Det er ikke hva Skagerak svarer på om smart målerne, men hva de ungår å svare på som er skummelt

Bilderesultat for smartmeters on fire

 

Michael Rapp, prosjektleder for AMS i Skagerak Nett, viser til Statens Strålevern - Smarte strømmålere er ikke farlig http://www.skageraknytt.no/single-post/2017/03/23/Mobiltelefon-avgir-langt-sterkere-signaler-enn-AMS-m%C3%A5lere. Hva om han og Einar Flydal som er den som sannsynligvis vet mest om dette i Norge tar en debatt, gjerne direktesendt på tv ? Her er hva Flydal har å si om Statens Strålevern:

"Det norske strålevernet lider av inkompetanse, underbemanning og/eller sviktende politisk og miljømessig gangsyn. Det forholder seg heller ikke til normal forskningsetikk, vitenskapelig bevisførsel og pålagt politikk ? kanskje av samme grunner. Etaten bommer da også på målet ? å sette strålegrenser som beskytter ? med mer enn seks nuller, til skade for naturen så vel som for folkehelsa. Og trekker resten av Helsenorge med seg." Dette dokumenterer Flydal i sin artikkel her https://einarflydal.com/2015/09/02/stralefarevurderingen-bommer-med-faktor-72-millioner/

Flydal snakker mer om påliteligheten til Strålevernet:

"Nordmenn er et tillitsfullt folkeferd. Meningsmålinger bekrefter det jevnlig. Vi har stor tillit til forskere, embetsmenn og politikere. Lokalpolitikere, til og med borettslagsledere, bruker jo at de «må stole på Statens strålevern», eller at de «kan jo ikke gå imot Statens strålevern», som argument for at det ikke trengs strengere tiltak i kommunen, i borettslaget, osv. Det skulle tatt seg ut i land som for eksempel Frankrike! Mye av diskusjonene rundt elektromagnetiske felt og helsevirkninger dreier seg om denne tilliten.

Har vi grunn for den? Eller hviler den bare på den gamle allmuens respekt for øvrigheten ? på tilliten til at «Den Herren giver et embede, giver han også forstand»? Vi har nok altfor lett for å å se bort fra at også de som er satt til å styre, blir offer for de samme krefter som de fleste andre. Selv om de ideelt sett skal være nøytrale, saklige og partsuavhengige og treffe kunnskapsbaserte beslutninger til beste for fellesskapet, kan deres syn på sakene bli preget av egen bakgrunn, av snevre interesser, av manglende informasjon og sakkunnskap, av fordommer, og av rammer som fratar dem handlefrihet." https://einarflydal.com/2016/05/11/er-fagfolk-til-a-stole-pa/

Hvis det Flydal sier her stemmer, så blir vel ikke denne Rapp sine uttalelser særlig troverdig, men mener han at Flydal tar feil, så er han vel også klar for å ta en debatt med ham ? "Michael Rapp vil spille med åpne kort. Dette er ikke påstander, men teknisk korrekt og god informasjon, sier han."

"Rapp understreker at det ikke holder å si at du ikke vil ha den nye måleren, som er å betrakte som en del av Skagerak Netts anlegg. Du må ha dokumentasjon som viser hvorfor." Kan man som bedrift få en bedre gavepakke ? Kunden tvinges til å kjøpe produktet, ikke en gang mafiaen kunne fått det til bedre.

Men hvilke andre relevante saker er det som er interessante å snakke om når det gjelder smart metrene som Rapp glatt hopper over ?

Hva med de økte mulighetene for overvåkning av folks privatliv som kommer med disse smartmålerne ?

Hvorfor sier han ingenting om at Regjering og Storting har bestemt at Norge ? i stedet for å bruke vår vannkraft i Norge ? skal eksportere en vesentlig del av krafta til EU. At det i øyeblikket legges to nye kabler til Tyskland og England, og at flere er under planlegging ?

"Når mer enn halvparten av norsk vannkraft skal eksporteres, blir resultatet et gedigent underskuddet på kraft i Norge som må kompenseres av importert kraft fra EU. Og da det blir ikke noe som likner på den stabile, trygge og reine vannkrafta vi har vært vant til, men en blanding av brun elektrisitet lagd av kull og olje, av ustabil vindkraft (og litt kjernekraft)." http://www.framtidinord.no/meninger/2017/03/14/Hva-er-egentlig-hensikten-med-de-nye-m%C3%A5lerne-14441680.ece#.WMmApzjZ9nZ.facebook

Hvorfor sier han ingenting om at målerne skal bidra til å tilpasse det norske strømforbruket til den ustabile kraftforsyningen vi skal importere fra EU, der løsningen altså blir å regulere enkeltpersoners og geografiske områders strømforbruk gjennom døgnet ?

Hvorfor sier han ingenting om at metoden for beregning av kraftprisen endres: "Vi har hittil betalt for forbruket vårt (antall kilowattimer), men skal nå betale for effekt (kilowatt), altså høyest pris når alle trenger mest energi." http://www.framtidinord.no/meninger/2017/03/14/Hva-er-egentlig-hensikten-med-de-nye-m%C3%A5lerne-14441680.ece#.WMmApzjZ9nZ.facebook

Hvorfor nevner han ikke at erfaringene fra områder som har innført systemet, har fått en økt strømpris ?

Har det vært branner som har blitt satt i gang pga disse smart meterne ? Det er vel et samtaleemne som ikke er særlig fristende å ta opp.

https://takebackyourpower.net/1000s-of-smart-meter-fires-new-whistleblower-court-evidence-video/

Grunnen til at Rapp ikke tar med disse punktene i promoterings talen sin må vel være at da ville det nok blitt en mye større motstand mot innføringene av smartmetere enn det allerede er, derfor så unlater han å fortelle den hele og fulle sannheten, og formidler bare det som høres mest "positivt" ut.

http://www.framtidinord.no/meninger/2017/03/14/Hva-er-egentlig-hensikten-med-de-nye-m%C3%A5lerne-14441680.ece#.WMmApzjZ9nZ.facebook

Mer enn 150 linker som forteller og dokumenterer ulempene med smart metere, albumet er åpent for alle - https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10201578551336637.1073742055.1563436195&type=3

 

Nordmenn ? Enhver diktators våte drøm

Bilderesultat for believe your government blindly pics

 

Skrevet av gjesteblogger ‎Steffen Hauerbach

Man ser gang på gang løfter bli brutt, provoserende «tiltak» bli innført, neglisjering av helsepolitikk, skole, veier, etc. Poenget er, samme hva politikere måtte fremme ser det ut til at nordmenn flest er noen systemtro nek som finner seg i det meste som måtte komme.

«Ja hvis staten sier det så, ja må vi jo gjøre det..» Hadde regjeringen gått ut og bedt folket kaste seg utenfor Galdhøpiggen er jeg sikker på at massene hadde troppet lydig opp. De mest radikale hamrer gjerne neven i bordet og grynter at «det er nå gått for langt», blir forbannet en kort stund men så er det tilbake til normalen og glemt.

Man trenger ikke gå lenger enn til over fjorden til det kontinentale Europa før man ser hvordan folk står på barrikadene og kjemper mot politikere og bankenes skamløse natur. Hvorfor er nordmenn, eller skandinavere et så systemtro og tiltaksløst folk når det kommer til å stå på sine krav?

Jeg blir både oppgitt og overrasket over hvor apatiske folket her er. Hvis regjeringen hadde innført en ny lov som hadde gitt enhver politiker rett på første natten med bruden etter ekteskap/partnetskap hadde blitt inngått er jeg sikker på at det også skulle gått seg til. Norske demonstrasjoner er jo en latterlig parodisk affære. Noen titalls som prøver å kore frem noen slagord «nei nei nei tjohei» med nærmest total mangel på engasjement.

Finnes det egentlig noe håp for dette folket? Godtroende gjeldsslaver av et system som skatter deg til du går i graven (og etterpå vel å merke) og som ønsker å styre folks leggetider, hva man skal ha på skiven, hobbyer, meninger, osv.

Arven fra pietismen kokt i sammen med indoktrinering fra barnsben av har tydeligvis satt sine spor. Resultatet er en høyst usikker saueflokk som breker og logrer på kommando med en fantastisk evne til å finne seg i de utroligste sidesprang fra politikernes side.

Nordmenn flest er jammen blonde og blåøyde i alle høyeste grad, og gløden er like svak som hudfargen. Makan til apatisk og underkastende folk skal man se lenge etter.

The Djinn Connection

The Djinn Connection: The Hidden Links Between Djinn, Shadow People, Ets, Nephilim, Archons, Reptilians and Other Entities

"After years of research, I had already concluded that the Djinn were major players in hauntings, accounting for poltergeist activity, visitations and apparitions. Their footprints, however, went out in all directions. I soon linked them to Shadow People, a terrifying bedroom visitor. I found a remarkable similarity to fairies, demons and mysterious creatures. Then I followed a path of evidence to extraterrestrials,  the ET abduction phenomenon, and our interactions with gods and beings troughout history.

The Djinn are are players in many paranormal arenas.

Djinn comes from the Arabic verb janna, wich means "to hide or conceal". Thus, the Djinn are the Hidden Ones. The Djinn have been well-known in Middle Eastern lore for millennia, but we in the modern West, if we know much about them at all, think of them only as fantasy genies in bottles. So much the better for the Djinn. Our lack of awareness of them enables them to carry out various agendas related to human beings, all while disappearing like chameleons into the background, literally hiding in plain sight. The Djinn are like us : beings with free will, capable of choosing their path. Some are good, some are bad, some are evil, and some are mixed, sometimes good and sometimes bad. Most of their agendas concerning humans that are evident to us are self-serving at the least, hostile at the worst.

Not all Djinn are malevolent, any more than human beings are all good or all bad. Like humans, the Djinn have their terrorists, and its the hostile ones who strike out against people to haunt, harass, possess, abduct and cause problems. They do not have our best interest in mind, but they masquerade, cloak and deceive so that in many cases, we do not realize what we are really encountering. That serves their purposes, too.
 

Back in 1983, the late Gordon Creighton stated in the FSR, "...study of all the great world  religions -- and notably Islam -- would yield valuable clues as to the true nature of the so called "UFO Phenomenon" and would and would rapidly eliminate much of the fatuous "Space-Age Mythology" that has been spawned in such profusion over the last three decades."

He went on to say the Djinn are "inveterate liars and deceivers, and delight in bamboozling and misleading mankind with all manner of nonsense. (See the average spiritualist sèance for examples of their activities, and also the usual communications from UFO entities in close encounter cases.)"
 

Apparently few in ufology or the media took notice, for we have continued to see certain themes promoted, such as the "grays" who want to either save the planet or save their own species. While some researchers have ventured into connections between ETs and fairies, gods and other beings from mythologies and lore, they have consistently bypassed the Djinn. Perhaps Westerners do not want to take seriously entities that seem "middle-eastern - despite the fact that all the entities who populate the planet with us are everywhere and known by a variety of names; they are not limited to "countries", "regions" or "religions".

I do have believe the Djinn are participants in every aspect of paranormal and supernatural experiences we have, from hauntings to mysterious creatures to aliens to interdimensional beings and more.

Their involvements are diverse. If we assume there are other players besides the Djinn, then there are mixed motives and activeties. The Djinn may cooperate with some, spy on others, and work against others. Regardless of whetever we are dealing with one race of beings or many, the bottom line troughout history has been the same: manipulation, control and attempts to diminish or eliminate us.

To make any headway in this, one of the things we must do is get past the term "extraterrestrial". We have been sold on little grays in space ships, and as long as we limit our beliefs to that, the real entities will go on with their programs unbothered. The term extraterrestrial is a deliberate misnomer, it keeps us in a three dimensional space and time. That is bullshit. These things are extra-dimensional.

Other terms have been put forward over the years, such as EBE for extra bilogical entity, and ultraterrestrials, a term coined by John A. Keel to describe the inter-dimensional nature of entities. None of them have caught hold. "ET" is ingrained in the media and the mass consciousness. Even if we acknowledge that most of these interveners and visitors come from other dimensions, we still use the term "ET".

As noted in earlier chapters, our perceptions of beings change according to our beliefs. In all likelihood, we have been interacting primarily with the same entities for millennia, with others coming and going. The entities who appear in all the threads trough history are the Djinn.

At some point the Djinn will not have to disguise themselves, but by then it might too late for human beings. Undermined from within, like a house devoured by termites, humanity  might collapse. The Djinn`s agenda is the removal of humanity from this reality. To them, we are the aliens in this world, the world they want. We have to wake up and switch back on."

Rosemary Ellen Guiley from her book The Djinn Connection 2013 - https://www.adlibris.com/no/bok/the-djinn-connection-the-hidden-links-between-djinn-shadow-people-ets-nephilim-archons-reptilians-and-other-entities-9780985724337

 

Interdimensional Universe

Over the course of his thirty years of investigation into UFOs, including his own field research, photographic evidence, and meticulously compiled case studies, Philip Imbrogno has provided fascinating new insight into paranormal phenomena. In this book, he reveals for the first time the detailed experiences of prominent paranormal experts as well as his own firsthand experiences.

Using the latest quantum theories, Imbrogno sheds new light on classic UFO cases, government cover-ups, and the hidden connections between UFOs and other unexplained phenomena - from crop circles and animal mutilations to angels and jinns (or genies).Imbrogno's intimate knowledge spans the very early UFO activities to present day sightings.  He personally investigated four of the best known UFO flaps of the modern era - Hudson Valley, Phoenix lights, the Belgium sightings, and the Gulf Breeze Florida sightings - and shares information never released before, including photographic evidence that something very unusual is taking place on planet Earth. https://www.adlibris.com/no/bok/interdimensional-universe-9780738713472

 

Passport to Magonia

 

"It is readily acknowledged that our time has surpassed all epochs in history for the accumulation of technical knowledge, physical power over our environment, and economic might. It is less often pointed out, however, that our age has generated, and continues to generate, mythical material almost unparalleled in quantity and quality in the rich records of human imagination. More precisely, people have very frequently reported the observation of wonderful aerial objects, variously designated as flying saucers, unidentified flying objects (UFOs), and so on; among these narratives descriptions of landings made by these craft are commonplace; and that quite a few accounts purport to inform us of the physical characteristics, the psychological behaviour, and the motivation of their occupants.

But investigators have neglected to recognize one important perspective of the phenomenon: the fact that beliefs identical to those held today have recurred throughout recorded history and under forms best adapted to the believer's country, race, and social regime. If we take a wide sample of this historical material, we find that it is organized around one central theme: visitation by an aerial people from one or more remote, legendary countries. The names and attributes vary, but the main idea clearly does not. Magonia, heaven, hell, Elfland - all such places have in common one characteristic: we are unable to reach them alive, except on very special occasions. Emissaries from these supernatural abodes come to earth, sometimes under human form and sometimes as monsters. They perform wonders. They serve man or fight him. They influence civilizations through mystical revelation. They seduce earth women, and the few heroes who dare seek their friendship find the girls from Elfland endowed with desires that betray a carnal, rather than purely aerial, nature.

These matters are the subject of Passport to Magonia, Jacques Vallee's seminal master-work that changed our understanding of the UFO phenomenon. An instant classic when first published in 1969, the book remains a must-have resource for anybody interested in the topics of UFOs and alien contact, as well as those fascinated by fairy folklore and other paranormal encounters."

 

"The mind is beguiled with promises of "cosmic counsciousness" and the senses are lulled to sleep or bewitched by the constant reiteration that if we spread our wings and fly we shall attain to the topmost branches in the space of a singe life-time.                   But do those who speak so glibly of enlightment, and who brush aside with apparent ease the averse sides of the power-zones with which they boast familiarity, do they really imagine that one side only exists ? It is futile and false to imagine a coin with one side only." - http://olehartattordet.blogg.no/1489261629_11032017.html

 


 

Nightside of eden - A coin always have two sides

 

"The tree of life is a key to occult power in both a mystical and magic sense. Numerous books have been written about the Ten Sephiroth and The Twenty Two Paths evolved by human counsciousness in attempts to comprehend macrocosmic powers in term of microcosmic values.                                                                      

Occultism in the west, however, have been dominated by interpretations that take into account only the positive aspect of this great symbol. The other side, the negative or averse side of the Tree has been kept out of sight and sedulously ignored. But there is no day without night, and Being itself cannot be without reference to Non-Being of which it is the inevitable manifestion.

Any allusions to this aspect of the Tree and its branches have been subsumed under oppbrobrious heads or related to the infernal realm of the Qliphoth, the worlds of shells or shadows that is none other than our world as we know it, without the transforming light of magical counsciousness. Full magical initiation is not possible without an understanding of the so called qliphotic paths which are, in practice, as real as the shadow of any object illumined by the sun.                                                                          

In other words, the well-lit highways of Hourus, the paths that man has projected to connect the cosmic power-zones (Sephiroth) with his own counsciousness, have their counterparts in the Tunnel of Set, a dark web of nocturnal network of paths the very exsitence of which is denied or ignored by those who are unable to realize the total truth of the Tree and its validity for those who would climb even its lower branches.

The mind is beguiled with promises of "cosmic counsciousness" and the senses are lulled to sleep or bewitched by the constant reiteration that if we spread our wings and fly we shall attain to the topmost branches in the space of a singe life-time.                                                                                                                                                  

But do those who speak so glibly of enlightment, and who brush aside with apparent ease the averse sides of the power-zones with which they boast familiarity, do they really imagine that one side only exists ? It is futile and false to imagine a coin with one side only."

 

Famed occultist Kenneth Grant continues his explorations of the left hand path in the compelling study that begins with the evolution of the Sephiroth of the Quabalistic Tree of Life. He delves into the almost unknown nightside of the tree ,finding evidence of extraterrestrial dimensions that, even now, stir our group unconscious in potentially dangerous ways. We must understand these powers, says Grant, for if they are not controlled, the violent disruptions which are already overtaking civilization will become pandemic.

The complete book can be read and downloaded here for free - https://arautodochaos.files.wordpress.com/2015/01/nightside_of_eden.pdf

 

The Djinn Connection - http://olehartattordet.blogg.no/1489315625_the_djinn_connection.html

 

 
 
 
 
 

10.03.2017

History shows that most human beings would literally
rather die than objectively reconsider the belief systems they were brought up in. The average man who reads in the newspaper about war, oppression and injustice will wonder why such pain and suffering exists, and will wish for it to end. However, if it is suggested to rum that his own beliefs are contributing to the misery, he will almost certainly dismiss such a suggestion without a second thought, and may even attack the one making the suggestion.

Larken Rose

 

Cultures are established first by the control of speech.
Condemnation of speech is rampant in the strongest cultures.
The end of evil will bring the defense of speech in every home,
and in every communication. Culture teaches that speech brings
offense. Instead, you must see that speech brings a view into the
mind of a human being. Ignore the interpretations of culture and
see the intent and feeling of them who speak to you. And then
speak back. The control of speech is crushed by the power of
voice.

Jeremy Locke

 

 

Kvinnefrigjøring eller bondefangeri

Skrevet av gjesteblogger Hovard Widding
 

"På en dag som i dag den 8 mars, skal man vokte seg vel for «politisk ukorrekte» skriverier, men jeg kan ikke la være, for mange har ingen anelse om hvem som lanserte «kvinnedagen», og slettes ikke hva som ligger bak.

Det snakkes stadig om «kvinnefrigjøring», men hva er det kvinnene skulle frigjøres fra?, eller skal man omformulere spørsmålet å skrive hva skulle de frigjøres til?

Svarene på dette spørsmålet er de klassiske, de skulle frigjøres fra mannen, de skulle ikke være økonomisk avhengig av sin mann, de skulle frigjøres fra de klassiske oppgaver i hjemmet som husstell, matlaging og barneoppdragelse, som om disse oppgavene ble borte bare kvinnen ble «frigjort»?

Det var FN som kom med ideen om en kvinnedag, og det var dessverre ikke for å «frigjøre» kvinner, men for at STATEN skulle få utvidet sitt skattekveg i antall skattebetalere. Det samme FN har plassert verdens mest kvinnefientlige nasjon i førersetet for FNs menneskerettskomite, Saudi Arabia, så det alene burde vel egentlig vise at FN hadde helt andre motiver enn «kvinnefrigjøring» med hensyn til kvinnedagen den 8.mars.

Den gangen kvinner normalt var hjemmeværende, levde familier utmerket på kun en inntekt, det er ikke mulig i dag, og selv nå som det normale er at begge er ute i arbeide, har de fleste mer enn nok med å få de økonomiske endene til å møtes, for ikke snakke om tiden til det som stadig skal gjøres der hjemme, for ingen har jo tatt over de oppgavene, de er der stadig, vi har bare mindre tid i døgnet til å utføre de.

Barn har ikke lenger en trygg oppvekst, de har staten pålagt oss å avlevere til sin daglige oppdragelse, selvsagt mot rikelig betaling, og mangel på konformitet straffes hårdt, gjerne ved at Barnevernet griper inn og overtar «omsorgen» for barn der foreldre ikke har tilstrekkelige «omsorgsevner» sett med BVs øyne. At det kan være en konsekvens av den samme «kvinnefrigjøringen» er et politisk ukorrekt tema å ta til debatt.

Likestilling er godt, like muligheter for begge kjønn, ja det er av det gode, det samme at vi menn har forstått at både matlaging, husstell og barneoppdragelse er noe vi skal være en naturlig del av, vis ikke var det jo teknisk umulig å få tidskabalen til å gå opp.

Men, vi fikk altså ingen «kvinnefrigjøring», kvinner ble til det samme som menn var i forveien, skatteslaver for staten, så var frigjøringen og likestillingen reel, kunne den av partene som ville ta hånd om det der hjemme gjøre det, mens den andre sto for inntektene. Sånn ble det ikke, og sånn var det heller ikke meningen at det skulle bli, men tenk litt over hvilke muligheter det ville gitt?

Når så de som har stått på parolene for kvinnesaken de siste 35-40 år på dagens 8 mars ikke har annet å fare med en kritikk av plastisk kirurgi, så har de glemt sine medsøstre som er importert i tusentall til våre land, og der frigjøring virkelig var på sin plass, men det er også politisk ukorrekt å fremme den saken til debatt i de samme «kvinnesakskretser.»

Dagen har derfor ingen mening, den har utspilt sin rolle om det var likestilling som var målet for de som sloss dette frem, men se tilbake på det som en gang var, og hvor vi havnet som resultat etter 40 år, og spør om det virkelig var det vi ville, eller om det mulig er på tide å justere kursen om litt her, for det som kom ut av det hele var slettes ikke godt alt sammen, så der er stadig mye ugjort før man kan snakke om «frigjøring", for nå er både barna og de voksne slaver i statens system.

Om DET var målet, ja da må jeg oppriktig gratulere med dagen!"

Hovard Widding

 

 

 

 

 

 

 

Fake news - mainstream media snakker med kløyvd tunge


 

 

Skrevet av tidligere redaktør i Bergens Tidende Einar Eriksen Januar 1992:

Den misjonærende journalistikk har ensidighet som mål. Middelet brukes derfor bevisst for å forvirre og redusere lesernes muligheter til selv å skjelne mellom hva som er subjektive kommentarer og hva som er konkrete fakta. Utnyttet i politisk påvirkningshensikt er likheten med "propaganda journalistikk" tydelig. Misbrukt kontinuerlig for å dramatisere og vekke interesse, vil konsekvensene være desinformerende og destruktive. Aksepteres denne arbeidsmodell som kommunikasjonsprinsipp, kan det i verste fall føre til "informativ folkeforførelse" som går på sannheten løs.

Sannheten er at store deler av den journalistiske prioriteringsmodell bygger på jesuittiske hensiksmessighetsprinsipp om at middelet rettferdigjør veien til målet - til opplag og salg. Derfor anvendes fortsatt den personlige karakteriserings-journalistikken kombinert med faktaformidling langt inn i mediegiganter som NRK og enda til en kvalitetsavis som Aftenposten. Det er skummelt fordi det danner skole i "manipulerende journalistikk".

Utrag fra hefte Journalistikkens tapte ære som kan leses i sin helhet her - http://www.nb.no/nbsok/nb/d36a38775f9ed3ed05f7326c996a7d08?index=1#0

 Bok tips som vil gjøre en i stand til å forstå at mainstream media er drevet av individer med mye makt og penger som ikke bryr seg så mye om etikk og moral, og derfor heller ikke har noen problemer med å stemple det som ikke kommer derfra som fake news, samtidig som de fremstiller de falske nyhetene de selv formidler som sanne:

 

Etteretningstjenesten og medienes skjulte samarbeid - http://olehartattordet.blogg.no/1459729925_medias_svik__etteretn.html

 

Den journalistiske etikken skiftes like kjapt som andre skifter skjorte - http://olehartattordet.blogg.no/1442164630_den_journalistiske_et.html

 

Kildenes makt

Denne boka drøfter teorier om nyhetsproduksjon, nyhetskriterier, eierforhold, kapitalgrunnlag og monopolisering i massemedia. Boka ser på pressestøttens virkninger og de mediepolitiske konsekvensene av at reklame og annonser i dag er medias viktigste inntektskilde. Forfatteren kaster et kritisk blikk på kildenes makt i massemediene. Boka gir også eksempler på hvordan norske medier har dekket temaer som Gulf-krigen, internasjonal terrorisme og økonomi, og går til slutt gjennom massakrer i Kampuchea, Indonesia og Øst Timor. Har person- og sakregister. https://www.adlibris.com/no/bok/kildenes-makt-9788253018430 - Boken kan også leses gratis i sin helhet her: http://www.nb.no/nbsok/nb/bb238736e9a5308dc1c450bebb07562d?index=2#0

 

Når kildene byr opp til dans

Boka gir en systematisk oversikt over PR-byråer og informasjonsrådgivere i Norge. Gjennom empiriske undersøkelser og eksempler rettes søkelyset mot deres mediestrategier og nyhetsinnflytelse. Forfatteren hevder at informasjonsflyten i Norge er blitt betydelig kommersialisert. Med litteraturliste, kildeoversikt og stikkordregister. https://www.adlibris.com/no/bok/nar-kildene-byr-opp-til-dans-9788253018683

 

Pressens tøyelige etikk : journalisters yrkesmoral og selvjustis - kan leses gratis i sin helhet her: http://www.nb.no/nbsok/nb/c8c23cff5f4096a76f03efe52e96be04?index=1#0

Dagens mening : bruk av meningsmålinger i journalistikk - boken kan leses gratis i sin helhet her: http://www.nb.no/nbsok/nb/d7707af16c12d485cf987da6ee920e3d?index=1#0 og en nyere utg kan kjøpes her: https://www.adlibris.com/no/bok/dagens-mening-9788271471163

Manipulation og påvirkning - boken kan leses gratis i sin helhet her: http://www.nb.no/nbsok/nb/b782be034a0dec7c2a59bca62281cb59?index=1#0

 

The Seven Deadly Spins: Exposing the Lies Behind War Propaganda

Micky Z offers a look at 7 deadly spins: Spin #1: The Sleeping Giant: The U.S. minds its own business, but the sleeping giant is eventually provoked. Spin #2: Good Wars: Once forced into war, the U.S. only does so in the name of Democracy and justice. Spin #3: U.S. vs. Them: Terrorists, evildoers and more-the U.S. has faced off against the worst humanity has to offer. Spin #4: Support the Troops: No matter what we think, we all unite behind our troops once the fighting starts. Spin #5: The Devil Made U.S. Do It: During war, even the U.S. has to play a little rough. Spin #6: Surgical Strikes: Those billion-dollar weapons can differentiate between the guilty and the innocent. Spin #7: Only Losers Commit War Crimes: Enemies of the U.S. must be brought to justice. https://www.adlibris.com/no/bok/the-seven-deadly-spins-exposing-the-lies-behind-war-propaganda-9781567512700

 

Wrong: Why Experts* Keep Failing Us-And How to Know When Not to Trust Them: Scientists, Finance Wizards, Doctors, Relationship Gurus, Celebrity Ceos,

Our investments are devastated, obesity is epidemic, test scores are in decline, blue-chip companies circle the drain, and popular medications turn out to be ineffective and even dangerous. What happened? Didn't we listen to the scientists, economists and other experts who promised us that if we followed their advice all would be well? 

Actually, those experts are a big reason we're in this mess. And, according to acclaimed business and science writer David H. Freedman, such expert counsel usually turns out to be wrong--often wildly so. Wrong reveals the dangerously distorted ways experts come up with their advice, and why the most heavily flawed conclusions end up getting the most attention-all the more so in the online era. But there's hope: Wrong spells out the means by which every individual and organization can do a better job of unearthing the crucial bits of right within a vast avalanche of misleading pronouncements. https://www.adlibris.com/no/bok/wrong-why-experts-keep-failing-us-and-how-to-know-when-not-to-trust-them-scientists-finance-wizards-doctors-relationship-gurus-celebrity-ceos-9780316023788

 

The Oh Really? Factor: Unspinning Fox News Channel's Bill O'Reilly

"Caution: You're about to enter a no-spin zone"" is the warning with which Fox News Channel's Bill O'Reilly kicks off his no-holds-barred cable news program "The O'Reilly Factor "every night. O'Reilly is the reigning king of cable news, with a huge lead in the ratings, two best-selling books, and a nationally syndicated radio program.

O'Reilly's "no-spin" motto is clever marketing--but who's keeping track of O'Reilly's own spin? From his support for Bush's tax cuts and the war with Iraq to his attacks on everything from National Public Radio to "welfare mothers," O'Reilly often contradicts himself and consistently concocts evidence to support his conservative talking points.

His misguided opinions, stated as facts, are often simply wrong, such as his claim that the U.S. "gives far and away more tax money to foreign countries than anyone else . . . Nobody else even comes close to us" (per capita the U.S. is near the bottom of the list for developed countries). Other of his statements are deliberately inflammatory, such as his suggestion that we bomb Libyan civilians in the aftermath of September 11 ("Let them eat sand"). Weeks later O'Reilly denied the sentiment, though he has publicly stated that "If you're not providing controversy and excitement, people won't listen or watch."

Following in the footsteps of FAIR's hit book "The Way Things Aren't: Rush Limbaugh's Reign of Error, The Oh Really? Factor" will use facts, humor, illustrations, and comics to challenge the many absurd, outlandish, and just plain incorrect statements made on one of the U.S.'s most-watched "news" programs. Publication timed to coincide with O'Reilly's forthcoming book, "Who's Looking Out For You."

Peter Hart is the activism director at FAIR (Fairness & Accuracy In Reporting), the national media watch group. He is also a co-host and producer of FAIR's syndicated weekly radio show "CounterSpin." https://www.adlibris.com/no/bok/the-oh-really-factor-unspinning-fox-news-channels-bill-oreilly-9781583226018

 

Breakthrough: Our Guerilla War to Expose Fraud and Save Democracy

In this New York Times bestseller, controversial ambush journalist James O'Keefe takes a hard-hitting look at how the media and government conspire to protect the status quo: "A spine-tingling, true crime thriller about the quest for truth in the age of media obfuscation" (Gavin McInnes, FOX News contributor). 
Hailed by David Weigel in Slate as having "had more of an impact on the 2012 election than any journalist," James O'Keefe is young, brash, and provocative: a new breed of guerrilla reporter for the twenty-first century. He and his associates have famously infiltrated some of America's most protected organizations and institutions. Now, in Breakthrough, O'Keefe chronicles the harrowing undercover investigation that opened America's eyes to the chicanery of its state houses and the duplicity of the White House during one of the most compromised election campaigns in our nation's history: the 2012 presidential race. 

Of all his controversial sting operations, this was the one that his late mentor, Andrew Breitbart, called "his most consequential." While still on federal probation, O'Keefe organized an army of citizen journalists, planned a series of video stings to reveal the American system's vulnerability to voter fraud, and went nose to nose with the most powerful political machine in the world. Along the way, O'Keefe found disheartening evidence that Americans are not nearly as free as we may believe, but also showed just how much real change ordinary citizens can bring about when they are willing to risk the wrath of the powerful. 


Free of ideology, Breakthrough is at its core a clarion call for a more ethical society. Despite being vilified and libeled by an establishment media dedicated to suppressing the truth, James O'Keefe has dared to break through the firewall and reshape public opinion by showing things as they really are. https://www.adlibris.com/no/bok/breakthrough-our-guerilla-war-to-expose-fraud-and-save-democracy-9781476706184

 

Into the Buzzsaw: Leading Journalists Expose the Myth of a Free Press

Leading journalists from Fox News, CBS, ABC, MSNBC, newspapers, and other outlets including Dan Rather, Ashleigh Banfield, Robert McChesney, Greg Palast, Pulitzer Prize and Emmy winners, and more recount the press censorship they experienced in the wake of 9/11 security concerns. With a foreword by Gore Vidal and edited by former CBS and CNN producer Kristina Borjesson, this highly acclaimed anthology has been described as "fascinating and disturbing," "uplifting" and "infuriating," and a "penetrating collection of powerful essays." The original edition won the National Press Club s Arthur Rowse Award for Press Criticism and was selected by the New York Public Library as one of the most extraordinary titles of 2002." https://www.adlibris.com/no/bok/into-the-buzzsaw-leading-journalists-expose-the-myth-of-a-free-press-9781591022305

 

Bias: A CBS Insider Exposes How the Media Distort the News

 

In his nearly thirty years at CBS News, Emmy Awardwinner Bernard Goldberg earned a reputation as one of the preeminent reporters in the television news business. When he looked at his own industry, however, he saw that the media far too often ignored their primary mission: objective, disinterested reporting. Again and again he saw that they slanted the news to the left. 
For years Goldberg appealed to reporters, producers, and network executives for more balanced reporting, but no one listened. The liberal bias continued. 
In this classic number one New York Times bestseller, Goldberg blew the whistle on the news business, showing exactly how the media slant their coverage while insisting they re just reporting the facts. https://www.adlibris.com/no/bok/bias-a-cbs-insider-exposes-how-the-media-distort-the-news-9781621573111

 

Arrogance: Rescuing America from the Media Elite

An exposé of what the author terms a culture of elitism in the modern media explains how distortions in news reporting are inevitable in today's climate, prescribing challenging solutions to enable more balanced reporting. By the Emmy Award-winning author of Bias. https://www.adlibris.com/no/bok/arrogance-rescuing-america-from-the-media-elite-9780446693646 

 

When News Lies

When News Lies is the untold story of media war behind Iraq; the American government's efforts to manipulate war coverage; and the media's own timidity and reluctance to do its job-report the news to the public.Veteran author, video journalist, and media critic, Danny Schechter, takes us on a sometimes frightening, sometimes humorous journey behind the scenes of the media machine that sold us Operation Iraqi Freedom.This innovative new publishing format includes the full length DVD of Danny's award winning and controversial documentary, WMD-Weapons of Mass Deception. https://www.adlibris.com/no/bok/when-news-lies-9781590790731

 

Deception in America: How We Are Manipulated Big Business, Politicians, the Press & Our Indoctrinations

Too many of us are unaware of the continuous manipulation that emanates from the major institutions in America. Then we go blithely through life with little concern or affront for how much of that information is either false or misleading. While we are an educated people, we are not very critical of those tactics that effect us on a daily basis. Let me point out that virtually all of our information and attitudes are derived from sources outside of one?s self. While this may or may not be obvious, it sets the stage for what you will read later about making choices and free will. The intention of this book is to raise people?s consciousness regarding the deceptive and deceitful practices that occur regularly in society by discussing a number of their root causes, and present some of the negative manifestations of those behaviors.

We can not expect to advance social behavior by allowing these actions to go unacknowledged and not dealt with. Also described are some of the ways in which we voluntarily become victims, whether they are derived from personal interaction, religious indoctrination, the press, our government, or the ever present manipulation of consumers by big business. These are all areas in which we can benefit from having reasonable insights. Pogo: ?I have met the enemy and it is me.? While there are many adverse behaviors discussed herein, the most flagrant of them surely come from politicians, virtually all of whom are indebted to the corrupting purse-strings of corporate America for their livelihood (reelection funding). It is the officers and directors of the major institutions who manipulate this country with their legalized bribes and illegal perks. And this achievement is accomplished without a great deal of detection, fanfare, or concern for who may be in office at any given time.

Have you noticed how often corporations give money to both parties? This tolerated graft is why nothing much changes from one Administration or one Congress to the next. Big business owns both. Many of the points that are made in this book may fall into the category of I already knew that. However, there should be more than a few ideas that will elicit an aha! As you will discover, I take frequent issue with counterfeit statements that emanate from our powerful institutions, a feature that has been a function of their business plans and the political landscape for uncounted decades. It is these persistent fountains of misinformation and disinformation that we should be aware of and deal with if we are to counteract the negative side of people?s pursuit of power. Just don?t imagine that you can label me un-American if you should happen to disagree with my contentions.

Being a good citizen is not being inclined to accept all that the government may want of us. On balance, it is an entity that is made up of regular people who have their own prejudices and personal agendas, and we should not expect otherwise. Resistance to the evils that are inherent in bad government is everyone?s duty in order to promote a stronger, more just America. I am aware that in some cases I may be preaching to the choir. Those who are most interested in this book?s subjects might already be well versed in them. In contrast, those who have the greatest need to understand these issues are precisely those who may make the least effort in that direction. This is not an indictment of our country with its great beauty and fine citizens. Rather it is meant to focus on understanding the malevolent motivations of some and the lack of attention by others. https://www.adlibris.com/no/bok/deception-in-america-how-we-are-manipulated-big-business-politicians-the-press-our-indoctrinations-9781491036334

 

News and Culture of Lying

Reporters claim to seek and tell the truth in their news stories, but Paul Weaver maintains that news organizations regularly foster a haze of untruth that obscures the meaning of events and distorts our perception of reality. This distortion, which Weaver terms "a culture of lying", is the result of hidden structural relations, such as the media's need to serve the interests of advertising sponsors, and the "addict/codependent" relationship of reporters to their sources. Enlivening his account of how stories are assigned, reported, edited and published, Weaver shows how standard procedures that aim at revealing truth produce the opposite. https://www.adlibris.com/no/bok/news-and-culture-of-lying-9780684863641

 

Murdoch Archipelago

This biography gives an account of one man's relationship with power and gives an insight into Rupert Murdoch's empire. Arguing that the freedom of the press is not just in our interest but a matter of life and death, the book also builds a case against the dangers of media monopoly. https://www.adlibris.com/no/bok/murdoch-archipelago-9780743239363

 

Dial M for Murdoch

For years Rupert Murdoch's newspapers had been hacking, spying, blagging, bribing and destroying the evidence. They thought they were untouchable. They were wrong. https://www.adlibris.com/no/bok/dial-m-for-murdoch-9780241961049 

 

Spinning Intelligence: Why Intelligence Needs the Media, Why the Media Needs Intelligence

Throughout the twentieth century, especially during wartime and the Cold War, intelligence agents routinely used the media to publish and broadcast material that would deceive external enemies, thwart domestic subversion or simply to change the way readers thought about fascism or communism. Today stories are chanelled to journalists in order to promote a news agenda deemed favourable to MI5, MI6 or to the CIA, or to 'spin' the coverage of key issues. Investigative reporters often have a more adversarial relationship with the security services, seeing them as over-mighty agents of the state who should be subjected to forensic scrutiny of what they get up too - allegedly for the public good.

The furore over 'rendition' of terrorist suspects by the CIA and the complicity of British agencies in this process is but one example of journalists uncovering practices that the intelligence community would rather have kept secret. The contributors to this book, drawn from former intelligence officers, the media and academia, explore this intriguing and often fraught contest, shedding light on many hitherto unknown aspects of the intriguing and symbiotic relationship between the 'second oldest profession' and the print and broadcast media. Speaking from the perspective of the journalist are Chapman Pincher and Gordon Corera (Security Editor, BBC), whose essays trace the evolving relationship between news media outlets and the government, especially with regards to advances in technology.

Reporting from the perspective of the political institution are Sir David Omand, Nick Wilkinson, Michael Goodman, and Anthony Campbell, who explain governmental oversight of intelligence agencies, the operation of clandestine information units, and the laws that govern the control of information. Richard Aldrich investigates the exploitation of the globalized media by intelligence agencies; Scott Lucas and Steve Hewitt tackle the CIA's use of open sources for intelligence purposes; and, Wyn Bowen examines the real-world use of open source intelligence in rolling back Libya's nuclear program. Robert Dover and Pierre Lethier explore the depiction of intelligence in popular culture, a practice that helped create rendition and facilitate torture, and condition our responses to both. In the final essay, Patrick Porter focuses on cultural representations of the war on terror. https://www.adlibris.com/no/bok/spinning-intelligence-why-intelligence-needs-the-media-why-the-media-needs-intelligence-9780199326945

 

Spooked: How the CIA Manipulates the Media and Hoodwinks Hollywood

The American people depend on a free press to keep a close and impartial watch on the national security operations that are carried out in our name. But in many cases, this trust is sadly misplaced, as leading journalists are seduced and manipulated by the secretive agencies they cover.

While the press remains silent about its corrupting relationship with the intelligence community - a relationship that dates back to the Cold War - Spooking the News will blow the lid off this unseemly arrangement. Schou will name names and shine a spotlight on flagrant examples of collusion, when respected reporters have crossed the line and sold out to powerful agencies. The book will also document how the CIA has embedded itself in "liberal" Hollywood to ensure that its fictional spies get the hero treatment on screen.

Among the revelations in Spooking the News

  • The CIA created a special public affairs unit to influence the production of Hollywood films and TV shows, allowing celebrities involved in pro-CIA projects - including Harrison Ford and Ben Affleck - unique access inside the agency's headquarters.
  • The CIA vets articles on controversial topics like the drone assassination program and grants friendly reporters background briefings on classified material, while simultaneously prosecuting ex-officers who spill the beans on damaging information. https://www.adlibris.com/no/bok/spooked-how-the-cia-manipulates-the-media-and-hoodwinks-hollywood-9781536618341

 

The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World

This book provides a cross-section of Douglas Valentine s investigations into CIA engagement in terrorism, drugs, and propaganda. Author of three books on CIA operations, Valentine s research into CIA activities began when CIA Director William Colby gave him free access to interview CIA officials who had been involved in various aspects of the Phoenix program in South Vietnam. It was a permission Colby was to regret. The CIA would rescind it, making every effort to impede publication of The Phoenix Program, which documented the CIA s elaborate system of population surveillance, control, entrapment, imprisonment, torture and assassination in Vietnam.

While researching Phoenix, Valentine learned that the CIA allowed opium and heroin to flow from its secret bases in Laos, to generals and politicians on its payroll in South Vietnam. His investigations into this illegal activity focused on the CIA s relationship with the federal drugs agencies mandated by Congress to stop illegal drugs from entering the United States. Based on interviews with senior officials, Valentine wrote two subsequent books, The Strength of the Wolf and The Strength of the Pack, showing how the CIA infiltrated federal drug law enforcement agencies and commandeered their executive management, intelligence and foreign operations staffs in order to ensure that the flow of drugs continues unimpeded to traffickers and foreign officials in its employ.

Ultimately, portions of his research materials would be archived at the National Security Archive, Texas Tech University s Vietnam Center, and John Jay College. This book includes excerpts from the above titles along with subsequent articles and transcripts of interviews on a range of current topics, with a view to shedding light on the systemic dimensions of the CIA s ongoing illegal and extra-legal activities. These terrorism and drug law enforcement articles and interviews illustrate how the CIA s activities impact social and political movements abroad and in the United States. A common theme is the CIA s ability to deceive and propagandize the American public through its impenetrable government-sanctioned shield of official secrecy and plausible deniability. Though investigated by the Church Committee in 1975, CIA praxis then continues to inform CIA praxis now. Valentine tracks its steady infiltration into practices targeting the last population to be subjected to the exigencies of the American empire: the American people. https://www.adlibris.com/no/bok/the-cia-as-organized-crime-how-illegal-operations-corrupt-america-and-the-world-9780997287011

 

 

Vårt primitive helsevesen og stresset som sakte men sikkert tar enorme mengder med liv

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

 

"Et samfunn blir aldri ferdig. Krefter er stadig i virksomhet for å endre det i forskjellige retninger. Nye synsmåter gjør seg gjeldende. Helse- og sykepleie har spesielle forutsetninger for å iaktta de negative og destruktive følger av vårt samfunnsystem og til å utrede årsakssammenhengen, såfremt de utnyttes og kombineres med en kritisk observasjon og solidaritet med den arbeidende majoritet. Grunnen til at disse forutsetninger ikke blir tatt vare på, synes å være at den medisinske verden nå er i hendene på undertrykkende krefter i samfunnet, samt borgerlige synsmåter og et mektig byråkrati.

I stedet for å utrede og belyse, fordunkler den nåværende ordning det klare innblikk i samfunnssystemets uheldige sider. I stedet for å virke for likhet og solidaritet mellom mennesker, bevarer sykdomsbehandlingen et urgammelt samfunnssystem preget av blind autoritetstro. Her venter en nøkkelrolle midt i samfunnsutviklingen på de virksomme krefter innen helsesektoren, og dermed også på legen."

Fra boken  Den Allmektige Legen - 1968. Boken kan leses i sin helhet her: http://www.nb.no/nbsok/nb/574afc9bca7c3dc7fb1bc089fc14a46b?index=5#0

 

"Helsevesenet har i dag hovedsaklig et patologisk syn; det vil si at fravær av sykdom er det samme som sunnhet. Men god helse er et mye videre begrep enn bare å være symptomfri, og tar man ikke fatt i årsaken til den dårlige helsen, dukker det snart opp et nytt og enda mer påtagelig symptom. Den tankegangen og den strukturen vi har i dagens helsevesen, går ut fra synsmåter som er forankret i en forgangen tid. Den gamle måten å se tingene på har en tradisjon som ikke lenger holder. Resultatet er blitt et svært dyrt og kostbart helsevesen med syke mennesker som lider unødvendig.

I de siste tiårene er vi blitt kulturelt programmert til å vente oss raske kurer  for sykdommene våre ved hjelp av tabletter eller sprøyter. Vi tror vi kan mishandle og misbruke kroppen - at den har uendelige ressurser. Men det er også store økonomiske interesser bak et helsevesen som er oppbygd av den gamle tankegangen. Legemiddelindustrien er en av de fire største i verden. Hvem vil da ha en forandring ? Den tvilen vi nå ser, er et opprør mot den kontrollen og maktfunksjonen som har eksistert innen legevitenskapen, der man har overtatt kirkens  gamle allvitende holdning og har hatt fortrinnsrett til å tolke hva som er sykt eller friskt. 

Vi trenger en større ydmykhet overfor spørsmål om hva helse egentlig er, og en dypere respekt for menneskers  individuelle behov. Vi må oppgi det gamle symptomorienterte synet og fokusere på individet. I stedet for å klassifisere folk med samme symptom  under èn <<sykdomstype>>, må vi se på enkeltmenneskene. Alle er biokjemisk unike, og et spesifikt symptom kan ha flere årsaker. Jeg mener at problemene i vestlig legevitenskap skyldes at vi mangler en bakenforliggende fungerende helsefilosofi og et langsiktig perspektiv. Uten en gjennomtenkt grunnfilosofi kan ikke noe system fungere i lengden."

Susanna Ehdin - Immunolog

 

"Biomedisinsk kunnskap er forankret i en objektiverende teori og en tingliggjørende  metodologi. Synet på mennesker er gruppebasert, fremmedgjørende og abstrahert fra livet. Kroppen betraktes fragmenterende, mekanisk og materielt, men intet levende menneske er en slik kropp, og ingen gruppe mennesker er så homogen at deres felles kjennetegn er mer korrekt enn deres individuelle. Ingen kunnskap om menneskets helse eller sykdom er fyllestgjørende som ignorerer det som kjennetegner mennesket fremfor alt, nemlig egen erfaring og en bevissthet om egen verdighet.

Menneskets ukrenkelighet er kjernen i en nesten globalt anerkjent formulering av disse fundamentale, menneskelige rettigheter. Dette betyr blant annet at en humanmedisin som tingliggjør mennesker i det den gjør disse til gjenstander for utforskning, praktiserer en kunnskapsproduksjon som ikke kan forsvares etisk.

Av dette følger at anvendelsen av kunnskapen om det fremmedgjorte menneske er uetisk. Slik kunnskap krenker fordi den ignorerer erfaringen, meningen og hensikten i den enkeltes livsprosjekt. Den feiltolker kroppen som er definert som materie og ikke som historie. Den søker "løsninger" løsrevet fra det levde liv. Slik kan kan gyldig kunnskap korrekt anvendt både skade og kronifisere. Da krenker faget medisin og dets utøvere de mennesker som er blitt syke av krenkelser.

Forskere ved Østnorsk kompetansesenter for rusrelaterte problemer gjennomførte en undersøkelse blant 291 brukere fra samtlige offentlige rusinstitusjoner og poliklinikker i Oppland og Hedmark. Studien viser at 90 prosent av misbrukerne har hatt psykiske lidelser i løpet av livet. De hyppigste nevnte er depresjon og angst. Forskerne påpeker at tallet trolig er for lavt siden de yngste misbrukere, hvor psykisk sykdom er svært utbredt, er underrepresentert i studien. Tre av fire misbrukere  angir at de hadde disse lidelser før de begynte å bruke rusmidler, ofte allerede som barn. Forskerne konkluderer at bruk av rusmidler er virkning av snarere enn årsak til psykiske lidelser.

 

Med en slik tolkning peker forskerne på strukturelle forhold som skaper eller forsterker både sosiale og medisinske problemer. Inntil nylig har psykiatriske pasienter som bruker rusmidler vært psykiaterens ansvar. Psykiatrien er en del av helsevesenet, styrt av leger og preget av biomedisinsk språk og kunnskap. Rusmisbrukere som plages av psykiatriske lidelser derimot, har vært rusomsorgens ansvar. Rusomsorgen er en del av sosialvesenet, styrt av samfunnsvitere og preget av sosialvitenskapenes ulike språk og sammensatte kunnskapsgrunnlag. Misbrukere med psykiatrisk sykdom har ofte ikke fått adgang til en psykiatrisk institusjon nettopp på grunn av deres rusmiddelbruk. Mange klienter i russektoren har tidligere vært pasienter i psykiatrisektoren. Det betyr ikke at de først har vært på feil sted, det betyr bare at de har blitt feilaktig behandlet.

En destruktiv form for "selvhjelp" mot uidentifisert lidelse, det vil si rusing og bedøvelse, er ikke blitt avverget. Lidelsen er følgelig blitt kronifisert på grunn av helsevesenets feilaktige tolkning av dens opphav. Ifølge medisinsk kategorisering har slike pasienter en "dobbeltdiagnose". Termen dokumenterer to forhold. For det første: Medisinen definerer rus og mental lidelse som to uavhengige variabler. For det andre: Medisinen oppfatter den rusede og mentalt syke personen selv om selv som opphav til for to typer patologi. Først nå gjøres det forsøk på å nærme seg personer som har diagnosen depresjon og rusmiddelmisbruk ut fra en antakelse om mulige sammenhenger eller en felles bakenforliggende årsak.

 

Vi vet at mødre til misbrukte og mishandlede barn med stor sannsynlighet selv er mishandlede kvinner som med nesten like stor sannsynlighet, selv har vært mishandlede og misbrukte jenter. Vi vet at rusmisbrukende kvinner ofte lever i ustabile relasjoner med skiftende partnere som ofte er voldelige. Deres barn er derfor i tillegg til å mangle vanlig omsorg, ekstra utsatt for misbruk og mishandling. Vi vet at kvinner som misbruker alkohol ofte føder skadede barn eller at deres barn senere får diagnosen AD/HD. Vi har nå dokumentasjon som knytter gravide kvinners angst og stress til deres barns helse før fødselen og barnas senere lærevanske. Studier viser også en statistisk sammenheng mellom alvorlig stress i svangerskapets første trimester og visse former for misdannelser.

Vold, misbruk og fysisk og psykisk mishandling tidlig i livet gjør mennesker ekstremt sårbare. Det ble dokumentert med epidemiologisk metodologi i en amerikansk studie. Blant 17 000 voksne brukere av en primærmedisinsk poliklinikk som all var i faste arbeidsforhold, i hvilket var en forutsetning for inklusjonen, tallfestet forskerne sammenhengene mellom bestemte negative barndomserfaringer og risikofaktorer for de hyppigste årsaker for død blant voksne i dagens USA. Studien er til nå blitt utdypet  i over tretti understudier, alle publisert i tunge medisinske skrifter.

 

<<Negativer barndomserfaringe>> var delt i to grupper,  en for psykisk, fysisk og seksuelt misbruk av barnet selv, og en for ulike problemer slik som å vokse opp med en enslig forelder, å leve med en voksen som misbruker alkohol eller narkotika, å leve med en voksen som har en mental lidelse eller har prøvd å ta sitt liv, å se mor bli mishandlet, og å leve med en voksen som har vært dømt eller fengslet. Disse ble så korrelert med følgende ti risikofaktorer for sykdom: røyking, sterk overvekt, fysisk inaktivitet, depressivt stemningsleie, selvmordsforsøk, alkoholisme, etterhvert narkotikabruk, foreldre med rusproblemer, mer enn 50 seksualpartnere gjennom levetiden, og seksuelt overførte sykdommer. Mulige sammenhenger mellom de foran nevnte barndomserfaringene og de ti risikofaktorene ble deretter analysert med henblikk på de sju ledende årsaker for død blant voksne i de vestlige land, nemlig hjerte- og karsykdommer, slag, enhver form for kreft, kroniske luftveissykdommer, diabetes, hepatitt og gulsott, og brudd (som mål på skader).

 

Forskerne fant sterke sammenhenger mellom negative barndomserfaringer og risiko for tidlig død blant voksne. Disse økte i styrke når det forelå flere typer negative erfaringer. Konklusjonen var at negative erfaringers negative virkning  er sterk og akkumulerende. Vincent Felitti, studiens leder, sammenfattet studieresultatene under den betydningsfulle tittelen <<Turning gold into lead>> på følgende måte:

 

Vi fant at slike negative barndomserfaringer er svært vanlige, selv om de vanligvis er fortiet er fortiet og uoppdaget: at deres dype virkning vedvarer selv etter et halvt århundre etterpå, selv om nå omformet fra psykososiale erfaringer rir organiske sykdommer;  og at de er en avgjørende faktor for nasjonens helse og velferd. Våre funn er av stor betydning for den daglige praksis i medisin og psykiatri fordi de tyder på at det som anses som vanlig voksenmedisin er et resultat  av hva som ikke ble sett i barndommen. Studien avslører de rådende oppfatninger omkring depresjon og avhengighet som overfladiske, fordi den viser at disse står i et veldig sterkt doserespons-forhold til forutgående leveerfaringer.

 

Det viktigste spørsmålet studien hadde frembrakt , som den hadde gjort maktpåliggende å besvare, men som studiens design ikke ga adgang til å svare på, stilte forskerne selv: <<Exactly how are adverse childhood experiences linked to heath risk behaviors and to adult diseases ?>> Jeg har tillatt meg å spissformulere spørsmålet på følgende måte: Hvilke tanker og begreper om menneskelige erfaringer og menneskers kropper må humanmedisinen utvikle slik at helsepersonell kan begripe hvordan krenkelser som ikke drepte barnet likevel dreper den voksne som har vært dette barn ?

 

Er det fruktbart å tenke at en mental tilstand der man har en opplevelse av at liv og helse er i en konstant fare, at en slik tilstand nærer utviklingen av kreft ? Den negative virkningen på immunsystemet av såkalt distress, det vil si emosjonell overlast, er godt dokumentert. Eksperimentell utforskning av sammenhengen er blitt forankret på flere måter. I immunologiske studier er <<natural killer cells>>, på norsk kalt drapsceller, sentrale studie objekter; i hormonstudier har kortisol en betydelig plass. Drapsceller undertrykkes målbart hos forsøkspersoner som utsettes for stress, for eksempel sterk støy, og inntil 72 timer etterpå, men bare hvis forsøkspersonene tror at de ikke kan kontrollere støyen.

Den samme støyen over like lang tid bevirker derimot ikke det samme hvis forsøkspersonene tror at de kan slå av kilden, selv om det ikke er sant. Med andre ord: Personenes egen opplevelse av enten fullmakt eller kontroll -  eller avmakt og utleverthet - bestemmer virkningen. Personens subjektive opplevelse av virkeligheten som overveldende og upåvirkelig, svekker vedkommendes drapsceller. Effekten blir forsterket av gjentatt erfaring av maktløshet, og ytterligere ved kronisk avmakt. Slik åpnes veien for patologiske celler i kroppens vev og organer.

 

Subjektiv tolkning påvirker også påvirker også det hormonelle samspillet mellom hypotalamus, hypofyse og binyrebarkene, i engelsk kortform HPA-aksen. Til disse hormonene er det nå blitt knyttet en omfattende dokumentasjon. Det gjelder særlig innvirkningen på den naturlig varierende døgnproduksjonen av hormonet kortisol. Begrepet <<allostase>> må her introduseres. Allostase betyr stabilitet ved hjelp av endring og omfatter alle interne systemer som muliggjør fleksibel tilpasning til dagliglivet og unntakslivet. Allostatisk <<oppladning>> skjer ved gjentatt opplevelse av fare.

Det er målt ved langtidsbelastning som samfunnskrise, krig og nød, ved eksamen, sorg, tap av levegrunnlag og skilsmisse, -  og ved langvarig undertrykkelse av sterke følelser som ved lang pleie av ektefelle med Alzheimers sykdom. Oppladningen kommer til uttrykk i varig hyperaktivitet i kortisolproduksjonen. Dette har alle de kjente følger som forhøyet kortisol gir, altså vektøkning, blodtrykkstigning, feil i blodsukkerreguleringen og tap av mineraler fra skjelettet, for å nevne det mest sentrale.

 

Barn internaliserer erfaring av livsfare selv om deres eget liv ikke har vært truet direkte. Barn som er vitner til vold i familien, var et tema i en lederartikkel i 1993 (Groves et al. 1993). Forfatterne var helt entydige med hensyn til den ødeleggende virkningen som slike opplevelser måtte ha på barns emosjonelle og kognitive utvikling. Deres konklusjon var helt klar, og den motsa tidligere oppfatninger om at barn ikke led skade av slikt så sant de ikke ble skadet direkte. Siden 1993 har dokumentasjonen av skadene barn får ved å være vitne til vold i familien, stadig blitt sterkere. Resultatene av en rekke studier konvergerer til budskapet om at skade skjer i hvert tilfelle, og jo dypere desto yngre barnet er (American Academy of Pediatrics 1999a, b.).

Hvordan en krenkelsessmerte oppleves, avgjør hvordan den leves videre. Det finnes nå solid kunnskap om at opplevelser av overveldende trussel mot liv og integritet lagres på en annen måte i menneskers hukommelse enn andre erfaringer. Avmaktserfaringen  kan forbli uintegrert  i personens kognitive minner. Den kan forbli utilgjengelig for ord og tanker, siden den huskes utelukkende eller hovedsaklig  sanselig. Medisinen bør være oppmerksom på traumatiske minner i sansene slik som forskerne i nevrofysiologi helt nylig har begynt å beskrive dem, det vil si som sensomotoriske traumeerindringer som kan reaktiveres eller gjenoppvekkes av personlikhet. Man møter dem i historiene til krigsveteraner, til overlevende fra brann, ras og skipsforlis, til torturerte, til voldtatte, og til mennesker som har ligget i respirator eller som er blitt kvestet i ulykker.

 

Det bakenforliggende fenomenet er blitt beskrevet av Pierre Janet. Han så at mennesker  har evnen til å knytte nye erfaringer sammen med tidligere, det vil si at de assosierer, eller at de spalter nye er faringer  fra sin erfaringsverden , det vil si at de dissosierer (van der Hart og Horst 1989). Det vi på bakgrunn av Janets dissosiasjonsteorier  og moderne nevrofysiologi nå med rimelig sikkerhet kan si, er følgende: Når et traume i fortid blir opplivet av noe i nåtid  som har perseptive likheter med det tidligere  traumet, kan følgene bli uforutsigbare. Virkningen av en ny krenkelseserfaring kan bli helt uforholdsmessig.

Effekten kan bare begripes hvis man tenker seg inn i den krenkedes opplevelsesverden, der det som har skjedd her og nå flyter sammen med noe som skjedde der og da. Da fremtrer en perseptiv kroppslogikk som handler om at tilsynelatende bagatellmessige skader medfører stor funksjonssvikt eller kronisk ikke malign smerte som medisinen per i dag ikke kan lege.

Janet var den første som beskrev på en konsistent måte at mennesker faktisk kan spalte toksiske, skadelige og ydmykende sanseinntrykk og lagre disse på bevisstehetsnivåer som ikke er verbalt organisert, men perseptivt, og som følgelig ikke er direkte tilgjengelig for kognetiv erindring. Det dette handler om, dekkes ikke av den freudianske termen det <<ubevisste>>. Det er grunn til å anta at alt vi har opplevd er oss bevisst, men at vår bevissthet er en dynamisk og kompleks kognetiv- perseptiv-multinivå-aktivitet.

Reviktimisering av mennesker i medisinske kontekster handler utvilsomt om et faglig problemkompleks. Men den handler også om et etisk problemkompleks. Når mennesker som søker hjelp for helseproblemer etter integritetskrenkelser, det vil si følger av maktmisbruk, blir reviktimisert i medisinske møter, handler det om det samme, det vil si om maktmisbruk. Medisinen mangler nemlig ikke lenger kunnskap om helsefølgene av misbruk og mishandling, undertrykkelse og ydmykelse.

Men denne kunnskapen synes på en underlig måte ikke å bli vektlagt eller gitt relevans i behandlingssammenhenger. Det kan virke som om denne kunnskapen, som i kraft av den anvendte metodologi burde anses som av første rang, likevel oppfattes som annenrangs, og det muligens nettopp i kraft av sitt tema. Kunnskap om misbruk av sosial og politisk makt er så uunngåelig verdiladet i sitt vesen og sitt budskap at den liksom <<ikke passer>> i et definert verdinøytralt kunnskapsunivers som det medisinske.

Hvis det er slik, må faget medisin redgjøre for hvorfor den ikke bare rangerer objektivt  basert kunnskap over subjektivt forankret erfaring, men også visse former for objektiv kunnskap over andre former for objektiv kunnskap.

Det er påfallende at den betydelige epidemiologiske dokumentasjonen som knytter krenkelse av integritet, uansett type, til et bredt spekter av syklighet, ikke blir integrert i den medisinsk kliniske praksis, og at dette gjelder for så vel de somatiske spesialitetene som, og muligens i enda større grad, for psykiatrien. Motstanden mot kunnskapen  som kommer til uttrykk i vedvarende disinteresse, skepsis og undervurdering, må kunne karakteriseres som etisk uforsvarlig.

Den representerer en håndhevning av faglig makt som, i en annen lesning, kan kalles maktmisbruk.  Det kan bevitne at den naturvitenskaplig forankrede medisinen, og det inkluderer psykiatrien som jo mer søker etter biologiske forklaringsmodeller for mental sykdom, deltar i prosesser som medisinfaget ved teoretisk definisjon er hevet over: å avvise og umyndiggjøre ofrene av maktmisbruk, enten denne er knyttet til sosiale, kulturelle eller politiske forhold, og å stigmatisere skadede mennesker fordi deres væremåter eller helse avviker fra normen.

Hvis det er slik at medisinen faktisk bidrar til at <<det er ofrene som skammer seg>> for at de har blitt gjort til gjenstand for andres ringeakt og, ved å søke om hjelp, igjen blir gjort til gjenstand for avvisning av sitt dypeste eksistensielle problem, da må medisinen redegjøre for hvordan dette kan forenes med fagets etiske selvforståelse.

 

Premenstruelt syndrom, sterke menstruasjonssmerter, store blødninger, seksuelle problemer, smerter under samleie, urinveisinfeksjoner, vannlatningsproblemer, magesmerter og fordøyelsesproblemer har alle vist seg å å forekomme signifikant oftere blant misbrukte enn blant ikke misbrukte kvinner.Foreliggende dokumentasjon tillater å si at 40-50 prosent av kvinnene som behandles for underlivssmerter har opplevd overgrep, og at 50-80 prosent av kvinnene med smerter i underlivet også har kroniske magesmerter, det vil si at mellom en av to og fire av fem presenterer <<overlappende smerter>> ( Chronic Pelvic Pain. ACOG Pract Bull 24).

Men studier om sammenhengen mellom magesmerter, respektive underlivssmerter og overgrep viser ikke bare at kvinners smertepresentasjoner er vanskelige å kategorisere, de viser også at kvinner som angir smerte i mage-, underlivs- eller bekkenregionen, ofte angir smerter i andre deler av kroppen i tillegg. Slike generelle smertepresentasjoner blir igjen metodologisk <<splittet>>  etter hvor kvinnen angir smertene, men også om man finner en medisinsk <<forklaring>> for en slik smerte. Kvinner som er blitt kategorisert som <<somatiserere>>, uten at behandlerne eller forskerne har undersøkt bakgrunnen for det, har en påvist høyere risiko for å utvikle såkalte mertesyndromer i hele kroppen, som da kalles muskel - og skjelettsmerter eller fibromyalgi. Da blir slike smerter definert som oppgaver for spesialister i revmatologi, fysikalsk medisin eller allmenmedisin (McBeth et al. 201).

 

I de senere år har vi fått stadig flere studier som dokumenterer en sammenheng  mellom krenkelseserfaring og kronisk smerte.  Man har prøvd å tallfeste mulige sammenhenger mellom fibromyalgi, altså generell muskelsmerte, kronisk rygg-, nakke,- hode- og ansiktssmerte på den ene siden , og misbruks- og krenkelseserfaring i barndommen på den andre.  Noen av studiene inkluderer bare kvinner, noen både menn og kvinner.

Blant kvinnene i disse studiene angir mellom 47 og 65 prosent både smerte og misbruk. I en kanadisk studie blant kvinner med seksuell misbrukserfaring i barndommen hadde 69 prosent av kvinnene smerter i kroppen som var blitt diagnostisert som fibromyalgi. De ble ikke spurt om de også var blitt fysisk mishandlet eller hadde bevitnet vold i barndommen. Jeg antar at de tallfestede relasjonene trolig hadde blitt enda høyere om man også hadde inkludert disse erfaringene.

Blant misbrukte personer med kronisk smerte var sannsynligheten for at smerten var blitt <<diagnostisert>> som fibromyalgi, nesten 12 ganger høyere hos  for kvinner enn for menn. Dette kan tyde på at kvinner og menn presenterer sin krenkelsessmerte forskjellig. Men det kan også tyde på at leger blir ledet av kulturstyrte mønstre til å tolke og navngi kvinners helseproblemer annerledes enn menns, slik antropologer har påpekt i flere sammenhenger. 

Likedan er det funnet en sammenheng mellom kroniske smertesyndromer av <<muskel- skjelett- typen>>, for eksempel i nedre rygg, og <<underlivs-typen>>, for eksempel i nedre bekkenregion, og depresjon, stress, mishandling og misbruk i barndommen. Av analysen fremgår at forskerne tar for gitt  at smertetypene faktisk handler om uavhengige variabler ( i følge sted), og at  depresjon, stress, mishandling og misbruk er fire uavhengige variabler (kalt psykososiale faktorer).

Det er vist at << psykososiale faktorer>>, i dette tilfellet psykologisk stress, kronisk tretthet, sykdomangst og opptatthet av plager i kroppen, med høy treffsikkerhet varsler om senere magesmerter. Og blant 3000 gynekologiske pasienter fant man en sterk sammenheng  mellom overgrepserfaring på den ene siden og psykiatriske diagnoser, inkludert <<somatisering>>, egen opplevelse  av stress, egen oppfatning av å ha dårlig helse og hyppige legebesøk på den andre siden.

Den første norske studien om en mulig sammenheng mellom kronisk smerte og krenkelse kom fra smertepoliklinikken på Haukeland i år 2000, hvor 44 av 100 pasienter med smerte angav å ha opplevd misbruk eller mishandling, ofte i flere former og som oftest knyttet til alkoholbruk og vold blant de voksne i familien."

"Tredje utgave er gjennomgående revidert for å gi plass til nye forskningsresultater, nye historier og den nyeste kunnskapen om hvilken virkning giftig barndomsstress har på kroppens fysiologi og celler. Boken handler kort fortalt om helsefølger av vond og vanskelig erfaring i tidlige år. Sagt på en annen måte handler den om samspillet mellom tre fenomener: kropp, erfaring og mening. Forfatterne spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som er blitt syke av krenkelser.

Boken retter seg mot studenter og praktikere innenfor helsefag, medisin og psykologi. Forfatterne håper dessuten at personer som selv er blitt krenket, kan ha nytte av boken på to måter: til selv å forstå sammenhenger i eget liv, og til å hjelpe sine behandlere til å forstå hvilke følger erfaringene har fått. Om forfatterne: Anna Luise Kirkengen er tidligere allmennlege. Hun er i dag professor i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø og ved NTNU i Trondheim. Ane Brandtzæg Næss er medisinstudent (ferdig 2016) ved Universitetet i Oslo. Hun har bidratt med å gjennomgå ny forskning og oppdatering av teksten (blant annet om telomerer)."

Fra boken  Hvordan krenkede barn blir syke voksne av Anna Luise Kirkengen, som kan kjøpes her: https://www.adlibris.com/no/bok/hvordan-krenkede-barn-blir-syke-voksne-9788215025063

 

"Flere studier har vist at kronisk underlivssmerter og abdominalsmerter er korrelert med seksuelt misbruk (1, 2, 5 ? 7). Linton (8) fant i en normalpopulasjon et klart forhold mellom rapportert misbruk og smerter. Alexander og medarbeidere (9) fant sammenheng mellom fibromyalgi og seksuelle og fysiske overgrep."

Når et barn utsettes for seksuelle eller fysiske overgrep over tid eller lever med foreldre med rusproblemer og uberegnelig oppførsel, havner de i en situasjon de ikke kan påvirke. Det ubehagelige kommer uansett hva de gjør. Dette kan tenkes å gi lært hjelpeløshet, slik at man senere ? når man er utsatt for skade eller smerte ? reagerer med passivitet. Passivitet og passiv mestring er assosiert med kronifisering av smerter.

Nye traumer, f.eks. fysisk skade, vil kunne forsterke vedkommendes opplevelse av å være offer. Med andre ord, tidligere misbruk/trauma synes relatert til kronifisering av en smertetilstand.

Pasienter som har intraktabel kronisk smerte kan ha gjennomgått utallige medisinske utredninger og intervensjoner uten at overgrep eller alvorlige livstraumer i barndommen er avdekket. Denne typen opplevelser kan være med på å forklare, i hvert fall delvis, hvorfor en kronisk smertetilstand er «behandlingsresistent». En nøye, men forsiktig kartlegging kan være til hjelp for å finne frem til mer egnede behandlingstiltak. Pasienten må følges opp i forhold til vanskelige opplevelser som ev. blir avdekket. Resultatene av vår undersøkelse indikerer hvor viktig det er med en tverrfaglig tilnærming til terapiresistent kronisk smerte."

http://tidsskriftet.no/2000/09/klinikk-og-forskning/barndomstraumer-og-kronisk-smerte

 

Hormon- og muskelforstyrrelser

"Traumer er i utgangspunktet psykologiske belastninger. De foreløpige resultatene fra vår studie viser at langvarig stress også påvirker kroppen på mange forskjellige måter. Det kan for eksempel gi hormonforstyrrelser, muskelspenninger eller påvirke energiomsetningen i kroppen. På lengre sikt kan dette føre til fysiske sykdommer og symptomer. Studien er en såkalt tverrsnittsstudie som bare viser et øyeblikksbilde, men vi har likevel funnet en klar sammenheng mellom fysiske plager og sykdommer, og psykiske lidelser etter traumer.

Kan påvirke livskvalietet og sosiale forhold

I tillegg til de biologiske og psykologiske undersøkelsene spør vi også om livskvalitet og sosiale forhold. Mange sier at traumene har påvirket flere områder i livet. Flere beskriver at de faller ut av jobb, mister venner eller ender i samlivsbrudd etter alvorlige traumer. Flere oppgir også at de føler de har fått dårligere livskvalitet, fysisk og psykisk helse.

Bio-psyko-sosial belastning

Resultatene fra studien tyder på at det er viktig å tenke på mennesket i sin helhet. De fleste er klar over at man kan få psykiske plager hvis man får alvorlige eller langvarige fysiske sykdommer. Det vi ser er at det er like viktig å huske på det motsatte; psyken kan påvirke kroppen og gi fysiske plager og sykdommer. Sosiale forhold blir også påvirket av den psykiske og fysiske tilstanden. Alle disse tre faktorene påvirker hverandre gjensidig; biologien, psykologien og det sosiale livet.

Husk lege-sjekken

Det har tidligere vært mye fokus i media på viktigheten av psykisk støtte når man lever med fysiske sykdommer. Vi finner at det er like viktig å huske på at man blir undersøkt for fysiske sykdommer dersom man har vært utsatt for traumer og sliter med langvarige psykiske plager etter dette.

Hvis du kjenner noen som sliter psykisk etter traumer, eller du selv gjør det, kan det være lurt med en undersøkelse hos fastlegen eller en annen lege for å være sikker på at det ikke er andre fysiske sykdommer samtidig." http://forskning.no/blogg/forskningssykehuset/psykiske-traumer-kan-gjore-deg-fysisk-syk

Demokrati, et misbukt ord

"Demokrati er vel et av de ordene samtiden slår aller mest om seg med. Det har en så sterk posisjon i politiske programmer og politisk debatt at vel intet parti i dagens Norge ville våge å unnlate å bruke det i en programerklæring. Ordet har etter hvert  fått en uimotsigelig klang av idealet som om det var synonymt med rettferdighet, det høyeste gode, etc. Å foreslå at en eller annen statsfunksjon bør gjøres mindre demokratisk, synes rett og slett utenkelig.

Jeg tror det vil være en fordel å avlaste en del av følelsesbetoningen ved ordet demokrati, fordi ordet nå er brukt så hyppig og har slik enestående prestisje at andre slagord blir tappet for mye av sin kraft. Så vidt jeg kan forstå vil det gavne diskusjonen at det forekommer en viss variasjon av slagordene, og at ikke noe enkelt ord blir så prestisjemettet at det blir lønnsomt for enhver gruppe å ta det til inntekt for seg.

Enkelte ledende sosiologer har et klart blikk for betydningen av å presisere demokrati, f. eks. C. L. Becker, som uttaler: "Demokrati , likesom frihet, vitenskap og fremskritt, er et ord som vi alle er så kjent med at vi sjelden bryr oss med å spørre om hva vi mener med det. Det er en betegnelse som - slik semantikken sier det - ikke har noe referanse; det er ingen klar eller åpenbar ting som alle tenker på når ordet uttales. Tvert i mot, det er ord som betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker, et slag semantisk bærenett som med litt manipulering kan ta imot hvilken som helst ansamling sosiale fakta vi ønsker å ha i det.

Vi kan få et diktatur like lett som noen annen type statstyre ned i det. Vi behøver bare strekke begrepet slik at det omfatter hvilken som helst form for styre støttet av flertallet innen folket, uansett beveggrunner og uansett midler man bruker for å fastslå folkets oppfatning, og før vi vet ordet av det  er Napoleons keiserdømme, Stalins Sovjetregime og Hitler og Mussolinis fascistiske systemer trygt plassert i nettet. "

Fra boken Demokratisk styreform  en presiserings-meny, av Arne Næss - utgitt av Universitetsforlaget - 1968

Boken kan leses i sin helhet her - http://www.nb.no/nbsok/nb/677ee23871da0251cbef8bcf3d1b6266?index=41#0

"Mange ledende politiske teoretikere vil ha oss til å tro at vestlig demokrati slik vi kjenner det i Norge eller USA i dag, er noe så nær det mest fullkomne systemet som vi feilbarlige mennesker kan håpe på å oppnå her på jorden. Er det noen som tviler radikalt på hvor godt vårt politiske status quo egentlig kan være, vil de bli lett stemplet som <<ekstremister>> av folk som som preker avideolisering.

Noen av disse teoretikerne har nærmest oppgitt demokratiets klassiske idealer, - med ett karakteristisk unntak: lovlighetsidealet. De oppfatter demokratiet som bortimot ensbetydende med forsvar av status quo. For meg er det en fundamental politisk-teoretisk arbeidshypotese at ethvert politisk system vil ha en tendens til å bli mer tyrannisk jo føyligere borgerne er. Det vestlige demokratiet er neppe noe unntak fra denne regelen. Det er dessuten en eiendommelighet ved demokratiene at borgerne ikke bare gjør hva myndighetene bestemmer, men at de har en tendens til å oppfatte offentlige påbud som ikke bare rettslig, men også moralsk bindene, fordi myndighetene jo sies å representere folkeviljen.

Demokratiske regjeringer prøver i likhet med alle andre regimer å isolere og politisk kastrere de mest radikale opponenter. Om demokratiske regjeringer innad har opptrådt mindre ekstremt og brutalt enn de fleste diktatoriske regimer, skyldes det formodentlig snarere den vanlige stabilitet i de fleste demokratiske land enn noen virkelig anerkjennelse av verdien av opposisjon og dialog om fundamentale politiske spørsmål. Retten til å ha avvikende meninger forkynnes ganske visst som et av de mange politiske fortrinn ved systemet vårt.

Radikale opponenter må i atskillig grad tolereres, men der er mange forholdsregler som hindrer at deres oppfatninger får en fair sjanse til å bli hørt. Som Robert Michels og mange senere forskere har påvist, har alle stater og andre store organisasjoner tendenser i retning av oligarki, og blir lett redskap for sine respektive oligarkier på bekostning av de menige organisajonsmedlemmer (borgernes) interesser."

Når det totalitære skjuler seg bak demokratiet, eller hvordan demokratiet fungerer i praksis - Les videre her: http://olehartattordet.blogg.no/1454932401_nr_det_totalitre_skju.html

 

"Det største foræderi er ikke forræderi mot regjeringer, men forræderi mot folket.
Forræderi mot folket blir begått på mange forskjellige måter.
Undertrykkelse gjennom vold, terror og inkvisisjon, utbytting, utplyndring og utarming av millioner av menn og kvinner, despotiske lover og bruk av domstolene som redskaper for repressalier, løgnaktig propaganda og kunstig oppegging av det ene lag av folket mot det andre, igangsetting av kriger og den uhyggelige alkymi som går ut på å forvandle menneskeblod til gull: alt dette er former for forræderi mot folket. 
Og felles for dem alle er den desperate viljen hos et priviligert mindretall til å bevare sin makt og øke sine fordeler på bekostning av det store flertall og dets lidelser.


Forræderi mot folket er ingen ny foreteelse i verden. Dets mørke tråd går gjennom all overlevert historie. Men i vår tid, da folket er blitt sterkt som aldri før og dets krav om bedre liv er uavviselig, er de midler som de få bruker for å undertrykke de mange blitt stadig mer hensynsløse og desperate. Fascismen var et produkt av denne hensysløsheten og desperasjonen. Den tyske borger som aktivt satte seg til motverge mot naziregimet, var ikke en forræder, men en sann patriot, det var naziregjeringen som var forrædersk."


De forbrytelser og sammensvergelser som ble begått i fortiden, det være seg i Nazi Tyskland, kommunist Russland, USA eller her i Norge for den saks skyld, fortsetter i det skjulte i dag. Hvis vi skal ha en mulighet til å opprettholde demokratiet og fred i verden, så avhenger det av at vi forstår denne reelle trusselen, og ikke bare avfeier den som en fantasi."

Fra forordet til boken Høyforræderi (High treason) av Albert E. Kahn, Falken Forlag 1951.

Boken kan leses i sin helhet her - http://olehartattordet.blogg.no/1485604775_forrderi_mot_folket.html

Hvorfor er det sånn at uansett hvor mye intelligens og godhet vi ser i verden, så er det allikevel krig, lidelse og urettferdighet ? Uansett om man har en kreativ plan, ideologi, eller en filosofi som kloke hjerner har utarbeidet, så står vi på stedet hvil eller mer korrekt, jo verre blir tilstanden. Siden tidenes morgen har denne tilstanden gjentatt seg om og om igjen.

Svaret er at sivilisasjon, slik vi kjenner den, for det meste er en konstruksjon skapt av psykopater. All sivilisasjon, vår inkludert, har blitt bygd på slaveri og massemyrderier. Psykopatene har spilt en stor rolle i utviklingen av vår sivilisasjon fordi de er skapt til å lyve, drepe, jukse, stjele, torturere, manipulere, og generelt påføre andre mennesker store lidelser uten å føle anger eller få dårlig samvittighet, og på den måten kan de etablere en egen følelse av sikkerhet/trygghet gjennom dominans.

Det viktigste å huske når det gjelder psykopaten er at deres totalt manglende samvittighet skjult bak en maske av normalitet ofte er så overbevisende at selv eksperter blir forført, og resultatet av det er at vi har fått ulver i fåreklær som styrer verden.

Psykopater kan ikke føle anger eller empati. De kan være svært sjarmerende og er eksperter på å snakke ofrene de har pekt seg ut i senk på en nesten hypnotiserende måte. De er også totalt uansvarlige. Ingenting er deres feil; det er alltid alle andre som har skylden, uansett hva galt de måtte ha gjort så er de i følge dem selv feilfrie.

Marta Stout skriver i sin bok The sociopath next door https://www.adlibris.com/no/bok/the-sociopath-next-door-9780767915823 at psykopatene manipulerer oss ved å bruke vår skyldfølelse. De overbeviser oss om å gi dem en ny sjanse, og får oss til å ikke fortelle andre hva de har gjort. Denne evnen til å kontrollere informasjonsflyten er en av deres viktigste egenskaper.

En annen av psykopatens egenskaper er hva Lobaczewski kaller deres spesielle psykologiske kunnskap om oss ikke-psykopater. De har studert oss på nært hold gjennom hele deres liv, de kjenner oss bedre enn vi selv gjør. De vet hvilke knapper de skal trykke på for å få den reaksjonen de vil ha, slik at de kan bruke våre følelser/emosjoner mot oss. Og det kan også virke som om de har en hypnotisk makt over oss.  Når psykopaten har fått oss i sitt garn, vil vår evne til å tenke rasjonelt avta, ja kansje til og med bli lammet. Det er først senere når vi er ute av deres grep  at tankens klarhet gjenopprettes og vi begynner å lure på hvordan de klarte å trollbinde oss slik de gjorde uten at vi la merke til det.

Det er ikke bare det at de begjærer makt og eiendeler, de føler også at de har rett til det de måtte begjære bare fordi de som individer eksisterer, men de får også en glede av å tilrane seg andre sine eiendeler, stjele æren for andres arbeide, svindle og drive med utpressing. For dem så er dette langt søtere frukter enn det de kan tjene gjennom ærlig arbeide. De lærer også i veldig tidlig alder hvordan deres personlighet kan ha traumatiserende effekt på ikke-psykopater, og hvordan de kan dra nytte av denne roten til terror i den hensikt å oppnå sine mål.

Tenk så på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, hudfarge, religion, etc. Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, en manglende samvittighet, en totalt fraværende evne til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer.

Vi har allerede den kunnskapen som er nødvendig for å diagnostisere psykopatiske personligheter og holde dem unna posisjoner der de kan få makt. Vi har den kunnskapen som er nødvendig for å demontere de institusjoner der psykopater spesielt blomstrer - militære, etterretningsorganisasjoner, store konserner og hemmelige samfunn. Vi trenger å spre denne kunnskapen og viljen til å bruke den, så bredt og så raskt som mulig.

Fram til kunnskapen og bevissthet om psykopati får den oppmerksomheten den fortjener, og blir en del av den generelle kunnskapen om alle mennesker, er det på ingen måte noen som kan endres effektivt over lengre tid. Hvis halvparten av de som kjemper for sannheten, som kjemper for å stoppe krig eller som vil redde jorden ville fokusert sin innsats, tid og penger på å eksponere psykopati, så ville vi fått utrettet mer enn menneskeheten noen gang tidligere har fått utrettet.

Les videre her: Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

Forræderi mot folket.

"Det største foræderi er ikke forræderi mot regjeringer, men forræderi mot folket.
Forræderi mot folket blir begått på mange forskjellige måter.
Undertrykkelse gjennom vold, terror og inkvisisjon, utbytting, utplyndring og utarming av millioner av menn og kvinner, despotiske lover og bruk av domstolene som redskaper for repressalier, løgnaktig propaganda og kunstig oppegging av det ene lag av folket mot det andre, igangsetting av kriger og den uhyggelige alkymi som går ut på å forvandle menneskeblod til gull: alt dette er former for forræderi mot folket. 
Og felles for dem alle er den desperate viljen hos et priviligert mindretall til å bevare sin makt og øke sine fordeler på bekostning av det store flertall og dets lidelser.


Forræderi mot folket er ingen ny foreteelse i verden. Dets mørke tråd går gjennom all overlevert historie. Men i vår tid, da folket er blitt sterkt som aldri før og dets krav om bedre liv er uavviselig, er de midler som de få bruker for å undertrykke de mange blitt stadig mer hensynsløse og desperate. Fascismen var et produkt av denne hensysløsheten og desperasjonen. Den tyske borger som aktivt satte seg til motverge mot naziregimet, var ikke en forræder, men en sann patriot, det var naziregjeringen som var forrædersk."


De forbrytelser og sammensvergelser som ble begått i fortiden, det være seg i Nazi Tyskland, kommunist Russland, USA eller her i Norge for den saks skyld, fortsetter i det skjulte i dag. Hvis vi skal ha en mulighet til å opprettholde demokratiet og fred i verden, så avhenger det av at vi forstår denne reelle trusselen, og ikke bare avfeier den som en fantasi.

Fra forordet til boken Høyforræderi (High treason) av Albert E. Kahn, Falken Forlag 1951.

Boken kan leses i sin helhet her - http://www.nb.no/nbsok/nb/2db114df0cd238251d310acabb3e1da0?index=1#0

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 Msm, narsissisme og psykopati satt i system for å hindre oss i å finne sannheten

Relatert bilde

 

Hvis man setter spørsmålstegn ved nyheter som msm (main stream media) serverer oss, så blir man raskt stigmatisert. Det blir forventet av oss alle at vi blindt skal TRO på det vi blir fortalt i fra den kanten. Når nyheter kommer fra en eller to felles sentraler, som oftest NTB eller Reuters, så får vi sjelden eller aldri vite hvem det er som har stått for etterforskningen av sakene som formidles derfra, allikevel så skal vi altså blindt akseptere slik informasjon som sannferdig.

 

Og stiller man spørsmål rundt det msm formidler så blir man stemplet som useriøs og blir gitt kallenavn som skifter fokus over fra sak til person. Veldig mange klarer ikke å se at et slikt fokusskifte brukes når man ikke vil konkretisere å gå i dybden for å finne ut om noe stemmer eller ikke. Og når folk flest ikke vet hvordan hersketeknikker fungerer så brukes disse manipulasjonsverktøyene de flittig av de som ikke har noe å tjene på at sannheten kommer frem, da de er helt avhengig av at flertallet ukritisk tror på påstander som som fremstilles som sannheter.

 

Hvis vi går på mikronivå, til individer som er notoriske og ofte overbevisende løgnere, da tenker jeg på narsissister og psykopater, så vil de forsøke å stille spørsmål ved din mentale tilstand hvis du stiller spørsmål ved deres motsigelser og løgner. Og virker ikke det som et godt nok skremsel, så sjikanerer de deg ved hjelp av navnekalling og de svartmaler deg både i skjul og offentlig for å få folk til å ta avstand fra din person, dine meninger og holdninger.

 

Hadde de hatt rent mel i posen så ville de brukt redelig argumentasjon og dokumentasjon for å vise at deres intensjoner var ærlige, men det gjør de ikke, istedet bruker de hersketeknikker og andre skitne knap, for agendaen deres er å skremme deg slik at du ikke skal klare å avsløre hva det er som skjuler seg bak masken deres. Det er derfor de vil at vi skal anse deres påstander som objektive og sannferdige, for de vet at nærmere undersøkelser av deres historier ikke tåler dagens lys og derfor bruker de alle mulige midler som de har tilgjengelig for å hindre oss i nettopp det. 

Og beveger vi oss så over til makronivået så ser vi at dette ikke bare skjer på det individuelle planet, men at det også har blitt satt i system på det kollektive planet der msm har adoptert de narsissistiske og psykopatiske metoder, for nettopp å hindre oss i å avsløre deres falske nyheter.

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

 

Gaslighting: State mind control and abusive narcissism http://21stcenturywire.com/2016/05/26/gaslighting-state-mind-control-and-abusive-narcissism/

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205772710908005&set=a.3042390309769.155835.1563436195&type=3&theater

Ole-John Saga sitt bilde.

 

 

 

Status Quo

 

Politiske partier og institusjoner følger ferdig oppsatte programmer slavisk. Menneskene innenfor disse sjelløse partiene og institusjonene er ikke noe annet enn slaver, og så fort de skulle vike vekk fra reglene og programmene så er de ikke lenger et fullverdig medlem av virksomheten, men en trussel, sand i et maskineri som ikke er det minste interessert i å stoppe opp for vedlikehold og kansje også rekonstruksjon. Det interessante er at hvis det kommer nok sand i maskineriet så stopper det opp om det vil eller ikke.

 

Hvis man ser på disse institusjonene som kjøretøyer, så vil man se at de kun manøvreres en vei, og det er rett fram, ikke fordi kjøretøyet ikke har en styringsmekanisme som gjør sjåføren istand til å endre retning, men fordi sjåføren har blitt fortalt av tidligere sjåfører at denne styreinnretning er et unødvendig onde og at den eneste riktige retningen er rett fram uansett hva slags hindringer man skulle møte på. Dette godtar sjåføren(e) og endring av kurs uteblir.

 

Og slik fungerer det nedover i systemene. Man får beskjed ifra oven at sånn er det og sånn skal det være, og godtar det ukritisk, uten selv å undersøke om det virkelig er slik, selv om man skulle få en gnagende mistanke om at det er noe som skurrer.

 

Og skulle man stille spørsmål, skulle man undersøke for så å finne ut at det er andre retninger som fører en til både bedre veier, bedre kjøreforhold og en endeplass som ikke fører en utfor stupet, i grøfta eller rakt inn i et motgående kjøretøy, så blir man ikke sett på som en som forsøker å endre system til noe bedre, men som noen som forsøker å ødelegge eller sabotere det bestående uansett hvor dårlig det måtte være og uansett hvor mye bedre et nytt har forutsetning til bli.

 

I vårt samfunn er "nytenking" synonymt med å endre på en detalj eller to, og disse detaljene blir så hauset opp i samarbeide med media slik at vi skal tro at de er revolusjonerende. Rattet som kan få oss til å endre retning blir sett på som en trussel for det bestående, en ubehagelig utvekst som burde fjernes, slik at muligheten til å ta kontroll over våre egne liv skal opphøre å eksistere.

 

De priviligerte på toppen av maktpyramiden, konstruktørene av de økonomiske, politiske og sosiale strukturene, for dem så er vår fastlåste tro på deres evne til å styre og lede oss deres største fordel, men også den minst fordelaktige faktoren de har å forholde seg til, for hvis vi våkner opp og ser hvordan virkeligheten faktisk er og ikke slik vi får den presentert, og vår evne til selv og skille mellom rett og galt vekkes til live gjennom samvittigheten vi alle har, men som hos flertallet av oss ligger i dvale, da vil systemene som har slavebundet oss falle, og illusjonene og hjernevaskingen som har fått oss til å tro at ondt er godt smuldre opp.

Utdanningsvalg. Realitetene som ikke synliggjøres og spørsmålene som ikke stilles

Bilderesultat for pics of unemployment

 

Når vi spør våre barn eller barnebarn om hva slags utdanning de har tenkt å ta, så er det mange av dem som ikke vet hva de skal utdanne seg til, og det forstår jeg, for hvilke yrker har forsvunnet om ti eller tyve år, hvor mye vil maskiner ha overtatt der hvor mennesker jobber i dag ? Hvordan vil den økonomiske situasjonen her hjemme være om fem, ti, femten, tyve år, vil trygdeytelser og økonomisk støtte for arbeidsledige fremdeles være en del av det sosiale systemet ?

Hvor mange er klar over at de som i dag driver en bedrift kun er interessert i profitt og ikke de ansatte ? I et aksjeselskap, som de fleste bedrifter/konserner er tuftet på, er det kun en ting som gjelder, nemlig bunnlinjen, alt annet er irrelevant. Jeg har selv sittet i styre som de ansattes representant og sett og hørt hvordan økonomi overskygger alt annet.

Arbeiderne i en slik bedrift er kun brikker som skal få bedriften til å gå med overskudd, og bedriften har INGEN samvittighet når det gjelder å spare inn. Kan en maskin spare inn utgifter ved å erstatte menneskelig arbeidskraft, så gjøres det. Overalt hvor det kan spares for å kutte ned utgifter og øke fortjeneste så vil det alltid bli gjort uten unntak.

Finnes det noen konserner/bedrifter som også tenker på sine ansatte så eksisterer de i så lite antall at det er snakk om dråper i havet. I det statlige og kommunale så er det noe mer humant, men når vil systemet endres også der slik at de adopterer de private sine retningslinjer ? I mange land utenfor Norge så vil de som sitter på toppen av inntjeningspyramiden aldri få nok, og de skyr ingen midler for å tjene enda mer. Kan de spare ei krone på å sparke et menneske eller hundre, så gjør de det.

Om disse menneskene er avhengig av jobben for å kunne overleve, så er det helt irrelevant, for det eneste som betyr noe for et konsern er bunnlinjen. Det er heldigvis ikke slik her hjemme foreløpig, men muligheten for at det vil kunne bli slik i en ikke alt for fjern fremtid er absolutt til stedet. Og hva når maskinene har tatt over alt det menneskelig arbeide og vi er blitt overflødige, hva vil da skje med oss. Det også er et scenario som ligger innenfor rekkevidde. 

 

Nyttårstalen vi aldri vil få høre fra kongen

Bilderesultat for pics of free speech

 

Siden jeg ikke klarer å si det bedre, så lar jeg Jens Bjørneboe anno 1966 få ordet

"Bare på et eneste punkt tror jeg man kan finne en virkelig erkjennelse av ytringsfrihetens verdi: DEN ER VÅR GARANTI FOR VÅR RETTSSIKKERHET - FORUTSATT AT VI BRUKER DEN!

Hvis min nabo kan bli fengslet uten åpen offentlig rettergang, da kan det også hende meg. Min egen sikkerhet ligger i at jeg protesterer når uretten rammer en annen, og ikke venter med å ytre meg inntil jeg selv er offeret. Grunnlaget for vårt demokrati, og den moralske bakgrunn for ytringsfriheten er i virkeligheten at vi aktivt gjør bruk av den, at man innser at friheten til å øve kritikk av myndighetene og politikerne, ikke er en borgelig RETTIGHET, men en borgelig PLIKT! Enhver borger av et demokrati er personlig medansvarlig for alt som skjer i landet. Føler han ikke det, har han eller hun ikke behov for ytringsfrihet.

I dag har hele verden skrumpet sammen til en overskuelig enhet: vi har muligheter for å vite omtrent hva som skjer på kloden, og vi har stadig - på vårt lille område - vår ytringsfrihet: så grotesk det enn kan lyde: vi er medansvarlig for alt.

Med hele den verden som rykker oss så nær, kan det komme til å gå riktig galt i tiden fremover, - men det KAN også gå bra. Det går bra hvis man tenker de riktige tanker, og setter dem i kraft. Forutsetningen for riktige løsninger er en fri forskning, en fri tenkning, en fri kritikk, - og frie informasjoner. Ad denne vei kan de nødvendige reformer finne sted.

Det vil si at ytringsfriheten er den port hele fremtiden må gå gjennom. Holdes ikke denne port åpen, kan man tenke seg en verden i fullstendig mørke som truer oss fra alle kanter, hvis vi ikke forsvarer åndsfriheten.

Det betyr at ytringsfriheten i dag er det aller viktigste punkt å forsvare i verden. Bare i ly av den kan de øvrige nødvendige ting finne sted. Det er DEN forpost vi må holde."

Jens Bjørneboe 1966

The Hidden Hands Behind the New Age Movement - Beyond the 3D reality

Despite our belief systems, we still fail and will suffer. One of the reasons this is so is that most belief systems just provoke guilt instead of leading to understanding of symbols/forces behind the events of our everyday lives. Simply focusing on "creating love and light" or "changing the universe" or "creating a new reality by thinking and affirming and desiring" actually have a backward effect, because they are tacit admissions of lack; lack of light, lack of perfection, lack of perfect reality. Any change for the better in this life can only come from an objective look at the limits of our own beliefs, and learning to think in unlimited terms.


In our search for the objective nature of our beliefs and the ways they influence our lives, we`ve learned something of the nature of higher realms, that negative beings do inhabit then and influence our lives in insidious ways. To be free of the negative forces, we must be aware of them. The only thing that offers protection is knowledge. With the knowledge of higher worlds and their relation to our own, we can navigate this world with awareness of the various pitfalls and diversions that we all encounter, but that few recognize. What you don`t know about can harm you, but vigilance in the art of discernment - of seeing the reality behind the symbol system of 3D reality - can offer protection.

 

Laura Knight Jadczyk from her book Soul Hackers: The Hidden Hands Behind the New Age Movement (The Wave Series, Volume 2) - https://www.amazon.com/Soul-Hackers-Hidden-Behind-Movement/dp/1897244517/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1356258455&sr=1-2&keywords=soul+hackers+laura+knight

 

Positiv tenking et redskap for undertrykkelse, eller prostituer sjela di og smil på kommando - http://olehartattordet.blogg.no/1441383969_positiv_tenking_et_re.html

Hvis ordrefølgere alltid hadde latt samvittigheten få det siste ordet, så ville de ikke lengre vært ordrefølgere

Mark Passio sine ord oversatt fra engelsk til norsk av meg. Og før du ytrer deg om det Passio sier her, så er minimumskravet at du ser videoen hans som tar for seg ordrefølger temaet nederst i denne bloggen.

 

Det finnes ikke noe slikt som en ordrefølger som er en VIRKELIG god person. ALLE ordrefølgere er DÅRLIGE mennesker per definisjon. Bli så fornærmet du bare vil, men ingenting i dette Universet vil NOENGANG kunne gjøre dette usant. Per definisjon, ordrefølgere er de som fysisk utfører det det har blitt beordret til å utføre uten at de har tenkt kritisk gjennom det de er blitt beordret til å utføre, det være seg om det de har blitt beordret til er moralsk riktig eller galt. Det er den faktiske DEFINISJONEN av en ordrefølger. Og det er det soldater og politimenn/kvinner er.

EN VIRKELIG god person vil aldri utføre handlinger før han/hun PÅ EGENHÅND har avgjort om det er moralsk riktig å utføre dem. Det som kjennetegner et VIRKELIG godt menneske er en som alltid lytter til sin SAMVITTIGHET. Ordrefølgere lytter ikke til sin samvittighet, og de få som eventuelt gjør det, lukker ørene for den slik at de skal klare å utføre det umoralske de blir beordret til å utføre.

Ved å følge ALLE ordre, uansett årsak eller forsett, fra HVILKEN som helst person eller gruppe, så har ordrefølgerne forsøkt å fjerne sitt personlige ansvar og sin plikt til å engasjere seg i moralsk dømmekraft ved å lytte til samvittigheten og la den få det siste ordet.

Siden ordrefølgere vil utføre ordre de har blitt kommandert til å utføre uten å selv avgjøre om det vil være moralsk å utføre dem eller ikke, så kan de per definisjon IKKE være gode mennesker, uavhengig av deres såkalte "gode" intensjoner. Den evige sannheten er at ALLE ordre følgere ER, har ALLTID vært dårlige mennesker, og vil fortsette å være dårlige mennesker FRAM TIL DE SLUTTER Å VÆRE ORDREFØLGERE.

"There is no such thing as an order-follower who is a TRULY good person. ALL order-followers are BAD people, by definition. Get as offended as you want by that statement, but nothing in the Universe will EVER make it untrue. By definition, order-followers are those who carry out actions which they have been commanded to perform, without first critically judging for themselves whether those actions are morally right or wrong. That is the actual DEFINITION of an order-follower. And that is exactly what ALL police and military are.

A TRULY good person will strive never to perform an action unless they have first determined the morality of that action FOR THEMSELVES. That is the hallmark of a TRULY good person: the willful exercise of CONSCIENCE. Order-followers never perform such moral judgement, or they willfully act against that judgement by following immoral commands which they were given.

By following ANY order, regardless of reason or intent, from ANY other person or group, order-followers have attempted to abdicate their personal responsibility and duty to engage in moral judgement and exercise Conscience for themselves.

Since order-followers will perform actions they have been commanded to perform WITHOUT determining the morality of that action FOR THEMSELVES, by definition, they CAN NOT be truly good people, regardless of their so-called "intentions." The eternal truth is that ALL order-followers ARE, and have ALWAYS been, BAD people, and will continue to be BAD people UNTIL THEY CEASE TO BE ORDER-FOLLOWERS."

Mark Passio

  


 

Hvis politikere var produkter, så ville de vært farlige, ekstremt dyre og totalt ubrukelige

Relatert bilde

 

Er noen flinke til å markedsføre, så kan de få solgt hva det skal være. Det er bare å se på politikerne og deres partier som år etter år vise hva slags gamle og udugelige "produkter" man kan legge ut for salg og som "kjøpes på nytt" om igjen og om igjen av forbrukerne (velgerne) istedet for at de forlanger bedre "produkter" og systemer.

 

Hvis noen hadde forsøkt å selge oss varer som var like skadelige som våre "kjære" folkevalgte og partiene deres er og som koster samfunnet enorme summer, så ville både produsent, leverandør og selger gått konkurs, fått enorme bøter og blitt fengslet for lang lang tid. Mens politikerne de belønnes for sine forbrytelser og vandalisme.

Og ved neste valg så vil vi nok en gang krangle om hvilket "produkt" vi burde velge i fra nederste hylle inne i søplecontaineren, der markedsførerne har fått oss til å tro at vi velger fra øverste hylle i et flunkende nytt supermarked, da selgerne vet akkurat hvordan de presenterer et produkt, og de vet også at vi alle er plaget av korttidshukommelse og at vi tror at det å gjenta det samme om og om igjen det vil gi helt andre resultater enn det har gjort tidligere.

I korte trekk så snakker vi i bunn og grunn om svindyre defekte og farlige varer uten garanti, som tvinges på oss om vi vil ha dem eller ikke.

Hvorfor forsto jeg ikke hva som skjedde ?

Relatert bilde

 

"Et av de vanligste spørsmålene et offer for en narsissist eller psykopat stiller seg selv er: hvorfor forsto jeg ikke hva som skjedde ? En del av svaret ligger hos narsissisten/psykopaten som gjør det de alltid gjør fordi det ligger i deres natur, nemlig å manipulere, sjarmere og lyve. Den andre delen av svaret ligger hos offeret selv fordi han/hun ikke tenker og agerer som en psykopat/narsissist.

Vanlige mennesker er sjeldent mistenksomme, de tror ikke at andre kan få seg til å gjøre noe de selv ikke ville gjort. Folk flest ser for seg psykopater som monstre som kan gjenkjennes, at deres indre avspeiles i deres ytre, noe som er så fjernt fra virkeligheten som det er mulig å komme. Psykopater og narsissister ser ut som alle andre og ofte så virker deres adferd mer normal enn den gjør hos ikke-psykopater og ikke-narsissister.

Så hvis du har blitt lurt og brukt av en narsissist eller en psykopat så har du ingenting å skamme deg over, men aksepter det som en del av å være et empatisk menneske og at du har evnen til å se det gode i folk. Men det betyr ikke at du behøver å bli offer for narsissisten/psykopaten igjen."

William March fra hans bok The Bad Seed som kan kjøpes her - https://www.adlibris.com/no/bok/the-bad-seed-a-vintage-movie-classic-9781101872659

 

Skal vi la overgriperne styre showet ? Avslør de coverte narsissistenes mishandling ikke gjem deg for dem - http://olehartattordet.blogg.no/1469796731_skal_vi_la_overgriper.html


 

Hva slags diagnose har aksjeselskapene fått ?

Bilderesultat for bilder av spillet macht

 

I USA ble aksjeselskapet juridisk likestilt med enkeltpersoner i 1886 og fikk status som en juridisk person. Dokumentarfilmen The Corporation (2003) https://www.youtube.com/watch?v=KMNZXV7jOG0 analyserer handlingsmønsteret til multinasjonale konserner og stiller spørsmålet: Dersom aksjeselskapet er en person, hva slags personlighet har så denne personen ? Hvilken diagnose ender dokumentarfilmen opp med å gi de store bedriftene ?

Anti-sosial personlighetsforstyrrelse. Aksjeselskaper er med andre ord psykopater, da de ikke viker tilbake for å påføre andre risiko og skade i sin selvsentrerte jakt etter profitt. Andre kjennetegn på psykopater er oppblåst selvbilde, manglende empati og ansvarsfraskrivelse.

Teksten over her er hentet fra et av spørsmålskortene i triva pursuit spillet MACHT. Spørsmålene i dette spillet er svært annerledes enn de er i andre spill av samme type og får deg virkelig til å tenke og ville vite mer rundt spørsmålene som stilles, og vil du vite mer om dette geniale brettspillet så kan du lese om det her http://macht.no/bakgrunn.html og her http://www.norli.no/webapp/wcs/stores/servlet/m20ProductDisplayView?storeId=10651&productId=2460533&urlRequestType=Base&langId=-101&catalogId=10051#

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html


 

Siv og Erna i kassa på Rema eller Kiwi ?Hva er hovedtanken hos politikerne av i dag ? Økonomi. De påstår de er for en rettferdig økonomi, der godene skal fordeles til alle, men i realiteten så er det jo ikke slik våre "kjære" folkevalgte opererer, er det vel ? For ser vi hva de gjør kontra hva de sier, så vil man jo oppdage at de tilrettelegger økonomien for dem som allerede har mest, mens de tar fra de som har minst, altså det omvendte av det Robin Hood gjorde. I Sveits så har de et system som heter direkte demokrati, der folket selv bestemmer hvilket retning de vil gå, og det gjøres gjennom folkeavstemninger.

Å bestikke en embedsmann eller to som sitter høyt oppe i systemet og som kan påvirke de han/hun har under seg er ikke et problem, men et system der man man må bestikke flere millioner for å få det resultatet man vil ha, det er et system som kan få bukt med korrupsjon og kameraderi. Her i Norge har vi en utrolig naiv innstilling når det gjelder øvrigheter, på samme nivå som det gjelder våre idrettshelter. Vi tror ikke at de kan dope seg, men hører vi om en idrettsutøver fra et annet land som har kjørt i seg ulovlige medikamenter, da tar vi det for god fisk med en gang.

Norske politikere er like korrupte som andre steder, det er bare det at vi ser på det ytre, hva de sier og hvordan de kler seg og så tror vi at den falske fasaden er synonym med den autentiske personen bak masken. Vi forstår ikke en gang at når de lover noe, så kommer de med tomme løfter, for alle partier må gjøre hestehandler med hverandre, for å få gjennom de sakene de vil ha gjennom, og ofte så går slike handler i vasken. Hva som kan gjennomføres av lovnadene partiene gir er like forutsigbart som å få de rette tallene og vinne i lotto, bare at i lotto, så vet man i det minste at man spiller lotto.

Og sist men ikke minst, hvis politikerne virkelig tenkte på folkets beste og ville bruke skattepengene mest mulig fornuftig, så burde vel direkte demokrati også være midt i blinken for dem. Tenk på alle pengene samfunnet kunne spart hvis både konsulenter og våre "kjære" folkevalgte måtte gå fra sine stillinger samtidig som de måtte ut på arbeidsmarkedet de selv har vært med og skapt og sier seg så fornøyd med, og folket kunne begynne å ta avgjørelser ut i fra sine interesser og ikke utifra bestekompisene til politikerne. Og se Erna og Siv som kassadamer i på Rema 1000 eller på Kiwi, det hadde virkelig vært noe, men det er vel like sannsynlig som at en snøball ikke vil smelte i helvete ?

Når er nok nok ?

Bilderesultat for the ninth configuration picsNår er nok nok ? Hvor mye dritt skal man ta før man reagerer ? Og sist men ikke minst, er vold av og til nødvendig for å beskytte seg selv og andre ? Man har alltid lov til å forsvare seg mot overgripere, noe denne scenen fra filmen The Ninth Configuration demonstrerer usedvanlig godt. Scenen kan også sees som en analogi på makro nivå.

 

Den psykopatiske motorsykkelgjengen kan f.eks. være en overgripende regjering. Scott Wilson i rollen som Kaptein Billy Cutshaw som det naive offeret kan være  symbolet for en ignorant og godtroende befolkning, og Stacy Keach som Vincent Kane, den som ikke vil blande seg inn, men som til syvende og sist blir drevet til det pga misbruket og sadismens omfang, kan være symbolet på en passive men vitende befolkningen som griper inn når det er tvingende nødvendig. Kane blir til slutt en manifestasjon på at nok er nok.


Forskjellen på forsvar og vold - http://olehartattordet.blogg.no/1459796158_forskjellen_p_forsvar.html

 

 

Norsk fyrstikkindustri

Bilderesultat for Bilde av norsk fyrstikkeske

 

Før århundreskiftet hadde 47 fyrstikkfabrikker eksistert i Norge. Den største delen av produksjonen fra disse fabrikker var blitt eksportert til alle verdens hjørner. I 1890 ble over fem millioner kilo fyrstikker eksportert. Mottagerland av norske fyrstikker var f.eks. Svergie, Danmark, Holland, Tyskland, Belgia, England og Russland.

Tyskland og England solgte varene videre til Kina, India, Australia og Brasil. I dag produseres norske fyrstikker kun kun på Agnes fabrikker A/S ved Stavern. Eksport av fyrstikker foregår nå hovedsaklig til England, hvor de norske fyrstikkene bærer etiketten Blue Cross.

 

Norsk fyrstikkindustri - https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.4417473045978.1073741834.1563436195&type=3

AUS-ROTTEN - The World Bank

Third world is plagued by poverty and the world bank is the cause.
An instrument of transnational companies to overule domestic laws.
Serving merely as a weapon for american foreign policy leverage.
Starvation is considered an effective repayment incentive.

 

The initiating step in US planned destabilizaion Is extorting money by economic manipulation.
With world bank interference development is prevented.
Their actions differ greatly from the compassionate image that's presented.

 

Restructuring the world ecomomy is the world bank and the IMF.
Benefitting the richest countries while developing nations are bled to death.
The third world is descended so deeply into debt that their economies can't function.
The demand for outrageous interest force these countries to increase production.

 

Ecuador is forced to porduce more oil to repay all it's debt.
This strain upon the ecosystem's an environmental threat.
Rainforests have been ravished for iron melting in Brazil.
Ten million people have been forced from the land the world bank steal.
Structural adjustment programs have pushed Peru to poverty.
While many African nations suffer from extreme austerity.

 

Restructuring the world economy is the world bank and the IMF.
Benefitting the richest countries while developing nations are bled to death.
Establishing puppet dictators whose actions are devestating.

 

The world's economists line their pockets with the regimes that they're creating.
They're the power watchdog security guarding where first world interests lie.
They slash and burn the rainforests or build another dam.

 

They systematically drive the indigenous people off of their land.
They've paved the way for industry to legally cease resources.
By imposing the political policies their leashed tyrant enforces.

 

Restructuring the world economy is the world bank and the IMF.
Benefitting the richest countries while developing nations are bled to death.

 


 

Viderefører vestens ledere Hitlers propaganda ? 

Kan man i dag se at Hitlers propaganda blir brukt med like stor suksess som da Hitler selv brukte den ?

"Man gikk ut fra den meget riktige grunnsetning at en løgn blir lettere trodd jo større den er, fordi folkets brede lag i sitt innerste hjerte lettere blir fordervet enn bevisst onde. På grunn av sin primitive enfoldighet faller de altså lettere som offer for en stor enn for en liten løgn, idet de nok selv lyver i det små, men vil skamme seg over alt for store løgner. De kan overhodet ikke forestille seg en slik usannhet, og de vil heller ikke hos andre tro på muligheten at den uhyre frekkhet som ligger i en slik fordreielse av sannheten. Ja selv om sammenhengen ble forklart for dem ville de tvile, vakle og ta en eller annen unnskyldning for god fisk ...."

Adolf Hitler

Fra boken List og løgn i tysk propaganda av Edward Clausen og Edvard Andersen.

 

Hitlers propaganda-prinsipper gir ikke inntrykk av at han akkurat overvurderte det tyske folk, men på den annen side så undervurderte ham dem heller ikke, han og hans propaganda apparat forsto bare hvordan den menneskelige psyke virker og hvilke knapper man kan trykke på for å få de forventede resultater. Og man behøver ikke å være Adolf Hitler eller fascist for å bruke slik propaganda, den funker på alle slags folkeslag, ikke bare tyskere.

"Propaganda minister Joseph Goebbels formulerte et viktig retorisk prinsipp: For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre." 
Fra boken Praktisk retorikk av Gøran Hægg. 

Media, propaganda og språkets påvirkning - https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202167935390870.1073742101.1563436195&type=3

Server meg en løgn, så tar jeg den som sannhet så lenge løgneren er høflig. Er sannheten uhøflig så vil jeg ikke ha den:  http://olehartattordet.blogg.no/1441857467_server_meg_en_lgn_s_t.html

Psykopaten, den overbevisende skuespilleren

Bilderesultat for psychopath is actor pics

 

 

En av psykopatens egenskaper er deres spesielle psykologiske kunnskap om oss ikke-psykopater. De har studert oss på nært hold gjennom hele deres liv, de kjenner oss bedre enn vi selv gjør. De vet hvilke knapper de skal trykke på for å få den reaksjonen de vil ha, slik at de kan bruke våre følelser/emosjoner mot oss. Og det kan også virke som om de har en hypnotisk makt over oss.  

Når psykopaten har fått oss i sitt garn, vil vår evne til å tenke rasjonelt avta, ja kansje til og med bli lammet. Det er først senere når vi er ute av deres grep  at tankens klarhet gjenopprettes og vi begynner å lure på hvordan de klarte å trollbinde oss slik de gjorde uten at vi la merke til det.

Psykopatene vet at de ikke er som andre, og de lærer raskt og skjule sin manglende empati, mens de nøye studerer ikke-psykopatenes følelser og kroppsspråk, slik at de skal kunne klare å etterligne vanlige mennesker, gli inn i mengden uten å bli oppdaget mens de kaldblodig manipulerer alle som ikke er som dem.

Psykopater kan ikke føle anger eller empati. De kan være svært sjarmerende og er eksperter på å snakke ofrene de har pekt seg ut i senk på en nesten hypnotiserende måte. De er også totalt uansvarlige. Ingenting er deres feil; det er alltid alle andre som har skylden, uansett hva galt de måtte ha gjort så er de i følge dem selv feilfrie.

Deres totalt manglende samvittighet skjult bak en maske av normalitet er ofte så overbevisende at selv eksperter blir forført, og resultatet av det er at vi har fått ulver i fåreklær som som bedrar oss både på mikro og makro nivå.

Psykopater tror på sine egne løgner, og de er som regel også usedvanlige behersket i alle situasjoner, det er derfor de er så vanskelige å avsløre. I en situasjon der en psykopat og en ikkepsykopat kjemper om å bli trodd på, vil psykopaten nesten alltid gå av med seieren fordi psykopaten er mer overbevisende enn en person som forteller sannheten men som ikke har kontroll over sine følelser, fordi vi anser helt normale menneskelige reaksjoner som unormale når de blir stilt ved siden av en psykopat som ut til fingerspissene vet hvilke knapper han/hun skal trykke på for å få de forventede reaksjoner fra oss.

 

Bare se på dyktige skuespillere, så får du en idè om hvordan en psykopat agerer, påvirker og overbeviser. Et godt koreografert teaterstykke der de involverte er profesjonelle skuespillere som følger manuset skrevet av en som har innsikt i den menneskelige psyke vil appellere mye mer overfor publikum enn et stykke der manusforfatteren ikke har denne innsikten og skuespillerne ikke vet hvordan de skal agere for å fremkalle de ønskede emosjoner som må være tilstede for at publikum skal bli revet med og teaterstykket skal bli ansett som vellykket overbevisende. 

I retten for eksempel, så kan psykopater fortelle ekstreme løgner med overbevisning, mens deres tilregnelige motpart som er hemmet av følelser og ikke har den samme kontrollen og evnen til å overbevise som psykopaten har, vil komme til kort i kampen om å virke troverdig. Alt for ofte så innbiller dommeren eller juryen, eller begge deler seg at sannheten må ligge et sted i midten, og utsteder deretter beslutninger som gagner psykopaten.

 

Tenk så på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, hudfarge, religion, etc.

Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, en manglende samvittighet, en totalt fraværende evne til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer.

En smart psykopat er rett og slett en god skuespiller, som er istand til å få de utroligste løgner til å fremstå som sanne. Og de har et godt grep om de fleste av oss. I den nederlandske filmen Riphagen som du finner på Netflix, kan du se en perfekt fremstilling av en primærpsykopats verden og være måte.
 


Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres -  http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Når man antar at andre ikke kan utføre onde handlinger fordi man selv ikke er istand til det

I en verden der psykopater trekkes til makten som møll til lyset, vil de som ikke har samme mentalitet som dem være uvitende om psykopatenes evne til ikke å føle anger eller medfølelse, med mindre man har lest seg opp på emnet og/eller har erfaring med dem og vet hva slags rovdyr de er.

 

De uvitende vil anta at fordi de har en iboende evne til å føle sympati og anger, så må også alle andre være i besittelse av slike iboende menneskelige evner, derfor så vil det være så og si umulig for dem å fatte at politikere, kongelige og alle slags andre embedsmenn og kvinner kan være i stand til å gjøre hva som helst, når som helst mot hvem som helst, og ikke bare mot enkelt personer, men nasjoner.

De kan uten å blunke beordre bruk av atomvåpen uten å miste et snev av nattesøvn, det kan til og med glede slike individer ved tanken på at de er ansvarlig for flere hundretusen døde, lemlestede og sårede.

Utad klarer de selvfølgelig å holde en maske, spille for galleriet og si at dette er helt forferdelig samtidig som de uttaler at dette er nødvendig, og de fleste vil da godta slike paradoksale uttalelser, som for eksempel at vi må ha krig for å ha fred. Ja mange vil til og med hylle en slik uttalelse og anse den for genial, og det kan man jo til en viss grad si at den er, fordi avsenderen har fått mottakerne til å tro at utsagnet er logisk enda det er et paradoks.

Noen vil forstå at det faktisk dreier seg om et paradoks, men fordi man ikke vil står utenfor det gode selskap, så sier man ikke noe høyt. Andre igjen ymter innpå at keiseren ikke har noen klær, men de blir som regel overdøvet av dem som ikke vil fornærme keiseren.

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Der kameraderi og korrupsjon florerer, der vil man også finne konspirasjoner.

Unbrainwashing Yourself: How to Deprogram and Free Yourself from Brainwashing, Mind Control, Manipulation, Negative Influence, Controlling Peop

 

En konspirasjon er når to eller flere individer kommer sammen og planlegger noe i hemmelighet for å oppnå et eller flere mål de har satt seg. Sammensvergelse eller komplott er synonymer til ordet konspirasjon. Der det er kameraderi og korrupsjon inne i bilde, der vil man også finne reelle konspirasjoner 

 

"Ikke glem at de som ikke tror på en konspirasjonsteori også har et godt grunnlag for det." Den muligheten er selvfølgelig tilstede, men ofte også ikke.

 

Mange som utbryter at: "nei dette er jo en konspirasjonsteori" bruker den frasen som en hersketeknikk, fordi de selv ikke har gått i dybden på det temaet det snakkes om og derfor bruker det for å dekke over sin uvitenhet.  

 

Det er enkelt å gjenkjenne mennesker som ikke har kunnskap om et emne men som prøver å skape et inntrykk av at de har det. De utelater alltid å konkretisere og tyr til retorikk der de prøver å latterliggjøre både person og sak. Dette inntrykket skal altså skape et skinn av intellektuell overlegenhet, men dette skinnet er tynt og stikkes fort hull på hvis man vet hvordan hersketeknikker fungerer og hvis man selv har god innsikt i emnet som diskuteres.

Kan datamaskiner erstatte politikerne ?

Et dataprogram kan konstrueres slik at det er mulig for en pc å analysere endel scenarioer den får servert, eller flere programmer kan brukes til forskjellige scenarioer. Hovedproblemet til våre "kjære" folkevalgte i dag er at alt det de analyserer der mangler den menneskelige faktor, den er ikke tatt med i beregningen.

 

Politikerne ser jo ut til å ha kommet med en programvare det ikke er noe å gjøre med, akkurat som de første spillkonsollene der en ball gikk mellom to streker, så har også politikerne bare et program som ikke kan skiftes ut og som går i en endless loop.

Dagens datamaskiner har et enormt utvalg av programmer, og nye kan lages og skreddersys, og hvis man programmerer disse programmene slik at den menneskelige faktoren er med i analysene som skal gjøres, så vil datamaskinene bli mer menneskelige enn politikerne og vi vil ikke lenger ha bruk for dem.

 

De vil da bli overflødige og den økonomiske gevinsten man får ved å fjerne dem, kan man jo bruke til å utvikle enda mer menneskelige programmer. Og på den måten så får vi håpe at politikerne kan få kontakt med grasrota og tilegne seg noe av det menneskelige som alle vi andre er i besittelse av.

Når strategi blir et stygt ord

Da jeg for ca ti år siden begynte å forstå at verden ikke var slik jeg hadde lært at den var gjennom skole, media og familie så ble jeg ekstremt ivrig etter å fortelle alle andre hva jeg hadde oppdaget. Det var ikke strategisk lurt, da jeg slukte mye av den nye informasjonen jeg tilegnet meg rått uten se etter om noe av den var feilaktig.

 

Når man forteller andre om ting som de selv ikke har satt seg inn i og som høres så fantastisk ut at hadde man selv ikke blitt påvirket av denne informasjonen, så ville man jo trodd at det var oppdiktet tøv, og det er nettopp det de som ikke vet om noe annet enn det de har tilegnet seg gjennom offisiell kanal antar når man snakker om New world order, Illuminati, Khazari jøder, sionister, Zions vise protokoller, at vi burde si opp personnummeret vårt for å bli fri, chemtrails, også videre og så videre.

 

Hvis man på død og liv må si noe om disse tingene så må minimumskravet være at man forklarer hva det er man snakker om og legger ved dokumentasjon som viser at det man sier stemmer overens med virkeligheten, fordi flertallet skjønner ikke bæret når det blir snakket om disse tingene, og istedet for å gjøre folk nysgjerrige, så blir den/de som snakker om dette uten å forklare hva det er de snakker om sett på som sære, skumle, ja en dog kansje som farlige.

 

At folk som akkurat har våknet opp og er vitebegjærlige rundt alt det vi ikke blir fortalt snakker om det i hytt og pine kan jeg forstå, men når folk som har gravd i denne materien i årevis ikke forstår at skal man informere de uinnvidde, så må man begynne med saker som folk flest kan kjenne seg igjen i som berører deres daglige liv, og ikke ting som man må ha studert i  lang tid og som er interessant for spesielt interesserte. 

 

Jeg var en av dem som bablet om UFO, Illuminati, new age og gud vet hva av ting som bare får en til å virke som en idiot i folk flest sine øyne som har beina planta godt på bakken, ihvertfall i to år, hvis ikke tre, men så gikk det opp et lys for meg, og jeg forsto at skulle jeg nå grasrota, så måtte jeg endre strategi. Jeg tror ikke det er myndighetene som er den største trusselen mot de som vil forkynne sannheten, men individer innenfor det samfunnet som forsøker å formidle den. Om det er noen som gjør det med vilje vet jeg ikke, men det virker som den strategiske sansen hos flertallet, er ikke-eksisterende. Og nei, dette har ikke med at jeg tror jeg er bedre  enn noen, det jeg forsøker å formidle er, at skal man få folk til å trekke hodene sine opp av sanden, så MÅ vi være strategisk lure. Man kan ta en titt på Pål Steigan sitt arbeide, så vil man se en mann som har forstått hva strategi er.

Når jeg opplyser så retter jeg meg ikke lenger til de som allerede vet hvordan verden er, jeg sikter meg inn mot de som det er mulig å endre oppfatning hos, jeg snakker ikke til koret, til de jeg vet at forstår hva jeg mener og sier, men det er det faktisk veldig mange som gjør, og da blir det en religiøs halleluja stemning som er selvforsterkende, der opplyserne er like mye inne i sin egen lille boble som de de forsøker å vekke.

Hastverk er lastverk

Jeg finner det interessant at det ofte blir manet til at vi må ta raske avgjørelser, vi blir fortalt at det tiden renner ut og at vi ikke kan somle, det haster blir det sagt.

Men hvem er det som står igjen med svarteper etter at slike hastetiltak har blitt satt ut i livet, du og jeg eller den/de som fortalte oss at det hastet ?

Hvis man forstår at det finnes individer blant oss mennesker som er uten samvittighet og som vil gjøre hva som helst for å nå sine mål uansett hva slags lidelser andre måtte gjennomgå og bli rammet av, så vil vi kunne se at disse individene har tenkt langt og lenge over hva disse hastetiltakene vil forårsake, og hvis vi, du og jeg, også får tid til å tenke gjennom hva konsekvensene av disse tiltakene vil kunne bli, så vil vi sannsynligvis kunne forstå hva de samvittighetsløse har planlagt, det er derfor det det er så viktig for dem at deres forslag blir satt ut i livet så fort som mulig slik at vi ikke skal forstå hva slags hensikter de har.

Men det er noe disse samvittighetsløse har tatt med i beregningen som de fleste av oss ikke gjør. De vet nemlig det, at flertallet av oss tror at fordi vi ikke ville ha gjort noe slikt nedrig og ondskapsfullt så vil heller ingen andre være i stand til å gjøre det. Og de vil fortsette med sin utspekulerte planer og onde handlinger til vi forstår det og setter foten ned og sier NEI, nå er det nok.

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Les mer i arkivet » Mars 2017 » Februar 2017 » Januar 2017
Ole John Saga

Ole John Saga

46, Skien

Tre barns far. "Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom." Michel de Montaigne

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits