litt er også det kommet til overflaten. 

Troen på politikernes vilje til å skape en varig verdensfred er for lengst borte hos de fleste oppegående mennesker. Skal vi noen gang få tilbake troen på at det er mulig å endre toppolitikernes etikk og moral, må hver og en av oss ta ansvar. Det er feigt å snu ryggen til å late som om vi ikke vet eller forstår hva som foregår. Alle som er villige til å se å ta inn over seg de falske beveggrunner som etterhvert er blitt avdekket og som er brukt for å igangsette USAs krigshandlinger, burde derfor med åpent sinn søke etter å finne svar på følgende spørsmål: Hvilke krefter er i sving som lar dette skje om og om igjen ?Hva er motivene bak slike skitne spill, hvor egne soldaters liv ofres og hvor tusener av sivile blir drept ? Hva kan hver enkelt av oss gjøre for å få bukt med det ?

Ja hva kan hver enkelt av oss gjøre ? Det kan gjøre skikkelig vondt å måtte erkjenne overfor seg selv at man er blitt ført bak lyset av dem man hele tiden har vist tillit og lojalitet, men det er umoralsk ikke å gjøre noe med det. Det er ingen dårlig leveregel å følge Ciceros påstand: "Å feile er menneskelig, å holde fast på sitt feilgrep er dumt!"

Vi bør ha norske politikere som tør og vil si ifra om at dersom  ikke opptrer ærlig og redelig overfor sine alliansepartnere, så vil det få konsekvenser for vår videre tillit til dem og at vi dermed må ta opp til diskusjon spørsmålet om vår fortsatte tilstedeværelse i NATO. Kansje vi dermed også kan få med flere land i en felles protest. En allianse skal bygge på gjensidig respekt, likeverd og ærlighet overfor hverandre.

Vår ære og nasjonale stolthet skal vi ivareta ved å forlange at andre viser oss respekt, men i Norge er vi i ferd med å skusle dette bort, fordi marionettene våre med viten og vilje lar seg utnytte. Et virkelig og gjensidig godt vennskap skal man ikke kjøpe. Slik situasjonen nå er, har vi både i Stortinget og regjeringen en gjeng med logrende hunder. Hunder med en selvpålagt munnkurv, for de bjeffer jo aldri, og som på USAs sjakkbrett antakelig blir betraktet som nyttige idioter av amerikanerne, noe de i dette tilfellet også er."

Fra boken Å TIE ER Å GODTA av Ernst Sneve som kan kjøpes her - https://www.adlibris.com/no/bok/a-tie-er-a-godta-9788282512398

 

Når et befal forstår at han er med på å opprettholde et psykopatisk system og tar ansvar - http://olehartattordet.blogg.no/1472675549_nr_et_befal_forstr_at.html

 

Journalister, egger de til krig eller til fred ? - https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202282306210069.1073742126.1563436195&type=3

 

Når et befal forstår at han er med på å opprettholde et psykopatisk system og tar ansvar

 

Bøker som tar for seg befal i millitæret som våkner opp å forstår hva de holder på med og som tar ansvar for sine handlinger er mangelvare. Den avdøde norske forfatteren Finn Alnæs har fortalt en slik historie i sin geniale bok Festningen Faller 1971 som kan leses i sin helhet her http://www.nb.no/nbsok/nb/917ac1f0784f9f81bd87b078aa2df516?index=4#0.

 

Alnæs er en av mine favoritt forfattere. Forteller stilen hans ligner på Bjørneboe sin, og som Bjørneboe så var også Alnæs engasjert i det som foregikk her hjemme og utenfor vårt lands grenser, og særlig i menneskenes skygge sider. Som Bjørneboe så hadde også Alnæs en fenomenal innsikt i den menneskelige psyke, selv om han ikke hadde så god selvinnsikt, noe man vil forstå hvis man leser biografien om han, Titan og Sisyfos av Truls Gjefsen som kan leses i sin helhet her http://www.nb.no/nbsok/nb/2785a14b416ecb101c24771ea3ce44da?index=1#0 

 

Alnæs sin første bok Koloss som kan leses i sin helhet her http://www.nb.no/nbsok/nb/bdf24e7b605354569f388d9718d2d127?index=3#0 ble en suksess, ble hyllet av kritikerne og solgte godt. Boken er god, men det er i sin andre bok Gemini, som kan leses i sin helhet her http://www.nb.no/nbsok/nb/2eccd7ef609b0e42483b9d5459c8a7aa#0 at Alnæs viser hvilken mesterlig forfatter han er. Vil du lese en bok som klarer å analysere den menneskelige sjel, så skal du lese den. Her er en smakebit som viser hvor stor et talent Alnæs var http://olehartattordet.blogg.no/1410274523_guds_hevner.html
 

Og så til Festningen Faller som  jo er temaet her. Dette er dypt, virkelig dypt:

"Det jeg vil fram til, det som angår oss ... er demokratiet. Hvor er det ? Hvor finnes den styreformen som garanterer seg selv: demokratiet ? Hvor er den innebygde mekanismen som forhindrer at det parlamentariske system blir et fåmannsvelde til glede for teknokratiet og kapitalen, og proletariets diktatur også over proletariet ? Hvor finne den stat som har gjort alt som står i dens makt for å gi folket fri tilegnelse av den informasjonen som er den første betingelse for et demokratisk styre ?

 

Overalt sees vellykkede forsøk på meningsdirigering og dirigering av selve informasjonstilsiget. I generasjoner, i århundrer, i årtusener har man snakket om demokrati, men ennå har ikke verden sett det. Hvorfor ? Fordi ethvert system er selvrettferdig, og ikke gjør tilstrekkelig regning med misbruk av systemet selv. Og verden har sett at det overalt og til alle tider ikke gis grenser for menneskets snedige maktsyke. Alt er misbrukt, alt er vrengbilde av sin opprinnelige ide. Men selv et mangelfullt system kan fungere positivt hvis de rette folkene betjener seg av det.

 

Vi er ansvarlige! Medansvarlige. Vi (han snakker om militæret), ekspertene, som nedlatende hat uttalt oss om folkestyret. Vi som hele tiden har visst at det kompliserte teknologiske samfunnet oppfordrer til autoritær praksis, fordi denne praksis er like effektiv som teknikken selv, effektiv som en maskin, mens det demokratiske innhold i regelen stritter av motsetninger og mange viljer som avspeiler mennesket, og ikke maskinen. Vi har ingenting gjort for å bryte denne onde sirkelen. Vi har bestyrket den. Med vår passivitet, eller med vår såkalte nøytrale ekspertise. Vi har bidratt til å øke avstanden mellom folk og regjering, slik at det i dag bare er et lite skritt igjen, nesten bare et formelt, før diktaturet er trådt åpenlyst fram overalt.

 

Det er vedtatt og opplest gjennom århundrer at vi (militæret) IKKE skal befatte oss med politikk, mens det er det vi i århundrer egentlig har gjort. Gjennom århundrer har vi gitt politikerne redskaper til gode og onde gjerninger. Vi har alltid vært den fundamentale betingelsen, men vi har handlet som om vi bedrev vår virksomhet i et isolert laboratorium, uten noen rekkevidde for verden ellers, - ja, som om vi skulle ha vært en stat i staten, der den store omgivende staten bare er til som arbeidsgiver og underlag. I denne falske verden har jeg levd (offiseren som snakker), og jeg har derfor aldri hatt bruk for åndsfriheten. Og jeg har aldri hatt den, for friheten kommer først til uttrykk når ens egne interesser eller overbevisning ikke faller sammen med makthavernes, men får uhindret lov til å uttrykke seg likevel.

 

Den militære intoleransen er så stor at den oppløser selve begrepet toleranse.

Og nå hevder jeg min rett til å opponere mot det som betinger militærvesenet, og jeg stiller andre og meg selv til ansvar for at vi av egennytte lot oss bruke, for at vi av egoisme og feighet ikke ville høre på de av våre landsmenn som klaget over sin mangel på frihet og mulighet til å bestemme over sine egne liv. Vi var så altfor tilbøyelige til å tolke dem som private fiaskoanliggender, eller som den gemene hops ulydighet og naturlige skjebne.

 

Jeg tolererer IKKE at vi tråkker med på de maktpolitiske svinestier! Maktbalansen og den materielle havesyken har nå gått oss slik i blodet at det ikke lenger er noen grenser for vår toleranse overfor egne og andres utskeielser. Uten å blunke følger vi parolen: Hensikten helliger middelet. Uten å blunke følger vi en sikkerhetspolitikk som får oss til å akseptere nasjonale og internasjonale forbrytelser.

Vårt lands moralske ansikt er vansiret, og den plastikirurgi De og Deres likesinnede vil bedrive, holder ikke. Dere er misfornøyde med at landets militærmakt behandles som en "skolegutt", og mener at dere bedre kan ivareta både den politiske og militære ledelse på ubestemt tid. Dere vil manipulere med industri, rustningsindustri, jordbruk og store folkeforflytninger som om hele samfunnet var et eneste stort firma der produktet og varen er hovedsaken, der mennesket er til for samfunnsfirmaet og ikke omvendt.

 

De aner at ansvarsrekken må snus om når det gjelder individets egne handlinger; at den som bokstavelig talt begår ugjerningen er mest skyldig i nettopp den ugjerningen; at eksekusjonssoldatene er mer skyldig enn Dem (offiseren han snakker til); at De er mer skyldig enn overkommandoen som er mer skyldig enn politikerne som utløste ordrekjeden. 
 

- Men dette er jo det rene erkesludder! Skulle den menige soldat være den mest ansvarlige av oss ? Hvilken uhyrlighet! Hvilken urett mot den enkelte!                                                                                                                                                  - Det er absurd!                                                                                                                                                                                                     - I forhold til hva er det absurd ?                                                                                                                                    - I forhold til hva ? Herregud -                                                                                                                                        - I forhold til det bestående system, eller mer korrekt:  innen dette systems sammenheng. Men hvis man etablerte et system der det ble ansett som mer ansvarsfullt å utføre befaling enn å gi den, eller hvis man innser at det system  som nå råder, er et kunstig produkt av menneskers maktbrynde ... 

 

- Av menneskets naturlige trang til å beskytte seg er soldatens broderskap oppstått.                                                 - Trangen blir fort til maktbrynde som skaper et system i strid med de naturlige relasjoner.

- Hva er det De snakker om ? Prøv nå å forstå hva det er jeg sier: Skal den menige soldat være mer ansvarlig enn hans general ? Og generalen mer ansvarlig enn den politiske ledelse som bestemte angrepsmålet, tid og åpningssted og ga befaling om angrepet ?

- Hvilken øverste universelle myndighet har i sin lovbok skrevet at generalen MÅ og SKAL adlyde politikeren ? Hvor står det universelt skrevet at soldaten MÅ og SKAL adlyde generalen ?

- Nei svar meg nå på spørsmålet: Er den menige soldat ansvarlig for krigens planlegging og igangsetting, eller er han ikke det ?

- Nei, det er selvfølgelig generalene og politikerne. Men soldaten er medansvarlig for de politiske tilstander som gjorde planlegging og igangsetting av krigen mulig, og derfor er han medansvarlig for krigen, som han jo for øvrig deltar i. Vi er alle medansvarlige. Dessuten har vi hovedansvaret for hver eneste handling vi utfører etter ordre. Dette er den naturlige orden som her krysser den kunstige, og den er den eneste som gir grunnlag for en virkelig opplevelse av ansvaret. For den er NÆR. Det kollektive ansvar kan være et skjold vi skjuler vår feighet bak, noe som kan pulverisere forandringsforsøk. Og det har skjedd regelmessig. For den er FJERN.

Hvis ikke de hadde gjort det, ville andre ha gjort det! 

- Det der er et argument fra historiens maskineri. Det prøver å fastholde meg og løse opp min ansvarsfølelse for å gjøre nye destruktive handlinger mulig." 

 

Den russiske u-båt kapteinen som forhindret 3. verdenskrig, men som er utelatt fra våre historiebøker -  http://olehartattordet.blogg.no/1468006398_den_russiske_ubt_kapt.html

 

Politiet og militæret sin blinde tro på makthaverne gir psykopatene den makten de trenger - http://olehartattordet.blogg.no/1462536485_politiet_og_militret_.html


USA, en livsfarlig bølle - http://olehartattordet.blogg.no/1453638957_usa_verdens_strste_pr.html

 

Vil politi og militæret stå på folkets side eller statens side hvis staten befaler dem å føre krig mot folket ? - http://olehartattordet.blogg.no/1444033595_vil_politi_og_militre.html

 

Adlyd ingen ordre eller befaling hvis moralske konsekvenser du ikke selv kan ta på deg - http://olehartattordet.blogg.no/1442173760_adlyd_ingen_ordre_ell.html

 

Den gode ulydighet - http://olehartattordet.blogg.no/1442162322_den_gode_ulydighet.html

 

Hvordan stoppe kjeften på absolutt alle krigshissere. Hilsen Dalton Trumbo, Johnny og meg - http://olehartattordet.blogg.no/1442410205_hvordan_stoppe_kjefte.html

 

Ja til å bruke gift gass i krig ! - http://olehartattordet.blogg.no/1431433512_ja_til__bruke_gift_ga.html

 

Vet du hva et virkelig forbilde er ? - http://olehartattordet.blogg.no/1441045895_vet_du_hva_et_virkeli.html

 

Vil våre ledere ofre oss i en atomkrig ? Kan vi hindre dem ? - http://olehartattordet.blogg.no/1422961323_03022015.html

 

Vil du vite hva krig gjør med menneskers sinn ? Les dette unike antikrigsdokumentet å få dyp innsikt - http://olehartattordet.blogg.no/1441981410_vil_du_vite_hva_krig_.html

Når "kirka" og "presten" flytter inn til deg

 

Bilderesultat for pics of media the new religion

 

I gamle dager så tenkte kirken for oss ved hjelp av ferdig lagde konklusjoner. I dag er det massemedia som har overtatt kirkens rolle, det er dagens største religion og den firkantede boksen som pryder alle oppholdsrom er apparatet religionen forkynnes gjennom.

Som kirken i sin tid fortalte hva vi skulle tenke, tro og mene, har nå tv apparatet overtatt rollen som allmektig forkynner av "sannheten". I gamle dager måtte folket oppsøke Guds hus, i dag så har "presten" og "kirken" flyttet inn i alles hjem slik at ingen unngår forkynnelsen av det glade budskap.

Politikkens ti gyldne regler

Bilderesultat for pics of lying politicians

Jeg tenker på å starte et nytt politisk partiet, ikke fordi jeg egentlig er interessert i politikk, men fordi jeg har et stort behov for at andre skal vite hvem jeg er, ja og pluss at jeg ikke liker så godt kroppsarbeide, men helst foretrekker å late som om jeg gjør noe mens jeg i bunn og grunn ikke gjør noe som helst. Det faller meg egentlig lett da jeg er en kløpper til å ta æren for det andre gjør. Men jeg kan jo ikke være alene om dette, jeg trenger en syv, åtte menn og/eller kvinner til å hjelpe meg . Disse må inneha en del kvaliteter hvis vi skal få dette til.

 

Dine preferanser er:

1. Du må være god på å ljuge slik at du får andre til å tro på løgnene dine, og tror du på dem selv så er det ett ekstra pluss for da vil du være enda mer overbevisende.

2. Klare å gråte på kommando og få det til å se troverdig ut.

3. Mangle samvittighet, men uten at du viser det selvfølgelig.

4. Du må være god til å legge skylden på andre, helst de svake i samfunnet da de har små sjanser for å kunne ta igjen eller gjøre seg bemerket. Vi må også ha en syndebukk. Skulle syndebukken ta en så heftig støyt at han eller hun må forlate sin posisjon og stilling, vil vedkommende selvfølgelig få en svært så gunstig fallskjerm, uoffisielt.

5. Har du lyst til å knytte kontakt med sterke markedskrefter og gå deres ærend, noe som kan vise å bli meget lukrativt etter endt Stortingsperiode, så er dette en gyllen mulighet, bare vær diskrè

.

6. Du må være flink til å klekke ut distraksjoner hvis vi skulle komme i en knipe. Har du gode kontakter i terroristmiljøet, og kan få noen til å smelle av en stor bombe et eller annet sted ved behov, så er det glimrende. Kan store mengder menneskeliv gå tapt i en slik eksplosjon så er det veldig bra, da jeg har gode kontakter innen terrorindustrien, og man kan tjene stort politisk på slikt så lenge man unngår å bli tatt.

7. Du må ha god kjennskap og praksis i utpressing.

8. Du må selvfølgelig kunne spille på lag, dvs at partiprogrammet er det viktigste, alt annet er irrelevant. Lær det utenat, og du vil komme langt. Går du i mot det, så er det game over.

9. Du må være god til å sparke de som ligger nede samtidig som du får det til å se ut som om du hjelper dem opp.

10. Og sist men ikke minst du må være god på å blåse opp det minste positive vi får til, mens det negative selvfølgelig må tones mest mulig ned.

Ja, og partiet vil jeg kalle De Kreative.

Og for dere som ikke forstår ironi, hei til dere forresten, så er det jeg har skrevet over her nettopp det, ironi altså. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202167890509748.1073742099.1563436195&type=3

Kladd

The riot club 2014 - https://www.youtube.com/watch?v=5h4cxFrww6A

 

A kiss before dying 1991 - https://www.youtube.com/watch?v=Gfo3YLPMfC0


Broadcast new 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=BPjx2pI--2U

 

 

Natural born killers 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=XpLKNclOtLg

Ticket to heaven 1981 - https://www.youtube.com/watch?v=W81S8koRBoo

 

 

Fargo 1996 - https://www.youtube.com/watch?v=h2tY82z3xXU

 

 

Split image 1982 - https://www.youtube.com/watch?v=vy3JmoCCpnE

 

 

A taste for killing 1992 - https://www.youtube.com/watch?v=j4ODEwQ9xJs

 

 

Boys next door 1985 - https://www.youtube.com/watch?v=vno5JCCDKIA

 

 

Extremeties 1986 - https://www.youtube.com/watch?v=trhDAL-3V78

Wes Craven's Chiller 1985 - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=83bLUU4di6M

 

 

Street smart 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=CBP4TjE5U8Q

 

 

Deadly intentions 1985 - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=69HpM3ZlMss

 

 

Blue sky 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=DEumw-eXW7w

 

 

Apt pupil 1998 - https://www.youtube.com/watch?v=MouexZken-c

 

 

Radio flyer 1992 - https://www.youtube.com/watch?v=PP6-G0t7LFU

 

 

This boy`s life 1993 - https://www.youtube.com/watch?v=P28qmkCrNSM

 

 

Parents 1989 - https://www.youtube.com/watch?v=MtxDJCZ2Rr8

 

 

Mother`s boys 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=MDc7XoJBozw

 

 

The good son 1993 - https://www.youtube.com/watch?v=jXYqn7wkTco

 

 

Cohen & Tate 1988 - full movie - https://www.youtube.com/watch?v=0szIS8VzLIg

 

 

Cobb 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=qPUi9WYL5zo

At close range 1986 - https://www.youtube.com/watch?v=W84Jji0FyDk

 

 

The executioners song 1982 - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=oD_wxyTHJ2I

 

 

Shy people 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=d4HZW76FInI

 

 

Paris trout 1991 - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=_FBbgH_BWzM

 

 

Hombre 1967 - https://www.youtube.com/watch?v=24ZKMRSutuM

 

 

Action Jackson 1988 - https://www.youtube.com/watch?v=-AvMn2Vh0fQ

 

 

The Hidden 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=bl-iB4WAB0o

 

 

Malice 1993 - https://www.youtube.com/watch?v=PKEE-fS9WrU

 

 

Pacific heights 1990 - https://www.youtube.com/watch?v=MLhf5pj3sOo

 

 

To kill a mockingbird 1962 - https://www.youtube.com/watch?v=KR7loA_oziY

 

 

Sexy beast 2000 - https://www.youtube.com/watch?v=99ihhUR8lkI

 

 

Frenzy 1972 - https://www.youtube.com/watch?v=0gWjZpkkkIs

 

 

There will be blood 2007 - https://www.youtube.com/watch?v=FeSLPELpMeM

 

 

Miami blues 1990 - https://www.youtube.com/watch?v=pCihaiBkIxI

Breakdown 1997 - https://www.youtube.com/watch?v=PfGh3aVlhDo

 

 

Who`s afraid of Virginia Woolf? 1966 - https://www.youtube.com/watch?v=ppeMfoKdbAY

 

 

The Graduate 1967 - https://www.youtube.com/watch?v=W_1TIITlm8M

 

 

Full metal jacket 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=x9f6JaaX7Wg

 

 

Sønner 2007 - https://www.youtube.com/watch?v=Famr8GUpvLs

 

 

En ganske snill mann 2010 - https://www.youtube.com/watch?v=7VYv3aKJY70

 

 

The Hireling 1973 - https://www.youtube.com/watch?v=ZEGYFg1WYQs

 

 

Frances 1992 - https://www.youtube.com/watch?v=QJzj8dRRmbk

 

 

White of the eye 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=kYXDN-BYpzc

 

 

An officer and a gentleman 1982 - https://www.youtube.com/watch?v=6RGvQmslio0

 

 

Good Will hunting 1997 - https://www.youtube.com/watch?v=nH9LZOXBMUE

 

 

Poison Ivy 1992 - https://www.youtube.com/results?search_query=poison+ivy+trailer
 

Blue steel 1990 - https://www.youtube.com/watch?v=aJTOmShc9E0


Gacy 2003 - https://www.youtube.com/watch?v=EbHANELNCpk

 

 

To catch a killer 1992 - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=hgiLyNt8S60

 

 

In broad daylight 1991 - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=hHimfvt6Z-g


Match point 2005 - https://www.youtube.com/watch?v=Nib7a7w8Yi0


Iron man 2008 - https://www.youtube.com/watch?v=XWWd6p2JHKo

 

 

Iron man 2  - https://www.youtube.com/watch?v=BoohRoVA9WQ


The green mile 1999 - https://www.youtube.com/watch?v=ctRK-4Vt7dA

 

 

Fear 1996 - https://www.youtube.com/watch?v=p2AlffKozbg

 

 

The Lovely bones 2009 - https://www.youtube.com/watch?v=PTZYYtUJpak

 

 

American history x 1998 - https://www.youtube.com/watch?v=JsPW6Fj3BUI

 

The Gift 2000 - https://www.youtube.com/watch?v=19zskSsKgXE

 

 

Postcards from the edge 1999 - https://www.youtube.com/watch?v=gSm7CJNzEFY

 

 

Jagged edge 1985 - https://www.youtube.com/watch?v=ZnQa0AI10ic

 

 

Blue desert 1991 - https://www.youtube.com/watch?v=J4-37TNMNdg


Benny`s video 1992 - https://www.youtube.com/watch?v=tSgczip8aOQ

 

 

Funny games 1997 - https://www.youtube.com/watch?v=tkbG1uSH0to

 

10 to midnight 1983 - https://www.youtube.com/watch?v=NKQfqfr4A74


Firestarter 1984 - https://www.youtube.com/watch?v=PIIP_4du328

 

 

The night of the hunter 1955 - https://www.youtube.com/watch?v=Y8dX6ZKJe2o

 

 

Mississippi burning 1988 - https://www.youtube.com/watch?v=SUtlJwfNEtI

 

 

Flukten fra Sobibor 1987 - full movie - https://www.youtube.com/watch?v=RC1c5WcztqE

 

 

Interview with the vampire 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=qmFYu8x46VY

 

 

Tilsammans 2000 - https://www.youtube.com/watch?v=tD7Wv1q-S18

 Conan the barbarian 1982 - https://www.youtube.com/watch?v=Y0cxNbz4yKc

 

Walk the line 2005 - https://www.youtube.com/watch?v=v-hUnOSNQho

 

The dead zone 1983 - https://www.youtube.com/watch?v=CuTeRM_8egk

 

The Stand 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=qsMp2pZK-Cw

 

Stephen King`s The Mist 2007 - https://www.youtube.com/watch?v=5s7XG0eEHSk

 

Monsters ball 2001 - https://www.youtube.com/watch?v=Y-94HNhLJBs

 

Point blank 1967 - https://www.youtube.com/watch?v=b3gj5_6DHRY

 

Heavenly creatures 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=0_KzpSS6wYg

 

In her skin (Missing) 2009 - https://www.youtube.com/watch?v=moqWW9plOtQ


Dangerous Liaisons 1988 - https://www.youtube.com/watch?v=dO3U2dBwuWA

 

Dutch 1991 - https://www.youtube.com/watch?v=aUFzngANOUQ

 

Death becomes her 1992 - https://www.youtube.com/watch?v=NFXQQ2uAeHM

 

Enchated 2007 - https://www.youtube.com/watch?v=uW6dNiOIOhA

 

Enough 2002 - https://www.youtube.com/watch?v=pIeZuo7Fc6Y

 


Casualties of war 1989 - https://www.youtube.com/watch?v=uj9e5zPcZIc

 

Platoon 1986 - https://www.youtube.com/watch?v=hGsyEkfjhQk

 

Robocop 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=Uo7teJcvAA4

 

Open season 1974 - https://www.youtube.com/watch?v=9KHnSVYQnmc

 

The little girl who lives down the lane 1976 - https://www.youtube.com/watch?v=vK4za8v8_YI

 

Right to kill 1985 - https://www.youtube.com/watch?v=lYj4JUdEmC8

The Last Seduction - https://www.youtube.com/watch?v=XcuSWfAGq-Y

Ærlighet varer ikke lengst

 

Det blir sagt at ærlighet varer lengst, men gjør det det ? Av mor og far så får vi de første moralske regler når vi vokser opp, moralske regler som blir utvidet når vi begynner på skolen, eller rettere sagt vi blir indoktrinert i til lydighet, bla ved at vi ikke skal ta igjen når noe plager oss, vi skal passivt ta i mot. http://olehartattordet.blogg.no/1459796158_forskjellen_p_forsvar.html

 

Allerede her burde man begynne å lukte lunta, nemlig at det er et psykopatisk system som er satt i gang for å gjøre deg og meg underdanige og lydige overfor dem som driter så langt det går an å drite i moralske regler og lover. For hvis ikke du var klar over det så lønner forbrytelser seg, man må bare være så sleip at man kan gjemme seg bak noe eller noen hvis man vil begå dem og i tilfelle man skulle bli tatt slik at man kan sleipe seg unna.

 

Hvor ofte ser man en konsern sjef bak lås og slå, en banksjef, en politiker, en general eller en president ? Slike individer kan utføre de verste kriminelle handlinger åpenlyst uten å få så mye som en bitte liten ripe i lakken, men skulle en ha betalt for lite skatt da er faen løs, og kan du ikke punge ut, så tar de det de kan ta av det du eier for å dekke beløpet du skylder.

 

At USA drepte 400 000 barn under Irak krigen, det slipper de unna med, men har ikke du betalt skatten din, da ligger du tynt an. At Wall Street og de store bankene har kjørt økonomien helt ut på kanten av stupet, for så å få økonomisk støtte fordi de gjorde det, det er helt greit, det aksepteres, og når de store konsernene forurenser er det oss skattebetalere som må betale ved at vi får høyere eller nye skatter slik at vi betaler for konsernenes synder. Konserner kan svindle i vilden sky, men de blir sjelden tatt, det har de for mange "gode" advokater til, som har spesialisert seg på å tolke lovene som er så innviklede at kun de med særdeles god økonomi har råd til å ansette dem slik at deres forbrytelser skal kunne fortsette å lønne seg.

 

Og når våre kjære folkevalgte står og lyver så det renner av dem, så godtar vi det og. Og som om ikke det er nok så beskytter politiet og militæret disse parasittene, storfinansen og våre "kjære" folkevalgte, de beskytter løgnere og kriminelle. Kom ikke her å si at vi ikke er naive, for det er vi, dumme som brød, likegyldige, totalt blåste i toppen er vi, og da overdriver jeg ikke det minste, jeg er bare realistisk, jeg har rett og slett begge beina planta godt i bakken.

 

Så hvorfor skal du og jeg følge regler når disse parasittene ikke gjør det ? Skal du komme deg noen steder i denne korrupte verden så tren deg på å ljug, ljug så godt at alle tror på deg, ljug i alle anledninger, jo mer du gjør det jo bedre blir du. Begynn så fort du kan. Kan du starte allerede i barnehagen så ligger du foran de andre som starter seinere.

 

Du må også lære deg å i å svindle, jo bedre du er jo enklere vil det bli for deg å komme deg oppover her i livet. Tenk hvis du fra første klasse når du begynner på skolen går inn for av hele din sjel og hjerte å svindle og ljuge fra du står opp til du legger deg, da kommer du jo til å bli proff, med mindre du vil bli lærer, dasstømmer, lastebilsjåfør eller sitte i kassa på Rema da.

De kriminelle, våre herskere, forventer seg at vi skal følge deres lover, mens de selv følger sine egne uskrevne regler. Med andre ord, kan man pisse på folk å få dem til å tro at det regner, da har man det som skal til for  klatre opp den kriminelle evolusjonære respektable stige. Og mottoet må være, øvelse gjør mester, start i så ung alder som mulig.

 

Hvordan forstå narsissister og psykopaters mishandling og misbruk uten å ha vært utsatt for det selv - en film liste

Det finnes mange gode og særdeles realistiske filmer som portreterer overte, coverte narsissister, psykopater og sosiopater. Ved å studere disse filmene så kan man få innsikt i om man selv har slike mennesker med personlighetsforstyrrelser blant familie venner, arbeids kollegaer eller bekjente.

 

Å forstå mennesker som har vært utsatt for overgrep fra narsissister og psykopater er svært vanskelig når man selv ikke har vært utsatt for det. Derfor er filmer der psykopater og narsissister blir fremstilt på en realistisk måte kansje det beste middelet å bruke for å få uinvidde som ikke har vært utsatt for narsissistene og psykopatenes misbruk og mishandling til å forstå grusomhetene disse begår.

Under her vil jeg  legge ut trailere av slike filmer, og i de tilfellene jeg finner linker til hele filmen det er snakk om så vil jeg legge de også ved.

I del to av bloggen vil jeg legge ut trailere der du selv må forsøke å finne ut hvem som er narsissist (covert/innadvendt eller overt/utadvendt) og/eller hvem som er psykopat.

 

Top 10 Narcissistic Movie Characters: 

 

Ingrid Bergman (Paula) blir hjernevasket (gaslighted) av ektemannen

Charles Boyer (Gregory) i filmen Gaslight 1944 - https://www.youtube.com/watch?v=0ToLfQU2xmg

Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=SPcYkxmhGs0

 
I filmen The Wizard of Oz 1939 får vi demonstrert hvordan flygende aper
 
 
Å vokse opp med en narsissistisk mor fra filmen Mommie dearest 1981 - https://www.youtube.com/watch?v=EliGqYkFUyY
 
 
Enda en meget god film om å vokse opp med en narsissistisk mor - White Oleander 2003 - https://www.youtube.com/watch?v=Qxq5P_t4uF8 - 

 

Enda en god film om ei narsissitisk mor og hvordan hun bruker sine barn som manipulasjonverktøy - Basert på en sann historie - A Woman Scorned: The Betty Broderick Story 1992 -  Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=Aw3RuzZGbjI

 


Marlon Brando som utagerende narsissist - A Streetcar Named Desire 1951 - https://www.youtube.com/watch?v=u9YgJjSCT08

 

 

Glenn Close som overbevisende psykopatisk stalker - Fatal attraction 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=e3oF8Po4qWc

 
 
 
Jennifer Jason Leigh som psykopatisk stalker - Single white female 1992 - https://www.youtube.com/watch?v=m2g3mFHATE8
 


Vivien Leigh som Scarlett O`Hara i Klassikeren Tatt av vinden spiller

her en narsissistisk manipulerende kvinne - Gone with the wind 1939 - https://www.youtube.com/watch?v=8mM8iNarcRc

 
 
 
Natalie Portman er en suksesfull ballettdanserinne som blir manipulert av sin narsissistiske mor Barbara Hershey.
Filmen ble nominert til Oscar - Black swan  2010 - https://www.youtube.com/watch?v=5jaI1XOB-bs
 

 

Patrick Bergin spiller overbevisende psykopat - Sleeping with the enemy 1991 - https://www.youtube.com/watch?v=6w-68kXgr_E

 
 
Michael Douglas som overt narsissist og Charlie Sheen som hans læregutt - Wall street 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=FCctqbRrsBQ
 


Nicole Kidman som manipulerende psykopat - To die for 1995 - https://www.youtube.com/watch?v=aznTvzx76u0

 
 
Maggie Smith som den narsissistiske lærerinnen Jean Brodie - THE PRIME OF MISS JEAN BRODIE 1969 - https://www.youtube.com/watch?v=MkLAmvbW4as
 


Meryl Streep som narsissistisk mor - August Osage County - 2013 - https://www.youtube.com/watch?v=9Hd_uO72h1s

 
 
Shirley McClaine som narsissistisk mor i Tid for ømhet - https://www.youtube.com/watch?v=FjLFMTIDkIM
 

Anette Benning som Kevin Spacey`s narsissistisk kone i American beauty - https://www.youtube.com/watch?v=3ycmmJ6rxA8
 

Christian Bale som fullblods psykopat i American psycho - https://www.youtube.com/watch?v=2GIsExb5jJU
 


Mery Streep som fullblods narsissist i The Dewil Wears Prada - https://www.youtube.com/watch?v=XTDSwAxlNhc 
 
 
 
Raymond Massey som James Dean`s narsissistiske far i Øst for Eden - https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=IqVoIQ5UsT8
 
 
Mary Tyler Moore som narsissistisk mor, en rolle hun vant Oscar for i Ordinary people - https://www.youtube.com/watch?v=UZYHe8IAlto
 
 
 
Cliff De Young som ektemann og fullblods psykopat i Independence day 1983 - https://www.youtube.com/watch?v=q_IL9Ko-gbo
 
 
Cher som narsissistisk mor i Mermaids - https://www.youtube.com/watch?v=DUSPGXmZQbM
 


Bette Davis som narsissistisk søster i What Ever Happened To Baby Jane - https://www.youtube.com/watch?v=3qFYjkFCxiE

 
 
 
Bette Davis som narsissistisk mor i The Little Foxes - https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=_JppRH3Cccs
 


Victoria Tennant som narsissistisk mor i Flowers in the attic - https://www.youtube.com/watch?v=WBEiYPZGlwY
 


Begge foreldrene til Matilda er overte (utadvendte) narsissister og 

Mrs. Trunchbull er psykopat i filmen Matilda - https://www.youtube.com/watch?v=dVMwrvcgPDA

 
 
 
Begge foreldrene til Coraline er narsissister i filmen 
 
 
Moren til Precious har rollen som narsissisten i filmen Precious - https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=06ZF3zw1gHs
 


Angelina Jolie som narsissist i Girl interupted - https://www.youtube.com/watch?v=dW7tN9Lz77s
 


Angelina Jolie som utadvendt narsissist i Life or something like it - https://www.youtube.com/watch?v=R6fKbcjAxJY

 
 
 
Elizabeth Montgomery som narsissistisk mor og Dale Midkiff som
den voksne gullungen i Sins of the mother - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=xMnceyT8PtE
 

Dale Midkiff som ektemann og fullblods psykopat i A cry for help - Full movie - https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=qadwwsj5yuY
 
 
 
Phoebe Cates mor som spilles av Marsha Mason spiller her
innadvend (covert) narsissist i Drop dead Fred - https://www.youtube.com/watch?v=kgh27gCgiQw
 
 
Robert Mitchum spiller psykopat https://www.youtube.com/watch?v=lej6ZDMieD4
 
 
Charlize Theron spiller narsissist i Young adult - https://www.youtube.com/watch?v=okfAW8OztkI
 

 

John Dall som spiller Brandon er mannen med personlighets forstyrrelse i  Alfred Hitchcock`s The Rope - https://www.youtube.com/watch?v=8NLsbzhOEHg

 
 
 
Malcolm McDowell som fullblods psykopat i A Clockwork Orange - https://www.youtube.com/watch?v=tu7MIT52TvE
 
 
 
Clint Eastwood som fullblods psykopat i Dirty Harry - https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=HjBNldYiUmg
 

Michael Caine som psykopat i Get Carter - https://www.youtube.com/watch?v=kV4XrUDBlfM
 
 
Paule Le Mat spiller ektemann og psykopat i The Burning Bed - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=fVp9NIToObc
 


Mark Harmon spiller Ted Bundy, fullblods psykopat og massemorder i The Deliberate Killer - https://www.youtube.com/watch?v=XViQr-X0xzs

 


Steve Martin og Michael Caine som utadvendte narsissister i Dirty rotten scoundrels - https://www.youtube.com/watch?v=0ke-v0e3Cd4

 
 
 
Farrah Fawcett som psykopatisk mor som dreper i Small sacrifices - https://www.youtube.com/watch?v=G5aO5GdeQEA

Joe Pesci som fullblods psykopat i Mafiabrødre - https://www.youtube.com/watch?v=qo5jJpHtI1Y

 

Krays brødrene fullblods psykopat brødre i filmen The Krays - https://www.youtube.com/watch?v=u0O8-hvkESE
 

Michael Madsen som fullblods psykopat i Reservoir dogs - https://www.youtube.com/watch?v=vayksn4Y93A
 

Rebeca De Mornay spiller psykopat The hand that rocks the cradle - https://www.youtube.com/watch?v=PKdoNXN1UyE
 

Brad Pitt spiller psykopat i Kalifornia - https://www.youtube.com/watch?v=MsjoXPA_fVA
 

Kevin Spacey spiller psykopat i Seven - https://www.youtube.com/watch?v=znmZoVkCjpI
 Adam Storke (Paul Stamper) spiller psykopat  i Escape from Terror: The Teresa Stamper Story - 
Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=DODTdmTnL2g

 

Denzel Washington spiller psykopat i Training day - https://www.youtube.com/watch?v=DXPJqRtkDP0

 

 
Charlize Theron spiller psykopat i Monster - https://www.youtube.com/watch?v=vq70brIQP40
 

Javier Bardem spiller psykopatisk leiemorder No country for old men - https://www.youtube.com/watch?v=38A__WT3-o0
 

 

Terry O`Quinn spiller fulblods psykopat i The Step Father - https://www.youtube.com/watch?v=C6dg84FhA9k
 Rachel McAdams spiller narsissist i Mean girls - https://www.youtube.com/watch?v=KAOmTMCtGkI

 

 

 

 

Del 2 - Finn selv ut hvem det er som har en personlighetsforstyrrelse i filmen og hva slags personlighetsforstyrrelse det er snakk om:

 


 
 


Full movie 
 

 

Full movie 

 

 

The riot club 2014 - https://www.youtube.com/watch?v=5h4cxFrww6A

 

A kiss before dying 1991 - https://www.youtube.com/watch?v=Gfo3YLPMfC0


Broadcast new 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=BPjx2pI--2U

 

 

Natural born killers 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=XpLKNclOtLg

Ticket to heaven 1981 - https://www.youtube.com/watch?v=W81S8koRBoo

 

 

Fargo 1996 - https://www.youtube.com/watch?v=h2tY82z3xXU

 

 

Split image 1982 - https://www.youtube.com/watch?v=vy3JmoCCpnE

 

 

A taste for killing 1992 - https://www.youtube.com/watch?v=j4ODEwQ9xJs

 

 

Boys next door 1985 - https://www.youtube.com/watch?v=vno5JCCDKIA

 

 

Extremeties 1986 - https://www.youtube.com/watch?v=trhDAL-3V78

Wes Craven's Chiller 1985 - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=83bLUU4di6M

 

 

Street smart 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=CBP4TjE5U8Q

 

 

Deadly intentions 1985 - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=69HpM3ZlMss

 

 

Blue sky 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=DEumw-eXW7w

 

 

Apt pupil 1998 - https://www.youtube.com/watch?v=MouexZken-c

 

 

Radio flyer 1992 - https://www.youtube.com/watch?v=PP6-G0t7LFU

 

 

This boy`s life 1993 - https://www.youtube.com/watch?v=P28qmkCrNSM

 

 

Parents 1989 - https://www.youtube.com/watch?v=MtxDJCZ2Rr8

 

 

Mother`s boys 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=MDc7XoJBozw

 

 

The good son 1993 - https://www.youtube.com/watch?v=jXYqn7wkTco

 

 

Cohen & Tate 1988 - full movie - https://www.youtube.com/watch?v=0szIS8VzLIg

 

 

Cobb 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=qPUi9WYL5zo

At close range 1986 - https://www.youtube.com/watch?v=W84Jji0FyDk

 

 

The executioners song 1982 - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=oD_wxyTHJ2I

 

 

Shy people 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=d4HZW76FInI

 

 

Paris trout 1991 - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=_FBbgH_BWzM

 

 

Hombre 1967 - https://www.youtube.com/watch?v=24ZKMRSutuM

 

 

Action Jackson 1988 - https://www.youtube.com/watch?v=-AvMn2Vh0fQ

 

 

The Hidden 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=bl-iB4WAB0o

 

 

Malice 1993 - https://www.youtube.com/watch?v=PKEE-fS9WrU

 

 

Pacific heights 1990 - https://www.youtube.com/watch?v=MLhf5pj3sOo

 

 

To kill a mockingbird 1962 - https://www.youtube.com/watch?v=KR7loA_oziY

 

 

Sexy beast 2000 - https://www.youtube.com/watch?v=99ihhUR8lkI

 

 

Frenzy 1972 - https://www.youtube.com/watch?v=0gWjZpkkkIs

 

 

There will be blood 2007 - https://www.youtube.com/watch?v=FeSLPELpMeM

 

 

Miami blues 1990 - https://www.youtube.com/watch?v=pCihaiBkIxI

Breakdown 1997 - https://www.youtube.com/watch?v=PfGh3aVlhDo

 

 

Who`s afraid of Virginia Woolf? 1966 - https://www.youtube.com/watch?v=ppeMfoKdbAY

 

 

The Graduate 1967 - https://www.youtube.com/watch?v=W_1TIITlm8M

 

 

Full metal jacket 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=x9f6JaaX7Wg

 

 

Sønner 2007 - https://www.youtube.com/watch?v=Famr8GUpvLs

 

 

En ganske snill mann 2010 - https://www.youtube.com/watch?v=7VYv3aKJY70

 

 

The Hireling 1973 - https://www.youtube.com/watch?v=ZEGYFg1WYQs

 

 

Frances 1992 - https://www.youtube.com/watch?v=QJzj8dRRmbk

 

 

White of the eye 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=kYXDN-BYpzc

 

 

An officer and a gentleman 1982 - https://www.youtube.com/watch?v=6RGvQmslio0

 

 

Good Will hunting 1997 - https://www.youtube.com/watch?v=nH9LZOXBMUE

 

 

Poison Ivy 1992 - https://www.youtube.com/results?search_query=poison+ivy+trailer
 

Blue steel 1990 - https://www.youtube.com/watch?v=aJTOmShc9E0


Gacy 2003 - https://www.youtube.com/watch?v=EbHANELNCpk

 

 

To catch a killer 1992 - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=hgiLyNt8S60

 

 

In broad daylight 1991 - Full movie - https://www.youtube.com/watch?v=hHimfvt6Z-g


Match point 2005 - https://www.youtube.com/watch?v=Nib7a7w8Yi0


Iron man 2008 - https://www.youtube.com/watch?v=XWWd6p2JHKo

 

 

Iron man 2  - https://www.youtube.com/watch?v=BoohRoVA9WQ


The green mile 1999 - https://www.youtube.com/watch?v=ctRK-4Vt7dA

 

 

Fear 1996 - https://www.youtube.com/watch?v=p2AlffKozbg

 

 

The Lovely bones 2009 - https://www.youtube.com/watch?v=PTZYYtUJpak

 

 

American history x 1998 - https://www.youtube.com/watch?v=JsPW6Fj3BUI

 

The Gift 2000 - https://www.youtube.com/watch?v=19zskSsKgXE

 

 

Postcards from the edge 1999 - https://www.youtube.com/watch?v=gSm7CJNzEFY

 

 

Jagged edge 1985 - https://www.youtube.com/watch?v=ZnQa0AI10ic

 

 

Blue desert 1991 - https://www.youtube.com/watch?v=J4-37TNMNdg


Benny`s video 1992 - https://www.youtube.com/watch?v=tSgczip8aOQ

 

 

Funny games 1997 - https://www.youtube.com/watch?v=tkbG1uSH0to

 

10 to midnight 1983 - https://www.youtube.com/watch?v=NKQfqfr4A74


Firestarter 1984 - https://www.youtube.com/watch?v=PIIP_4du328

 

 

The night of the hunter 1955 - https://www.youtube.com/watch?v=Y8dX6ZKJe2o

 

 

Mississippi burning 1988 - https://www.youtube.com/watch?v=SUtlJwfNEtI

 

 

Flukten fra Sobibor 1987 - full movie - https://www.youtube.com/watch?v=RC1c5WcztqE

 

 

Interview with the vampire 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=qmFYu8x46VY

 

 

Tilsammans 2000 - https://www.youtube.com/watch?v=tD7Wv1q-S18

 Conan the barbarian 1982 - https://www.youtube.com/watch?v=Y0cxNbz4yKc

 

Walk the line 2005 - https://www.youtube.com/watch?v=v-hUnOSNQho

 

The dead zone 1983 - https://www.youtube.com/watch?v=CuTeRM_8egk

 

The Stand 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=qsMp2pZK-Cw

 

Stephen King`s The Mist 2007 - https://www.youtube.com/watch?v=5s7XG0eEHSk

 

Monsters ball 2001 - https://www.youtube.com/watch?v=Y-94HNhLJBs

 

Point blank 1967 - https://www.youtube.com/watch?v=b3gj5_6DHRY

 

Heavenly creatures 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=0_KzpSS6wYg

 

In her skin (Missing) 2009 - https://www.youtube.com/watch?v=moqWW9plOtQ


Dangerous Liaisons 1988 - https://www.youtube.com/watch?v=dO3U2dBwuWA

 

Dutch 1991 - https://www.youtube.com/watch?v=aUFzngANOUQ

 

Death becomes her 1992 - https://www.youtube.com/watch?v=NFXQQ2uAeHM

 

Enchated 2007 - https://www.youtube.com/watch?v=uW6dNiOIOhA

 

Enough 2002 - https://www.youtube.com/watch?v=pIeZuo7Fc6Y

 


Casualties of war 1989 - https://www.youtube.com/watch?v=uj9e5zPcZIc

 

Platoon 1986 - https://www.youtube.com/watch?v=hGsyEkfjhQk

 

Robocop 1987 - https://www.youtube.com/watch?v=Uo7teJcvAA4

 

Open season 1974 - https://www.youtube.com/watch?v=9KHnSVYQnmc

 

The little girl who lives down the lane 1976 - https://www.youtube.com/watch?v=vK4za8v8_YI

 

Right to kill 1985 - https://www.youtube.com/watch?v=lYj4JUdEmC8

 


  
 

  

 

 

 

 


 

 

 
 


 
  
 

 

Hva former oss ?

 

Det som blir sagt til oss mens vi er barn og under oppveksten vår, har en utrolig sterk innvirkning på oss. Foreldrene våre og andre voksne forteller oss hva vi kan gjøre og ikke gjøre. Vi får vite hva vi er flinke til og hva vi ikke er flinke til. Vi får vite hvordan vi ser ut, hva vi kan forvente oss av livet, hva vi skal tro på og hvordan vi skal oppføre oss.

På denne måten lærer vi å akseptere det andre sier til oss, og vi lærer å tro på det. Hvis man står overfor en ny tanke eller et nytt mentalt bilde, et man aldri har forestilt seg tidligere, vil hjernen øyeblikkelig finne noe annet i bevisstheten , som den nye informasjonen kan knyttes til, slik at det nye får en mening som det er lettere å forstå.

Hver eneste ny tanke man tenker må ha en gammel tanke å binde seg til så man kan komme til en konklusjon (dette er det man kaller å danne en zynapse). Jo mer vi tror på noe, desto mer aksepterer vi andre ideer som ligner .

Sinnet fungerer på denne måten fordi hjernen alltid forsøker å knytte alt nytt man tenker på til noe man allerede tror på eller vet noe om. Dvs at jo lengre man har ansett noe noe som en sannhet, desto vanskeligere blir det å forandre denne oppfatningen.

Jo lengre man har godtatt en tanke, jo sannere blir den. Alt som går i mot en oppfattet sannhet blir forkastet. Vi sørger for å være lykkelig uvitende uten at vi selv vet det. Adferd er det samme som handling og alle våre handlinger filtreres først gjennom våre følelser. Det vi føler vil alltid påvirke våre handlinger .

Følelser skapes, kontrolleres, bestemmes eller påvirkes av våre holdninger. Holdningene er perspektivet man ser livet i. Man blir ikke født med holdninger, de kommer ikke av seg selv og de skyldes ikke tilfeldigheter. De skapes og påvirkes helt og holdent av våre oppfatninger.

Oppfatninger om noe, bestemmer vår holdning til det, former våre føleleser og dirigerer våre handlinger. Oppfatningen vi har om noe kan være så mektig at det til og med kan få et eller annet til å fortone seg som noe annet enn det virkelig er . En oppfatning forutsetter ikke at noe er sant, den forutsetter bare at vi tror det er sant.

Det innebærer at storparten av det virkeligheten er, for hver enkelt av oss, baserer seg på det vi etter hvert har fått som oppfatninger, enten de stemmer med den egentlige virkeligheten eller ikke. Så blir da spørsmålet hvordan får vi bestemte oppfatninger ? De kommer ikke bare plutselig dukkende opp fra ingensteds fra og de er ikke medfødte.

Våre oppfatninger blir til og styres helt og holdent av vår hjernes programmering. Alt begynner med programmeringen av den ! Det vi har akseptert fra omverdenen eller tilført oss selv, har satt igang en naturlig årsak og virkning reaksjon.

Dvs. at programmeringen skaper oppfatninger, oppfatninger skaper holdninger, holdninger skaper følelser, følelser bestemmer handlinger og handlinger skaper resultater. Med dette i bakhodet, burde det være en enkel sak å forstå at menneskets natur er at vi er programmerbare, at vi kan velge om vi vil la oss programmere av andre eller om vi vil programmere oss selv.

Mark Passio Human Nature Is Programmable:


 

Stockholmsyndromet

 

Flyktningeproblematikken diskuteres og avgjøres av dem som har skapt den. Med andre ord, de som ha konstruert problemet er også dem som skal løse det. Disse har altså bombet sønder og sammen nasjoner, drept, lemlestet og traumatisert flere folkeslag, sånn at bankene, våpen industrien og dere samarbeidspartnere skal tjene seg ennå rikere, og våre «kjære» folkevalgte enten det er her hjemme eller i utlandet, de er håndtlangerne deres som får det til å skje.

 

Og media som disse kjeltringen også eier og har kontroll over, har en haug med ansatte slaver som er livredde for å miste jobben hvis ikke de skriver det de blir fortalt om å skrive, dvs å skrive politiske korrekte skrøner som overhodet ikke har noen rot i virkeligheten eller som er en salig blanding av halvsannheter og direkte løgn, for gjør de ikke det som arbeidskjøper befaler så mister de jobben sin. For når et uendelig antall med andre nikkedukker står klar til å ta over hvis man ikke holder seg innenfor boksens fire vegger, så sier det seg selv pressefolk med integritet, det er ikke en arbeidsgruppe som vokser på trær.

 

Og folk flest tror blindt på propagandaen de får servert, at verden er svart/hvit, at der er de slemme og der er de snille for det har korrupte journalistene og politikerne fortalt oss. Vi blir satt opp i mot hverandre, vi blir lurt til å tro at flyktningene fra de sønderbombede landene er våre fiender, at det er de som utgjør den største trusselen mot vår velferd og vårt «demokrati», og på den måten så får de som står bak det hele arbeidsro.

 

Når folk lar seg overbevise om at slik er det, så ser de ikke skogen for bare trær. Vi må få av oss skylappene og vi må riste av oss Stockholmsyndromet som flertallet av oss er angrepet av https://www.youtube.com/watch?v=iooV2JVtKCY . Når man tror blindt på overgriperne, de som skapte problemet og man også tror at de er i stand til å løse problemet de har skapt på en vettug måte, da er ikke en gang ordet naiv dekkende. Vi har alle fått utlevert en hjerne, og den er ikke der for morro skyld, den er der for at vi skal bruke den.

 

Hovedårsaken til at verden er som den er - http://dissidentvoice.org/2008/05/beware-the-psychopath-my-son/ 

 

"Poenget må være å være så effektiv som mulig. Det er klart at å ta flyktninger til Norge er veldig bra for dem som kommer, men det er klart at det bare blir en dråpe i havet når man ser på de millioner av flyktninger som er der nede." - Sier Arnulf Torbjørnsen som har jobbet med flyktningspørsmål i 40 år ? et helt arbeidsliv. - https://www.nrk.no/norge/_-blir-bare-en-drape-i-havet-a-ta-flyktninger-til-norge-1.12394154

 

 
"Poor and working people in this country are sent to kill poor and working people in an other country to make the rich richer. Without racism, the common people would realize that they have more in common with the people in Iraq than with the billionaires who send us to war. The real enemy is not in a distant land, their right here, and we now who they are" - War veteran Mike PrysnerValgdeltakelse og hukommelsessvikt

 

 

Hver gang før valget har alle politikere i alle partier et dypt ønske om å fortelle hva de skal gjøre for velgeren de kommende årene hvis vi velger akkurat dem. Det morsomme (kommer selvfølgelig an på hva slags humor man har) er at når vi har stemt på dem som kom med de største skrønene og de har inntatt sine plasser i regjeringen, så får de plutselig totalt hukommelsestap.

Men det som er enda mer morsomt (igjen, hva slags sans for humor man har er avgjørende her), er at vi, velgerne, hver gang blir like overrasket når våre folkevalgte ikke innfrir sine løfter. Det vil si at vi også periodisk er like plaget av hukommelsestap som våre folkevalgte, noe våre politikere garantert er veldig takknemlig for, for uten et slikt hukommelsestap så ville det neppe blitt store valg deltakelsen.

Har politikken utgått på dato ? Det lukter ihvertfall surt

 

"Eiendommelig for vår tids dilemma, er at det i vårt århundre, i dette tapre nye 20. århundre, ikke er tenkt en eneste ny politisk tanke. Konservatisme, liberalisme, borgerlig, sentrum, vestre, sosialdemokrati, sosialisme, marxisme, kommunisme, syndikalisme osv., - alt sammen er arvegods fra 1800-tallets politiske tenking.


Dette er blitt så katastrofalt, fordi hele verden ellers har forandret seg., - og på nær sagt alle måter. Fremfor alt har den øvrige, altså den IKKE-politiske tenkning, forandret seg selv og dermed vårt verdensbilde totalt: Naturvitenskap, økonomi, teknikk, industrielle forhold, filosofi, kunst, - til sist, som det aller viktigste: Vårt syn på hva menneske er, gjennom psykiatrien, fysiologien og særlig gjennom psykologien har vår tid fått et temmelig nytt menneskebilde, en ny antropologi.


Ettersom politikken har som mål å finne en menneskeverdig form for enkeltmenneskers og gruppers samliv på jorden, må nødvendigvis en politisk tenkning utgå fra et syn på mennesket, fra en antropologisk anskuelse.


Når imidlertid samtidens politiske måte å tenke på ikke stadig fornyer seg ved å oppta et alltid sannere menneskebilde som sin basis, - da vil selvfølgelig denne stivnede politiske tenkning komme i stadig sterkere konflikt med virkeligheten."

Jens Bjørneboe

 

 

Jo mer utspekulert og smart du er, jo mer tjener rettssystemet deg

"Det er bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt" nikker alle på hodet av. Slik må vi jo ha det. Strafferetten er ingen arena for kamp mellom offer og påstått gjerningsmann. Strafferetten skal bare brukes når det er helt sikkert - hevet over enhver rimelig tvil - at noen er skyldige. - http://johnchristianelden.blogg.no/1470678509_la_meddommerne_i_fred.html

 

Dette høres jo logisk ut, men det er også en annen side med dette at man må ha beviser for å blir dømt, for det betyr jo også at jo dyktigere man er til å skjule beviser og overbevise andre om at man ikke har gjort noe galt, hvis man har gjort noe galt, da vil jo dette med beviser kunne slå to veier. Man kan faktisk tolke det dithen at rettsystemet tjener de som er gode til å manipulere og utnytte systemet.


Men med dette sier jeg ikke at man skal dømme folk uten beviser, det må man jo, det jeg påpeker er at vi her har å gjøre med ett dobbeltegget sverd å gjøre.


Tar man en titt på filmen The Brave One med Jodie Foster, som blir voldtatt mens ektemannen blir drept i et forsøk på å hindre voldsmennene i å voldta henne, og der hun etter å ha overlevd voldtekten, tar hevn over voldteksforbryterne en etter en, for så til slutt å slippe unna med forbrytelsen, så blir jo "Det er bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt" et motto jeg er helt enig i, for selv om man er skyldig så behøver ikke det å bety at man har gjort noe galt, tvert i mot, noe som også filmen demonstrerer til gangs.

 

Og med det så sier jeg ikke at man skal sette i gang med å henrette voldtektsforbrytere, det jeg sier er at det finnes mer enn et perspektiv å se en sak og et motto i. 

Les mer i arkivet » Oktober 2016 » September 2016 » August 2016
Ole John Saga

Ole John Saga

45, Skien

Tre barns far. "Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom." Michel de Montaigne

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits